Miljöhälsoutredningen (S 1995:05)

Kommittéberättelse S 1995:05 se dir. 1995:68.

se dir. 1995:68.

Miljöhälsoutredningen (S 1995:05)


Beteckning: S 1995:05
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 1997-03-11
Status: Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:68.
Lokal:
0


Sammansättning


Hogstedt, Christer, fr.o.m. 1995-06-15
Expert: Bengtsson, Gunnar, fr.o.m. 1995-08-15
Expert: Blomdin, Mona, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 1995-12-31
Expert: Busk, Leif, fr.o.m. 1995-08-15
Expert: Delvin, Maria, fr.o.m. 1996-02-13 t.o.m. 1996-05-31
Expert: Enander, Göran, fr.o.m. 1995-08-15
Expert: Eriksson, Ann-Sofie, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 1995-12-31
Expert: Helker-Lundström, Annika, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-02-12
Expert: Jannerfeldt, Erik, fr.o.m. 1995-08-22
Expert: Jeppson, Anders, fr.o.m. 1995-08-15
Expert: Kivisäkk, Enn, fr.o.m. 1995-08-22
Expert: Kramers, Michael, fr.o.m. 1995-08-15
Expert: Larsson, Sven-Åke, fr.o.m. 1995-08-15
Expert: Lindau, Lars, fr.o.m. 1995-08-15
Expert: Lindquist, Nils Gunnar, fr.o.m. 1995-08-15
Expert: Linnergren-Fleck, Laila, fr.o.m. 1995-08-15
Expert: Pershagen, Göran, fr.o.m. 1995-08-15
Expert: Sandberg, Eva, fr.o.m. 1996-06-01
Expert: Stork, Pia, fr.o.m. 1995-08-15
Expert: Sävenstrand-Rådö, Inger, fr.o.m. 1995-08-15
Expert: Wennerstrand, Kerstin, fr.o.m. 1995-08-15
Expert: Åkerström, Mona, fr.o.m. 1996-01-01
Sekreterare: Eriksson, Martin, fr.o.m. 1995-06-06 t.o.m. 1996-08-31
Sekreterare: Kyrklund, Titus, fr.o.m. 1995-09-18 t.o.m. 1996-09-17
Sekreterare: Victorin, Katarina, fr.o.m. 1995-06-06 t.o.m. 1996-10-14
Victorin, Sara, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1996-10-11

Rapporter

SOU 1996:124Miljö för en hållbar hälsout-
veckling. Betänkande. Förslag till nationellt
handlingsprogram
Bilaga 1. Miljörelaterade hälsorisker
Bilaga 2. Aktörer och verktyg i miljöhälsoarbetet
Environment for Sustainable Health Development -
an Action Plan for Sweden.
Uppdraget är därmed slutfört.