Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU29

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 juni 2018

Nästa händelse: Justering 15 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-15
Trycklov: 2018-06-12
Betänkande 2017/18:SoU29
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-14
Debatt i kammaren: 2018-06-15
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19