• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]vansterpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Motion 1989/90:Ju52 av Berith Eriksson (v)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju52 av Berith Eriksson (v) med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen Vänsterpartiet är berett att i huvudsak godkänna de förändringar i kriminalvårdslagstiftningen som föreslås.


Utskottsberedning: --1989/90:JuU37

med anledning av prop. 1989/90:151 Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m.

Motion 1989/90:Bo72 av Annika Åhnberg (v)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Bo72 av Annika Åhnberg (v) med anledning av prop. 1989/90:151 Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. Vänsterpartiet instämmer i stort i propositionens förslag och välkomnar dels moderniseringen av regelverket


Utskottsberedning: ---1989/90:BoU18

med anledning av prop. 1989/90:155 Förnyelse inom polisen

Motion 1989/90:Ju43 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju43 av Lars Werner m. fl. (vpk) med anledning av prop. 1989/90:155 Förnyelse inom polisen Vpk kan inte se att propositionen innehåller något som skulle kunna förnya polisens arbete. Vi anser att den enda möjligheten


Utskottsberedning: ---------1989/90:JuU37 1990/91:JuU1
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

med anledning av proposition 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91 m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1989/90:Fi65 av Lars Werner m fl (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi65 av Lars Werner m fl (vpk) med anledning av proposition 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91 m.m. (kompletteringsproposition) 1.1. Inledning Det senaste halvårets


Utskottsberedning: -------------1989/90:FiU29 1989/90:FiU40
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1989/90:146 Livsmedelspolitiken

Motion 1989/90:Jo95 av Börje Hörnlund m.fl. (c, m, fp, vpk, mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo95 av Börje Hörnlund m.fl. (c, m, fp, vpk, mp) med anledning av prop. 1989/90:146 Livsmedelspolitiken Föreliggande motion behandlar vissa delar av propositionens förslag som vi bedömer vara av särskild vikt


Utskottsberedning: -----1989/90:JoU25
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1989/90:146 1989/90

Motion 1989/90:Jo68 av Lars Werner m.fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo68 av Lars Werner m.fl. (vpk) Mot. med anledning av prop. 1989/90:146 1989/90 Livsmedelspolitiken Jo68 Jordbrukspolitik och livsmedelspolitik är delvis sammanfallande begrepp, men bara delvis. Båda begreppen


Utskottsberedning: ------------------------------------------1989/90:AU13 1989/90:JoU25
Riksdagsbeslut (84 yrkanden): , , 42 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1989/90:144 Räntebidrag och bostadsbidrag för år 1991 m.m.

Motion 1989/90:Bo67 av Lars Werner m fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90: B o67 av Lars Werner m fl. (vpk) med anledning av prop. 1989/90:144 Räntebidrag och bostadsbidrag för år 1991 m.m. I väntan på en bostadspolitisk proposition senare i vår lämnas i denna proposition vissa provisoriska


Utskottsberedning: --------1989/90:BoU21
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1989/90:143 Lag om tillfälligt bilförbud

Motion 1989/90:T55 av Lars Werner m.fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T55 av Lars Werner m.fl. (vpk) med anledning av prop. 1989/90:143 Lag om tillfälligt bilförbud Regeringen föreslår i proposition 1989/90:143 att kommunerna skall ha möjlighet att förbjuda person- och lastbilstrafik


Utskottsberedning: -1989/90:TU28 1990/91:TU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1989/90:140 Höjning av de allmänna barnbidragen, m.m.

Motion 1989/90:So59 av Lars Werner m.fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So59 av Lars Werner m.fl. (vpk) med anledning av prop. 1989/90:140 Höjning av de allmänna barnbidragen, m.m. I det skatteförslag som vpk lagt som alternativ till regeringens och folkpartiets skatteomläggning


Utskottsberedning: --1989/90:SoU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

Motion 1989/90:Sk101 av Lars Werner m.fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl01 av Lars Werner m.fl. (vpk) med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Kompensation till idrotts- och ideella organisationer för effekterna av skatteomläggningen Idrottsrörelsen,


Utskottsberedning: -1989/90:SkU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation