Tuve Skånberg(ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 15
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

Said and done

UD-rapport i tidskriften Palestina Nu

Skriftlig fråga 2002/03:1363 av Skånberg, Tuve (kd)

den 8 september Fråga 2002/03:1363 av Tuve Skånberg (kd) till utrikesminister Anna Lindh om UD-rapport i tidskriften Palestina Nu I senaste numret av tidskriften Palestina Nu (2/03) publiceras i sin helhet en rapport av en diplomat på svenska generalkonsulatet i Jerusalem. Bland annat sägs i rapporten att

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Anna Lindh (S)

"sharia"-lag och religionsfrihet i de palestinska områdena

Skriftlig fråga 2002/03:1201 av Skånberg, Tuve (kd)

den 1 juli Fråga 2002/03:1201 av Tuve Skånberg (kd) till utrikesminister Anna Lindh om sharia -lag och religionsfrihet i de palestinska områdena Nigeria införde i april 2000 muslimsk sharia -lag i delstaten Kaduna, vilket resulterade i 2 000 döda i de kravall er som följde. Starka krafter i länder

Inlämnad: 2003-07-01 Besvarare: Anna Lindh (S)

med anledning av skr. 2002/03:126 Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen

Motion 2002/03:Ju20 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:Ju20 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) med anledning av skr. 2002/03:126 Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen avbryter det pågående s.k. reformarbetet av tingsrättsorganisationen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2003/04:JuU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering.

Motion 2002/03:Ju13 av Peter Althin m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:Ju13 av Peter Althin m.fl. (kd) med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om straffvärdesventil. Riksdagen avslår regeringens förslag om att hemlig


Utskottsberedning: 2003/04:JuU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning

Motion 2002/03:Fö6 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:Fö6 av Erling Wälivaara m.fl. (kd) med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att länsstyrelserna bör ges möjlighet att yttra sig över kommunernas


Utskottsberedning: 2003/04:FöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

demokratiutredningen och marginalisering

Skriftlig fråga 2002/03:1069 av Skånberg, Tuve (kd)

den 5 juni Fråga 2002/03:1069 av Tuve Skånberg (kd) till statsrådet Mona Sahlin om Demokratiutredningen och marginalisering Etniska och religiösa grupper liksom folkrörelser med flera uttrycker sin stora frustration över att bli marginaliserade i det socialdemokratiska samhällsbygget. Nu senast skrev företrädare

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

oljekatastrof i Östersjön

Skriftlig fråga 2002/03:1066 av Skånberg, Tuve (kd)

den 5 juni Fråga 2002/03:1066 av Tuve Skånberg (kd) till miljöminister Lena Sommestad om oljekatastrof i Östersjön I god sikt och lugnt väder kolliderade ett kinesiskt och cypriotiskt fartyg mitt på lördagen mellan Sydostskånes kust och Bornholm, i Bornholmsgattet, ett av Europas mest trafikerade farvatten.

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar

Motion 2002/03:K9 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:K9 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:72 Digitala TV-sändningar i sin helhet. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen under senhösten


Utskottsberedning: 2002/03:KU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av prop. 2002/03:80 Ny sambolag

Motion 2002/03:L17 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:L17 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) med anledning av prop. 2002/03:80 Ny sambolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om informationsinsatser med syfte att medvetandegöra berörda om sambolagens innebörd. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2002/03:LU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

abortrådgivning

Skriftlig fråga 2002/03:646 av Skånberg, Tuve (kd)

den 7 mars Fråga 2002/03:646 av Tuve Skånberg (kd) till socialminister Lars Engqvist om abortrådgivning Den 26 februari presenterade stiftelsen Kvinnoforum/Xist en rapport som bland annat visar att unga gravida kvinnor i åldern 15 till 18 år känner sig tvingade av vårdpersonal och socialtjänst att göra abort.

Inlämnad: 2003-03-07 Besvarare: Lars Engqvist (S)