Cykla mer

Motion 2017/18:2135 av Monica Green (S)

av Monica Green (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana och utbilda om vikten av att cykla mer och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att investera i fler säkra cykelvägar samt öka möjligheten att bygga cykelparkeringar med tak och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Cykla mera!

Att cyklister är friskare, har färre sjukdagar på jobbet och är piggare är det många som konstaterat. Att cyklister dessutom bidrar till en bättre miljö och minskar trängseln i städerna om de jämförs med bilister borde vara en bidragande faktor till att ställa om trafiken.

Det behövs fler cykelvägar för att öka säkerheten och underlätta så att fler väljer cykeln i stället för bilen. Detta gäller i hela landet i såväl storstäder, småstäder och på landsbygd.

Nyligen gjorde en grupp forskare vid GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, har samlat in uppgifter om var i staden som folk arbetar och var de bor. De räknade på färdvägar och skattade för ålder och fysisk förmåga och kom fram till att många av bilisterna mycket väl skulle kunna cykeln i stället. De utgick ifrån att de allra flesta som i dag kör bil men som har en halvtimme eller kortare cykelväg, skulle kunna lägga om sina vanor.  Och då kom de fram till att 112000 av de här 352000 personerna har så pass korta avstånd att de skulle kunna låta bilen stå.  Om det blir 100000 färre bilar skulle luften i Storstockholm förbättras avsevärt. Då skulle trängseln minska och samhället kan räkna med betydande hälsoeffekter bl.a. för att partikelutsläppen skulle minska.

Den extra motionen hos de bilpendlare som i så fall skulle ta cykeln skulle, enligt beräkningarna, det innebära färre dödsfall och ett bättre välbefinnande d.v.s. en bättre folkhälsa.

Uppmaningar, utmaningar och utbildning om att cykla mer från samhällets sida skulle på så sätt vara väl investerade pengar. Men även fler cykelvägar, cykelparkeringar med tak och tydliga markeringar och skyltning för cyklister är nödvändig för att öka cyklandet i hela landet.

Monica Green (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)