Utökad verktygslåda för polisen

Motion 2017/18:3528 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning om hur vi kan inrätta ett system med innebörd att personer för ett antal förseelser ska kunna bli satta i arrest för en kortare tid utan rättegång, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att det blir konsekvenser av brottsliga handlingar och särskilt hos yngre personer är det angeläget att konsekvensen kommer snabbt. Polisen får det allt tuffare med grov och organiserad brottslighet, liksom återkommande upploppsliknande situationer. Ofta står polisen mer eller mindre handfallen medan brott pågår och skötsamma medborgare drabbas ofta hårt.

Med anledning av detta menar jag att polisen bör få ett nytt verktyg till lådan, låt oss kalla det för expressarrest, med innebörd att personer för ett antal förseelser ska kunna bli satta i arrest för en kortare tid utan rättegång, dagar eller ett fåtal veckor, vilket ska ske i direkt anslutning till pågående brott.

Åtgärden ska förutsätta att polisen har bevis i form av videoinspelning, vilket snarast möjligt ska granskas av domstolsväsendet för att säkerställa att åtgärden ligger i linje med lagstiftarens intentioner. På så vis upprätthålls en god rättssäkerhet. Givetvis ska man samtidigt kunna utredas för brott och dömas i domstol även vid sidan av denna påföljd.

Exempel på förseelser som skulle kunna rendera i expressarrest kan vara:

  • Ohörsamhet mot polis i vissa trängda situationer, t.ex. demonstrationer, upploppsliknande situationer eller festivaler.
  • Att person blir tagen på bar gärning vid brott i en upploppsliknande situation.
  • Ohörsamhet mot polis av kända kriminella, t.ex. på platser där kriminella element tagit över och skapar otrygghet.
  • Brott mot utegångsförbud.

Utifrån ovanstående föreslår jag därmed att regeringen tillsätter en utredning om hur vi kan inrätta ett system med innebörd att personer för ett antal förseelser ska kunna bli satta i arrest för en kortare tid utan rättegång.

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)