Johnny Skalin (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 107
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866460
Email johnny.skalin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-01-25 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2012-01-17
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-04-13 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2012-04-13 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-04-13 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2012-04-19 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2012-01-18 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-10-02

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot finansutskottet 10-12 och EU-nämnden 12-. Suppleant skatteutskottet 10-14, konstitutionsutskottet 12-14, finansutskottet 12-, civilutskottet 12-14, utrikesutskottet 12-, arbetsmarknadsutskottet 12-, justitieutskottet 13-14, socialförsäkringsutskottet 13-14, socialutskottet 13-14, kulturutskottet 13-14, utbildningsutskottet 13-14, trafikutskottet 13-14, miljö- och jordbruksutskottet 13-14 och näringsutskottet 13-14. Suppleant Utrikesnämnden 14-.

Said and done

Internationellt stöd till utsatta kristna

Motion 2017/18:3892 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3892 av Markus Wiechel m.fl. SD Internationellt stöd till utsatta kristna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:UU14 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2017/18:3892 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3892 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2017/18:3656 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3656 av Markus Wiechel m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka biståndet


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2017/18:3656 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3656 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 134 kB)

Nineveslätten

Motion 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. SD Nineveslätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja bevarandet av identiteten för Nineveslättens invånare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:UFöU2 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Internationellt demokratiarbete

Motion 2017/18:3614 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3614 av Markus Wiechel m.fl. SD Internationellt demokratiarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för upprättandet av en checklista med kriterier som ska uppfyllas och utgöra grund för om det internationella samfundet


Utskottsberedning: 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3614 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3614 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Fredsprocessen i Israel-Palestina

Motion 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. SD Fredsprocessen i IsraelPalestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Erkännande av folkmordet i Irak och Syrien

Motion 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. SD Erkännande av folkmordet i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av resolution 2091 bör erkänna Islamiska statens terrorkampanj i Irak och Syrien under de senaste


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Obevakade järnvägar

Motion 2017/18:3534 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3534 av Johnny Skalin SD Obevakade järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt stopp för obevakade järnvägsövergångar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Obevakade järnvägsövergångar är ett inslag av en oaktsam


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3534 av Johnny Skalin (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3534 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 55 kB)

Svenskt självbestämmande gällande regler för snus

Motion 2017/18:3539 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3539 av Johnny Skalin SD Svenskt självbestämmande gällande regler för snus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svenskt självbestämmande gällande regler för snus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det svenska snuset har varit


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3539 av Johnny Skalin (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3539 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 66 kB)

Risksäkring av AP-fonden

Motion 2017/18:3533 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3533 av Johnny Skalin SD Risksäkring av AP-fonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att risksäkra AP7 Såfa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Pensionssparare som avstått att välja premiepensionsfonder får sina pengar förvaltade


Utskottsberedning: 2017/18:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3533 av Johnny Skalin (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3533 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 54 kB)

Lagför innehav av falska produkter

Motion 2017/18:3532 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3532 av Johnny Skalin SD Lagför innehav av falska produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att köp och vidareförsäljning av falska produkter bör kriminaliseras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Piratkopierade varor orsakar


Utskottsberedning: 2017/18:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3532 av Johnny Skalin (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3532 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 54 kB)