Nadja Awad (Lft)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency
Örebro County, seat 342
Birth year
1991
Address
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

Member of Parliament

Ordinary member

Committee on Environment and Agriculture

Deputy member

Committee on Transport and Communications

Deputy member

Committee on Health and Welfare

Deputy member

Committee on Education

Deputy member

All assignments

Member of Parliament

Ordinary member
2022-09-26 – 2026-09-21

Committee on Civil Affairs

Deputy member
2022-10-04 – 2023-10-05

Committee on Environment and Agriculture

Deputy member
2022-10-12 – 2026-09-21

Committee on Transport and Communications

Deputy member
2023-02-08 – 2026-09-21

Committee on Health and Welfare

Deputy member
2023-10-05 – 2026-09-21

Committee on Education

Deputy member
2023-10-05 – 2026-09-21

Said and done

Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.

 • Still from Interpellationsdebatt: NPF-elever och självmordsbenägenhet

  NPF-elever och självmordsbenägenhet

  Interpellation 2023/24:376 av Nadja Awad (V)

  Interpellation 2023/24:376 NPF-elever och självmordsbenägenhet av Nadja Awad V till Statsrådet Lotta Edholm L Ny statistik visar att elever med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som adhd och autism, har över sex gånger så stor risk för självmordsförsök eller att skada sig själva jämfört med elever som inte har
  Inlämnad
  2024-01-24
  Svarsdatum
  2024-02-27
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Nedskärningar och personalbrist inom äldreomsorgen

  Interpellation 2023/24:559 av Nadja Awad (V)

  Interpellation 2023/24:559 Nedskärningar och personalbrist inom äldreomsorgen av Nadja Awad V till Statsrådet Anna Tenje M Behovet av att säkerställa att det finns tillräckligt med personal inom äldreomsorgen har varit akut under lång tid. I dag är behovet mer skriande än någonsin i och med regeringens och Sverigedemokraternas
  Inlämnad
  2024-02-26
  Svarsdatum
  2024-03-12
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Omprövningar av rätten till assistansersättning

  Skriftlig fråga 2023/24:614 av Nadja Awad (V)

  Fråga 2023/24:614 Omprövningar av rätten till assistansersättning av Nadja Awad V till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M För Försäkringskassans assistansbeslut råder ett omprövningsstopp sedan den 1 april 2018. Som det fungerar i dag kan däremot assistansersättning fortfarande omprövas om Försäkringskassan bedömer
  Inlämnad
  2024-02-15
  Svarsdatum
  2024-02-21
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Kulturminister Parisa Liljestrand M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Migrationsminister
 • Rätt till förskoleklass för barn med intellektuell funktionsnedsättning

  Skriftlig fråga 2023/24:577 av Nadja Awad (V)

  Fråga 2023/24:577 Rätt till förskoleklass för barn med intellektuell funktionsnedsättning av Nadja Awad V till Statsrådet Lotta Edholm L I Sverige gäller skolplikt från det år ett barn fyller sex år. Men i samband med införandet av obligatorisk förskoleklass förefaller skolgången för barn med funktionsnedsättning ha glömts
  Inlämnad
  2024-02-07
  Svarsdatum
  2024-02-14
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan
 • Vård och stöd för flickor och kvinnor med adhd

  Skriftlig fråga 2023/24:505 av Nadja Awad (V)

  Fråga 2023/24:505 Vård och stöd för flickor och kvinnor med adhd av Nadja Awad V till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Flickor och kvinnor får i snitt en adhd-diagnos fyra år senare i livet än pojkar och män, visar en ny svensk forskningsstudie. Studien är en stor befolkningsbaserad tvärsnittsstudie baserad på data
  Inlämnad
  2024-01-23
  Svarsdatum
  2024-01-31
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Minoritetsspråk på äldreboenden

  Skriftlig fråga 2023/24:504 av Nadja Awad (V)

  Fråga 2023/24:504 Minoritetsspråk på äldreboenden av Nadja Awad V till Statsrådet Anna Tenje M Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska de kommuner som ingår i förvaltningsområden för finska, samiska och meänkieli ha särskilt ansvar för dessa språk. Den som begär det ska ha möjlighet att få äldreomsorg
  Inlämnad
  2024-01-23
  Svarsdatum
  2024-01-31
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Diskriminering av assistans- och ledarhundsförare

  Skriftlig fråga 2023/24:503 av Nadja Awad (V)

  Fråga 2023/24:503 Diskriminering av assistans- och ledarhundsförare av Nadja Awad V till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Det diskriminerande bemötandet av blinda med ledarhund och funktionsnedsatta med assistanshund sker på många sätt, samtidigt som graden av negativ särbehandling förskräcker. I en studie i sociologi
  Inlämnad
  2024-01-23
  Svarsdatum
  2024-01-31
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • med anledning av prop. 2023/24:53 Åtgärder för att stärka konsumentskyddet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel om pengar

  Motion 2023/24:2803 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2803 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:53 Åtgärder för att stärka konsumentskyddet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel om pengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma
  Inlämnad
  2024-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU9
 • med anledning av skr. 2023/24:48 Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården

  Motion 2023/24:2802 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2802 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av skr. 2023/24:48 Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att kvantitativt undersöka
  Inlämnad
  2024-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU8
 • Föräldraavdraget och barns rätt till personlig assistans

  Skriftlig fråga 2023/24:368 av Nadja Awad (V)

  Fråga 2023/24:368 Föräldraavdraget och barns rätt till personlig assistans av Nadja Awad V till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M I januari 2023 trädde nya regler i kraft som var tänkta att stärka barns rätt till personlig assistans och öka rättssäkerheten i bedömningen av föräldraansvaret, bland annat genom att
  Inlämnad
  2023-12-08
  Svarsdatum
  2023-12-20
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • med anledning av skr. 2023/24:39 Riksrevisionens rapport om det nationella smittskyddet

  Motion 2023/24:2784 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2784 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av skr. 2023/24:39 Riksrevisionens rapport om det nationella smittskyddet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge en lämplig myndighet ett samlat ansvar för vårdhygienfrågor
  Inlämnad
  2023-12-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU7
 • Fast läkarkontakt för äldre i särskilt boende

  Skriftlig fråga 2023/24:341 av Nadja Awad (V)

  Fråga 2023/24:341 Fast läkarkontakt för äldre i särskilt boende av Nadja Awad V till Statsrådet Anna Tenje M Sedan början av 2000-talet har en omfördelning skett från särskilda boenden till insatser i de egna hemmen. Att fler ska bo kvar hemma längre är ett sätt för kommunerna att hålla nere kostnadsökningarna. Vänsterpartiet
  Inlämnad
  2023-12-04
  Svarsdatum
  2023-12-13
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • NPF-elever och självmordsbenägenhet

  Interpellation 2023/24:275 av Nadja Awad (V)

  Interpellation 2023/24:275 NPF-elever och självmordsbenägenhet av Nadja Awad V till Statsrådet Lotta Edholm L Ny statistik visar att risken för elever med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som adhd och autism, är över sex gånger så stor i fråga om självmordsförsök eller att skada sig själva jämfört med elever
  Inlämnad
  2023-12-01
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Still from Debatt om förslag: Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Betänkande 2023/24:SoU3

  Möjligheten att använda digital teknik inom hemtjänsten eller i särskilda boendeformer för äldre ska förtydligas. Syftet är bland annat att motverka den osäkerhet som finns i kommunerna och för att stimulera användningen av välfärdsteknik.

  Det blir även nya bestämmelser som gäller behandlingen

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 56 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-24
  Debatt
  2023-11-28
  Beslut
  2023-11-29
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Klimat- och miljöminister Romina
 • med anledning av prop. 2023/24:31 Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  Motion 2023/24:2778 av Maj Karlsson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2778 av Maj Karlsson m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:31 Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Mäns våld mot kvinnor 5 Skyddat boende enligt socialtjänstlagen 6 Skyddat
  Inlämnad
  2023-11-22
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): 17 avslag
 • Still from Interpellationsdebatt: Sveriges nedlagda röst i FN:s generalförsamling

  Sveriges nedlagda röst i FN:s generalförsamling

  Interpellation 2023/24:147 av Jacob Risberg (MP)

  Interpellation 2023/24:147 Sveriges nedlagda röst i FN:s generalförsamling av Jacob Risberg MP till Utrikesminister Tobias Billström M Den 27 oktober valde Sverige att lägga ned sin röst i FN:s generalförsamling när församlingen röstade om en resolution som uppmanade till skydd av civila och respekt för internationell
  Inlämnad
  2023-11-07
  Svarsdatum
  2023-11-16
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)
 • Still from Interpellationsdebatt: Sveriges arbete för att skydda barn i Israel-Gaza-konflikten

  Sveriges arbete för att skydda barn i Israel-Gaza-konflikten

  Interpellation 2023/24:139 av Azra Muranovic (S)

  Interpellation 2023/24:139 Sveriges arbete för att skydda barn i IsraelGaza-konflikten av Azra Muranovic S till Utrikesminister Tobias Billström M Hamas terrorattack i Israel den 7 oktober har resulterat i att våldet har trappats upp markant. Israel har naturligtvis rätt att försvara sig i enlighet med folkrätten men
  Inlämnad
  2023-11-03
  Svarsdatum
  2023-11-16
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)

Filter