Finn Bengtsson (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County
Title Professor/Överläkare
Born 1956

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2015-12-17 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2008-10-14 – 2014-10-31
  • Personally appointed substitute 2007-10-16 – 2008-09-29

 • Utbildning

  Skepparexamen, Göteborg 71. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Falkenberg, slutår 75. Läkarexamen 82. Leg. läkare 85. Med. dr 87. Docent, experimentell hjärnforskning, Lunds universitet 89. Specialistexamen, klinisk farmakologi 92. Docent, psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 01. Prof., psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 02. Prof., farmakologi, Köpenhamns universitet 02.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061006-101004). Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14 och socialutskottet 14-15. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10 och 15-, socialutskottet 06-10 och 15-, finansutskottet 10-14 och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 07-08, ledamot 08-14. Suppleant Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 06-10, ledamot 10-. Ordförande i Svensk-tjeckiska parlamentarikernätverket 10-. Ledamot i Donationsrådet (Socialstyrelsen) 14-. Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd 15-.
 • Föräldrar

  Lektorn Rolf Bengtsson och sjukgymnasten Gerd Bengtsson, f. Romstad.
 • Anställningar

  AT-läkare, Lund 82-83. FV-läkare, Landskrona 84-87. FV-läkare 88-92. Univ.lektor/bitr. överläkare, Lunds universitetssjukhus 92-96. Univ.lektor/överläkare, Lunds universitetssjukhus 97-98. Professor/överläkare, Linköpings universitetssjukhus 98-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, MSU och MUF i Falkenberg och Halland, 70-talet. Styrelseledamot, Moderaterna i Linköping 01-. Adjungerad ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse i Östergötland 06-. Ledamot, Sveriges Läkarförbund 76-, Svenska Läkaresällskapet -78, Svensk förening för klinisk farmakologi 88-, Svensk Psykiatrisk Förening 99-, Svenska Epilepsisällskapet 00-, Svenska Reumatikerförbundet 06- samt internationella medicinska föreningar. Grundare och styrelseledamot av 16 juni-stiftelsen 16-.
 • Litteratur

  Skrifter och artiklar inom medicin och farmakologi. Cirka 150 originalartiklar och skrifter i internationell medicinsk litteratur. Cirka 1 000 politiska artiklar av såväl redaktionell som debattkaraktär i nationella svenska medier.
 • Bostadsort

  Linköping
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Länsstyrelsen i Östergötlands insynsråd 09-. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen (slutbetänkande 15).
 • Kommunala uppdrag

  Landstingsfullmäktig, Östergötland 02-10.

Said and done

Kommittéförordningen

Motion 2017/18:3150 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3150 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson båda M Kommittéförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 15 kommittéförordningen 1998:1474 ska kompletteras med ett krav på att också redovisa huruvida förslagen har betydelse för den personliga


Utskottsberedning: 2017/18:KU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3150 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3150 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (pdf, 70 kB)

Riksdagens och de enskilda riksdagsledamöternas roller

Motion 2017/18:3027 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3027 av Finn Bengtsson M Riksdagens och de enskilda riksdagsledamöternas roller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett arbete för en demokratisk förstärkning inom det rådande systemet och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund I Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3027 av Finn Bengtsson (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3027 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 79 kB)

Personliga integriteten och datalagring

Motion 2017/18:2950 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2950 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson båda M Personliga integriteten och datalagring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att framtida beslut om lagring av trafikdata bättre ska beakta det viktiga gränssnittet mellan personlig


Utskottsberedning: 2017/18:JuU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2950 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2950 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (pdf, 72 kB)

Skolskjuts för unga med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:2244 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2244 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg båda M Skolskjuts för unga med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skolskjutsar för unga med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fungerande


Utskottsberedning: 2017/18:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2244 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2244 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M) (pdf, 75 kB)

Läkemedelsutprovning på medvetslösa

Motion 2017/18:2237 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2237 av Finn Bengtsson M Läkemedelsutprovning på medvetslösa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om problemet med läkemedelsutprovning på medvetslösa personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett negligerat men viktigt problem


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2237 av Finn Bengtsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2237 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 67 kB)

Republiken Kina (Taiwan) i FN

Motion 2017/18:2374 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2374 av Finn Bengtsson M Republiken Kina Taiwan i FN Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering inom EU och FN bör verka för att Republiken Kina Taiwan ska kunna delta i och bidra till FN:s underorganisationer och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2374 av Finn Bengtsson (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2374 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 77 kB)

Kommunernas alkoholhandläggare

Motion 2017/18:2824 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2824 av Finn Bengtsson M Kommunernas alkoholhandläggare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra den utsatta situationen för kommunernas alkoholhandläggare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Gängkriminella söker sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2824 av Finn Bengtsson (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2824 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 70 kB)

Flexibel etableringspolitik för Systembolaget

Motion 2017/18:2371 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2371 av Finn Bengtsson M Flexibel etableringspolitik för Systembolaget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Systembolaget bör ändra sin etableringspolitik och inrätta minisystembolag hos befintliga lokala ombud och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2371 av Finn Bengtsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2371 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 69 kB)

Medicinskt omotiverad kirurgi på barn

Motion 2017/18:2243 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2243 av Finn Bengtsson M Medicinskt omotiverad kirurgi på barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omskärelse av barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag råder förbud mot att, på flickor, genom ingrepp förändra de yttre


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2243 av Finn Bengtsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2243 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 66 kB)

Obligatorisk statlig sjukvårdsförsäkring

Motion 2017/18:2240 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2240 av Finn Bengtsson M Obligatorisk statlig sjukvårdsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i Sverige införa en obligatorisk statlig sjukvårdsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den demografiska utvecklingen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2240 av Finn Bengtsson (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2240 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 74 kB)