Linda W Snecker (Lft)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency
Östergötland County, seat 180
Title
Fil. mag.
Birth year
1983
Address
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

Member of Parliament

Ordinary member

Committee on Transport and Communications

Member

Committee on Health and Welfare

Deputy member

All assignments

Member of Parliament

Ordinary member
2016-01-05 – 2026-09-21
Off duty
2015-08-03 – 2016-01-04
Ordinary member
2015-06-22 – 2015-08-02
Off duty
2015-04-07 – 2015-06-21
Ordinary member
2014-09-29 – 2015-04-06

Committee on Justice

Member
2018-10-02 – 2022-09-26
Member
2014-10-07 – 2018-09-24

Committee on Transport and Communications

Member
2022-10-04 – 2026-09-21
Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Education

Deputy member
2018-10-16 – 2022-09-26
Deputy member
2014-10-07 – 2018-09-24

Committee on Taxation

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26
Deputy member
2018-04-11 – 2018-09-24

Committee on Defence

Deputy member
2020-03-18 – 2020-09-03

Committee on the Constitution

Deputy member
2023-02-08 – 2023-03-07
Deputy member
2020-03-18 – 2020-09-03

Committee on Foreign Affairs

Deputy member
2020-03-18 – 2020-09-03

Committee on the Labour Market

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Civil Affairs

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Finance

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Cultural Affairs

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Environment and Agriculture

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Industry and Trade

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Social Insurance

Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on Health and Welfare

Deputy member
2022-10-12 – 2026-09-21
Deputy member
2020-03-18 – 2022-09-26

Committee on European Union Affairs

Deputy member
2019-03-13 – 2022-10-04

Nominations Committee

Member
2018-09-24 – 2022-09-26

Deputy member
2019-01-31 – 2022-10-09

Biography

The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14-. Ledamot justitieutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 14-, skatteutskottet 18 och EU-nämnden 19-. Ledamot, riksdagens valberedning 18-. Suppleant, delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19-.

Föräldrar

Jan Johansson och läraren Katarina Snecker.

Utbildning

Fil.mag. statsvetenskap, Linköpings universitet 07.

Anställningar

Domstolssekreterare, Attunda tingsrätt, Norrköpings tingsrätt 07-10. Institutionskoordinator, Linköpings universitet 10-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot i polisens regionråd Öst 14-. Ledamot, Mediegrundlagsutredningen 14-16. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 17-.

Kommunala uppdrag

Kommunstyrelsen, Norrköping 11-14. Gymnasienämnden, Norrköping 10-14. SKL:s programberedning för ökat bostadsbyggande 12-14. Vigselförrättare 19-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Distriktsordförande, Vänsterpartiet Östergötland 12-15. Vänsterpartiets partistyrelse 10-16.

Said and done

Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.

Filter