Utredningen (Fö 1995:05) om totalförsvarspliktigas sociala och ekonomiska situation m.m.

Kommittéberättelse Fö 1995:05 se dir. 1995:61.

se dir. 1995:61.

Utredningen (Fö 1995:05) om totalförsvarspliktigas sociala och ekonomiska situation m.m.


Beteckning: Fö 1995:05
Departement: Försvarsdepartementet
Senast ändrad: 1997-03-11
Status: Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:61.
Lokal:
0


Sammansättning


Ericson, Sture, fr.o.m. 1995-05-01
Sakkunnig: Janson, Björn, fr.o.m. 1995-06-12
Expert: Bohman, Mathias, fr.o.m. 1995-08-24
Expert: Holmberg, Ingela, fr.o.m. 1995-06-12
Expert: Nilsson, Ronnie, fr.o.m. 1995-06-12
Expert: Olsson, Joacim, fr.o.m. 1995-06-12
Expert: Sandgren, Gösta, fr.o.m. 1995-06-12 t.o.m. 1995-08-23
Expert: Schröder, Lena, fr.o.m. 1995-06-12
Expert: Waller, Marianne, fr.o.m. 1995-06-12
Expert: Wennerberg, Maria, fr.o.m. 1995-06-12
Sekreterare: Hjelm, Jonas, fr.o.m. 1995-05-22

Rapporter

SOU 1995:118Totalförsvarspliktiga m 95, en
utvärdering av de totalförsvarspliktigas medinflytande
och av deras sociala och ekonomiska situation under
grundutbildningen
SOU 1996:18Totalförsvarspliktiga m 95, förslag
om jobb/studier efter muck, bostadsbidrag, dagpenning,
försäkringar.
Uppdraget är därmed slutfört.