Annelie Karlsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 224
Title Ombudsman.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866503
Email annelie.karlsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Social Democratic Party

  • Deputy Group Leader
  • Committee on the Labour Market

  • Member
  • Nominations Committee

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • Council for Members' Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • The Social Democratic Party

  • Deputy Group Leader 2018-10-09 –
  • Deputy Group Leader 2018-03-27 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Nominations Committee

  • Member 2014-09-29 –
  • Member 2016-01-01 – 2018-12-31
  • The Riksdag Board

  • Member 2018-04-10 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2018-10-09
  • Council for Members' Affairs

  • Member 2018-10-10 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 14-. Suppleant justitieutskottet 10-14 och socialförsäkringsutskottet 10-14. Ledamot valberedningen 14- och riksdagens ansvarsnämnd 16-.
 • Utbildning

  2-årigt gymnasium.
 • Anställningar

  Kapp Ahl i Kristianstad och Handelsanställdas förbund.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Statens ansvarsnämnd.
 • Bostadsort

  Kristianstad

Said and done

Utveckling av Skånes infrastruktur

Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. S Utveckling av Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för satsningar för en bättre skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Nationell strategi för Öresundsregionen

Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. S Nationell strategi för Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öresundsregionen omfattar 4


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Jämlik sjukvård

Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. S Jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukvården måste utvecklas mot att mer vård i framtiden kan bedrivas i primärvården och att specialistvårdvalen på sjukhusen bör ses över och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:UbU11

Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 102 kB)

Skatteöversyn

Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. S Skatteöversyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av skattesystemet behöver göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den borgerliga regeringen 2006-2014 efterlämnade inte bara oförändrad


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

En trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning

Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. S En trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering När EBO, eget


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16

Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

En trygg och mänsklig sjukförsäkring

Motion 2018/19:2130 av Annelie Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2130 av Annelie Karlsson S En trygg och mänsklig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att vi får en mänskligare sjukförsäkring som ger trygghet och rättssäkerhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:2130 av Annelie Karlsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2130 av Annelie Karlsson (S) (pdf, 72 kB)

Brytning av mineraler på jordbruksmark i Skåne

Motion 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Brytning av mineraler på jordbruksmark i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett mer förutsägbart och rättssäkert prövningssystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk livsmedelsproduktion


Utskottsberedning: 2018/19:NU9

Motion 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Biogas - en viktig energikälla för ett fossilfritt samhälle

Motion 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Biogas en viktig energikälla för ett fossilfritt samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att på ett långsiktigt sätt främja utveckling och produktion av svensk biogas och tillkännager


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Samlad strategi för åtgärder mot stranderosionen vid Skånes och Hallands kuster

Motion 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Samlad strategi för åtgärder mot stranderosionen vid Skånes och Hallands kuster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för fortsatt klimatpolitisk samverkan på länsnivå för att motverka


Utskottsberedning: 2018/19:CU5

Motion 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Friköpsrätt för historiska arrenden

Motion 2018/19:673 av Heléne Björklund och Annelie Karlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:673 av Heléne Björklund och Annelie Karlsson båda S Friköpsrätt för historiska arrenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en friköpsrätt för historiska arrenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I över 100


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:673 av Heléne Björklund och Annelie Karlsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:673 av Heléne Björklund och Annelie Karlsson (båda S) (pdf, 83 kB)