Islamiska statens/Daeshs folkmord i Irak och Syrien

Interpellation 2014/15:57

av Birgitta Ohlsson (FP)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Halshuggningar, folkfördrivningar, kidnappningar, sexslaveri, massvåldtäkter och bestialiska avrättningar. Listan över Daeshs/Islamiska statens pågående vidrigheter mot barn och vuxna just nu i Irak och Syrien saknar motstycke. I somras tömdes Iraks miljonstad Mosul på sin kristna befolkning efter brutala attacker från Daesh/Islamiska staten. Hundratusentals människor från regionens minoriteter i Irak och Syrien har sedan dess tvingats att lämna sina hem. Resten är historia, och mördandet är nu spritt över hela regionen. Internationella organisationer och världssamfundet varnar för ett pågående folkmord.

Folkmord är en rättslig term som myntades under andra världskriget och definieras i 1948 års folkmordskonvention (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide).

Folkmord definieras enligt artikel II av folkmordskonventionen som handlingar begångna i avsikt att utplåna, helt eller delvis, en grupp på nationella, etniska, rasmässiga eller religiösa grunder, exempelvis dödande eller orsakande av allvarlig kroppslig eller mental skada på medlemmar tillhörande en grupp eller att förhindra födslar inom gruppen eller att tvångsförflytta barn tillhörande gruppen till en annan grupp.

Av artikel I i folkmordskonventionen framgår att de anslutna staterna, däribland Sverige, har en skyldighet att förebygga och bestraffa folkmord.

Mot bakgrund av det ovan sagda önskar jag ställa följande frågor till utrikesministern:

1.  Avser utrikesministern att definiera de pågående massiva övergreppen som Islamiska staten/Daesh utför i Irak och Syrien som folkmord?

2.  Om utrikesministern definierar de pågående massiva övergreppen i Irak och Syrien som folkmord, vilka förpliktelser anser då utrikesministern att Sverige har för att stoppa detta folkmord?

3. Vilka åtgärder har utrikesministern i samarbete med EU-kolleger drivit för att stoppa Islamiska statens/Daeshs övergrepp i Irak och Syrien?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-10-20 Överlämnad: 2014-10-21 Anmäld: 2014-10-22 Svarsdatum: 2014-11-07 Sista svarsdatum: 2014-11-11
Debatt (7 anföranden)