Hans Hoff (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 17
Title Ombudsman.
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864944
Email hans.hoff[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • The General Council of the Riksbank

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 1999-10-15 – 2022-09-26
  • Member of Parliament

  • Alternate member 1995-11-16 – 1998-10-05
  • Committee on Finance

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Deputy member 1999-10-21 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 1996-09-26 – 1998-10-04
  • Deputy member 1995-11-17 – 1996-09-16
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1997-10-10 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2004-11-01 – 2006-10-02
  • Personally appointed substitute 2001-11-22 – 2004-10-31
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • Member 2002-12-19 – 2003-09-03
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2010-10-13 – 2014-10-13
  • The General Council of the Riksbank

  • Member 2014-10-14 –
  • Alternate member 2016-01-01 – 2018-12-31
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2010-10-12 – 2014-10-07

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 95-98 (statssekreterarersättare 951116-981005) och 99-. Ledamot finansutskottet 02-10, konstitutionsutskottet 10-14 och socialutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 95-98, näringsutskottet 97-98 och finansutskottet 99-02. Ledamot Interparlamentariska unionens svenska delegation 02-03, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 04-06, rådet för ledamotsnära frågor 10-14 och riksbanksfullmäktige 14-. Suppleant Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 01-04, riksdagsstyrelsen 10-14 och riksdagens ansvarsnämnd 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Falkenberg 98-99. Ersättare, kommunstyrelsen 99. Ledamot, arbetsförmedlingsnämnden 99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Hallands län 99.

Said and done

Mindfulness i skolan

Motion 2018/19:1993 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1993 av Hans Hoff S Mindfulness i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka arbetet mot psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige är drabbade av psykisk ohälsa.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1993 av Hans Hoff (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1993 av Hans Hoff (S) (pdf, 70 kB)

Västsvensk infrastruktur

Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Västsvensk infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att skapa en förbättrad infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 90 kB)

Avdragsrätt för a-kassa

Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. S Avdragsrätt för a-kassa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att a-kasseavgiften bör göras avdragsgill och tillkännager detta för regeringen. Motivering Få länder utanför Norden har en lika stark fackföreningsrörelse


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Jämlikhet

Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. S Jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att driva en jämlikhetspolitik som skapar lika förutsättningar för alla människor oavsett socioekonomiska förutsättningar, bostadsort eller bakgrund och


Utskottsberedning: 2018/19:NU8

Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Riksdagens chefsjurist

Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2118 av Hans Hoff S Riksdagens chefsjurist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga inrättandet av en tjänst som riksdagens chefsjurist där ett krav för befattningen är att du ska ha varit riksdagsledamot under minst en mandatperiod,


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S) (pdf, 66 kB)

Avdragsrätt för a-kassa

Motion 2018/19:1307 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1307 av Jamal El-Haj m.fl. S Avdragsrätt för a-kassa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avdragsrätt för a-kassa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Få länder utanför Norden har en lika stark fackföreningsrörelse som den svenska.


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:1307 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1307 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Reglera undervisningstiden i gymnasieskolan

Motion 2018/19:1059 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1059 av Adnan Dibrani m.fl. S Reglera undervisningstiden i gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om centralt reglerad undervisningstid i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolinspektionen publicerade


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1059 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1059 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Förbud mot smygreklam för cigaretter till barn

Motion 2018/19:1140 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1140 av Hans Hoff S Förbud mot smygreklam för cigaretter till barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot smygreklam för cigaretter till barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn kan idag köpa godis som efterliknar


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:1140 av Hans Hoff (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1140 av Hans Hoff (S) (pdf, 67 kB)

Barnperspektivet vid utredningar av sexuella övergrepp mot barn

Motion 2018/19:1032 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1032 av Hans Hoff S Barnperspektivet vid utredningar av sexuella övergrepp mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kontinuerligt förbättra och förändra rättsprocesser där barn är inblandade, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14

Motion 2018/19:1032 av Hans Hoff (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1032 av Hans Hoff (S) (pdf, 66 kB)

Vård och särskilt boende för demenssjuka

Motion 2018/19:945 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2018/19:945 av Hans Hoff S Vård och särskilt boende för demenssjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rättspraxis kring omfattningen av framtidsfullmakter och behovet av att utöka användningsområdet för dessa till att omfatta även vård


Utskottsberedning: CU 2018/19:SoU13

Motion 2018/19:945 av Hans Hoff (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:945 av Hans Hoff (S) (pdf, 70 kB)