Medvetna mat- och klimatval

Motion 2016/17:1167

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att främja konsumenters möjlighet till medvetna mat- och klimatval och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Efterfrågan och viljan att göra medvetna val när det kommer till matinköp växer i Sverige. Försäljningen av ekologiska och Kravmärkta livsmedel ökade under första halvåret 2016 med 23 procent jämfört med samma period 2015, enligt Ekoweb. Den ekologiska andelen ligger nu på 9 procent i den svenska detaljhandeln. De svenska, och de danska, konsumenterna är de konsumenter i världen som spenderar mest pengar på ekologiska livsmedel. Intresset och medvetenheten kring vad vi äter är med andra ord ökande.

Ungefär hälften av den ekologiska maten som säljs i Sverige är också från Sverige. Vi ska vara stolta över många av våra lantbrukare som är duktiga på ekologisk mat. Här finns en tydlig möjlighet att konkurrera med utländska aktörer med kvalitet istället för pris. Det finns goda förutsättningar för att öka produktionen av ekologiska och närproducerade livsmedel i Sverige, och därmed också skapa fler jobb på landsbygden.

Det ska inte krävas en högre utbildning i transportteknik och miljö för att avgöra vilka äpplen som är minst skadliga för miljön, och det ska inte krävas en examen i kemi och biologi för att kunna avgöra viken potatis som innehåller minst bekämpningsmedel. Därför är tydlig märkning av produkter både vad gäller ursprung och tillverkningsmetod viktiga.

Vi måste jobba för att en större andel av våra livsmedel ska vara både ekologiska och närodlade. Att arbeta med märkningen av livsmedlen, både de som handlas i butik och de som serveras på restaurang, är en viktig del för att få en mer hållbar livsmedelsproduktion. Det ska vara lätt för den som vill göra medvetna val och ställa krav på producenterna att göra det, därför måste konsumenterna få tillräckligt med information om de produkter som de köper. Regeringen bör därför överväga åtgärder för att främja konsumenters medvetna mat- och klimatval.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)