Gunilla Carlsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 98
Title Funktionär ABF.
Born 1966
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865320
Email gunilla.c.carlsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy Chair
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2022-09-26
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Chair 2012-02-28 – 2014-09-29
  • Member 2012-02-24 – 2012-02-27
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2010-10-12 – 2012-02-23
  • Committee on Finance

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2007-04-16 – 2010-10-04
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-02-23
  • Member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy Chair 2018-10-10 – 2019-10-31
  • Member 2018-10-09 – 2018-10-10
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-02-23
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • The War Delegation

  • Member 2012-02-24 – 2018-10-09
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2018-11-01 –

 • Anställningar

  Affärsbiträde 85-95. Projektanställd 95-00. Enhetsledare, ABF 00.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Arbetarrörelsens arkiv- och bibliotek och Statens ljud- och bildarkiv. Ledamot, Migrationsverket 05-07. Taltidningsnämnden 06-. Ledamot, Förvaltningsstiftelsen 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Ersättare, stadsdelsnämnden, Hisings-Backa. Ledamot, skattenämnden, Hisingen 99-02. Ledamot, Liseberg AB 07-11. Ordförande, Liseberg AB 15-. Ledamot, Göteborgs hamn AB 11-15.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Socialdemokraterna Hisings-Backa 98-02. Ledamot, förtroenderådet, Socialdemokraterna i Göteborgs distrikt. Ledamot, Handels socialdemokratiska fackklubb i Göteborg. Ledamot, Föreningen Norden 03-05, ABF Göteborg, Folkteatern i Göteborg och Länsteatrarna i Sverige.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 02-. Ledamot kulturutskottet 02-10 och 12, trafikutskottet 10-12. Suppleant försvarsutskottet 02-06, skatteutskottet 06-10, socialutskottet 07-10 och utbildningsutskottet 10-12. Ordförande kulturutskottet 12-14 och vice ordförande 14-. Ledamot, krigsdelegationen 12-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-12.
 • Föräldrar

  Industriarbetaren Curt Carlsson och vårdbiträdet Ulla Britt Carlsson, f. Ottosson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 85.

Said and done

Underlätta för besöksnäringen i Västsverige

Motion 2018/19:2687 av Mats Wiking m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2687 av Mats Wiking m.fl. S Underlätta för besöksnäringen i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka besöksnäringens utveckling i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Besöksnäringen


Utskottsberedning: 2018/19:NU7

Motion 2018/19:2687 av Mats Wiking m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2687 av Mats Wiking m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Ungdomsmottagningar

Motion 2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. S Ungdomsmottagningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av riktlinjer och stöd för landets landsting och regioner för att säkerställa att alla ungdomar i Sveriges kommuner får tillgång till


Utskottsberedning: 2018/19:SoU11

Motion 2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Nordiskt register för yrken inom hälso- och sjukvården

Motion 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. S Nordiskt register för yrken inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett införande av ett nordiskt register över alla som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården, och


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Obligatoriskt informationssamtal

Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. S Obligatoriskt informationssamtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriskt informationssamtal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rapporterna om att den psykiska ohälsan bland unga ökar är


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Förbud mot eller märkning av retuscherade reklambilder

Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson S Förbud mot eller märkning av retuscherade reklambilder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett förbud mot retuscherade reklambilder eller att införa märkning av retuscherade reklambilder och tillkännager


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S) (pdf, 68 kB)

Stärkt kompetens om psykisk ohälsa inom äldreomsorgen

Motion 2018/19:1095 av Petter Löberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1095 av Petter Löberg m.fl. S Stärkt kompetens om psykisk ohälsa inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka kompetens om psykisk ohälsa hos personalen inom äldreomsorgen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:SoU13

Motion 2018/19:1095 av Petter Löberg m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1095 av Petter Löberg m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Behovet av dubbelspår mellan Göteborg och Oslo

Motion 2017/18:2159 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2159 av Gunilla Carlsson och Johan Büser båda S Behovet av dubbelspår mellan Göteborg och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över behovet av att utveckla järnvägen mellan Göteborg och Oslo och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2017/18:2159 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2159 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S) (pdf, 73 kB)

Rökfritt Sverige 2025

Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. S Rökfritt Sverige 2025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara rökfritt 2025 och tillkännager detta för regeringen. Motivering När läkare får frågan vad som är den enskilt viktigaste åtgärden


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Enhetlig journalhantering

Motion 2017/18:2149 av Anna Johansson och Gunilla Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2149 av Anna Johansson och Gunilla Carlsson båda S Enhetlig journalhantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en nationell standard för journalhantering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inspektionen för vård


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2149 av Anna Johansson och Gunilla Carlsson (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2149 av Anna Johansson och Gunilla Carlsson (båda S) (pdf, 68 kB)

Osäkra anställningsavtal

Motion 2017/18:2632 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2632 av Gunilla Carlsson och Johan Büser båda S Osäkra anställningsavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över riskerna med osäkra anställningsavtal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har Sverige en stark ekonomi


Utskottsberedning: 2017/18:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2632 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2632 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S) (pdf, 71 kB)