Hans Hoff(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 157
Title Ombudsman.
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864944
Email hans.hoff[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • The General Council of the Riksbank

  • Member
  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 1999-10-15 – 2018-09-24
  • Alternate member 1995-11-16 – 1998-10-05
  • Committee on Finance

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Deputy member 1999-10-21 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 1996-09-26 – 1998-10-04
  • Deputy member 1995-11-17 – 1996-09-16
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1997-10-10 – 1998-10-04
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2004-11-01 – 2006-10-02
  • Personally appointed substitute 2001-11-22 – 2004-10-31
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • Member 2002-12-19 – 2003-09-03
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2010-10-13 – 2014-10-13
  • The General Council of the Riksbank

  • Member 2014-10-14 –
  • Alternate member 2016-01-01 –
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2010-10-12 – 2014-10-07

Said and done

Infrastruktur i Västsverige

Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) Infrastruktur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Smygreklam för tobak till barn via godis

Motion 2017/18:2659 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2659 av Hans Hoff (S) Smygreklam för tobak till barn via godis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tobaksreklam riktad till barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen arbetar brett för att nå målet


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2659 av Hans Hoff (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2659 av Hans Hoff (S) (pdf, 55 kB)

Lönesättning i statliga bolag

Motion 2017/18:2208 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2208 av Hans Hoff (S) Lönesättning i statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lönesättning i statliga bolag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lönenivåer för chefer inom statliga bolag når ofta orimliga


Utskottsberedning: 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2208 av Hans Hoff (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2208 av Hans Hoff (S) (pdf, 54 kB)

Insatser mot penningtvätt

Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2716 av Hans Hoff (S) Insatser mot penningtvätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket kring penningtvätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt beräkningar från Finansinspektionen tvättas


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22

Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S) (pdf, 56 kB)

Bankerna - en viktig servicefunktion i samhället

Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) Bankerna – en viktig servicefunktion i samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kontant- och kreditförsörjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bankerna


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22

Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S) (pdf, 59 kB)

Jämlikhet

Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S) Jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en jämlik politik som skapar lika förutsättningar för alla människor oavsett bakgrund, socioekonomiska förutsättningar eller bostadsort och


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Läkarintyg för modeller i modebranschen

Motion 2017/18:2661 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2661 av Hans Hoff (S) Läkarintyg för modeller i modebranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett läkarintyg för modeller i modebranschen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kroppsfixering är ett växande


Utskottsberedning: 2017/18:CU10

Motion 2017/18:2661 av Hans Hoff (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2661 av Hans Hoff (S) (pdf, 56 kB)

Översyn av det svenska skattesystemet

Motion 2017/18:1407 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1407 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Översyn av det svenska skattesystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att göra en genomlysning av det svenska systemet för beskattning av olika skattebaser och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:1407 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1407 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Insatser mot näthat

Motion 2017/18:1398 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1398 av Hans Hoff (S) Insatser mot näthat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för att förebygga och utreda näthat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ordet näthat har diskuterats allt mer i takt med


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14

Motion 2017/18:1398 av Hans Hoff (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1398 av Hans Hoff (S) (pdf, 63 kB)

Övergrepp mot barn inom FN

Motion 2017/18:936 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2017/18:936 av Hans Hoff (S) Övergrepp mot barn inom FN Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i FN och andra relevanta forum verka för att stärka skyddet för utsatta grupper såsom kvinnor och barn i konfliktområden och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:936 av Hans Hoff (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:936 av Hans Hoff (S) (pdf, 62 kB)