Kerstin Lundgren(Cen)

Kerstin Lundgren (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 53
Title Utredare.
Born 1955
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865775
Email kerstin.lundgren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2002-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on the Constitution and Foreign Affairs

  • Member 2007-03-27 – 2009-05-06
  • Member 2003-02-18 – 2003-11-20
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Deputy member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Deputy member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Member 2009-11-12 – 2009-12-09
  • Deputy member 2009-02-12 – 2009-03-12
  • Member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Deputy member 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Member 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Member 2006-10-10 – 2006-10-13
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-10-07
  • Deputy member 2006-11-29 – 2010-10-12
  • Election Review Board

  • Deputy member 2011-04-06 – 2015-02-18
  • Member 2002-12-10 – 2011-04-05
  • Nominations Committee

  • Member 2006-10-02 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2010-11-01 –
  • Member 2006-11-01 – 2010-10-31
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2014-10-07
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2010-10-19 – 2010-12-31

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Motion 2016/17:3599 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3599 av Kerstin Lundgren (C) med anledning av skr. 2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återgå till inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete


Utskottsberedning: 2016/17:UU11

Motion 2016/17:3599 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3599 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 66 kB)

med anledning av skr. 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

Motion 2016/17:3596 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3596 av Kerstin Lundgren (C) med anledning av skr. 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma i en skrivelse


Utskottsberedning: 2016/17:UU15

Motion 2016/17:3596 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3596 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 69 kB)

med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör inför a att kommande


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU2

Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Förenklade regler för prao

Motion 2016/17:2037 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2037 av Kerstin Lundgren (C) Förenklade regler för prao Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en förenkling av Arbetsmiljöverkets regler för att klara obligatorisk prao för alla elever i grundskolan och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17

Motion 2016/17:2037 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2037 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 61 kB)

Ändrade regler för studiemedel

Motion 2016/17:1974 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2016/17:1974 av Kerstin Lundgren (C) Ändrade regler för studiemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av regelverket gällande rätt till studiemedel för sfi-studerande över 20 år och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rätt


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1974 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1974 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 59 kB)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2016/17:3448 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3448 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Biståndet är ett centralt verktyg i


Utskottsberedning: 2016/17:UU2

Motion 2016/17:3448 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3448 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 95 kB)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2016/17:3446 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3446 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 20 17 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Det försämrade omvärldsläget oroar.


Utskottsberedning: 2016/17:UU1

Motion 2016/17:3446 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3446 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 99 kB)

Nato

Motion 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdraget att pröva och ompröva den militära alliansfriheten och utifrån avslutade utredningar inleda


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 82 kB)

Bistånd för hållbar utveckling

Motion 2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) Bistånd för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en parlamentarisk översyn av Sveriges politik för global utveckling för att uppgradera det svenska biståndspolitiska


Utskottsberedning: 2016/17:UU2 2016/17:UU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 7 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 84 kB)

En stärkt politik för EU:s östliga partnerskap

Motion 2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) En stärkt politik för EU:s östliga partnerskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för en ambitiös strategi för hur det östliga partnerskapet ska utvecklas, ta nya


Utskottsberedning: 2016/17:UU10

Motion 2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 101 kB)