Ida Karkiainen (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 312
Title Strateg
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email ida.karkiainen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2016-04-05 – 2018-09-24
  • Ledig ersättare 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Alternate member 2014-10-03 – 2015-08-31
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-10-13
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2015-05-05 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Extra deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant kulturutskottet 14-, utbildningsutskottet 14- och konstitutionsutskottet 15-.
 • Föräldrar

  Vårdaren Nils Karkiainen och administratören Kerstin Hedlund.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskapliga programmet med inriktning miljövetenskap, Tornedalsskolan, Haparanda 03-06. Politices Magister, Luleå tekniska universitet 06-10.
 • Anställningar

  Butiksbiträde, Ica Supermarket samt Ica Maxi 05-10. Fritidsledare, Station - Ungdomens Hus, Haparanda stad 07-10. Projektledare, kommunledningen, Haparanda 10-11. Strateg, Norrbottens läns landsting 11-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Norrbotten 15-. Styrelseledamot, Stiftelsen arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 16-. Ungdomsdelegat, Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Haparanda 10-. Kommunstyrelsen, Haparanda 11-14. Vice ordförande, barn-och ungdomsnämnden, Haparanda 11-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Vice ordförande, Rädda Barnen, Haparanda 09-12. Styrelseledamot, Rädda Barnen, Norrbottens distrikt 10-12. Ordförande, Haparanda arbetarekommun 16-, vice ordförande 10-12. Styrelseledamot, FN-föreningen, Haparanda 16-.

Said and done

Kunskapslyft för barn och lärare

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Kunskapslyft för barn och lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett kunskapslyft för barn för att stärka deras kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Skrotbilar

Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. S Skrotbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur problemet med skrotbilsdumpning kan adresseras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Övergivna uttjänta bilar skrotbilar är ett återkommande


Utskottsberedning: 2017/18:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Stärk vården efter förlossning

Motion 2017/18:2231 av Ida Karkiainen och Åsa Westlund (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2231 av Ida Karkiainen och Åsa Westlund båda S Stärk vården efter förlossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vård och stöd till kvinnor efter förlossning måste prioriteras högre och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2231 av Ida Karkiainen och Åsa Westlund (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2231 av Ida Karkiainen och Åsa Westlund (båda S) (pdf, 72 kB)

Förutsättningarna för små glesbygdskommuner

Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. S Förutsättningarna för små glesbygdskommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ett större grepp kring små glesbygdskommuners förutsättningar och utvecklingskraft och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Möjligheter till utbildning via lärcentra

Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. S Möjligheter till utbildning via lärcentra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till distansutbildning via lärcentra och tillkännager detta för regeringen. Motivering God utbildning


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Strandnära lägen i glesbygd

Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. S Strandnära lägen i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta de erfarenheter av LIS-områden som Naturvårdsverket pekat på i sin granskning och förnya systemet med LIS för att öka möjligheten till


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Kontanthantering

Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. S Kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en fungerande kontanthantering i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett allt större problem är


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Minoritetsspråk i förskolan

Motion 2017/18:1113 av Ida Karkiainen (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1113 av Ida Karkiainen S Minoritetsspråk i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla arbetet med flerspråkighet och minoritetsspråk i förskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolverket publicerade rapporten


Utskottsberedning: 2017/18:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1113 av Ida Karkiainen (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1113 av Ida Karkiainen (S) (pdf, 65 kB)

Fordonsbesiktning till rimligt pris

Motion 2017/18:694 av Isak From och Ida Karkiainen (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:694 av Isak From och Ida Karkiainen båda S Fordonsbesiktning till rimligt pris Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fordonsägares rätt till bilprovning till rimligt pris och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan den 1 juli 2010


Utskottsberedning: 2017/18:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:694 av Isak From och Ida Karkiainen (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:694 av Isak From och Ida Karkiainen (båda S) (pdf, 64 kB)

Antibiotikaresistens

Motion 2017/18:679 av Ida Karkiainen (S)

Motion till riksdagen 2017/18:679 av Ida Karkiainen S Antibiotikaresistens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sprida kunskap både globalt och nationellt om riskerna med antibiotikaanvändning och om att Sverige fortsatt bör stötta forskningen i ämnet samt leda kampen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:679 av Ida Karkiainen (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:679 av Ida Karkiainen (S) (pdf, 57 kB)