Lawen Redar(SocDem)

Lawen Redar (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 51
Title Jur.stud.
Born 1989
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email lawen.redar[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-10-01 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-10-03 – 2015-09-30
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-08-25
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 –
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-10-31

Said and done

Fred och demokratisk ordning i Irak efter Isis

Interpellation 2016/17:168 av Robert Hannah (L)

Interpellation 2016/17:168 Fred och demokratisk ordning i Irak efter Isis av Robert Hannah (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Hela det irakiska folket har utsatts för ett kraftigt lidande under årtionden av förtryck, våld, krig och brist på demokrati och mänskliga rättigheter. Sedan USA:s invasion av

Inlämnad: 2016-11-29 Svarsdatum: 2016-12-19 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:168 av Robert Hannah (L) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fred och demokratisk ordning i Irak efter Isis

Situationen i Turkiet

Interpellation 2016/17:165 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2016/17:165 Situationen i Turkiet av Amineh Kakabaveh (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Tydliga tecken visar att president Erdoğans regim inte längre bör betraktas som demokratisk. Den tunna fernissa som tidigare funnits flagnar snabbt. Inför de senaste valen organiserade regimen

Inlämnad: 2016-11-29 Svarsdatum: 2016-12-19 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:165 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Situationen i Turkiet

Utvecklingen i Turkiet

Interpellation 2016/17:138 av Hans Linde (V)

Interpellation 2016/17:138 Utvecklingen i Turkiet av Hans Linde (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Under Erdoğans styre har utvecklingen i Turkiet tagit tydliga steg i helt fel riktning. Sedan sommarens misslyckade kuppförsök har inskränkningarna av demokratiska fri- och rättigheter ökat ytterligare.

Inlämnad: 2016-11-21 Svarsdatum: 2016-12-19 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:138 av Hans Linde (V) (pdf, 96 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingen i Turkiet

En jämlik skola för alla barn

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) En jämlik skola för alla barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de satsningar som regeringen numera gör på läxhjälp bör fortsätta för att ge alla barn och unga jämlika förutsättningar, och detta


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lära ut fackliga rättigheter och regler om anställningsvillkor och anställningsskydd inom ramen för gymnasieskolans


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Skolbibliotek

Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) Skolbibliotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare insatser för att skolbiblioteken bättre ska leva upp till skollagen och bibliotekslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Friskolor och skolor

Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) Friskolor och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla elever har rätt till en undervisning som är fri från religiös eller politisk påverkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friskolors


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Ursprungsmärk varor och produkter från ockuperad mark

Motion 2016/17:2874 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2874 av Lawen Redar (S) Ursprungsmärk varor och produkter från ockuperad mark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör analysera behovet av lagändringar i syfte att ursprungsmärka varor och produkter från bosättningarna


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2874 av Lawen Redar (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2874 av Lawen Redar (S) (pdf, 62 kB)

Kvinnor, fred och säkerhet

Motion 2016/17:2870 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2870 av Lawen Redar (S) Kvinnor, fred och säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att implementera FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet i det globala förebyggande arbetet, agera mot det sexuella våldet i krig samt verka


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2870 av Lawen Redar (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2870 av Lawen Redar (S) (pdf, 70 kB)

Prioritering av svenskt hälsobistånd i kampen mot den globala fattigdomen

Motion 2016/17:2869 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2869 av Lawen Redar (S) Prioritering av svenskt hälsobistånd i kampen mot den globala fattigdomen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera svenskt hälsobistånd som en del av utvecklingsbiståndet och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2869 av Lawen Redar (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2869 av Lawen Redar (S) (pdf, 61 kB)