Fredrik Malm (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency
Stockholm County, seat 27
Title
Förbundsordförande.
Birth year
1977
Address
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

Member of Parliament

Ordinary member

Committee on Education

Chair

Committee on Cultural Affairs

Deputy member

Committee on Defence

Deputy member

Committee on the Constitution

Deputy member

Committee on European Union Affairs

Deputy member

Advisory Council on Foreign Affairs

Member

All assignments

Member of Parliament

Ordinary member
2014-09-29 – 2026-09-21

Member of Parliament

Alternate member
2013-08-15 – 2014-09-29
Alternate member
2006-10-06 – 2013-02-14

Off duty
2013-02-15 – 2013-08-14

Committee on Education

Chair
2022-10-04 – 2026-09-21
Member
2022-10-04 – 2022-10-04
First Deputy Chair
2021-09-16 – 2022-09-26
Member
2021-09-08 – 2021-09-16
Deputy member
2020-03-18 – 2021-09-08
Deputy member
2010-11-17 – 2014-09-29
Member
2009-09-03 – 2010-02-05
Deputy member
2006-10-10 – 2009-09-03

Committee on Foreign Affairs

Member
2018-10-02 – 2021-09-08
Member
2018-02-15 – 2018-09-24
Deputy member
2014-11-05 – 2015-03-12
Member
2013-09-26 – 2014-09-29
Deputy member
2013-02-16 – 2013-09-25
Member
2010-10-12 – 2013-02-15
Member
2010-02-05 – 2010-10-04

Committee on Environment and Agriculture

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26
Deputy member
2015-03-06 – 2016-09-27
Member
2014-10-07 – 2015-03-05

Committee on the Labour Market

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26
Member
2015-03-06 – 2018-01-24
Deputy member
2012-10-01 – 2014-09-29

Committee on Social Insurance

Deputy member
2018-10-02 – 2022-09-26
Deputy member
2016-09-29 – 2018-09-24
Deputy member
2006-10-24 – 2007-10-15

Committee on Cultural Affairs

Deputy member
2022-10-04 – 2026-09-21
Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26
Deputy member
2006-10-24 – 2010-10-04

Committee on Transport and Communications

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26
Deputy member
2014-11-05 – 2016-01-14

Committee on Civil Affairs

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26
Deputy member
2016-03-15 – 2016-09-27

Committee on Defence

Deputy member
2022-10-12 – 2026-09-21
Deputy member
2018-10-09 – 2022-09-26

Committee on the Constitution

Deputy member
2022-10-12 – 2026-09-21
Deputy member
2020-03-18 – 2020-09-03

Committee on Finance

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Justice

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Industry and Trade

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Taxation

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Health and Welfare

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

Deputy member
2020-03-26 – 2020-09-13
Deputy member
2018-05-15 – 2018-06-14
Member
2014-04-15 – 2014-06-12
Member
2012-11-27 – 2012-12-19
Deputy member
2011-11-24 – 2011-12-14
Member
2011-09-20 – 2011-09-21
Deputy member
2011-03-31 – 2011-04-01
Deputy member
2010-11-23 – 2010-12-15

Committee on European Union Affairs

Deputy member
2022-10-12 –
Deputy member
2018-10-09 – 2022-10-04
Deputy member
2010-10-12 – 2018-10-02

Advisory Council on Foreign Affairs

Member
2022-11-10 –

Biography

The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061006-140929). Ledamot utbildningsutskottet 09-10, utrikesutskottet 10-15 och 18-, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12 och 14, miljö- och jordbruksutskottet 14-15 och arbetsmarknadsutskottet 15-18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-07 och 16-, kulturutskottet 06-10, utbildningsutskottet 06-09 och 10-14, EU-nämnden 10-, arbetsmarknadsutskottet 12-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 18, utrikesutskottet 13 och 14-15, trafikutskottet 14-16, miljö- och jordbruksutskottet 15-16, civilutskottet 16 och försvarsutskottet 18-. Ordförande riksdagsnätverket Sverige-Kurdistan 11-14.

Föräldrar

Byggnadsingenjören Göran Malm och banktjänstemannen Ann Charlotte Malm, f. Kruse.

Utbildning

Gymnasieskola, Stockholm, slutår 97. Studier vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.

Anställningar

Ledarskribent 01-02. Förbundsordförande, LUF 02-06.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 02-06. Ersättare, utbildningsnämnden 98-02, ledamot 06. Ledamot, intagningsdelegationen 98-02, integrationsnämnden 02-05 och arbetsmarknads-integrationsberedningen 03-06. Kyrkofullmäktig, Skarpnäck 97-00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, LUF Söder om söder 95. Styrelseledamot, Folkpartiet i Skarpnäck 97-99 och Kungsholmen 05-06. Styrelseledamot, LUF Storstockholm 95-99. Vice förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet 99-02 och förbundsordförande 02-06. Styrelseledamot, Samfundet Sverige-Israels riksstyrelse 06-08, ordförande i Stockholmssektionen 06-09. Ledamot, Svenska kommittén mot antisemitism 05-08. Medarbetare, tidskriften Expo 99-02. Styrelseledamot, Folkpartiet Stockholms län 10-13. Vice ordförande, Liberalerna Stockholms kommun 15-.

Said and done

Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.

 • Still from Debatt om förslag: Högskolan

  Högskolan

  Betänkande 2023/24:UbU14

  Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 130 förslag i motioner om högskolan från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar till exempel om akademisk frihet, tillgänglighet och utbildningars dimensionering.

  Utskottet hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  62
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  55, 139 minuter
  Justering
  2024-04-11
  Bordläggning
  2024-04-17
  Debatt
  2024-04-18
  Beslut
  2024-04-24
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Försvarsminister Pål Jonson M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman M besvarar såväl allmänpolitiska
 • Still from Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt med anledning av Sveriges medlemskap i Nato

  Utrikespolitisk debatt med anledning av Sveriges medlemskap i Nato

  Den 20 mars är det en extrainsatt utrikespolitisk debatt i riksdagen med anledning av Sveriges medlemskap i Nato. I debatten deltar en företrädare från varje riksdagsparti. Debatten tolkas till engelska och teckenspråk. Utrikesministern presenterar den utrikespolitiska deklarationen med anledning av Sveriges medlemskap
 • Still from Debatt om förslag: Forskning

  Forskning

  Betänkande 2023/24:UbU15

  Riksdagen sa nej till 80 förslag i motioner om forskning från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om forskningens frihet, fördelning av forskningsmedel och rymdverksamhet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  32, 100 minuter
  Justering
  2024-02-13
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-06
 • Still from Debatt om förslag: Studiestöd

  Studiestöd

  Betänkande 2023/24:UbU7

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag om studiestöd. Motionerna handlar om bland annat villkoren inom studiestödssystemet, studiemedel för omställning, vidareutbildning och avskrivning av studielån. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser, pågående arbete och vidtagna åtgärder.

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 58 minuter
  Justering
  2024-01-23
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-06
 • Still from Debatt om förslag: Gymnasieskolan

  Gymnasieskolan

  Betänkande 2023/24:UbU12

  Riksdagen sa nej till 57 förslag i motioner om gymnasieskolan från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om utbildning i gymnasieskolan samt om studie- och yrkesvägledning och drogtester i skolväsendet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående utredningar.

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  19, 77 minuter
  Justering
  2024-02-06
  Bordläggning
  2024-02-27
  Debatt
  2024-02-28
  Beslut
  2024-02-28
 • Still from Debatt om förslag: Förskolan

  Förskolan

  Betänkande 2023/24:UbU8

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om förskolan från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om kvalitet och förutsättningar i förskolan, om deltagande i förskola och annan pedagogisk verksamhet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående utredningar.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  11, 62 minuter
  Justering
  2024-02-06
  Bordläggning
  2024-02-27
  Debatt
  2024-02-28
  Beslut
  2024-02-28
 • Still from Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 14 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar
 • Still from Debatt om förslag: Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan

  Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan

  Betänkande 2023/24:UbU5

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att elevens val tas bort i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet är att frigöra undervisningstid till ämnen där det behövs mer tid för att skapa bättre förutsättningar för elevers lärande, öka likvärdigheten i utbildningen och förbättra elevernas kunskapsresultat.

  De nya reglerna börjar att gälla den 1 juli 2024 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2024.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 33 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-18
  Debatt
  2023-12-19
  Beslut
  2023-12-20
 • Still from Debatt om förslag: Stärkt tillgång till läromedel

  Stärkt tillgång till läromedel

  Betänkande 2023/24:UbU6

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i skollagen. Ändringarna syftar till att stärka elevernas tillgång till ändamålsenliga läromedel.

  De bestämmelser som reglerar vad eleverna ska ha tillgång till i utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan,

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 102 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-18
  Debatt
  2023-12-19
  Beslut
  2023-12-19
 • Still from Debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

  Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

  Betänkande 2023/24:UbU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 inom utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning ska fördelas.

  Totalt handlar det om cirka 95 miljarder kronor ur statens budget. Pengarna går bland annat till förskola, skola, vuxenutbildning, universitet

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  74, 244 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-14
  Debatt
  2023-12-15
  Beslut
  2023-12-19
 • Still from Debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Betänkande 2023/24:UU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 ska fördelas inom utgiftsområdet Internationellt bistånd.

  Den största delen av pengarna, cirka 46 miljarder kronor, går till biståndsverksamhet. Övriga anslag inom utgiftsområdet är Sidas förvaltningsanslag,

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  99, 257 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-14
  Debatt
  2023-12-15
  Beslut
  2023-12-19
 • Still from Debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Betänkande 2023/24:UbU2

  Totalt cirka 30,5 miljarder kronor ur statens budget för 2024 går till utgiftsområdet Studiestöd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 20,2 miljarder kronor, går till studiemedel. Drygt 4,5

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  31, 93 minuter
  Justering
  2023-12-05
  Bordläggning
  2023-12-13
  Debatt
  2023-12-14
  Beslut
  2023-12-19
 • Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige

  Motion 2023/24:2411 av Fredrik Malm (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:2411 av Fredrik Malm L Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige bör upphöra och tillkännager detta för regeringen. Motivering I september 2013 uppmärksammades
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:JuU20
 • Begravningsavgift

  Motion 2023/24:2410 av Fredrik Malm (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:2410 av Fredrik Malm L Begravningsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda om begravningsavgiften ska reformeras på så sätt att den görs till en del av det offentligt beslutade skatteuttaget och tillkännager detta
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  KU
 • Runstensvård

  Motion 2023/24:1734 av Fredrik Malm (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:1734 av Fredrik Malm L Runstensvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge runstensvården i Sverige högre prioritet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en högre
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Möjligheternas Stockholm

  Motion 2023/24:503 av Malin Danielsson m.fl. (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:503 av Malin Danielsson m.fl. L Möjligheternas Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillväxten i Stockholm och det kommunala inkomst- och utjämningssystemet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som
  Inlämnad
  2023-10-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU26 2023/24:KU12 2023/24:MJU10 2023/24:NU12 2023/24:SoU21 2023/24:TU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 2 avslag, 4 saknar beslutsinformation
 • Still from Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning

  Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning

  Betänkande 2022/23:UbU15

  Regeringen har i en skrivelse behandlat Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning. Riksrevisionens granskning visar att det fortfarande finns stora skillnader mellan betyg och resultat på nationella prov och att statens insatser för en mer likvärdig betygssättning inte

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  48, 123 minuter
  Justering
  2023-05-30
  Bordläggning
  2023-06-07
  Debatt
  2023-06-08
  Beslut
  2023-06-14
 • Still from Debatt om förslag: Forskning

  Forskning

  Betänkande 2022/23:UbU11

  Riksdagen har behandlat cirka 80 förslag om forskning i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen sa nej till samtliga förslag, bland annat med anledning av att arbete pågår eller att åtgärder redan vidtagits.

  Förslagen handlar exempelvis om fördelning av forskningsmedel, forskningens frihet och vetenskaplig kvalitet.

  Behandlade dokument
  44
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  20, 71 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-07
  Debatt
  2023-06-08
  Beslut
  2023-06-14
 • Still from Debatt om förslag: Ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m.

  Ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m.

  Betänkande 2022/23:UbU14

  Regeringen har föreslagit ett antal ändringar som gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (som byter namn till anpassade gymnasieskolan den 2 juli 2023).

  Riksdagen sa ja till förslaget som bland annat innebär att

  • det nya ämnet matematik - fortsättning
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 59 minuter
  Justering
  2023-05-25
  Bordläggning
  2023-05-30
  Debatt
  2023-05-31
  Beslut
  2023-05-31

Filter