Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Folkbokföringen i framtiden

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU25

Folkbokföringen ska ske i kommun i stället för i församling (SkU25)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Från den 1 januari 2016 ska folkbokföring inte längre ske i en församling inom Svenska kyrkan utan i en kommun. Samtidigt införs en distriktsindelning som ska motsvara församlingsindelningen som den såg ut den 31 december 1999. Det är inte längre lämpligt att folkbokföringen följer församlingsindelningen eftersom staten inte längre kan påverka indelningen i församlingar. Sedan staten och Svenska kyrkan skildes åt genom kyrka-stat-reformen år 2000 har många församlingar slagits samman, vilket har gjort indelningen mer instabil. Att allt fler svenskar inte är medlemmar i Svenska kyrkan är ett annat argument för att folkbokföringen ska ske i kommunerna. Det är ändå viktigt att bevara den gamla indelningen i församlingar av kulturella och historiska skäl. Den gamla indelningen är också intressant med tanke på statistik och forskning. Därför införs distrikt i folkbokföringsdatabasen som motsvarar indelningen i församlingar före år 2000.

En enhetlig begravningsavgift för begravningar inom Svenska kyrkan införs den 1 januari 2016. Beslutet gäller i det här skedet inte Stockholm och Tranås, men regeringen kommer att utreda hur även dessa kommuner ska kunna omfattas av systemet.

Riksdagen beslutade också om en rad andra ändringar i reglerna för folkbokföring från den 1 januari 2014. Om ett barn bor ungefär lika mycket hos två vårdnadshavare ska vårdnadshavarna kunna välja var barnet ska vara folkbokfört, förutsatt att vårdnadshavarna är överens. Vid gemensam vårdnad ska en vårdnadshavare ha rätt att ensam överklaga ett beslut om barnets folkbokföring.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Datum för beslutet: 29 maj 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:SkU25 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden och fyra motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslås att folkbokföring inte längre ska ske i en församling inom Svenska kyrkan utan i en kommun. Samtidigt införs en distriktsindelning som ska motsvara församlingsindelningen som den såg ut den 31 december 1999. Folkbokföring ska inte ske i distrikten, men uppgiften om distrikt ska registreras i folkbokföringsdatabasen och aviseras ut och kunna användas som om en person var folkbokförd i distriktet. En enhetlig begravningsavgift införs för den begravningsverksamhet som bedrivs av huvudmännen inom Svenska kyrkan. Regeringen avser att utreda hur även avgifterna för begravningsverksamheten i Stockholms och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-25
Justering: 2013-05-16
Betänkande publicerat: 2013-05-21
Trycklov: 2013-05-20
Reservationer 10
Betänkande 2012/13:SkU25
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-29
4

Beslut

Beslut: 2013-05-29
9 förslagspunkter, 2 acklamationer, 7 voteringar