Redovisning av blanka valsedlar

Motion 2002/03:K222 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådan ändring i vallagen att blanka röster redovisas som blankröster i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivet till mitt förslag

Enligt vallagen 18 kap. 10 § är en röst ogiltig om den saknar partibeteckning, har mer än en partibeteckning eller har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt. Däremot räknas en röst på till exempel Kalle Anka Partiet, Hundpartiet eller Den Kokta Grodans parti som en röst på ett parti. Sedan gör de spärrar vi har på fyra procent av antalet röster i hela landet eller tolv procent i en valkrets att partier som inte når upp till detta redovisas i kategorin övriga partier. Det går dock att få fram hur många som har röstat på respektive parti under övriga partier.

I årets riksdagsval var antalet ogiltiga röster 82 218. Enligt uppgifter från Riksskatteverket är flertalet av de ogiltiga valsedlarna blanka. Det är mycket ovanligt att valsedlar bedöms som ogiltiga av någon annan anledning. Det går dock inte att få fram hur många av de ogiltiga valsedlarna som var blankröster. 1994 gjorde Riksskatteverket, dåtidens valmyndighet, en specialstudie av de ogiltiga valsedlarna. Man fick då fram att 98,6 procent var blanka och därmed endast 1,4 procent ogiltiga av andra skäl.

De som röstar blankt har, precis som den som röstar på Kalle Anka Partiet, Hundpartiet eller Den Kokta Grodans parti, tagit sig till vallokalen för att rösta. En ärligare redovisning av valresultat vore att redovisa blankrösterna som just blankröster och de som är ogiltiga av de andra ovan nämnda skälen som ogiltiga. Det är nu hög tid att komma till skott med att särredovisa blankrösterna.

Stockholm den 14 oktober 2002

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)