Johnny Skalin (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 107
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866460
Email johnny.skalin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-01-25 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2012-01-17
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-04-13 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2012-04-13 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-04-13 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2012-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2012-01-18 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-10-02

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot finansutskottet 10-12 och EU-nämnden 12-. Suppleant skatteutskottet 10-14, konstitutionsutskottet 12-14, finansutskottet 12-, civilutskottet 12-14, utrikesutskottet 12-, arbetsmarknadsutskottet 12-, justitieutskottet 13-14, socialförsäkringsutskottet 13-14, socialutskottet 13-14, kulturutskottet 13-14, utbildningsutskottet 13-14, trafikutskottet 13-14, miljö- och jordbruksutskottet 13-14 och näringsutskottet 13-14. Suppleant Utrikesnämnden 14-.

Said and done

Åtgärder för att förhindra rökning

Motion 2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin båda SD Åtgärder för att förhindra rökning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av dold tobaksförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) (pdf, 86 kB)

Begäran om lov från skolan

Motion 2018/19:216 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:216 av Johnny Skalin SD Begäran om lov från skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i skollagen för att låta kommunala utbildningsförvaltningar bedöma enskilda lovangelägenheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:216 av Johnny Skalin (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:216 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 66 kB)

Mobbning i skolan

Motion 2018/19:203 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:203 av Johnny Skalin SD Mobbning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i skollagen om mobbning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mobbning i skolor är ett stort problem som dessutom hanteras olika i olika


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:203 av Johnny Skalin (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:203 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 73 kB)

Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal

Motion 2018/19:209 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:209 av Johnny Skalin SD Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i huvudsak neka bistånd till länder som inte tecknar återtagandeavtal i enlighet med svenska önskemål och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:209 av Johnny Skalin (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:209 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 65 kB)

Avgiftsfri E4-bro

Motion 2018/19:217 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:217 av Johnny Skalin SD Avgiftsfri E4-bro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att befria alla privatbilister från avgift på E4:an i Sundsvall och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2014 fanns det en riksdagsmajoritet för att


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:217 av Johnny Skalin (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:217 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 67 kB)

Byggande av ett dubbelspår till Sundsvall

Motion 2018/19:215 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:215 av Johnny Skalin SD Byggande av ett dubbelspår till Sundsvall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbereda för att bygga ett dubbelspår till Sundsvall och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tågtrafiken på sträckan SundsvallGävle


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:215 av Johnny Skalin (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:215 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 66 kB)

Obevakade järnvägsövergångar

Motion 2018/19:201 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:201 av Johnny Skalin SD Obevakade järnvägsövergångar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt stopp för obevakade järnvägsövergångar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Obevakade järnvägsövergångar är ett inslag av


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:201 av Johnny Skalin (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:201 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 66 kB)

Förstatligande av sjukvården

Motion 2018/19:212 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:212 av Johnny Skalin SD Förstatligande av sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstatliga sjukvården och tillkännager detta för regeringen. Motivering Till en av välfärdens allra mest centrala delar hör sjukvården. Det är


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:212 av Johnny Skalin (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:212 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 65 kB)

Klarare redovisning av ekonomiskt bistånd

Motion 2018/19:206 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:206 av Johnny Skalin SD Klarare redovisning av ekonomiskt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga och utöka det statistiska underlaget för utbetalningar av ekonomiskt bistånd och om att regeringen bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:206 av Johnny Skalin (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:206 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 66 kB)

Rätt till vårdinformation för gemensamma vårdnadshavare

Motion 2018/19:198 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:198 av Johnny Skalin SD Rätt till vårdinformation för gemensamma vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta regeringen återkomma med ett förslag på lagändring i syfte att ge båda vårdnadshavarna till ett barn information


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:198 av Johnny Skalin (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:198 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 66 kB)