Andreas Norlén (Mod)

Talman

Party
Constituency Östergötland County
Title Jur.dr.
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864800
Email andreas.norlen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Member of Parliament

  • Ledig 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Ordinary member 2018-01-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2017-09-11 – 2017-12-31
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2017-09-10
  • Committee on the Constitution

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2009-02-09 – 2010-10-04
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2009-02-11 – 2010-10-04
  • Member 2006-10-10 – 2009-02-09
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Judges Proposals Board

  • 2012-02-14 – 2018-10-24
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 – 2016-12-01
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2015-02-12 – 2018-10-02

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot civilutskottet 06-09 och konstitutionsutskottet 09-14, ordförande konstitutionsutskottet 14-. Suppleant justitieutskottet 06-10 och civilutskottet 09-10. Ledamot krigsdelegationen 14-16. Ledamot moderata riksdagsgruppens förtroenderåd 15-. Ledamot moderata riksdagsgruppens kommittékonferens 14-. Personlig ersättare Domarnämnden 12-. Suppleant Utrikesnämnden 15-.
 • Föräldrar

  Ekonomichefen Urban Norlén och tidningschefen Gunilla Persdotter Norlén.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje i Mjölby, slutår 92. Affärsjuridisk magister, Linköpings universitet 96. Jur.kand., Stockholms universitet 00. Jur.dr., Linköpings universitet 04.
 • Anställningar

  Redaktör, Familjekuriren 94-96. Doktorand, Linköpings universitet 98-04, programansvarig för de affärsjuridiska programmen 04-05. Redaktör, Söndagskuriren 05-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Yttrandefrihetskommittén, 11-12. Ledamot, Integritetskommittén 14-. Ledamot, Mediegrundlagskommittén 15-. Ersättare, Domarnämnden 11-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Motala 98-02 och 06-14. Landstingsfullmäktig, landstinget i Östergötland 98-99 och ersättare 94-98. Ersättare, fritids- och kulturnämnden 95-98. Ersättare, primär- och tandvårdsnämnden 94-98. Ledamot, revisionsberedningen 06-14 och ordförande 06-10.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Moderaterna i Motala 97-98. Vice ordförande, MUF i Ödeshög 88-90, ordförande 90-92. Styrelseledamot, Moderaterna i Östergötland 97-01 och 06-, 2:e vice ordförande 01-06. Styrelseledamot, MUF i Östergötland 93-95 och ordförande 95-97. Kyrkofullmäktig, Motala församling 97-01. Styrelsesuppleant, Kurirengruppen i Sverige AB, Länstidningen Östergötland AB, Länstidningen Värmlandsbygden AB samt Förvaltningsaktiebolaget Länstidningen Östergötland. Styrelseledamot, Grafiska Huset i Motala AB.
 • Litteratur

  Oskälighet och 36 § avtalslagen (04, avhandling). IT-rättsliga avtal i vänbok till Hans Stenberg (02). Reaganomics var rätt både då och nu - Svensk Tidskrift (5 februari 10 och 30 december 10) och Karl Staaf - en överskattad reformator?
 • Bostadsort

  Motala

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 3 första meningen lagen om regionalt utvecklingsansvar ska lyda: Denna lag gäller för landstingen, dock inte Stockholms läns landstingMotivering


Utskottsberedning: 2017/18:KU46
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Motion 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör göra en uppföljning och utvärdering av tillämpningen av den nya bestämmelsen


Utskottsberedning: 2017/18:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 66 kB)

Bristande konsekvensutredningar i Regeringskansliet

Skriftlig fråga 2017/18:963 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2017/18:963 Bristande konsekvensutredningar i Regeringskansliet av Andreas Norlén M till Statsminister Stefan Löfven S Regelrådet inrättades 2008 som ett led i regeringens arbete med regelförenkling för företag och är numera ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket. Regelrådet består av fem ledamöter som utses

Inlämnad: 2018-03-06 Svarsdatum: 2018-03-14 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:963 av Andreas Norlén (M) (pdf, 89 kB)

Översyn av beredskapslagstiftning

Skriftlig fråga 2016/17:1911 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:1911 Översyn av beredskapslagstiftning av Andreas Norlén M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Vi lever i en orolig tid med ökade spänningar i vårt närområde. Tack vare överenskommelser mellan regeringen och flera oppositionspartier, som Moderaterna varit med och drivit fram, ökas resurserna till Sveriges

Inlämnad: 2017-09-08 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1911 av Andreas Norlén (M) (pdf, 78 kB)

Skjutövningar över Vättern

Skriftlig fråga 2016/17:1910 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:1910 Skjutövningar över Vättern av Andreas Norlén M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Vi lever i en orolig tid med ökade spänningar i vårt närområde. Tack vare överenskommelser mellan regeringen och flera oppositionspartier, som Moderaterna varit med och drivit fram, ökas resurserna till Sveriges försvar

Inlämnad: 2017-09-08 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1910 av Andreas Norlén (M) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag

Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även verksamhet i egen regi ska omfattas av det program med mål och riktlinjer som avses i 5 kap. 3 kommunallagen


Utskottsberedning: 2016/17:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio

Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur regleringen av tilldelning, innehav, överlåtelse och återkallelse av tillstånd att


Utskottsberedning: 2016/17:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Uppdrag till MUCF

Skriftlig fråga 2016/17:1167 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:1167 Uppdrag till MUCF av Andreas Norlén M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Tankesmedjan Timbros webbtidning Smedjan har genomfört en omfattande granskning av den bidragsgivning som sköts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCFvilken redovisas i fem artiklar på https:timbro.se/smedjan/reportage/

Inlämnad: 2017-03-30 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1167 av Andreas Norlén (M) (pdf, 97 kB)

MUCF:s bidragsgivning

Skriftlig fråga 2016/17:1166 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:1166 MUCF:s bidragsgivning av Andreas Norlén M till Statsrådet Anna Ekström S Tankesmedjan Timbros webbtidning Smedjan har genomfört en omfattande granskning av den bidragsgivning som sköts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCFvilken redovisas i fem artiklar på https:timbro.se/smedjan/reportage/

Inlämnad: 2017-03-30 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1166 av Andreas Norlén (M) (pdf, 106 kB)

Återvändande Daishkrigare

Interpellation 2016/17:376 av Johan Hedin (C)

Interpellation 2016/17:376 Återvändande Daishkrigare av Johan Hedin C till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Omkring 300 personer har rest från Sverige för att ansluta sig till terrorgruppen Daish. Hälften av dem är i dag tillbaka i Sverige och utgör enligt Säpo ett av de största terrorhoten mot Sverige.

Inlämnad: 2017-03-16 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:376 av Johan Hedin (C) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Återvändande Daishkrigare