Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Sammanfattning

Vi sätter patienten och patientsäkerheten allra främst. Vi föreslår att kömiljarden återinförs och att prestationsbunden vårdgaranti utvecklas och stärks för att möta att Sverige har Europas längsta väntetider inom hälso- och sjukvården.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka. Vi föreslår att den utvecklade kömiljarden, vilken utformas som tillgänglighets- och samordningsmiljarder, även inkluderar att vårdgarantin för barn och unga inom psykiatrin stärks. Vi möter krisen i socialtjänsten genom att bland annat lägga fram ett första steg till nationell handlingsplan för landets socialsekreterare och socialtjänsten.

Därtill vill vi genomföra ett måltidslyft inom äldreomsorgen. Det är oacceptabelt att äldre lider av undernäring i äldreomsorgen. Maten som serveras inom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (11)