Totalt 3645 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2020

Motion 2020/21:3716 av Rebecka Le Moine (MP)
Stärk demokratin med andrahandsröstning

Motion 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. (L)
En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2020/21:3710 av Margareta Cederfelt (M)
Avskaffande av taxeringsvärdet på bostäder

Motion 2020/21:3709 av Margareta Cederfelt (M)
En patientsäkerhetslag på patientens sida

Motion 2020/21:3708 av Margareta Cederfelt (M)
Stopp för den kommunala inkomstutjämningen

Motion 2020/21:3707 av Margareta Cederfelt (M)
Gårdsförsäljning av öl och vin

Motion 2020/21:3706 av Margareta Cederfelt (M)
Förbättrad psykisk hälsa för transpersoner

Motion 2020/21:3705 av Pål Jonson (M)
Översyn av skatten på plastbärkassar

Motion 2020/21:3704 av Magdalena Schröder (M)
Höjd ersättning till följd av expropriation

Motion 2020/21:3703 av Pål Jonson (M)
Mäns våld mot kvinnor i spåren av corona

Motion 2020/21:3702 av Magdalena Schröder (M)
Förändrat strandskydd

Motion 2020/21:3701 av Magdalena Schröder (M)
Förändrade regler för vad som kräver bygglov

Motion 2020/21:3700 av Pål Jonson (M)
Hindra bränder på jänvägsbanvallar

Motion 2020/21:3699 av Pål Jonson (M)
Förstärkning av infrastrukturen utmed stråket Stockholm-Oslo

Motion 2020/21:3698 av Pål Jonson (M)
Förbättrad järnväg mellan Stockholm och Oslo

Motion 2020/21:3697 av Pål Jonson (M)
Bättre mobiltäckning på landsbygden

Motion 2020/21:3696 av Pål Jonson (M)
Åtgärder mot granbarkborren

Motion 2020/21:3695 av Pål Jonson (M)
Ökade trafiksäkerhetsåtgärder på E18 mellan Valnäs och Töcksfors

Motion 2020/21:3694 av Alexandra Anstrell (M)
Privatekonomi i skolan

Motion 2020/21:3693 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
En Arlandaförhandling

Motion 2020/21:3692 av Jan R Andersson (M)
Utbyggnad av viltstängsel i Kalmar län

Motion 2020/21:3691 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)
Mikrobryggerier

Motion 2020/21:3690 av Cecilia Widegren (M)
Framtidens infrastruktur i Skaraborg

Motion 2020/21:3689 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Modernisera för A- och epatraktorer

Motion 2020/21:3688 av Jörgen Berglund (M)
Synliggjorda arbetsgivaravgifter

Motion 2020/21:3687 av Jörgen Berglund (M)
Förbifart Örnsköldsvik

Motion 2020/21:3686 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Altruistiskt surrogatmödraskap

Motion 2020/21:3685 av Hans Rothenberg (M)
Styrelsearvoden

Motion 2020/21:3684 av Hans Rothenberg (M)
Begränsa möjligheten att undgå att betala ersättning till brottsoffer genom vägran

Motion 2020/21:3683 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
God skolmat i trivsamma matmiljöer, miljöer som andas matglädje

Motion 2020/21:3682 av Jan R Andersson (M)
Domstolars informationsskyldighet

Motion 2020/21:3681 av Alexandra Anstrell (M)
Tre terminer i skolan

Motion 2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Fasa ut djurförsöken och forma en fungerande djurförsöksetisk prövning

Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal klimatpolitik - nettonegativa utsläpp i en växande ekonomi

Motion 2020/21:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Villkor för vattenskotrar och snabbgående vattenfarkoster

Motion 2020/21:3677 av Jan R Andersson (M)
Magnitskijsanktioner i Sverige och Europa

Motion 2020/21:3676 av Jan R Andersson (M)
Forskningsreaktor i Oskarshamn

Motion 2020/21:3675 av Magdalena Schröder (M)
Minskat regelkrångel för företagare

Motion 2020/21:3674 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Utveckla polisens karriärmöjligheter

Motion 2020/21:3673 av Jan R Andersson och Lotta Finstorp (båda M)
Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar

Motion 2020/21:3672 av Jan R Andersson (M)
ROT-avdrag för fönsterrenovering

Motion 2020/21:3671 av Margareta Cederfelt (M)
Statsbidrag som gör nytta och bidrar till ökad egenförsörjning

Motion 2020/21:3670 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Krafttag mot drogmissbruket

Motion 2020/21:3669 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete

Motion 2020/21:3668 av Aron Emilsson (SD)
Fiske i samklang med förvaltarskapstanken

Motion 2020/21:3667 av Aron Emilsson (SD)
Utbyggnad av Bohusbanan

Motion 2020/21:3666 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD)
Säkra Göta älvdalen

Motion 2020/21:3665 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Vårda Sveriges kristna kulturarv

Motion 2020/21:3664 av Aron Emilsson (SD)
Åtgärder mot bristande synlighet i trafik

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2020/21:3662 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Gemensamma valsedlar

Motion 2020/21:3661 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Bygg- och färdigställandeförsäkringarna

Motion 2020/21:3660 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Gårdsförsäljning

Motion 2020/21:3659 av Roger Hedlund (SD)
Ny lag om tvingande vård av vårdnadshavare (LVV)

Motion 2020/21:3658 av Roger Hedlund (SD)
Utbyggnad av E16 på sträckan Gävle-Oslo

Motion 2020/21:3657 av Roger Hedlund (SD)
Heltidsarbete som norm inom offentlig sektor

Motion 2020/21:3656 av Roger Hedlund (SD)
Möjliggörande av föräldraledighet för mor- och farföräldrar

Motion 2020/21:3655 av Roger Hedlund (SD)
Förebyggande drogtester i skolan

Motion 2020/21:3654 av Roger Hedlund (SD)
En utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår

Motion 2020/21:3653 av Roger Hedlund (SD)
Utbyggnad av E4:an på sträckan Gävle-Sundsvall

Motion 2020/21:3652 av Leila Ali-Elmi (MP)
Utökad undervisning om mänskliga rättigheter som ett enskilt ämne i skolan

Motion 2020/21:3651 av Leila Ali-Elmi (MP)
Diskriminering i vården

Motion 2020/21:3650 av Leila Ali-Elmi och Camilla Hansén (båda MP)
Om slöjan

Motion 2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP)
En tryggare, mer flexibel och individanpassad sjukförsäkring

Motion 2020/21:3648 av Camilla Hansén (MP)
Inför rotationsprincip för riksdagsledamöter

Motion 2020/21:3647 av Camilla Hansén m.fl. (MP)
Politik för det samiska folket

Motion 2020/21:3646 av Annika Hirvonen Falk och Lorentz Tovatt (båda MP)
Färre och mer miljövänliga resor för riksdagsledamöter efter coronapandemin

Motion 2020/21:3645 av Emma Hult m.fl. (MP)
Tandvård för våldsutsatta kvinnor

Motion 2020/21:3644 av Emma Hult och Camilla Hansén (båda MP)
Hinder för framkomlighet

Motion 2020/21:3643 av Hans Rothenberg (M)
Barns tillgångar i samband med familjens rätt till bostadsbidrag

Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Ett väl fungerande återvändande

Motion 2020/21:3641 av Rebecka Le Moine och Lorentz Tovatt (båda MP)
Medborgarråd för rättvis omställning

Motion 2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP)
Utred basinkomst

Motion 2020/21:3639 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP)
Stoppa regnskogsskövlingen

Motion 2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP)
En grön återstart av kulturen i pandemins spår

Motion 2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP)
Hälso- och sjukvård

Motion 2020/21:3636 av Roger Richthoff och Björn Söder (båda SD)
Sydafrika

Motion 2020/21:3635 av Hans Rothenberg (M)
Bättre villkor för den forskande life science-industrin i Sverige

Motion 2020/21:3634 av Hans Rothenberg (M)
Förbättrade möjligheter för den svenska sjöfartens konkurrenskraft

Motion 2020/21:3633 av Hans Rothenberg (M)
Möjlighet att betala skadestånd retroaktivt även efter att preskriptionstiden förfallit

Motion 2020/21:3632 av Hans Rothenberg (M)
Möjlighet att stryka kandidater i allmänna val

Motion 2020/21:3631 av Hans Rothenberg (M)
Möjligheter med genmodifierade grödor (GMO)

Motion 2020/21:3630 av Hans Rothenberg (M)
Att underlätta för fritidspolitiker att verka inom rikspolitiken

Motion 2020/21:3629 av Hans Rothenberg (M)
Äganderätten

Motion 2020/21:3628 av Jörgen Berglund (M)
Höjd standard på E14

Motion 2020/21:3627 av Jörgen Berglund (M)
Mittuniversitetet

Motion 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2020/21:3625 av Jörgen Berglund (M)
En moderniserad delgivningslag

Motion 2020/21:3624 av Jörgen Berglund (M)
Gifttunnor i Bottenhavet

Motion 2020/21:3623 av Jörgen Berglund (M)
Handlares rätt att avvisa notoriska snattare

Motion 2020/21:3622 av Jörgen Berglund (M)
Lokalisering av statliga bolag och myndigheter

Motion 2020/21:3621 av Cecilia Widegren (M)
Papperskvitton

Motion 2020/21:3620 av Cecilia Widegren (M)
Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen

Motion 2020/21:3619 av Cecilia Widegren (M)
Alltid sommartid

Motion 2020/21:3618 av Cecilia Widegren (M)
Förändrade cruisingtillstånd

Motion 2020/21:3617 av Cecilia Widegren (M)
E20 som projektväg för elektrifiering (t.ex. laddstolpar)

Motion 2020/21:3616 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Skarven i Roxen

Motion 2020/21:3615 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Framtiden för Sancta Birgitta Klostermuseum

Motion 2020/21:3614 av David Lång (SD)
Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring

Motion 2020/21:3613 av Cecilia Widegren (M)
Det rullande kulturarvet

Motion 2020/21:3612 av Cecilia Widegren (M)
Insjöfarten på Vänern och Vättern

Motion 2020/21:3611 av Cecilia Widegren (M)
Skönhetsbranschen

Motion 2020/21:3610 av Cecilia Widegren (M)
Narkotikapolisens krav på familjeklassning

Motion 2020/21:3609 av Cecilia Widegren (M)
Fler åtgärder för att undvika brott

Motion 2020/21:3608 av Jörgen Berglund (M)
Dubbelspår Sundsvall-Gävle

Motion 2020/21:3607 av Jörgen Berglund (M)
Förbifart Härnösand

Motion 2020/21:3606 av Jörgen Berglund (M)
Kommunala poliser

Motion 2020/21:3605 av Jörgen Berglund (M)
Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand

Motion 2020/21:3604 av Magdalena Schröder (M)
Straffrättsreform

Motion 2020/21:3603 av Runar Filper (SD)
Föräldraalienation och umgängessabotage

Motion 2020/21:3602 av Runar Filper (SD)
Sverige och svenskan

Motion 2020/21:3601 av Runar Filper (SD)
Slopa vägtrafikskatten för tävlingsfordon

Motion 2020/21:3600 av Runar Filper (SD)
Värmländsk finnskog med rökstugor som världsarv

Motion 2020/21:3599 av Runar Filper (SD)
Kampanj om kommunismens brott mot mänskligheten

Motion 2020/21:3598 av Runar Filper (SD)
Skolavslutning med tradition

Motion 2020/21:3597 av Runar Filper (SD)
Gemenskap och trygghet med morgonsamling

Motion 2020/21:3596 av Runar Filper (SD)
Värna om dialekterna

Motion 2020/21:3595 av Runar Filper (SD)
Folkparken som kulturbärare

Motion 2020/21:3594 av Runar Filper (SD)
Dansbandsmomsen

Motion 2020/21:3593 av Runar Filper (SD)
Argentinasvenskarnas okända historia bör uppmärksammas

Motion 2020/21:3592 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Reformera äldreomsorgen

Motion 2020/21:3591 av Runar Filper (SD)
Värmlands regionala utveckling

Motion 2020/21:3590 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Bevara Norrköpings Skolmuseum

Motion 2020/21:3589 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade

Motion 2020/21:3588 av Gulan Avci m.fl. (L)
Reformer för en liberaliserad och konkurrenskraftig arbetsmarknad 2030

Motion 2020/21:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

Motion 2020/21:3586 av Allan Widman m.fl. (L)
Solidaritetsförklaring till Storbritannien

Motion 2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L)
Liberal bostadspolitik

Motion 2020/21:3584 av Cecilia Widegren (M)
Hästens betydelse för Sverige

Motion 2020/21:3583 av Cecilia Widegren (M)
Integrationsarbete med häst

Motion 2020/21:3582 av Mats Green m.fl. (M)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2020/21:3581 av Mats Green m.fl. (M)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2020/21:3580 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2020/21:3579 av Cecilia Widegren (M)
Låt Skaraborg bli namnet

Motion 2020/21:3578 av Cecilia Widegren (M)
Lokal polis för ökad trygghet

Motion 2020/21:3577 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik

Motion 2020/21:3576 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter

Motion 2020/21:3575 av Cecilia Widegren (M)
Civil olydnad

Motion 2020/21:3574 av Cecilia Widegren (M)
Närproducerade livsmedel

Motion 2020/21:3573 av Jörgen Berglund (M)
Värdet av vattenkraftsproduktion

Motion 2020/21:3572 av Alexandra Anstrell (M)
En differentierad tullsats för en förbättrad miljö

Motion 2020/21:3571 av Alexandra Anstrell (M)
Hårdare tag mot huliganism

Motion 2020/21:3570 av Alexandra Anstrell (M)
Bättre mat för våra äldre

Motion 2020/21:3569 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Generell tillståndsplikt oavsett utförare

Motion 2020/21:3568 av Alexandra Anstrell (M)
Snabbare utvisningsbeslut

Motion 2020/21:3567 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Avskaffa den dolda momsen fo¨r utbildningsfo¨retag

Motion 2020/21:3566 av Alexandra Anstrell och Malin Höglund (båda M)
En bättre socionomutbildning

Motion 2020/21:3565 av Magdalena Schröder (M)
Föräldrars ansvar för sina barns handlingar

Motion 2020/21:3564 av Cecilia Widegren (M)
Explosiv ökning av vildsvin

Motion 2020/21:3563 av Cecilia Widegren (M)
Skaraborg - Sveriges kornbod

Motion 2020/21:3562 av Cecilia Widegren (M)
Jakten på privat ägande

Motion 2020/21:3561 av Cecilia Widegren (M)
Den svenska hästen

Motion 2020/21:3560 av Cecilia Widegren (M)
Jakt med båge

Motion 2020/21:3559 av Cecilia Widegren (M)
Utvecklat strandskydd

Motion 2020/21:3558 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Utlandssvenskar berikar handel och främjar export

Motion 2020/21:3557 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Fler överlevare när fler donerar

Motion 2020/21:3556 av Pål Jonson (M)
Underlätta rörligheten mellan Sverige och Norge

Motion 2020/21:3555 av Pål Jonson (M)
Störningar från fordon i stadskärnor och bostadsområden

Motion 2020/21:3554 av Gulan Avci m.fl. (L)
En stark arbetslöshetsförsäkring som skyddar alla som förlorar sin inkomst

Motion 2020/21:3553 av Pål Jonson (M)
Konkurrensvillkoren för svenska mikrobryggerier

Motion 2020/21:3552 av Pål Jonson (M)
Åtgärder mot internationella stöldligor

Motion 2020/21:3551 av Pål Jonson (M)
Svensk-norskt samarbete vid förvaltningen av den skandinaviska vargstammen

Motion 2020/21:3550 av Pål Jonson (M)
Jämställda regler för ambulanssjukvård

Motion 2020/21:3549 av Yasmine Eriksson (SD)
Förbud mot erbjudanden och kampanjer på godis och läsk

Motion 2020/21:3548 av Yasmine Eriksson (SD)
Insatser mot hemlöshet

Motion 2020/21:3547 av Yasmine Eriksson (SD)
Förändring av donationsregistret

Motion 2020/21:3546 av Yasmine Eriksson (SD)
Psykisk hälsa för unga

Motion 2020/21:3545 av Cecilia Widegren (M)
Förenkla för vägsamfällighetsföreningar

Motion 2020/21:3544 av Fredrik Schulte (M)
Generella straffskärpningar

Motion 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2020/21:3542 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Försvaret av Sydsverige

Motion 2020/21:3541 av Pål Jonson (M)
Strategi för minskad användning av antibiotika inom EU

Motion 2020/21:3540 av Pål Jonson (M)
Stärk det enskilda vägnätet

Motion 2020/21:3539 av Pål Jonson (M)
Skärpta straff för rattonykterhet

Motion 2020/21:3538 av Margareta Cederfelt (M)
Totalförsvaret

Motion 2020/21:3537 av Margareta Cederfelt (M)
Tullen och stöldgods

Motion 2020/21:3536 av Margareta Cederfelt (M)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2020/21:3535 av Margareta Cederfelt (M)
Försäljning av statliga bolag

Motion 2020/21:3534 av Margareta Cederfelt (M)
Vård av förälder

Motion 2020/21:3533 av Margareta Cederfelt (M)
Placering i kammaren

Motion 2020/21:3532 av Hans Rothenberg m.fl. (M)
Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet

Motion 2020/21:3531 av Hans Rothenberg (M)
Avskaffande av tidsomställningen

Motion 2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD)
Kristdemokraternas budgetmotion för 2021 - Sverige förtjänar bättre

Motion 2020/21:3529 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
En hållbar ekonomisk familjepolitik

Motion 2020/21:3527 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Sjukförsäkringen

Motion 2020/21:3526 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Uppvärdera medborgarskapet

Motion 2020/21:3525 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Reformera arbetskraftsinvandringen

Motion 2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
En målstyrd och långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2020/21:3523 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2020/21:3522 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2020/21:3521 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2020/21:3520 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2020/21:3519 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Krigs- och terrorbrott

Motion 2020/21:3518 av Roger Richthoff (SD)
Förbättrad möjlighet till flygpendling

Motion 2020/21:3517 av Hans Rothenberg (M)
Minskat antal riksdagsledamöter

Motion 2020/21:3516 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Rätten att själv bestämma över sin kvarlåtenskap

Motion 2020/21:3515 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Idrottssveriges möjligheter att bedriva elitverksamhet för ungdomar

Motion 2020/21:3514 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor

Motion 2020/21:3513 av Alexandra Anstrell (M)
Register över och kvalitetsuppföljning av familjehem och jourhem

Motion 2020/21:3512 av Alexandra Anstrell (M)
Rätt att erbjuda sociala tjänster utan biståndsbedömning

Motion 2020/21:3511 av Magdalena Schröder (M)
Medgivande för att genomföra flyttanmälan

Motion 2020/21:3510 av Magdalena Schröder (M)
Stärk väljarnas makt

Motion 2020/21:3509 av Magdalena Schröder (M)
Sänkt skatt och bidragstak

Motion 2020/21:3508 av Jan R Andersson (M)
Center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Motion 2020/21:3507 av David Josefsson (M)
Ett nytt förhållningssätt till tobakspolitiken - det är skillnad på tobak och tobak

Motion 2020/21:3506 av David Josefsson (M)
Regler för hemarbete

Motion 2020/21:3505 av David Josefsson och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)
Harmonisera momssatsen mellan s.k. science centers och museer

Motion 2020/21:3504 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Civilsamhälle och kyrka

Motion 2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2020/21:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2020/21:3498 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Terrorism

Motion 2020/21:3497 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Kriminalvården

Motion 2020/21:3496 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Brottsoffer

Motion 2020/21:3495 av Markus Wiechel (SD)
Översyn av rutinerna kring utbetalning av skadestånd till brottsmisstänkta

Motion 2020/21:3494 av Markus Wiechel (SD)
Ändrat regelverk för Stockholmstraktamente och övernattningslägenheter

Motion 2020/21:3493 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga

Motion 2020/21:3492 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården

Motion 2020/21:3491 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Nationell handlingsplan rörande våld mot barn

Motion 2020/21:3490 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2020/21:3489 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
En tillväxtagenda för hela Sverige

Motion 2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Handel utvecklar världen

Motion 2020/21:3486 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Regelförenklingar för Sveriges företagare

Motion 2020/21:3485 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
En konkurrenskraftig gruv- och mineralnäring

Motion 2020/21:3484 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
En ny energipolitik för Sverige

Motion 2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
En långsiktig svensk konkurrenskraft

Motion 2020/21:3482 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2020/21:3481 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Slopat skattefinansierat stöd till och utökad granskning av trossamfund

Motion 2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD)
En socialtjänst att lita på

Motion 2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Ett nytt digitalt ledarskap för Sverige

Motion 2020/21:3478 av Karin Enström m.fl. (M)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2020/21:3477 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi

Motion 2020/21:3476 av Karin Enström m.fl. (M)
En effektiv offentlig förvaltning som fokuserar på kärnuppdraget och minskar byråkratin

Motion 2020/21:3475 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Ett hållbart flyglyft för Sverige

Motion 2020/21:3474 av Karin Enström m.fl. (M)
Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor

Motion 2020/21:3473 av Karin Enström m.fl. (M)
En svensk digitaliserad offentlig förvaltning i framkant

Motion 2020/21:3472 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
En modern tågpolitik för stärkt pendling och bättre transporter

Motion 2020/21:3471 av Karin Enström m.fl. (M)
Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2020/21:3470 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2020/21:3469 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
En modern hållbar sjöfartspolitik för tillväxt och trygghet

Motion 2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
En hållbar transportpolitik för jobb och tillväxt

Motion 2020/21:3467 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
En modern infrastrukturpolitik

Motion 2020/21:3466 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
En modern cykelpolitik för trygghet, pendling och bättre folkhälsa

Motion 2020/21:3465 av David Josefsson (M)
Försvaret av Göteborg och västkusten

Motion 2020/21:3464 av Emma Hult och Amanda Palmstierna (båda MP)
Minskat klimatavtryck för bostadssektorn genom resurseffektiv användning och återanvändning av byggmaterial

Motion 2020/21:3463 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökade befogenheter för och upprustning av Tullverket

Motion 2020/21:3462 av Markus Wiechel och Ludvig Aspling (båda SD)
Medvetenhet kring skador av plast i livsmedel

Motion 2020/21:3461 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utvidgade trafiksäkerhetsåtgärder

Motion 2020/21:3460 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utökat skydd för personer som har drabbats av pressetiska övertramp

Motion 2020/21:3459 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Ökad användning av avfall och restprodukter

Motion 2020/21:3458 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare

Motion 2020/21:3457 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Åtgärder för att minska rökning

Motion 2020/21:3456 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet

Motion 2020/21:3455 av Jan Ericson (M)
Avveckling av Myndigheten för kulturanalys

Motion 2020/21:3454 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Utveckla Mälardalens högskola till tekniskt universitet

Motion 2020/21:3453 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta utsatta

Motion 2020/21:3452 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Åtgärder för en ökad möjlighet till en egen bostad

Motion 2020/21:3451 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män

Motion 2020/21:3450 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Minskad användning av palmolja samt märkning av höga salt- och sockerhalter i livsmedel

Motion 2020/21:3449 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Hepatit C, TBC, HPV och vaccineringsfrågor

Motion 2020/21:3448 av Pål Jonson m.fl. (M)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M)
Sveriges förmåga att stå emot hybridhot

Motion 2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. (M)
Stärkt civilt försvar och krisberedskap

Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Svensk säkerhetspolitik för en orolig tid

Motion 2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M)
Cybersäkerhet och cyberförsvar

Motion 2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M)
Ett starkt svenskt försvar

Motion 2020/21:3442 av Pål Jonson m.fl. (M)
Materiel, forskning och industri

Motion 2020/21:3441 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Förenklat regelverk för egen finansiering för föreningar

Motion 2020/21:3440 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Tillsätt en kriskommission för svensk elförsörjning

Motion 2020/21:3439 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökat skydd av känsliga personuppgifter

Motion 2020/21:3438 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökat stöd för veteraner

Motion 2020/21:3437 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökad organdonation och fler blodgivare

Motion 2020/21:3436 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Starkare skydd av fornlämningar

Motion 2020/21:3435 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Samlad satsning för den svenska diasporan

Motion 2020/21:3434 av Gulan Avci m.fl. (L)
Liberal arbetsmiljöpolitik

Motion 2020/21:3433 av Saila Quicklund (M)
Fysisk aktivitet på fritidshem

Motion 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Funktionsrättspolitik

Motion 2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L)
En högre utbildning med högre ambitioner

Motion 2020/21:3430 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Liberal politik för färre och enklare regler

Motion 2020/21:3429 av Allan Widman m.fl. (L)
Liberal försvarspolitik

Motion 2020/21:3428 av Mats Persson m.fl. (L)
Bättre regler för bostadsköpare

Motion 2020/21:3427 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal politik mot våld i nära relationer och sexualbrott

Motion 2020/21:3426 av Helena Gellerman (L)
Internationalisering av svenska gymnasieskolan

Motion 2020/21:3425 av Helena Gellerman (L)
Ettårig polisutbildning för akademiker

Motion 2020/21:3424 av Helena Gellerman (L)
Ge alla ungdomar tillgång till de bästa pedagogerna

Motion 2020/21:3423 av Helena Gellerman (L)
Effektivare hantering av bilstödet för anpassning av fordon

Motion 2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)
Knäck arbetslösheten och bekämpa kriminaliteten - Moderaternas budgetmotion för 2021

Motion 2020/21:3421 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten

Motion 2020/21:3420 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förändrad prioritering gällande arbetskraftsinvandring

Motion 2020/21:3419 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Nationellt beslutad lista över terroristorganisationer

Motion 2020/21:3418 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ett reellt tjänstemannaansvar

Motion 2020/21:3417 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Allmänna arvsfonden

Motion 2020/21:3416 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Reformering av den s.k. hotellagen

Motion 2020/21:3415 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Rättvist förfarande vid arbetstvister

Motion 2020/21:3414 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kontroll av PPM-rådgivning och ökad lönsamhet för amortering

Motion 2020/21:3413 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande

Motion 2020/21:3412 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan

Motion 2020/21:3411 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2020/21:3410 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Jämställdhet och diskriminering

Motion 2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2020/21:3407 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Förbättringar av investeringssparkonto

Motion 2020/21:3406 av Saila Quicklund (M)
Kartläggning av socioekonomiska faktorers påverkan på barn och ungas idrottande

Motion 2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD)
Integration och samhällsgemenskap

Motion 2020/21:3404 av Jan Ericson (M)
Sveriges kostnad för EU:s återstartsfond

Motion 2020/21:3403 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2020/21:3402 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2020/21:3401 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
En levande och välmående skärgård

Motion 2020/21:3400 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Förbud mot snabblån och stöd till skuldsatta

Motion 2020/21:3399 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Erkännande av polisers insats i samhället

Motion 2020/21:3398 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Hot mot och ansvar som förtroendevalda

Motion 2020/21:3397 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område

Motion 2020/21:3396 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förbättrat arbete med public service

Motion 2020/21:3395 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Civilkuragelag och civilkuragepris

Motion 2020/21:3394 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Avskaffande av EBO-lagen

Motion 2020/21:3393 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
En utvecklad förlossnings- och mödravård

Motion 2020/21:3392 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förtroendevaldas närvaro och arvodessystemet

Motion 2020/21:3391 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen och minskat missbruk av tunga mediciner

Motion 2020/21:3390 av Clara Aranda m.fl. (SD)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2020/21:3389 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Suicidpreventiva åtgärder

Motion 2020/21:3388 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
En nationell djurskyddspolis

Motion 2020/21:3387 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förhindra vanvård av katter

Motion 2020/21:3386 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Grovt djurplågeri och djurplågeri mot tjänstedjur

Motion 2020/21:3385 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Import av odlad fisk

Motion 2020/21:3384 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förbud mot valar i fångenskap

Motion 2020/21:3383 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Djurbalk och djurskyddsmyndighet

Motion 2020/21:3382 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Ökad möjlighet att ta del av skolstatistik

Motion 2020/21:3381 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Samhällstjänst för dömda, betalning av skulder och indrivning av skadestånd

Motion 2020/21:3380 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kronvittnessystem och anonyma vittnen

Motion 2020/21:3379 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förlorad vårdnad vid mord

Motion 2020/21:3378 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
En samhällsförberedande skola

Motion 2020/21:3377 av Björn Söder m.fl. (SD)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2020/21:3376 av Björn Söder m.fl. (SD)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2020/21:3375 av Jan Ericson m.fl. (M)
Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

Motion 2020/21:3374 av Jan Ericson (M)
Skärp lagstiftningen mot kvotering

Motion 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M)
Omställning och kompetensförsörjning

Motion 2020/21:3372 av Mats Green m.fl. (M)
Arbetsmiljö och en tillgänglig arbetsmarknad

Motion 2020/21:3371 av Mats Green m.fl. (M)
Återupprätta arbetslinjen

Motion 2020/21:3370 av Roger Richthoff (SD)
Utvisning av utländska medborgare som begår brott i Sverige

Motion 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård

Motion 2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Klimat, energi och miljö

Motion 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Sveriges roll i världen

Motion 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Jämställdhet - en frihetsfråga

Motion 2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Krafttag mot brottsligheten i Sverige

Motion 2020/21:3364 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2020/21:3363 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2020/21:3362 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2020/21:3361 av David Lång och Eric Westroth (båda SD)
Kriskunskap i skolan

Motion 2020/21:3360 av David Lång och Robert Stenkvist (båda SD)
Arbetsgivaravgift i glesbygd

Motion 2020/21:3359 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Biologisk mångfald

Motion 2020/21:3358 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Djurskydd

Motion 2020/21:3357 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Hav och vatten

Motion 2020/21:3356 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Skogspolitik

Motion 2020/21:3355 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Jakt och viltvård

Motion 2020/21:3354 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2020/21:3353 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2020/21:3352 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
En hållbar fiskeripolitik

Motion 2020/21:3351 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Cirkulär ekonomi

Motion 2020/21:3350 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Ett starkt svenskt jordbruk - en blomstrande landsbygd

Motion 2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Klimatpolitik för hoppfulla

Motion 2020/21:3348 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
En giftfri vardag

Motion 2020/21:3347 av Josefin Malmqvist (M)
Reformera samhällsorienteringen

Motion 2020/21:3346 av Lotta Olsson m.fl. (M, KD, SD)
Ge Örebro flygplats status som beredskapsflygplats

Motion 2020/21:3345 av Magnus Jacobsson (KD)
Arbetsfördelning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen

Motion 2020/21:3344 av Magnus Jacobsson (KD)
Samerna

Motion 2020/21:3343 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Omvandla Allmänna arvsfonden

Motion 2020/21:3342 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Karantän vid inresa till Sverige

Motion 2020/21:3341 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Förstärkt samverkan mellan staten och Svenska kyrkan

Motion 2020/21:3340 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2020/21:3339 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Ett stärkt och självständigt civilsamhälle

Motion 2020/21:3338 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Ett hälsosamt Sverige genom idrott och friluftsliv

Motion 2020/21:3337 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Spelmarknadspolitik

Motion 2020/21:3336 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Kultur- och mediepolitisk motion

Motion 2020/21:3335 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Stärk det samiska folkets språk och kultur

Motion 2020/21:3334 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2020/21:3333 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2020/21:3332 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2020/21:3331 av Noria Manouchi och Boriana Åberg (båda M)
Införande av kommunala poliser

Motion 2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik för en bättre start på arbetsmarknaden

Motion 2020/21:3329 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Virusforskning

Motion 2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Digitalisering i skolor och högskolor

Motion 2020/21:3327 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Högre kvalitet, ett tydligare nationellt ansvar och en bättre finansiering av svensk skola

Motion 2020/21:3326 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Gymnasieskolan - för att bättre kunna möta morgondagen

Motion 2020/21:3325 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
En stärkt rektorsroll

Motion 2020/21:3324 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Yrkesväxling, yrkeshögskola, vuxenutbildning och sfi

Motion 2020/21:3323 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Fler skickliga lärare och en lärarutbildning av hög kvalitet

Motion 2020/21:3322 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Trygghet och arbetsro för skolans medarbetare och elever

Motion 2020/21:3321 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Ökad forskning och innovation leder till förnyade kunskaper och fler jobb i Sverige

Motion 2020/21:3320 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Förskolan

Motion 2020/21:3319 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Grundskolan

Motion 2020/21:3318 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Universitets- och högskoleutbildning

Motion 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2020/21:3316 av Larry Söder (KD)
Förenkla mervärdesskatten

Motion 2020/21:3315 av Larry Söder (KD)
Halmstad-Nässjö järnväg, en viktig del av framtiden

Motion 2020/21:3314 av Larry Söder (KD)
Stöd till folkparker

Motion 2020/21:3313 av Larry Söder (KD)
Möjlighet till nationell vaccintillverkning

Motion 2020/21:3312 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Tydliga reaktioner mot brott

Motion 2020/21:3310 av Andreas Carlson (KD)
Ombyggnation av riksväg 26/47

Motion 2020/21:3309 av Andreas Carlson (KD)
Bygg ut riksväg 40

Motion 2020/21:3308 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare

Motion 2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Polisen

Motion 2020/21:3306 av Johan Forssell m.fl. (M)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2020/21:3305 av Johan Forssell m.fl. (M)
Stöldligor och annan mängdbrottslighet

Motion 2020/21:3304 av Johan Forssell m.fl. (M)
Förstärkta åtgärder mot terrorism

Motion 2020/21:3303 av Johan Forssell m.fl. (M)
En effektiv kriminalvård med hög säkerhet och meningsfull verksamhet

Motion 2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M)
Åtgärder mot gängbrottsligheten

Motion 2020/21:3301 av Mats Nordberg (SD)
Förbättrade förutsättningar för kärnkraft i statlig regi

Motion 2020/21:3300 av Johan Forssell m.fl. (M)
Framtidens polis

Motion 2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M)
Förenklad hantering av legala vapen

Motion 2020/21:3298 av Johan Forssell m.fl. (M)
Stöd till brottsoffer

Motion 2020/21:3297 av Johan Forssell m.fl. (M)
Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet

Motion 2020/21:3296 av Johan Forssell m.fl. (M)
Åtgärder mot sexualbrott

Motion 2020/21:3295 av Johan Forssell m.fl. (M)
Ett nationellt förbud mot tiggeri

Motion 2020/21:3294 av Johan Forssell m.fl. (M)
Bekämpning av ungdomsbrottsligheten

Motion 2020/21:3293 av Martin Ådahl (C)
Belarus

Motion 2020/21:3292 av Martin Ådahl (C)
Vapenexport till Saudiarabien

Motion 2020/21:3291 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Transport av avfall och återvinning

Motion 2020/21:3290 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C)
En grön flyglinje mellan Visby och Bromma

Motion 2020/21:3289 av Anders Åkesson och Martin Ådahl (båda C)
Dalhalla - en nationell sommarscen för Kungliga Operan

Motion 2020/21:3288 av Martin Ådahl (C)
Delad föräldraförsäkring

Motion 2020/21:3287 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Parkeringsavgifter elbilar

Motion 2020/21:3286 av Fredrik Christensson m.fl. (C)
Utbildning

Motion 2020/21:3285 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Integration

Motion 2020/21:3284 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Arbetsmarknad

Motion 2020/21:3283 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Lika rätt - samma möjligheter

Motion 2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Liberal politik för ett starkare Europasamarbete

Motion 2020/21:3281 av Gulan Avci m.fl. (L)
Modernisera konflikträtten

Motion 2020/21:3280 av Roger Haddad m.fl. (L)
Grundskola med kunskapsfokus

Motion 2020/21:3279 av Roger Haddad m.fl. (L)
Integration med start i förskolan

Motion 2020/21:3278 av Fredrik Malm m.fl. (L)
En liberal utrikespolitik

Motion 2020/21:3277 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism

Motion 2020/21:3276 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Tand- och munhälsa

Motion 2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L)
Stärk barns rättigheter

Motion 2020/21:3274 av Juno Blom m.fl. (L)
Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2020/21:3273 av Nina Lundström m.fl. (L)
Hållbar förvaltning av djur och natur

Motion 2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal rättspolitik

Motion 2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Insatser för unga som begår brott

Motion 2020/21:3269 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Ett reformerat arbetssätt för Försäkringskassan

Motion 2020/21:3268 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Liberal läkemedels- och apotekspolitik

Motion 2020/21:3267 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Liberal demokrati- och integritetspolitik

Motion 2020/21:3266 av Allan Widman m.fl. (L)
Utökat stöd och utmärkelser för civila och militära veteraner

Motion 2020/21:3265 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Rikstäckande trafikmedicinsk kompetens och enhetliga bedömningsregler för en ökad trafiksäkerhet

Motion 2020/21:3264 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Principer för en flexibel och jämställd föräldraförsäkring

Motion 2020/21:3263 av Fredrik Malm m.fl. (L)
En liberal biståndspolitik

Motion 2020/21:3262 av Arman Teimouri m.fl. (L)
En liberal närings- och företagarpolitik

Motion 2020/21:3261 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Motion 2020/21:3260 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Hälsa för alla - liberal folkhälsopolitik

Motion 2020/21:3259 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Välfärdsaktörer ska inte diskriminera för ålder - liberal politik för årsrika

Motion 2020/21:3258 av Gulan Avci m.fl. (L)
Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter

Motion 2020/21:3257 av Nina Lundström m.fl. (L)
Liberal politik för levande hav och vatten

Motion 2020/21:3256 av Christer Nylander m.fl. (L)
Ett starkt civilsamhälle

Motion 2020/21:3255 av Fredrik Malm m.fl. (L)
En liberal migrationspolitik

Motion 2020/21:3254 av Joar Forssell m.fl. (L)
Fem reformområden för ökad rättssäkerhet på skatteområdet

Motion 2020/21:3253 av Mats Persson m.fl. (L)
Ett förbättrat regelverk för investeringssparkonton

Motion 2020/21:3252 av Christer Nylander m.fl. (L)
En vitaliserande idrottspolitik

Motion 2020/21:3251 av Joar Forssell m.fl. (L)
Utred plattformsföretagens skatteregelbörda

Motion 2020/21:3249 av Christer Nylander m.fl. (L)
Kulturpolitik för ett rikare land

Motion 2020/21:3248 av Robert Hannah m.fl. (L)
Familjerätt och övrig civilrätt

Motion 2020/21:3247 av Arman Teimouri m.fl. (L)
En liberal politik för regional utveckling i hela Sverige

Motion 2020/21:3246 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Återupprätta en fungerande elförsörjning

Motion 2020/21:3245 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Liberal politik för elektrifiering av transportsektorn

Motion 2020/21:3244 av Christer Nylander m.fl. (L)
Mediepolitik för mångfald och kvalitet

Motion 2020/21:3243 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Liberal digitaliseringspolitik för Sverige

Motion 2020/21:3242 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Kortare ledtider och lägre kostnader för ny kärnkraft

Motion 2020/21:3241 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Kinas nya världsordning och det liberala svaret

Motion 2020/21:3240 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Sverige behöver Natomedlemskap

Motion 2020/21:3239 av Fredrik Malm m.fl. (L)
En liberal svensk Rysslandspolitik

Motion 2020/21:3238 av Nina Lundström m.fl. (L)
Vägen till en cirkulär ekonomi

Motion 2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L)
Forskning och innovation i Sverige

Motion 2020/21:3236 av Nina Lundström m.fl. (L)
Liberal politik för naturvård och biologisk mångfald

Motion 2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Liberal infrastrukturpolitik för framtiden

Motion 2020/21:3234 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal integrationspolitik

Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L)
En likvärdig kunskapsskola

Motion 2020/21:3232 av Malin Danielsson (L)
Stärkt eftervård efter förlossning

Motion 2020/21:3231 av Nina Lundström (L)
Gode män och offentligt biträde

Motion 2020/21:3230 av Joar Forssell och Lina Nordquist (båda L)
Kostnader för rovdjursskador

Motion 2020/21:3229 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Sjukvården framåt

Motion 2020/21:3228 av Arman Teimouri m.fl. (L)
En liberal politik för statligt ägda bolag

Motion 2020/21:3227 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Stärkta arbetsvillkor inom vård, stöd och omsorg

Motion 2020/21:3226 av Roger Haddad m.fl. (L)
Mobbning i skolan

Motion 2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L)
Vuxenutbildning för integration och arbete

Motion 2020/21:3224 av Roger Haddad m.fl. (L)
Ett attraktivt läraryrke

Motion 2020/21:3223 av Roger Haddad m.fl. (L)
En gymnasieskola för bildning och flit

Motion 2020/21:3222 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2020/21:3221 av Fredrik Schulte (M)
Angående det offentligas förhållningssätt till jämställdhetsbegreppet

Motion 2020/21:3220 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2020/21:3219 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Rättvisa skatter på fordon och transporter och stärkt sammanhållning

Motion 2020/21:3218 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Skatteförslag för en effektiv miljö- och klimatpolitik

Motion 2020/21:3217 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Stärk gränsskyddet och Tullverket

Motion 2020/21:3216 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Ordning och reda i staten för att stävja fusk och brott

Motion 2020/21:3215 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Stärk integrationen och jämställdheten

Motion 2020/21:3214 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2020/21:3213 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2020/21:3212 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (båda M)
Ofödda barn

Motion 2020/21:3211 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)
Skarv

Motion 2020/21:3210 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)
Förbindelse Skokloster-Knivsta

Motion 2020/21:3209 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)
Riksväg 55

Motion 2020/21:3208 av Jessika Roswall (M)
Privatekonomi i skolan

Motion 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M)
EU och digitalisering

Motion 2020/21:3206 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Globala utmaningar i spåren av covid-19

Motion 2020/21:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Politik för handel och utveckling

Motion 2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M)
En utrikespolitik utifrån svenska intressen

Motion 2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD)
En äldrepolitik att lita på

Motion 2020/21:3202 av Richard Jomshof (SD)
Krafttag mot det illegala gatuspelet

Motion 2020/21:3201 av Sofia Westergren och Alexandra Anstrell (båda M)
Lättnader i strandskydd för betande hästar och andra djur

Motion 2020/21:3200 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Eldrivna mindre fordon i stadsmiljö

Motion 2020/21:3199 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Registrering av äldre fordon

Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2020/21:3197 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2020/21:3196 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2020/21:3194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2020/21:3193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2020/21:3192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2020/21:3191 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2020/21:3189 av Richard Jomshof (SD)
Tjänstevapen för tullinspektörer

Motion 2020/21:3188 av Richard Jomshof (SD)
Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer

Motion 2020/21:3187 av Richard Jomshof (SD)
Förhindrande av oskäliga skadestånd vid frihetsberövanden

Motion 2020/21:3186 av Ola Johansson m.fl. (C)
En ekonomiskt och socialt hållbar bostadsmarknad

Motion 2020/21:3185 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Utvidgat ROT-avdrag som omfattar enskilda avloppsanläggningar

Motion 2020/21:3184 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Skärpta åtgärder mot djurrättsaktivism

Motion 2020/21:3183 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Säkerställd äganderätt av skog

Motion 2020/21:3182 av Linda Modig och Peter Helander (båda C)
Nationellt meänkielicentrum till Övertorneå

Motion 2020/21:3181 av Linda Modig (C)
Avskaffande av gränshinder för veterinärer

Motion 2020/21:3180 av Linda Modig (C)
Nationellt stöd för mjölkproduktion

Motion 2020/21:3179 av Linda Modig (C)
Åtgärder mot spelmissbruk

Motion 2020/21:3178 av Helena Lindahl och Linda Modig (båda C)
Förverkligande av Norrbotniabanan

Motion 2020/21:3177 av Per Lodenius m.fl. (C)
Ett fritt och brett kulturliv i hela landet

Motion 2020/21:3176 av Per Lodenius m.fl. (C)
Ett idrottsliv, friluftsliv och civilsamhälle tillgängligt för alla

Motion 2020/21:3175 av Linda Modig m.fl. (C)
Demokratiska och mänskliga rättigheter

Motion 2020/21:3174 av Per Lodenius m.fl. (C)
Fri journalistik och opinionsbildning som bevakar hela Sverige

Motion 2020/21:3173 av Per Åsling (C)
Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter

Motion 2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Hållbara transporter med hög tillgänglighet i hela landet

Motion 2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Grön omställning av transportsektorn

Motion 2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Vägen ut ur krisen - en plan för jämlikhet och grön omställning

Motion 2020/21:3169 av Mikael Larsson m.fl. (C)
It som femte transportslaget

Motion 2020/21:3168 av Mikael Larsson m.fl. (C)
Ökad motståndskraft för transporter

Motion 2020/21:3167 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Avkastningen av markköp till markägaren istället för statens underentreprenör

Motion 2020/21:3166 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Berörda kommuners och regioners del av vind- och vattenkraftens värden

Motion 2020/21:3165 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Tillägg och förtydligande i fastighetslagen angående hänsyn till landsbygdens lokala behov

Motion 2020/21:3164 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Polisens närvaro i hela landet

Motion 2020/21:3163 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Snöröjning av enskilda vägar

Motion 2020/21:3162 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Krafttag för helhetssyn vid tillståndsprövning

Motion 2020/21:3161 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Ekonomiska frizoner för företag

Motion 2020/21:3160 av Helena Lindahl (C)
Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare

Motion 2020/21:3159 av Linda Modig och Helena Lindahl (båda C)
Elnätsutbyggnaden i Norrbotten och norra Västerbotten

Motion 2020/21:3158 av Linda Modig (C)
Skattefri bärplockning

Motion 2020/21:3157 av Linda Modig (C)
Ersättning för rådighetsinskränkningar

Motion 2020/21:3156 av Linda Modig och Helena Lindahl (båda C)
Trafikverkets förslag till beredskapsflygplatser

Motion 2020/21:3155 av Linda Modig (C)
Effektiviserad gruvprövning

Motion 2020/21:3154 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Insyn i barns läkemedelslista

Motion 2020/21:3153 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Genomför en folkräkning i Sverige

Motion 2020/21:3152 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Beslut om tjänstemannaansvar

Motion 2020/21:3151 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Privat övningskörning och olaglig körskoleverksamhet

Motion 2020/21:3150 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Hälsofrämjande kultur och organiserad idrott för äldre

Motion 2020/21:3149 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Reglerna kring betalningsanmärkning

Motion 2020/21:3148 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Tillsättande av ny utredning om Estonias förlisning

Motion 2020/21:3147 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Skolans sexualundervisning

Motion 2020/21:3146 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Värna kontanterna

Motion 2020/21:3145 av Roland Utbult (KD)
Pornografins skadeverkningar

Motion 2020/21:3144 av Roland Utbult m.fl. (KD)
Politik för ett stärkt civilsamhälle

Motion 2020/21:3143 av Roland Utbult m.fl. (KD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2020/21:3142 av Pia Steensland m.fl. (KD)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2020/21:3141 av Ebba Busch m.fl. (KD)
En hälso- och sjukvård att lita på

Motion 2020/21:3140 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En ny uppdaterad nationell cancerstrategi

Motion 2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärk utsatta barns trygghet – behov av reformer där barnets bästa ska väga tyngst

Motion 2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Trygg och säker försörjning och användning av läkemedel – jämlik och god tillgång till nya mer avancerade läkemedelsbehandlingar

Motion 2020/21:3137 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Ett samlat omhändertagande av de mest sjuka och sköra

Motion 2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård och äldreomsorg – en nationell reformagenda under och efter covid-19-pandemin

Motion 2020/21:3135 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En nationell hälsofrämjande strategi – ett långsiktigt hälsosammare Sverige

Motion 2020/21:3134 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Riv hinder för digitalisering av hälso- och sjukvård

Motion 2020/21:3133 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärk vårdens och omsorgens medarbetare

Motion 2020/21:3132 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärk seniorers livskvalitet, frihet och valfrihet

Motion 2020/21:3131 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En trygg diabetesvård – i hela Sverige

Motion 2020/21:3130 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Hjärt-kärlsjukvården - patientens rätt till jämlik vård av hög kvalitet

Motion 2020/21:3129 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärkt migränvård - patientens rätt till jämlik vård av hög kvalitet

Motion 2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Investera i Sverige – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2021

Motion 2020/21:3127 av Tobias Andersson (SD)
Stoppad finansiering av genusteori inom högre utbildning

Motion 2020/21:3126 av Tobias Andersson (SD)
Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga

Motion 2020/21:3125 av Tobias Andersson (SD)
Åtgärd mot falsk folkbokföring

Motion 2020/21:3124 av Tobias Andersson (SD)
Flerbarnsavdrag i stället för flerbarnstillägg

Motion 2020/21:3123 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Nationellt mål om återvandringsnetto och återvandringsmyndighet

Motion 2020/21:3122 av Tobias Andersson (SD)
Folkhögskola som utbildningsform

Motion 2020/21:3121 av Tobias Andersson (SD)
Översyn av studieförbundens verksamhet

Motion 2020/21:3120 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2020/21:3119 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2020/21:3118 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2020/21:3117 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2020/21:3116 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2020/21:3115 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2020/21:3114 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2020/21:3113 av Eric Westroth m.fl. (SD)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2020/21:3112 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2020/21:3111 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2020/21:3110 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2020/21:3109 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2020/21:3108 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2020/21:3107 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2020/21:3106 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2020/21:3105 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2020/21:3104 av Sofia Damm (KD)
Höjd kunskapsnivå kring äldres nutrition och hälsa

Motion 2020/21:3103 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Familjerätt

Motion 2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Reformer för ett ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad

Motion 2020/21:3101 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2020/21:3100 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Associationsrätt

Motion 2020/21:3099 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Konsumentpolitik

Motion 2020/21:3098 av Ann-Sofie Lifvenhage m.fl. (M, KD)
Sörmland som pilotlän för arbete för minskad arbetslöshet

Motion 2020/21:3097 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Översyn av ansvar för krisberedskap

Motion 2020/21:3096 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ersättning till brottsoffer

Motion 2020/21:3095 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Inför biometrisk identifiering vid utfärdande av personnummer/samordningsnummer

Motion 2020/21:3094 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Delad pensionsavsättning under föräldraledighet

Motion 2020/21:3093 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)
Säkrad trafiksäkerhet på väg 55

Motion 2020/21:3092 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Nationella prov för särskolan

Motion 2020/21:3091 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Obligatorisk undervisning i privatekonomi

Motion 2020/21:3090 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Uppdragsutbildningar i bristyrken

Motion 2020/21:3089 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Punktskrift – en rättighet i skollagen för synskadade

Motion 2020/21:3088 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Språktest för arbete i skola och omsorg

Motion 2020/21:3087 av Edward Riedl (M)
Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå

Motion 2020/21:3086 av Edward Riedl (M)
Myndigheternas informationssäkerhet

Motion 2020/21:3085 av Edward Riedl (M)
Nationell strategi mot nätmobbning

Motion 2020/21:3084 av Edward Riedl (M)
Avskaffa möjligheten att sälja lotter på kredit

Motion 2020/21:3083 av Edward Riedl (M)
Minska centraliseringen av journalister

Motion 2020/21:3082 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen

Motion 2020/21:3081 av Jan Ericson (M)
Översyn av statens stöd till organisationer

Motion 2020/21:3080 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Begränsa möjligheten till undantag för lottförsäljning på kredit

Motion 2020/21:3079 av Jan Ericson (M)
Vårdnadsbidraget

Motion 2020/21:3078 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Harmonisering av karenstid för sjukpenning oavsett om man betalar egenavgift eller har en anställning

Motion 2020/21:3077 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Behandling för patienter med Skelleftesjukan

Motion 2020/21:3076 av Saila Quicklund (M)
Motarbeta osunda kroppsideal

Motion 2020/21:3075 av Saila Quicklund (M)
Legitimation och spelregistrering vid landets minsta travbanor

Motion 2020/21:3074 av Saila Quicklund (M)
Idrottsföreningar och barnrättsperspektivet

Motion 2020/21:3073 av Saila Quicklund (M)
En fristående antidopningsenhet

Motion 2020/21:3072 av Saila Quicklund (M)
Hälsofarliga substanser i kosttillskott

Motion 2020/21:3071 av Saila Quicklund (M)
Idrott för nyanlända

Motion 2020/21:3070 av Emma Hult (MP)
Krav vid förnyelse av körkort

Motion 2020/21:3069 av Karolina Skog m.fl. (MP)
Fler brottsbekämpande byråkrater

Motion 2020/21:3068 av Anna Sibinska (MP)
Yttre portar för att skydda Göteborg mot översvämningar och höjda havsnivåer

Motion 2020/21:3067 av Amanda Palmstierna (MP)
Falska miljöpåståenden i reklam

Motion 2020/21:3066 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Kortare arbetstid

Motion 2020/21:3065 av Rebecka Le Moine och Annika Hirvonen Falk (båda MP)
Sänk kostnaden för mensskydd

Motion 2020/21:3064 av Rebecka Le Moine (MP)
Förbud av troféjakt

Motion 2020/21:3063 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP)
HNJ-banan

Motion 2020/21:3062 av Emma Hult (MP)
Testamenten och digital signering

Motion 2020/21:3061 av Emma Hult (MP)
Stärk konsumentskyddet för köpare av nyproducerade bostadsrätter

Motion 2020/21:3060 av Emma Hult m.fl. (MP)
Skydda Vätterns vatten

Motion 2020/21:3059 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP)
Ökat träbyggande

Motion 2020/21:3058 av Emma Hult m.fl. (MP)
Förlängning av livet på prylarna och planeten

Motion 2020/21:3057 av Emma Hult m.fl. (MP)
Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden

Motion 2020/21:3056 av Emma Hult m.fl. (MP)
Avgiftsfri utbildning för alla

Motion 2020/21:3055 av Emma Hult m.fl. (MP)
En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar bostadspolitik

Motion 2020/21:3054 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Elevers fristående organisering

Motion 2020/21:3053 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Elevers studiemiljö

Motion 2020/21:3052 av Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson (båda MP)
Undervisning i sexualitet, samtycke och relationer

Motion 2020/21:3051 av Camilla Hansén m.fl. (MP)
En mer effektiv minoritetspolitik

Motion 2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP)
En jämlik utbildning för alla

Motion 2020/21:3049 av Emma Berginger (MP)
Bättre och mer träffsäkra trafikprognoser och samhällsekonomiska beräkningar

Motion 2020/21:3048 av Emma Berginger och Janine Alm Ericson (båda MP)
En mer miljövänlig sjöfart

Motion 2020/21:3047 av Leila Ali-Elmi (MP)
Avidentifierade jobbansökningar

Motion 2020/21:3046 av Ann-Britt Åsebol (M)
Meritpoäng i urfolksspråken och de nationella minoritetsspråken

Motion 2020/21:3045 av Annicka Engblom (M)
Osund konkurrens från det offentliga

Motion 2020/21:3044 av Annicka Engblom och Ulrika Heindorff (båda M)
Obligatorisk kameraövervakning på slakterier

Motion 2020/21:3043 av Annicka Engblom (M)
Veterandagen som allmän helgdag

Motion 2020/21:3042 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Krigsplacera även kulturarbetare

Motion 2020/21:3041 av Annicka Engblom (M)
Ett nationellt center inom dykeri, undervattensteknik och medicin

Motion 2020/21:3040 av Annicka Engblom (M)
Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2020/21:3039 av Annicka Engblom (M)
Införlivande av säl och skarv i viltförvaltningen

Motion 2020/21:3038 av Annicka Engblom (M)
Nationella utbildningskrav för brandmän och deltidsbrandmän

Motion 2020/21:3037 av Annicka Engblom (M)
Villkorsskillnader inom camping- och gästhamnsnäringen

Motion 2020/21:3036 av Annicka Engblom (M)
Underlätta för rekrytering av personal till räddningsvärnen

Motion 2020/21:3035 av Annicka Engblom (M)
Behåll Bromma flygplats

Motion 2020/21:3034 av Annicka Engblom (M)
Utvärdera systemet med personalliggare

Motion 2020/21:3033 av Annicka Engblom och Anders Hansson (båda M)
Karl XI:s drabanter

Motion 2020/21:3032 av Annicka Engblom (M)
Strategi för att fasa ut djurförsök

Motion 2020/21:3031 av Kristina Axén Olin och Johan Forssell (båda M)
Talangstrategi för Sverige

Motion 2020/21:3030 av Kristina Axén Olin (M)
Stärkt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet

Motion 2020/21:3029 av Kristina Axén Olin (M)
Läkemedelsförsörjning vid krig och kris

Motion 2020/21:3028 av Kristina Axén Olin (M)
Inrättande av faddersystem för nyanlända

Motion 2020/21:3027 av Lars Püss m.fl. (M)
Infrastruktur i Halland

Motion 2020/21:3026 av Lars Püss m.fl. (M)
Statlig myndighet till Halland

Motion 2020/21:3025 av Lars Püss m.fl. (M)
Sverige behöver ha en riktig strategi för vår energiförsörjning

Motion 2020/21:3024 av Lars Püss m.fl. (M)
Bostadsbyggande

Motion 2020/21:3023 av Lars Püss m.fl. (M)
Danstillstånd

Motion 2020/21:3022 av Lars Püss m.fl. (M)
Likabehandling

Motion 2020/21:3021 av Lars Püss m.fl. (M)
Utvärdera kassaregistren

Motion 2020/21:3020 av Lars Püss (M)
Omvänd ordning vid organdonationer

Motion 2020/21:3019 av Lars Püss (M)
Avskaffande av reklamskatten

Motion 2020/21:3018 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)
Enklare momsregler

Motion 2020/21:3017 av Lars Püss (M)
Ersätt nuvarande krav på personalliggare med den danska modellen

Motion 2020/21:3016 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)
Unga entreprenörer

Motion 2020/21:3015 av Lars Püss (M)
Regelförenklingar för företag genom solnedgångsparagrafer

Motion 2020/21:3014 av Lars Püss m.fl. (M)
Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag

Motion 2020/21:3013 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)
Myndigheternas vägledningsansvar

Motion 2020/21:3012 av Lars Püss och Helena Antoni (båda M)
Bekämpa stöldligorna

Motion 2020/21:3011 av Lars Püss (M)
Rikets säkerhet och miljöbalken

Motion 2020/21:3010 av Lars Püss m.fl. (M)
Natomedlemskap för Sverige

Motion 2020/21:3009 av Marie-Louise Hänel Sandström m.fl. (M)
Förenklade utredningar om faderskap vid samboförhållande

Motion 2020/21:3008 av Marie-Louise Hänel Sandström och David Josefsson (båda M)
Ungas ohälsa, BUP och elevhälsan

Motion 2020/21:3007 av Kristina Axén Olin (M)
Statens institutionsstyrelse

Motion 2020/21:3006 av Kristina Axén Olin (M)
Tomträttsavgäld

Motion 2020/21:3005 av Kristina Axén Olin (M)
Kontroll mot belastningsregister vid anställning inom yrken där människor kan komma att stå i beroendeställning

Motion 2020/21:3004 av Noria Manouchi (M)
Öresundsmetron

Motion 2020/21:3003 av Noria Manouchi (M)
Uteblivet studiestöd

Motion 2020/21:3002 av Noria Manouchi (M)
Smärtfri vardag

Motion 2020/21:3001 av Noria Manouchi (M)
Hämta hem barnen

Motion 2020/21:3000 av Noria Manouchi (M)
Sänkt straffbarhetsålder

Motion 2020/21:2999 av Noria Manouchi (M)
Legalisering av surrogatmoderskap

Motion 2020/21:2998 av Noria Manouchi m.fl. (M)
Nationell Öresundsagenda

Motion 2020/21:2997 av Michael Anefur m.fl. (KD)
Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar

Motion 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD)
En funktionshinderspolitik att lita på

Motion 2020/21:2995 av David Josefsson (M)
Stärkta förbindelser mellan Sverige och Taiwan

Motion 2020/21:2994 av David Josefsson (M)
Vattenpipor

Motion 2020/21:2993 av David Josefsson och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)
Göteborgs hamn

Motion 2020/21:2992 av David Josefsson (M)
Möjliggör för andra aktörer att sälja biljetter via SJs webbplats och app

Motion 2020/21:2991 av David Josefsson (M)
RUT-avdrag i boenden med serviceutbud

Motion 2020/21:2990 av David Josefsson (M)
Uppmuntran av användande av miljöbilar och bilpooler

Motion 2020/21:2989 av David Josefsson (M)
Åldersutredning vid brottmål

Motion 2020/21:2988 av David Josefsson (M)
Blockerade utryckningsvägar

Motion 2020/21:2987 av David Josefsson (M)
Försvarsmaktens möjligheter att bedriva övningsverksamhet

Motion 2020/21:2986 av David Josefsson (M)
Arbetet mot skräp i Nordsjön

Motion 2020/21:2985 av David Josefsson (M)
Möjlighet att avtjäna bötesstraff genom samhällstjänst

Motion 2020/21:2984 av David Josefsson (M)
Skärpt lagstiftning kring fimpar och nedskräpning

Motion 2020/21:2983 av David Josefsson (M)
Möjlighet för bevakningsföretag att använda hundar för narkotikasök

Motion 2020/21:2982 av David Josefsson och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)
Kommunala ordningsvakter

Motion 2020/21:2981 av David Josefsson (M)
Strategi för autonoma fordon

Motion 2020/21:2980 av Solveig Zander m.fl. (C)
Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2020/21:2979 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Äldres rättigheter och socialtjänstlagen

Motion 2020/21:2978 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Ett vaccinationsprogram för seniorer

Motion 2020/21:2976 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2020/21:2975 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2020/21:2974 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2020/21:2973 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2020/21:2972 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2020/21:2971 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2020/21:2968 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2020/21:2967 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2020/21:2965 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2020/21:2964 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2020/21:2963 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2020/21:2962 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2020/21:2961 av Lars Beckman (M)
Utrikes födda företagares betydelse för Sverige

Motion 2020/21:2960 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Nationalsången

Motion 2020/21:2959 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Dansbandsmomsen

Motion 2020/21:2958 av Johan Hedin m.fl. (C)
Våld i nära relation – ett samhällsproblem

Motion 2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C)
Rättspolitik

Motion 2020/21:2956 av Martina Johansson m.fl. (C)
Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C)
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2020/21:2954 av Lars Beckman (M)
Sänkning av marginalskatten

Motion 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C)
En utvecklad sjukvård och omsorg i hela landet

Motion 2020/21:2952 av Peter Helander m.fl. (C)
En stärkt folkhälsa från barndom till ålderdom

Motion 2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. (C)
En rättssäker familjepolitik i tiden

Motion 2020/21:2950 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Ett mer krigsdugligt militärt försvar i hela landet

Motion 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C)
En hållbar besöksnäring

Motion 2020/21:2948 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Den svenska basindustrin

Motion 2020/21:2947 av Martina Johansson m.fl. (C)
Hållbar konsumentpolitik

Motion 2020/21:2946 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
En fokuserad utvecklingsagenda

Motion 2020/21:2945 av Per Åsling (C)
OPS-finansiering av större infrastrukturprojekt

Motion 2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Samhällets motståndskraft – en stärkt krisberedskap och ett stärkt civilt försvar

Motion 2020/21:2943 av Magnus Ek m.fl. (C)
Nordiskt samarbete

Motion 2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Internationellt samarbete i en ny tid

Motion 2020/21:2941 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)
Förebyggande hälsoarbete

Motion 2020/21:2940 av Per Schöldberg m.fl. (C)
Åtgärder för hållbart byggande

Motion 2020/21:2939 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder mot reafusk

Motion 2020/21:2938 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Klimatsmart Stockholmsregion

Motion 2020/21:2937 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Cyklar

Motion 2020/21:2936 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo

Motion 2020/21:2935 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Planering och byggnation av Österleden

Motion 2020/21:2934 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Ökad andel av nationella planen

Motion 2020/21:2933 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Elsparkcyklar

Motion 2020/21:2932 av Per Åsling (C)
Infrastruktursatsningar i Region Jämtland Härjedalen

Motion 2020/21:2931 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)
Marint skräp

Motion 2020/21:2930 av Rickard Nordin (C)
Utveckla e-sporten och spelandet i Sverige

Motion 2020/21:2929 av Jonny Cato m.fl. (C)
Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2020/21:2928 av Peter Helander m.fl. (C)
Skog och bioekonomi

Motion 2020/21:2927 av Ola Johansson m.fl. (C)
Bostäder och grönt samhällsbyggande

Motion 2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C)
Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet

Motion 2020/21:2925 av Per Åsling m.fl. (C)
Skatter för företagande och tillväxt i hela landet

Motion 2020/21:2924 av Per Schöldberg m.fl. (C)
Regelförenkling för bättre styrning, service och ökat företagande

Motion 2020/21:2923 av Peter Helander m.fl. (C)
En hållbar jakt

Motion 2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C)
Ledarskap för klimat och grön omställning

Motion 2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
En hållbar digitalisering

Motion 2020/21:2920 av Magnus Ek m.fl. (C)
Vatten och va

Motion 2020/21:2918 av Magnus Ek m.fl. (C)
Cirkulär ekonomi och kemikalier

Motion 2020/21:2917 av Ulrika Heie m.fl. (C)
Hållbara gröna och blåa näringar

Motion 2020/21:2916 av Lars Beckman (M)
Dubbelspår Gävle–Härnösand

Motion 2020/21:2915 av Fredrik Schulte (M)
Ökad valfrihet i välfärden

Motion 2020/21:2914 av John Weinerhall (M)
En skola som präglas av kvalitet och konkurrens

Motion 2020/21:2913 av Angelika Bengtsson (SD)
Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling

Motion 2020/21:2912 av Angelika Bengtsson (SD)
Ökade insatser för det förebyggande arbetet mot självmord

Motion 2020/21:2911 av Angelika Bengtsson (SD)
Valhemlighet med valsedel

Motion 2020/21:2910 av Angelika Bengtsson (SD)
Översyn av momssats

Motion 2020/21:2909 av Angelika Bengtsson (SD)
Förbättra mödravården

Motion 2020/21:2908 av Per Söderlund (SD)
Besiktigande av skjutbanor

Motion 2020/21:2907 av Lars Beckman (M)
Minska vargstammen

Motion 2020/21:2906 av Lars Beckman (M)
Tillåt försäljning av pepparsprej för personskydd i Sverige

Motion 2020/21:2905 av Lars Beckman (M)
Rättssäkerhet vid jaktbrott

Motion 2020/21:2904 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Ungas möjlighet till en egen bostad

Motion 2020/21:2903 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Utbildningspraktik och bättre matchning inför framtida yrkesval

Motion 2020/21:2902 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Brottsprovokation och övervakning av tidigare dömda

Motion 2020/21:2901 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Valfrihet för äldre oavsett kommun

Motion 2020/21:2900 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Åtgärder mot rymningar och avvikelser

Motion 2020/21:2899 av Markus Wiechel (SD)
Rätt till kejsarsnitt

Motion 2020/21:2898 av Markus Wiechel (SD)
Ursprungsmärkning av animaliska produkter inom restaurangbranschen

Motion 2020/21:2897 av Markus Wiechel (SD)
Hälsosam och kvalitetssäkrad skolmat

Motion 2020/21:2896 av Markus Wiechel (SD)
Kontroll av och förbud mot konfessionella friskolor

Motion 2020/21:2895 av Markus Wiechel (SD)
Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift

Motion 2020/21:2894 av Markus Wiechel (SD)
Ökad transparens i utskott och tydliggörande av handlingar

Motion 2020/21:2893 av Markus Wiechel (SD)
Löpande och transparent redovisning av korruptionsärenden vid svenska utrikesmyndigheter

Motion 2020/21:2892 av Markus Wiechel (SD)
Privatisera distriktsveterinärverksamheten

Motion 2020/21:2891 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Åtgärder för en effektivare byggprocess

Motion 2020/21:2890 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förslag för en sundare fastighetsmarknad

Motion 2020/21:2889 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förenklad bygglovshantering

Motion 2020/21:2888 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Cancerpreventiv kost

Motion 2020/21:2887 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Muslimska brödraskapet

Motion 2020/21:2886 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förenklingar för företagare

Motion 2020/21:2885 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Försäljning av statliga bolag

Motion 2020/21:2884 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Ett starkare nordiskt samarbete

Motion 2020/21:2883 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utökad möjlighet att använda sig av elfordon

Motion 2020/21:2882 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Religionsfrihet på riktigt

Motion 2020/21:2881 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Stärkt medborgerlig identitet

Motion 2020/21:2880 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten

Motion 2020/21:2879 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utökad avdragsrätt och skattefrihet

Motion 2020/21:2878 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utökat stöd till hemlösa, villkorat försörjningsstöd samt ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar

Motion 2020/21:2877 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Avskaffa Systembolagets monopol

Motion 2020/21:2876 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer

Motion 2020/21:2875 av Lars Beckman (M)
Förstatliga a-kassorna och gör dem obligatoriska att vara med i likt sjukförsäkringen

Motion 2020/21:2874 av Boriana Åberg (M)
Stärka rätten till nödvärn

Motion 2020/21:2873 av Boriana Åberg (M)
Missbruk av pass och andra svenska resehandlingar

Motion 2020/21:2872 av Lars Beckman (M)
Utbyggnad av E4:an mellan Gävle och Söderhamn

Motion 2020/21:2871 av Lars Beckman (M)
Lätt motorcykel på B-körkort

Motion 2020/21:2870 av Lars Beckman (M)
Datum för däckbyte

Motion 2020/21:2869 av Lars Beckman (M)
Höjd hastighet på motorväg

Motion 2020/21:2868 av Lars Beckman (M)
Vägbelysning i hela Sverige

Motion 2020/21:2867 av Lars Beckman (M)
Försäljning av Arento AB

Motion 2020/21:2866 av Lars Beckman (M)
Gaturenhållning

Motion 2020/21:2865 av Lars Beckman (M)
Förbättrat vägnät

Motion 2020/21:2864 av Lars Beckman (M)
Vinterväghållning

Motion 2020/21:2863 av Lars Beckman (M)
Förbjud regioner att ge planerad sjukvård till den som befinner sig illegalt i Sverige

Motion 2020/21:2862 av Lars Beckman (M)
Avskaffa Systembolagets monopol

Motion 2020/21:2861 av Lars Beckman (M)
Skydda alla riskgrupper

Motion 2020/21:2860 av Lars Beckman (M)
Utveckla reseavdraget

Motion 2020/21:2859 av Lars Beckman (M)
Privata sjukförsäkringar

Motion 2020/21:2858 av Lars Beckman (M)
Hyresmomsen

Motion 2020/21:2857 av Lars Beckman (M)
Heltäckande skatteredovisning från statliga arbetsgivare

Motion 2020/21:2856 av Lars Beckman (M)
Redovisning av arbetsgivaravgiften på slutliga skattebeskedet

Motion 2020/21:2855 av Lars Beckman (M)
Statlig osund konkurrens

Motion 2020/21:2854 av Lars Beckman (M)
Överskott från vattenkraften

Motion 2020/21:2853 av Lars Beckman (M)
Minska regelkrånglet i Sverige

Motion 2020/21:2852 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Farmaceuter inom primärvården

Motion 2020/21:2851 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Översyn av vägnätet i hela landet

Motion 2020/21:2850 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Möjlighet att fritt välja vård i Norden

Motion 2020/21:2849 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Organdonation

Motion 2020/21:2848 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Äldres valfrihet i omsorgen

Motion 2020/21:2847 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Omotiverade åldersgränser för screening av sjukdomar

Motion 2020/21:2846 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Hörselinstruktörer

Motion 2020/21:2845 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Behov av äldrecoacher

Motion 2020/21:2844 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Ökad patientsäkerhet vid ambulanstransporter

Motion 2020/21:2843 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Nationell förarutbildning för utryckningsfordon

Motion 2020/21:2842 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Äldres rättigheter

Motion 2020/21:2841 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Entreprenörskap i skolan

Motion 2020/21:2840 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Partnerskap inland-Akademi Norr

Motion 2020/21:2839 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Satsning på geriatrisk och gerontologisk forskning

Motion 2020/21:2838 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Hemtjänst–deltidsbrandmän

Motion 2020/21:2837 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
ROT-avdrag för den ideella sektorn

Motion 2020/21:2836 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Skatt på transporter

Motion 2020/21:2835 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Förenklade regler för resegaranti

Motion 2020/21:2834 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Ungas kriminalitet

Motion 2020/21:2833 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Allemansrätten

Motion 2020/21:2832 av Elisabeth Björnsdotter Rahm m.fl. (M)
Jämställt företagande

Motion 2020/21:2831 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Översyn av förmånsbeskattning av färdigproducerad mat

Motion 2020/21:2830 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
En rättvisare transportsektor i hela landet

Motion 2020/21:2829 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas av

Motion 2020/21:2828 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående ambulanshelikoptrar

Motion 2020/21:2827 av Elisabeth Björnsdotter Rahm m.fl. (M)
Fortsatt utveckling av vård och omsorg i hela landet

Motion 2020/21:2826 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Skogsmuseet i Lycksele bör bli ett nationellt centrum

Motion 2020/21:2825 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Kultursektorn är bred och vi måste se alla delar inom sektorn

Motion 2020/21:2824 av Elisabeth Björnsdotter Rahm m.fl. (M)
Konkurrensneutralitet inom vård- och omsorgssektorn

Motion 2020/21:2823 av Lars Beckman (M)
Export av klimatbonusbil

Motion 2020/21:2822 av Lars Beckman (M)
Livsmedelsverkets avgifter

Motion 2020/21:2821 av Lars Beckman (M)
Gifttunnor

Motion 2020/21:2820 av Lars Beckman (M)
Säl och skarv

Motion 2020/21:2819 av Lars Beckman (M)
Återkalla medborgarskap

Motion 2020/21:2818 av Lars Beckman (M)
Ambulerande tivolin

Motion 2020/21:2817 av Lars Beckman (M)
Nationellt tiggeriförbud

Motion 2020/21:2816 av Lars Beckman (M)
Förenkla för legitima vapenbärare

Motion 2020/21:2815 av Lars Beckman (M)
Digitalisering av offentliga verksamhetsområden

Motion 2020/21:2814 av Lars Beckman (M)
Strategi för hemarbete

Motion 2020/21:2813 av Lars Beckman (M)
Avveckla extratjänster som arbetsmarknadspolitisk åtgärd

Motion 2020/21:2812 av Lars Beckman (M)
Lönekartläggning hos statliga myndigheter

Motion 2020/21:2811 av Lars Beckman (M)
Polisens bedömning av jaktvapen

Motion 2020/21:2810 av Lars Beckman (M)
Mini-jobs på svensk arbetsmarknad

Motion 2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2020/21:2807 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2020/21:2806 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Hållbart fiske

Motion 2020/21:2805 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)
Trafiksäkerhetspolitisk motion

Motion 2020/21:2804 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)
Jakt och viltvård

Motion 2020/21:2803 av Fredrik Schulte (M)
En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2020/21:2802 av Fredrik Schulte (M)
Reformering och åtstramning av bidragssystemen

Motion 2020/21:2801 av Fredrik Schulte (M)
En mer rättvis skadeståndsrätt

Motion 2020/21:2800 av Betty Malmberg (M)
Moratorium för kompetensutvisningar

Motion 2020/21:2799 av Lotta Olsson (M)
Utbetalningar av bidrag via Skatteverket

Motion 2020/21:2798 av Betty Malmberg (M)
Regelförenklingar efterlyses

Motion 2020/21:2797 av Betty Malmberg (M)
Utvecklat entreprenörskap ger tillväxt

Motion 2020/21:2796 av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M)
Djurrättsextremism måste stoppas

Motion 2020/21:2795 av Lotta Olsson (M)
Eftersupning

Motion 2020/21:2794 av Lotta Olsson (M)
Rätt att använda kroppsskanner

Motion 2020/21:2793 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Bättre villkor för personer med funktionsvariationer

Motion 2020/21:2792 av Lotta Olsson (M)
Jämställdhetsutbildning

Motion 2020/21:2791 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Anonyma vittnesmål vid fall med gängkriminella och organiserad brottslighet

Motion 2020/21:2790 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Inför förbud mot statushöjande personliga saker på anstalt

Motion 2020/21:2789 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Flytta tillsynsansvaret för skjutbanor från polisen

Motion 2020/21:2788 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Låt miniminivå gälla när det gäller EU:s vapendirektiv

Motion 2020/21:2787 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Säkerställ socialtjänstens tillgänglighet via 112

Motion 2020/21:2786 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Möjlighet till personlig utveckling för personer med funktionsvariationer

Motion 2020/21:2785 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Förtydliga och förenkla bedömningssystemet för personer med funktionsvariation

Motion 2020/21:2784 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Inför ett fribelopp för personer med funktionsvariation

Motion 2020/21:2783 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Bevarande av prakt- och originalkänslan hos veteranbilar

Motion 2020/21:2782 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Långtidssjuka i covid-19 måste prioriteras högre

Motion 2020/21:2781 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Förebygg suicid som riskerar att öka i pandemins fotspår

Motion 2020/21:2780 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Stoppa gängkriminalitetens utveckling i Värmland

Motion 2020/21:2779 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Minska ojämlikheterna inom cancervården

Motion 2020/21:2778 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Barn ska skyddas från porr på internet

Motion 2020/21:2777 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Barn ska skyddas från material på internet som innehåller grovt våld

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2020/21:2773 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)
Psykisk hälsa

Motion 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Översyn av lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

Motion 2020/21:2770 av Arin Karapet (M)
Obligatorisk språkförskola och särskilda insatser i svenska språket

Motion 2020/21:2769 av Ann-Sofie Alm (M)
Höjning av grundavdraget

Motion 2020/21:2768 av Ann-Sofie Alm (M)
Brandstationer ska klassas som skyddsobjekt

Motion 2020/21:2767 av Ann-Sofie Alm (M)
Järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn

Motion 2020/21:2766 av Ann-Sofie Alm (M)
En utredning om Folkbildningsrådet

Motion 2020/21:2765 av Ann-Sofie Alm (M)
Dalslands vägnät

Motion 2020/21:2764 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Djurvälfärd i praktiken

Motion 2020/21:2763 av Ann-Sofie Alm (M)
Efterlevandeskydd

Motion 2020/21:2762 av Ann-Sofie Alm (M)
Nolltolerans mot hederskultur och införandet av en nationell handlingsplan mot barnäktenskap

Motion 2020/21:2761 av Ann-Sofie Alm (M)
I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot

Motion 2020/21:2760 av Ann-Sofie Alm och Lotta Olsson (båda M)
Forum för levande historias utgångspunkt i Förintelsen och i kommunismens brott mot mänskliga rättigheter

Motion 2020/21:2759 av Ann-Sofie Alm (M)
Nationell samordning för att trygga människor och miljön runt Vänern och Göta älv

Motion 2020/21:2758 av Ann-Sofie Alm (M)
Gulskimrande solnedgångar eller en effektiv tillsyn över svavelbestämmelserna

Motion 2020/21:2757 av Ann-Sofie Alm (M)
Nyttoeffekter av en upprustning av Bohusbanan

Motion 2020/21:2756 av Ann-Sofie Alm (M)
En nationell lotsfunktion för större företagsetableringar

Motion 2020/21:2755 av Ann-Sofie Alm (M)
En nationell flygstyrelse

Motion 2020/21:2754 av Ann-Sofie Alm (M)
All blåljuspersonal ska ha tjänstemannastatus

Motion 2020/21:2753 av Ann-Sofie Alm (M)
Säkerhet för hund i bur

Motion 2020/21:2752 av Ann-Sofie Alm (M)
Inför systemet Amber Alert i Sverige för att rädda barns liv

Motion 2020/21:2751 av Ann-Sofie Alm (M)
En trygg demokrati

Motion 2020/21:2750 av Ann-Sofie Alm (M)
Strandskyddet

Motion 2020/21:2749 av Ann-Sofie Alm (M)
Åtgärder för nationellt strandstädningsansvar

Motion 2020/21:2748 av Ann-Sofie Alm (M)
Vildsvin passar bäst på grillen

Motion 2020/21:2747 av Ann-Sofie Alm (M)
Minska den svenska vargstammen

Motion 2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD)
Apotek och läkemedel – en självklar del av hälso- och sjukvårdskedjan

Motion 2020/21:2745 av Pia Steensland m.fl. (KD)
En folkhälsopolitik att lita på

Motion 2020/21:2744 av Ann-Sofie Alm (M)
Obetalda böter ska omvandlas till andra straff

Motion 2020/21:2743 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Gränslöst skydd mot nättrakasserier

Motion 2020/21:2742 av Arin Karapet (M)
Återinför tunnelbanepolisen

Motion 2020/21:2741 av Arin Karapet (M)
Ge kommuner och regioner ökade befogenheter gällande ordningsvakter

Motion 2020/21:2740 av Arin Karapet (M)
Krav på medlemsavgift för att motverka fusk med statliga bidrag till barn- och ungdomsorganisationer från MUCF

Motion 2020/21:2739 av Arin Karapet (M)
Folkbildningsrådet

Motion 2020/21:2738 av Arin Karapet (M)
Sänkt skatt på tjänstepension för ett ökat respektavstånd

Motion 2020/21:2737 av Josefin Malmqvist (M)
Reformering av socialtjänstlagen

Motion 2020/21:2736 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M)
Vuxenutbildningen är nyckeln till en fungerande integration

Motion 2020/21:2735 av Annika Hirvonen Falk och Camilla Hansén (båda MP)
Nationellt minoritetsspråk i skolan

Motion 2020/21:2734 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Natur, friluftsliv och rörelse i skolan

Motion 2020/21:2733 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Sovmorgon till fler

Motion 2020/21:2732 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Naturen är värd att skydda

Motion 2020/21:2731 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP, S)
Sverige bör ta initiativ till Ekocidlagstiftning

Motion 2020/21:2730 av Rebecka Le Moine (MP)
Sveaskog – svenska folkets skog – inom planetens gränser

Motion 2020/21:2729 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP)
Cirkulär ekonomi

Motion 2020/21:2728 av Anna Sibinska m.fl. (MP)
Mediernas frihet och oberoende – en förutsättning för levande demokrati

Motion 2020/21:2727 av Karolina Skog m.fl. (MP)
Social rättvisa

Motion 2020/21:2726 av Karolina Skog och Johanna Öfverbeck (båda MP)
Lär av Malmö

Motion 2020/21:2725 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP)
En flexiblare elmarknad

Motion 2020/21:2724 av Lorentz Tovatt (MP)
Snabba på energieffektiviseringen

Motion 2020/21:2723 av Joar Forssell (L)
Skymningsläge för rättsstaten

Motion 2020/21:2722 av Lorentz Tovatt (MP)
Ett elnät för 100 procent förnybart

Motion 2020/21:2721 av Lorentz Tovatt (MP)
Offentlig nudging för klimatet

Motion 2020/21:2720 av Johanna Öfverbeck m.fl. (MP)
Nationellt åtgärdsprogram för att hålla barn och unga undan gängen

Motion 2020/21:2719 av Ida Drougge (M)
Kompetensförsörjning av lärare

Motion 2020/21:2718 av Karin Enström (M)
Ökad användning av hjärtstartare

Motion 2020/21:2717 av Lars Jilmstad (M)
En kommission för stärkt beredskap

Motion 2020/21:2716 av Ida Drougge (M)
Översyn och modernisering av ämnena bild, slöjd, musik samt hem- och konsumentkunskap

Motion 2020/21:2715 av Ida Drougge (M)
Så kan vi få fler anmälda till organdonationsregistret

Motion 2020/21:2714 av Ida Drougge (M)
Ung Företagsamhet på gymnasiet

Motion 2020/21:2713 av Emma Berginger och Camilla Hansén (båda MP)
Målstyrning och uppföljning för tillgänglig kollektivtrafik

Motion 2020/21:2712 av Mats Berglund (MP)
GMO- och GMM-märkning av livsmedel, råvaror och grödor

Motion 2020/21:2711 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Livet i haven i dag och in i framtiden

Motion 2020/21:2710 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Våld i nära relationer och våld mot djur – se sambandet

Motion 2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. (MP)
Miljöpolitik – viktiga frågor om miljö, natur och klimat

Motion 2020/21:2708 av Maria Gardfjell och Amanda Palmstierna (båda MP)
Kraftsamling för AI

Motion 2020/21:2707 av Maria Gardfjell och Janine Alm Ericson (båda MP)
Främja svenska livsmedel och stärka särskilt småskalig odling och produktion

Motion 2020/21:2706 av Maria Gardfjell och Elisabeth Falkhaven (båda MP)
Rädda igelkotten från robotgräsklipparna

Motion 2020/21:2705 av Maria Gardfjell (MP)
Fler naturvetare till Ungdomens riksdag

Motion 2020/21:2704 av Maria Gardfjell m.fl. (MP)
Satsning på friluftslivet och naturen som en del av den gröna återhämtningen

Motion 2020/21:2703 av Camilla Hansén m.fl. (MP)
Ansvaret för vattenregleringen av Hjälmaren

Motion 2020/21:2702 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
En medmänsklig flyktingpolitik

Motion 2020/21:2701 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP)
Grön politik för nyanländas etablering

Motion 2020/21:2700 av Leila Ali-Elmi (MP)
Möjlighet till medborgarskap för grupper som inte kan styrka sin identitet

Motion 2020/21:2699 av Leila Ali-Elmi (MP)
Fritid fri från arbete

Motion 2020/21:2698 av Leila Ali-Elmi (MP)
Rätt till semester bör gälla alla

Motion 2020/21:2697 av Leila Ali-Elmi och Rebecka Le Moine (båda MP)
Behovet av personlig service

Motion 2020/21:2696 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)
Vägen till jämställdhet

Motion 2020/21:2695 av Emma Berginger (MP)
Snabba på effektiviseringen av transportsektorn

Motion 2020/21:2694 av Emma Berginger m.fl. (MP)
Öka cyklandet

Motion 2020/21:2693 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)
Vindkraft i fjällmiljöer

Motion 2020/21:2692 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)
Förvaltandet av fäbodmiljöer

Motion 2020/21:2691 av Joar Forssell (L)
Gör Sverige till delstat i Europas förenta stater

Motion 2020/21:2690 av Nina Lundström (L)
Territorialprincipen vid medborgarskap

Motion 2020/21:2689 av Nina Lundström (L)
Ägarlägenheter

Motion 2020/21:2688 av Nina Lundström (L)
Stödsystemens påverkan på trångboddhet

Motion 2020/21:2687 av Nina Lundström (L)
Underlätta arbetskraftsinvandring – utred engelska som andra officiellt språk

Motion 2020/21:2686 av Nina Lundström (L)
Regelverket för studielån – CSN

Motion 2020/21:2685 av Maria Nilsson (L)
Minska otryggheten i offentliga rum

Motion 2020/21:2684 av Maria Nilsson (L)
Definiera det nationella intresset i relation till kommuner och regioner

Motion 2020/21:2683 av Maria Nilsson (L)
Reformera MSB

Motion 2020/21:2682 av Maria Nilsson (L)
Bevara våldsmonopolet inom staten

Motion 2020/21:2681 av Maria Nilsson (L)
Bättre eftervård vid svåra förlossningsskador

Motion 2020/21:2680 av Maria Nilsson (L)
Fristad för politiskt förföljda

Motion 2020/21:2679 av Bengt Eliasson (L)
Civilrättslig äktenskapsbalk

Motion 2020/21:2678 av Bengt Eliasson (L)
Hallands infrastruktur

Motion 2020/21:2677 av Bengt Eliasson (L)
Mindfulness inom primärvården

Motion 2020/21:2676 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, S, KD, C, L, M, MP)
Klan- och hederskultur – hot mot demokrati och jämställdhet

Motion 2020/21:2675 av Bengt Eliasson (L)
Nationell satsning på suicidprevention

Motion 2020/21:2674 av Bengt Eliasson (L)
Snar upprustning av järnvägsstråken Halmstad–Markaryd och Halmstad–Nässjö

Motion 2020/21:2673 av Joar Forssell (L)
Ett skepp kommer tankat

Motion 2020/21:2672 av Joar Forssell (L)
Moderniserad syn på allmänna helgdagar

Motion 2020/21:2671 av Joar Forssell (L)
Stoppa inte festen

Motion 2020/21:2670 av Malin Danielsson och Nina Lundström (båda L)
Södertörns infrastruktur

Motion 2020/21:2669 av Malin Danielsson (L)
Moderna förvärvslån för förstagångsköpare

Motion 2020/21:2668 av Malin Danielsson m.fl. (L)
Stockholm som motor för innovation och utveckling

Motion 2020/21:2667 av Nina Lundström (L)
Barnens rättigheter bör stärkas

Motion 2020/21:2666 av Nina Lundström (L)
Demokratikanon

Motion 2020/21:2665 av Nina Lundström (L)
Kontanthantering

Motion 2020/21:2664 av Nina Lundström (L)
Avveckla fideikommissinstitutet

Motion 2020/21:2663 av Maria Nilsson (L)
Lyft Göteborg och Västsverige efter coronakrisen

Motion 2020/21:2662 av Maria Nilsson (L)
Minskad otrygghet i offentliga rum

Motion 2020/21:2661 av Maria Nilsson (L)
Nya klimatinitiativ i spåren av corona

Motion 2020/21:2660 av Maria Nilsson (L)
Stärk arbetet med romsk inkludering

Motion 2020/21:2659 av Maria Nilsson (L)
Nya konflikter kräver nytt agerande

Motion 2020/21:2658 av Maria Nilsson (L)
Skyddet för arbetstagare i nya branscher

Motion 2020/21:2657 av Maria Nilsson (L)
Öka myndigheters operativa förmåga

Motion 2020/21:2656 av Helena Bouveng (M)
Avskaffa flerbarnstillägget

Motion 2020/21:2655 av Helena Bouveng (M)
Sänkta trösklar till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Motion 2020/21:2654 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)
Trähusbyggande

Motion 2020/21:2653 av Helena Bouveng och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
En effektivare och snabbare bodelning

Motion 2020/21:2652 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)
Gårdsförsäljning av småländska alkoholhaltiga drycker

Motion 2020/21:2651 av Helena Bouveng (M)
Utjämnande av barns livschanser

Motion 2020/21:2650 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)
Jönköpings län, Götalandsbanan och Europakorridoren

Motion 2020/21:2649 av Helena Bouveng (M)
En jämställd idrott

Motion 2020/21:2648 av Helena Bouveng (M)
Jämlik fördelning av föräldrapenning

Motion 2020/21:2647 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)
Dela pensionspoäng

Motion 2020/21:2646 av Helena Bouveng (M)
Idrottens betydelse för integration

Motion 2020/21:2645 av Ann-Britt Åsebol och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Försäkringskassans beslutsstöd

Motion 2020/21:2644 av John Weinerhall (M)
Ett riskreduktionsperspektiv i tobaksskattelagstiftningen

Motion 2020/21:2643 av John Weinerhall (M)
Ett fritt och konkurrenskraftigt jordbruk

Motion 2020/21:2642 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
Mänskliga rättigheter i Latinamerika

Motion 2020/21:2641 av Boriana Åberg (M)
Stödet till studieförbunden

Motion 2020/21:2640 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Uppåkra

Motion 2020/21:2639 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Bostadsbyggandet i Skåne

Motion 2020/21:2638 av Tobias Billström m.fl. (M)
Elskatten för elbussar

Motion 2020/21:2637 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Bättre infrastruktur i Skåne

Motion 2020/21:2636 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Den skånska flaggans officiella status

Motion 2020/21:2635 av Mikael Oscarsson (KD)
Buller vid vindkraftverk

Motion 2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2020/21:2633 av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2020/21:2632 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2020/21:2631 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2020/21:2630 av John Weinerhall (M)
Hårdare tag mot gängkriminaliteten

Motion 2020/21:2629 av Lotta Olsson (M)
Hörselscreening av nyanlända

Motion 2020/21:2628 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering och översyn av elcertifikatssystemet och dess verkliga samhälls- och miljönytta

Motion 2020/21:2627 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Den skånska modernäringen

Motion 2020/21:2626 av Mikael Damsgaard och Åsa Coenraads (båda M)
Säkrare elförsörjning i Västmanland

Motion 2020/21:2625 av Sten Bergheden (M)
Rutinmässig kontroll av diabetes typ 2

Motion 2020/21:2624 av Betty Malmberg (M)
Värna Vättern

Motion 2020/21:2623 av Sten Bergheden (M)
Underlätta ansökningarna och ansökningsprocessen för EU-stöd

Motion 2020/21:2622 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Det kommunala utjämningssystemet

Motion 2020/21:2621 av Sten Bergheden (M)
Sänk slakteriavgifterna

Motion 2020/21:2620 av Lotta Olsson (M)
Vårdnaden om barn när en förälder mördat den andra föräldern

Motion 2020/21:2619 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Brottsprovokation som möjlig arbetsmetod

Motion 2020/21:2618 av Sten Bergheden (M)
Bättre valmöjligheter för äldre

Motion 2020/21:2617 av John Weinerhall (M)
Överklagandeprocesser

Motion 2020/21:2616 av Ann-Britt Åsebol (M)
Nyckelbiotoper

Motion 2020/21:2615 av Julia Kronlid (SD)
Förebyggande arbete för att stötta kvinnor vid oönskade graviditeter

Motion 2020/21:2614 av Julia Kronlid (SD)
Östersjötumlaren

Motion 2020/21:2613 av Julia Kronlid (SD)
Översyn av praxis vid sen abort

Motion 2020/21:2612 av Sofia Westergren (M)
Handel med häst

Motion 2020/21:2611 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)
Avskaffa snabbhetspremien

Motion 2020/21:2610 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Olaglig djurrättsaktivism

Motion 2020/21:2609 av Sofia Westergren (M)
Utjämning av skillnader i konkurrens mellan inhemska och utländska åkare

Motion 2020/21:2608 av Sofia Westergren (M)
Rådgivningspaket i stället för nya miljölagar och förordningar för hästägare

Motion 2020/21:2607 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M)
Värna allemansrätten och markägare

Motion 2020/21:2606 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Bedömning av dricks

Motion 2020/21:2605 av Sofia Westergren (M)
Indexering av bränsleskatterna

Motion 2020/21:2604 av Sofia Westergren (M)
Samordningskort för behörigheter

Motion 2020/21:2603 av Sofia Westergren och Maria Stockhaus (båda M)
Nationella riktlinjer för kvinnor med foglossning för att säkra enhetlig vård och enhetligt stöd

Motion 2020/21:2602 av Sofia Westergren (M)
Självförsörjning av mat i Sverige

Motion 2020/21:2601 av Sofia Westergren och Alexandra Anstrell (båda M)
Veterinärintyg för transport

Motion 2020/21:2600 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Medicinsk behandling mot sexualbrott

Motion 2020/21:2599 av Sofia Westergren och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)
Tobaksfri skoltid

Motion 2020/21:2598 av Sofia Westergren och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)
Klassning av tobaksprodukter

Motion 2020/21:2597 av Sofia Westergren m.fl. (M)
Infrastrukturinvesteringar på västkusten

Motion 2020/21:2596 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M)
Handel med upphovsrätt och immateriella rättigheter i Sverige

Motion 2020/21:2595 av Sofia Westergren (M)
När det är samhällsekonomiskt lönsamt ska bro byggas och ersätta färja

Motion 2020/21:2594 av Sofia Westergren m.fl. (M)
Bonus–malus och WLTP

Motion 2020/21:2593 av Sofia Westergren (M)
Flerbarnstillägg

Motion 2020/21:2592 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Stoppa olagliga körkort

Motion 2020/21:2591 av Sofia Westergren (M)
Positionering vid samtal till 112

Motion 2020/21:2590 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Yrkeskompetensbevis för seniora förare

Motion 2020/21:2589 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Kännbara straff för nedskräpning

Motion 2020/21:2588 av Sofia Westergren (M)
Strandstädning

Motion 2020/21:2587 av Sofia Westergren m.fl. (M)
Sjösäkerhet

Motion 2020/21:2586 av Ann-Britt Åsebol (M)
Fler och bättre bostäder för seniorer

Motion 2020/21:2585 av Viktor Wärnick (M)
Öppna fibernäten för alla

Motion 2020/21:2584 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Den akuta effektbristen i Skåne

Motion 2020/21:2583 av Marie-Louise Hänel Sandström och David Josefsson (båda M)
Värna det försvarshistoriska arvet i Göteborg

Motion 2020/21:2582 av Lotta Finstorp (M)
Jämställd idrottssponsring

Motion 2020/21:2581 av Johan Hultberg (M)
Förbättrad svensk läkemedelsberedskap

Motion 2020/21:2580 av Ulrika Jörgensen (M)
Rörelseglädje i skolan och dess utemiljö

Motion 2020/21:2579 av Camilla Waltersson Grönvall och Ulrika Heindorff (båda M)
IB-elevers rättigheter

Motion 2020/21:2578 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M)
Förstärk livsmedelsstrategin

Motion 2020/21:2577 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M)
Registrering och id-märkning av katter

Motion 2020/21:2576 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Färdigställ Västkustbanan

Motion 2020/21:2575 av John Weinerhall (M)
En skärpt biståndspolitik

Motion 2020/21:2574 av John Weinerhall (M)
En familjevänlig barnomsorg

Motion 2020/21:2573 av John Weinerhall (M)
Barn som olovligen förs ut ur Sverige

Motion 2020/21:2572 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)
Effektiv klimatpolitik

Motion 2020/21:2571 av John Weinerhall (M)
Sänkt bensin- och dieselskatt

Motion 2020/21:2570 av John Weinerhall (M)
En pension att kunna leva på

Motion 2020/21:2569 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)
Stoppa falskskrivna bilar

Motion 2020/21:2568 av John Weinerhall (M)
Ett fritt och självständigt Tibet

Motion 2020/21:2567 av John Weinerhall (M)
Omkörningsförbud för tung trafik

Motion 2020/21:2566 av John Weinerhall (M)
Skattefrihet för arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar

Motion 2020/21:2565 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Anpassad kapitalvinstbeskattning på bostäder

Motion 2020/21:2564 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Motverka ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre

Motion 2020/21:2563 av Ann-Britt Åsebol (M)
Boende för det goda livet för Sveriges äldre

Motion 2020/21:2562 av Ann-Britt Åsebol och Malin Höglund (båda M)
Öka mandat och ansvar för landets science centers

Motion 2020/21:2561 av Ann-Britt Åsebol och Lotta Finstorp (båda M)
Bättre villkor för seniorer på arbetsmarknaden

Motion 2020/21:2560 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Valfrihet och jämförelser i äldreomsorgen

Motion 2020/21:2559 av Ann-Britt Åsebol (M)
Mer flexibilitet och bättre information kring val av tjänstepensionsuttag

Motion 2020/21:2558 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Nationella kvalitetsgränser och statlig tillsyn inom äldreomsorgen

Motion 2020/21:2557 av Camilla Waltersson Grönvall och Ulrika Heindorff (båda M)
Mer idrott och hälsa i grundskolan

Motion 2020/21:2556 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)
Uranbrytning i Sverige

Motion 2020/21:2555 av Michael Rubbestad (SD)
Kostnadstak för veterinärvård

Motion 2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD)
Sverigevänlig skatte- och indrivningspolitik för välfärd, trygghet och företagande

Motion 2020/21:2553 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2020/21:2552 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige

Motion 2020/21:2551 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
Sverigedemokraternas biståndspolitik

Motion 2020/21:2550 av Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)
Särskild valkrets för utlandssvenskar

Motion 2020/21:2549 av Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)
Reglering av sjukvård och försäkringar för utlandssvenskar boende utanför EU/EES och Schweiz

Motion 2020/21:2548 av Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)
Förnyelse av svenska körkort i utlandet

Motion 2020/21:2547 av Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)
E-röstning från utlandet

Motion 2020/21:2546 av Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)
Bevara utlandssvenskars folkbokföring i det statliga personadressregistret SPAR

Motion 2020/21:2545 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, MP, KD)
Dawit Isaak – undersökningskommission

Motion 2020/21:2544 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Turisttrafik

Motion 2020/21:2543 av Per Åsling (C)
Bättre förutsättningar för fjällräddarna

Motion 2020/21:2542 av Per Åsling och Anne-Li Sjölund (båda C)
Kontinuerlig varumärkesvård, uppförandekod och goda kund- och medborgarrelationer för statliga bolag

Motion 2020/21:2541 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Värdepapperisering av svenska försäkringsrisker

Motion 2020/21:2540 av Per Åsling m.fl. (C)
Inlandsbanan

Motion 2020/21:2539 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Minskad saltanvändning på vägar med vinterväglag

Motion 2020/21:2538 av Per Åsling (C)
Utveckling av Jämtlands län

Motion 2020/21:2537 av Johan Hedin (C)
Motorcykeln – till nytta och nöje

Motion 2020/21:2536 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C)
Ökad trygghet i trafiken

Motion 2020/21:2535 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
Ta bort gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark

Motion 2020/21:2534 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Våld i nära relationer

Motion 2020/21:2533 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker

Motion 2020/21:2532 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)
Biobaserad samhällsekonomi utan råvara

Motion 2020/21:2531 av Niklas Karlsson (S)
Förintelsemuseet

Motion 2020/21:2530 av Dag Larsson m.fl. (S)
Vildförtöjda båtar

Motion 2020/21:2529 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Utanförskapsområden

Motion 2020/21:2528 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Långsiktigt och gemensamt ansvar för bekämpningen av översvämningsmyggor

Motion 2020/21:2527 av Ola Johansson och Helena Vilhelmsson (båda C)
Åtgärder mot övergrepp mot barn i den digitala världen

Motion 2020/21:2526 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Livsmedelsstrategin och corona

Motion 2020/21:2525 av Åsa Eriksson (S)
Återinför skrotbilspremien

Motion 2020/21:2524 av Ola Johansson och Helena Vilhelmsson (båda C)
Tvåårsregeln och våld mot anknytningskvinnor

Motion 2020/21:2523 av Ola Johansson och Helena Vilhelmsson (båda C)
Porrfilter i offentliga datorer

Motion 2020/21:2522 av Roza Güclü Hedin (S)
Tydlig skyltning för allmänheten vid strandnära platser

Motion 2020/21:2521 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)
Utökad rätt att bevilja reflektionsperiod gällande offer för människohandel

Motion 2020/21:2520 av Linus Sköld (S)
Värdesäkra socialförsäkringarna

Motion 2020/21:2519 av Mats Wiking och Kristina Nilsson (båda S)
Märkning av tillsatt socker i livsmedel

Motion 2020/21:2518 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)
Moderniserad lagstiftning för att motverka spridning av våldsam pornografi

Motion 2020/21:2517 av Sanne Lennström (S)
Försäljning av vildsvinskött

Motion 2020/21:2516 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C)
UF-företag och skolan

Motion 2020/21:2515 av Elin Gustafsson (S)
Stärk urfolket samernas självbestämmande och inflytande

Motion 2020/21:2514 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C, KD, M, L, S)
Oslo–Stockholm 2.55

Motion 2020/21:2513 av Patrik Lundqvist (S)
Religionsfrihet är en mänsklig rättighet

Motion 2020/21:2512 av Heléne Björklund (S)
Lättare att välja svenskt kött på restauranger

Motion 2020/21:2511 av Heléne Björklund (S)
Skarvens påverkan i Blekinge

Motion 2020/21:2510 av Helén Pettersson (S)
Tillåt inte vargföryngringar inom renskötselområdet

Motion 2020/21:2509 av Helén Pettersson (S)
Värna acceptansen för den svenska älgförvaltningen

Motion 2020/21:2508 av Sanne Lennström och Elin Lundgren (båda S)
Gör kustfisket till en del av livsmedelsstrategin

Motion 2020/21:2507 av Heléne Björklund (S)
Utveckla det småskaliga och kustnära fisket

Motion 2020/21:2506 av Denis Begic (S)
Underlätta för fler svenska aktörer att producera biodrivmedel

Motion 2020/21:2505 av Denis Begic (S)
Ge Örebro län ett andrum från varg

Motion 2020/21:2504 av Denis Begic (S)
Ersättningssystemet för rovdjursrivna tamdjur

Motion 2020/21:2503 av Patrik Engström m.fl. (S)
Myndigheternas samarbete för en effektiv omställning

Motion 2020/21:2502 av Johan Löfstrand (S)
Obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang

Motion 2020/21:2501 av Lars Mejern Larsson (S)
Oskyldiga markägare drabbas av kostnader för bortforsling av skrotbilar

Motion 2020/21:2500 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)
Begränsad möjlighet till spelreklam

Motion 2020/21:2499 av Joakim Sandell (S)
Placera museet om Förintelsen i Malmö

Motion 2020/21:2498 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Haven

Motion 2020/21:2497 av Lawen Redar (S)
Förstärk den straffrättsliga regleringen av de sociala nätverksplattformarna

Motion 2020/21:2496 av Eva Lindh (S)
Regler mot skrubbning

Motion 2020/21:2495 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S)
Minkars rätt att kunna utöva sitt naturliga beteende i fångenskap

Motion 2020/21:2494 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Inrätta en nationell insatsstyrka mot livsmedelsfusk

Motion 2020/21:2493 av Patrik Engström (S)
Omarrondering

Motion 2020/21:2492 av Hans Hoff (S)
Läkemedel i avloppsvatten

Motion 2020/21:2491 av Hans Hoff (S)
Miljövänligare flyg

Motion 2020/21:2490 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica

Motion 2020/21:2489 av Ingemar Nilsson (S)
Skrotbilspremie

Motion 2020/21:2487 av Sten Bergheden (M)
Insatser för turismen i Sverige

Motion 2020/21:2486 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M)
Molntjänster

Motion 2020/21:2485 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Utsatta barns tillgång till socialtjänsten

Motion 2020/21:2484 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Stoppa id-kapningar

Motion 2020/21:2483 av Sten Bergheden (M)
Underlätta regelverket för vatten- och branddammar

Motion 2020/21:2482 av Lotta Olsson (M)
Märkning av material i kläder

Motion 2020/21:2481 av Helena Antoni (M)
Aktiv dödshjälp

Motion 2020/21:2480 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Åtgärder för att rädda besöksnäringen

Motion 2020/21:2479 av Sten Bergheden (M)
Antibiotikamat från EU

Motion 2020/21:2478 av Helena Antoni m.fl. (M)
Utökad tillgång till naloxon

Motion 2020/21:2477 av Dag Larsson m.fl. (S)
En starkare arbetsmarknad i Stockholm

Motion 2020/21:2476 av Jamal El-Haj (S)
Ungas möjligheter att köpa bostadsrätt

Motion 2020/21:2475 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Döden på jobbet

Motion 2020/21:2474 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Livskraftig regionalpolitik

Motion 2020/21:2473 av Mikael Dahlqvist (S)
Utrivning av dammar

Motion 2020/21:2472 av Mikael Dahlqvist (S)
Långsiktig vargförvaltning

Motion 2020/21:2471 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Goda och långsiktiga förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning

Motion 2020/21:2470 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S)
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2020/21:2469 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Ungdomsförbund i skolan

Motion 2020/21:2468 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Alla barns rätt till förskola

Motion 2020/21:2467 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Sommarjobbsgaranti i hela Sverige

Motion 2020/21:2466 av Marta Obminska (M)
Avskaffande av fribelopp

Motion 2020/21:2465 av Marta Obminska (M)
Krav på uppföljning av frånvaro i skolan på grund av eventuellt hedersförtryck

Motion 2020/21:2464 av Marta Obminska (M)
Oväsen från bilar

Motion 2020/21:2463 av Marta Obminska (M)
Ökad spridning av information avseende endometrios

Motion 2020/21:2462 av Marta Obminska (M)
Regelförenkling för företag

Motion 2020/21:2461 av Marta Obminska (M)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2020/21:2460 av Marta Obminska (M)
Förenklad handläggning av uppehållstillstånd för utländska doktorander och gästforskare

Motion 2020/21:2459 av Marta Obminska (M)
Upplysning om kommunismens brott

Motion 2020/21:2458 av Marta Obminska (M)
Barns journaler på nätet – tillgång och integritet

Motion 2020/21:2457 av Marta Obminska och Jessika Roswall (båda M)
Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm

Motion 2020/21:2456 av Marta Obminska (M)
Förtydligande av socionomutbildningarnas examensmål avseende hedersrelaterat förtryck och våld

Motion 2020/21:2455 av Marta Obminska (M)
Stärkta kunskaper hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar

Motion 2020/21:2454 av Marta Obminska (M)
Översyn av efterlevnad av stöd i skolan till elever med autismspektrumtillstånd

Motion 2020/21:2453 av Marta Obminska (M)
Ökad upplysning om sepsis

Motion 2020/21:2452 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Förbättrad säkerhet vid framförande av vattenskoter

Motion 2020/21:2451 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Anstalt av högre säkerhetsklass i Östergötland

Motion 2020/21:2450 av Teresa Carvalho (S)
A-kassa under studietiden

Motion 2020/21:2449 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Civilsamhällets roll i äldrepolitiken

Motion 2020/21:2448 av Teresa Carvalho (S)
Resursfördelning till skolor med tuffast förutsättningar

Motion 2020/21:2447 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Ett demokratiskt statsskick

Motion 2020/21:2446 av Teresa Carvalho (S)
Långsiktiga förutsättningar för Science Parks

Motion 2020/21:2445 av Marlene Burwick m.fl. (S)
En ny mineralstrategi i tiden

Motion 2020/21:2444 av Marlene Burwick och Hanna Westerén (båda S)
Miljökrav för läkemedel bör föras in i EU:s regelverk för god tillverkningssed (GMP)

Motion 2020/21:2443 av Marlene Burwick (S)
Jämställda löner och jämställdhetscertifiering

Motion 2020/21:2442 av Marlene Burwick och Hanna Westerén (båda S)
Progressiv flygskatt

Motion 2020/21:2441 av Marlene Burwick m.fl. (S)
Reservdelsgaranti, lagstiftning mot planerat åldrande samt redovisning av livscykelkostnader

Motion 2020/21:2440 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Fastighetsskatt

Motion 2020/21:2439 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Alkolås som standard på personbilar

Motion 2020/21:2438 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Allas rätt till idrott

Motion 2020/21:2437 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Ensamheten bland äldre är en folksjukdom

Motion 2020/21:2436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Förebyggande av spelmissbruk

Motion 2020/21:2435 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Översyn av gode mäns villkor

Motion 2020/21:2434 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Sms- och snabblån

Motion 2020/21:2433 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Inhemsk produktion och produktion inom EU av strategiska produkter

Motion 2020/21:2432 av Abraham Halef (S)
Förebyggande arbete mot mobbning och utanförskap i skolan

Motion 2020/21:2431 av Abraham Halef (S)
Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet

Motion 2020/21:2430 av Abraham Halef (S)
Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien

Motion 2020/21:2429 av Abraham Halef (S)
Religiösa friskolor

Motion 2020/21:2428 av Abraham Halef (S)
En inkluderande arbetsmarknad är vägen in i samhället

Motion 2020/21:2427 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)
Folkmordet seyfo 1915 i läroplanen

Motion 2020/21:2426 av Abraham Halef (S)
Båtskatt och båtregister

Motion 2020/21:2425 av Abraham Halef m.fl. (S)
EBO-lagen

Motion 2020/21:2424 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Livsmedelsindustrins utveckling

Motion 2020/21:2423 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S)
Humanitär rätt

Motion 2020/21:2422 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S)
Hållbar fred i Afghanistan

Motion 2020/21:2421 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S)
Syskonförtur i kommunala skolor

Motion 2020/21:2420 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Underlätta krediter till kooperation och ekonomiska föreningar

Motion 2020/21:2419 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Kooperationens förutsättningar

Motion 2020/21:2417 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Västsverige är ett tillväxtområde

Motion 2020/21:2416 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Rätt till ledighet för politiska uppdrag

Motion 2020/21:2415 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Ny maktutredning

Motion 2020/21:2414 av Aylin Fazelian (S)
Lagstiftning mot psykisk misshandel och kontrollerande beteenden

Motion 2020/21:2413 av Aylin Fazelian (S)
Sveriges klimatbistånd

Motion 2020/21:2412 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Uttorkningen av Urmiasjön

Motion 2020/21:2411 av Aylin Fazelian och Kenneth G Forslund (båda S)
Fler hyresrätter

Motion 2020/21:2410 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Öresundsbron

Motion 2020/21:2409 av Jamal El-Haj (S)
Sänkt skatt även för sjukpensionärer och dem som har en funktionsnedsättning

Motion 2020/21:2408 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Kooperativa hyresrätter

Motion 2020/21:2407 av Monica Haider (S)
Ersättning för vildsvinsskador

Motion 2020/21:2406 av Thomas Hammarberg m.fl. (S)
En fredlig, icke-aggressiv vädjan om hjälp ska inte utgöra grund för ett förbud

Motion 2020/21:2405 av Hans Hoff (S)
Utökad framtidsfullmakt

Motion 2020/21:2404 av Anna Johansson och Mattias Jonsson (båda S)
Bostad åt alla

Motion 2020/21:2403 av Anna Johansson och Mattias Jonsson (båda S)
Mer jämlik tillgänglighet till högre studier

Motion 2020/21:2402 av Anna Johansson (S)
Offentlig redovisning av offentligt finansierad verksamhet

Motion 2020/21:2401 av Anna Johansson och Mattias Jonsson (båda S)
Stärkt arbete i skolan mot hedersproblematik

Motion 2020/21:2400 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Regelverk för lånebranschen

Motion 2020/21:2399 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Vänern och Göta älv

Motion 2020/21:2398 av Jörgen Hellman (S)
Intensifiering av trafiksäkerhetsarbetet

Motion 2020/21:2397 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Infrastrukturen inom Fyrbodal

Motion 2020/21:2396 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S)
Infrastruktur för sjöfart, varv och marinteknisk industri

Motion 2020/21:2395 av Teres Lindberg (S)
Folkomröstning om monarkins avskaffande

Motion 2020/21:2394 av Teres Lindberg (S)
Svenska kraftnät

Motion 2020/21:2393 av Teres Lindberg (S)
Se över elmarknadens funktionssätt och effekterna av avregleringen av elmarknaden

Motion 2020/21:2392 av Teres Lindberg (S)
Regional möjlighet att ta ut avgifter för infrastruktur

Motion 2020/21:2391 av Åsa Lindestam (S)
Reglera beståndet av skarv

Motion 2020/21:2390 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Avskaffa den allmänna motionstiden

Motion 2020/21:2389 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)
Höjd semesterersättning

Motion 2020/21:2388 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)
Nationellt journalsystem inom sjukvården

Motion 2020/21:2387 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)
Gör anhöriga till ombud

Motion 2020/21:2386 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)
Utredning av kultursamverkansmodellen

Motion 2020/21:2385 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)
Ändra villkoren för sjukpenningen

Motion 2020/21:2384 av Hans Hoff m.fl. (S)
Ny elproduktion i elområde 3 och 4

Motion 2020/21:2383 av Hans Hoff (S)
Särskilt körkort för mopedbil

Motion 2020/21:2382 av Lawen Redar (S)
Åtgärder för en levande, dynamisk och konkurrenskraftig konstmarknad

Motion 2020/21:2381 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Översyn av regelverket kring bolagskoncerner vid ägande av appläkartjänster, apotek och vårdcentraler

Motion 2020/21:2380 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Marknadsföringen av nätläkare

Motion 2020/21:2379 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Teknisk infrastruktur i glesbygd

Motion 2020/21:2378 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Återinförandet av korttidsstudiestödet

Motion 2020/21:2377 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Utländska uppköp

Motion 2020/21:2376 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Distansstudier och lärcentrum för utbildning i hela landet

Motion 2020/21:2375 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Varje barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2020/21:2374 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Mobiltäckning och bredbandstillgång är en statlig angelägenhet

Motion 2020/21:2373 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Beredskapslager

Motion 2020/21:2372 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Infrastruktursatsningar för Värmlands utveckling

Motion 2020/21:2371 av Åsa Westlund (S)
En fungerande skola för barn med NPF

Motion 2020/21:2370 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Lärdomar av den digitalisering som har skett under pandemin

Motion 2020/21:2369 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Bättre vård efter förlossning

Motion 2020/21:2368 av Åsa Westlund (S)
Sätt individen i centrum

Motion 2020/21:2367 av Åsa Westlund (S)
Krav på att i större utsträckning beakta klimat och miljö i statens offentliga utredningar

Motion 2020/21:2366 av Lawen Redar m.fl. (S)
Återinför en nationell planering av bostadspolitiken

Motion 2020/21:2365 av Lawen Redar m.fl. (S)
Avskaffa vårdföretagens etableringsfrihet och inför en etableringskontroll

Motion 2020/21:2364 av Lawen Redar (S)
Skärpta straff för sexköp och kriminalisering av sexköp utomlands

Motion 2020/21:2363 av Lawen Redar (S)
Ett förstärkt straffrättsligt skydd för yrkesverksamma journalister

Motion 2020/21:2362 av Lawen Redar (S)
En brottsbalk utan hedersrubricering sätter skugga över statistiken

Motion 2020/21:2361 av Lawen Redar m.fl. (S)
Produktionsrabatt för film- och tv-inspelningar

Motion 2020/21:2360 av Lawen Redar (S)
Frige Selahattin Demirtaş

Motion 2020/21:2359 av Lawen Redar (S)
Frige Gui Minhai

Motion 2020/21:2358 av Lawen Redar (S)
Frige Dawit Isaak

Motion 2020/21:2357 av Lawen Redar (S)
Skydd för oppositionella och insatser för journalister och kulturskapare i Belarus

Motion 2020/21:2356 av Josefin Malmqvist (M)
Stoppa stödet till dem som vistas olagligt i landet

Motion 2020/21:2355 av Boriana Åberg (M)
Rymning från fängelse

Motion 2020/21:2354 av Boriana Åberg (M)
Presumtionen mot fängelse

Motion 2020/21:2353 av Boriana Åberg (M)
Militant djurrättsaktivism

Motion 2020/21:2352 av Boriana Åberg (M)
Omedelbarhetsprincipen

Motion 2020/21:2351 av Boriana Åberg (M)
Begreppet sysselsättning

Motion 2020/21:2350 av Boriana Åberg (M)
Bedrägerier med assistansersättning

Motion 2020/21:2349 av Boriana Åberg (M)
Ökade befogenheter för husrannsakan

Motion 2020/21:2348 av Boriana Åberg (M)
Förstärkt trafikundervisning i grundskolan

Motion 2020/21:2347 av Boriana Åberg (M)
Avskaffande av dagsböter som straffpåföljd

Motion 2020/21:2346 av Boriana Åberg (M)
Avskaffande av Allmänna arvsfonden

Motion 2020/21:2345 av Boriana Åberg (M)
Slopat krav på domarerfarenhet

Motion 2020/21:2344 av Boriana Åberg (M)
Brottsrubricering vid bilbrand

Motion 2020/21:2343 av Boriana Åberg (M)
Reformering av LAS

Motion 2020/21:2342 av Boriana Åberg (M)
Lagen om rättshjälp

Motion 2020/21:2341 av Boriana Åberg (M)
Uppgradering av det svenska medborgarskapet

Motion 2020/21:2340 av Boriana Åberg (M)
Kommunala ordningsvakter

Motion 2020/21:2339 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Reflexvästar räddar liv

Motion 2020/21:2338 av Elin Gustafsson och Annika Strandhäll (båda S)
Individualiserad föräldraförsäkring

Motion 2020/21:2337 av Boriana Åberg (M)
Reformering av alkohollagen

Motion 2020/21:2336 av Boriana Åberg (M)
Tydligare regler kring ingrepp i estetiskt syfte

Motion 2020/21:2335 av Boriana Åberg (M)
Grovt brott mot tystnadsplikten

Motion 2020/21:2334 av Boriana Åberg (M)
Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet

Motion 2020/21:2333 av Boriana Åberg (M)
Migrationsverkets förvar

Motion 2020/21:2332 av Boriana Åberg (M)
Språkkunskap för medborgarskap

Motion 2020/21:2331 av Boriana Åberg (M)
Avslag på asylansökan för personer som begår brott

Motion 2020/21:2330 av Boriana Åberg (M)
Sänkt straffmyndighetsålder

Motion 2020/21:2329 av Boriana Åberg (M)
Den enskildes ansvar i händelse av olyckor och kris

Motion 2020/21:2328 av Boriana Åberg (M)
Kommunernas rätt att sätta upp bevakningskameror

Motion 2020/21:2327 av Boriana Åberg (M)
Förverkande av kriminellas egendom

Motion 2020/21:2326 av Boriana Åberg (M)
Ändra postlagen

Motion 2020/21:2325 av Clara Aranda m.fl. (SD)
Kvinnors hälsa

Motion 2020/21:2324 av Boriana Åberg (M)
Skyldighet att uppvisa körkort

Motion 2020/21:2323 av Boriana Åberg (M)
Samlat statistikansvar om konsumtion av alkohol, tobak och spel

Motion 2020/21:2322 av Boriana Åberg (M)
Ett nationellt biljettsystem

Motion 2020/21:2321 av Boriana Åberg (M)
Begränsa möjligheten för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige

Motion 2020/21:2320 av Boriana Åberg (M)
Ändring i bostadsrättslagen

Motion 2020/21:2319 av Boriana Åberg (M)
Översyn av lagen om Svenska skeppshypotekskassan

Motion 2020/21:2318 av Boriana Åberg (M)
Avskaffande av laglotten

Motion 2020/21:2317 av Boriana Åberg (M)
Ändring av åldersgränserna för adoption

Motion 2020/21:2316 av Boriana Åberg (M)
Bilmålvakter

Motion 2020/21:2315 av Boriana Åberg (M)
Det svenska skyddsrumssystemet

Motion 2020/21:2314 av Boriana Åberg (M)
Tidsbegränsat förordnande för myndigheter

Motion 2020/21:2313 av Boriana Åberg (M)
Ambassadstatus för Republiken Kinas representation

Motion 2020/21:2312 av Kjell Jansson (M)
Stärkt egendomsskydd för bostadsrätter

Motion 2020/21:2311 av Boriana Åberg (M)
Sänkt ålder för att få handla på Systembolaget

Motion 2020/21:2310 av Kjell Jansson (M)
Andrahandsuthyrning av bostadsrätter

Motion 2020/21:2309 av Kjell Jansson (M)
Ett reformerat strandskydd

Motion 2020/21:2308 av Kjell Jansson (M)
Reformera PBL

Motion 2020/21:2307 av Kjell Jansson (M)
Östlig förbindelse och Södertörnsleden

Motion 2020/21:2306 av Kjell Jansson (M)
Höjd hastighet på motorvägar

Motion 2020/21:2305 av Kjell Jansson (M)
Förbud mot bottentrålning efter ostkusten

Motion 2020/21:2304 av Sten Bergheden (M)
Skredrisken i Götaälvdalen

Motion 2020/21:2303 av Sten Bergheden (M)
Öka ersättningarna vid markintrång

Motion 2020/21:2302 av Sten Bergheden (M)
Strategi för ökad export av svensk mat

Motion 2020/21:2301 av Sten Bergheden (M)
Ökad information till markägaren

Motion 2020/21:2300 av Sten Bergheden (M)
Miljöbalken måste förenklas

Motion 2020/21:2298 av Sten Bergheden (M)
Reservaten måste skötas så att granbarkborren ej orsakar skador på närliggande fastigheter

Motion 2020/21:2297 av Sten Bergheden (M)
Minska den svenska vargstammen

Motion 2020/21:2296 av Sten Bergheden (M)
Skaraborgs valkrets

Motion 2020/21:2295 av Anders Hansson m.fl. (M)
Tolkkostnader

Motion 2020/21:2294 av Sten Bergheden (M)
Minskning av antalet ledamöter i Sveriges riksdag

Motion 2020/21:2293 av Sten Bergheden (M)
Stärk markägaren angående allemansrätten

Motion 2020/21:2292 av Sten Bergheden (M)
Minska skogsreservaten och producera mer skog

Motion 2020/21:2291 av Sten Bergheden (M)
Byggnation av nya djurstallar

Motion 2020/21:2290 av Sten Bergheden (M)
Möjlighet till ökad kemisk bekämpning av granbarkborren

Motion 2020/21:2289 av Sten Bergheden (M)
Skattebefria svensk biodling

Motion 2020/21:2288 av Betty Malmberg (M)
Höjda straff för fortkörning förbi vägarbeten

Motion 2020/21:2287 av Anders Hansson (M)
SMO-utbildning

Motion 2020/21:2286 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)
Modernisera systemet för krisinformation

Motion 2020/21:2285 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Förmågan att möta biologiska smittor i framtiden

Motion 2020/21:2284 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Livsmedelstrygghet i händelse av kris

Motion 2020/21:2283 av Anders Hansson (M)
Hemvärnets mörkerförmåga

Motion 2020/21:2282 av Anders Hansson (M)
Brandsäkerhet inom hemtjänsten

Motion 2020/21:2281 av Anders Hansson (M)
Införandet av en skyddsrumsavgift

Motion 2020/21:2280 av Sten Bergheden (M)
Möjligheten för idrottsrörelsen och föreningslivet att använda försvarsmark

Motion 2020/21:2279 av Sten Bergheden (M)
Ökad brandberedskap mot skogsbränder

Motion 2020/21:2278 av Sten Bergheden (M)
Beredskapslager med skydd och mediciner

Motion 2020/21:2277 av Sten Bergheden (M)
Beredskapslager av mat

Motion 2020/21:2276 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa Systembolagets monopol

Motion 2020/21:2275 av Boriana Åberg (M)
Utvisning av brottslingar

Motion 2020/21:2274 av Boriana Åberg (M)
Reglerna för arbetskraftsinvandring

Motion 2020/21:2273 av Boriana Åberg (M)
Krafttag mot svarta trafikskolor

Motion 2020/21:2272 av Sten Bergheden (M)
Minska kostnaderna för public service

Motion 2020/21:2271 av Sten Bergheden (M)
Riksdagens tidningsrum utan landets tidningar

Motion 2020/21:2270 av Sten Bergheden (M)
Förtydliga tjänstemannaansvaret

Motion 2020/21:2269 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen

Motion 2020/21:2268 av Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamöternas övernattningsbostäder

Motion 2020/21:2267 av Sten Bergheden (M)
Inrätta ett jord- och skogsbruksutskott i riksdagen

Motion 2020/21:2266 av Sten Bergheden (M)
Politisk påverkan från statliga myndigheter

Motion 2020/21:2265 av Sten Bergheden (M)
Genomförande av tillkännagivanden

Motion 2020/21:2264 av Sten Bergheden (M)
Stödet för politiska sekreterare

Motion 2020/21:2263 av Anders Hansson (M)
Ledamotsstöd i Sveriges riksdag

Motion 2020/21:2262 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av konsekvenserna runt Hornborgasjön

Motion 2020/21:2261 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för ungdomar till jobb och bostad

Motion 2020/21:2260 av Sten Bergheden (M)
Minska strandskyddet och ta bort länsstyrelserna i strandskyddsärendena

Motion 2020/21:2259 av Sten Bergheden (M)
Öka vår försvarsförmåga

Motion 2020/21:2258 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Indelning av länder och språk på bibliotek

Motion 2020/21:2257 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Friare församlingstillhörighet

Motion 2020/21:2256 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Förutsättningar för yrkesval i skolan

Motion 2020/21:2255 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Energi- och effektbrist i elsystemet

Motion 2020/21:2254 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Test - och demonstrationsanläggningar fjärde generationens kärnkraft

Motion 2020/21:2253 av Sten Bergheden (M)
Samordning mellan Kustbevakningen och gränspolisen

Motion 2020/21:2252 av Lars Hjälmered (M)
Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2020/21:2251 av Hans Rothenberg m.fl. (M)
Föräldrars möjlighet att ta del av myndiga barns studieresultat

Motion 2020/21:2250 av Betty Malmberg (M)
Hinder med forskningsdata

Motion 2020/21:2249 av John Widegren (M)
Utveckla svensk försvarsindustri

Motion 2020/21:2248 av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard (båda M)
Nationellt beredskapslager i Västmanland

Motion 2020/21:2247 av Lars Hjälmered (M)
Åtgärder för att värna transporter och mobilitet i händelse av kris

Motion 2020/21:2246 av Betty Malmberg (M)
Forskningsinfrastruktur är grunden

Motion 2020/21:2245 av Anders Hansson (M)
Rakel

Motion 2020/21:2244 av David Josefsson m.fl. (M)
Försvaret av Göteborg och västkusten

Motion 2020/21:2243 av Betty Malmberg (M)
Förtydliga och förenkla MKB

Motion 2020/21:2242 av Anders Hansson (M)
Lagring av trafikuppgifter i underrättelsesyfte

Motion 2020/21:2241 av John Widegren (M)
Förbättra för laglydiga jägare och vapenägare

Motion 2020/21:2240 av Sten Bergheden (M)
Värna Sveriges rullande kulturarv

Motion 2020/21:2239 av Sten Bergheden (M)
Ökad beredskap för svinpest i Sverige

Motion 2020/21:2238 av Lotta Olsson (M)
Dold adress och dolda personuppgifter för poliser

Motion 2020/21:2237 av Sten Bergheden (M)
Entreprenörskapsutbildning i skolan

Motion 2020/21:2236 av Helena Antoni (M)
Nya ungdomsstraff

Motion 2020/21:2235 av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard (båda M)
Låt Mälardalens högskola bli ett tekniskt universitet

Motion 2020/21:2234 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Bibehålla kompetenskrav

Motion 2020/21:2233 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Förebygg skulder hos Kronofogden bland unga

Motion 2020/21:2232 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Bevara den personliga integriteten i skolan för personer med funktionsvariation

Motion 2020/21:2231 av Anders Hansson (M)
Lunds historiska museum

Motion 2020/21:2230 av Betty Malmberg (M)
Kostnadsansvar vid arkeologiska utgrävningar

Motion 2020/21:2229 av Maria Malmer Stenergard (M)
Krav för villkorlig frigivning

Motion 2020/21:2228 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Bevarande av ålfisket

Motion 2020/21:2227 av Maria Malmer Stenergard (M)
Snabbare tillståndsprocesser för en snabbare omställning

Motion 2020/21:2226 av Maria Malmer Stenergard (M)
Avskaffa stämpelskatten

Motion 2020/21:2225 av Maria Malmer Stenergard (M)
Tillsätt en förlossnings- och mödravårdskommission

Motion 2020/21:2224 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M)
Inför en möjlighet till förvarstagande av särskilt farliga brottslingar

Motion 2020/21:2223 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Immateriellt kulturarv

Motion 2020/21:2222 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Kultur på recept

Motion 2020/21:2221 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kulturkanon

Motion 2020/21:2220 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kulturmiljöfrågor

Motion 2020/21:2219 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kyrkohistoriskt museum

Motion 2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem

Motion 2020/21:2217 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk järnväg

Motion 2020/21:2216 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Avskaffa trängselskatt

Motion 2020/21:2215 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
Dela upp Trafikverket i ett vägverk och ett banverk

Motion 2020/21:2214 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Post och it i hela landet

Motion 2020/21:2213 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Nationellt undantag för husbilar över 7,5 ton

Motion 2020/21:2212 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Förtydliga yrkestrafiklagen vid tillfälliga avställningar av fordon

Motion 2020/21:2211 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk sjöfart

Motion 2020/21:2210 av Anders Österberg (S)
Förebyggande arbete mot gängkriminalitet

Motion 2020/21:2209 av Serkan Köse (S)
Kashmir

Motion 2020/21:2208 av Serkan Köse och Mattias Vepsä (båda S)
Företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter

Motion 2020/21:2207 av Serkan Köse (S)
Socialtjänstlagen och äldres livskvalitet

Motion 2020/21:2206 av Serkan Köse (S)
Ny strategi mot hemlöshet

Motion 2020/21:2205 av Serkan Köse och Thomas Hammarberg (båda S)
Mänskliga rättigheter kränks i Xinjiang

Motion 2020/21:2204 av Serkan Köse och Mathias Tegnér (båda S)
Mänskliga rättigheter i protesternas Chile

Motion 2020/21:2203 av Åsa Karlsson (S)
Evidensbaserad blodgivning

Motion 2020/21:2202 av Åsa Karlsson och Helén Pettersson (båda S)
Arbetsförmåga måste betyda samma sak

Motion 2020/21:2201 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Romernas mänskliga rättigheter

Motion 2020/21:2200 av Sultan Kayhan (S)
Helhetsgrepp om sjukförsäkringen

Motion 2020/21:2199 av Sultan Kayhan (S)
En översyn om varför kvinnor är mer sjukskrivna än män

Motion 2020/21:2198 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Skolan måste åter bli grunden i det gemensamma samhällsbygget

Motion 2020/21:2197 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter

Motion 2020/21:2196 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Stärk psykosociala vården för nya föräldrar

Motion 2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Rätten till helomfattande assistans

Motion 2020/21:2194 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Åtgärder mot spelmissbruk

Motion 2020/21:2193 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Psykisk ohälsa hos äldre

Motion 2020/21:2192 av Sultan Kayhan (S)
Rätt behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Motion 2020/21:2191 av Sultan Kayhan (S)
Reformera sjukförsäkringen

Motion 2020/21:2190 av Sultan Kayhan (S)
Tryggare sjukskrivningsprocess

Motion 2020/21:2189 av Pyry Niemi m.fl. (S)
Förbättra förarutbildningen för mopedbil

Motion 2020/21:2188 av Josefin Malmqvist (M)
Lägg ned Arbetsförmedlingen

Motion 2020/21:2187 av Josefin Malmqvist (M)
Begränsa rätten till skattefinansierad tolk

Motion 2020/21:2186 av Josefin Malmqvist (M)
Reformera socialtjänstlagen

Motion 2020/21:2185 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M)
Redovisa vad skattepengarna gått till på deklarationen

Motion 2020/21:2184 av Josefin Malmqvist (M)
Skärp insatserna mot bidragsfusk

Motion 2020/21:2183 av Josefin Malmqvist (M)
Lika för alla måste gälla på bostadsmarknaden

Motion 2020/21:2182 av Cecilie Tenfjord Toftby och Ann-Britt Åsebol (båda M)
God levnadsnivå, inte enbart skälig

Motion 2020/21:2181 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Kränkningsersättning för ordningsvakter

Motion 2020/21:2180 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Nystart för trafikpolisen

Motion 2020/21:2179 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Plastavfallet hotar våra stränder, djur och hälsa

Motion 2020/21:2178 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Effektbalansen måste säkras

Motion 2020/21:2177 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Tydliga exitstrategier för effektiva stödsystem

Motion 2020/21:2176 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Ett starkt Sverige med en gemensam nordisk linje i energipolitiken

Motion 2020/21:2175 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Energiskatter

Motion 2020/21:2174 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
En logisk åldersgräns för köp av alkohol

Motion 2020/21:2173 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Klimatperspektiv i miljöbalken

Motion 2020/21:2172 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Sveriges lantbruk som samhällsviktig verksamhet

Motion 2020/21:2171 av Katarina Brännström (M)
Skärp kraven och minska biståndet

Motion 2020/21:2170 av Katarina Brännström (M)
Låt kommuner anställa egna läkare

Motion 2020/21:2169 av Katarina Brännström (M)
Skatteregler för branscher med tillfälliga arbetare

Motion 2020/21:2168 av Katarina Brännström (M)
Bättre kontroll av systemet med samordningsnummer

Motion 2020/21:2167 av Katarina Brännström (M)
Trygga elförsörjningen i södra Sverige

Motion 2020/21:2166 av Katarina Brännström (M)
Översyn av strandskyddet

Motion 2020/21:2165 av Katarina Brännström (M)
Regler för gravsättning och spridande av avlidens aska

Motion 2020/21:2164 av Katarina Brännström (M)
Översyn av Lantmäteriet

Motion 2020/21:2163 av Katarina Brännström (M)
Stoppa bilmålvakter

Motion 2020/21:2162 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S)
Säkra tillgången till läkemedel – i hela landet

Motion 2020/21:2161 av Diana Laitinen Carlsson och Carina Ödebrink (båda S)
Förstärkt arbetsmiljöarbete

Motion 2020/21:2160 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S)
Kommunikationer och infrastruktur

Motion 2020/21:2159 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S)
Jämlik och tillgänglig tandvård

Motion 2020/21:2158 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S)
Jämställd fördelning av ekonomiskt bistånd

Motion 2020/21:2157 av Hillevi Larsson (S)
Lokal effektbrist och elprisområden

Motion 2020/21:2156 av Hillevi Larsson (S)
Förbättra pensionssystemet

Motion 2020/21:2155 av Rikard Larsson m.fl. (S)
Sanktioner mot arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter

Motion 2020/21:2154 av Joakim Järrebring m.fl. (S)
Digitalisering och personliga data

Motion 2020/21:2153 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)
Stoppa försäljningen av vapenliknande leksaker

Motion 2020/21:2152 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)
Reglering av fritidsskoter

Motion 2020/21:2151 av Mattias Jonsson m.fl. (S)
Infrastruktur i Västsverige

Motion 2020/21:2150 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)
EBO-lagen

Motion 2020/21:2149 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Stärk det lokala kustnära Östersjöfisket i Skåne och Blekinge

Motion 2020/21:2148 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Besöksnäringen i Skåne

Motion 2020/21:2147 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Motverkan av stranderosionen vid Skånes kuster

Motion 2020/21:2146 av Per-Arne Håkansson och Niklas Karlsson (båda S)
Förutsättningar för hållbar utveckling av Ängelholm-Helsingborgs flygplats

Motion 2020/21:2145 av Per-Arne Håkansson och Niklas Karlsson (båda S)
Förbättringar av E6 genom Skåne

Motion 2020/21:2144 av Per-Arne Håkansson (S)
Informationsinsatser för att minska konsumtionen av sockersötade drycker och främja folkhälsan

Motion 2020/21:2143 av Per-Arne Håkansson (S)
Utveckling av kulturskolornas verksamhet

Motion 2020/21:2142 av Roza Güclü Hedin (S)
Missbruksvården

Motion 2020/21:2141 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Sociala insatser för att förebygga och minska risken för val av en kriminell livsstil

Motion 2020/21:2140 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Digitalisering inte bara snabbt utan också brett

Motion 2020/21:2139 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Störande ljud och musik från bilar

Motion 2020/21:2138 av Johan Andersson m.fl. (S)
Landsbygdsjobb

Motion 2020/21:2137 av Daniel Andersson m.fl. (S)
En human flyktingpolitik

Motion 2020/21:2136 av Daniel Andersson (S)
Standardiserade tobaksförpackningar

Motion 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Öka kunskapen inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer

Motion 2020/21:2134 av Daniel Andersson (S)
Hbtq och EU

Motion 2020/21:2133 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Internationell solidaritet – en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter

Motion 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. (S)
En skola för alla

Motion 2020/21:2131 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Lex Sarah inom skolan

Motion 2020/21:2130 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Möjlighet till fler än två vårdnadshavare

Motion 2020/21:2129 av Daniel Andersson (S)
Översyn av användande av substansnamn på läkemedel

Motion 2020/21:2128 av Denis Begic m.fl. (S)
Förbud mot rasistiska och antidemokratiska organisationer

Motion 2020/21:2127 av Denis Begic och Teres Lindberg (båda S)
Undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad

Motion 2020/21:2126 av Denis Begic (S)
Högkostnadsskydd inom tandvården

Motion 2020/21:2125 av Denis Begic (S)
Hyresrätter

Motion 2020/21:2124 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Idrottspolitiska frågor

Motion 2020/21:2123 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Hästnäring - kultur, fritid och näring

Motion 2020/21:2122 av Runar Filper m.fl. (SD)
Hög tid att erkänna svenskbefolkningen i historiska svenskbygder

Motion 2020/21:2121 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Friluftsliv för folkhälsa

Motion 2020/21:2120 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
Framtidens e-sport

Motion 2020/21:2119 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Folkbildningsfrågor

Motion 2020/21:2118 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Filmpolitik

Motion 2020/21:2117 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Bibliotek i tradition och förnyelse

Motion 2020/21:2116 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Politik för arkitektur och offentliga miljöer

Motion 2020/21:2115 av Sultan Kayhan (S)
Utred hörlurar i trafiken

Motion 2020/21:2114 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Omlokalisera statliga myndigheter

Motion 2020/21:2113 av Isak From (S)
Konflikter som renderar i hatbrott i Sápmi

Motion 2020/21:2112 av Isak From m.fl. (S)
Konkurrenskraftig klimatsmart industri

Motion 2020/21:2111 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Statliga företag borde vara föredömen

Motion 2020/21:2110 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Livssituationen för kvinnor som lever under hot

Motion 2020/21:2109 av Markus Selin m.fl. (S)
Ersättningsmodeller till fastighetsägare vid byggnation av elförbindelse

Motion 2020/21:2108 av Markus Selin (S)
Kulturella och kreativa näringar behöver en strategi för rättvis immaterialrätt

Motion 2020/21:2107 av Markus Selin (S)
Inrättande av ett kunskapscentrum för immaterialrätt

Motion 2020/21:2106 av Markus Selin (S)
Upprätta ett data- och digitaliseringsutskott i riksdagen

Motion 2020/21:2105 av Inga-Lill Sjöblom (S)
Bevara Österbybruks herrgård

Motion 2020/21:2104 av Pyry Niemi och Inga-Lill Sjöblom (båda S)
Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning

Motion 2020/21:2103 av Pyry Niemi och Inga-Lill Sjöblom (båda S)
Försäkringsgivares hantering av personskadeståndsanspråk

Motion 2020/21:2102 av Pyry Niemi m.fl. (S)
Inför återigen idrott som begrepp i PBL (plan- och bygglagen)

Motion 2020/21:2101 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)
Mittuniversitetet

Motion 2020/21:2100 av Ingemar Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S)
Tillståndsprocesser

Motion 2020/21:2099 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)
Ostkustbanan

Motion 2020/21:2098 av Pia Nilsson och Olle Thorell (båda S)
Förbättrad energiförsörjning

Motion 2020/21:2097 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Omlokalisera statlig myndighet till Blekinge

Motion 2020/21:2096 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Bygg ut och utveckla E22

Motion 2020/21:2095 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Sydostlänken - en nationell angelägenhet

Motion 2020/21:2094 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Yrkeshögskoleplatser i Blekinge

Motion 2020/21:2093 av Heléne Björklund m.fl. (S)
Friköpsrätt för historiska arrenden

Motion 2020/21:2092 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S)
Gemensamt retur- och pantsystem inom EU

Motion 2020/21:2091 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S)
Hållbarhetsredovisningslagen

Motion 2020/21:2090 av Adnan Dibrani (S)
Myndigheter till Halland

Motion 2020/21:2089 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Jämlik mödra- och förlossningsvård i hela landet

Motion 2020/21:2088 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Mer kunskap om diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar med ett jämställdhetsperspektiv

Motion 2020/21:2087 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Sexköp ska alltid leda till frihetsberövande straff

Motion 2020/21:2086 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Undantag för dubbel straffbarhet gällande sexköp utomlands

Motion 2020/21:2085 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)
Frånta våldsutövande föräldrar vårdnaden

Motion 2020/21:2084 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Stärkande av Sveriges arbete för ett fritt Västsahara

Motion 2020/21:2083 av Elin Gustafsson (S)
Jämlik förskola i hela landet

Motion 2020/21:2082 av Elin Gustafsson (S)
Barngruppers storlek i förskolan

Motion 2020/21:2081 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Jämställt arbetsliv

Motion 2020/21:2080 av Elin Gustafsson (S)
Kulturskola i hela landet

Motion 2020/21:2079 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S)
En nationell strategi för vätgasproduktion och koldioxidlagring

Motion 2020/21:2078 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S)
Orosanmälan vid sexköp

Motion 2020/21:2077 av Mattias Ottosson och Johan Löfstrand (båda S)
E-sport

Motion 2020/21:2076 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Ordningsvakter

Motion 2020/21:2075 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Strategiska hamnar

Motion 2020/21:2074 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Brott ska aldrig löna sig

Motion 2020/21:2073 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Idrottsanläggningar behövs i planprocessen

Motion 2020/21:2072 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Åtgärder mot arbetslivskriminaliteten

Motion 2020/21:2071 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Bättre förutsättningar för ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2020/21:2070 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Krav på F-skatt för underentreprenörer vid ROT-avdrag

Motion 2020/21:2069 av Eva Lindh m.fl. (S)
Se över sekretesslagen

Motion 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. (S)
Kurder och Kurdistan

Motion 2020/21:2067 av Dag Larsson (S)
Ett folkrörelsernas museum

Motion 2020/21:2066 av Dag Larsson m.fl. (S)
Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet

Motion 2020/21:2065 av Mathias Tegnér (S)
Moderniserade regler för arbetskraftsinvandring

Motion 2020/21:2064 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
Om rättspolitik, straffrabatter och jämlikhet

Motion 2020/21:2063 av Mathias Tegnér (S)
Trygghet för brottsoffer och övergrepp i rättssak

Motion 2020/21:2062 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
Marint reservat runt Arktis

Motion 2020/21:2061 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Om konsumtionsbaserade klimatmål

Motion 2020/21:2060 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Upprustning av nattåg

Motion 2020/21:2059 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Möjliggör tillväxt norr om odlingsgränsen

Motion 2020/21:2058 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Regionalpolitik för ökad tillväxt och jämlikhet

Motion 2020/21:2057 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare

Motion 2020/21:2056 av Mattias Vepsä (S)
Hållbar offentlig upphandling för klimat och rättvisa

Motion 2020/21:2055 av Alexandra Völker (S)
Föräldraledighet för tvillingföräldrar

Motion 2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Personalens hälsa får inte riskeras

Motion 2020/21:2053 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Arbete och boende längs västkusten och i Dalsland

Motion 2020/21:2052 av Hanna Westerén (S)
Möten efter covid-19

Motion 2020/21:2051 av Hanna Westerén (S)
Långsiktigt hållbar energiförsörjning i hela landet

Motion 2020/21:2050 av Roza Güclü Hedin (S)
Metallsökning som hobby

Motion 2020/21:2049 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Erkännande av älvdalskan

Motion 2020/21:2048 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar och arbetslöshetskassor

Motion 2020/21:2047 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Förbättrade villkor för nämndemän

Motion 2020/21:2046 av Björn Petersson m.fl. (S)
Högre böter och utökad hastighetsövervakning vid vägarbetsplatser

Motion 2020/21:2045 av Björn Petersson m.fl. (S)
Inför fastighetsboxar i flerfamiljshus

Motion 2020/21:2044 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk flygindustri

Motion 2020/21:2043 av Björn Petersson m.fl. (S)
Krav på verksamhetsövergång och meddelarfrihet vid upphandlingar i kollektivtrafiken

Motion 2020/21:2042 av Marianne Pettersson (S)
Forskning och riktlinjer vid lipödem

Motion 2020/21:2041 av Christina Östberg m.fl. (SD)
Förbättra missbruks- och beroendevården

Motion 2020/21:2040 av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson (båda S)
Ökat statligt ansvar för infrastruktur med riksintresse

Motion 2020/21:2039 av Marianne Pettersson (S)
Stöd till personer med funktionsnedsättning

Motion 2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Skapa permanent beredskapslager för material, vacciner och mediciner

Motion 2020/21:2037 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Öresundsmetron

Motion 2020/21:2036 av Joakim Sandell och Niklas Karlsson (båda S)
Kommunala hastighetskameror

Motion 2020/21:2035 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)
Socialtjänst och barnfrågor

Motion 2020/21:2034 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Enhet för att stävja fusk hos Försäkringskassan

Motion 2020/21:2033 av Clara Aranda m.fl. (SD)
Psykisk ohälsa

Motion 2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)
En värdig funktionsrättspolitik

Motion 2020/21:2031 av Clara Aranda m.fl. (SD)
Apotek och läkemedel

Motion 2020/21:2030 av Christina Östberg m.fl. (SD)
ANDT-politik

Motion 2020/21:2029 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
En nära och tillgänglig vård

Motion 2020/21:2028 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
En tillgänglig sjukvård i världsklass

Motion 2020/21:2027 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)
God vård och omsorg om äldre

Motion 2020/21:2026 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Ekonomisk trygghet för barn och familj

Motion 2020/21:2025 av Mattias Vepsä och Magnus Manhammar (båda S)
Hållbar konsumtion för att nå netto noll senast 2045

Motion 2020/21:2024 av Mattias Vepsä (S)
En jämlik skola fri från avgifter

Motion 2020/21:2023 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Öka hållbart och jämställt svenskt jordbruksbistånd för att bekämpa hungern i spåren av corona

Motion 2020/21:2022 av Mattias Vepsä (S)
Skatteöversyn för ökad jämlikhet och rättvisa

Motion 2020/21:2021 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S)
Kontinuitet i vården och reglering av nätläkare

Motion 2020/21:2020 av Anna Vikström (S)
Måltidsavgifter i särskilt boende

Motion 2020/21:2019 av Anna Vikström (S)
Undernäring bland Sveriges äldre

Motion 2020/21:2018 av Alexandra Völker (S)
En inkluderande arbetsmarknad

Motion 2020/21:2017 av Alexandra Völker (S)
Nationellt samordnad vård för personer med sällsynta diagnoser

Motion 2020/21:2016 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Principbeslut för nya stambanor

Motion 2020/21:2015 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Offentliggörande av skolstatistik

Motion 2020/21:2014 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Delnings- och plattformsekonomin

Motion 2020/21:2013 av Anders Österberg (S)
Jämlik barndom

Motion 2020/21:2012 av Anders Österberg (S)
Tandvård

Motion 2020/21:2011 av Anders Österberg (S)
Förstärkt polisutbildning i Järva

Motion 2020/21:2010 av Anders Österberg (S)
Hemförsäkring för allmännyttan

Motion 2020/21:2009 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)
Samordningsinstans för utländska direktinvesteringar

Motion 2020/21:2008 av Maria Strömkvist (S)
Utvecklad besöksnäring Malingsbo-Kloten

Motion 2020/21:2007 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Statliga myndigheters ansvar för regional utveckling

Motion 2020/21:2006 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)
Ansvarsfullt ägande för statliga bolag

Motion 2020/21:2005 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Arbetsförmedlingen i hela landet

Motion 2020/21:2004 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Farmaceut på distans

Motion 2020/21:2003 av Linus Sköld m.fl. (S)
Biblioteken som centrum för livslångt lärande

Motion 2020/21:2002 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S)
Mer jämlika fritidsaktiviteter för barn och unga

Motion 2020/21:2001 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S)
Lagreglera kulturskolan

Motion 2020/21:2000 av Linus Sköld m.fl. (S)
Bostäder på landsbygden

Motion 2020/21:1999 av Linus Sköld m.fl. (S)
Ställföreträdare – bättre rättssäkerhet, kvalitet och rekrytering

Motion 2020/21:1998 av Anna Wallentheim (S)
Ett tredje juridiskt kön

Motion 2020/21:1997 av Anna Wallentheim (S)
Regnbågsblod

Motion 2020/21:1996 av Anna Wallentheim (S)
Färdtjänst till och från idrottsträning

Motion 2020/21:1995 av Anna Wallentheim (S)
Betaltjänster för föreningar

Motion 2020/21:1994 av Anna Wallentheim (S)
Förstärkning av skolans normkritiska arbete

Motion 2020/21:1993 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
En öppen, obligatorisk och avgiftsfri förskola

Motion 2020/21:1992 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Lärarledd tid som konkurrensfaktor för universitet och högskolor

Motion 2020/21:1991 av Monica Haider (S)
Gör det allmänna uppdraget flerårigt

Motion 2020/21:1990 av Monica Haider (S)
En samlad klövviltsförvaltning

Motion 2020/21:1989 av Ulrika Jörgensen (M)
Stärk hem- och konsumentkunskapen i skolan

Motion 2020/21:1988 av Lotta Finstorp (M)
Behovspröva barnbidraget

Motion 2020/21:1987 av Lotta Finstorp (M)
Kontantanvändning – en valfrihetsfråga

Motion 2020/21:1986 av Lotta Finstorp (M)
Höj tjänstehundars och tjänstehästars rättsstatus

Motion 2020/21:1985 av Lotta Finstorp (M)
Strandskyddet i Sörmland

Motion 2020/21:1984 av Lotta Finstorp och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M)
Höjd gräns för att lämna kontrolluppgift

Motion 2020/21:1983 av Lotta Finstorp (M)
Kommunalt anställda läkare inom äldreomsorgen

Motion 2020/21:1982 av Lotta Finstorp (M)
Sanktioner mot övergivna bilar

Motion 2020/21:1981 av Lotta Finstorp (M)
Vintertid som standardtid

Motion 2020/21:1980 av Ida Drougge (M)
Spårväg City

Motion 2020/21:1979 av Louise Meijer (M)
En kunskapsbaserad och kompensatorisk skola

Motion 2020/21:1978 av Viktor Wärnick (M)
Återvändandearbetet vid avslagsbeslut

Motion 2020/21:1977 av Johan Hultberg (M)
Skeppsvrak, ägarlösa båtar och uttjänta fritidsbåtar

Motion 2020/21:1976 av Johan Hultberg (M)
Bättre miljö och rättvis konkurrens genom skärpt kontroll av efterlevnaden av svavelförordningen

Motion 2020/21:1975 av Johan Hultberg (M)
Syresätt svenskt vattenbruk

Motion 2020/21:1974 av Johan Hultberg (M)
Ett hållbart och konkurrenskraftigt yrkesfiske

Motion 2020/21:1973 av Johan Hultberg (M)
Stärk den maritima besöksnäringen

Motion 2020/21:1972 av Johan Hultberg (M)
Stärkt äganderätt i minerallagstiftningen

Motion 2020/21:1971 av Boriana Åberg (M)
Säkerhetsspärr för överföring av lagfart

Motion 2020/21:1970 av Boriana Åberg (M)
Etableringsstrategi för pråmtrafiken

Motion 2020/21:1969 av Johan Hultberg (M)
Förbättra efterlevnaden av det internationella regelverket avseende sjöfarten

Motion 2020/21:1968 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)
Skredrisken i Götaälvdalen

Motion 2020/21:1967 av Lars Jilmstad (M)
Stoppa utförseln av stöldgods

Motion 2020/21:1966 av Ida Drougge (M)
Ökad trygghet i kollektivtrafiken

Motion 2020/21:1965 av Ida Drougge (M)
Sälj Sveaskog

Motion 2020/21:1964 av Ulrika Jörgensen (M)
Kontinuerligt moderniserad sjuksköterskeutbildning

Motion 2020/21:1963 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M)
Brobyggande mellan akademin och näringslivet

Motion 2020/21:1962 av Ulrika Jörgensen (M)
Kost och matvanor - obligatoriskt inslag under förskollärar- och fritidsledarutbildningen

Motion 2020/21:1961 av Ulrika Jörgensen (M)
Elevhälsans hälsosamtal - inkludera sexuella övergrepp som en rutinfråga

Motion 2020/21:1960 av Lotta Finstorp (M)
Utökat uppdrag för arbetslöshetskassorna

Motion 2020/21:1959 av Lotta Finstorp (M)
Befolkningstillväxt och behovet av fler skyddsrum

Motion 2020/21:1958 av Lotta Finstorp (M)
Flaggbränning

Motion 2020/21:1957 av Ulrika Jörgensen (M)
Underlätta implementeringen av evidensbaserade forskningsresultat

Motion 2020/21:1956 av Ulrika Jörgensen (M)
Fler fängelser

Motion 2020/21:1955 av Ulrika Jörgensen (M)
Inför obligatoriskt syntest vid körkortsförnyelse

Motion 2020/21:1954 av Ulrika Jörgensen (M)
Kommunens strandskydd

Motion 2020/21:1953 av Ulrika Jörgensen (M)
Incitament för att förhindra digitalt utanförskap

Motion 2020/21:1952 av Ulrika Jörgensen (M)
En cykelvänlig tågresa även inom Sverige

Motion 2020/21:1951 av Ulrika Jörgensen (M)
Säkra pendlingsvägar för cyklar i våra större städer

Motion 2020/21:1950 av Ulrika Jörgensen (M)
Ett ökat incitament för cykelpendling

Motion 2020/21:1949 av Boriana Åberg (M)
Avveckling av Barn- och elevombudet

Motion 2020/21:1948 av Boriana Åberg (M)
Störningsservitut

Motion 2020/21:1947 av Boriana Åberg (M)
Otillåten läsning av medicinska journaler

Motion 2020/21:1946 av Boriana Åberg (M)
CSN:s hemutrustningslån

Motion 2020/21:1945 av Boriana Åberg (M)
Tillgång till uppgifter i fordonsregistret

Motion 2020/21:1944 av Boriana Åberg (M)
Samla välfärdsutbetalningarna i en myndighet

Motion 2020/21:1943 av Boriana Åberg (M)
Id-kort för efterlysta

Motion 2020/21:1942 av Boriana Åberg (M)
Kommunalt självstyre

Motion 2020/21:1941 av Boriana Åberg (M)
Stoppa välfärdsbedrägerierna

Motion 2020/21:1940 av Boriana Åberg (M)
Republiken Kinas deltagande i FN:s underorganisationer

Motion 2020/21:1939 av Boriana Åberg (M)
Tillsättning av ett sjöfartsråd

Motion 2020/21:1938 av Boriana Åberg (M)
Absolut skuldpreskription

Motion 2020/21:1937 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Forskning – en satsning för framtiden

Motion 2020/21:1936 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Förutsättningar för en grundskola i världsklass

Motion 2020/21:1935 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Svensk gymnasieskola och vuxenutbildning

Motion 2020/21:1934 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En förskola i världsklass

Motion 2020/21:1933 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En grundskola i världsklass

Motion 2020/21:1932 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Värna kvalitet och frihet inom högskolan

Motion 2020/21:1931 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En skola med studiemiljö i världsklass

Motion 2020/21:1930 av Lotta Finstorp (M)
Fördelning av de regionala utvecklingsmedlen

Motion 2020/21:1929 av Lotta Finstorp (M)
Hantverkare behövs i en cirkulär ekonomi

Motion 2020/21:1928 av Lotta Finstorp (M)
Reformerad arbetsskadeförsäkring

Motion 2020/21:1927 av Lotta Finstorp (M)
Minska regelkrånglet för hästnäringen

Motion 2020/21:1926 av Lotta Finstorp (M)
Utvärdera kassaregistren

Motion 2020/21:1925 av Lotta Finstorp (M)
Återbetalning av fordonsskatt

Motion 2020/21:1924 av Lotta Finstorp (M)
Avskaffa kravet på momspliktig verksamhet vid fastighetsuthyrning

Motion 2020/21:1923 av Lotta Finstorp (M)
Digital tillgång för omhändertagna barn och unga

Motion 2020/21:1922 av Lotta Finstorp (M)
En reformerad hälso- och sjukvårdslag

Motion 2020/21:1921 av Lotta Finstorp (M)
Tillnyktringsenheter för berusade personer

Motion 2020/21:1920 av Lotta Finstorp (M)
Planfria korsningar - ökad trafiksäkerhet

Motion 2020/21:1919 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Dela data mellan myndigheter

Motion 2020/21:1918 av Hillevi Larsson och Emilia Töyrä (båda S)
Demokratiskt vald statschef

Motion 2020/21:1917 av Magnus Manhammar (S)
Stärk tillsynen av mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer i Sverige

Motion 2020/21:1916 av Magnus Manhammar (S)
Gör midsommarafton till nationaldag

Motion 2020/21:1915 av Sara Heikkinen Breitholtz (S)
Kompetensutveckling genom hela arbetslivet

Motion 2020/21:1914 av Sara Heikkinen Breitholtz (S)
Forskning om kvinnosjukdomar och kvinnors hälsa

Motion 2020/21:1913 av Sara Heikkinen Breitholtz (S)
Nationell handlingsplan för endometriosvården

Motion 2020/21:1912 av Adnan Dibrani och Hans Hoff (båda S)
Eftersupning vid trafikbrott

Motion 2020/21:1911 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)
Trafikskadeförsäkringen

Motion 2020/21:1910 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)
Förändrade åldersregler vid adoption

Motion 2020/21:1909 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Vägarna kring Ullared

Motion 2020/21:1908 av Johan Büser och Gunilla Carlsson (båda S)
En bättre arbetsmiljö

Motion 2020/21:1907 av Johan Büser och Elin Gustafsson (båda S)
Israel och Palestina

Motion 2020/21:1906 av Markus Wiechel och Bo Broman (båda SD)
Riksdagsledamöternas placering i kammaren

Motion 2020/21:1905 av Markus Wiechel (SD)
Proportionella bötesbelopp

Motion 2020/21:1904 av Markus Wiechel (SD)
Rekrytering av rektorer

Motion 2020/21:1903 av Markus Wiechel (SD)
Ändrade regler för studiestöd

Motion 2020/21:1902 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S)
Kunskapsmål gällande cykling

Motion 2020/21:1901 av Johan Büser (S)
Västsahara

Motion 2020/21:1900 av Johan Büser och Gunilla Carlsson (båda S)
Kärnvapen

Motion 2020/21:1899 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Komplettera kraven för auktion av frekvenserna 3,4–3,8 GHz avsedda för 5G-utbyggnad

Motion 2020/21:1898 av Hanna Westerén och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Omorganisation av körskoleutbildningen till gymnasie- och vuxenutbildningen

Motion 2020/21:1897 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Gotländsk färjetrafik - en del av svensk infrastruktur

Motion 2020/21:1896 av Hanna Westerén (S)
Flygets betydelse för Gotland

Motion 2020/21:1895 av Hanna Westerén (S)
Gotländsk reservhamn

Motion 2020/21:1894 av Hanna Westerén (S)
Stoppa Israels annektering av palestinskt territorium

Motion 2020/21:1893 av Hanna Westerén (S)
Förbättrad integration

Motion 2020/21:1892 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Beräkningen av bostadstillägget

Motion 2020/21:1891 av Hanna Westerén (S)
Arbetsvillkor i offentlig sektor

Motion 2020/21:1890 av Hanna Westerén (S)
Aktiv bostadspolitik

Motion 2020/21:1889 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Riksintressen

Motion 2020/21:1888 av Joakim Järrebring m.fl. (S)
Digitaliseringspolitik – styrning och ledning

Motion 2020/21:1887 av Joakim Järrebring (S)
Funktionshinderspolitik

Motion 2020/21:1886 av Joakim Järrebring (S)
Offentliga försäkringar och a-kassa

Motion 2020/21:1885 av Joakim Järrebring (S)
Jämlik skattepolitik

Motion 2020/21:1884 av Joakim Järrebring m.fl. (S)
Differentierad ölskatt

Motion 2020/21:1883 av Joakim Järrebring och Kenneth G Forslund (båda S)
En avgiftsfri skola på riktigt

Motion 2020/21:1882 av Joakim Järrebring och Kenneth G Forslund (båda S)
NPF-säkrad skola

Motion 2020/21:1881 av Joakim Järrebring och Aylin Fazelian (båda S)
Förbjud införsel av kärnvapen (FISE)

Motion 2020/21:1880 av Joakim Järrebring (S)
Förebyggande folkhälsoansvar

Motion 2020/21:1879 av Viktor Wärnick (M)
Säkra riksvägarnas kvalitet

Motion 2020/21:1878 av Viktor Wärnick (M)
Sänkning av hastighetsgränser

Motion 2020/21:1877 av Lotta Finstorp (M)
Den cirkulära ekonomins behov av hantverkare

Motion 2020/21:1876 av Lotta Finstorp och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M)
Transparent kontakt elev-skola-vårdnadshavare genom hela skoltiden

Motion 2020/21:1875 av Viktor Wärnick (M)
Myndigheter i hela Sverige - inte bara i storstäderna

Motion 2020/21:1874 av Viktor Wärnick (M)
Kronofogdemyndighetens kontor

Motion 2020/21:1873 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)
Fler poliser - även på mindre orter

Motion 2020/21:1872 av Viktor Wärnick (M)
Skärpta befogenheter vid förvar av utlänningar

Motion 2020/21:1871 av Viktor Wärnick (M)
Sanering av mark för att möjliggöra tillväxt

Motion 2020/21:1870 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)
Allmän jakt på skarv samt andra åtgärder

Motion 2020/21:1869 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)
Strandskyddet

Motion 2020/21:1868 av Viktor Wärnick (M)
Länen norr om Dalälven

Motion 2020/21:1867 av Viktor Wärnick (M)
Bygga ut E4 Söderhamn-Gävle till fyrfältsväg

Motion 2020/21:1866 av Viktor Wärnick (M)
Dubbelspår längs Ostkustbanan

Motion 2020/21:1865 av Viktor Wärnick (M)
Stoppa klippningarna av kopparnäten

Motion 2020/21:1864 av Ellen Juntti m.fl. (M)
Utredning gällande ett slöjförbud i för- och grundskolan

Motion 2020/21:1863 av Louise Meijer (M)
Åtgärder mot bidragsfusk genom att dela information

Motion 2020/21:1862 av Johan Hultberg och Ann-Sofie Alm (båda M)
Giltighetstid för bygglov

Motion 2020/21:1861 av Johan Hultberg (M)
Minska polisbristen - anställ norska poliser

Motion 2020/21:1860 av Johan Hultberg (M)
Förebygg överdoser efter frigivning från häkte eller fängelse

Motion 2020/21:1859 av Johan Hultberg (M)
Kommunalskatt för delårsboende

Motion 2020/21:1858 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)
Privata arbetsförmedlingar

Motion 2020/21:1857 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Kapitalvinstbeskattning av bostäder

Motion 2020/21:1856 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Betydelsen av arbete och integration i ett rättssäkert Sverige

Motion 2020/21:1855 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Förutsättningar för och lönsamhet i att investera i kompetensutveckling

Motion 2020/21:1854 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Momsfria vårdtjänster

Motion 2020/21:1853 av Joakim Järrebring (S)
Bättre förebyggande insatser för unga som riskerar att hamna i kriminalitet

Motion 2020/21:1852 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Hyvling av anställning/arbetstid

Motion 2020/21:1851 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Yrkeslegitimationer

Motion 2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Utvecklad hälso- och sjukvård efter coronapandemin

Motion 2020/21:1849 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
En trygg och förutsägbar sjukförsäkring

Motion 2020/21:1848 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Rättssäkerhet och bättre kunskap kring trafikskador

Motion 2020/21:1847 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Skärpta krav och kontroll av yrkestrafiken

Motion 2020/21:1846 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Jönköping Universitys betydelse för regional tillväxt

Motion 2020/21:1845 av Johanna Haraldsson (S)
Stärkt omställningsförmåga genom livslångt lärande

Motion 2020/21:1844 av Johanna Haraldsson (S)
Lika tillgång till konsumentvägledning

Motion 2020/21:1843 av Johanna Haraldsson (S)
Deltidsstudier och sjukersättning

Motion 2020/21:1842 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
F-skatt och ofrivilligt egenföretagande

Motion 2020/21:1841 av Isak From (S)
Bilstöd

Motion 2020/21:1840 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)
Stoppa fusket på vägarna

Motion 2020/21:1839 av Isak From m.fl. (S)
Förarbevis eller körkort för små snabba båtar och vattenskotrar

Motion 2020/21:1838 av Isak From m.fl. (S)
Norra Sverige behöver också bra vägstandard

Motion 2020/21:1837 av Isak From m.fl. (S)
För klimatets skull bygg mera i trä

Motion 2020/21:1836 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2020/21:1835 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Krafttag mot bidragsfusk och felaktiga utbetalningar

Motion 2020/21:1834 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2020/21:1833 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
En trygg välfärd under coronakrisen

Motion 2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Barnvänlig familjepolitik

Motion 2020/21:1831 av Sten Bergheden (M)
Försenade EU-ersättningar till lantbruket

Motion 2020/21:1830 av Sten Bergheden (M)
Dispenser i fråga om avloppslösningar

Motion 2020/21:1829 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Sexualbrott

Motion 2020/21:1828 av Anders Hansson (M)
En modernisering av rättegångsbalken avseende omedelbarhetsprincipen

Motion 2020/21:1827 av Lotta Olsson (M)
Preskriptionstid för sexualbrott mot barn och andra typer av sexualbrott

Motion 2020/21:1826 av Sten Bergheden (M)
Placera viltmyndigheten i Skaraborg

Motion 2020/21:1825 av Sten Bergheden (M)
Se över reglerna för allemansrätten

Motion 2020/21:1824 av Helena Antoni (M)
Lagen om belastningsregister

Motion 2020/21:1823 av Sten Bergheden (M)
Livsmedelsverkets effektivitet när det gäller besiktning av slaktdjur

Motion 2020/21:1822 av Sten Bergheden (M)
Organisationers påverkan på skyddsjakt och licensjakt

Motion 2020/21:1821 av Sten Bergheden (M)
Återinför ett utvidgat tjänstemannaansvar

Motion 2020/21:1820 av Sten Bergheden (M)
Märkning av importerat halalslaktat kött

Motion 2020/21:1819 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Bättre förutsättningar för privata helikopterföretags medverkan i samhällsviktiga verksamheter

Motion 2020/21:1818 av Isak From och Björn Wiechel (båda S)
Rättvisa system

Motion 2020/21:1817 av Isak From och Björn Wiechel (båda S)
Fjällens hjältar

Motion 2020/21:1816 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)
Konkurrens med rättvisa villkor för tunga godstransporter

Motion 2020/21:1815 av Elin Lundgren (S)
Studier som en väg tillbaka till arbete

Motion 2020/21:1814 av Patrik Björck (S)
Talmannens befogenheter

Motion 2020/21:1813 av Kristina Nilsson (S)
Förbifart Örnsköldsvik

Motion 2020/21:1812 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S)
Ökat träbyggande

Motion 2020/21:1811 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Klyftan mellan stad och land

Motion 2020/21:1810 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Polisens närvaro på våra landsbygder

Motion 2020/21:1809 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Ännu mer lika - utjämna mer

Motion 2020/21:1808 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Rättvisare fördelning av infrastrukturpengarna

Motion 2020/21:1807 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Global nedrustning

Motion 2020/21:1806 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Fler sysselsättningsmodeller för personer med funktionsvariation

Motion 2020/21:1805 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Stärkt vittnesskydd och rättssäkerhet i fall med gängkriminella

Motion 2020/21:1804 av Anders Hansson (M)
Kostnader för avlyssning

Motion 2020/21:1803 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Situationen i Belarus

Motion 2020/21:1802 av Lotta Olsson och Malin Höglund (båda M)
Polisutbildning till Örebro

Motion 2020/21:1801 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Fred, frihet, demokrati och transparens

Motion 2020/21:1800 av Anders Hansson (M)
Ordningsvakter

Motion 2020/21:1799 av Betty Malmberg (M)
Jämställt företagande

Motion 2020/21:1798 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Försäkringskassans uppdrag

Motion 2020/21:1797 av Sten Bergheden (M)
Äldres rätt att få välja sin mat

Motion 2020/21:1796 av Sten Bergheden (M)
Översyn av avgifter inom äldreomsorgen

Motion 2020/21:1795 av Sten Bergheden (M)
Tillåt gårdsförsäljning på försök omgående i Sverige

Motion 2020/21:1794 av Sten Bergheden och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Inför gårdsförsäljning i Sverige

Motion 2020/21:1793 av Sten Bergheden (M)
Stärka rätten över privatägd skog

Motion 2020/21:1792 av Sten Bergheden (M)
En konkurrenskraftsjämförelse årligen för lantbruket

Motion 2020/21:1791 av Sten Bergheden (M)
Försäljning av Sveaskogs skogar

Motion 2020/21:1790 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Förbättrade villkor för fjällräddare

Motion 2020/21:1789 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
HLR i skolan - en livsviktig kunskap

Motion 2020/21:1788 av Niklas Karlsson och Joakim Sandell (båda S)
Skydd för gemensam egendom

Motion 2020/21:1787 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Tullverkets möjligheter till brottsbekämpning

Motion 2020/21:1786 av Niklas Karlsson och Adnan Dibrani (båda S)
Översyn av knivlagen

Motion 2020/21:1785 av Lars Mejern Larsson och Björn Petersson (båda S)
Satsningar på ökat byggande ger ökad sysselsättning

Motion 2020/21:1784 av Lars Mejern Larsson och Pyry Niemi (båda S)
Avställda bilar

Motion 2020/21:1783 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Utökat skydd mot föreningsrättskränkning

Motion 2020/21:1782 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Dödsolyckor på arbetsplatser

Motion 2020/21:1781 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Oseriösa företag på svensk arbetsmarknad

Motion 2020/21:1780 av Lars Mejern Larsson (S)
Se över Försäkringskassans hantering av ärenden rörande livränta

Motion 2020/21:1779 av Sten Bergheden (M)
Följ svensk lagstiftning vid offentliga upphandlingar

Motion 2020/21:1778 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av samhällsnyttan av målen för ekologiska livsmedel inom offentlig upphandling

Motion 2020/21:1777 av Sten Bergheden (M)
Tillåt ökad skogsdikning

Motion 2020/21:1776 av Sten Bergheden och Sofia Westergren (båda M)
Sänkt fordonsskatt

Motion 2020/21:1775 av Sten Bergheden (M)
Ökade polisiära befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2020/21:1774 av Sten Bergheden (M)
Översyn och slopande av kemikalieskatten

Motion 2020/21:1773 av Lotta Olsson (M)
Certifiering av företag som omhändertar miljöfarligt avfall

Motion 2020/21:1772 av Lotta Olsson (M)
Utred tidsbegränsningar vid fridlysning och tidigare fridlysta fågel- och djurarter

Motion 2020/21:1771 av Helena Antoni (M)
Angående en hållbar biavel

Motion 2020/21:1770 av Helena Antoni (M)
Försäljning av ägg från hägnat tamfjäderfä

Motion 2020/21:1769 av Helena Antoni (M)
Innovativ livsmedelsforskning

Motion 2020/21:1768 av Helena Antoni (M)
Privat försäljning av vildsvinskött

Motion 2020/21:1767 av Lotta Olsson (M)
Entreprenörskapsutbildning till alla

Motion 2020/21:1766 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Åtgärder för att minska skarvens påverkan i Stockholms skärgård och i resten av Sverige

Motion 2020/21:1765 av Anders Hansson m.fl. (M)
Stranderosion

Motion 2020/21:1764 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Dansbandsmoms och övriga förutsättningar för kultursektorn

Motion 2020/21:1763 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Samordnad slussled och skredsäkring

Motion 2020/21:1762 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Regionala flygplatser

Motion 2020/21:1761 av Camilla Waltersson Grönvall och Ann-Sofie Alm (båda M)
Trollhättans flygplats

Motion 2020/21:1760 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Redovisning av innehåll i livsmedel

Motion 2020/21:1759 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Ofrivillig ensamhet och isolering

Motion 2020/21:1758 av Marie-Louise Hänel Sandström och David Josefsson (båda M)
Motverka antibiotikaresistens nationellt och internationellt

Motion 2020/21:1757 av Lars Jilmstad (M)
Bättre villkor för personligt pensionssparande

Motion 2020/21:1756 av Erik Ottoson (M)
Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram för barn

Motion 2020/21:1755 av Erik Ottoson (M)
Översyn av åtgärder för minderåriga som begår brott

Motion 2020/21:1754 av Erik Ottoson (M)
Motverkande av missbruk av attefallsreglerna

Motion 2020/21:1753 av Louise Meijer (M)
Fler bostäder för studenter och unga

Motion 2020/21:1752 av Karin Enström (M)
Rätt till ersättning vid avspärrning

Motion 2020/21:1751 av Karin Enström (M)
Mobilförbud på cykel

Motion 2020/21:1750 av Louise Meijer (M)
Möjliggör omplaceringar i annan skola under längre tid

Motion 2020/21:1749 av Louise Meijer (M)
Uppmuntra till studier och arbete genom CSN

Motion 2020/21:1748 av Louise Meijer (M)
Politiskt engagerade studenter

Motion 2020/21:1747 av Louise Meijer (M)
Omvandling av IB-elevers poäng till meritvärde

Motion 2020/21:1746 av Louise Meijer m.fl. (M)
Högre utbildning och forskning

Motion 2020/21:1745 av Louise Meijer (M)
Stoppa slöseri med skattemedel och inför tjänstemannaansvar

Motion 2020/21:1744 av Louise Meijer (M)
Redovisa vad skattepengarna används till

Motion 2020/21:1743 av Louise Meijer (M)
Synliga skatter

Motion 2020/21:1742 av Ida Drougge (M)
Östlig förbindelse

Motion 2020/21:1741 av Louise Meijer (M)
Anmälan till donationsregistret via deklarationen

Motion 2020/21:1740 av Ida Drougge (M)
För säkrare transporter av släp

Motion 2020/21:1739 av Ida Drougge (M)
Ändra trängselskatten i Ropsten

Motion 2020/21:1738 av Ida Drougge (M)
Åtgärder för ett transparent skattesystem

Motion 2020/21:1737 av Ida Drougge (M)
Konvertera arbetsgivaravgiften till inkomstskatt

Motion 2020/21:1736 av Ida Drougge (M)
Transparent skattesystem

Motion 2020/21:1735 av Ida Drougge (M)
Definition av avgift

Motion 2020/21:1734 av Markus Wiechel (SD)
Skärpta krav på kycklingindustrin

Motion 2020/21:1733 av Markus Wiechel (SD)
Obligatorisk hemförsäkring

Motion 2020/21:1732 av Markus Wiechel (SD)
Etisk avel

Motion 2020/21:1731 av Markus Wiechel (SD)
Nationellt bidrag för broddar till seniorer

Motion 2020/21:1730 av Markus Wiechel (SD)
Förändringar i läroplanen

Motion 2020/21:1729 av Markus Wiechel (SD)
Införande av e-petitioner samt tydligare uppgift för Riksrevisionen

Motion 2020/21:1728 av Lotta Olsson (M)
Inför yrkestiteln legitimerad personlig tränare

Motion 2020/21:1727 av Markus Wiechel (SD)
Förändrad strandskyddslagstiftning

Motion 2020/21:1726 av Betty Malmberg (M)
Biståndsarbete ska baseras på vetenskap och evidens

Motion 2020/21:1725 av Markus Wiechel (SD)
Minnesdag tillägnad seyfos offer

Motion 2020/21:1724 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Jämställdhetsmyndigheten

Motion 2020/21:1723 av Anders Hansson och Annicka Engblom (båda M)
Gemensam grundutbildning för Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen

Motion 2020/21:1722 av Sten Bergheden (M)
Belopp under 100 kronor på skattekontot

Motion 2020/21:1721 av Anders Hansson (M)
Brottsprovokation på internet

Motion 2020/21:1720 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Förebygg återfall i kriminalitet genom att utreda solidariskt skadestånd

Motion 2020/21:1719 av Helena Antoni (M)
Angående polisens rätt att omhänderta egendom

Motion 2020/21:1718 av Lars Jilmstad (M)
Försvåra tillgången till fordonsregistret

Motion 2020/21:1717 av Lars Jilmstad (M)
Få fart på investeringarna genom sänkta ägarskatter

Motion 2020/21:1716 av Lars Jilmstad (M)
Redovisa arbetsgivaravgifterna på lönespecifikationen

Motion 2020/21:1715 av Lars Jilmstad (M)
Snabbspår för ökad trygghet på gator och torg

Motion 2020/21:1714 av Lars Jilmstad (M)
Fler äldre i statlig tjänst

Motion 2020/21:1713 av Ida Drougge (M)
Fler vårdnadshavare

Motion 2020/21:1712 av Ida Drougge (M)
Regleringsgiljotin

Motion 2020/21:1711 av Louise Meijer (M)
Gör de första arbetsinkomsterna skattefria

Motion 2020/21:1710 av Louise Meijer (M)
Jämställda pensioner

Motion 2020/21:1709 av Louise Meijer (M)
Kvalificering till välfärden

Motion 2020/21:1708 av Louise Meijer (M)
Åtgärder mot bidragsfusk genom elektronisk varning

Motion 2020/21:1707 av Louise Meijer (M)
Åtgärder mot bidragsfusk genom att godkänna information

Motion 2020/21:1706 av Louise Meijer (M)
Åtgärder mot bidragsfusk genom en myndighet som genomför utbetalningarna

Motion 2020/21:1705 av Ellen Juntti (M)
Obligatoriska besök på barnavårdscentral

Motion 2020/21:1704 av Mikael Damsgaard (M)
Stärkt koppling mellan slutbetyg och nationella prov i grundskolan

Motion 2020/21:1703 av Mikael Damsgaard (M)
Ökat samarbete för ett starkare Norden

Motion 2020/21:1702 av Mikael Damsgaard (M)
Nationellt mål för ökad självförsörjningsgrad

Motion 2020/21:1701 av Mikael Damsgaard (M)
Högre krav på utbildning och språkkunskaper inom äldreomsorgen

Motion 2020/21:1700 av Mikael Damsgaard (M)
Anställningskydd

Motion 2020/21:1699 av Ellen Juntti m.fl. (M)
Begränsa rätten till gratis tolk

Motion 2020/21:1698 av Louise Meijer (M)
Inför aktiv dödshjälp

Motion 2020/21:1697 av Erik Ottoson (M)
Säkerställ full finansiering för projektet Tvärförbindelse Södertörn

Motion 2020/21:1696 av Erik Ottoson (M)
Förseningsavgiften för sent inbetald trängselavgift

Motion 2020/21:1695 av Erik Ottoson (M)
Vissa frågor om jakt och viltvård

Motion 2020/21:1694 av Ida Drougge (M)
Gör skatten synlig på kvitton

Motion 2020/21:1693 av Ida Drougge och Josefin Malmqvist (båda M)
Nytt skatteutjämningssystem

Motion 2020/21:1692 av Ida Drougge (M)
Redovisning av avgiftsberäkningar

Motion 2020/21:1691 av Ida Drougge (M)
Sälj SBAB

Motion 2020/21:1690 av Ida Drougge (M)
Toatömning i skärgård

Motion 2020/21:1689 av Ida Drougge (M)
Sälj SAS

Motion 2020/21:1688 av Niklas Wykman (M)
Värna Östersjötumlaren

Motion 2020/21:1687 av Niklas Wykman (M)
Förstärkt revision i landets kommuner

Motion 2020/21:1686 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige

Motion 2020/21:1685 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Ge kommunerna en tydligare roll i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad välfärdsbrottslighet

Motion 2020/21:1684 av Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Utveckla och förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar

Motion 2020/21:1683 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Södertörns högskola

Motion 2020/21:1682 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Stärk kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik med en ny bro eller tunnel

Motion 2020/21:1681 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad

Motion 2020/21:1680 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare stävja olovlig andrahandsuthyrning

Motion 2020/21:1679 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)
Samarbete mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2020/21:1678 av Jasenko Omanovic (S)
Idrott och klimat kan främja intresset för teknik och naturvetenskap

Motion 2020/21:1677 av Jasenko Omanovic och Johan Büser (båda S)
Sjöfartsutbildningar

Motion 2020/21:1676 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)
Gymnasieutbildningar som möter arbetsmarknadsbehovet

Motion 2020/21:1675 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)
Bättre arbetsmiljö vid höjd pensionsålder

Motion 2020/21:1674 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Tågtrafiken i övre Norrland

Motion 2020/21:1673 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Lagstadgad reflexanvändning

Motion 2020/21:1672 av Ida Karkiainen (S)
Bättre dialog och kommunal delaktighet vad gäller statens markintressen

Motion 2020/21:1671 av Ida Karkiainen (S)
Barns rätt till modersmåls- och minoritetsspråksundervisning

Motion 2020/21:1670 av Ida Karkiainen (S)
Fler framtida jordbrukare

Motion 2020/21:1669 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Bankernas närvaro i hela landet

Motion 2020/21:1668 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Barns rätt till punktskrift

Motion 2020/21:1667 av Malin Larsson m.fl. (S)
Hållbarhetsmärkning av livsmedel för ett bättre klimat

Motion 2020/21:1666 av Pia Nilsson (S)
Statligt bidrag till Sala silvergruva

Motion 2020/21:1665 av Malin Larsson m.fl. (S)
Civilt försvar med en livsmedelsberedskap för framtiden

Motion 2020/21:1664 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Ny Hjulstabro

Motion 2020/21:1663 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motorvägsstandard E18 Köping-Västjädra

Motion 2020/21:1662 av Pia Nilsson (S)
Förstärkta möjligheter för resenärer att påverka kollektivtrafiken

Motion 2020/21:1661 av Pia Nilsson m.fl. (S)
En översyn av RUT- och ROT-tjänster utomlands

Motion 2020/21:1660 av Pia Nilsson (S)
Fördjupande analys av eventuell sockerskatt

Motion 2020/21:1659 av Pia Nilsson (S)
Ökade kunskaper om demenssjukdomar inom vården och omsorgen

Motion 2020/21:1658 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Försäkringsbolagens kontraheringsprincip i fråga om prematura barn

Motion 2020/21:1657 av Magnus Manhammar (S)
Stärk asylrätten för hbtqi-flyktingar

Motion 2020/21:1656 av Nermina Mizimovic m.fl. (S)
Tjust- och Stångådalsbanan

Motion 2020/21:1655 av Nermina Mizimovic (S)
Vattenbrist

Motion 2020/21:1654 av Olle Thorell m.fl. (S)
EBO-lagen

Motion 2020/21:1653 av Olle Thorell m.fl. (S)
Polis med lokal förankring i hela landet

Motion 2020/21:1652 av Olle Thorell och Maria Strömkvist (båda S)
Strömsholms kanal

Motion 2020/21:1651 av Mats Wiking (S)
Nämndemäns förlorade tjänstepension

Motion 2020/21:1650 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S)
Lönegaranti vid konkurs

Motion 2020/21:1649 av Malin Larsson (S)
Höj hastighetsgränsen för epatraktorer och inför körkort

Motion 2020/21:1648 av Malin Larsson (S)
Vräkningsförebyggande åtgärder för att bryta hemlösheten

Motion 2020/21:1647 av Eva Lindh m.fl. (S)
Ambulanssjukvård

Motion 2020/21:1646 av Eva Lindh m.fl. (S)
Beredskapslager och bättre tillgång till läkemedel

Motion 2020/21:1645 av Eva Lindh m.fl. (S)
Utbildningar inom vård och omsorg

Motion 2020/21:1644 av Eva Lindh och Patrik Björck (båda S)
Ändra reglerna för strandskydd

Motion 2020/21:1643 av Eva Lindh och Patrik Björck (båda S)
Öppenhet i skolan

Motion 2020/21:1642 av Eva Lindh m.fl. (S)
Lagen om valfrihetssystem

Motion 2020/21:1641 av Eva Lindh (S)
Utveckla samordningsförbunden

Motion 2020/21:1640 av Eva Lindh och Teresa Carvalho (båda S)
Förändra förhandsbedömningarna

Motion 2020/21:1639 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Tillgång till bredband

Motion 2020/21:1638 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Trafiksäkra och hållbara vägar i stället för sänkt hastighet

Motion 2020/21:1637 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Norra stambanan

Motion 2020/21:1636 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Nedskrivning av studielån

Motion 2020/21:1635 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)
Ökat bostadsbyggande på Sveriges landsbygder

Motion 2020/21:1634 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Nationellt mål för elflyg

Motion 2020/21:1633 av Sanne Lennström och Marlene Burwick (båda S)
Ersättningen till friskolor

Motion 2020/21:1632 av Sanne Lennström m.fl. (S)
Motverka rasism i skolan

Motion 2020/21:1631 av Elin Lundgren (S)
Barns frihet från ekonomisk fattigdom

Motion 2020/21:1630 av Elin Lundgren och Patrik Lundqvist (båda S)
Ett stöd ska inte försämra ett annat

Motion 2020/21:1629 av Elin Lundgren (S)
Se över reglerna för alkoholreklam

Motion 2020/21:1628 av Elin Lundgren och Patrik Engström (båda S)
Inrätta en nationell strategi mot ojämlikhet

Motion 2020/21:1627 av Elin Lundgren (S)
Utvärdera Sveriges hantering av ensamkommande barn och unga

Motion 2020/21:1626 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2020/21:1625 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen

Motion 2020/21:1624 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S)
Inrätta ett omställningsutskott i riksdagen

Motion 2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)
Covid-19

Motion 2020/21:1622 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Näringsförbud för personer med kopplingar till organiserad kriminalitet

Motion 2020/21:1621 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Medborgarskap

Motion 2020/21:1620 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
En ansvarsfull migrationspolitik

Motion 2020/21:1619 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Asylpolitik

Motion 2020/21:1618 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Anhöriginvandring

Motion 2020/21:1617 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)
Sverigevänlig konsumentpolitik

Motion 2020/21:1616 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)
Sverigedemokratisk insolvensrätt

Motion 2020/21:1615 av Roger Hedlund m.fl. (SD)
Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2020/21:1614 av Björn Söder m.fl. (SD, KD)
Bekämpa den ökande diskrimineringen av kristna inom OSSE:s deltagande stater

Motion 2020/21:1613 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Ansvarsfull associationsrätt

Motion 2020/21:1612 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Barndomsgaranti

Motion 2020/21:1611 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Barnvänlig familjerätt

Motion 2020/21:1610 av Lars Thomsson (C)
Statligt ansvar för merkostnader i den gotländska sjukvården

Motion 2020/21:1609 av Lars Thomsson (C)
En tredje elkabel till Gotland

Motion 2020/21:1608 av Lars Thomsson (C)
Samexistens mellan militära och civila verksamheter

Motion 2020/21:1607 av Lars Thomsson (C)
Katastroffond för jordbruket

Motion 2020/21:1606 av Lars Thomsson (C)
Gotland som pilotlän för omställning till 100 procent förnybart samhälle

Motion 2020/21:1605 av Lars Thomsson (C)
En grön omställning i Gotlandstrafiken

Motion 2020/21:1604 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Lidingö och trängselskatt

Motion 2020/21:1603 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Mediefrågor

Motion 2020/21:1602 av Jörgen Grubb m.fl. (SD)
Barsebäcks kärnkraftverk 2.0

Motion 2020/21:1601 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Skåne som pilotregion för gårdsförsäljning av öl, vin och cider

Motion 2020/21:1600 av Patrik Jönsson (SD)
Infrastrukturen kring Ystads hamn och E65

Motion 2020/21:1599 av Per Söderlund (SD)
Oslo-Stockholm 2.55

Motion 2020/21:1598 av Patrik Jönsson (SD)
Beskattning av vinst vid bostadsförsäljning

Motion 2020/21:1597 av Magnus Manhammar m.fl. (S)
Krav på miljömässig och social hållbarhet vid all offentlig upphandling

Motion 2020/21:1596 av Ann-Christin Ahlberg (S)
Mopedbilar

Motion 2020/21:1595 av Patrik Björck och Carina Ohlsson (båda S)
Statlig närvaro i kommunerna

Motion 2020/21:1594 av Patrik Engström m.fl. (S)
Trafikplikt Sälen-Mora-Stockholm

Motion 2020/21:1593 av Patrik Engström m.fl. (S)
Infrastruktur i Dalarna

Motion 2020/21:1592 av Johan Andersson (S)
Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena

Motion 2020/21:1591 av Patrik Engström m.fl. (S)
Träbyggande en kostnadseffektiv åtgärd som får hela landet att växa

Motion 2020/21:1590 av Johan Andersson m.fl. (S)
Bygg Ostlänken

Motion 2020/21:1589 av Patrik Engström m.fl. (S)
Mångfald inom den finansiella sektorn

Motion 2020/21:1588 av Johan Andersson m.fl. (S)
Stimulanser för ökat bostadsbyggande i trä

Motion 2020/21:1587 av Patrik Engström (S)
Arbetet med att uppnå nollvisionen

Motion 2020/21:1586 av Johan Andersson m.fl. (S)
Lärarassistenter

Motion 2020/21:1585 av Magnus Manhammar (S)
Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa

Motion 2020/21:1584 av Johan Andersson m.fl. (S)
Olyckor vid vägarbetsplatser

Motion 2020/21:1583 av Magnus Manhammar (S)
Ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagorätt för barn

Motion 2020/21:1582 av Johan Andersson m.fl. (S)
Ordning i trafiken

Motion 2020/21:1581 av Magnus Manhammar (S)
Förtur i bostadsköerna för våldsutsatta kvinnor och barn

Motion 2020/21:1580 av Teres Lindberg (S)
Statens institutionsstyrelse - Sis

Motion 2020/21:1579 av Magnus Manhammar (S)
Specialdomstol för mark- och miljömål

Motion 2020/21:1578 av Teres Lindberg (S)
Sfi-undervisning är en investering

Motion 2020/21:1577 av Magnus Manhammar (S)
Solpaneler på riksdagens tak

Motion 2020/21:1576 av Monica Haider (S)
Stimulera ökat byggande med trä i våra utemiljöer

Motion 2020/21:1575 av Magnus Manhammar (S)
Nollvision för plast i riksdagen

Motion 2020/21:1574 av Monica Haider (S)
Se över kriterierna för skyddsjakt

Motion 2020/21:1573 av Magnus Manhammar (S)
Stärkt forskning kring förlossningsskador

Motion 2020/21:1572 av Monica Haider (S)
Åtgärder för rättvis betygsättning och att motverka betygsinflation

Motion 2020/21:1571 av Magnus Manhammar (S)
Enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning vid byggnation

Motion 2020/21:1570 av Monica Haider (S)
Psykiska hälsokontroller i skolan

Motion 2020/21:1569 av Magnus Manhammar (S)
Se över möjligheten att begränsa marknadsföring inom spelreklam

Motion 2020/21:1568 av Monica Haider (S)
Nollvision avseende barnfattigdom

Motion 2020/21:1567 av Hillevi Larsson (S)
Tänderna är en del av kroppen

Motion 2020/21:1566 av Monica Haider (S)
Adoptionskostnader

Motion 2020/21:1565 av Hillevi Larsson (S)
Lagstadgat brukarinflytande inom missbruksvården

Motion 2020/21:1564 av Monica Haider (S)
Förenkla dispenser för mobila kranar

Motion 2020/21:1563 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Kartläggning av porrens skadeverkningar

Motion 2020/21:1562 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Barns rätt till en jämlik fritid

Motion 2020/21:1561 av Mats Green (M)
Bluffakturor och konsekvenser för företag och enskilda av otillräckliga krav för inkassoverksamhet

Motion 2020/21:1560 av Mats Green (M)
Rätt till delaktighet och överklagan för markägare

Motion 2020/21:1559 av Malin Höglund (M)
Lantmäteriets handläggningstider

Motion 2020/21:1558 av Edward Riedl (M)
Stärkt äganderätt när staten tar mark för gemensamt ändamål

Motion 2020/21:1557 av Edward Riedl (M)
Bohmanhus på 100 kvadratmeter

Motion 2020/21:1556 av Edward Riedl (M)
Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri

Motion 2020/21:1555 av Saila Quicklund (M)
Utökad möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2020/21:1554 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Distribution av tid och frekvens i Sverige

Motion 2020/21:1553 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Friare hyressättning för allmännyttiga bostadsstiftelser

Motion 2020/21:1552 av Mats Green (M)
Royalties for Regions

Motion 2020/21:1551 av Mats Green m.fl. (M)
Viltförvaltningsdelegationernas mandat och sammansättning

Motion 2020/21:1550 av Mats Green (M)
Återvinning av glykol

Motion 2020/21:1549 av Mats Green m.fl. (M)
Trappa ned statens stöd till ekologisk odling

Motion 2020/21:1548 av Jan Ericson (M)
Sänkt förseningsavgift vid mindre skattebetalningar

Motion 2020/21:1547 av Jan Ericson (M)
Enskilda vägar och öppna data

Motion 2020/21:1546 av Jan Ericson (M)
Inför studielån för körkort för alla

Motion 2020/21:1545 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning

Motion 2020/21:1544 av Jan Ericson (M)
Blöjor bör inte ingå i avgiften för förskoleplats

Motion 2020/21:1543 av Malin Höglund (M)
Investera mer i Dalabanan

Motion 2020/21:1542 av Mats Green (M)
Art- och habitatdirektivet

Motion 2020/21:1541 av Mats Green (M)
Specifika krav för skydd av natur

Motion 2020/21:1540 av Saila Quicklund (M)
Prisnivåerna för jakt

Motion 2020/21:1539 av Saila Quicklund (M)
Samlad strategi för svensk friluftsnäring

Motion 2020/21:1538 av Saila Quicklund (M)
Ökat barnperspektiv och förändringar i föräldrabalken

Motion 2020/21:1537 av Saila Quicklund (M)
Polisnärvaro på landsbygden

Motion 2020/21:1536 av Saila Quicklund (M)
Kontanthantering och betaltjänster

Motion 2020/21:1535 av Saila Quicklund (M)
Förutsättningar för kvinnliga innovatörer

Motion 2020/21:1534 av Joar Forssell m.fl. (L)
Rovdjurspolitik för en vardag på landet

Motion 2020/21:1533 av Tina Acketoft (L)
Ge kommunerna rätt att sätta upp hastighetskameror

Motion 2020/21:1532 av Tina Acketoft (L)
Skönhet på arbetsgivarens konto

Motion 2020/21:1531 av Tina Acketoft (L)
Deepfake och beivran

Motion 2020/21:1530 av Tina Acketoft (L)
Beivran av fusk med bidrag

Motion 2020/21:1529 av Tina Acketoft (L)
Avskaffa arvsrätten

Motion 2020/21:1528 av Roger Haddad (L)
Avbyråkratisera polisen

Motion 2020/21:1527 av Roger Haddad (L)
Bättre kommunikationsvägar mellan Västerås och Eskilstuna

Motion 2020/21:1526 av Roger Haddad (L)
Regionalt arbete mot våldsbejakande extremism

Motion 2020/21:1525 av Roger Haddad (L)
Åtgärder mot stöldgods

Motion 2020/21:1524 av Roger Haddad (L)
Konsekvenser vid avhopp från förtroendeuppdrag

Motion 2020/21:1523 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)
Förbjud terapi som ska "bota" hbtq-personer

Motion 2020/21:1522 av Robert Hannah (L)
Namnändring av Landvetter flygplats till Landvetter Torgny Segerstedt flygplats (Airport)

Motion 2020/21:1521 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L)
Höghastighetsbana Oslo-Göteborg-Köpenhamn

Motion 2020/21:1520 av Helena Gellerman och Robert Hannah (båda L)
Skydda människors privatliv vid datainsamling

Motion 2020/21:1519 av Robert Hannah (L)
Inför medborgerlig förslagsrätt till de beslutande församlingarna

Motion 2020/21:1518 av Helena Gellerman och Robert Hannah (båda L)
Flytta Kemikalieinspektionen till Göteborg

Motion 2020/21:1517 av Robert Hannah (L)
Begränsa apanage till statschef och tronarvinge

Motion 2020/21:1516 av Robert Hannah (L)
Avskaffa preliminärskatten för företag

Motion 2020/21:1515 av Robert Hannah (L)
Försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i 2026 års kommunalval

Motion 2020/21:1514 av Robert Hannah (L)
Låt den med flest kryss bli folkvald

Motion 2020/21:1513 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)
Döp om Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport

Motion 2020/21:1512 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)
Jämställd idrott

Motion 2020/21:1511 av Robert Hannah (L)
Underlätta för fler snubbelstenar

Motion 2020/21:1510 av Robert Hannah (L)
Folkmordet seyfo i läroplanen

Motion 2020/21:1509 av Robert Hannah (L)
Nationell minnesdag för seyfo/det armeniska folkmordet

Motion 2020/21:1508 av Robert Hannah (L)
Sverige ska verka för en konvention om cyberkrigföring

Motion 2020/21:1507 av Robert Hannah (L)
Vitbok om svenska samhällets brott mot hbt-personer

Motion 2020/21:1506 av Robert Hannah (L)
Uppmärksammande av de första kvinnliga riksdagsledamöterna

Motion 2020/21:1505 av Robert Hannah (L)
Statliga myndighetsjobb i hela Sverige

Motion 2020/21:1504 av Robert Hannah (L)
Adoptioner för samkönade par

Motion 2020/21:1503 av Robert Hannah (L)
Låt fler restauranger få servera alkohol

Motion 2020/21:1502 av Robert Hannah (L)
Religiösa minoriteters överlevnad i Mellanöstern

Motion 2020/21:1501 av Robert Hannah (L)
Kvinnor med förlossningspsykos måste få rätt hjälp

Motion 2020/21:1500 av Robert Hannah (L)
Ta bort förbudet mot att göra reklam för modersmjölksersättning

Motion 2020/21:1499 av Robert Hannah (L)
Prioritera en modernisering av Kinnekullebanan

Motion 2020/21:1498 av Nina Lundström (L)
Cykling

Motion 2020/21:1497 av Fredrik Malm (L)
Begravningsavgift

Motion 2020/21:1496 av Fredrik Malm (L)
Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige

Motion 2020/21:1495 av Hans Hoff m.fl. (S)
Ekobrottsmyndigheten

Motion 2020/21:1494 av Magnus Manhammar (S)
Uppmärksamma islamofobi med en dag

Motion 2020/21:1493 av Hans Hoff m.fl. (S)
Slopad övre åldersgräns för mammografi

Motion 2020/21:1492 av Hans Hoff m.fl. (S)
Ett starkare arbetsmiljöarbete

Motion 2020/21:1491 av Joakim Järrebring (S)
Digitaliseringspolitik – undanta digital infrastruktur från lokaliseringsprincipen

Motion 2020/21:1490 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Begränsa spridningen av pornografi på nätet för att skydda barn och unga

Motion 2020/21:1489 av Magnus Manhammar (S)
Energisnål belysning i riksdagens byggnader

Motion 2020/21:1488 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Offentlig redovisning av de kungliga finanserna

Motion 2020/21:1487 av Magnus Manhammar (S)
Klimatkompensation för riksdagens inrikes flygresor

Motion 2020/21:1486 av Ingela Nylund Watz och Abraham Halef (båda S)
Värnplikt för ökad säkerhet, gemenskap och samhällsbärande kunskap

Motion 2020/21:1485 av Magnus Manhammar (S)
Servering av vegansk kost som norm i riksdagens restauranger

Motion 2020/21:1484 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)
Pyroteknik

Motion 2020/21:1483 av Magnus Manhammar (S)
Förändrat arbetssätt för riksdagsledamöter

Motion 2020/21:1482 av Mats Wiking (S)
Varningsmeddelanden

Motion 2020/21:1481 av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian (båda S)
Hotade journalister behöver ökat skydd

Motion 2020/21:1480 av Serkan Köse (S)
Räddningstjänsten

Motion 2020/21:1479 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Sotarutbildningen - nytt lärlingsprogram och ett kvalitetssäkrat valideringssystem

Motion 2020/21:1478 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)
Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige

Motion 2020/21:1477 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Åtgärder mot vattenbrist

Motion 2020/21:1476 av Johan Andersson (S)
Ersättning till vigselförrättare

Motion 2020/21:1475 av Teresa Carvalho (S)
Fler vägar till jobb och bättre studiefinansiering

Motion 2020/21:1474 av Teresa Carvalho (S)
Religiösa friskolor

Motion 2020/21:1473 av Teresa Carvalho (S)
Enhetlig skatt för förvärvsinkomster

Motion 2020/21:1472 av Teresa Carvalho (S)
Digitalisering och service till företag

Motion 2020/21:1471 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Obligatoriskt informationssamtal

Motion 2020/21:1470 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Vapenlicens och digital teknik

Motion 2020/21:1469 av Eva Lindh (S)
Samlade insatser för barn med funktionsvariation

Motion 2020/21:1468 av Eva Lindh och Teresa Carvalho (båda S)
Familjehemsregister

Motion 2020/21:1467 av Mathias Tegnér (S)
Motion för att minska antalet skadade och dödade i trafiken

Motion 2020/21:1466 av Eva Lindh m.fl. (S)
Trygghet för småföretagare

Motion 2020/21:1465 av Anna Vikström (S)
Utökad förskrivningsrätt för barnmorskor

Motion 2020/21:1464 av Mathias Tegnér (S)
Om AP-fonderna

Motion 2020/21:1463 av Denis Begic (S)
Upphandling

Motion 2020/21:1462 av Mathias Tegnér (S)
Starkare klimatperspektiv i den ekonomiska politiken

Motion 2020/21:1461 av Anders Österberg (S)
Lagen om offentlig upphandling så att anbud med orimligt lågt pris som förutsätter kraftiga försämringar för de anställda kan förkastas

Motion 2020/21:1460 av Olle Thorell m.fl. (S)
En nollvision för mäns våld mot kvinnor

Motion 2020/21:1459 av Hans Ekström m.fl. (S)
Mälardalens högskola som tekniskt universitet

Motion 2020/21:1458 av Hans Ekström m.fl. (S)
E20 och Västra stambanan

Motion 2020/21:1457 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson (båda S)
Sjön Mälarens betydelse för Stockholm och Mälardalen

Motion 2020/21:1456 av Hans Ekström m.fl. (S)
Bättre transporter och fler samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälarregionen

Motion 2020/21:1455 av Lina Nordquist (L)
Utred LOU i sjukvård

Motion 2020/21:1454 av Lina Nordquist (L)
Vattenkraftskommuner och beskattning av vattenkraftens fastigheter

Motion 2020/21:1453 av Lina Nordquist (L)
Föräldraledighet och sjukskrivning för unga forskare

Motion 2020/21:1452 av Lina Nordquist (L)
Skärpta regler för sms-lån och andra lån utan säkerhet

Motion 2020/21:1451 av Joar Forssell och Lina Nordquist (båda L)
Jakt på säl och skarv - arbete för att rädda kustnära fiske

Motion 2020/21:1450 av Lina Nordquist (L)
Sekretessöversyn för stärkt skydd av utsatta människor och bättre verktyg mot organiserad brottslighet

Motion 2020/21:1449 av Lina Nordquist (L)
Nästa kris kan handla om vatten - inrätta ett nationellt vattencentrum

Motion 2020/21:1448 av Lina Nordquist (L)
Skolskjuts för barn som bor i två kommuner

Motion 2020/21:1447 av Lina Nordquist (L)
Aroslänken

Motion 2020/21:1446 av Lina Nordquist (L)
Förbindelse mellan Håbo och Knivsta - för miljön, turismen, livspusslet och ett sammanhängande län

Motion 2020/21:1445 av Lina Nordquist (L)
Skydda naturvärden vid utbyggnad av infrastruktur och bostäder

Motion 2020/21:1444 av Joar Forssell och Lina Nordquist (båda L)
Symbolisk ersättning vid skyddsjakt

Motion 2020/21:1443 av Heléne Björklund (S)
Säkra Ronneby flygplats långsiktigt

Motion 2020/21:1442 av Heléne Björklund (S)
Mobiltäckning i hela Sverige

Motion 2020/21:1441 av Åsa Lindestam (S)
Nationellt journalsystem

Motion 2020/21:1440 av Daniel Andersson (S)
Kost för folkhemmet

Motion 2020/21:1439 av Dag Larsson (S)
Flygtrafik i Stockholmsregionen

Motion 2020/21:1438 av Björn Wiechel och Åsa Karlsson (båda S)
Översyn av regelverket för släpfordon

Motion 2020/21:1437 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)
Likvärdig pensionsålder på arbetsmarknaden

Motion 2020/21:1436 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)
Rättvisa regler för pensionsålder

Motion 2020/21:1435 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)
Validering av akademiska yrken och utvidgad möjlighet till distansutbildning

Motion 2020/21:1434 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Reglera nätdoktorers reklam

Motion 2020/21:1433 av Hanna Westerén (S)
Totalförsvarsförmåga

Motion 2020/21:1432 av Hanna Westerén (S)
Offentlig upphandling efter pandemin

Motion 2020/21:1431 av Ola Möller (S)
Stoppa penningflödena till skatteparadisen

Motion 2020/21:1430 av Hanna Westerén (S)
Öläge

Motion 2020/21:1429 av Barbro Westerholm och Lina Nordquist (båda L)
Delårsskatt, sommarskatt, rättvis skatt - se över möjligheten att låta kommuner få skatteintäkter som motsvarar faktiska kostnader och befolkningsunderlag

Motion 2020/21:1428 av Christer Nylander (L)
Dags att börja planera för en andra Ölandsbro

Motion 2020/21:1427 av Christer Nylander (L)
Maktutredning

Motion 2020/21:1426 av Arman Teimouri (L)
Stärk den svenska spelutvecklingsbranschen

Motion 2020/21:1425 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Stärk järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo

Motion 2020/21:1424 av Arman Teimouri (L)
Utbildningsinstitutioners regionala ansvar

Motion 2020/21:1423 av Arman Teimouri (L)
Stärk synskadades frihet

Motion 2020/21:1422 av Arman Teimouri (L)
Stärk barns rättigheter vid nationella adoptioner

Motion 2020/21:1421 av Arman Teimouri (L)
Skydda Sveriges fornlämningar

Motion 2020/21:1420 av Arman Teimouri (L)
Oberoende och professionell revision av kommuner och regioner

Motion 2020/21:1419 av Arman Teimouri (L)
Lättnader för bebyggelse på jordbruksmark

Motion 2020/21:1418 av Arman Teimouri (L)
Förtydliga skattelagstiftningen i fråga om styrelsearvoden

Motion 2020/21:1417 av Arman Teimouri (L)
Friskvårdsbidrag för alla företagsformer

Motion 2020/21:1416 av Arman Teimouri (L)
En riksomfattande kommunsammanslagningsreform

Motion 2020/21:1415 av Arman Teimouri (L)
En hållbar strategi för regionala flygplatser

Motion 2020/21:1414 av Barbro Westerholm (L)
Minska rånrisk genom uppgifter på söksajter

Motion 2020/21:1413 av Barbro Westerholm (L)
Delning av aska efter avliden

Motion 2020/21:1412 av Allan Widman (L)
Utvisning på grund av brott

Motion 2020/21:1411 av Allan Widman (L)
Sänkt straffmyndighetsålder

Motion 2020/21:1410 av Anders Hansson (M)
Grovt drogfylleri vid framförande av tung lastbil

Motion 2020/21:1409 av Helena Antoni m.fl. (M)
Differentiera vapenlagen

Motion 2020/21:1408 av Åsa Coenraads och John Widegren (båda M)
Renodla statistiken för jaktbrott

Motion 2020/21:1407 av John Widegren (M)
Polisnärvaro på Östergötlands landsbygd

Motion 2020/21:1406 av Betty Malmberg (M)
Offentlig verksamhet bör anställa fler med funktionsvariationer

Motion 2020/21:1405 av Sten Bergheden och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Flexibla avloppslösningar på landsbygden

Motion 2020/21:1404 av Lotta Olsson (M)
Kunskap om hörselnedsättning inom äldreomsorgen

Motion 2020/21:1403 av Lotta Olsson (M)
Nytt arbetssätt för mobila kranar

Motion 2020/21:1402 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Förvaring av ammunition

Motion 2020/21:1401 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Stoppa innehav av potentiella brottsverktyg på särskilda ungdomshem

Motion 2020/21:1400 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Barns rättigheter och skyldigheter

Motion 2020/21:1399 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)
Medicinsk rådgivning till försäkringsbolag

Motion 2020/21:1398 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Upphandla utifrån funktion

Motion 2020/21:1397 av Sten Bergheden (M)
Bankkonton för barn och ungdomar

Motion 2020/21:1396 av John Widegren (M)
Stärkt rättssäkerhet

Motion 2020/21:1395 av Sten Bergheden (M)
Fullgod kontanthantering i hela landet

Motion 2020/21:1394 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vapenskåp hos privatpersoner

Motion 2020/21:1393 av Helena Antoni m.fl. (M)
Förvaring av vapen i annans vapenskåp

Motion 2020/21:1392 av Sten Bergheden (M)
Avskaffa skatten på RUT-tjänster för seniorer

Motion 2020/21:1391 av Betty Malmberg (M)
Trängselskattens påminnelseavgift

Motion 2020/21:1390 av Sten Bergheden (M)
Ökning av reseavdraget för arbetspendling med bil

Motion 2020/21:1389 av Sten Bergheden (M)
Ta bort eller minska reavinstbeskattningen vid bostadsflytt

Motion 2020/21:1388 av Sten Bergheden (M)
Uppmuntra privat pensionssparande genom skattesystemet

Motion 2020/21:1387 av Sten Bergheden (M)
Ett mer transparent och effektivt skattesystem

Motion 2020/21:1386 av Sten Bergheden (M)
Översyn av personalliggaren

Motion 2020/21:1385 av Sten Bergheden (M)
Borttagen flygskatt och flygets roll för sysselsättning och företagande

Motion 2020/21:1384 av Sten Bergheden (M)
Dags att sänka bensin- och dieselskatten

Motion 2020/21:1383 av Sten Bergheden (M)
Sänkt skatt på diesel

Motion 2020/21:1382 av Lotta Olsson (M)
Fartkontroller

Motion 2020/21:1381 av Sten Bergheden (M)
Slopa indexuppräkningen av bensin- och dieselskatten

Motion 2020/21:1380 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Förebygg dödsfall och sjukdomar bland äldre under sommarhalvåret

Motion 2020/21:1379 av Betty Malmberg (M)
Lantbrukets produktionsskatter

Motion 2020/21:1378 av Lotta Olsson (M)
Vite då förlossningsvård inte kan erbjudas

Motion 2020/21:1377 av Lotta Olsson (M)
Bortforsling av fordon

Motion 2020/21:1376 av Betty Malmberg (M)
Nedmontering av kopparnätet

Motion 2020/21:1375 av Lotta Olsson (M)
Kriterier för vinterdäck

Motion 2020/21:1374 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Individanpassade måltider

Motion 2020/21:1373 av Lotta Olsson (M)
Mobiltäckning i hela landet

Motion 2020/21:1372 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Slopa plastpåseskatten

Motion 2020/21:1371 av Helena Antoni m.fl. (M)
Receptfritt melatonin

Motion 2020/21:1370 av Sten Bergheden (M)
Stöd till ökad vaccination mot TBE

Motion 2020/21:1369 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Sjukdomen endometrios

Motion 2020/21:1368 av Åsa Coenraads (M)
Gårdsförsäljning i Västmanland

Motion 2020/21:1367 av Sten Bergheden (M)
Översyn av reavinstbeskattningen vid flytt och av bostadspolitiken i allmänhet

Motion 2020/21:1366 av Lars Hjälmered (M)
Slopad mängdrabatt vid upprepade återfall i brottslighet

Motion 2020/21:1365 av Lotta Olsson (M)
REP- och ROST-avdrag

Motion 2020/21:1364 av Lars Hjälmered (M)
Kraftfulla åtgärder mot organiserade bilstölder och bildelsstölder

Motion 2020/21:1363 av John Widegren (M)
Dags för gårdsförsäljning

Motion 2020/21:1362 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
En fast vårdkontakt

Motion 2020/21:1361 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Hälso- och sjukvårdens beredskap i krislägen

Motion 2020/21:1360 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Systematiskt arbete mot antibiotikaresistens

Motion 2020/21:1359 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Omstarta nollvisionen för självmord

Motion 2020/21:1358 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Läkemedelstillverkning och miljö

Motion 2020/21:1357 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Unga kriminella

Motion 2020/21:1356 av Sten Bergheden (M)
Ta bort momsen på körkort och inför ett RATT-avdrag

Motion 2020/21:1355 av Sten Bergheden (M)
Översyn av ränteavdraget för bolån

Motion 2020/21:1354 av Sten Bergheden (M)
Undantag i kemikalieskatten för begagnade produkter

Motion 2020/21:1353 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Rymdturism - en möjlighet för Sverige

Motion 2020/21:1352 av Lotta Olsson (M)
God kompetens och kunskap om adhd och dyslexi hos våra lärare och pedagoger

Motion 2020/21:1351 av Lotta Olsson (M)
Undersköterska som legitimationsyrke

Motion 2020/21:1350 av Lars Hjälmered (M)
Utveckling av kustnära fiske och vattenbruk

Motion 2020/21:1349 av Åsa Coenraads (M)
Statens ansvar för sin skog

Motion 2020/21:1348 av Lotta Olsson (M)
Ackreditering av vattentorn

Motion 2020/21:1347 av Sten Bergheden (M)
Enskilda fastighetsägares rätt över avloppslösningar

Motion 2020/21:1346 av Sten Bergheden (M)
Krafttag mot oseriös telefonförsäljning

Motion 2020/21:1345 av Sten Bergheden (M)
Ökad kontroll av avloppsvatten för att spåra pandemier

Motion 2020/21:1344 av Sten Bergheden (M)
Både samhället och seniorhushållen vinner på att hisslösa flerbostadshus åtgärdas

Motion 2020/21:1343 av Helena Antoni m.fl. (M)
Relationerna med Kina

Motion 2020/21:1342 av Lars Hjälmered (M)
Fler talanger till Sverige för forskning, investeringar, företagande och arbete

Motion 2020/21:1341 av Anders Hansson (M)
Underrättelser från Försäkringskassan

Motion 2020/21:1340 av Åsa Coenraads (M)
Rädda skogsbruket

Motion 2020/21:1339 av Åsa Coenraads (M)
Minska vargpopulationen i Västmanland

Motion 2020/21:1338 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Producera mer växtbaserade livsmedel i Sverige

Motion 2020/21:1337 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Ökad brandsäkerhet för braskaminer

Motion 2020/21:1336 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Skogsbruk i Skåne

Motion 2020/21:1335 av Lars Hjälmered (M)
Kortare handläggningstider för miljötillstånd

Motion 2020/21:1334 av Lotta Olsson (M)
Vägmärke för plötsligt kommande dold nedförsbacke

Motion 2020/21:1333 av Sten Bergheden (M)
Skatteavdrag för att ta buss- och lastbilskörkort

Motion 2020/21:1332 av Helena Antoni m.fl. (M)
Angående en sömlös vård

Motion 2020/21:1331 av Sten Bergheden (M)
Tydligare redovisning av kommunernas användning av skattepengar

Motion 2020/21:1330 av Lotta Olsson (M)
Kvalitetssäkring av skönhetsoperationer

Motion 2020/21:1329 av Sten Bergheden (M)
Ett huvudmannaskap vid missbruksvård

Motion 2020/21:1328 av Sten Bergheden och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Större möjlighet för anhöriga att kunna få hjälpa till och bistå äldre och funktionsnedsatta

Motion 2020/21:1327 av Sten Bergheden (M)
Tandvårdskostnader för asylsökande och tillfälliga besökare

Motion 2020/21:1326 av Betty Malmberg (M)
Äldre och digital teknik

Motion 2020/21:1325 av John Widegren och Åsa Coenraads (båda M)
Översyn av expropriationslagen

Motion 2020/21:1324 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
En modern och trygg lagstiftning för ställföreträdare och huvudman

Motion 2020/21:1323 av Betty Malmberg (M)
Falska konkursansökningar

Motion 2020/21:1322 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Lätta på strandskyddet

Motion 2020/21:1321 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Bostadsbyggande som riksintresse

Motion 2020/21:1320 av John Widegren (M)
Prövningstillstånd i förvaltningsdomstolen

Motion 2020/21:1319 av John Widegren (M)
Myndighetsutövande när det kommer till utpekande av privat mark

Motion 2020/21:1318 av Betty Malmberg (M)
Överskuldsättningen ökar

Motion 2020/21:1317 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för seniorer att flytta genom lindrade bolåneregler

Motion 2020/21:1316 av Jens Holm m.fl. (V)
Ett fungerande postväsen i hela landet

Motion 2020/21:1315 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Respekt för djuren

Motion 2020/21:1314 av Jens Holm m.fl. (V)
Förbättrade arbetsvillkor i yrkestrafiken

Motion 2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. (V)
Ett transporteffektivt samhälle

Motion 2020/21:1312 av Jens Holm m.fl. (V)
Ökad och förbättrad kollektivtrafik

Motion 2020/21:1311 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Levande skogar

Motion 2020/21:1310 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Upprustning av äldreomsorgen i spåren av covid-19

Motion 2020/21:1309 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)
Gynna kooperativa/arbetstagarägda företag

Motion 2020/21:1308 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Ökad delaktighet i kulturlivet

Motion 2020/21:1307 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Förbättringar i pensionssystemet

Motion 2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
En ny sjukförsäkring

Motion 2020/21:1305 av Maj Karlsson m.fl. (V)
Barn och vuxna i ekonomiskt utsatta familjer

Motion 2020/21:1304 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Afrikas horn

Motion 2020/21:1303 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Lagstiftning för att stoppa målvakter

Motion 2020/21:1302 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av promillegränsen på sjön

Motion 2020/21:1301 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Förenkla inhemska adoptioner

Motion 2020/21:1300 av Helena Antoni (M)
Personlig skuldsättning

Motion 2020/21:1299 av John Widegren (M)
Förändrat strandskydd

Motion 2020/21:1298 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Rättssäkerhet kring beräkningar av byggnadshöjder

Motion 2020/21:1297 av John Widegren (M)
Dags att modernisera arrendelagstiftningen

Motion 2020/21:1296 av Lotta Olsson (M)
Förändra bygglovshantering för temporära byggnader

Motion 2020/21:1295 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Rättssäkerhet för beräkning av byggnadshöjder

Motion 2020/21:1294 av Maria Stockhaus (M)
Förändrade bullerregler för mer bostadsbyggande

Motion 2020/21:1293 av Anders Hansson (M)
Återinförande av revisorsplikten

Motion 2020/21:1292 av Anders Hansson (M)
Obligatorisk hemförsäkring i flerfamiljshus

Motion 2020/21:1291 av Lotta Olsson (M)
Reseförsäkring som täcker sjuktransport hem till Sverige

Motion 2020/21:1290 av Mats Green (M)
Äganderätt och miljöundantag

Motion 2020/21:1289 av Maria Stockhaus och Kjell Jansson (båda M)
Reformera strandskyddet

Motion 2020/21:1288 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Avskaffa reglerna om krav på att varsla vid driftsinskränkning

Motion 2020/21:1287 av Sten Bergheden (M)
Möjligheterna att bygga även i störningsbelastade miljöer

Motion 2020/21:1286 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Behov av proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden

Motion 2020/21:1285 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Rätten att äga skötesrenar

Motion 2020/21:1284 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Minskat strandskydd vid bostadsbyggande

Motion 2020/21:1283 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Stärk äganderättsprincipen i svensk skogspolitik

Motion 2020/21:1282 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Renodla kravet på personalliggare i byggverksamhet till ett arbetsgivaransvar

Motion 2020/21:1281 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Alternativt organisationsnummer för enskild firma

Motion 2020/21:1280 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Möjlighet till avdragsrätt för friskvård i enskild firma

Motion 2020/21:1279 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Upprätta en nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser

Motion 2020/21:1278 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Förlängning av tiden för tömning av förarkort och digitala skrivare

Motion 2020/21:1277 av Edward Riedl (M)
Brott under pågående asylprocess

Motion 2020/21:1276 av Saila Quicklund (M)
Fritidspeng

Motion 2020/21:1275 av Jan Ericson (M)
Ta bort förmånsbeskattning av parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatser

Motion 2020/21:1274 av Jan Ericson (M)
Återställ förtroendet för vårt skattesystem

Motion 2020/21:1273 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Långsiktig plan för skattesänkningar

Motion 2020/21:1272 av Jan Ericson och Sten Bergheden (båda M)
Redovisning arbetsgivaravgift

Motion 2020/21:1271 av Jan Ericson och Ellen Juntti (båda M)
Begränsning av försörjningsstöd och bidrag till den som inte är svensk medborgare

Motion 2020/21:1270 av Jan Ericson (M)
Avskaffa Trafikverkets möjlighet att förbjuda nya utfarter på landsbygden

Motion 2020/21:1269 av Jan Ericson (M)
Enklare och billigare att ta körkort

Motion 2020/21:1268 av Jan Ericson (M)
Bevarandet av det rörliga kulturarvet

Motion 2020/21:1267 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Avskaffande av statens stöd till genusforskning

Motion 2020/21:1266 av Jan Ericson (M)
Avskaffa Barn- och elevombudet

Motion 2020/21:1265 av Jan Ericson (M)
Forskning om nästa generations kärnkraft

Motion 2020/21:1264 av Malin Höglund och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Förbud mot högt spelande fordon på allmän plats

Motion 2020/21:1263 av Malin Höglund (M)
Tillsyn inom servicenäringen

Motion 2020/21:1262 av Malin Höglund (M)
Trafikplikt på Mora flygplats

Motion 2020/21:1261 av Mats Green (M)
Erkännande av EU:s vapenpass

Motion 2020/21:1260 av Mats Green (M)
Införande av s.k. declaration of interest för offentligt anställda

Motion 2020/21:1259 av Mats Green m.fl. (M)
Ekologisk odling - ett problem för livsmedelsförsörjningen

Motion 2020/21:1258 av Mats Green (M)
Miljöbalken och äganderätt

Motion 2020/21:1257 av Saila Quicklund (M)
Huvudmannaskapet för länssjukvården/specialistsjukvården

Motion 2020/21:1256 av Saila Quicklund (M)
Postutdelning i glesbygd

Motion 2020/21:1255 av Saila Quicklund (M)
Landsbygden bör prioriteras

Motion 2020/21:1254 av Saila Quicklund (M)
Tydligare färdtjänstregler

Motion 2020/21:1253 av Saila Quicklund (M)
Ändrade beräkningsgrunder för infrastrukturmedel

Motion 2020/21:1252 av Saila Quicklund (M)
Entreprenörskap hos unga

Motion 2020/21:1251 av Saila Quicklund (M)
Gör utbildningarna mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna

Motion 2020/21:1250 av Saila Quicklund (M)
Stärkt elevhälsa

Motion 2020/21:1249 av Saila Quicklund (M)
Säkerställ utbildningscentrum för högre utbildning

Motion 2020/21:1248 av Jan Ericson (M)
Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering

Motion 2020/21:1247 av Saila Quicklund (M)
Stötta svenskt mathantverk

Motion 2020/21:1246 av Jan Ericson (M)
Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete

Motion 2020/21:1245 av Saila Quicklund (M)
Begränsa och precisera riksintressenas areal

Motion 2020/21:1244 av Jan Ericson (M)
Ändra expropriationslagen

Motion 2020/21:1243 av Saila Quicklund (M)
Lantmäteriets handläggningstider

Motion 2020/21:1242 av Jan Ericson (M)
Översyn och modernisering av fastighetsbildningslagen

Motion 2020/21:1241 av Saila Quicklund (M)
Bättre förutsättningar för svensk turist- och besöksnäring

Motion 2020/21:1240 av Edward Riedl (M)
Ökat bostadsbyggande

Motion 2020/21:1239 av Saila Quicklund (M)
Fler företag och jobb i Norrlands inland

Motion 2020/21:1238 av Saila Quicklund (M)
Landsbygdsutvecklingen

Motion 2020/21:1237 av Mats Green (M)
En mer ändamålsenlig bullerlagstiftning genom bullerservitut

Motion 2020/21:1236 av Saila Quicklund (M)
Vattenkraftsproduktion

Motion 2020/21:1235 av Mats Green (M)
Skarpare direktiv vad gäller myndigheterna och äganderätten

Motion 2020/21:1234 av Saila Quicklund (M)
Vindkraftsanläggningar

Motion 2020/21:1233 av Saila Quicklund (M)
Halva basbeloppsregeln

Motion 2020/21:1232 av Désirée Pethrus (KD)
EU och biståndet

Motion 2020/21:1231 av Désirée Pethrus (KD)
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom biståndet

Motion 2020/21:1229 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Förstärkta rättigheter för sparande och investeringar

Motion 2020/21:1228 av Edward Riedl (M)
Stoppa stöldligorna

Motion 2020/21:1227 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd vid försäljning av narkotika

Motion 2020/21:1226 av Edward Riedl (M)
Olaglig yrkestrafik

Motion 2020/21:1225 av Edward Riedl (M)
Nationellt tiggeriförbud

Motion 2020/21:1224 av Edward Riedl (M)
Förstärkning av polisen i Norrland

Motion 2020/21:1223 av Jan Ericson (M)
Avskaffande av fastighetstaxeringen

Motion 2020/21:1222 av Jan Ericson (M)
Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp

Motion 2020/21:1221 av Jan Ericson (M)
Tillämpningen av EU-bestämmelser

Motion 2020/21:1220 av Jan Ericson (M)
Avskaffa kravet på hotelltillstånd

Motion 2020/21:1219 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Översyn av lagen om hets mot folkgrupp

Motion 2020/21:1218 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Avveckling av Jämställdhetsmyndigheten

Motion 2020/21:1217 av Edward Riedl (M)
Fribelopp vid högre studier

Motion 2020/21:1216 av Edward Riedl (M)
Värna Umeå universitet

Motion 2020/21:1215 av Edward Riedl (M)
Uppvisande av körkort

Motion 2020/21:1214 av Edward Riedl (M)
Höjd hastighet för bärgningsbilar

Motion 2020/21:1213 av Edward Riedl (M)
Fortkörning vid vägarbeten

Motion 2020/21:1212 av Edward Riedl (M)
Fortkörning där blåljuspersonal arbetar

Motion 2020/21:1211 av Edward Riedl (M)
Organdonationer

Motion 2020/21:1210 av Edward Riedl (M)
Kontroll i fråga om assistansersättning

Motion 2020/21:1209 av Edward Riedl (M)
Inför en nationell sköldkörtelstrategi i Sverige

Motion 2020/21:1208 av Edward Riedl (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2020/21:1207 av Edward Riedl (M)
Framtidens infektioner

Motion 2020/21:1206 av Edward Riedl (M)
Cancerscreening

Motion 2020/21:1205 av Edward Riedl (M)
Säkerhetspolitisk handlingsfrihet

Motion 2020/21:1204 av Edward Riedl (M)
Traktamente för soldater

Motion 2020/21:1203 av Edward Riedl (M)
Stoppa införandet av kilometerskatt

Motion 2020/21:1202 av Edward Riedl (M)
Skatteregler för barnvaktstjänster

Motion 2020/21:1201 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för gymkort

Motion 2020/21:1200 av Edward Riedl (M)
Ta bort överindexeringen av bensin och diesel

Motion 2020/21:1199 av Edward Riedl (M)
RUT-avdrag för taxiresor

Motion 2020/21:1198 av Edward Riedl (M)
Avskaffa flygskatten

Motion 2020/21:1197 av Edward Riedl (M)
Villkor för turism i Sverige

Motion 2020/21:1196 av Edward Riedl (M)
Villkor för småföretag

Motion 2020/21:1195 av Edward Riedl (M)
Exportstöd till svensk småbåtsindustri

Motion 2020/21:1194 av Edward Riedl (M)
Stärkt äganderätt

Motion 2020/21:1193 av Edward Riedl (M)
Offentlig upphandling av mat bör ske utifrån minimikraven i svensk lag

Motion 2020/21:1192 av Edward Riedl (M)
Förtroendet för allemansrätten

Motion 2020/21:1191 av Edward Riedl (M)
Förenklade strandskyddsregler

Motion 2020/21:1190 av Edward Riedl (M)
Bredda granskningsnämndens uppdrag

Motion 2020/21:1189 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Förenkla administrationen för företag - en uppgift en gång

Motion 2020/21:1188 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Digitalisera Myndighetssverige

Motion 2020/21:1187 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Skapa ett regelsystem för stöd till regionala/internationella flygplatser

Motion 2020/21:1186 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Stärkt infrastruktur i Stockholm-Mälardalen

Motion 2020/21:1185 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
En optimalt nyttjad järnväg

Motion 2020/21:1184 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Översyn av socialtjänstlagen i syfte att underlätta Sis-placering för att motverka kriminalitet

Motion 2020/21:1183 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Avskaffa plastpåseskatten

Motion 2020/21:1182 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
LSS - ett statligt ansvar

Motion 2020/21:1181 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Rätten att få avsluta sitt liv

Motion 2020/21:1180 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Möjliggör kommunala läkare

Motion 2020/21:1179 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Preventiva insatser mot självmord bland unga

Motion 2020/21:1178 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
För över skolhälsovården till regionalt ansvar för en sammanhållen vård

Motion 2020/21:1177 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Ledarhund - en frihetsfråga för synskadade

Motion 2020/21:1176 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Kraftledning till SSAB Oxelösund

Motion 2020/21:1175 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Stoppa störande hög musik från fordon

Motion 2020/21:1174 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Översyn av regelverk för blodgivning

Motion 2020/21:1173 av Jan Ericson (M)
Sänk stämpelskatten för lagfart och pantbrev

Motion 2020/21:1172 av Jan Ericson (M)
Begränsa barnbidraget

Motion 2020/21:1171 av Jan Ericson och Ellen Juntti (båda M)
Återtagande av tillfälligt uppehållstillstånd vid semester i forna hemlandet

Motion 2020/21:1170 av Jan Ericson (M)
Permanenta pandemins regelförenklingar för företagen

Motion 2020/21:1169 av Jan Ericson (M)
Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud

Motion 2020/21:1168 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Förbjud svenska myndigheter att ägna sig åt opinionsbildning

Motion 2020/21:1167 av Jan Ericson (M)
Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning

Motion 2020/21:1166 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Granskning av public service

Motion 2020/21:1165 av Jan Ericson (M)
Skydda yttrandefriheten på sociala medier

Motion 2020/21:1164 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Säkra elförsörjningen till Gotland

Motion 2020/21:1163 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Fler kvalificerade samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälardalsregionen

Motion 2020/21:1162 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Valideringsutbildningar för stärkt kompetens inom bristyrken

Motion 2020/21:1161 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Tidseffektiv rättning med digitala nationella prov

Motion 2020/21:1160 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Test för lämplighet inför lärarutbildningen

Motion 2020/21:1159 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Koppla studiemedel till avklarade poäng

Motion 2020/21:1158 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
En kunskapsskola med fler skoldagar

Motion 2020/21:1157 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Bygg lärarutbildningen på praktik

Motion 2020/21:1156 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Säkrad elinfrastruktur

Motion 2020/21:1155 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Sörmland som pilot för körkortsprov

Motion 2020/21:1154 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ökad robusthet med fleråriga tågplaner

Motion 2020/21:1153 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Prioriteringsregler för spårlägen för tåg som möjliggör ett ökat studie- och jobbresande

Motion 2020/21:1152 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Hinder för fusk med assistansersättningar

Motion 2020/21:1151 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Seniorhälsa

Motion 2020/21:1150 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Preventiva insatser mot självmord hos äldre

Motion 2020/21:1149 av Jan Ericson m.fl. (M)
Tillsätt en kriskommission om det minskande antalet poliser i yttre tjänst

Motion 2020/21:1148 av Jan Ericson (M)
Effektivisera och tänk nytt i kriminalvården

Motion 2020/21:1147 av Jan Ericson (M)
Tekniska specifikationer för småhus

Motion 2020/21:1146 av Jan Ericson (M)
Avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

Motion 2020/21:1145 av Jan Ericson (M)
Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus

Motion 2020/21:1144 av Jan Ericson (M)
Kyrkors och samfunds legala vigselrätt

Motion 2020/21:1143 av Jan Ericson (M)
Avveckling av Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Motion 2020/21:1142 av Edward Riedl (M)
Stärka Arlandas konkurrenskraft

Motion 2020/21:1141 av Edward Riedl (M)
Tillåt vinterdäck efter den 15 april

Motion 2020/21:1140 av Edward Riedl (M)
Höjd hastighet för A-traktorer

Motion 2020/21:1139 av Edward Riedl (M)
Översyn av hastigheter

Motion 2020/21:1138 av Edward Riedl (M)
Tester av artärstelhet

Motion 2020/21:1137 av Edward Riedl (M)
Möjlighet till upphävande av sekretess

Motion 2020/21:1136 av Jan Ericson (M)
Pant på batterier

Motion 2020/21:1135 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för sjukgymnastik

Motion 2020/21:1134 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för motionstävlingar

Motion 2020/21:1133 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för ideella ledare inom ungdomsidrotten

Motion 2020/21:1132 av Edward Riedl (M)
Lägre bränsleskatt i glesbygden

Motion 2020/21:1131 av Edward Riedl (M)
Lägre bensin- och dieselskatt i Norrland

Motion 2020/21:1130 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ett stärkt stöd för anhöriga till personer som tagit sitt liv

Motion 2020/21:1129 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Sänkt bensinskatt

Motion 2020/21:1128 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Utvidgat ROT-avdrag

Motion 2020/21:1127 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Utbildning - en skattefri förmån

Motion 2020/21:1126 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Stärkt möjlighet till föreningsintäkter

Motion 2020/21:1125 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Kompetensutveckling via bruttolöneväxling

Motion 2020/21:1124 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Godkänt språktest som villkor för svenskt medborgarskap

Motion 2020/21:1123 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Årliga inventeringar för att säkra lantbruk och fiskerinäring

Motion 2020/21:1122 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Säkrad bevarandestatus och beviljad jakt på överskjutande antal djur

Motion 2020/21:1121 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Modernisera strandskyddet

Motion 2020/21:1120 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Nationellt undantag för skarv från fågeldirektivet

Motion 2020/21:1119 av Edward Riedl (M)
Utvisning vid brott

Motion 2020/21:1117 av Edward Riedl (M)
Upphävande av uranutvinningsförbudet

Motion 2020/21:1116 av Edward Riedl (M)
Ekonomiska frizoner i glesbygden

Motion 2020/21:1115 av Edward Riedl (M)
Stoppa tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp

Motion 2020/21:1114 av Edward Riedl (M)
Barnperspektiv hos myndigheter

Motion 2020/21:1113 av Edward Riedl (M)
All public services verksamhet ska vara möjlig att granska

Motion 2020/21:1112 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Utred en sammanslagning av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Motion 2020/21:1111 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Översyn av offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2020/21:1110 av Ann-Sofie Lifvenhage och Ann-Sofie Alm (båda M)
Höjt straff för barnpornografibrott

Motion 2020/21:1109 av Ann-Sofie Alm och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M)
Kartläggning av hur barn och unga påverkas av pornografi och sexualbrott

Motion 2020/21:1108 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Avtjäna fängelsestraff i hemlandet

Motion 2020/21:1107 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ökad trygghet genom dold egendomsbevakning

Motion 2020/21:1106 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Tillgång till bank-id och bankkonto en väg till självständighet

Motion 2020/21:1105 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Samlad bank av nationella förebilder och framgångsprojekt

Motion 2020/21:1104 av Sten Bergheden (M)
Öka gränsbevakningen

Motion 2020/21:1103 av Sten Bergheden (M)
Minska ölskatten för de små bryggerierna

Motion 2020/21:1102 av Sten Bergheden (M)
Avdrag för hemmakontoret

Motion 2020/21:1101 av Betty Malmberg (M)
Arbete och utbildning ska löna sig

Motion 2020/21:1100 av Betty Malmberg (M)
Bredband i glesbygd

Motion 2020/21:1099 av Sten Bergheden (M)
Minska slöseriet med skattepengar

Motion 2020/21:1098 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd vid grova brott

Motion 2020/21:1097 av Edward Riedl (M)
Skärpt straff för våldtäkt

Motion 2020/21:1096 av Edward Riedl (M)
Skärpt straff för övergrepp i rättssak

Motion 2020/21:1095 av Edward Riedl (M)
Förvara vapen hos annan

Motion 2020/21:1094 av Edward Riedl (M)
Krafttag mot svarttaxi

Motion 2020/21:1093 av Edward Riedl (M)
Ytterligare skärpta straff för olaga vapeninnehav

Motion 2020/21:1092 av Edward Riedl (M)
Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Motion 2020/21:1091 av Betty Malmberg (M)
Posten och leveranssäkerhet

Motion 2020/21:1090 av Betty Malmberg (M)
Synfältsdefekt, forskning och körkortskrav

Motion 2020/21:1089 av Betty Malmberg (M)
Överlåtelse av väghållaransvar till vägsamfällighet

Motion 2020/21:1088 av Lars Hjälmered (M)
Etablera pilotområde för moderna transportlösningar

Motion 2020/21:1087 av Lars Hjälmered (M)
Utökad användning av längre och tyngre lastbilar (74 och 90 ton) för att minska bränsleförbrukning och utsläpp

Motion 2020/21:1086 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen

Motion 2020/21:1085 av Sten Bergheden och Sofia Westergren (båda M)
Trängselskatter under pandemin

Motion 2020/21:1084 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Ängelholm-Helsingborg flygplats

Motion 2020/21:1083 av Betty Malmberg (M)
Tusentals körkortsåterkallelser utan proportionalitet

Motion 2020/21:1082 av Sten Bergheden (M)
Jakt och skytte som friskvård

Motion 2020/21:1081 av Betty Malmberg (M)
Mobiltelefonitjänster

Motion 2020/21:1080 av Helena Antoni (M)
Avskaffa fribeloppet

Motion 2020/21:1079 av Maria Stockhaus (M)
Politiska vildar

Motion 2020/21:1078 av Anders Hansson (M)
Utrikesrepresentationen

Motion 2020/21:1077 av Sten Bergheden (M)
Se över fordonsskatterna

Motion 2020/21:1076 av John Widegren (M)
Tullens befogenheter måste stärkas

Motion 2020/21:1075 av John Widegren (M)
Mobilnät på landet

Motion 2020/21:1074 av Betty Malmberg (M)
Dolda skatter ska vara synliga

Motion 2020/21:1073 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Förverkande av olagliga fordon

Motion 2020/21:1072 av Betty Malmberg (M)
Bioolja och metanol för uppvärmning

Motion 2020/21:1071 av John Widegren (M)
Skenäsfärjan och andra vägfärjor

Motion 2020/21:1070 av Betty Malmberg (M)
Kemikalieskatt och miljön

Motion 2020/21:1069 av Lars Hjälmered (M)
Stärk och utveckla Göteborgs hamn

Motion 2020/21:1068 av Betty Malmberg (M)
Strandskydd och landsbygdsutveckling

Motion 2020/21:1067 av Betty Malmberg (M)
Ärvdabalken

Motion 2020/21:1066 av Betty Malmberg (M)
Expertskatten

Motion 2020/21:1065 av Betty Malmberg (M)
Moderniserande av ärvdabalken

Motion 2020/21:1064 av Betty Malmberg (M)
Serviceinriktade myndigheter

Motion 2020/21:1063 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Hongkongstrategi

Motion 2020/21:1062 av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M)
Förenkla anmälan till donationsregistret

Motion 2020/21:1061 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Inför obligatoriskt vaccinationsprogram för barn

Motion 2020/21:1060 av Lars Hjälmered (M)
Kraftiga regelförenklingar och ökat bostadsbyggande

Motion 2020/21:1059 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Diplomatiska förbindelser med Taiwan

Motion 2020/21:1058 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Tvångsgifte utomlands

Motion 2020/21:1057 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, M, V, KD, L)
Avsluta rättshjälpavtal med Hongkong

Motion 2020/21:1056 av Helena Antoni m.fl. (M)
Angående ett legitimt skattesystem

Motion 2020/21:1055 av Betty Malmberg (M)
Höj kvaliteten i äldreomsorgen

Motion 2020/21:1054 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Säkerställ om det finns hemmavarande barn i kritiska patientsituationer

Motion 2020/21:1053 av Sten Bergheden (M)
Bekämpning av den olagliga arbetskraften

Motion 2020/21:1052 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Värnandet av yttrandefrihet och åsiktsfrihet på internet och sociala medier

Motion 2020/21:1051 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av kassaregisterlagen

Motion 2020/21:1050 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot vilda djur på cirkus

Motion 2020/21:1049 av Mikael Oscarsson (KD)
Förföljelsen av kristna

Motion 2020/21:1048 av Mikael Oscarsson (KD)
Nej till dödshjälp - utöka i stället den palliativa vården

Motion 2020/21:1047 av Mikael Oscarsson (KD)
Reformera ordningslagen så att kommuner kan ha ordningsvakter i utsatta områden

Motion 2020/21:1046 av Mikael Oscarsson (KD)
Åtgärder mot stöldligor och spökpersoner

Motion 2020/21:1045 av Boriana Åberg (M)
Böter som straffpåföljd för ringa stöld

Motion 2020/21:1044 av Boriana Åberg (M)
Tolkningen av beviskravet "ställt utom rimligt tvivel"

Motion 2020/21:1043 av Boriana Åberg (M)
Minskning av antalet myndigheter

Motion 2020/21:1042 av Boriana Åberg (M)
Sjöfartsverket

Motion 2020/21:1041 av Boriana Åberg (M)
Kvalificering till välfärden

Motion 2020/21:1040 av Ola Johansson (C)
Underlätta för långtidssjukskrivna att återgå i arbete

Motion 2020/21:1039 av Mats Nordberg (SD)
Återställ hastighetsbegränsningarna

Motion 2020/21:1038 av Mats Nordberg (SD)
Åtgärder för tryggare lärande

Motion 2020/21:1037 av Mats Nordberg och Staffan Eklöf (båda SD)
Öka den nordiska gemenskapen genom tv-nyheter från grannländerna

Motion 2020/21:1036 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Ökad kunskap om allemansrätten i skolan

Motion 2020/21:1035 av Pia Steensland (KD)
Sörmland som pilotlän för kommunala polistjänster

Motion 2020/21:1034 av Pia Steensland (KD)
Stärkt straffrättsligt skydd för sjukvårdspersonal

Motion 2020/21:1033 av Pia Steensland (KD)
Säkerställ synskärpa i samband med körkortsförnyelse

Motion 2020/21:1032 av Pia Steensland (KD)
Nationell strategi för drunkningsprevention

Motion 2020/21:1031 av Per Schöldberg och Martina Johansson (båda C)
Harmoniserad hastighet för A-traktor och mopedbilar och förbättrad förarutbildning

Motion 2020/21:1030 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C)
Småskalig dryckesproduktion

Motion 2020/21:1029 av Martina Johansson (C)
Ekonomiska garantier för avfallsplatser

Motion 2020/21:1028 av Martina Johansson (C)
Bidrag till riksföreningar

Motion 2020/21:1027 av Solveig Zander (C)
En tobaksfri uppväxt

Motion 2020/21:1026 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Företagskredit

Motion 2020/21:1025 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Enskilda vägar

Motion 2020/21:1024 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Rättvisare folkräkning stärker kommunkassor

Motion 2020/21:1023 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C)
Sparbankers kapitalförsörjning och mindre bankers regelverk

Motion 2020/21:1022 av Mikael Larsson (C)
Implementering av livsmedelsstrategin

Motion 2020/21:1021 av Mikael Larsson (C)
Demokratiutvecklingspengar till föreningsrörelsen

Motion 2020/21:1020 av Magnus Ek (C)
Läroplikt i svensk skola

Motion 2020/21:1019 av Magnus Ek (C)
En finländsk modell för försäljning av öl

Motion 2020/21:1018 av Magnus Ek (C)
Utveckla och värna Vätterbygden

Motion 2020/21:1017 av Magnus Ek och Jonny Cato (båda C)
Behovsprövning av barnbidraget

Motion 2020/21:1016 av Magnus Ek (C)
Juridiska föräldrar

Motion 2020/21:1015 av Ola Johansson och Linda Modig (båda C)
Spelmissbruk en tickande folkhälsobomb

Motion 2020/21:1014 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Skyddsnät för egenföretagare genom privat sjukvårdsförsäkring

Motion 2020/21:1013 av Martina Johansson (C)
Lagstiftning om distansarbete

Motion 2020/21:1012 av Eric Palmqvist (SD)
Utökad diskrimineringslagstiftning - politisk åskådning som diskrimineringsgrund

Motion 2020/21:1011 av Eric Palmqvist och Eric Westroth (båda SD)
Utred utbildningskrav för piloter som flyger fallskärmshoppare

Motion 2020/21:1010 av Eric Palmqvist (SD)
Totalförsvarskunskap i skolan

Motion 2020/21:1009 av Eric Palmqvist (SD)
En grundlig översyn av miljöbalken

Motion 2020/21:1008 av Hampus Hagman (KD)
Begränsad tillgång till fordonsregistret

Motion 2020/21:1007 av Hampus Hagman (KD)
Låt ackrediterade aktörer utföra livsmedelskontroller

Motion 2020/21:1006 av Magnus Jacobsson (KD)
Tillsätt integrationskommitté

Motion 2020/21:1005 av Magnus Jacobsson (KD)
Bistånd via ideella föreningar

Motion 2020/21:1004 av Magnus Jacobsson och Michael Anefur (båda KD)
Asylmottagningscenter

Motion 2020/21:1003 av Magnus Jacobsson (KD)
Fastighetsägare och antalet boende i bostäder

Motion 2020/21:1002 av Magnus Jacobsson (KD)
Motverka faderskapsfusk

Motion 2020/21:1001 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för mindre företag vid offentliga upphandlingar

Motion 2020/21:1000 av Sten Bergheden (M)
Ett mer rättvist bostadstillägg till pensionärer

Motion 2020/21:999 av Sten Bergheden (M)
Ett mer följsamt bostadstillägg för pensionärer

Motion 2020/21:998 av Sten Bergheden (M)
Pensionssystemet

Motion 2020/21:997 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Villkor för fristående aktörer inom välfärden

Motion 2020/21:996 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Kärnkraft - fossilfri energi

Motion 2020/21:995 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)
Förebygga suicid och psykisk ohälsa bland unga

Motion 2020/21:994 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Säkerställa rätt omvårdnad och behandling till långtidssjuka covid-19-patienter

Motion 2020/21:993 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Psykisk ohälsa

Motion 2020/21:992 av Åsa Coenraads (M)
Skadereduceringsperspektiv på tobaksområdet

Motion 2020/21:991 av Sten Bergheden (M)
Klassificeringen av jordbruk som en miljöfarlig verksamhet

Motion 2020/21:990 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Nationella riktlinjer om kommuners beredskapslager av skyddsutrustning

Motion 2020/21:989 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2020/21:988 av Betty Malmberg (M)
Personlig integritet måste beaktas

Motion 2020/21:987 av Betty Malmberg (M)
Valdeltagandet bland utlandssvenskar

Motion 2020/21:986 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Angående granskningen av public service

Motion 2020/21:985 av Sten Bergheden (M)
Krav på ökad effektivitet hos myndigheter

Motion 2020/21:984 av Sten Bergheden (M)
Luftledningar

Motion 2020/21:983 av Betty Malmberg (M)
Förbättrat gränsskydd

Motion 2020/21:982 av Sten Bergheden (M)
Utbyggnad och utveckling av vätgas i Skaraborg

Motion 2020/21:981 av Helena Antoni (M)
Angående nivåer i fängelset

Motion 2020/21:980 av Betty Malmberg (M)
Granskningskommitté mot överimplementering

Motion 2020/21:979 av Lars Hjälmered (M)
Kraftfulla åtgärder för att knäcka grov och organiserad brottslighet

Motion 2020/21:978 av Helena Antoni (M)
Straffbart att springa från polis

Motion 2020/21:977 av Helena Antoni (M)
Angående att kunna jobba av skadestånd i fängelset

Motion 2020/21:976 av Betty Malmberg (M)
Lagstiftning för minireaktorer

Motion 2020/21:975 av Helena Antoni (M)
Automatisk anslutning till donationsregistret

Motion 2020/21:974 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Maria Stockhaus (båda M)
Nationella riktlinjer för personer i behov av hjälp och stöd

Motion 2020/21:973 av Sten Bergheden (M)
Den småskaliga vattenkraften är viktig för Sverige

Motion 2020/21:972 av Sten Bergheden (M)
Bygg ut kärnkraften

Motion 2020/21:971 av Sten Bergheden (M)
Utbyggnad av elnätet

Motion 2020/21:970 av Sten Bergheden (M)
Dispenser och förenklade regler för uppstart av mindre företag

Motion 2020/21:969 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Skarpare public service

Motion 2020/21:968 av Betty Malmberg (M)
Utvärdera slopad medlemsavgift

Motion 2020/21:967 av Sten Bergheden (M)
Minska den svenska byråkratin och dess kostnader

Motion 2020/21:966 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff (båda M)
Borgerliga vigselförrättares möjlighet att viga svenska par i nordiska grannländer

Motion 2020/21:965 av Betty Malmberg (M)
Demokrati – välinformerade väljare

Motion 2020/21:964 av Helena Antoni (M)
En säkrare myndighetsutövning

Motion 2020/21:963 av Sten Bergheden (M)
Ett lagstiftningskansli i riksdagen

Motion 2020/21:962 av John Widegren (M)
Förvaltningslagen måste få fullt genomslag hos alla myndigheter

Motion 2020/21:961 av John Widegren (M)
Rättsordningen ska styra myndighetsutövning

Motion 2020/21:960 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Utökat skydd för extra utsatta yrkesgrupper

Motion 2020/21:959 av Sten Bergheden (M)
Lantbrukets växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen

Motion 2020/21:958 av Sten Bergheden (M)
Utbyggnad av elnätet för att möta ökat elbehov

Motion 2020/21:957 av Åsa Coenraads (M)
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar

Motion 2020/21:956 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Arbetet med psykisk ohälsa kan förbättras

Motion 2020/21:955 av Lotta Olsson (M)
Ärenden om att bevilja personlig assistent bör kunna få en "second opinion"

Motion 2020/21:954 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Ökad personlig integritet i samband med utbrott av matförgiftning

Motion 2020/21:953 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Hot och våld från våldsbejakande djurrättsaktivister

Motion 2020/21:952 av Åsa Coenraads (M)
Ökad handel med sälprodukter för ökad biologisk mångfald i våra vatten

Motion 2020/21:951 av Åsa Coenraads (M)
Decentraliserad viltförvaltning i Västmanland på riktigt

Motion 2020/21:950 av Sten Bergheden (M)
Biotopskyddet för nyanlagda stenrösen

Motion 2020/21:949 av Sten Bergheden (M)
Avsätta skog till reservat endast från statligt ägd skog

Motion 2020/21:948 av John Widegren m.fl. (M)
Östergötlands skogsägare

Motion 2020/21:947 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för fler vildsvinsfällor

Motion 2020/21:946 av Betty Malmberg (M)
Vattenfalls ägardirektiv

Motion 2020/21:945 av Lars Hjälmered (M)
Strategi för utbyggnad av laddinfrastruktur och elvägar

Motion 2020/21:944 av Sten Bergheden (M)
Företagsvänligare myndigheter

Motion 2020/21:943 av Sten Bergheden (M)
Regelbunden översyn så att inte svenska företag förlorar konkurrenskraft

Motion 2020/21:942 av Sten Bergheden (M)
Äganderätten måste stärkas i minerallagen

Motion 2020/21:941 av Sten Bergheden (M)
Utvärdera samhällsnyttan med vindkraftverk

Motion 2020/21:940 av Sten Bergheden (M)
Minskat regelkrångel för företag

Motion 2020/21:939 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Mönsterbrytande åtgärder för att knäcka den grova brottsligheten i Göteborg och övriga landet

Motion 2020/21:938 av Sten Bergheden (M)
RUT-avdrag för hemleverans av mat

Motion 2020/21:937 av Maria Stockhaus (M)
Förhindra att stulna bilar, husbilar och husvagnar lämnar landet

Motion 2020/21:936 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Utökade föreskrifter gällande brandskydd för svårt sjuka och äldre

Motion 2020/21:935 av Betty Malmberg (M)
Samhällsekonomiska analyser utvecklar det sociala området

Motion 2020/21:934 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Åtgärder för att stärka företagsamheten

Motion 2020/21:933 av Anders Hansson (M)
Utlandssvenskar

Motion 2020/21:932 av Roland Utbult (KD)
En god nivå av kontanthantering

Motion 2020/21:931 av Roland Utbult (KD)
Olyckor med mopedbilar

Motion 2020/21:930 av Roland Utbult (KD)
Skadestånd till brottsoffer

Motion 2020/21:929 av Roland Utbult (KD)
Sveriges bistånd till Palestina bör omprövas

Motion 2020/21:928 av Roland Utbult (KD)
Utred moms på vadslagning, lotteri och betting

Motion 2020/21:927 av Roland Utbult (KD)
Förenkla och modernisera hyresmomsen för ideella föreningar

Motion 2020/21:926 av Gudrun Brunegård (KD)
Tillgängliggörande av statligt ägd natur för naturturism

Motion 2020/21:925 av Roland Utbult (KD)
Förarbevis för att köra vattenskoter

Motion 2020/21:924 av Roland Utbult (KD)
Höjning av maskstorlek för svenskt räkfiske

Motion 2020/21:923 av Roland Utbult (KD)
Ekonomiskt stöd till torskfiskarna i Östersjön

Motion 2020/21:922 av Richard Jomshof (SD)
Avvecklande av svensk minknäring

Motion 2020/21:921 av Richard Jomshof (SD)
Nationell djurskyddspolis

Motion 2020/21:920 av Richard Jomshof (SD)
Översyn av svenska djurparker

Motion 2020/21:919 av Richard Jomshof (SD)
Avskaffande av hemutrustningslånet

Motion 2020/21:918 av Richard Jomshof (SD)
Skärpta straff för djurplågeri

Motion 2020/21:917 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Skavsta som beredskapsflygplats

Motion 2020/21:916 av Olle Thorell och Åsa Eriksson (båda S)
Åtgärder för att bryta skolsegregationen

Motion 2020/21:915 av Olle Thorell m.fl. (S)
En skattereform för ökad jämlikhet

Motion 2020/21:914 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Ett svenskt Barentsinstitut i Norrbotten

Motion 2020/21:913 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Bredbandsutbyggnad och fri internetuppkoppling är en demokratifråga för unga

Motion 2020/21:912 av Anna Vikström (S)
Hälso- och sjukvård i äldreomsorgen

Motion 2020/21:911 av Hanna Westerén (S)
Förbättra de ekonomiska villkoren för kommuner med stor andel deltidsboende

Motion 2020/21:910 av Magnus Manhammar (S)
Distansleverans för offentlig sektor och statliga bolag

Motion 2020/21:909 av Sultan Kayhan (S)
Hot och våld mot anställda i staten

Motion 2020/21:908 av Eva Lindh och Johan Löfstrand (båda S)
Nationell handlingsplan mot hemlöshet

Motion 2020/21:907 av Åsa Eriksson och Hanna Westerén (båda S)
Information till konsumenter vid näthandel

Motion 2020/21:906 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Lagstadga om heltid som norm

Motion 2020/21:905 av Åsa Eriksson (S)
Säkerställ arbetsmiljön även vid hemarbete

Motion 2020/21:904 av Per Åsling (C)
Rennäringens framtid

Motion 2020/21:903 av Per Åsling (C)
Stärkt finansiering för tillväxtföretag

Motion 2020/21:902 av Per Åsling (C)
Växa-stöd - även för enkla bolag

Motion 2020/21:901 av Per Åsling (C)
Beskattning av naturvårdsavtal

Motion 2020/21:900 av Per Åsling (C)
Vinter-OS

Motion 2020/21:899 av Solveig Zander (C)
GBS-test vid graviditet

Motion 2020/21:898 av Solveig Zander (C)
Inkludering av äldre i Sveriges digitalisering

Motion 2020/21:897 av Solveig Zander (C)
Åldersgränser för screening av sjukdomar

Motion 2020/21:896 av Solveig Zander (C)
Personliga skydd i vården

Motion 2020/21:895 av Solveig Zander (C)
Lipödem

Motion 2020/21:894 av Helena Lindahl och Per Schöldberg (båda C)
Ökat driftsbidrag till kommunala flygplatser med statligt upphandlad flygtrafik

Motion 2020/21:893 av Per Åsling (C)
Utvecklingspaket för Jämtlands län

Motion 2020/21:892 av Per Åsling (C)
Ny viltmyndighet till Jämtlands län

Motion 2020/21:891 av Helén Pettersson och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)
Dawit Isaak måste friges och det fria ordet värnas

Motion 2020/21:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar

Motion 2020/21:889 av Hillevi Larsson (S)
Heltid som norm

Motion 2020/21:888 av Hillevi Larsson (S)
Elever med behov av särskilt stöd

Motion 2020/21:887 av Hillevi Larsson (S)
Bostadstillägg vid sjuk- och aktivitetsersättning

Motion 2020/21:886 av Niklas Karlsson (S)
Ökad godstågskapacitet över Öresund

Motion 2020/21:885 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
En sjukförsäkring som ger trygghet

Motion 2020/21:884 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Ta bort stuprören i välfärden

Motion 2020/21:883 av Åsa Eriksson och Olle Thorell (båda S)
Förbättring av studie- och yrkesvägledningen

Motion 2020/21:882 av Johan Andersson (S)
Bildande av Ombergs nationalpark

Motion 2020/21:881 av Johan Andersson (S)
Barns cyklande

Motion 2020/21:880 av Johan Andersson (S)
Dricksvattenintag som riksintresse

Motion 2020/21:879 av Åsa Karlsson (S)
Övergången mellan aktivitetsersättning och sjukersättning

Motion 2020/21:878 av Åsa Karlsson (S)
Tillgång till internet

Motion 2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Totalförsvarsmotion

Motion 2020/21:876 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Kontrollplatser för tunga fordon

Motion 2020/21:875 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Förändra regelverket för rätten till tillfällig föräldrapenning

Motion 2020/21:874 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Mat i Sörmland

Motion 2020/21:873 av Adnan Dibrani (S)
Viseringsfrihet Kosovo

Motion 2020/21:872 av Adnan Dibrani (S)
Införande av krav på BIM

Motion 2020/21:871 av Adnan Dibrani (S)
Kosovos medborgarskap

Motion 2020/21:870 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)
Betalningsrutinerna

Motion 2020/21:869 av Sanne Lennström (S)
Brottsofferfonden

Motion 2020/21:868 av Sanne Lennström (S)
Bevara och utveckla vallonbruken

Motion 2020/21:867 av Sanne Lennström (S)
Bilbarnstolar på bussar

Motion 2020/21:866 av Markus Selin (S)
Fler kvinnor inom ingenjörsyrkena

Motion 2020/21:865 av Adnan Dibrani (S)
Överklaganden vid byggnation i andra kommuner

Motion 2020/21:864 av Åsa Lindestam (S)
Regional hänsyn vid fördelning av högskoleprogram, platser till högskolan och lärcentrum

Motion 2020/21:863 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S)
Ett hållbart och effektivt transportsystem

Motion 2020/21:862 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)
Infrastruktursatsningar i Blekinge

Motion 2020/21:861 av Magnus Manhammar (S)
Högre straff vid fortkörning vid vägarbeten

Motion 2020/21:860 av Magnus Manhammar (S)
Satsning på cykelbanor

Motion 2020/21:859 av Magnus Manhammar (S)
Reglering av marknadsföring av ohälsosamma livsmedel

Motion 2020/21:858 av Anna Wallentheim (S)
Skolans roll att stärka det demokratiska samtalet

Motion 2020/21:857 av Anna Wallentheim (S)
Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden

Motion 2020/21:856 av Lena Rådström Baastad (S)
Tryggare anställningar ger tryggare äldreomsorg

Motion 2020/21:855 av Lena Rådström Baastad (S)
Dubbel straffbarhet

Motion 2020/21:854 av Lena Rådström Baastad (S)
En jämlik skola för ett starkare samhälle

Motion 2020/21:853 av Mats Wiking m.fl. (S)
Högskolan Väst

Motion 2020/21:852 av Ola Möller (S)
Den svenska modellen i läroplanen

Motion 2020/21:851 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Arbetskläder inom förskolan

Motion 2020/21:850 av Ann-Christin Ahlberg (S)
Skatteavdrag för fackföreningsavgiften

Motion 2020/21:849 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Anställningstrygghet

Motion 2020/21:848 av Patrik Engström m.fl. (S)
En trygg sjukförsäkring

Motion 2020/21:847 av Patrik Engström m.fl. (S)
En begriplig och trygg sjukförsäkring

Motion 2020/21:846 av Patrik Engström (S)
Skyldigheten för vuxna att lyssna, inkludera och agera

Motion 2020/21:845 av Patrik Engström m.fl. (S)
Kontinuerlig kompetensutveckling

Motion 2020/21:844 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Kultur åt hela folket - gör även länsmuseer avgiftsfria

Motion 2020/21:843 av Roza Güclü Hedin (S)
Försäkringskassans arbete

Motion 2020/21:842 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Sveriges undersköterskor förtjänar långsiktighet

Motion 2020/21:841 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Digitalt utanförskap

Motion 2020/21:840 av Åsa Lindestam (S)
Tidssättning vid ansökan om strandskyddsdispens

Motion 2020/21:839 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Begränsa arbetsgivarens intervjurätt om familjebildning

Motion 2020/21:838 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Tryggare anställningar utan hyvling

Motion 2020/21:837 av Laila Naraghi och Hanna Westerén (båda S)
Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen

Motion 2020/21:836 av Magnus Manhammar (S)
En jämställd och feministisk handelspolitik

Motion 2020/21:835 av Laila Naraghi (S)
Sänkt moms på begagnade kläder

Motion 2020/21:834 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S)
Avskaffa informationsplikten för hivsmittade

Motion 2020/21:833 av Laila Naraghi (S)
Ökat hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten

Motion 2020/21:832 av Magnus Manhammar (S)
Högre skatteavdrag för cykelpendling

Motion 2020/21:831 av Laila Naraghi (S)
Kärntekniskt centrum

Motion 2020/21:830 av Magnus Manhammar (S)
Undersök möjligheten att införa en sockerskatt i Sverige vid en skattereform

Motion 2020/21:829 av Magnus Manhammar (S)
Systemet för organdonation

Motion 2020/21:828 av Magnus Manhammar (S)
Återinförande av avdragsrätt för medlemskap i en fackförening och arbetslöshetskassa

Motion 2020/21:827 av Magnus Manhammar (S)
Ny modell för koldioxidskatt

Motion 2020/21:826 av Magnus Manhammar och Nermina Mizimovic (båda S)
Fler lagliga vägar för att söka asyl

Motion 2020/21:825 av Magnus Manhammar (S)
Fler psykologer i primärvården

Motion 2020/21:824 av Magnus Manhammar (S)
Näringsriktiga måltider för äldre

Motion 2020/21:823 av Magnus Manhammar (S)
Undersök möjligheterna för att skapa en ny internationell Östersjömyndighet

Motion 2020/21:822 av Magnus Manhammar och Hillevi Larsson (båda S)
Stå upp för Västsahara

Motion 2020/21:821 av Magnus Manhammar (S)
Översyn av försäljningen av biljetter i andra hand

Motion 2020/21:820 av Magnus Manhammar (S)
Se över räntetaket för högkostnadskrediter

Motion 2020/21:819 av Magnus Manhammar (S)
Garantera studentbostäder

Motion 2020/21:818 av Magnus Manhammar (S)
Fler åtgärder för att förebygga skador orsakade av asbest

Motion 2020/21:817 av Magnus Manhammar (S)
Vegansk kost i förskolor och skolor i alla kommuner

Motion 2020/21:816 av Magnus Manhammar (S)
Ordning och reda vid åtgärdsanställningar

Motion 2020/21:815 av Magnus Manhammar (S)
Grundkrav på kollektivavtal

Motion 2020/21:814 av Magnus Manhammar (S)
Toleransarbetet inom skolan

Motion 2020/21:813 av Magnus Manhammar (S)
En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2020/21:812 av Eva Lindh (S)
Förhindra avdragsrätten för ROT och RUT utomlands

Motion 2020/21:811 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Svenska ortnamn i fjällen

Motion 2020/21:810 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Ökad kulturmiljöhänsyn vid exploatering

Motion 2020/21:809 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Åtgärder mot extremism i civilsamhället

Motion 2020/21:808 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Svenskt kulturarvsår

Motion 2020/21:807 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Språkfrågor

Motion 2020/21:806 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Spelmarknadspolitik

Motion 2020/21:805 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Scenkonst

Motion 2020/21:804 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Samiska utbildningsfrågor

Motion 2020/21:803 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Public service-frågor

Motion 2020/21:802 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Politik för ett starkt och oberoende civilsamhälle

Motion 2020/21:801 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Nationella minoriteter i Sverige

Motion 2020/21:800 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Nationell handlingsplan för kyrkor som tas ur bruk

Motion 2020/21:799 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Museifrågor

Motion 2020/21:797 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Grundlag

Motion 2020/21:796 av Per Lodenius m.fl. (C)
Östersjöns miljö- och fiskeripolitik

Motion 2020/21:795 av Per Lodenius m.fl. (C)
Strandskyddet och utvecklingen i skärgården och på landsbygden

Motion 2020/21:794 av Ola Johansson och Mikael Larsson (båda C)
Handläggningstider vid utbyggnad av elnätet

Motion 2020/21:793 av Ola Johansson (C)
Förlängd nedfrysningstid för befruktade äggceller

Motion 2020/21:792 av Ola Johansson (C)
Hemmasittare

Motion 2020/21:791 av Ola Johansson (C)
Anpassade bemanningsregler för den mindre yrkessjöfarten

Motion 2020/21:790 av Ola Johansson (C)
Jämställt bistånd för entreprenörskap och miljö

Motion 2020/21:789 av Ola Johansson (C)
Höjd hastighetsgräns för A-traktor

Motion 2020/21:788 av Ola Johansson (C)
Höjd maxfart för personbil med husvagn

Motion 2020/21:787 av Ola Johansson (C)
Nytt organdonationssystem - opt-out

Motion 2020/21:786 av Ola Johansson (C)
Tillåt fler språk än svenska vid myndighetsutövning

Motion 2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C)
Plats för cykling, hållbarhet och hälsa

Motion 2020/21:784 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C)
Lika villkor för hästnäringen

Motion 2020/21:783 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)
Ökad avskjutning av vildsvin

Motion 2020/21:782 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)
Bildande av naturreservat

Motion 2020/21:781 av Daniel Bäckström (C)
Ordningsvakter

Motion 2020/21:780 av Daniel Bäckström (C)
Stöd till enskilda vägar och skogsvägar

Motion 2020/21:779 av Daniel Bäckström (C)
Gynnsam bevarandestatus i fråga om varg

Motion 2020/21:778 av Daniel Bäckström (C)
Avgifter för utbildning av ordningsvakter

Motion 2020/21:777 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C)
Landbaserade fiskodlingar

Motion 2020/21:776 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C)
ROT-avdrag för renovering av fönsterbågar

Motion 2020/21:775 av Daniel Bäckström (C)
Farledsavgifter

Motion 2020/21:774 av Daniel Bäckström (C)
Information om vilka fordon en person äger

Motion 2020/21:773 av Daniel Bäckström (C)
Slopad mängdrabatt

Motion 2020/21:772 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)
Stoppa högt spelande fordon på allmän plats

Motion 2020/21:771 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C)
Gränshinder mellan Sverige och Norge

Motion 2020/21:770 av Daniel Bäckström (C)
Investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet

Motion 2020/21:769 av Daniel Bäckström (C)
Länsstyrelsens besiktningspersonal

Motion 2020/21:768 av Daniel Bäckström (C)
Småskaliga slakterier

Motion 2020/21:767 av Magnus Jacobsson (KD)
Turkiets agerande i Mellanöstern

Motion 2020/21:766 av Magnus Jacobsson (KD)
Ordningsvakter

Motion 2020/21:765 av Magnus Jacobsson (KD)
Föräldrars och elevers rätt till information om skolor

Motion 2020/21:764 av Magnus Jacobsson (KD)
Likställighet för barn i friskola

Motion 2020/21:763 av Magnus Jacobsson (KD)
Småskaliga slakterier

Motion 2020/21:762 av Magnus Jacobsson (KD)
Översyn av va-lagen

Motion 2020/21:761 av Magnus Jacobsson (KD)
En svensk industriplan

Motion 2020/21:760 av Magnus Jacobsson (KD)
Fler tjänster i RUT

Motion 2020/21:759 av Camilla Brodin (KD)
Utvärdering av skatteutjämningssystemet i sin helhet - för hela Sveriges skull

Motion 2020/21:758 av Camilla Brodin (KD)
Redovisning av hela skatten

Motion 2020/21:757 av Camilla Brodin och Larry Söder (båda KD)
Effektutvärdering av den skadliga kemikalieskatten

Motion 2020/21:756 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Kraftförsörjningen i Sörmland

Motion 2020/21:755 av Heléne Björklund (S)
Bygg fler små hyresrätter med stöd

Motion 2020/21:754 av Heléne Björklund (S)
Reglera godtyckliga arrendekostnader

Motion 2020/21:753 av Hans Hoff (S)
Små barn som utsatts för brott

Motion 2020/21:752 av Anna Wallentheim (S)
Momsregler och civilsamhället

Motion 2020/21:751 av Mats Wiking och Kristina Nilsson (båda S)
Överväg en "läskskatt"

Motion 2020/21:750 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Insatser mot näthat

Motion 2020/21:749 av Hans Hoff m.fl. (S)
Tillsvidareanställning

Motion 2020/21:748 av Hans Hoff m.fl. (S)
Avdragsrätt för fackföreningsavgift

Motion 2020/21:747 av Hans Hoff m.fl. (S)
Behovet av mer arbetsmarknadsutbildning och förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Motion 2020/21:746 av Helén Pettersson (S)
Det allmänna uppdraget i viltförvaltningen

Motion 2020/21:745 av Helén Pettersson (S)
Avskaffa fideikommiss

Motion 2020/21:744 av Hillevi Larsson (S)
Barnomsorg på de tider då föräldrarna arbetar

Motion 2020/21:743 av Ingemar Nilsson (S)
Registrering av testamente

Motion 2020/21:742 av Eva Lindh (S)
Förutsättningar för gode män och förvaltare

Motion 2020/21:741 av Per-Arne Håkansson och Marianne Pettersson (båda S)
Ökad kunskap och samarbete för att motverka psykiska ohälsa

Motion 2020/21:740 av Per-Arne Håkansson (S)
Hållbar utveckling för va-system

Motion 2020/21:739 av Joakim Sandell (S)
Fordonsverkstäder bör bli anmälningspliktig verksamhet

Motion 2020/21:738 av Ingemar Nilsson (S)
Flexiblare regler för uttag av tjänstepension

Motion 2020/21:737 av Hans Hoff m.fl. (S)
Sjuk- och aktivitetsersättning

Motion 2020/21:736 av Josef Fransson (SD)
Integritet på nätet och nätjättarnas växande makt

Motion 2020/21:735 av Ali Esbati m.fl. (V)
Arbetsmiljö och arbetstid

Motion 2020/21:734 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)
Ändamålsenlig kemikaliepolitik

Motion 2020/21:733 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
Politik för värnad och stärkt äganderätt

Motion 2020/21:732 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Ett resurseffektivt samhälle

Motion 2020/21:731 av Runar Filper m.fl. (SD)
Svenskt fiske och vattenbruk

Motion 2020/21:730 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)
Svenska livsmedel

Motion 2020/21:729 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
En skogspolitik för lönsamt brukande och biologisk mångfald

Motion 2020/21:728 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Marin miljö och vattenvård

Motion 2020/21:727 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
En effektiv klimatpolitik

Motion 2020/21:726 av Runar Filper m.fl. (SD)
Kulturarv och miljöer i fädernas bygder

Motion 2020/21:725 av Runar Filper m.fl. (SD)
Jakt, viltvård och tradition

Motion 2020/21:724 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)
Det svenska jordbruket

Motion 2020/21:723 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)
Ett starkare djurskydd

Motion 2020/21:722 av Runar Filper m.fl. (SD)
Bekämpning av ekoterrorism

Motion 2020/21:721 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Ökad flexibilitet för egenföretagare

Motion 2020/21:720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Vattenfall AB

Motion 2020/21:719 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Utred en avkriminalisering av för sent inlämnade årsredovisningar

Motion 2020/21:718 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Utred s.k. carry-back inom bolagsskattesystemet

Motion 2020/21:717 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Uppfinningslandet Sverige

Motion 2020/21:716 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Turism och besöksnäring

Motion 2020/21:715 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Tillsättande av en industrikommission

Motion 2020/21:714 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Telia Company AB

Motion 2020/21:713 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Svenska Spel AB

Motion 2020/21:712 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Svenska institutet

Motion 2020/21:711 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Stärkta förutsättningar för livsvetenskap

Motion 2020/21:710 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Stärkt trygghet för Sveriges butiksägare

Motion 2020/21:709 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Statligt ägande

Motion 2020/21:708 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Starta eget-bidrag till yrkesverksamma

Motion 2020/21:707 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
SJ AB

Motion 2020/21:706 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Serverhallar - en ny basnäring

Motion 2020/21:705 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Regional tillväxt - för ett levande Sverige

Motion 2020/21:704 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag

Motion 2020/21:703 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Postnord AB

Motion 2020/21:702 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Näringspolitikens inriktning

Motion 2020/21:701 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Mineralpolitik för en stark gruvnäring

Motion 2020/21:700 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Rimliga förutsättningar för landsbygden

Motion 2020/21:699 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Krafttag mot bluffakturor

Motion 2020/21:698 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Lernia

Motion 2020/21:697 av Magnus Jacobsson (KD)
Sverige bör införa s.k. end of waste-kriterier för uttjänta däck

Motion 2020/21:696 av Magnus Oscarsson (KD)
En ny utredning om vad som hände med Raoul Wallenberg

Motion 2020/21:695 av Kjell-Arne Ottosson och Larry Söder (båda KD)
Återinför tjänstemannaansvaret

Motion 2020/21:694 av Magnus Oscarsson och Mikael Oscarsson (båda KD)
Erkänn Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2020/21:693 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Hongkong

Motion 2020/21:692 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förenta nationerna

Motion 2020/21:691 av Björn Söder m.fl. (SD)
Fredsprocessen Israel-Palestina

Motion 2020/21:690 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Europeiska unionen

Motion 2020/21:689 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Erkännande av folkmord

Motion 2020/21:688 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
En svensk Magnitskijlagstiftning

Motion 2020/21:687 av Fredrik Lindahl m.fl. (SD)
Några valfrågor

Motion 2020/21:686 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Några parlamentariska frågor

Motion 2020/21:685 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Några kommunala frågor

Motion 2020/21:684 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Granskning och normprövning

Motion 2020/21:682 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Förvaltningsfrågor

Motion 2020/21:681 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Diplomatiska garantier om human behandling

Motion 2020/21:680 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030

Motion 2020/21:679 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Uppsägning av EU-Kuba-avtalet

Motion 2020/21:678 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Republiken Kina (Taiwan)

Motion 2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD)
Säkerhetspolitik

Motion 2020/21:676 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Syrien

Motion 2020/21:675 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Sveriges arbete i Europarådet

Motion 2020/21:674 av Sara Gille m.fl. (SD)
Stöd för utsatta kvinnor i utrikespolitiken

Motion 2020/21:673 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Somaliland

Motion 2020/21:672 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Somalia

Motion 2020/21:671 av Björn Söder m.fl. (SD)
Ryssland

Motion 2020/21:670 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

Motion 2020/21:669 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kurdistan och Nineveslätten

Motion 2020/21:668 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Kapitalförsörjning och riskkapital

Motion 2020/21:667 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Immaterialrättsliga frågor i ett digitalt samhälle

Motion 2020/21:666 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Hårdare reglering av handel med metallskrot

Motion 2020/21:665 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Export av snus

Motion 2020/21:664 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Exponentiella teknologier

Motion 2020/21:663 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
En tillväxtorienterad politik för industrilandet Sverige

Motion 2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
En hållbar energipolitik

Motion 2020/21:661 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
En handelspolitik för tillväxt

Motion 2020/21:660 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Det svenska stålet

Motion 2020/21:659 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Avskaffa kemikalieskatten

Motion 2020/21:658 av Ebba Hermansson m.fl. (SD)
Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

Motion 2020/21:657 av Ebba Hermansson m.fl. (SD)
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Motion 2020/21:656 av Ebba Hermansson m.fl. (SD)
Krafttag mot våld och förtryck i hederns namn

Motion 2020/21:655 av Ebba Hermansson m.fl. (SD)
Jämställdhet

Motion 2020/21:654 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Arbetsmiljö

Motion 2020/21:653 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Arbetsmarknad

Motion 2020/21:652 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationellt stöd till utsatta kristna

Motion 2020/21:651 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationellt demokratiarbete

Motion 2020/21:650 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationellt arbete för en sund djurhållning

Motion 2020/21:649 av Björn Söder m.fl. (SD)
Internationella militära insatser

Motion 2020/21:648 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationell koalition för att granska ledare som bistått Islamiska staten

Motion 2020/21:647 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Ökad nordisk språkförståelse

Motion 2020/21:646 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Nordens hus i Sverige

Motion 2020/21:645 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Åtgärder mot unga lagöverträdare

Motion 2020/21:644 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Sveriges vapenlagstiftning

Motion 2020/21:643 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Tullfrågor

Motion 2020/21:642 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Terrorism

Motion 2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Straffrättsliga frågor

Motion 2020/21:640 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Processrättsliga frågor

Motion 2020/21:639 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Polisfrågor

Motion 2020/21:638 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Kriminalvårdsfrågor

Motion 2020/21:637 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
En effektiv lag om särskild utlänningskontroll

Motion 2020/21:636 av Alireza Akhondi (C)
Straffrabatt

Motion 2020/21:635 av Alireza Akhondi (C)
Framtidssäkring av det svenska vägnätet

Motion 2020/21:634 av Alireza Akhondi (C)
Ett tryggt Sverige fritt från brott och extremism

Motion 2020/21:633 av Alireza Akhondi (C)
Flaggning av adresser för ambulans

Motion 2020/21:632 av Alireza Akhondi (C)
Politiskt tillsatta nämndemän

Motion 2020/21:631 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C)
Utvärdera den svenska missbrukspolitiken

Motion 2020/21:630 av Niels Paarup-Petersen (C)
Receptfria naloxonläkemedel

Motion 2020/21:629 av Niels Paarup-Petersen (C)
Utred gråzoner i livets slutskede inklusive dödshjälp

Motion 2020/21:628 av Niels Paarup-Petersen (C)
Kinas ökande makt

Motion 2020/21:627 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
Cirkulära livsmedelssystem

Motion 2020/21:626 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Stärkta möjligheter för medarbetarägda och kooperativa företag

Motion 2020/21:625 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Förbättrade villkor för energikooperativ

Motion 2020/21:624 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Friskvårdsbidraget måste gälla för alla företagsformer

Motion 2020/21:623 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Åtgärder och policy för bättre myndighets- och bolagsdialog med allmänheten

Motion 2020/21:622 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Fördelningssystem för bättre balans mellan utbildning och forskning

Motion 2020/21:621 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C)
Egenanställning

Motion 2020/21:620 av Solveig Zander (C)
Integritetsbalk

Motion 2020/21:619 av Solveig Zander (C)
Kvinnors företagande

Motion 2020/21:618 av Solveig Zander (C)
Öka välbefinnandet - inför stöd till gemensamhetslokal i nybyggda seniorhus

Motion 2020/21:617 av Solveig Zander (C)
Underlätta för företag att lämna in årsredovisningar i tid

Motion 2020/21:616 av Kerstin Lundgren (C)
Inför en obligatorisk MAR i hälso- och sjukvårdslagen

Motion 2020/21:615 av Kerstin Lundgren (C)
Gårdsförsäljning nu

Motion 2020/21:614 av Kerstin Lundgren (C)
Svenskt medborgarskap har stupstock vid 22 års ålder

Motion 2020/21:613 av Kerstin Lundgren (C)
Treterminssystem i skolan

Motion 2020/21:612 av Kerstin Lundgren (C)
Sverige behöver fler djurskötare

Motion 2020/21:611 av Kerstin Lundgren (C)
Rätten att avsluta sitt liv vid svåra lidanden i livets slutskede

Motion 2020/21:610 av Kerstin Lundgren (C)
Stärka och säkra förbindelserna E4 och E20 genom Södertälje

Motion 2020/21:609 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Kameraövervakning

Motion 2020/21:608 av Per Schöldberg och Helena Lindahl (båda C)
Bättre kontroll av nödbelysning i allmänna lokaler

Motion 2020/21:607 av Per Schöldberg m.fl. (C)
Åtgärder för bättre balansering av sälstammen

Motion 2020/21:606 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Gårdsförsäljning

Motion 2020/21:605 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Åtgärder för balansering av vildsvinsstammen

Motion 2020/21:604 av Josef Fransson (SD)
Avskaffande av public service i dess nuvarande form

Motion 2020/21:603 av Josef Fransson (SD)
Utvisning av dömda brottslingar trots avsaknad av utvisningsdom

Motion 2020/21:602 av Josef Fransson (SD)
Åtgärder för rättsväsendet

Motion 2020/21:601 av Josef Fransson (SD)
Åtgärder mot institutionaliserad korruption

Motion 2020/21:600 av Patrick Reslow och Jörgen Grubb (båda SD)
Öresundsmetron - en klimatsmart investering

Motion 2020/21:599 av Ingemar Kihlström och Magnus Oscarsson (båda KD)
Erkännande av Somaliland som självständig stat

Motion 2020/21:598 av Clara Aranda m.fl. (SD)
Höjd åldersgräns för kirurgiska ingrepp och hormonbehandling vid könsdysfori

Motion 2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Samarbetet i Norden och Baltikum

Motion 2020/21:596 av Ulla Andersson m.fl. (V)
Motionsrätten på extra ändringsbudgetar

Motion 2020/21:594 av Sven-Olof Sällström och Björn Söder (båda SD)
Valobservatörer i valet 2022

Motion 2020/21:593 av Ingemar Kihlström (KD)
Förändra regelverk samt förordningar så att myndigheters försäljning av personuppgifter begränsas

Motion 2020/21:592 av Sofia Nilsson (C)
ROT-avdrag för den ideella sektorn

Motion 2020/21:591 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)
Västra stambanan

Motion 2020/21:590 av Per Åsling (C)
Förutsägbara regler för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten för enskilda näringsidkare

Motion 2020/21:589 av Per Åsling (C)
Rapportering till Skatteverket

Motion 2020/21:588 av Per Åsling (C)
Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar

Motion 2020/21:587 av Sofia Nilsson (C)
Minskat regelkrångel för besöksnäringen

Motion 2020/21:586 av Sofia Nilsson (C)
Komplettera skolidrott med pulsträning

Motion 2020/21:585 av Sofia Nilsson (C)
Barn som bevittnat våld ska betraktas som brottsoffer

Motion 2020/21:584 av Sofia Nilsson (C)
Ge studenter en tryggare studietid

Motion 2020/21:583 av Sofia Nilsson och Stina Larsson (båda C)
Rättvisa taxor för vatten och avlopp

Motion 2020/21:582 av Sofia Nilsson och Stina Larsson (båda C)
Jordbrukets benämning i miljöbalken

Motion 2020/21:581 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C)
Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar

Motion 2020/21:580 av Sofia Nilsson (C)
Förbättra trygghetssystemet

Motion 2020/21:579 av Sofia Nilsson (C)
Ålfiske

Motion 2020/21:578 av Sofia Nilsson (C)
Svenska djurskyddsregler som krav

Motion 2020/21:577 av Sofia Nilsson (C)
Utveckla studenthälsan

Motion 2020/21:576 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)
Byggnation på landsbygden

Motion 2020/21:575 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Reformerat lantmäteri

Motion 2020/21:574 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)
Näringstillförsel i skogen

Motion 2020/21:573 av Peter Helander och Per Schöldberg (båda C)
Bygg mer på gamla detaljplaner

Motion 2020/21:572 av Peter Helander m.fl. (C)
Regelförenkling inom besöksnäringen

Motion 2020/21:571 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C)
Vägskyltning vid allmänna vägar

Motion 2020/21:570 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C)
Mer solenergi

Motion 2020/21:569 av Patrik Jönsson (SD)
Räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare

Motion 2020/21:568 av Patrik Jönsson (SD)
Ta bort onödig administration i vården

Motion 2020/21:567 av Patrik Jönsson (SD)
Modernisera regelverket för uppkörning på motorcykel

Motion 2020/21:566 av Patrik Jönsson (SD)
Gör E6 genom Skåne sexfilig

Motion 2020/21:565 av Patrik Jönsson (SD)
Ny trafikplats vid Boråstorpet på riksväg 40

Motion 2020/21:564 av Anne Oskarsson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Viltets ökning i Kalmar län

Motion 2020/21:563 av Anne Oskarsson (SD)
Äldres rätt till ett värdigt, respektfullt bemötande och rätten till den egna kroppen

Motion 2020/21:562 av Anne Oskarsson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Trafiksäkerheten på Ölandsbron

Motion 2020/21:561 av Anne Oskarsson (SD)
Sfi - uttalets betydelse för språkinlärning

Motion 2020/21:560 av Anne Oskarsson (SD)
Hjärnskador vid ECT-behandling

Motion 2020/21:559 av Anne Oskarsson (SD)
Rekommendationer gällande adhd-medicin

Motion 2020/21:558 av Clara Aranda (SD)
Översyn av Polishögskolans antagningskrav vid neuropsykiatrisk diagnos

Motion 2020/21:557 av Clara Aranda (SD)
Slopa befintlig skatt på plastbärkassar

Motion 2020/21:556 av Clara Aranda (SD)
Nödvändiga åtgärder för att stärka Sveriges regionala flygplatser

Motion 2020/21:555 av Clara Aranda (SD)
Förbättrad reglering av transportering av hästar

Motion 2020/21:554 av Dennis Dioukarev (SD)
Så får fler unga sin första bostad

Motion 2020/21:553 av Dennis Dioukarev (SD)
Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2020/21:552 av Dennis Dioukarev (SD)
Statliga startlån

Motion 2020/21:551 av Dennis Dioukarev (SD)
Uppskjutna avgifter för nystartade företag till Bolagsverket

Motion 2020/21:550 av Dennis Dioukarev (SD)
Statligt ägande av Sunpine

Motion 2020/21:549 av Dennis Dioukarev (SD)
Starta eget-lån för unga vuxna

Motion 2020/21:548 av Dennis Dioukarev (SD)
Marknadskompletterande riskkapitalfond

Motion 2020/21:547 av Dennis Dioukarev (SD)
Hållbar semesterstart

Motion 2020/21:546 av Dennis Dioukarev (SD)
Företagsamhet bland unga

Motion 2020/21:545 av Dennis Dioukarev (SD)
Eget utträde

Motion 2020/21:544 av Dennis Dioukarev och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Alkoholservering i den svenska hockeyligan (SHL)

Motion 2020/21:543 av Dennis Dioukarev (SD)
Samlokalisering av Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan

Motion 2020/21:542 av Dennis Dioukarev (SD)
Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Motion 2020/21:541 av Ingemar Kihlström (KD)
Inled processen för att flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem

Motion 2020/21:540 av Ingemar Kihlström (KD)
Se över möjligheten att utöka ROT-avdraget

Motion 2020/21:539 av Ingemar Kihlström (KD)
Sista etappen av vägförbättrande ombyggnation av väg 181

Motion 2020/21:538 av Ingemar Kihlström (KD)
Västra stambanan

Motion 2020/21:537 av Ingemar Kihlström (KD)
Likställ krav på ljudnivåer från idrottsanläggningar med krav för vägar och järnvägar

Motion 2020/21:536 av Ingemar Kihlström (KD)
Samordna regelverk för bevattningsförbud

Motion 2020/21:535 av Ingemar Kihlström (KD)
Skolavslutning och firanden av högtider med konfessionella inslag i kyrkolokaler

Motion 2020/21:534 av Ingemar Kihlström (KD)
Fortsatt satsning på säkra och trygga stationsmiljöer

Motion 2020/21:533 av Ingemar Kihlström (KD)
Åtgärder mot störande musik från bilar i tätorter

Motion 2020/21:532 av Ingemar Kihlström (KD)
Åtgärder för att motverka den spanska skogssnigelns utbredning och skadeverkningar

Motion 2020/21:531 av Robert Halef (KD)
Tandtekniker

Motion 2020/21:530 av Robert Halef (KD)
Ett självständigt Libanon behöver Sveriges och omvärldens stöd

Motion 2020/21:529 av Robert Halef (KD)
Åtgärder för kristna flyktingar

Motion 2020/21:528 av Robert Halef (KD)
Klostret Mor Gabriel

Motion 2020/21:527 av Michael Anefur (KD)
Samtidigt bygglov/bygganmälan för utbyggnad av befintlig fastighet och attefallshus

Motion 2020/21:526 av Michael Anefur (KD)
Reform av strandskyddsreglerna

Motion 2020/21:525 av Robert Halef (KD)
Stärkt skydd för anonyma vittnen vid gängrelaterade brott

Motion 2020/21:524 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Sänkt fordonsskatt på personbilar och lätta lastbilar

Motion 2020/21:523 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Fastighetsavgift

Motion 2020/21:522 av Josef Fransson (SD)
Kriminella och medborgarskap

Motion 2020/21:521 av Josef Fransson (SD)
Minska personal utanför kärnverksamheten på myndigheterna

Motion 2020/21:520 av Josef Fransson (SD)
Grundavdrag för kapitalinkomster

Motion 2020/21:519 av Josef Fransson (SD)
Fingeravtrycksläsare för att kvittera ut bidrag

Motion 2020/21:518 av Josef Fransson (SD)
Försök inom medicinsk forskning

Motion 2020/21:517 av Josef Fransson (SD)
Övervakningsansvar vid tvångsavvisningar

Motion 2020/21:516 av Josef Fransson (SD)
Miljöfrämjande grödor för ett hållbart jordbruk

Motion 2020/21:515 av Josef Fransson (SD)
Skapa incitament för ekonomisk tillväxt i Sveriges kommuner

Motion 2020/21:514 av Josef Fransson (SD)
Motorsport och motorhobby

Motion 2020/21:513 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Översyn av LAS

Motion 2020/21:512 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Vårdnadshavares rätt till information

Motion 2020/21:511 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Möjlighet att skatta i två kommuner

Motion 2020/21:510 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
En individuell sjukförsäkring

Motion 2020/21:509 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Föräldraledighet från alla politiska uppdrag

Motion 2020/21:508 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Sanktionsmöjligheter vid försvårande av umgänge

Motion 2020/21:507 av Emma Carlsson Löfdahl (-)
Riksväg 40

Motion 2020/21:506 av Amineh Kakabaveh (-)
Kampen mot antisemitism

Motion 2020/21:505 av Hampus Hagman (KD)
En ännu bättre tonnageskatt

Motion 2020/21:504 av Jimmy Ståhl (SD)
Maritimt program

Motion 2020/21:503 av Jimmy Ståhl (SD)
Bonus-malus

Motion 2020/21:502 av Jimmy Ståhl (SD)
Flygskatt

Motion 2020/21:501 av Jimmy Ståhl (SD)
Fastighetsskatt

Motion 2020/21:500 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Akut översyn av behandling vid tidigt debuterande könsdysfori

Motion 2020/21:499 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Entreprenörskap som obligatoriskt gymnasieämne

Motion 2020/21:498 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Inköpspris för permanentbostad justerat efter inflationsindex vid beräkning av realisationsvinst

Motion 2020/21:497 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Nationellt förbud mot böneutrop från religiösa byggnader

Motion 2020/21:496 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Ökat kunskapsstöd rörande vård av sköldkörtelsjuka

Motion 2020/21:495 av Désirée Pethrus (KD)
Uppföljning av sexköpslagen - åtgärder mot pornografi

Motion 2020/21:494 av Désirée Pethrus (KD)
Stoppa försäljning av pass inom EU

Motion 2020/21:493 av Lars Adaktusson (KD)
Offentlig fond för kvalitetsjournalistik

Motion 2020/21:492 av Lars Adaktusson (KD)
Uppgradering av Mora flygplats

Motion 2020/21:491 av Lars Adaktusson (KD)
Kartläggning av kristofobi i Sverige

Motion 2020/21:490 av Lars Adaktusson (KD)
En nationell värdekommission

Motion 2020/21:489 av Lars Adaktusson (KD)
Rådslag om Dalarnas turistindustri

Motion 2020/21:488 av Lars Adaktusson (KD)
Åtgärdsplan för Dalabanan

Motion 2020/21:487 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD)
Ställ krav på palestinska myndigheten

Motion 2020/21:486 av Mikael Oscarsson (KD)
Reformera Folkbildningsrådet för att stoppa bidrag till skattefinansieringen av antidemokratiska organisationer

Motion 2020/21:485 av Mikael Oscarsson (KD)
Åtgärder mot stölder av vapen i Regeringskansliet

Motion 2020/21:484 av Mikael Oscarsson (KD)
Ryssland måste ge all information om Raoul Wallenberg

Motion 2020/21:483 av Mikael Oscarsson (KD)
Stöd den demokratiska kampen i Belarus

Motion 2020/21:482 av Mikael Oscarsson (KD)
Riksväg 282

Motion 2020/21:481 av Mikael Oscarsson (KD)
Barnomsorgspeng

Motion 2020/21:480 av Peter Helander och Per Åsling (båda C)
Värna ett levande fäbodbruk

Motion 2020/21:479 av Peter Helander och Per Åsling (båda C)
Garanterad samhällsservice

Motion 2020/21:478 av Peter Helander (C)
Investeringar i Dalabanan

Motion 2020/21:477 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Bättre kreditgarantier för bostadsbyggande på marknadsmässigt svaga marknader

Motion 2020/21:476 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet

Motion 2020/21:475 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Konkurrenskraftsmål

Motion 2020/21:474 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Marksnål teknik

Motion 2020/21:473 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C)
Forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk

Motion 2020/21:472 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C)
En ny egnahemsrörelse

Motion 2020/21:471 av Mikael Larsson (C)
Sekretess inom djurskydd

Motion 2020/21:470 av Mikael Larsson (C)
Kostnadsförslag vid nya kraftledningar

Motion 2020/21:469 av Mikael Larsson (C)
Övervakningsorgan för illegala penningflöden

Motion 2020/21:468 av Mikael Larsson (C)
Friskvårdsbidrag för personer i egen firma och handelsbolag

Motion 2020/21:467 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)
Naturbruksskolorna och de gröna näringarna är framtiden

Motion 2020/21:466 av Mikael Larsson (C)
Ersättning för markinlösen

Motion 2020/21:465 av Mikael Larsson (C)
Bedrägerier med personnummer

Motion 2020/21:464 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C)
Lättläst demokratisatsning

Motion 2020/21:463 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C)
Offentlig information på lättläst svenska

Motion 2020/21:462 av Mikael Larsson (C)
Stärkt stöd till samlingslokalshållarna

Motion 2020/21:461 av Kerstin Lundgren (C)
Översyn av regler som styr det akademiska läsåret

Motion 2020/21:460 av Kerstin Lundgren (C)
AP-fonderna och klimatlobbning

Motion 2020/21:459 av Kerstin Lundgren (C)
Producentansvar för fritidsbåtar och nationellt system för skrotbåtar

Motion 2020/21:458 av Kerstin Lundgren (C)
Kvalitet i äldreomsorgen

Motion 2020/21:457 av Kerstin Lundgren (C)
Fyrverkeriförbud för privatpersoner

Motion 2020/21:456 av Kerstin Lundgren (C)
Samlat grepp för det lokala brottsförebyggande arbetet

Motion 2020/21:455 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)
Möjlighet för personer med funktionsnedsättning att välja bostadsort

Motion 2020/21:454 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)
Effektivare markanvändning

Motion 2020/21:453 av Annika Qarlsson (C)
RUT-avdrag

Motion 2020/21:451 av Amineh Kakabaveh (-)
Om hedersvåld, gängkriminalitet och religiös extremism

Motion 2020/21:450 av Amineh Kakabaveh (-)
Invandrade kvinnors jämställdhet och ekonomiska oberoende

Motion 2020/21:449 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Stoppa skjutningarna och öka tryggheten i socialt utsatta områden

Motion 2020/21:448 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Vissa kulturpolitiska frågor

Motion 2020/21:447 av Robert Halef (KD)
Rädda idrotten från matchfixning

Motion 2020/21:446 av Désirée Pethrus (KD)
Turkiet

Motion 2020/21:445 av Désirée Pethrus (KD)
Kuba

Motion 2020/21:444 av Magnus Jacobsson (KD)
Stoppa hädelselagar och dödsstraff för konvertiter

Motion 2020/21:443 av Magnus Jacobsson (KD)
Hot och våld mot jordbrukare, jägare och samer

Motion 2020/21:442 av Magnus Jacobsson (KD)
Hemvård i annan kommun

Motion 2020/21:441 av Magnus Jacobsson (KD)
Fastigheter som säljs på ofri grund

Motion 2020/21:440 av Magnus Jacobsson (KD)
Likställ olika former av turistboenden

Motion 2020/21:439 av Magnus Jacobsson (KD)
En kropp, en försäkring

Motion 2020/21:438 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Ett starkare Norden

Motion 2020/21:437 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
En strategi för mobiltäckning

Motion 2020/21:436 av Magnus Oscarsson (KD)
Upprustning av länsväg 131 mellan Österbymo och Tranås

Motion 2020/21:435 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Skydda personnummer

Motion 2020/21:434 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Nordiskt skatteavtal

Motion 2020/21:433 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Enskilda vägar

Motion 2020/21:432 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Vård för marginaliserade grupper

Motion 2020/21:431 av Ali Esbati m.fl. (V)
Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2020/21:430 av Gudrun Brunegård (KD)
Viltstängsel i Kalmar län

Motion 2020/21:429 av Gudrun Brunegård (KD)
Sveriges ställningstagande beträffande orsaken till Dag Hammarskjölds död

Motion 2020/21:428 av Gudrun Brunegård (KD)
Tillkännage mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) i Astrid Lindgrens stad Vimmerby

Motion 2020/21:427 av Gudrun Brunegård (KD)
Inrätta en nationell Astrid Lindgren-dag

Motion 2020/21:426 av Gudrun Brunegård (KD)
Underlätta kommunernas hantering av övergivna hus

Motion 2020/21:425 av Gudrun Brunegård (KD)
Fossilfri järnvägstrafik på Stångådalsbanan och Tjustbanan

Motion 2020/21:424 av Per Lodenius och Per Åsling (båda C)
Bättre förutsättningar för att bevara, använda och utveckla det motorhistoriska kulturarvet

Motion 2020/21:423 av Per Lodenius och Johanna Jönsson (båda C)
Sänkt dansmoms

Motion 2020/21:422 av Per Lodenius (C)
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Motion 2020/21:421 av Per Lodenius (C)
Eget företagande för personer med funktionsnedsättning

Motion 2020/21:420 av Per Lodenius (C)
Mobila mammografienheter

Motion 2020/21:419 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Bredband i hela landet

Motion 2020/21:418 av Martina Johansson (C)
Internationella adoptioner

Motion 2020/21:417 av Jonny Cato och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2020/21:416 av Niels Paarup-Petersen (C)
Gör Öresund till biosfärområde

Motion 2020/21:415 av Niels Paarup-Petersen (C)
En fungerande arbetsmarknad i hela Öresundsområdet

Motion 2020/21:414 av Niels Paarup-Petersen (C)
Gör Sveriges städer roligare

Motion 2020/21:413 av Niels Paarup-Petersen (C)
Bygg fler broar och färre hinder i Öresundsregionen

Motion 2020/21:412 av Niels Paarup-Petersen (C)
Staten måste bidra till utgrävningen i Uppåkra

Motion 2020/21:411 av Niels Paarup-Petersen (C)
Upphandling och offentliga inköp under EU:s tröskelvärde

Motion 2020/21:410 av Niels Paarup-Petersen (C)
Sanering av Östersjön

Motion 2020/21:409 av Niels Paarup-Petersen (C)
För ett tryggare Malmö och Sverige

Motion 2020/21:408 av Niels Paarup-Petersen (C)
Statlig kontrollstyrka mot livsmedelsfusk

Motion 2020/21:407 av Niels Paarup-Petersen (C)
Införande av lex Ahmed för polisen

Motion 2020/21:406 av Niels Paarup-Petersen (C)
Gör avsättningar till en periodiseringsfond sjukpenninggrundande

Motion 2020/21:405 av Niels Paarup-Petersen och Jonny Cato (båda C)
Öresundsmetro

Motion 2020/21:404 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)
Hyressättning

Motion 2020/21:403 av Jörgen Grubb (SD)
Cyklar på cykelbanan

Motion 2020/21:402 av Jörgen Grubb (SD)
Förarbevis övriga motordrivna fordon

Motion 2020/21:401 av Jörgen Grubb (SD)
Gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten

Motion 2020/21:400 av Jörgen Grubb (SD)
Kontroll av utgående gods, fordon och transporter

Motion 2020/21:398 av Jens Holm m.fl. (V)
It och bredband

Motion 2020/21:397 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
Konsumenträtt

Motion 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En demokratisk och trygg skola

Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Stoppa sexköp och människohandel

Motion 2020/21:394 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Hållbart och rättvist fiske

Motion 2020/21:393 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
Internationella adoptioner

Motion 2020/21:392 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)
Bostadspolitik, planering och byggande

Motion 2020/21:391 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Ekocid

Motion 2020/21:390 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)
Hyresrätt och allmännytta

Motion 2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Beredskap mot pandemier

Motion 2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V)
Omställning till förnybar energi

Motion 2020/21:387 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Ett Sverige fritt från rasism

Motion 2020/21:386 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förbud av försäljning av foie gras

Motion 2020/21:385 av Charlotte Quensel (SD)
Sveriges erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2020/21:384 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Obedövad slakt

Motion 2020/21:383 av Bo Broman (SD)
Ökad skattetransparens

Motion 2020/21:382 av Bo Broman (SD)
Portal för myndigheters tjänster och hemsidor

Motion 2020/21:381 av Bo Broman (SD)
Avskaffa krav på matservering för alkoholtillstånd

Motion 2020/21:380 av Jörgen Grubb (SD)
Ändringar i skollagen och liknande förordningar gällande bosatta i Sverige

Motion 2020/21:379 av Jörgen Grubb (SD)
Testa körkortsinnehavare från 65 år

Motion 2020/21:378 av Jörgen Grubb (SD)
Ny landsväg för lastbil, sträckan Malmö-Helsingborg

Motion 2020/21:377 av Jörgen Grubb (SD)
Möjlighet till lägre reavinstskatt vid försäljning av privatbostad

Motion 2020/21:376 av Björn Söder (SD)
Utredning om Allmänna arvsfondens verksamhet och framtid samt hur medel ur fonden ska fördelas

Motion 2020/21:375 av Hans Eklind (KD)
Intyg för folkbokföring

Motion 2020/21:374 av Hans Eklind (KD)
Förbud mot eftersupning

Motion 2020/21:373 av Hans Eklind (KD)
Redovisa löneskatterna på lönebeskedet

Motion 2020/21:372 av Hans Eklind och Ingemar Kihlström (båda KD)
Återkalla samtliga samordningsnummer

Motion 2020/21:371 av Hans Eklind (KD)
Regelbundna och institutionaliserade offentliga böneutrop måste kunna stoppas lokalt oavsett bullernivå

Motion 2020/21:370 av Stina Larsson (C)
Riksintressen för energiproduktion

Motion 2020/21:369 av Stina Larsson (C)
Neutralt personnummer

Motion 2020/21:368 av Stina Larsson (C)
Stärk tillämpningen för skydd av åkermark

Motion 2020/21:367 av Stina Larsson (C)
Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning av öl, vin och cider

Motion 2020/21:366 av Stina Larsson (C)
Sjukskrivning vid kejsarsnitt

Motion 2020/21:364 av Solveig Zander (C)
Förlängning av registerkontroll av personer som ska arbeta med barn och unga

Motion 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, MP, V)
Ett modernt statsskick

Motion 2020/21:362 av Richard Jomshof (SD)
Beslagtagande av asylsökandes ägodelar

Motion 2020/21:361 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot icke-medicinsk omskärelse

Motion 2020/21:360 av Richard Jomshof (SD)
Folkomröstning om invandringspolitiken

Motion 2020/21:359 av Richard Jomshof (SD)
Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare

Motion 2020/21:353 av Michael Rubbestad och Monika Lövgren (båda SD)
Färjeförbindelse mellan Skokloster och Knivsta i Uppsala län

Motion 2020/21:352 av Camilla Brodin (KD)
Inför kontaktdagar för kroniskt sjuka barn

Motion 2020/21:351 av Camilla Brodin (KD)
Inled en Arlandaförhandling

Motion 2020/21:350 av Camilla Brodin (KD)
Klotterpolicy för ett tryggt och snyggt Sverige

Motion 2020/21:344 av Lars Thomsson och Anders Åkesson (båda C)
Regionalt inflytande över kompetensförsörjning

Motion 2020/21:343 av Martina Johansson (C)
Arbetsmarknadens parter och människohandel

Motion 2020/21:342 av Martina Johansson (C)
Stöd till internationellt adopterade

Motion 2020/21:341 av Solveig Zander (C)
Bro över Skofjärden

Motion 2020/21:340 av Solveig Zander (C)
Snabbtåg till Uppsala

Motion 2020/21:339 av Solveig Zander (C)
Säkra busshållplatser

Motion 2020/21:338 av Solveig Zander (C)
Studenthälsan

Motion 2020/21:337 av Solveig Zander (C)
Reglera familjehemmens roll i barnets vård och omsorg

Motion 2020/21:336 av Solveig Zander (C)
Hjulstabron

Motion 2020/21:335 av Solveig Zander (C)
Gång- och cykelväg Uppsala-Flottsund-Vassunda

Motion 2020/21:334 av Solveig Zander (C)
Utveckla tågtrafiken i Arosstråket

Motion 2020/21:333 av Solveig Zander (C)
Träning för äldre

Motion 2020/21:332 av Solveig Zander (C)
Stoppa gängkriminaliteten

Motion 2020/21:331 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)
Utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygdsutveckling

Motion 2020/21:330 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)
Ålfisketillstånd

Motion 2020/21:329 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)
Dansbandsmoms

Motion 2020/21:328 av Rickard Nordin (C)
Regelförenklingar och minskad administration för privatpersoner och företag

Motion 2020/21:327 av Rickard Nordin (C)
En snabbare och effektivare tillståndsprocess

Motion 2020/21:326 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C)
Systembolaget som en positiv kraft

Motion 2020/21:325 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Jakt på skarv

Motion 2020/21:324 av Anders Åkesson och Peter Helander (båda C)
Rester av kolmilor

Motion 2020/21:323 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C)
Markavvattning

Motion 2020/21:322 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)
Nedskräpning

Motion 2020/21:321 av Rickard Nordin (C)
Stärkt valhemlighet och bättre miljö med ny teknik

Motion 2020/21:320 av Rickard Nordin (C)
Förslag för ökad cyklism i Sverige

Motion 2020/21:319 av Rickard Nordin (C)
En mer jämställd sponsring av idrott

Motion 2020/21:318 av Rickard Nordin (C)
Synliggöra miljöbilar

Motion 2020/21:317 av Rickard Nordin (C)
Ljusföroreningar

Motion 2020/21:316 av Rickard Nordin (C)
En föräldrapenning för båda föräldrarna

Motion 2020/21:315 av Rickard Nordin (C)
Olagliga komposter

Motion 2020/21:314 av Rickard Nordin (C)
Teknik slår politik alla dagar i veckan

Motion 2020/21:313 av Rickard Nordin (C)
Införande av en konstitutionsdomstol

Motion 2020/21:312 av Rickard Nordin (C)
Servering av mat som inte får produceras i Sverige

Motion 2020/21:307 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)
Stärkt ställning och ökad trygghet för hyresgäster

Motion 2020/21:306 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Papperslösa

Motion 2020/21:305 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Idrott och hälsa för personer med funktionsnedsättning

Motion 2020/21:304 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Medinflytande för totalförsvarspliktiga

Motion 2020/21:303 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Försvarsmaktens stöd till det civila samhället

Motion 2020/21:302 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)
Social trygghet för småföretagare

Motion 2020/21:301 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)
Högre utbildning och forskning

Motion 2020/21:300 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Skolans finansieringsmodell

Motion 2020/21:299 av Tony Haddou m.fl. (V)
Skatteflykt

Motion 2020/21:296 av Lars Thomsson (C)
Utveckla elflygsbranschen i Sverige

Motion 2020/21:295 av Lars Thomsson (C)
Miljöbalken

Motion 2020/21:294 av Lars Thomsson (C)
Översyn av Allbolagen för att underlätta nyproduktion

Motion 2020/21:293 av Magnus Ek (C)
Underlätta kollektiva boendeformer

Motion 2020/21:292 av Magnus Ek (C)
Daglig pulshöjande aktivitet i skolan

Motion 2020/21:291 av Magnus Ek (C)
Stångådalsbanan och Tjustbanan

Motion 2020/21:290 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C)
Rösträtt under året man fyller 18 år

Motion 2020/21:288 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD)
Nationella beredskapslager

Motion 2020/21:287 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Oseriös handel med hundar

Motion 2020/21:286 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Registerkontroll av person som ska arbeta med barn

Motion 2020/21:285 av Linda Lindberg (SD)
Stärk skyddet för näringsidkare med enskild firma

Motion 2020/21:284 av Linda Lindberg och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)
Tydlighet vid kortbetalning

Motion 2020/21:283 av Linda Lindberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Trafiksäker Europaväg

Motion 2020/21:282 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
En tryggare skolmiljö

Motion 2020/21:281 av Björn Söder (SD)
Upphörande av bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer

Motion 2020/21:280 av Magnus Oscarsson (KD)
Stora kostnader för arkeologi

Motion 2020/21:279 av Magnus Oscarsson (KD)
Vadstena

Motion 2020/21:278 av Magnus Oscarsson (KD)
Ett Raoul Wallenberg-museum

Motion 2020/21:277 av Magnus Oscarsson (KD)
Enklare att producera mer solenergi

Motion 2020/21:276 av Magnus Oscarsson (KD)
Utveckla restaurang- och hotellhögskolan Campus Grythyttan

Motion 2020/21:272 av Per Söderlund (SD)
Folkmordet 1915

Motion 2020/21:271 av Per Söderlund (SD)
Förmånsbeskattning av utrustning som kan användas privat

Motion 2020/21:270 av Per Söderlund och Mikael Strandman (båda SD)
Förtydligande i vapenlagen

Motion 2020/21:269 av Per Söderlund (SD)
Rättshjälp vid tvist gentemot det allmänna

Motion 2020/21:268 av Per Söderlund (SD)
Vargfrågor

Motion 2020/21:267 av Per Söderlund och Mikael Strandman (båda SD)
Vildsvinsjakt

Motion 2020/21:266 av Markus Wiechel (SD)
Antibiotikaresistens

Motion 2020/21:265 av Alexander Christiansson och Markus Wiechel (båda SD)
Förenklade regler för nystartade företag

Motion 2020/21:264 av Markus Wiechel (SD)
Professionalisering och samordning av äldreomsorgen

Motion 2020/21:263 av Alexander Christiansson och Markus Wiechel (båda SD)
Romansbedrägerier

Motion 2020/21:262 av Magnus Persson (SD)
Licens på enhandsvapen för jägare

Motion 2020/21:261 av Magnus Persson (SD)
Utöka patronkapaciteten i halvautomatiska hagelvapen

Motion 2020/21:260 av Magnus Persson (SD)
Ökat nationellt stöd för elever med diagnosen dyslexi

Motion 2020/21:259 av Magnus Persson (SD)
Överlåt beslut om skyddsjakt på varg till berörd kommun och polis

Motion 2020/21:258 av Robert Halef (KD)
Åtgärder för trygghet i utsatta områden

Motion 2020/21:257 av Robert Halef (KD)
Irak

Motion 2020/21:256 av Désirée Pethrus (KD)
Dawit Isaak

Motion 2020/21:255 av Désirée Pethrus (KD)
Tibet

Motion 2020/21:254 av Désirée Pethrus och Robert Halef (båda KD)
Religionsfrihet och förföljelse av kristna

Motion 2020/21:253 av Robert Halef (KD)
En ny förbindelse som alternativ till motorvägsbron i Södertälje

Motion 2020/21:252 av Robert Halef (KD)
Afrika

Motion 2020/21:251 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)
En högskola anpassad för studenter med funktionsnedsättning

Motion 2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
En politik för att möta coronapandemins globala effekter

Motion 2020/21:248 av Fredrik Christensson (C)
Möjlighet att ersätta färjor med bro

Motion 2020/21:247 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C)
Rättvisare folkräkning

Motion 2020/21:246 av Fredrik Christensson m.fl. (C)
Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner

Motion 2020/21:245 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)
Allemansrätten

Motion 2020/21:244 av Fredrik Christensson (C)
Innovationsvänlig lagstiftning

Motion 2020/21:243 av Fredrik Christensson och Sofia Nilsson (båda C)
Bättre förutsättningar för det kustnära yrkesfisket

Motion 2020/21:242 av Eric Westroth (SD)
Driftsstöd till icke-statliga flygplatser

Motion 2020/21:241 av Eric Westroth (SD)
Politisk åsikt som diskrimineringsgrund i svensk diskrimineringslagstiftning

Motion 2020/21:240 av Eric Westroth (SD)
Regelverk om tillåtet antal folkbokförda i en och samma bostad

Motion 2020/21:239 av Eric Westroth (SD)
Skyldighet för mobil- och teleoperatörer att samverka med rättsvårdande myndigheter

Motion 2020/21:238 av Eric Westroth (SD)
Välfärdspengar

Motion 2020/21:237 av Thomas Morell (SD)
Orimliga konsekvenser för företag

Motion 2020/21:236 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Insatser för äldre hemlösa

Motion 2020/21:235 av Staffan Eklöf (SD)
Folklig granskning inför ratificering av internationella avtal

Motion 2020/21:234 av Staffan Eklöf (SD)
Former för att säkerställa medborgarnas informerade och fria åsikter vid folkomröstning

Motion 2020/21:233 av Staffan Eklöf (SD)
Färdigställande av riksväg 40 till dubbelfilig väg

Motion 2020/21:232 av Staffan Eklöf (SD)
Förfarande för faktagranskning av EU-domstolens underlag

Motion 2020/21:231 av Staffan Eklöf (SD)
Möjliggöra återinträde i akademisk forskning

Motion 2020/21:230 av Staffan Eklöf (SD)
Semestervecka på landet för barnfamiljer

Motion 2020/21:229 av Staffan Eklöf (SD)
Öka demokratin genom att underlätta folkinitiativ

Motion 2020/21:228 av Staffan Eklöf (SD)
Översyn av färdtjänsten

Motion 2020/21:227 av Staffan Eklöf (SD)
Förenklade delgivningsregler

Motion 2020/21:226 av Staffan Eklöf och Mats Nordberg (båda SD)
Förutsättningar för Sveriges fortsatta roll som kunskapsnation

Motion 2020/21:225 av Staffan Eklöf (SD)
Förändrad rättsprocess för att bekämpa organiserad brottslighet

Motion 2020/21:224 av Staffan Eklöf (SD)
Kostnader för folkinitiativ

Motion 2020/21:223 av Staffan Eklöf (SD)
Utövningen av reglerna om yttrandefrihet

Motion 2020/21:222 av Staffan Eklöf (SD)
Ta bort vistelsetid i Sverige som hinder för utvisning på grund av brott

Motion 2020/21:221 av Patrick Reslow (SD)
Ändringar i lagen (1995:831) om transplantation m.m.

Motion 2020/21:220 av Patrick Reslow (SD)
Bindande beslut i Allmänna reklamationsnämnden

Motion 2020/21:219 av Patrick Reslow (SD)
Straff för brott kopplade till gängrelaterad brottslighet

Motion 2020/21:218 av Lars Thomsson (C)
Statligt ansvar för en reservhamn i Gotlandstrafiken

Motion 2020/21:217 av Lars Thomsson (C)
Rättssäkerhet vid demenssjukdom

Motion 2020/21:216 av Lars Thomsson (C)
Breddade kriterier för Allmänna arvsfonden

Motion 2020/21:215 av Lars Thomsson (C)
Artskyddsförordningen

Motion 2020/21:214 av Lars Thomsson (C)
Gammalsvenskby

Motion 2020/21:213 av Lars Thomsson (C)
Plan för Gotlands infrastruktur

Motion 2020/21:212 av Jonny Cato (C)
Slopande av rökförbud på uteserveringar

Motion 2020/21:211 av Jonny Cato (C)
Utökad kontroll vid ansökan om personlig konkurs

Motion 2020/21:210 av Lars Thomsson (C)
Förhandsbesked för SÄBO

Motion 2020/21:209 av Michael Rubbestad (SD)
Införande av blåljuspersonalens dag

Motion 2020/21:208 av Michael Rubbestad (SD)
Förbud mot försäljning av fjädrar av fågeldun

Motion 2020/21:207 av Michael Rubbestad (SD)
Skärmförbud på badanläggningar

Motion 2020/21:206 av Michael Rubbestad (SD)
Förändrad mervärdesskatt för utövande konstnärer och danstillställningar

Motion 2020/21:205 av Michael Rubbestad (SD)
Hastighetsbegränsning om 30 km/tim vid förskolor

Motion 2020/21:204 av Michael Rubbestad (SD)
Inför pantsystem för färgpatroner

Motion 2020/21:203 av Michael Rubbestad (SD)
Klassa sex- och kärleksberoende som beroendesjukdom

Motion 2020/21:202 av Michael Rubbestad (SD)
Klädbidrag till personal inom förskola

Motion 2020/21:201 av Michael Rubbestad (SD)
Kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster

Motion 2020/21:200 av Michael Rubbestad (SD)
Obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor

Motion 2020/21:199 av Michael Rubbestad (SD)
Parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter för blåljusfordon

Motion 2020/21:198 av Michael Rubbestad (SD)
Aktivt samtycke till direktreklam

Motion 2020/21:197 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson (båda SD)
Sänkt påminnelse- och tilläggsavgift för trängselskatt

Motion 2020/21:196 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad (båda SD)
Utökad diskrimineringslagstiftning

Motion 2020/21:195 av Michael Rubbestad (SD)
Ändring i vapenlagen gällande pepparsprej

Motion 2020/21:194 av Michael Rubbestad (SD)
Pant på saftflaskor - en stor miljövinst

Motion 2020/21:192 av Mikael Strandman och Monika Lövgren (båda SD)
Översyn av riksintressen och strandskyddade områden

Motion 2020/21:191 av Matheus Enholm och Josef Fransson (båda SD)
Uniformsneutralitet inom Försvarsmakten

Motion 2020/21:190 av Fredrik Lindahl (SD)
Åtgärder mot lootlådor och andra lotteriliknande moment inom dataspel

Motion 2020/21:189 av Fredrik Lindahl (SD)
Insatser mot missbruk av förkomna pass

Motion 2020/21:188 av Fredrik Lindahl (SD)
Insatser mot djurrättsextremisters brottslighet

Motion 2020/21:187 av Fredrik Lindahl (SD)
Förbättringar och andra åtgärder kring arbetsmiljö och arbetsmarknad för nattarbetare

Motion 2020/21:186 av Julia Kronlid (SD)
Tillåta dubbdäck fram till den 30 april

Motion 2020/21:185 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Förbättrad kvalitet och stärkt jämställdhet i sexualundervisningen i skolan

Motion 2020/21:184 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)
En familjevänlig tågtrafik

Motion 2020/21:183 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Förbud mot böneutrop

Motion 2020/21:182 av Jens Holm m.fl. (V)
Miljöanpassad fordonsbesiktning

Motion 2020/21:181 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Lärarnas arbetsvillkor

Motion 2020/21:180 av Ulla Andersson m.fl. (V)
Konsumenternas ställning på de finansiella marknaderna

Motion 2020/21:179 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
Jämlik familjerätt

Motion 2020/21:178 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)
Polisutbildning och polisforskning

Motion 2020/21:177 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Digitaliseringen av skolan

Motion 2020/21:176 av Ali Esbati m.fl. (V)
En starkare arbetsrätt för ökad trygghet

Motion 2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En modern civilplikt

Motion 2020/21:174 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Privata sjukvårdsförsäkringar och vårdprioriteringar

Motion 2020/21:173 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Gemensamt ansvar för nyanländas boende och etablering

Motion 2020/21:172 av Nina Lundström (L)
Cykling

Motion 2020/21:170 av Yasmine Posio m.fl. (V)
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i världen

Motion 2020/21:169 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En solidarisk beroendevård

Motion 2020/21:168 av Maj Karlsson m.fl. (V)
Sociala stödinsatser vid prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Motion 2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V)
Funktionsrättsfrågor

Motion 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En modern samepolitik

Motion 2020/21:165 av Ali Esbati m.fl. (V)
Arbetstidsförkortning

Motion 2020/21:164 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
Fideikommiss och historiska arrenden

Motion 2020/21:163 av Per Lodenius (C)
Ålandsöverenskommelsen 100 år

Motion 2020/21:162 av Daniel Bäckström (C)
Viltförvaltningsdelegationerna

Motion 2020/21:161 av Per Lodenius (C)
Eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Motion 2020/21:160 av Per Lodenius (C)
Åtgärder för säker cykeltrafik utefter det statliga vägnätet

Motion 2020/21:159 av Per Lodenius (C)
Förvaltning av samfälligheter

Motion 2020/21:156 av Hampus Hagman (KD)
En statlig plattform för upphandling

Motion 2020/21:155 av Hampus Hagman (KD)
Sveriges kontor i Taipei

Motion 2020/21:154 av Hampus Hagman (KD)
Inrätta en författningsdomstol i Sverige

Motion 2020/21:153 av Hampus Hagman (KD)
Begränsa användningsområdena för utdelning ur kommunala bolag

Motion 2020/21:152 av Hampus Hagman (KD)
Ett tydligare statligt ansvar för de viktigaste hamnarna

Motion 2020/21:151 av Hampus Hagman (KD)
Europeiskt investeringsavtal med Taiwan

Motion 2020/21:150 av Hampus Hagman (KD)
Ett samlat statligt ansvar för alla transportslag

Motion 2020/21:141 av Mikael Eskilandersson (SD)
Underlätta för jägare att träna skytte

Motion 2020/21:139 av Mikael Eskilandersson (SD)
Ingen tillståndsplikt för virkesupplag på egen mark

Motion 2020/21:138 av Mikael Eskilandersson (SD)
Snabbare avskrivning av studielån

Motion 2020/21:137 av Mikael Eskilandersson (SD)
Nationell handlingsplan mot mobbning

Motion 2020/21:136 av Mikael Eskilandersson (SD)
Inför tak för antal barn i familjehem

Motion 2020/21:135 av Mikael Eskilandersson (SD)
Barn ska aldrig placeras i fattigdom

Motion 2020/21:134 av Mikael Eskilandersson (SD)
Gör det möjligt för arbetsgivaren att betala av på studielånen

Motion 2020/21:133 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Öppen källkod

Motion 2020/21:132 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD)
Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2020/21:131 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Polisbemanning på landsbygden

Motion 2020/21:130 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD)
Marinarkeologiskt museum

Motion 2020/21:129 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Tåginfrastruktur i sydöstra Sverige

Motion 2020/21:125 av Eric Palmqvist (SD)
Utred anmälnings- eller tillståndsplikt för kyltornsanläggningar

Motion 2020/21:124 av Christina Östberg och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)
Återför riksäpplena till Helgeandsholmen

Motion 2020/21:123 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD)
Produktionsomställning vid samhällskris

Motion 2020/21:122 av Eric Palmqvist (SD)
Åldersbegränsning på däck

Motion 2020/21:121 av Eric Palmqvist (SD)
En ny fordonsklass

Motion 2020/21:120 av Eric Palmqvist (SD)
Synskadade och valsystemet

Motion 2020/21:119 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Beskattning av husbilar

Motion 2020/21:118 av Eric Palmqvist (SD)
Hörselskadade och riksdagen

Motion 2020/21:117 av Angelica Lundberg (SD)
Avskaffa flerbarnstillägget

Motion 2020/21:116 av Angelica Lundberg (SD)
Barnsäkerhet i bil

Motion 2020/21:115 av Angelica Lundberg (SD)
Högre straff för brott mot griftefriden

Motion 2020/21:114 av Angelica Lundberg (SD)
Fortsatt ombyggnation av väg 26/47

Motion 2020/21:113 av Angelica Lundberg (SD)
Förhindra att unga blir rökare

Motion 2020/21:112 av Angelica Lundberg (SD)
Höjd åldersgräns för könsbyte

Motion 2020/21:111 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)
Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2020/21:110 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Låsta föräldradagar vid vårdnadstvister

Motion 2020/21:109 av Angelica Lundberg (SD)
Lämplighetspröva äldre förare

Motion 2020/21:108 av Angelica Lundberg (SD)
Nya bestämmelser gällande däck

Motion 2020/21:107 av Angelica Lundberg (SD)
Reserverat barnbidrag vid vårdnadstvister

Motion 2020/21:106 av Angelica Lundberg (SD)
Skatteväxling för folkhälsan

Motion 2020/21:105 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Slopat stöd för produktion av socker

Motion 2020/21:104 av Angelica Lundberg (SD)
Öka antalet dubbeldagar

Motion 2020/21:103 av Johnny Skalin och Angelica Lundberg (båda SD)
Översyn av tillsatser i mat

Motion 2020/21:101 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)
Vättern en viktig friskvattentäkt

Motion 2020/21:100 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)
Nya stambanor och ett förstärkt transportsystem

Motion 2020/21:97 av Björn Söder (SD)
Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2020/21:96 av Björn Söder (SD)
Erkännande av folkmordet 1915

Motion 2020/21:95 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Utgivaransvar för databaser och hets mot folkgrupp

Motion 2020/21:94 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Ett modernt och demokratiskt statsskick

Motion 2020/21:93 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Riksdagsledamöternas arvoden och ersättningar

Motion 2020/21:91 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Bättre förutsättningar för polisens arbete

Motion 2020/21:90 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Strategi för kriminalvården

Motion 2020/21:89 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Översyn av riksdagsordningen

Motion 2020/21:88 av Amineh Kakabaveh (-)
Religiösa skolor, jämställdhet och hederskultur

Motion 2020/21:87 av Amineh Kakabaveh (-)
Bistånd till kvinnors och flickors frigörelsekamp

Motion 2020/21:84 av Alexander Christiansson och Markus Wiechel (båda SD)
Avkvotering av föräldraförsäkringen

Motion 2020/21:83 av Alexander Christiansson (SD)
Flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem

Motion 2020/21:82 av Alexander Christiansson (SD)
Stoppa bistånd till palestinska myndigheter

Motion 2020/21:81 av Alexander Christiansson (SD)
Stöd förföljda kristna

Motion 2020/21:80 av Alexander Christiansson och Runar Filper (båda SD)
Enskilda avlopp

Motion 2020/21:79 av Björn Söder (SD)
Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2020/21:78 av Björn Söder (SD)
Minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2020/21:77 av Björn Söder (SD)
Strategi för inlemmande av Taiwan i internationella organisationer

Motion 2020/21:76 av Björn Söder (SD)
Verka för att Taiwan tillåts delta i WHO

Motion 2020/21:75 av Björn Söder (SD)
Terrorklassning av Afa

Motion 2020/21:74 av Björn Söder (SD)
Villa Bonnier som talmansbostad

Motion 2020/21:73 av Björn Söder (SD)
Återför ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen

Motion 2020/21:72 av Björn Söder (SD)
Rätt att framföra lätt motorcykel med körkortsbehörighet B

Motion 2020/21:71 av Björn Söder (SD)
Ändrad placering av ledamöter i plenisalen

Motion 2020/21:70 av Björn Söder (SD)
Ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal

Motion 2020/21:69 av Björn Söder (SD)
Riksmötets öppnande i Rikssalen

Motion 2020/21:68 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utvidgad nödvärnsrätt

Motion 2020/21:67 av Markus Wiechel (SD)
Statligt testamentsregister

Motion 2020/21:66 av Markus Wiechel (SD)
Statligt huvudmannaskap för sjukvården

Motion 2020/21:65 av Markus Wiechel (SD)
Reformerad plastpåseskatt

Motion 2020/21:64 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förbud mot koldioxidbedövning vid slakt

Motion 2020/21:63 av Markus Wiechel (SD)
Ett transparent skattesystem

Motion 2020/21:62 av Markus Wiechel (SD)
Beredskapslag

Motion 2020/21:61 av Markus Wiechel (SD)
Assisterad dödshjälp för svårt sjuka

Motion 2020/21:60 av Caroline Nordengrip (SD)
Sekretess vid våldtäkt

Motion 2020/21:59 av Mikael Eskilandersson (SD)
Socialtjänstens utredningar

Motion 2020/21:58 av Magnus Jacobsson (KD)
Öka handelsutbytet med Kosovo

Motion 2020/21:57 av Martina Johansson (C)
Utbilda för arbete

Motion 2020/21:56 av Mikael Strandman och Monika Lövgren (båda SD)
Inför en skatt på sockrade och kolsyrade drycker

Motion 2020/21:55 av Mikael Strandman (SD)
Stärk skyddet för etniska och kulturella svenskar inom hatbrottslagstiftningen

Motion 2020/21:54 av Mikael Strandman och Monika Lövgren (båda SD)
Avskaffa kravet på certifierad kontrollansvarig

Motion 2020/21:53 av Mikael Strandman och Thomas Morell (båda SD)
Striktare krav för namnteckning vid identitetshandlingar utfärdade av myndigheter

Motion 2020/21:52 av Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD)
Id-märkning av katt

Motion 2020/21:51 av Mikael Strandman och Monika Lövgren (båda SD)
Bostadstillägg för pensionärer

Motion 2020/21:50 av Mikael Strandman och Monika Lövgren (båda SD)
Avskaffande av lagen (2014:227) om färdigställandeskydd

Motion 2020/21:49 av Mikael Larsson och Per Schöldberg (båda C)
Förenklade regler för omräkning av andelstal i vägsamfälligheter

Motion 2020/21:48 av Martina Johansson och Mikael Larsson (båda C)
Trafikpoliser

Motion 2020/21:47 av Martina Johansson (C)
Bidrag till civilsamhället

Motion 2020/21:46 av Martina Johansson (C)
Förenkla för företag inom besöksnäringen

Motion 2020/21:45 av Martina Johansson (C)
Förenklade tillståndsansökningar och tillsyn

Motion 2020/21:44 av Martina Johansson (C)
Samverkan för att minska psykisk ohälsa

Motion 2020/21:43 av Martina Johansson (C)
Beredskapsflygplatser i hela landet

Motion 2020/21:42 av Martina Johansson (C)
Handledning som arbetsmarknadsstöd

Motion 2020/21:41 av Mikael Larsson (C)
Kostnad för överklagandeprocesser

Motion 2020/21:40 av Martina Johansson (C)
Lika förutsättningar för utförare inom skola, vård och omsorg

Motion 2020/21:39 av Mikael Larsson (C)
Nationell enhet inom polisen för utredning av brott mot lantbrukare av djurrättsaktivister

Motion 2020/21:38 av Martina Johansson (C)
Pedagogiska tjänster och fjärrundervisning

Motion 2020/21:37 av Mikael Larsson (C)
Samarbete för framtida planering av elstamnätet

Motion 2020/21:36 av Mikael Larsson (C)
Säkerställ att skadestånd utbetalas till de drabbade

Motion 2020/21:35 av Mattias Karlsson i Norrhult (SD)
Förbättrad lagstiftning kring skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Motion 2020/21:34 av Mattias Karlsson i Norrhult (SD)
Fördjupat transatlantiskt samarbete för att globalt avkriminalisera homosexualitet

Motion 2020/21:33 av Mattias Karlsson i Norrhult (SD)
Motion angående ökat statligt stöd för giftsanering i småländska glasriket och andra platser

Motion 2020/21:29 av Matheus Enholm och Caroline Nordengrip (båda SD)
Olaglig skyltning längs väg

Motion 2020/21:28 av Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD)
Säkerställ tillgången på jodtabletter

Motion 2020/21:27 av Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD)
Vaccination mot TBE i det allmänna barnvaccinationsprogrammet

Motion 2020/21:24 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot muslimska friskolor

Motion 2020/21:23 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot heltäckande muslimsk slöja

Motion 2020/21:22 av Richard Jomshof (SD)
Stopp för utländsk finansiering av moskéer

Motion 2020/21:21 av Richard Jomshof (SD)
Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan

Motion 2020/21:20 av Richard Jomshof (SD)
Uniformer fria från religiösa och politiska markörer

Motion 2020/21:19 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot halal- och koscherslakt

Motion 2020/21:18 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD)
Förbud mot kommersiellt bruk av allemansrätten

Motion 2020/21:17 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)
Applåder under debatt

Motion 2020/21:16 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD)
Sjuklön vid icke-medicinskt ingrepp

Motion 2020/21:15 av Larry Söder (KD)
En granskning av public services opartiskhet

Motion 2020/21:14 av Hans Eklind (KD)
Stoppa skattehöjningarna på drivmedel

Motion 2020/21:13 av Robert Stenkvist (SD)
Skärpta regler kring samordningsnumren

Motion 2020/21:12 av Robert Stenkvist (SD)
Skärpta regler för passhantering och skärpta straff för otillåten passhantering

Motion 2020/21:11 av Robert Stenkvist (SD)
Skärp kontrollen vid utbetalning av bidrag samt förändra lagen så att olika myndigheter kan samköra sina register

Motion 2020/21:10 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Utse granskningsnämnden genom en parlamentarisk grupp

Motion 2020/21:9 av Robert Stenkvist (SD)
Skärp straffen för fornminnesbrott

Motion 2020/21:8 av Robert Stenkvist (SD)
Rimlig rätt till försörjningsstöd

Motion 2020/21:7 av Robert Stenkvist (SD)
Regeringen ska godkänna utländska investeringar av strategisk betydelse

Motion 2020/21:6 av Robert Stenkvist (SD)
Garantera verksamheten vid Uppåkra

Motion 2020/21:5 av Robert Stenkvist (SD)
Krav på registrering av kontantkort

Motion 2020/21:4 av Robert Stenkvist (SD)
Inför tidsgränser för språktolk

Motion 2020/21:3 av Robert Stenkvist (SD)
Bevara och levandegör språket älvdalska

Motion 2020/21:1 av Gudrun Brunegård (KD)
Hedra Dag Hammarskjölds minne i Sveriges riksdagUppdaterad: 2021-09-14 09:57:39