Annelie Karlsson(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 66
Title Ombudsman.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866503
Email annelie.karlsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member
  • Nominations Committee

  • Member
  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Nominations Committee

  • Member 2014-09-29 –
  • Member 2016-01-01 –

Said and done

En rättssäker och mänsklig sjukförsäkring

Motion 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S) En rättssäker och mänsklig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att dagens sjukförsäkring ger större möjlighet till individuella hänsyn vid prövningen


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S) (pdf, 61 kB)

Bostaden, en social rättighet

Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Bostaden, en social rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allas rätt till en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering I 2016 års bostadsmarknadsenkät bedömer 240 av


Utskottsberedning: 2017/18:CU15

Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Öresundsregionen

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: TU 2017/18:UU18

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Blocköverskridande skattereform

Motion 2017/18:1908 av Annelie Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1908 av Annelie Karlsson (S) Blocköverskridande skattereform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inleda processen mot en blocköverskridande skatteuppgörelse och tillkännager detta för regeringen. Motivering De socialdemokratiska


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8

Motion 2017/18:1908 av Annelie Karlsson (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1908 av Annelie Karlsson (S) (pdf, 62 kB)

Återvinning av uttjänta bilar

Motion 2017/18:1845 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1845 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S) Återvinning av uttjänta bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att uttjänta bilar återvinns och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är inte


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15

Motion 2017/18:1845 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1845 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S) (pdf, 59 kB)

Infrastrukturen i Skåne

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Infrastrukturen i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen  studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur i Skåne och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Besöksnäring

Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S) Besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare stärka besöksnäringen i linje med det som är angivet i motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skåne


Utskottsberedning: 2017/18:NU12

Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Utbyggnad av Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad

Motion 2017/18:602 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:602 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) Utbyggnad av Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att successivt bygga ut Skånebanan


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:602 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:602 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

En jämlik sjukvård

Motion 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) En jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukvården måste utvecklas mot att mer vård i framtiden kan bedrivas i primärvården och att specialistvårdvalen på sjukhusen bör ses över


Utskottsberedning: UbU 2017/18:AU4 2017/18:SoU9 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 1 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Avskaffa EBO i dess nuvarande form

Motion 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Avskaffa EBO i dess nuvarande form Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra boendesituationen för nyanlända genom att avskaffa EBO i dess nuvarande form och tillkännager detta för regeringen. Motivering När


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)