En andra chans för kommunala friskolor och fritidshem

Motion 2017/18:23 av Jeff Ahl (SD)

av Jeff Ahl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett rimligt och attraktivt regelverk för kommunala friskolor och fritidshem ska se ut och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I början på 2000-talet startades en del kommunala friskolor och fritidshem. Trenden med dessa hybrider mellan kommunal och friskola har dock med tiden dött ut. Dels kan det bero på det stora intresset för rena friskolor, dels kanske kontrakten mellan de kommunala friskolorna och kommunerna inte var optimala och dels var informationen om denna driftsform minimal.

Driftsformen med kommunala skolor och friskolor förtjänar dock en andra chans. Dessa enheter kan styras med mindre administration och styrelsen för enheterna kan finna möjligheter till kreativa förslag att genomföra. Samtidigt kan inte vinst tas ut från enheterna utan i stället erbjuds samarbete med kommunen, eller staten i det fall skolan får statligt huvudmannaansvar. Kommunen samarbetar främst i lokalfrågan men även på andra håll. Regeringen borde utreda hur ett ramverk för kontrakten skall se ut för optimala förutsättningar och ge denna driftsform den andra chans den förtjänar.

Jeff Ahl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-13 Granskad: 2017-09-21 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)

Avsändare