Andreas Norlén(Mod)

Andreas Norlén (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 30
Title Jur.dr.
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864800
Email andreas.norlen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Chair
  • Judges Proposals Board

  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2009-02-09 – 2010-10-04
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2009-02-11 – 2010-10-04
  • Member 2006-10-10 – 2009-02-09
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Judges Proposals Board

  • 2012-02-14 –
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 – 2016-12-01
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2015-02-12 –

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag

Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även verksamhet i egen regi ska omfattas av det program med mål och riktlinjer som avses i


Utskottsberedning: 2016/17:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio

Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur regleringen av tilldelning, innehav, överlåtelse och återkallelse av


Utskottsberedning: 2016/17:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Uppdrag till MUCF

Skriftlig fråga 2016/17:1167 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:1167 Uppdrag till MUCF av Andreas Norlén (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Tankesmedjan Timbros webbtidning Smedjan har genomfört en omfattande granskning av den bidragsgivning som sköts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), vilken redovisas i fem

Inlämnad: 2017-03-30 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1167 av Andreas Norlén (M) (pdf, 97 kB)

MUCF:s bidragsgivning

Skriftlig fråga 2016/17:1166 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:1166 MUCF:s bidragsgivning av Andreas Norlén (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) Tankesmedjan Timbros webbtidning Smedjan har genomfört en omfattande granskning av den bidragsgivning som sköts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), vilken redovisas i fem artiklar på https://timbro.se/smedjan/reportage/ Artiklarna

Inlämnad: 2017-03-30 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1166 av Andreas Norlén (M) (pdf, 106 kB)

Återvändande Daishkrigare

Interpellation 2016/17:376 av Johan Hedin (C)

Interpellation 2016/17:376 Återvändande Daishkrigare av Johan Hedin (C) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Omkring 300 personer har rest från Sverige för att ansluta sig till terrorgruppen Daish. Hälften av dem är i dag tillbaka i Sverige och utgör enligt Säpo ett av de största terrorhoten

Inlämnad: 2017-03-16 Svarsdatum: 2017-03-28 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:376 av Johan Hedin (C) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Återvändande Daishkrigare

IS-återvändare

Interpellation 2016/17:369 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:369 IS-återvändare av Roger Haddad (L) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Liberalerna har under lång tid lyft frågan om höjda och skärpta straff för personer som begår terroristbrott. Vi har också drivit frågan om lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Inlämnad: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-28 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:369 av Roger Haddad (L) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: IS-återvändare

Storlän

Skriftlig fråga 2016/17:929 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:929 Storlän av Andreas Norlén (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Hösten 2016 framgick det tydligt vid de samtal som regeringen genomförde med flertalet oppositionspartier att det saknas stöd i riksdagen för att ersätta dagens län och landsting med ett litet antal storlän och storregioner. Inte

Inlämnad: 2017-02-23 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:929 av Andreas Norlén (M) (pdf, 73 kB)

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Skriftlig fråga 2016/17:587 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:587 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism av Andreas Norlén (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Det har under en tid riktats hård kritik mot den nationella samordnaren mot våldbejakande extremism och den stödlinje som har drivits i samarbete med Röda Korset.

Inlämnad: 2016-12-22 Svarsdatum: 2017-01-09 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:587 av Andreas Norlén (M) (pdf, 93 kB)

Flygbuller

Skriftlig fråga 2016/17:313 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:313 Flygbuller av Andreas Norlén (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Frågan om hur mycket flygbuller som ska tillåtas i anslutning till bostadsbyggnader har varit en segdragen fråga, som under en följd av år bromsat möjligheterna att bygga nya bostäder i stora delar av Linköpings innerstad. I

Inlämnad: 2016-11-11 Svarsdatum: 2016-11-23 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:313 av Andreas Norlén (M) (pdf, 103 kB)

Akutsjukhus i Motala och Norrköping

Skriftlig fråga 2016/17:170 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:170 Akutsjukhus i Motala och Norrköping av Andreas Norlén (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sveriges långa väntetider i hälso- och sjukvården är bland de längsta i Europa. På flera av akutsjukhusen i Sverige finns det stora brister gällande tillgänglighet. Regeringen och statsrådet Gabriel

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:170 av Andreas Norlén (M) (pdf, 78 kB)