Hans Hoff(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 157
Title Ombudsman.
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864944
Email hans.hoff[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • The General Council of the Riksbank

  • Member
  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 1999-10-15 – 2018-09-24
  • Member of Parliament

  • Alternate member 1995-11-16 – 1998-10-05
  • Committee on Finance

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Deputy member 1999-10-21 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 1996-09-26 – 1998-10-04
  • Deputy member 1995-11-17 – 1996-09-16
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1997-10-10 – 1998-10-04
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2004-11-01 – 2006-10-02
  • Personally appointed substitute 2001-11-22 – 2004-10-31
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • Member 2002-12-19 – 2003-09-03
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2010-10-13 – 2014-10-13
  • The General Council of the Riksbank

  • Member 2014-10-14 –
  • Alternate member 2016-01-01 –
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2010-10-12 – 2014-10-07

Said and done

En polishögskola i Västsverige

Skriftlig fråga 2017/18:653 av Hans Hoff (S)

Fråga 2017/18:653 En polishögskola i Västsverige av Hans Hoff (S) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Regeringen gör en storsatsning på polisen. De kommande åren ska antalet polisanställda öka med 10 000. För att nå målet om 10 000 fler polisanställda har regeringen konstaterat att två nya

Inlämnad: 2018-01-24 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:653 av Hans Hoff (S) (pdf, 87 kB)

Sjukpenning för svårt sjuka

Skriftlig fråga 2017/18:453 av Hans Hoff (S)

Fråga 2017/18:453 Sjukpenning för svårt sjuka av Hans Hoff (S) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Försäkringskassans verksamhet ska vara effektiv och rättssäker samt präglas av en god service och hög tillgänglighet. Den enskilde ska få rätt ersättning i tid och relevant stöd. Så står det i regeringens

Inlämnad: 2017-12-11 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:453 av Hans Hoff (S) (pdf, 99 kB)

Infrastruktur i Västsverige

Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) Infrastruktur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Smygreklam för tobak till barn via godis

Motion 2017/18:2659 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2659 av Hans Hoff (S) Smygreklam för tobak till barn via godis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tobaksreklam riktad till barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen arbetar brett för att nå målet


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2659 av Hans Hoff (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2659 av Hans Hoff (S) (pdf, 55 kB)

Lönesättning i statliga bolag

Motion 2017/18:2208 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2208 av Hans Hoff (S) Lönesättning i statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lönesättning i statliga bolag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lönenivåer för chefer inom statliga bolag når ofta orimliga


Utskottsberedning: 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2208 av Hans Hoff (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2208 av Hans Hoff (S) (pdf, 54 kB)

Insatser mot penningtvätt

Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2716 av Hans Hoff (S) Insatser mot penningtvätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket kring penningtvätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt beräkningar från Finansinspektionen tvättas


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22

Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S) (pdf, 56 kB)

Bankerna - en viktig servicefunktion i samhället

Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) Bankerna – en viktig servicefunktion i samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kontant- och kreditförsörjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bankerna


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22

Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) (pdf, 59 kB)

Jämlikhet

Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S) Jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en jämlik politik som skapar lika förutsättningar för alla människor oavsett bakgrund, socioekonomiska förutsättningar eller bostadsort och


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20

Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Läkarintyg för modeller i modebranschen

Motion 2017/18:2661 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2661 av Hans Hoff (S) Läkarintyg för modeller i modebranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett läkarintyg för modeller i modebranschen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kroppsfixering är ett växande


Utskottsberedning: 2017/18:CU10

Motion 2017/18:2661 av Hans Hoff (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2661 av Hans Hoff (S) (pdf, 56 kB)

Översyn av det svenska skattesystemet

Motion 2017/18:1407 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1407 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Översyn av det svenska skattesystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att göra en genomlysning av det svenska systemet för beskattning av olika skattebaser och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8

Motion 2017/18:1407 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1407 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (pdf, 60 kB)