Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU8

Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (JuU8)

Idrotts-publik får inte täcka ansiktet

Det ska bli förbjudet att täcka ansiktet
när man går och tittar på fotboll
eller andra idrotter.

Det har riksdagen bestämt.

En person får till exempel inte ha en mask
på sig. Man får heller inte ha något annat på sig
som täcker ansiktet så mycket
att det blir svårt att se vem det är.

En person som täcker ansiktet
kan få betala böter eller
hamna i fängelse i upp till
sex månader.

Den här regeln gäller inte alla.
Till exempel får poliser och brandmän
täcka ansiktet när de jobbar på matcher.

Lagen börjar gälla den 1 mars 2017.

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Det ska bli förbjudet att maskera sig vid idrottsarrangemang. Den som befinner sig på en idrottsanläggning vid till exempel en fotbollsmatch och helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som gör det svårare att bli identifierad kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det finns en del undantag från förbudet. Det gäller till exempel inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl eller personer som i tjänsten bär utrustning som täcker ansiktet, som brandmän och poliser.

Lagändringen börjar gälla den 1 mars 2017.

Datum för beslutet: 25 januari 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:JuU8 (pdf, 681 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ordningslagen och avslår motionsyrkanden i följdmotioner och i en motion från den allmänna motionstiden.
Regeringens förslag innebär att det införs ett förbud mot maskering vid idrottsarrangemang. Den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation när han eller hon befinner sig på en idrottsanläggning vid t.ex. fotbollsmatcher och andra idrottsarrangemang döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Det ska inte dömas till ansvar i ringa fall.
Förbudet ska inte gälla den som täcker ansiktet av religiösa skäl eller den som har skäl att täcka ansiktet i tjänsten eller för idrottsarrangemangets genomförande. Förbudet ska inte heller gälla om det med hänsyn
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-12-08
Justering: 2017-01-19
Trycklov: 2017-01-19
Reservationer 5
Betänkande 2016/17:JuU8

Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (JuU8)

Det ska bli förbjudet att maskera sig vid idrottsarrangemang. Den som befinner sig på en idrottsanläggning vid till exempel en fotbollsmatch och helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som gör det svårare att bli identifierad kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det finns en del undantag från förbudet. Det gäller till exempel inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl eller personer som i tjänsten bär utrustning som täcker ansiktet, som brandmän och poliser.

Lagändringen ska börja gälla den 1 mars 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-01-24
Debatt i kammaren: 2017-01-25
4

Beslut

Beslut: 2017-01-25
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 januari 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3543 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 14
SD 34 0 0 14
MP 22 0 0 3
C 16 0 0 6
V 0 17 0 4
L 17 0 0 2
KD 16 0 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 271 17 0 61


2. Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ordningslagen (1993:1617).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:41 och avslår motionerna

2016/17:395 av Lisbeth Sundén Andersson (M),

2016/17:3544 av Johan Hedin (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD),

2016/17:3546 av Roger Haddad m.fl. (L) och

2016/17:3547 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (M, C)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 14
SD 0 0 34 14
MP 22 0 0 3
C 0 16 0 6
V 1 1 15 4
L 17 0 0 2
KD 16 0 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 152 87 49 61


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 1 0 69 14
SD 1 0 33 14
MP 22 0 0 3
C 1 0 15 6
V 0 0 17 4
L 0 17 0 2
KD 0 16 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 121 33 134 61


3. Nationell samordnare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3543 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 5 (V)