ClasGöran Carlsson (SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 120
Title Direktör
Born 1962
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email clasgoran.carlsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2017-07-27 – 2022-09-26
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2018-04-11 – 2018-09-24
  • Deputy member 2017-09-22 – 2018-04-11
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Deputy member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Deputy member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Deputy member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Deputy member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Deputy member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Deputy member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Extra deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member 2018-10-09 –

Said and done

Yrkeshögskola för jobben i hela landet

Motion 2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. S Yrkeshögskola för jobben i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att befintliga kriterier tillsammans med hänsyn till industrins kompetensförsörjningsbehov och det regionala behovet ska


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. S Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Ändrade faktureringsrutiner för vägtullar m.m.

Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson båda S Ändrade faktureringsrutiner för vägtullar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett minimibelopp för fakturering av skattepliktiga passager och vägavgifter


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12

Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 72 kB)

Nationellt centrum för cirkulär livsmedelsproduktion

Motion 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Nationellt centrum för cirkulär livsmedelsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att förlägga ett nationellt centrum för utveckling av cirkulär livsmedelsproduktion


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 75 kB)

Översyn av karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Översyn av karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: AU

Motion 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 74 kB)

Säkra långsiktigt hållbar energiförsörjning i hela landet

Motion 2018/19:1595 av Hanna Westerén och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1595 av Hanna Westerén och ClasGöran Carlsson båda S Säkra långsiktigt hållbar energiförsörjning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra långsiktigt hållbar elförsörjning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1595 av Hanna Westerén och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1595 av Hanna Westerén och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Översyn av reglering av sportfiske

Motion 2018/19:1322 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1322 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Översyn av reglering av sportfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare se över straffskalan för illegalt fiske och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:MJU3

Motion 2018/19:1322 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:1322 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 74 kB)

Åldersgräns för köp av energidryck

Motion 2018/19:1305 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1305 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Åldersgräns för köp av energidryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åldersgränsen vid försäljning av energidrycker i dagligvaruhandeln och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU12

Motion 2018/19:1305 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1305 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 74 kB)

Samhällsberedskap vid vattenbrist

Motion 2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. S Samhällsberedskap vid vattenbrist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattenbrist och om att skapa samhällsberedskap för effekterna av extrem torka såväl som att anpassa aktuell lagstiftning till vattenbrist


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Åtgärder mot tjuvfiske

Skriftlig fråga 2017/18:120 av ClasGöran Carlsson (S)

Fråga 2017/18:120 Åtgärder mot tjuvfiske av ClasGöran Carlsson S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Under sommaren har det gått att följa hur en stor tjuvfiskehärva nystats upp nere i Kronobergs län. Den illegala fångsten har uppgått till så mycket som 1,7 ton och består av stora mängder gös, kräftor och gädda som sålts

Inlämnad: 2017-10-18 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:120 av ClasGöran Carlsson (S) (pdf, 69 kB)