Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU31

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2018

Nästa händelse: Justering 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-12
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-04-26
Betänkande 2017/18:JuU31
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02