Birger Lahti (Lft)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency
Norrbotten County, seat 79
Title
Skogsarbetare.
Birth year
1964
Address
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

Member of Parliament

Ordinary member

Committee on Industry and Trade

Member

Committee on Defence

Deputy member

Committee on Civil Affairs

Deputy member

Council for Members' Affairs

Member

All assignments

Member of Parliament

Ordinary member
2014-09-29 – 2026-09-21

Committee on Industry and Trade

Member
2022-10-04 – 2026-09-21
Member
2018-10-02 – 2022-09-26
Member
2014-10-07 – 2018-09-24

Committee on Transport and Communications

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26
Deputy member
2014-10-07 – 2018-09-24

Committee on Environment and Agriculture

Deputy member
2018-10-02 – 2022-09-26
Deputy member
2014-10-14 – 2018-09-24

Committee on Defence

Deputy member
2022-10-12 – 2026-09-21
Deputy member
2020-03-18 – 2020-09-03

Committee on the Constitution

Deputy member
2020-03-18 – 2020-09-03

Committee on Foreign Affairs

Deputy member
2020-03-18 – 2020-09-03

Committee on the Labour Market

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Civil Affairs

Deputy member
2023-02-08 – 2026-09-21
Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Finance

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Justice

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Cultural Affairs

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Social Insurance

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Taxation

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Health and Welfare

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Education

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on European Union Affairs

Deputy member
2020-03-18 – 2022-10-04

Nominations Committee

Member
2017-11-09 – 2022-09-26

Council for Members' Affairs

Member
2023-11-08 –
Member
2018-10-10 – 2020-02-19

Biography

The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 14-18 och miljö- och jordbruksutskottet 14-. Ledamot riksdagens ledamotsråd 18- och riksdagens valberedning 17-.

Föräldrar

Skogsarbetaren Sven Lahti och Lisa Lahti, f. Ryynänen.

Utbildning

Grundskola. Utbildning via arbetsgivaren. Fackliga utbildningar.

Anställningar

Domänverket 82-83. Domänskog AB, Assi-Domän, Sveaskog - olika skogsarbeten 85-14.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Parlamentariska skogsutredningen 04. Ledamot, Energikommissionen.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Pajala 90. Kommunstyrelsen, Pajala 06-14. Ordförande, Pajala Värmeverk AB 10-14.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Avdelningssekreterare, Skogs- och träfacket, Norrbotten. Ledamot, GS-fackets avdelning Norr- och Västerbotten. Ledamot, förbundsstyrelsen GS-facket 12-14. Ledamot, partistyrelsen, Vänsterpartiet 12-.

Said and done

Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.

Filter