Johnny Skalin(SweDem)

Johnny Skalin (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 260
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866460
Email johnny.skalin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-01-25 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2012-01-17
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-04-13 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2012-04-13 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-04-13 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2012-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2012-01-18 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 –

Said and done

Ändrad skollag om mobbning

Motion 2016/17:2364 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2364 av Johnny Skalin (SD) Ändrad skollag om mobbning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i skollagen om mobbning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mobbning i skolor är ett stort problem som dessutom


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2364 av Johnny Skalin (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2364 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 61 kB)

Begäran om lov från skolan

Motion 2016/17:2363 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2363 av Johnny Skalin (SD) Begäran om lov från skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta kommunala utbildningsförvaltningar bedöma enskilda lovangelägenheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:2363 av Johnny Skalin (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2363 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 54 kB)

Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd

Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka biståndet till internationell flyktinghjälp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:UU15 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 191 kB)

Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal

Motion 2016/17:2334 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2334 av Johnny Skalin (SD) Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i huvudsak neka länder som inte tecknar återtagandeavtal i enlighet med svenska önskemål bistånd,


Utskottsberedning: 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2334 av Johnny Skalin (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2334 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 54 kB)

Avgiftsfri E4-bro i Sundsvall

Motion 2016/17:2365 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2365 av Johnny Skalin (SD) Avgiftsfri E4-bro i Sundsvall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att befria alla privatbilister från avgift på E4:an i Sundsvall och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trots att en riksdagsmajoritet


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2365 av Johnny Skalin (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2365 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 56 kB)

Byggande av ett dubbelspår till Sundsvall

Motion 2016/17:2362 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2362 av Johnny Skalin (SD) Byggande av ett dubbelspår till Sundsvall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbereda för att bygga ett dubbelspår till Sundsvall och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tågtrafiken


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2362 av Johnny Skalin (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2362 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 55 kB)

Obevakade järnvägsövergångar

Motion 2016/17:2317 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2317 av Johnny Skalin (SD) Obevakade järnvägsövergångar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt stopp för obevakade järnvägsövergångar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Obevakade järnvägsövergångar


Utskottsberedning: 2016/17:TU17

Motion 2016/17:2317 av Johnny Skalin (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2317 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 55 kB)

Förstatligande av sjukvården

Motion 2016/17:2358 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2358 av Johnny Skalin (SD) Förstatligande av sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstatliga sjukvården och tillkännager detta för regeringen. Motivering Till en av välfärdens allra mest centrala delar hör sjukvården.


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:2358 av Johnny Skalin (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2358 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 54 kB)

Minskad användning av nikotin

Motion 2016/17:2333 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2333 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) Minskad användning av nikotin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av dold tobaksförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2333 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2333 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) (pdf, 69 kB)

Klarare redovisning av ekonomiskt bistånd

Motion 2016/17:2329 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2329 av Johnny Skalin (SD) Klarare redovisning av ekonomiskt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga och utöka det statistiska underlaget för utbetalningar av ekonomiskt bistånd och att regeringen bör återkomma


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2329 av Johnny Skalin (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2329 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 55 kB)