The Social Democratic Party

  • socialdemokraterna.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]socialdemokraterna.se

Said & done

In this section you will find what the party has said and done in the Riksdag. It includes motions, interpellations and written questions to the Government, speeches in the Chamber and reports to the Committee on the Constitution. Use the filters to search among the documents.

Problem för äldre i det digitala samhället

Skriftlig fråga 2020/21:1941 av Thomas Hammarberg (S)

Fråga 2020/21:1941 Problem för äldre i det digitala samhället av Thomas Hammarberg S till Statsrådet Anders Ygeman S Det svenska samhället digitaliseras i snabbt tempo. Detta är i många avseenden en positiv utveckling och måste självfallet bejakas. Men denna omvandling rymmer också problem. Ett av dessa problem är det

Inlämnad: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-03-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1941 av Thomas Hammarberg (S) (pdf, 88 kB)

En Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn

Skriftlig fråga 2020/21:1929 av Joakim Sandell (S)

Fråga 2020/21:1929 En Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn av Joakim Sandell S till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Nyligen presenterade Trafikverket och danska Vejdirektoratet sina slutsatser om en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Förslaget till HH-förbindelse utgörs av en tunnel för vägtrafik

Inlämnad: 2021-02-22 Svarsdatum: 2021-03-03 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1929 av Joakim Sandell (S) (pdf, 88 kB)

Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn

Interpellation 2020/21:497 av Joakim Sandell (S)

Interpellation 2020/21:497 Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn av Joakim Sandell S till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Nyligen presenterade Trafikverket och danska Vejdirektoratet sina slutsatser om en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Förslaget till HH-förbindelse utgörs av en tunnel för

Inlämnad: 2021-02-18 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:497 av Joakim Sandell (S) (pdf, 88 kB)

Members of the Social Democratic Party

Members of the Social Democratic Party.