Totalt 3409 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2016

Motion 2016/17:3498 av Sofia Fölster (M)
Höjd gräns för alkoholhaltiga drycker som får säljas i butik

Motion 2016/17:3497 av Sofia Fölster (M)
Avskaffande av tv-avgiften

Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C)
Nytt ledarskap för Sverige

Motion 2016/17:3489 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2016/17:3488 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2016/17:3487 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2016/17:3486 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2016/17:3485 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2016/17:3484 av Christer Nylander m.fl. (L)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2016/17:3481 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2016/17:3480 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)
Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor

Motion 2016/17:3479 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)
Transparent skattesystem

Motion 2016/17:3478 av Paula Bieler (SD)
Barnmorskans arbetsomfattning

Motion 2016/17:3477 av Paula Bieler (SD)
Mottagande av vidarebosatta flyktingar

Motion 2016/17:3476 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD)
Vanvård av katter

Motion 2016/17:3475 av Markus Wiechel (SD)
Effektivare biståndspolitik

Motion 2016/17:3474 av Roger Haddad m.fl. (L)
Stärk skyddet mot våld i nära relationer och sexualbrott

Motion 2016/17:3473 av Robert Hannah m.fl. (L)
Lagstiftning om könsfördelningen i bolagsstyrelser

Motion 2016/17:3472 av Robert Hannah m.fl. (L)
Liberal familjerätt

Motion 2016/17:3471 av Robert Hannah m.fl. (L)
Liberal konsumentpolitik

Motion 2016/17:3470 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Liberal demokrati- och integritetspolitik

Motion 2016/17:3469 av Roger Haddad m.fl. (L)
Åtgärder mot stölder och ordningsstörningar i butik

Motion 2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L)
Grov organiserad brottslighet och illegal vapenhantering

Motion 2016/17:3467 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2016/17:3466 av Ola Johansson m.fl. (C)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2016/17:3465 av Annika Qarlsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2016/17:3464 av Christer Nylander m.fl. (L)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2016/17:3463 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2016/17:3462 av Robert Hannah m.fl. (L)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2016/17:3461 av Said Abdu m.fl. (L)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2016/17:3460 av Lars Tysklind m.fl. (L)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2016/17:3459 av Maria Weimer m.fl. (L)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2016/17:3458 av Nina Lundström m.fl. (L)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2016/17:3457 av Lars Tysklind m.fl. (L)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2016/17:3456 av Said Abdu m.fl. (L)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2016/17:3452 av Solveig Zander m.fl. (C)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2016/17:3451 av Solveig Zander m.fl. (C)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2016/17:3450 av Solveig Zander m.fl. (C)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2016/17:3449 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2016/17:3448 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2016/17:3447 av Johan Hedin och Rickard Nordin (båda C)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2016/17:3446 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2016/17:3445 av Emil Källström m.fl. (C)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:3443 av Mats Persson m.fl. (L)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:3442 av Mats Persson m.fl. (L)
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Motion 2016/17:3441 av Mats Persson m.fl. (L)
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Motion 2016/17:3440 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2016/17:3439 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2016/17:3438 av Rickard Nordin m.fl. (C)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2016/17:3437 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2016/17:3436 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2016/17:3435 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2016/17:3434 av Emil Källström m.fl. (C)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:3431 av Roger Haddad m.fl. (L)
Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism

Motion 2016/17:3430 av Roger Haddad m.fl. (L)
Insatser för unga lagöverträdare

Motion 2016/17:3429 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2016/17:3428 av Mats Persson m.fl. (L)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:3427 av Mathias Sundin m.fl. (L)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2016/17:3426 av Roger Haddad m.fl. (L)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2016/17:3425 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2016/17:3424 av Allan Widman m.fl. (L)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2016/17:3423 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2016/17:3422 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2016/17:3421 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberala reformer för framtiden

Motion 2016/17:3418 av Emil Källström m.fl. (C)
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Motion 2016/17:3417 av Emil Källström m.fl. (C)
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Motion 2016/17:3416 av Per Lodenius m.fl. (C)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. (C)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2016/17:3414 av Johanna Jönsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2016/17:3413 av Johanna Jönsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2016/17:3412 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2016/17:3411 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2016/17:3410 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD)
Översyn av flerbarnstillägget

Motion 2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
En ansvarsfull invandringspolitik

Motion 2016/17:3407 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Minskad skatteadministration

Motion 2016/17:3406 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

Motion 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Effekter av regeringens skattepolitik

Motion 2016/17:3404 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Information om jobbskatteavdraget

Motion 2016/17:3403 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Konsekvensanalys avseende mervärdesskatteregler i fråga om posttjänster

Motion 2016/17:3402 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Generationsskiften

Motion 2016/17:3401 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Personaloptioner

Motion 2016/17:3400 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Synliggör arbetsgivaravgiften

Motion 2016/17:3399 av Penilla Gunther m.fl. (KD)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2016/17:3398 av Désirée Pethrus (KD)
Kristna på asylboenden

Motion 2016/17:3397 av Martin Kinnunen (SD)
Åtgärder mot att straffade inom vården arbetar vidare

Motion 2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2016/17:3390 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
En liberal kulturpolitik

Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Plan för ett starkare Sverige: Nolltolerans mot dåliga skolor

Motion 2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Plan för ett starkare Sverige: Trygghet att lita på

Motion 2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Plan för ett starkare Sverige - kraftfulla åtgärder mot terrorism

Motion 2016/17:3386 av Larry Söder (KD)
Vård av föräldrar - en rättighet

Motion 2016/17:3385 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Det civila samhället

Motion 2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Migration och integration

Motion 2016/17:3383 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Från missmod till hopp - kristdemokratiska förslag för att vända trenden i utanförskapsområden

Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Plan för ett starkare Sverige: Säkerhet och beredskap i en orolig omvärld

Motion 2016/17:3381 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Uppföljning av den nya tullagen

Motion 2016/17:3380 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Revisionsplikten

Motion 2016/17:3379 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Eclund (C, KD)
Det svenska lantbruket

Motion 2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Plan för ett starkare Sverige - reformer för fler bostäder

Motion 2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L)
Åtgärder för att stärka hästnäringen

Motion 2016/17:3376 av Said Abdu (L)
Investeringsbehov i elnäten

Motion 2016/17:3375 av Said Abdu (L)
Lagen om hotell- och pensionatrörelse

Motion 2016/17:3374 av Nina Lundström (L)
Kommunikationer

Motion 2016/17:3373 av Nina Lundström (L)
Cykling och hållbara samhällen

Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Plan för ett starkare Sverige: Bryt utanförskapet

Motion 2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Plan för ett starkare Sverige: En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2016/17:3364 av Larry Söder (KD)
Höj garantipensionens golv

Motion 2016/17:3363 av Larry Söder (KD)
Reseavdraget

Motion 2016/17:3362 av Larry Söder (KD)
Infrastruktursatsning i Halland

Motion 2016/17:3361 av Larry Söder (KD)
Lagstadgad rätt till vinst för samhällsföretag

Motion 2016/17:3360 av Larry Söder (KD)
Lika antal föräldradagar för tvillingföräldrar

Motion 2016/17:3359 av Larry Söder (KD)
Satsning på små företag

Motion 2016/17:3358 av Larry Söder (KD)
Mobiltelefon under bilkörning

Motion 2016/17:3357 av Larry Söder (KD)
Postnord och fullgörandet av dess uppdrag

Motion 2016/17:3356 av Larry Söder (KD)
Skatt på pension ska vara samma nivå som skatt på förvärvsinkomst

Motion 2016/17:3355 av Larry Söder (KD)
Trafikkunskap i skolan

Motion 2016/17:3354 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2016/17:3352 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Plan för ett starkare Sverige - Moderaternas budgetmotion 2017

Motion 2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Jämställdhet

Motion 2016/17:3345 av Sofia Fölster (M)
Ringled runt huvudstaden

Motion 2016/17:3344 av Sofia Fölster (M)
Ett hållbart flyktingmottagande

Motion 2016/17:3343 av Sofia Fölster (M)
Mer flexibla regler för arbetskraftsinvandring

Motion 2016/17:3342 av Sofia Fölster (M)
Aktivt deltagande i kampen mot Daish

Motion 2016/17:3341 av Sofia Fölster (M)
En föräldraförsäkring som kan delas av fler

Motion 2016/17:3340 av Sofia Fölster (M)
Straff för sexualbrott

Motion 2016/17:3339 av Sofia Fölster (M)
Kulturmoms för dataspel

Motion 2016/17:3338 av Sofia Fölster (M)
Reformering av Arbetsförmedlingen

Motion 2016/17:3337 av Sofia Fölster (M)
Gårdsförsäljning av alkohol

Motion 2016/17:3336 av Sofia Fölster (M)
Legalisera surrogatmoderskap

Motion 2016/17:3335 av Sofia Fölster (M)
Natomedlemskap

Motion 2016/17:3334 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M)
En arbetsmarknad med plats för fler

Motion 2016/17:3331 av Sofia Fölster (M)
Skatt och transparens för löntagare

Motion 2016/17:3330 av Jabar Amin (MP)
Inför glesbygdsavdrag i samband med bensinprishöjningar

Motion 2016/17:3329 av Sofia Fölster (M)
Höjt fribelopp

Motion 2016/17:3328 av Sofia Fölster (M)
Fri hyressättning för nya bostäder

Motion 2016/17:3327 av Sofia Fölster (M)
Danstillståndet

Motion 2016/17:3326 av Sofia Fölster (M)
Arbetsgivaravgifter för äldre

Motion 2016/17:3325 av Sofia Fölster (M)
Arbetsgivaravgifter för unga

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M)
Betydelsen av svenskt medborgarskap

Motion 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M)
Avdragsrätt för friskvård i enskild firma

Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Tillit och trygghet

Motion 2016/17:3319 av Jabar Amin (MP)
Garantera glesbygden basservice

Motion 2016/17:3318 av Jabar Amin (MP)
Sänk rösträttsåldern till 16 år - ge de unga större inflytande

Motion 2016/17:3317 av Jabar Amin m.fl. (MP)
Utfasning av avräkningarna från biståndet

Motion 2016/17:3316 av Jabar Amin (MP)
Rätt till avdrag för flyttcykeltjänster

Motion 2016/17:3315 av Jabar Amin (MP)
Ställ Erdogan inför internationell domstol

Motion 2016/17:3314 av Emma Nohrén (MP)
Läkemedel och miljö - kan luftvägsprodukter vara nästa steg?

Motion 2016/17:3313 av Emma Nohrén (MP)
Satsa på Västsveriges järnvägar

Motion 2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren (MP, C)
Nationalpark i Nämdöskärgården

Motion 2016/17:3311 av Lisbeth Sundén Andersson (M)
Inför infrastrukturavgifter av europeisk modell i Sverige

Motion 2016/17:3310 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2016/17:3309 av Ann-Britt Åsebol (M)
Organdonatorer

Motion 2016/17:3308 av Karin Enström m.fl. (M)
Politiken för global utveckling (PGU)

Motion 2016/17:3307 av Karin Enström m.fl. (M)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2016/17:3306 av Karin Enström m.fl. (M)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2016/17:3303 av Aron Modig m.fl. (KD)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2016/17:3301 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
En effektivare klimatpolitik

Motion 2016/17:3300 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
För ett stärkt djurskydd

Motion 2016/17:3299 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Sanering av mark

Motion 2016/17:3298 av Anders Forsberg m.fl. (SD)
Kriminell djurrättsaktivism

Motion 2016/17:3297 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Insatser för Östersjön

Motion 2016/17:3296 av Martin Kinnunen (SD)
Tillsättande av kriskommission om integrations- och invandringspolitiken

Motion 2016/17:3295 av Martin Kinnunen (SD)
Elektroniska cigaretter

Motion 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Domstolarnas oberoende

Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar

Motion 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Motverka hybridkrigföring i form av propaganda

Motion 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Stärkt grundlagsskydd för mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Plikt att förhindra radikalisering

Motion 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Veterandagen som allmän flaggdag

Motion 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)
Utvecklat arbete mot våldsbejakande extremism

Motion 2016/17:3286 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)
Bättre skydd för medieredaktioner

Motion 2016/17:3285 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2016/17:3284 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Reformerat strandskydd

Motion 2016/17:3283 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Jakt och viltvård

Motion 2016/17:3282 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2016/17:3281 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2016/17:3280 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Vattnets kretslopp

Motion 2016/17:3279 av Aron Modig m.fl. (KD)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2016/17:3278 av Martin Kinnunen (SD)
Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd

Motion 2016/17:3277 av Martin Kinnunen (SD)
Privatkopieringsersättningen

Motion 2016/17:3276 av Martin Kinnunen (SD)
Sveriges insats i Libyen

Motion 2016/17:3275 av Anders Forsberg och Martin Kinnunen (båda SD)
Det publika samhällsserviceuppdraget

Motion 2016/17:3274 av Jenny Petersson (M)
RUT och ROT

Motion 2016/17:3273 av Penilla Gunther (KD)
Planer för avfalls-, återanvändnings- och återvinningssystem för alla energislag

Motion 2016/17:3272 av Penilla Gunther (KD)
Tullarna på biomassa

Motion 2016/17:3271 av Penilla Gunther (KD)
Tydligare energikrav i byggreglerna

Motion 2016/17:3270 av Penilla Gunther (KD)
Underlätta och förenkla skatteregler och generationsväxling genom förändring av 3:12-reglerna

Motion 2016/17:3269 av Penilla Gunther (KD)
Uppföljning och utvärdering av nationella riktlinjer i vården

Motion 2016/17:3268 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)
Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2016/17:3267 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)
Slå vakt om arbetskraftsinvandringen

Motion 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Motion 2016/17:3264 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M)
Beskattning av kapitalvinst vid försäljning av permanentbostad

Motion 2016/17:3263 av Anders Hansson (M)
Penningtvätt

Motion 2016/17:3262 av Anders Hansson (M)
Drönare

Motion 2016/17:3261 av Anders Hansson (M)
Brottsprovokation vid misstänkt sexualbrott

Motion 2016/17:3260 av Anders Hansson (M)
Kostnader för avlyssning

Motion 2016/17:3259 av Anders Hansson (M)
Certifiera brandmän

Motion 2016/17:3258 av Anders Hansson (M)
Cannabisfrön

Motion 2016/17:3257 av Anders Hansson (M)
Krav på registrering av entreprenadmaskiner och traktorer

Motion 2016/17:3256 av Anders Hansson (M)
Rakel

Motion 2016/17:3255 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Tydliga reaktioner mot brott

Motion 2016/17:3254 av Anders Hansson (M)
Lastsäkring

Motion 2016/17:3253 av Anders Hansson (M)
Tolkkostnader

Motion 2016/17:3252 av Anders Hansson (M)
Veterandagen

Motion 2016/17:3251 av Anders Hansson (M)
Skyddsrumsavgift

Motion 2016/17:3250 av Anders Hansson (M)
Blåljusvecka

Motion 2016/17:3249 av Anders Hansson (M)
Historiska museet vid Lunds universitet

Motion 2016/17:3248 av Anders Hansson (M)
Obligatorisk hemförsäkring

Motion 2016/17:3247 av Anders Hansson (M)
Dopningsbrott

Motion 2016/17:3246 av Anders Hansson (M)
Hemvärnets mörkerkapacitet

Motion 2016/17:3245 av Anders Hansson (M)
Internationella vägtransporter

Motion 2016/17:3244 av Anders Hansson (M)
Utlandssvenskar

Motion 2016/17:3243 av Anders Hansson (M)
Information från Försäkringskassan

Motion 2016/17:3242 av Anders Hansson (M)
Brandsäkerhet inom hemtjänsten

Motion 2016/17:3241 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Kameraövervakning

Motion 2016/17:3240 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Friskvårdsförmånen

Motion 2016/17:3239 av Anders Hansson m.fl. (M)
Gemensam grundutbildning

Motion 2016/17:3238 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)
Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal

Motion 2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)
Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterade brott

Motion 2016/17:3236 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)
Grov organiserad brottslighet

Motion 2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)
Krafttag mot bedrägerier

Motion 2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)
Unga lagöverträdare

Motion 2016/17:3233 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Legala vapen för jakt- och skytteändamål

Motion 2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M)
En effektivare kriminalvård

Motion 2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Polisen i medborgarnas tjänst

Motion 2016/17:3230 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Krafttag mot mängdbrott

Motion 2016/17:3229 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Åtgärder mot tiggeri

Motion 2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Brott mot äldre

Motion 2016/17:3227 av Krister Hammarbergh (M)
Demokratiers rätt att få försvara sig

Motion 2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Digitaliserad vård, omsorg och apotek - samordning krävs

Motion 2016/17:3225 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Stärk äldres livskvalitet

Motion 2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
En ny nationell och samlad cancerstrategi

Motion 2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Stärk hjärt- och kärlsjukvården

Motion 2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Vård av hög kvalitet och kontinuitet, patientsäker och effektiv i god arbetsmiljö

Motion 2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Nationell handlingsplan för socialtjänsten

Motion 2016/17:3220 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Stärk diabetesvården

Motion 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2016/17:3218 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Psykiatrin - en samlad strategi

Motion 2016/17:3217 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Radio- och tv-avgiften för pensionärer

Motion 2016/17:3216 av Sten Bergheden (M)
Ändring av vapenlagstiftningen med fokus på kortare handläggningstider

Motion 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Utbyggnader av vägsträckor

Motion 2016/17:3214 av Boriana Åberg (M)
Utveckla säkerhetsanordningen för vajerräcken

Motion 2016/17:3213 av Annika Eclund m.fl. (KD, M, C)
Polisutbildning i Skaraborg

Motion 2016/17:3212 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare

Motion 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2016/17:3210 av Linus Bylund m.fl. (SD)
En jämlik föräldraförsäkring

Motion 2016/17:3209 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Kemikalieskatten

Motion 2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD)
Utgiftsområde 5 – Internationell samverkan

Motion 2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Stärkt krisberedskap för Sverige

Motion 2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Ett starkt försvar i en orolig omvärld

Motion 2016/17:3203 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2016/17:3202 av Anders Hansson (M)
Nyregistrering av fordon

Motion 2016/17:3201 av Cecilia Widegren (M)
Stoppa byråkratin kring dikningsföretag

Motion 2016/17:3200 av Cecilia Widegren (M)
Närproducerade livsmedel

Motion 2016/17:3199 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)
Svenska djurskyddsregler och produktionskrav vid upphandling av livsmedel

Motion 2016/17:3198 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C)
Beställaransvar och regelefterlevnad inom åkeribranschen

Motion 2016/17:3197 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C)
Förutsättningar för det yrkesmässiga kustfisket

Motion 2016/17:3196 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Gasutvinning

Motion 2016/17:3195 av Robert Halef (KD)
Fredskonferens för Mellanöstern

Motion 2016/17:3194 av Penilla Gunther (KD)
Anhöriga barns rätt till undervisning på sjukhusskola

Motion 2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L)
Barns rättigheter

Motion 2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L)
En bostadsmarknad med fler bostäder och mer marknad

Motion 2016/17:3191 av Said Abdu (L)
Avskaffa lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Motion 2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L)
Framtidens digitala lösningar

Motion 2016/17:3189 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
En trygg energiförsörjning

Motion 2016/17:3188 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Industri och konkurrenskraft

Motion 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Life science och medtech

Motion 2016/17:3186 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Mindre regelkrångel för företag

Motion 2016/17:3185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Fiske och vattenbruk

Motion 2016/17:3184 av Penilla Gunther (KD)
Jämlika villkor i socialförsäkringssystemet

Motion 2016/17:3183 av Penilla Gunther (KD)
Ett samlat grepp om Vänernsjöfarten

Motion 2016/17:3182 av Penilla Gunther (KD)
Ny lagstiftning för överförmyndare och gode män

Motion 2016/17:3181 av Penilla Gunther (KD)
Socioekonomiska beräkningar av insatser inom vård och omsorg

Motion 2016/17:3180 av Penilla Gunther (KD)
Valfrihet och inflytande i hälso- och sjukvården

Motion 2016/17:3179 av Robert Halef (KD)
Kristna folkgruppernas roll och betydelse i fredsförhandlingar

Motion 2016/17:3178 av Robert Halef (KD)
Om stöd för Libanons säkerhet

Motion 2016/17:3177 av Robert Halef (KD)
Kameraövervakning för att hjälpa blåljuspersonal i utsatta områden

Motion 2016/17:3176 av Robert Halef (KD)
Fredad zon i Irak

Motion 2016/17:3175 av Robert Halef (KD)
Spårväg mellan Norsborg och Södertälje

Motion 2016/17:3174 av Robert Halef (KD)
Diskriminering, våld och förföljelse på flyktingförläggningar i Sverige

Motion 2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion

Motion 2016/17:3172 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Skogspolitik

Motion 2016/17:3171 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Jakt och viltvård

Motion 2016/17:3170 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2016/17:3169 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Livskraftiga ekosystem

Motion 2016/17:3168 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Resurseffektivt samhälle

Motion 2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Effektiv klimat- och miljöpolitik

Motion 2016/17:3166 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Politik för levande hav och vattendrag

Motion 2016/17:3165 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Politik för att skapa förutsättningar för en giftfri miljö

Motion 2016/17:3164 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2016/17:3163 av Robert Halef (KD)
Stöd till kriminella som avtjänat sitt straff

Motion 2016/17:3162 av Robert Halef (KD)
Separerade gymnastiklektioner och badtider

Motion 2016/17:3161 av Robert Halef (KD)
Diskriminerande identitetskort i Irak

Motion 2016/17:3160 av Penilla Gunther (KD)
Stärkt bevaranderätt för rörligt kulturarv

Motion 2016/17:3159 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
RUT-avdraget

Motion 2016/17:3158 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Anstånd i skattemål

Motion 2016/17:3157 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Avdragsförbudet för stadigvarande bostad

Motion 2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Skyddade personuppgifter och personlig integritet

Motion 2016/17:3155 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2016/17:3154 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Förstajobbetavdrag

Motion 2016/17:3153 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Översyn skatteregler för lantbrukare

Motion 2016/17:3152 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Översyn av företrädaransvaret

Motion 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Motion 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Kreativa näringar

Motion 2016/17:3149 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Sverige som innovationsland

Motion 2016/17:3148 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Ökad handel för ökat välstånd

Motion 2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
En förbättrad konsumentpolitik

Motion 2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Reformer för en bättre hbtq-politik

Motion 2016/17:3145 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Associationsrätt

Motion 2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Familjerätt och familjelagstiftning

Motion 2016/17:3142 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Fastighetsrättslig motion

Motion 2016/17:3141 av Cecilia Widegren (M)
Hästens betydelse för Sverige

Motion 2016/17:3140 av Cecilia Widegren (M)
Skatter och avgifter på lönebesked

Motion 2016/17:3139 av Cecilia Widegren (M)
Låt posten komma ut till hela Sverige

Motion 2016/17:3138 av Cecilia Widegren (M)
Polisutbildning i Skaraborg

Motion 2016/17:3137 av Cecilia Widegren (M)
Inhysning av hästar

Motion 2016/17:3136 av Cecilia Widegren (M)
Radio- och tv-avgift

Motion 2016/17:3135 av Cecilia Widegren (M)
Handläggningstider för vapenlicens

Motion 2016/17:3134 av Cecilia Widegren (M)
Fler yrkeslärare i Skaraborg

Motion 2016/17:3133 av Cecilia Widegren (M)
Certifiering av hovslagare

Motion 2016/17:3132 av Cecilia Widegren och Mats Green (båda M)
Friskvårdsavdrag för golf och ridning

Motion 2016/17:3131 av Cecilia Widegren (M)
Främjande av hälsa - friskvårdsbidrag

Motion 2016/17:3130 av Cecilia Widegren (M)
Älgjaktspremiären

Motion 2016/17:3129 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
En stärkt besöksnäring

Motion 2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
En plan för fler jobb och växande företag

Motion 2016/17:3127 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2016/17:3125 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Regional tillväxt

Motion 2016/17:3124 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
En politik för ökad handel och export

Motion 2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Alliansens näringslivsmotion

Motion 2016/17:3122 av Daniel Bäckström (C)
Rovdjur

Motion 2016/17:3121 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Försvar

Motion 2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Nato

Motion 2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C)
En klimatsmart och jämställd transportinfrastruktur för hela landet

Motion 2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C)
Bostäder

Motion 2016/17:3117 av Peter Helander (C)
Älvdalskan som eget språk

Motion 2016/17:3116 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Konkurrenskraftsmål

Motion 2016/17:3115 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Regionalisering av Allmänna arvsfonden

Motion 2016/17:3114 av Cecilia Widegren (M)
Småskalig vattenkraft

Motion 2016/17:3113 av Cecilia Widegren (M)
Gränslös vård i Norden

Motion 2016/17:3112 av Cecilia Widegren (M)
Inhemska adoptioner

Motion 2016/17:3110 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C)
Marint skräp

Motion 2016/17:3109 av Rickard Nordin (C)
Kommuner som testarenor

Motion 2016/17:3108 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)
Enhetlig moms

Motion 2016/17:3107 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)
Nedskräpning

Motion 2016/17:3106 av Rickard Nordin (C)
Barnrättssäker och jämställd mantalsskrivning och myndighetskommunikation

Motion 2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C)
Förutsättningarna för humaniora vid landets lärosäten

Motion 2016/17:3104 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (båda C)
Lägg ned utredning om kilometerskatten

Motion 2016/17:3103 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Berörda kommuners och regioners del av vind- och vattenkraftens värden

Motion 2016/17:3102 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Reformerat reseavdrag

Motion 2016/17:3101 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Begränsa inte människors valfrihet

Motion 2016/17:3100 av Cecilia Magnusson och Eva Lohman (båda M)
Proveniensforskning

Motion 2016/17:3099 av Cecilia Widegren (M)
Differentierade skatter för lokalproducerat

Motion 2016/17:3098 av Aron Modig (KD)
Åtgärder för att stärka Göteborgs, Malmös och hela Sveriges konkurrenskraft

Motion 2016/17:3097 av Allan Widman och Maria Weimer (båda L)
Angränsande zon

Motion 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
En hållbar regional utveckling

Motion 2016/17:3095 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet

Motion 2016/17:3094 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)
Funktionshindersperspektiv i arbetet med Agenda 2030

Motion 2016/17:3093 av Eskil Erlandsson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Förenkling av licenshantering vid vapenaffär

Motion 2016/17:3092 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C)
Lantmäteriets lokala närvaro

Motion 2016/17:3091 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)
Reducerad alkoholskatt för småbryggerier

Motion 2016/17:3090 av Anders Åkesson (C)
Vattenbrist

Motion 2016/17:3089 av Ola Johansson och Anders Åkesson (båda C)
Egnahemsrörelse för självbyggeri

Motion 2016/17:3088 av Eskil Erlandsson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Trafikskadat vilt

Motion 2016/17:3087 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)
Viltövervakningskameror

Motion 2016/17:3086 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD)
Valkretsnamn

Motion 2016/17:3085 av Cecilia Widegren (M)
Minskad administration för företagare

Motion 2016/17:3084 av Cecilia Widegren (M)
Höjning av arbetsgivaravgift och skatt slår mot unga i Skaraborg

Motion 2016/17:3083 av Per Lodenius (C)
Förtydligande av Sieps uppdrag

Motion 2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Bistånd för hållbar utveckling

Motion 2016/17:3081 av Rickard Nordin (C)
Ömsesidigt erkännande av jägarexamen i Norden

Motion 2016/17:3080 av Rickard Nordin (C)
Etablera en haverikommission för offentliga it-projekt

Motion 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Arbetsmarknad

Motion 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Jämställdhet

Motion 2016/17:3077 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2016/17:3076 av Anders Åkesson (C)
Fågeln skarv

Motion 2016/17:3075 av Daniel Bäckström (C)
Livsmedelsstrategi för landets säkerhet

Motion 2016/17:3074 av Ola Johansson m.fl. (C)
Byggnation med trä

Motion 2016/17:3073 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C)
Handlingsplan för radon

Motion 2016/17:3072 av Eskil Erlandsson och Ola Johansson (båda C)
Marksnål teknik

Motion 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)
Entreprenörskap och lärlingsutbildning i gymnasieskolan

Motion 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)
Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan

Motion 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)
Fristående pedagogisk kompletterande utbildning samt en högskola för alla

Motion 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En bättre yrkeshögskola

Motion 2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En mer flexibel gymnasieskola

Motion 2016/17:3066 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En nationell studie- och yrkesvägledningsplattform

Motion 2016/17:3065 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Granskning av den kommunala vuxenutbildningen på enhetsnivå

Motion 2016/17:3064 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Insatser för nyanlända barn och vuxna

Motion 2016/17:3063 av Rickard Nordin (C)
E-sport och spelande i Sverige

Motion 2016/17:3062 av Rickard Nordin (C)
Synkroniserade pensionssystem i Norden

Motion 2016/17:3061 av Rickard Nordin (C)
Underliggande risk i PPM-systemet

Motion 2016/17:3060 av Rickard Nordin (C)
Förslag för ökad cyklism i Sverige

Motion 2016/17:3059 av Rickard Nordin (C)
Personliga besked vid beslut om strandskydd

Motion 2016/17:3058 av Rickard Nordin (C)
Servering av mat som inte får produceras i Sverige

Motion 2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)
Jämställd ekonomi

Motion 2016/17:3056 av Solveig Zander (C)
Uppföljning av Lantmäteriets mål att utveckla arbetet och korta handläggningstiderna

Motion 2016/17:3055 av Solveig Zander (C)
Färdtjänstresor till folkhögskola

Motion 2016/17:3054 av Solveig Zander (C)
En nationell strategi för elfordon och laddningsinfrastruktur

Motion 2016/17:3053 av Solveig Zander (C)
Offentlighetsprincipen och personlig integritet

Motion 2016/17:3052 av Solveig Zander och Ola Johansson (båda C)
Definition av bilpool och utredning om momsskattesats

Motion 2016/17:3051 av Kerstin Lundgren (C)
Staten måste ta ekonomiskt ansvar för rovdjursförvaltningen

Motion 2016/17:3050 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)
ROT-avdrag för jordbruksarrendatorers reparationer och om- och tillbyggnader

Motion 2016/17:3049 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm-Kristianstad

Motion 2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Universitet och högskolor

Motion 2016/17:3047 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2016/17:3046 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2016/17:3045 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Bättre förutsättningar för lärare

Motion 2016/17:3044 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En bättre förskola

Motion 2016/17:3043 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En bättre lärarutbildning

Motion 2016/17:3042 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)
Stölder och utförsel av traktorer samt lantbruks- och entreprenadmaskiner

Motion 2016/17:3041 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson (båda C)
Utlokalisering av verksamheter inom statliga myndigheter

Motion 2016/17:3040 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Mer tid i klassrummet för alla elever

Motion 2016/17:3039 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)
Fjärrundervisning i skolan

Motion 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C)
Högre utbildning till jobb

Motion 2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C)
Liberal feminism

Motion 2016/17:3036 av Per Åsling m.fl. (C)
Decentraliserade myndigheter och statliga bolag

Motion 2016/17:3035 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C)
Sparbankers kapitalförsörjning och mindre bankers regelverk

Motion 2016/17:3034 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)
Biobaserad samhällsekonomi

Motion 2016/17:3033 av Per Åsling m.fl. (C)
Inlandsbanan

Motion 2016/17:3032 av Per Åsling (C)
En förenklad företagsbeskattning

Motion 2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Från omsorg till förväntningar

Motion 2016/17:3030 av Robert Hannah (L)
Höghastighetsbana Oslo-Göteborg-Köpenhamn

Motion 2016/17:3029 av Fredrik Schulte (M)
En utökad kameraövervakning

Motion 2016/17:3028 av Fredrik Schulte (M)
Skärpta straff för våldtäkt

Motion 2016/17:3027 av Fredrik Schulte (M)
Stöd till trossamfund och livsåskådningsorganisationer

Motion 2016/17:3026 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L)
Gränshandeln mellan Sverige och Norge

Motion 2016/17:3025 av Fredrik Schulte (M)
Brottsprovokation

Motion 2016/17:3024 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Ansvar för avlidna personer

Motion 2016/17:3023 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson (båda C)
Behovet av förvaltande allmän jakt på säl

Motion 2016/17:3022 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)
Överlåtelse av ålfisketillstånd

Motion 2016/17:3021 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)
Åtgärder för att rädda ålen

Motion 2016/17:3020 av Per Lodenius och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Plats för idrott redan i planarbetet för nybyggnation

Motion 2016/17:3019 av Per Lodenius och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Lättläst svenska i statens offentliga utredningar

Motion 2016/17:3018 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)
Möjlighet att välja bostadsort för personer med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:3017 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)
Våld mot personer med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:3016 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)
Rättsligt skydd för ledarhundförare

Motion 2016/17:3015 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C)
Människohandel, prostitution och sexköp

Motion 2016/17:3014 av Krister Hammarbergh (M)
Värna Norrbottens utveckling

Motion 2016/17:3013 av Anders Hansson m.fl. (M)
Stranderosion

Motion 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M)
Strandskydd

Motion 2016/17:3011 av Fredrik Schulte (M)
Avveckling av villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden

Motion 2016/17:3010 av Per Åsling (C)
Ett nytt stickår

Motion 2016/17:3009 av Per Åsling (C)
Värdesäkring av den nationella ersättningen till jordbruket i norra Sverige

Motion 2016/17:3008 av Per Åsling (C)
Infrastruktursatsningar i Jämtlands län

Motion 2016/17:3007 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Turisttrafik

Motion 2016/17:3006 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
OPS-finansiering av större infrastrukturprojekt

Motion 2016/17:3005 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Vinter-OS

Motion 2016/17:3004 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Lokalisering av statliga myndigheter

Motion 2016/17:3003 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C)
Utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:3002 av Robert Hannah m.fl. (L)
Lex Fadime - en särskild straffskärpningsregel för brott som begås med hedersmotiv

Motion 2016/17:3001 av Birgitta Ohlsson (L)
Obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan

Motion 2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Förebyggande arbete för ökad hälsa

Motion 2016/17:2999 av Cecilia Widegren (M)
Centralisering

Motion 2016/17:2998 av Cecilia Widegren (M)
RUT- och ROT-avdragen

Motion 2016/17:2997 av Cecilia Widegren (M)
Lokala poliser för ökad trygghet

Motion 2016/17:2996 av Cecilia Widegren (M)
Trängselskatt och broavgifter

Motion 2016/17:2995 av Cecilia Widegren m.fl. (M, L, C, KD)
Gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider

Motion 2016/17:2994 av Cecilia Widegren (M)
Redovisning av kostnader på lönebeskedet

Motion 2016/17:2993 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)
Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter

Motion 2016/17:2992 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Bäddpeng för att stärka besöksnäringen

Motion 2016/17:2991 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)
Dalhalla - en nationell sommarscen för Kungliga Operan

Motion 2016/17:2990 av Peter Helander och Staffan Danielsson (båda C)
Rösträtt under året man fyller 18 år

Motion 2016/17:2989 av Peter Helander och Fredrik Christensson (båda C)
Rättvisare folkräkning

Motion 2016/17:2988 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)
Rester av kolmilor

Motion 2016/17:2987 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Värdepapperisering av svenska försäkringsrisker

Motion 2016/17:2986 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)
Sanering av nedlagda drivmedelsstationer

Motion 2016/17:2985 av Per Åsling (C)
Förbättrade tillväxtförutsättningar för Jämtland

Motion 2016/17:2984 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Enskilda vägar

Motion 2016/17:2983 av Per Lodenius (C)
Teckenspråk

Motion 2016/17:2982 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Ekonomiska frizoner för företag i Sverige

Motion 2016/17:2981 av Helena Lindahl och Anders Åkesson (båda C)
Ersättningsnivån på de lägsta pensionerna

Motion 2016/17:2980 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)
Förverkligande av Norrbotniabanan

Motion 2016/17:2979 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)
Tågtestbana mellan Jörn och Arvidsjaur

Motion 2016/17:2978 av Markus Wiechel (SD)
Hundar och andra djur som verktyg

Motion 2016/17:2977 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)
Sänkning av ålderskravet för taxiförarlegitimation

Motion 2016/17:2976 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)
Vattenfalls ägardirektiv

Motion 2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C)
Sänkta trösklar för arbetskraftsinvandring

Motion 2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C)
Rätten att söka skydd

Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C)
Bättre mottagande och snabbare etablering

Motion 2016/17:2972 av Per Lodenius m.fl. (C)
Mångfald av medieperspektiv i hela landet

Motion 2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C)
Rättvis trygghetsförsäkring

Motion 2016/17:2970 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Livskraftiga företag - en förutsättning för växande välstånd

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C)
Frigivning av Dawit Isaak

Motion 2016/17:2968 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Länsstyrelsen som överklagandeinstans

Motion 2016/17:2967 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Kultur för barn och unga

Motion 2016/17:2966 av Peter Helander (C)
Det regionala flygets betydelse för norra Dalarna

Motion 2016/17:2965 av Peter Helander (C)
Investeringar i Dalabanan

Motion 2016/17:2964 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Socialtjänstfrågor

Motion 2016/17:2963 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Beroendevård

Motion 2016/17:2962 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)
Sommartid året om

Motion 2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V)
Högskolepolitik

Motion 2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)
Bibliotek och läsande

Motion 2016/17:2959 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C)
Vargstammens storlek och skyddsjakt på varg i fårskötselområden

Motion 2016/17:2958 av Emma Wallrup m.fl. (V)
Miljöanpassad vägtrafik

Motion 2016/17:2957 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Ersättare för avgående ledamöter i kommunala nämnder

Motion 2016/17:2956 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Rekryteringsverkets planer på att flytta kontoret i Kristianstad till Malmö

Motion 2016/17:2955 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Krav för lotteritillstånd

Motion 2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)
Utbildning

Motion 2016/17:2953 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C)
Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner

Motion 2016/17:2952 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C)
SRHR

Motion 2016/17:2951 av Per Lodenius m.fl. (C)
Stärkt civilsamhälle

Motion 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C)
Kulturpolitik för hela landet

Motion 2016/17:2949 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)
Återbetalning av elskatt

Motion 2016/17:2948 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)
Skogskonto och skogsskadekonto

Motion 2016/17:2947 av Annika Qarlsson (C)
Sexuell och reproduktiv hälsa

Motion 2016/17:2946 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)
Service i hela landet

Motion 2016/17:2945 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Fritt utnyttjande av journalistiskt public service-material

Motion 2016/17:2944 av Cecilia Widegren (M)
En levande landsbygd

Motion 2016/17:2943 av Cecilia Widegren (M)
Civil olydnad

Motion 2016/17:2942 av Cecilia Widegren (M)
Ungdomsjobb i Skaraborg

Motion 2016/17:2941 av Cecilia Widegren (M)
Gröna registreringsskyltar för miljöbilar

Motion 2016/17:2940 av Cecilia Widegren (M)
Miljönyttan i fokus

Motion 2016/17:2939 av Cecilia Widegren (M)
Sjöfarten på Vänern

Motion 2016/17:2938 av Cecilia Widegren (M)
E20 som projektväg för laddstolpar

Motion 2016/17:2937 av Cecilia Widegren (M)
Hastighet på A- och EPA-traktorer

Motion 2016/17:2936 av Cecilia Widegren (M)
Det svenska lantbruket

Motion 2016/17:2935 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2016/17:2933 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD)
Flyttbara bankkontonummer

Motion 2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Grundlag

Motion 2016/17:2931 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Kontrollmakten

Motion 2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor

Motion 2016/17:2929 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Underhållsstöd

Motion 2016/17:2928 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Partistödet

Motion 2016/17:2927 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Reformerad finansiering av public service

Motion 2016/17:2926 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Stärkt tillgång till riskkapital via entreprenörskonton och generösare riskkapitalavdrag

Motion 2016/17:2925 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Skattereduktion för svenska soldater i utlandstjänst

Motion 2016/17:2924 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Rättssäkra regler för arbetskraftsinvandrare

Motion 2016/17:2923 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder mot hepatit C

Motion 2016/17:2922 av Markus Wiechel (SD)
En utvecklad satsning på sjöpungar

Motion 2016/17:2921 av Markus Wiechel (SD)
Riksrevisionens uppgift

Motion 2016/17:2920 av Markus Wiechel (SD)
Ökad organdonation och fler blodgivare

Motion 2016/17:2919 av Markus Wiechel (SD)
Förbättrad konsumentpolitik

Motion 2016/17:2918 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder mot skolkande förtroendevalda

Motion 2016/17:2917 av Markus Wiechel (SD)
Omhändertagande av resenärer från terrorkontrollerade områden

Motion 2016/17:2916 av Markus Wiechel (SD)
Bullerreglering och icke hälsovådliga störningar

Motion 2016/17:2915 av Markus Wiechel (SD)
Företagsamhet i skolan

Motion 2016/17:2914 av Markus Wiechel (SD)
Privat- och hushållsekonomi i skolan

Motion 2016/17:2913 av Anders Forsberg m.fl. (SD)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2016/17:2912 av Anders Forsberg m.fl. (SD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2016/17:2911 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD)
Motverkande av subversiv kriminell aktivitet

Motion 2016/17:2910 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (båda KD)
Mänskliga rättigheter på Kuba

Motion 2016/17:2909 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Internationellt verksamma kommunala bolag

Motion 2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Fullödig skattetransparens

Motion 2016/17:2907 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Anvisningslagen

Motion 2016/17:2906 av Jonas Millard (SD)
E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter

Motion 2016/17:2905 av David Lång m.fl. (SD)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2016/17:2904 av Jonas Millard (SD)
Tolkkostnader vid domstolsförhandling

Motion 2016/17:2903 av Carina Herrstedt och Christina Östberg (båda SD)
Oberoende kommitté för Ersättningsnämndens avslag

Motion 2016/17:2902 av Paula Bieler och Hanna Wigh (båda SD)
Könsselektiva och andra utsorterande aborter

Motion 2016/17:2901 av Paula Bieler (SD)
Könsselektiva aborter

Motion 2016/17:2900 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Nationell satsning på cancerpreventiv kost

Motion 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Ålfiske

Motion 2016/17:2896 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2016/17:2895 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2016/17:2894 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Handlingsplan mot TBC

Motion 2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kurdiskt självstyre

Motion 2016/17:2892 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Nya läkemedelsalternativ för svårt sjuka

Motion 2016/17:2891 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2016/17:2890 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare

Motion 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD)
Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Motion 2016/17:2888 av Gunilla Nordgren (M)
Stärk äganderätten

Motion 2016/17:2887 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)
Det civila samhället i en ny tid

Motion 2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)
Ny tid för kultur

Motion 2016/17:2885 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Kultur, idrott och hälsa

Motion 2016/17:2884 av Olof Lavesson m.fl. (M)
En modern kulturpolitik

Motion 2016/17:2883 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2016/17:2882 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga produkter

Motion 2016/17:2881 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Främmande trädslag i skånskt jordbruk

Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
En förbättrad integration och bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Motion 2016/17:2879 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Kvinnors företagande

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Den skånska modernäringen

Motion 2016/17:2877 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)
Kapitalinsats i aktiebolag

Motion 2016/17:2876 av Lawen Redar m.fl. (S)
Skattereduktion för fackföreningsavgift

Motion 2016/17:2875 av Lawen Redar (S)
Begränsa vinstuttaget av allmännyttan

Motion 2016/17:2874 av Lawen Redar (S)
Ursprungsmärk varor och produkter från ockuperad mark

Motion 2016/17:2873 av Margareta Cederfelt (M)
Företagsvänlig offentlig upphandling

Motion 2016/17:2872 av Anders Forsberg (SD)
Traditionell arkitektur

Motion 2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD)
Säkerhetspolitik

Motion 2016/17:2870 av Lawen Redar (S)
Kvinnor, fred och säkerhet

Motion 2016/17:2869 av Lawen Redar (S)
Prioritering av svenskt hälsobistånd i kampen mot den globala fattigdomen

Motion 2016/17:2868 av Lawen Redar m.fl. (S)
Ungas möjlighet till självständig organisering

Motion 2016/17:2867 av Anders Österberg och Yasmine Larsson (båda S)
Elever i förskolan

Motion 2016/17:2866 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Ta bort benämningen nämndeman m.fl.

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S)
En jämlik barndom

Motion 2016/17:2864 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)
Skattebefriad bostadsuthyrning till studenter

Motion 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)
Bostadsbyggande

Motion 2016/17:2862 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)
Hyresrätten

Motion 2016/17:2861 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)
Skuldsanering

Motion 2016/17:2860 av Désirée Pethrus och Caroline Szyber (båda KD)
Turkiet och kurdernas situation

Motion 2016/17:2859 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Inrätta en värdekommission

Motion 2016/17:2858 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Meddelarskydd

Motion 2016/17:2857 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Kränkningar på nätet

Motion 2016/17:2856 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
En svensk författningsdomstol

Motion 2016/17:2855 av Tuve Skånberg (KD)
Skånska pilevallar

Motion 2016/17:2854 av Tuve Skånberg (KD)
Halki teologiska seminarium

Motion 2016/17:2853 av Tuve Skånberg (KD)
Omlokalisering av Sveriges ambassad i Tel Aviv till Jerusalem

Motion 2016/17:2852 av Tuve Skånberg (KD)
Barns rätt till uppväxt i den egna familjen och släkten

Motion 2016/17:2851 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD)
Allmänna motionstidens avskaffande

Motion 2016/17:2850 av Tuve Skånberg (KD)
Bred utbildning om självmord

Motion 2016/17:2849 av Tuve Skånberg (KD)
Höj avgiften till Brottsofferfonden

Motion 2016/17:2848 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2016/17:2846 av Anders Forsberg och Runar Filper (båda SD)
Polisnärvaro på landsbygden

Motion 2016/17:2845 av Runar Filper (SD)
Avveckla pumplagen

Motion 2016/17:2844 av Runar Filper (SD)
Inga mobiltelefoner i klassrummen

Motion 2016/17:2843 av Runar Filper och Anders Forsberg (båda SD)
Minimimåttet för fångade flodkräftor

Motion 2016/17:2842 av Runar Filper (SD)
Morgonsamling i skolan

Motion 2016/17:2841 av Runar Filper och Aron Emilsson (båda SD)
Dialektundervisning på skolschemat

Motion 2016/17:2840 av Runar Filper och Aron Emilsson (båda SD)
Ordbok över Sveriges dialekter

Motion 2016/17:2839 av Runar Filper (SD)
Folkparkerna

Motion 2016/17:2838 av Runar Filper (SD)
Vägtrafikskatt för tävlingsfordon

Motion 2016/17:2837 av Runar Filper (SD)
Kommunismens brott mot mänskligheten

Motion 2016/17:2836 av Runar Filper (SD)
Länsanslag till det värmländska vägnätet

Motion 2016/17:2835 av Kalle Olsson (S)
Grundläggande statlig service i hela landet

Motion 2016/17:2834 av Andreas Carlson (KD)
Ombyggnation av riksväg 26/47

Motion 2016/17:2833 av Annika Eclund (KD)
Erbjud alla män PSA-test

Motion 2016/17:2832 av Annika Eclund (KD)
Stöd till anhöriga

Motion 2016/17:2831 av Annika Eclund (KD)
Integrativ medicin

Motion 2016/17:2830 av Annika Eclund (KD)
Källkritik i lärarutbildningen

Motion 2016/17:2829 av Annika Eclund (KD)
Informationskampanj om det fria vårdvalet

Motion 2016/17:2828 av Andreas Carlson (KD)
Utbyggnad av riksväg 40

Motion 2016/17:2827 av Andreas Carlson (KD)
Ombyggnad av riksväg 26

Motion 2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. (S)
Utfasning av petroleumbaserade produkter

Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S)
Erkänn kurders rätt till självbestämmande

Motion 2016/17:2824 av Lawen Redar (S)
Vägarbetares arbetsmiljö

Motion 2016/17:2823 av Lawen Redar (S)
En tuberkulosfri värld

Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S)
En värdig ålderdom

Motion 2016/17:2821 av Anders Österberg m.fl. (S)
Alla barns rätt till simkunnighet

Motion 2016/17:2820 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S)
Statens styrning av kontanthanteringen

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Förköpslagen

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2817 av Hans Unander och Patrik Engström (båda S)
Ökade resurser till vägnätet i Dalarna

Motion 2016/17:2816 av Emilia Töyrä (S)
Vilda djur på cirkus

Motion 2016/17:2815 av Emanuel Öz (S)
Offentligt biträde

Motion 2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. (S)
FN-konvention om rättigheter för äldre

Motion 2016/17:2813 av Lawen Redar m.fl. (S)
Upprustning, tillgänglighetsanpassning och energieffektivisering av miljonprogrammen

Motion 2016/17:2812 av Lawen Redar m.fl. (S)
Ungas rätt till egen bostad

Motion 2016/17:2811 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Ett tredje juridiskt kön

Motion 2016/17:2810 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Stödet till rasistiska och fascistiska organisationer

Motion 2016/17:2809 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Verksamma åtgärder mot Ungern

Motion 2016/17:2808 av Fredrik Olovsson och Caroline Helmersson Olsson (båda S)
Hastigheten på Sörmlands vägar

Motion 2016/17:2807 av Peter Persson m.fl. (S)
Skydd för gemensam egendom

Motion 2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Våld i samband med idrottsarrangemang

Motion 2016/17:2805 av Jan-Olof Larsson (S)
Införande av visitering vid psykiatrisk vårdenhet för missbruk

Motion 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S)
Trafikplikt på Mora flygplats

Motion 2016/17:2803 av Alexandra Völker och Åsa Westlund (båda S)
Rätten till föräldraledighet

Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S)
En jämlik skola för alla barn

Motion 2016/17:2801 av Börje Vestlund m.fl. (S)
En ny maktutredning

Motion 2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S)
Lex Sarah i skolan

Motion 2016/17:2799 av Anders Österberg m.fl. (S)
Rätt till ombud för barn

Motion 2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S)
Skogens viktiga roll i en biobaserad ekonomi

Motion 2016/17:2797 av Alexandra Völker (S)
Redovisning av riksdagsledamöters möten med företag och organisationer

Motion 2016/17:2796 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Om kvinnlig könsstympning

Motion 2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Gratis gynekologisk cellprovtagning

Motion 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Kinnekullebanan

Motion 2016/17:2793 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Krafttag mot sjuknärvaron

Motion 2016/17:2792 av Emilia Töyrä (S)
Kostnadsfria hjälpmedel vid diabetes

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Hbt i hela världen

Motion 2016/17:2790 av Emanuel Öz (S)
Korruption i utlandet

Motion 2016/17:2789 av Emanuel Öz (S)
Strålningsfri skola

Motion 2016/17:2788 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Fortkörningsböter vid vägarbeten

Motion 2016/17:2787 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Bekämpning av hiv

Motion 2016/17:2786 av Anna Wallén (S)
Könsneutrala personnummer

Motion 2016/17:2785 av Anna Wallén (S)
Ökad användning av elektronisk övervakning vid kontaktförbud

Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Genuspedagoger i Sveriges kommuner

Motion 2016/17:2783 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Sveriges psykologiska försvar och Natos Stratcom

Motion 2016/17:2782 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Sanktioner mot Turkiet

Motion 2016/17:2781 av Sofia Damm (KD)
Låt Skåne gå före med att införa kommunal polis

Motion 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Vänersjöfarten

Motion 2016/17:2779 av Teres Lindberg och Lawen Redar (båda S)
Demokratisk utveckling i Etiopien

Motion 2016/17:2778 av Teres Lindberg (S)
Trygga anställningar ger trygga löntagare - avskaffa allmän visstid

Motion 2016/17:2777 av Teres Lindberg m.fl. (S)
En politik för ökad jämlikhet

Motion 2016/17:2776 av Teres Lindberg m.fl. (S)
En allmännytta, för alla

Motion 2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S)
Planering för civilt försvar

Motion 2016/17:2774 av Anna Vikström (S)
Nationellt kompetenscentrum för amning

Motion 2016/17:2773 av Anna Vikström (S)
Svensk expertmedverkan i nationellt och internationellt standardiseringsarbete inom hälso- och sjukvårdsinformatik

Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S)
Dalabanans klassificering

Motion 2016/17:2771 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)
Avlägsnande vid intrång i hus

Motion 2016/17:2770 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD)
Inköp av Spiggen till Statens försvarshistoriska museer

Motion 2016/17:2769 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD)
Utbudet i Sveriges Radios P3 bör ändras

Motion 2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M)
Frihet och utveckling i världen

Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M)
EU:s roll som global aktör

Motion 2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)
En stärkt politik för EU:s östliga partnerskap

Motion 2016/17:2765 av Mikael Oscarsson (KD)
Fyrspår mellan Stockholm och Uppsala

Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)
Näringspolitik för fler jobb i Västsverige

Motion 2016/17:2762 av Monica Green m.fl. (S)
Mensskydd

Motion 2016/17:2761 av Monica Green (S)
Globala utvecklingsmål

Motion 2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Ekonomiska förutsättningar för att kunna skaffa bostad

Motion 2016/17:2759 av Lars Eriksson (S)
Minskad sårbarhet i svensk energiförsörjning

Motion 2016/17:2758 av Lars Eriksson (S)
Arbetsmiljöinspektörer

Motion 2016/17:2757 av Jonas Gunnarsson (S)
Ny lagstiftning för gode män

Motion 2016/17:2756 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S)
Närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentlig upphandling

Motion 2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Matchning mellan arbetssökande och lediga jobb

Motion 2016/17:2754 av Erik Bengtzboe (M)
Körkort som nationella id-kort

Motion 2016/17:2753 av Erik Bengtzboe (M)
Försäljning av paracetamol i dagligvaruhandeln

Motion 2016/17:2752 av Erik Bengtzboe (M)
Sverige behöver en konstitutionsdomstol

Motion 2016/17:2751 av Erik Bengtzboe (M)
Straffavgifter vid försenad trängselavgift

Motion 2016/17:2750 av Erik Bengtzboe (M)
Gör CSN-lånen avdragsgilla

Motion 2016/17:2749 av Erik Bengtzboe (M)
Avskaffa reklamskatten

Motion 2016/17:2748 av Erik Bengtzboe (M)
Lidingöregeln

Motion 2016/17:2747 av Erik Bengtzboe (M)
Synliggör skatterna

Motion 2016/17:2746 av Erik Bengtzboe (M)
Skilj kyrkan från staten fullt ut

Motion 2016/17:2745 av Erik Bengtzboe (M)
Sälj SBAB

Motion 2016/17:2744 av Erik Bengtzboe (M)
Tillåt längre fordon på vägarna

Motion 2016/17:2743 av Erik Bengtzboe och Betty Malmberg (båda M)
Omprövning av Natura 2000-områden

Motion 2016/17:2742 av Erik Bengtzboe (M)
Högersväng vid rödljus

Motion 2016/17:2741 av Patrik Lundqvist (S)
Socialtjänsternas myndighetsutövning

Motion 2016/17:2740 av Shadiye Heydari (S)
Barn i behov av personlig assistans

Motion 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Statlig fiber

Motion 2016/17:2738 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Jönköping University

Motion 2016/17:2737 av Hans Hoff (S)
Skuldsatta personer som är ägare av många bilar

Motion 2016/17:2736 av Hans Hoff (S)
Gromning

Motion 2016/17:2735 av Hans Hoff (S)
Skydd för anställda i oseriösa företag

Motion 2016/17:2734 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)
Tekniska innovationer inom offentlig sektor

Motion 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S)
Äldrefattigdom är inte värdigt ett välfärdssamhälle

Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet

Motion 2016/17:2731 av Erik Bengtzboe (M)
Stämpelskatt vid fastighetsköp

Motion 2016/17:2730 av Erik Bengtzboe (M)
Översyn av strandskyddet

Motion 2016/17:2729 av Erik Bengtzboe (M)
Färre riksdagsledamöter

Motion 2016/17:2728 av Erik Bengtzboe (M)
Startjobbskatteavdrag

Motion 2016/17:2727 av Erik Bengtzboe (M)
Finansieringsansvaret för allmän tjänstgöring

Motion 2016/17:2726 av Erik Bengtzboe (M)
Möjlighet att undanta Essingeleden från avgiftsbeläggning

Motion 2016/17:2725 av Erik Bengtzboe (M)
Regelrådets arbete

Motion 2016/17:2724 av Erik Bengtzboe (M)
Centralisera flyktingmottagandet

Motion 2016/17:2723 av Gunilla Nordgren (M)
Stimulera ökad konsumtion och produktion av biogas och biobränsle

Motion 2016/17:2722 av Gunilla Nordgren (M)
Allemansrätten

Motion 2016/17:2721 av Erik Bengtzboe (M)
Fri hyressättning av bostäder

Motion 2016/17:2720 av Erik Bengtzboe (M)
Tröskeleffekterna i försörjningsstödet

Motion 2016/17:2719 av Erik Bengtzboe (M)
Backaundantaget

Motion 2016/17:2718 av Erik Bengtzboe (M)
Frigivning av Dawit Isaak

Motion 2016/17:2717 av Erik Bengtzboe (M)
Reformera Arbetsförmedlingen

Motion 2016/17:2716 av Erik Bengtzboe (M)
Försäljning av statligt ägd skog

Motion 2016/17:2715 av Erik Bengtzboe och Hans Rothenberg (båda M)
Konkurrenskraftsutredningen

Motion 2016/17:2714 av Erik Bengtzboe (M)
Försäljning av resterande statligt ägande i SAS

Motion 2016/17:2713 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (båda M)
Användningen av villkorlig frigivning

Motion 2016/17:2712 av Thomas Finnborg (M)
Risk för att barn far illa i Sverige

Motion 2016/17:2711 av Thomas Strand och Peter Persson (båda S)
En seriös bostadsmarknad

Motion 2016/17:2710 av Peter Jeppsson m.fl. (S)
Historiska arrenden

Motion 2016/17:2709 av Marianne Pettersson (S)
Vård för diagnoser rörande underfunktion i lymfsystemet

Motion 2016/17:2708 av Åsa Lindestam och Eva Sonidsson (båda S)
Nollvision för trafiken

Motion 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)
Hantering av mobiler i skolan

Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Skolbibliotek

Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Friskolor och skolor

Motion 2016/17:2704 av Kenneth G Forslund och Adnan Dibrani (båda S)
Skärpta regler för gode män

Motion 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S)
Jämställdhetsmyndigheten

Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S)
Cykelväg längs E20

Motion 2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet

Motion 2016/17:2700 av Lars Eriksson (S)
Myndighetsansvaret för radonfrågan

Motion 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Tillämpning av EU-program

Motion 2016/17:2698 av Jonas Gunnarsson (S)
HPV-vaccin för killar

Motion 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)
Dragning av E4 genom Västernorrland och Västerbotten

Motion 2016/17:2696 av Petter Löberg m.fl. (S)
Utställning för att uppmärksamma demokratins införande i Sverige

Motion 2016/17:2695 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S)
Riksväg 55

Motion 2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S)
Stöldgods som lämnar landet och Tullverkets befogenheter

Motion 2016/17:2693 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Förbättrad infrastruktur i Jönköpings län

Motion 2016/17:2692 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Åtgärder för minskad sjukskrivning och psykisk ohälsa

Motion 2016/17:2691 av Hans Hoff (S)
Smygreklam för tobak till barn via godis

Motion 2016/17:2690 av Thomas Finnborg (M)
Återkallande av läkarlegitimationer

Motion 2016/17:2689 av Thomas Finnborg (M)
Läkarutbildning

Motion 2016/17:2688 av Thomas Finnborg (M)
Ordning och reda i skönhetsbranschen

Motion 2016/17:2687 av Thomas Finnborg (M)
Insatser mot spelberoende

Motion 2016/17:2686 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom (båda M)
Översyn av skatten på arbete

Motion 2016/17:2685 av Cecilia Magnusson (M)
Översyn av fastighetsmäklarlagen

Motion 2016/17:2684 av Cecilia Magnusson (M)
Översyn av skadeståndsreglerna

Motion 2016/17:2683 av Cecilia Magnusson (M)
Preskriptionstid på skulder

Motion 2016/17:2682 av Isabella Hökmark (M)
Värnskatten

Motion 2016/17:2681 av Isabella Hökmark (M)
Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2016/17:2680 av Gunilla Nordgren och Saila Quicklund (båda M)
Föräldrabalken

Motion 2016/17:2679 av Hans Hoff (S)
Polisens rätt att drogtesta fordonsförare

Motion 2016/17:2678 av Hans Hoff (S)
Minimi-BMI-gräns för modeller i modebranschen

Motion 2016/17:2677 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)
Lex Laval

Motion 2016/17:2676 av Thomas Strand m.fl. (S)
Alkhoholreklam på sociala medier

Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S)
Sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2673 av Marianne Pettersson (S)
Kombidirektivet om kombinerade varutransporter

Motion 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)
Vikten av förskoleverksamhet

Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S)
Ungdomsförbundens plats i en demokratisk skola

Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)
Klimat- och miljöpolitik

Motion 2016/17:2669 av Saila Quicklund (M)
Vattenkraftsproduktionen

Motion 2016/17:2668 av Saila Quicklund (M)
Polisen på landsbygden

Motion 2016/17:2667 av Saila Quicklund (M)
Avgiftsbeläggning av vindkraftsanläggningar

Motion 2016/17:2666 av Eva Lohman och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Förändring av alkohollagen

Motion 2016/17:2665 av Cecilia Magnusson (M)
Reklam på nätet riktad till barn

Motion 2016/17:2664 av Pernilla Stålhammar (MP)
Integrering av Agenda 2030 i grund- och gymnasieskolans utbildning

Motion 2016/17:2663 av Carl Schlyter (MP)
Bekämpa korruption och stoppa handel med Citesskyddade arter

Motion 2016/17:2662 av Carl Schlyter (MP)
Förstärk polisen på glesbygden med frivilliga pensionerade poliser

Motion 2016/17:2661 av Carl Schlyter m.fl. (MP)
Ökat inflytande för jordens fattigaste länder i WTO, Världsbanken och IMF

Motion 2016/17:2660 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD)
Skärp straffen för fornminnesbrott

Motion 2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Levande landsbygd

Motion 2016/17:2658 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Klimatpolitiken

Motion 2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Minskade utsläpp från trafiken

Motion 2016/17:2656 av Ellen Juntti (M)
Ge generell rätt att röntga all inkommen post till rättspsykiatriska vårdenheter

Motion 2016/17:2655 av Anders Forsberg (SD)
Tiggeriförbud

Motion 2016/17:2654 av Anders Forsberg (SD)
Snus

Motion 2016/17:2653 av Saila Quicklund (M)
Finlandssvenskar som nationell minoritet

Motion 2016/17:2652 av Isabella Hökmark (M)
Skatteutjämning

Motion 2016/17:2651 av Cecilia Magnusson (M)
Harmonisering av momsen inom kultur- och friluftssektorn

Motion 2016/17:2650 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Översyn av föräldrabalken

Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)
Utveckling och tillväxt i hela landet

Motion 2016/17:2648 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M)
Avskaffa hinder mot fiberutbyggnad

Motion 2016/17:2647 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Kapitalvinstbeskattning av bostäder

Motion 2016/17:2646 av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M)
Sänk dansbandsmomsen

Motion 2016/17:2645 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Gör det mer lönsamt att investera i kompetensutveckling

Motion 2016/17:2644 av Camilla Waltersson Grönvall och Michael Svensson (båda M)
Enhetlig vård och stöd för kvinnor med långvarig foglossning

Motion 2016/17:2643 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)
Riskbedömning av höga vattennivåer i Vänern och höga vattenflöden i Göta älv

Motion 2016/17:2642 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)
Långsiktig finansiering för att minska skredrisken i Götaälvdalen

Motion 2016/17:2641 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Omvänt strandskydd

Motion 2016/17:2640 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Nya slussar i Trollhättan och Lilla Edet

Motion 2016/17:2639 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)
Skatt på sockrade läskedrycker

Motion 2016/17:2638 av Valter Mutt m.fl. (MP)
En politiskt styrd riksbank

Motion 2016/17:2637 av Valter Mutt m.fl. (MP)
Utökade kontakter med det ryska samhället

Motion 2016/17:2636 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP)
Kronoandelsinstitut

Motion 2016/17:2635 av Jan Lindholm och Jabar Amin (båda MP)
Fri motionsrätt i riksdagen

Motion 2016/17:2634 av Jan Lindholm (MP)
Antibiotikaresistens

Motion 2016/17:2633 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP)
Demokratiserat ägande av företag

Motion 2016/17:2632 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP)
Arvs- och förmögenhetsskatt

Motion 2016/17:2631 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Basinkomst

Motion 2016/17:2630 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Skydda Vättern

Motion 2016/17:2629 av Per-Ingvar Johnsson och Kristina Yngwe (båda C)
Snabbare beslut i tillståndsärenden

Motion 2016/17:2628 av Annika Qarlsson (C)
Utöka RUT- och ROT-avdragen

Motion 2016/17:2627 av Annika Qarlsson (C)
Krav på samtycke

Motion 2016/17:2626 av Annika Qarlsson och Solveig Zander (båda C)
Abortregister

Motion 2016/17:2625 av Annika Qarlsson (C)
Småskalig vattenkraft

Motion 2016/17:2624 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)
Gårdsförsäljning

Motion 2016/17:2623 av Anders Åkesson (C)
Decentraliserad högskoleutbildning

Motion 2016/17:2622 av Emil Källström m.fl. (C)
Grön skatteväxling

Motion 2016/17:2621 av Daniel Bäckström (C)
Hästnäringen

Motion 2016/17:2620 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)
Allemansrätt

Motion 2016/17:2619 av Carl Schlyter (MP)
Samiskt kulturcentrum i Stockholm

Motion 2016/17:2618 av Carl Schlyter (MP)
Återta kontrollen över Riksbankens sedlar och mynt

Motion 2016/17:2617 av Carl Schlyter m.fl. (MP)
Lönetak för statligt anställda och utredning om lönekvotstak

Motion 2016/17:2616 av Carl Schlyter m.fl. (MP)
Sänkt normalarbetstid

Motion 2016/17:2615 av Rickard Persson (MP)
Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2016/17:2614 av Rickard Persson (MP)
Öresund ska bli nationalpark

Motion 2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP)
Läkemedel på gott och ont

Motion 2016/17:2612 av Stefan Nilsson och Pernilla Stålhammar (båda MP)
Behov av reglering i skönhetsbranschen

Motion 2016/17:2611 av Stefan Nilsson och Pernilla Stålhammar (båda MP)
Utvärdering av barn- och ungdomslinjen

Motion 2016/17:2610 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk (båda MP)
Utökat uppdrag för barnahusen

Motion 2016/17:2609 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)
Strandskydd

Motion 2016/17:2608 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C)
Slussar i Trollhättan

Motion 2016/17:2607 av Daniel Bäckström och Staffan Danielsson (båda C)
Artskyddsdirektivet

Motion 2016/17:2606 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)
Ersättning vid skyddsjakt

Motion 2016/17:2605 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)
Översyn av vapenlagen

Motion 2016/17:2604 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)
Travnäringens långsiktiga förutsättningar

Motion 2016/17:2603 av Per Lodenius och Daniel Bäckström (båda C)
Nationellt parasportutrustningsbibliotek

Motion 2016/17:2602 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C)
Åtgärder för bostäder, företag och jobbskapande på landsbygden

Motion 2016/17:2601 av Per Lodenius och Daniel Bäckström (båda C)
Rättighet att ta med assistanshund

Motion 2016/17:2600 av Jeff Ahl (SD)
Totalförsvarskunskap i skolan

Motion 2016/17:2599 av Anders Forsberg (SD)
Rätten till traditionsenliga skolavslutningar

Motion 2016/17:2598 av Anders Forsberg (SD)
Obligatoriska ålderstester på ensamkommande

Motion 2016/17:2597 av Anders Forsberg och Runar Filper (båda SD)
Dansbandsmomsen

Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Grön omsorg

Motion 2016/17:2595 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Punktskriftens ställning

Motion 2016/17:2594 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kulturmärkning av svenska livsmedel

Motion 2016/17:2593 av Runar Filper m.fl. (SD)
Evenemangslista och allmän tillgänglighet genom fri television

Motion 2016/17:2592 av Jeff Ahl och Angelika Bengtsson (båda SD)
Extra stöd till svensk damhockey

Motion 2016/17:2591 av Olle Felten och Anna Hagwall (båda SD)
Tillgången på kontanter i samhället

Motion 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD)
Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter

Motion 2016/17:2589 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C)
Gränshinder mellan Sverige och Norge

Motion 2016/17:2588 av Jeff Ahl (SD)
Turordningsreglerna

Motion 2016/17:2586 av Jeff Ahl (SD)
Livstidsstraff för pedofiler

Motion 2016/17:2585 av Jeff Ahl (SD)
Kortare sjuksköterskeutbildning för undersköterskor

Motion 2016/17:2584 av Jeff Ahl (SD)
Folkhälsoskatteväxling

Motion 2016/17:2583 av Jeff Ahl (SD)
Ändrad policy för användande av EU-flaggan vid riksdagen och svenska myndigheter

Motion 2016/17:2582 av Jeff Ahl (SD)
Grovt djurplågeri och djurplågeri mot tjänstedjur

Motion 2016/17:2581 av Jeff Ahl (SD)
Rimliga arvoden för riksdagsledamöter, ministrar och statsråd

Motion 2016/17:2580 av Jeff Ahl (SD)
Samma regler för toppolitiker som för vanligt folk

Motion 2016/17:2579 av Anders Hansson (M)
Lagring av trafikuppgifter i underrättelsesyfte

Motion 2016/17:2578 av Jan Ericson (M)
Statistik över brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet - uppdrag till Brottsförebyggande rådet

Motion 2016/17:2577 av Jan Ericson (M)
Säkerställ identiteten på vittnen

Motion 2016/17:2576 av Anti Avsan (M)
Översyn av promilleregeln vid sjöfylleri

Motion 2016/17:2575 av Krister Hammarbergh (M)
Nationella adoptioner och placerade barn

Motion 2016/17:2574 av Anders Hansson (M)
Utrikesrepresentationen

Motion 2016/17:2573 av Krister Hammarbergh (M)
Läkares förskrivningsrätt efter 67 års ålder

Motion 2016/17:2572 av Anders Hansson (M)
Utbyggnad av Simrishamnsbanan

Motion 2016/17:2571 av Anders Hansson (M)
Om körkortskontroll

Motion 2016/17:2570 av Ellen Juntti och Jan Ericson (båda M)
Förläng tiderna för återreseförbuden

Motion 2016/17:2569 av Jeff Ahl (SD)
Militär utrustning hemma för effektivare mobilisering

Motion 2016/17:2568 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Inga religiösa eller politiska symboler på Försvarsmaktens uniformer

Motion 2016/17:2567 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)
Mynningsladdare

Motion 2016/17:2566 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)
Statlig subvention av kommunala byggen av hälsorundor

Motion 2016/17:2565 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)
Rättvisare pensioner för kvinnor som tar hand om sina egna barn hemma

Motion 2016/17:2564 av Mikael Jansson och Fredrik Eriksson (båda SD)
Utred alternativ till Västlänken

Motion 2016/17:2563 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Språkskyddslag

Motion 2016/17:2562 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Vissa organisationer i regeringsformen

Motion 2016/17:2561 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Diskriminering av svenskar

Motion 2016/17:2560 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Vissa grundlagsfrågor

Motion 2016/17:2559 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Giftfri miljö

Motion 2016/17:2558 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Levande hav

Motion 2016/17:2557 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Djurskydd

Motion 2016/17:2556 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Framtidens livsmedel

Motion 2016/17:2555 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Gruvdriftens miljöpåverkan

Motion 2016/17:2554 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Hårdare tag mot miljöbrott

Motion 2016/17:2553 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD, M, C, L)
Låt Nobelmuseet i Karlskoga ingå i den nationella Nobelsatsningen

Motion 2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Hållbart fiske

Motion 2016/17:2551 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Skogen - det gröna guldet

Motion 2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Jordbruket - modernäringen

Motion 2016/17:2549 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Monarkins roll

Motion 2016/17:2548 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
En reformerad flagglag

Motion 2016/17:2547 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Åtgärder mot tiggeri och prostitution

Motion 2016/17:2546 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Arbetsgivaravgift i glesbygd

Motion 2016/17:2545 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD)
Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring

Motion 2016/17:2544 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Kriskunskap i skolan

Motion 2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Trafikteori och CSN-lån för körkort

Motion 2016/17:2542 av Markus Wiechel (SD)
Erkännande och uppmärksammande av seyfo

Motion 2016/17:2541 av Markus Wiechel (SD)
Ändrat förhållningssätt gentemot poliser i nödvärn

Motion 2016/17:2540 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökade befogenheter för Tullverket

Motion 2016/17:2539 av Markus Wiechel (SD)
Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen

Motion 2016/17:2538 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Inför lag mot sexistisk reklam

Motion 2016/17:2537 av Stina Bergström (MP)
Förbjud handel med elfenben

Motion 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP)
SJ:s samhällsuppdrag

Motion 2016/17:2535 av Jabar Amin (MP)
Se över utlänningslagen

Motion 2016/17:2534 av Jabar Amin m.fl. (MP)
Införande av friår i Sverige

Motion 2016/17:2533 av Jabar Amin m.fl. (MP)
Inrätta ett svenskt konsulat i staden Erbil i irakiska Kurdistan

Motion 2016/17:2532 av Jabar Amin m.fl. (MP)
FN-ledd folkomröstning i Kurdistan

Motion 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Transporter för fler jobb och tillväxt

Motion 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD)
Infrastruktur för ett hållbart transportsystem

Motion 2016/17:2529 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2016/17:2528 av Markus Wiechel (SD)
Slopat bistånd till PLO

Motion 2016/17:2527 av Margareta Cederfelt (M)
Lägre beskattning av personaloptioner

Motion 2016/17:2526 av Margareta Cederfelt (M)
Utveckla RUT-avdraget

Motion 2016/17:2525 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Nationellt journalsystem för en bättre sjukvård

Motion 2016/17:2524 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Rättvisare hantering av kassaregister vid torghandel och fäbodverksamhet

Motion 2016/17:2523 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Krafttag mot drogmissbruket

Motion 2016/17:2522 av Markus Wiechel (SD)
Krafttag mot körkortslösa förare

Motion 2016/17:2521 av Markus Wiechel (SD)
Biogasproduktion av slaktavfall och kadaver

Motion 2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
Forskning - en satsning för framtiden

Motion 2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)
Politik för friskolorna

Motion 2016/17:2518 av Markus Wiechel (SD)
Rättvist förfarande vid arbetstvister

Motion 2016/17:2517 av Markus Wiechel (SD)
Pressetik

Motion 2016/17:2516 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Uthyrning av bostäder

Motion 2016/17:2515 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Hyresnämndens agerande vid tvister om hyran

Motion 2016/17:2514 av Per Ramhorn (SD)
Bakgrundskontroll av utländska läkare

Motion 2016/17:2513 av Fredrik Eriksson (SD)
Den statliga ersättningen till kommunerna för mottagande av nyanlända och asylsökande ungdomar

Motion 2016/17:2512 av Björn Söder och Per Ramhorn (båda SD)
Hälso- och tuberkulosundersökning av immigranter

Motion 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD)
Arbetsmarknad

Motion 2016/17:2510 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Ett tydligt regelverk för en växande delningsekonomi

Motion 2016/17:2509 av Edward Riedl (M)
Lägre bränsleskatt i glesbygden

Motion 2016/17:2508 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Förändringar i Lpfö 98

Motion 2016/17:2507 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Förändringar i Lgr 11

Motion 2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Familjepolitik

Motion 2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)
Sanktionsmöjligheter gällande kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket

Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd

Motion 2016/17:2503 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Återinförande av det kommunala vårdnadsbidraget

Motion 2016/17:2502 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Sörjandestöd

Motion 2016/17:2501 av Mats Green m.fl. (M)
Underlätta ökat trähusbyggande - viktigt för Sverige, Småland och Jönköpings län

Motion 2016/17:2500 av Sofia Damm (KD)
Låt Skåne bli testregion för gårdsförsäljning

Motion 2016/17:2499 av Sofia Damm (KD)
Värna Skånes kustvatten

Motion 2016/17:2498 av Mikael Oscarsson (KD)
Förbättrad tillsyn av brandskydd

Motion 2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)
Försvar och säkerhetspolitisk inriktning

Motion 2016/17:2495 av Mikael Oscarsson (KD)
Decimering av marinens övningsförmåga

Motion 2016/17:2494 av Mikael Oscarsson (KD)
Omhändertagande av barn och familjehemsplaceringar

Motion 2016/17:2493 av Mikael Oscarsson (KD)
Barnomsorgspeng för vård av egna barn

Motion 2016/17:2492 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Sjukvårdens och Försäkringskassans rutiner vid olyckor eller hastigt insjuknande

Motion 2016/17:2491 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD)
Frivilligt barnbidrag

Motion 2016/17:2490 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Obetald ledighet vid sommarstängd förskola

Motion 2016/17:2489 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Nattis

Motion 2016/17:2488 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Kostnadsfria graviditetstester

Motion 2016/17:2487 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Kontaktdagar

Motion 2016/17:2486 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Försäkringskassans inkrävande av underhållsbidrag

Motion 2016/17:2485 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD)
Förenklad överföring av pensionsrätter

Motion 2016/17:2484 av Tobias Billström (M)
Bibehållen och förbättrad gränskontroll vid Öresund

Motion 2016/17:2483 av Mats Green och Cecilia Widegren (båda M)
Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen (KkL)

Motion 2016/17:2482 av Mikael Oscarsson (KD)
Förändringar i begravningslagen för att möjliggöra flytt av aska

Motion 2016/17:2481 av Mikael Oscarsson (KD)
Öppenvård och tvångsmedel

Motion 2016/17:2480 av Mikael Oscarsson (KD)
Sverigefinländarnas arkiv

Motion 2016/17:2479 av Mikael Oscarsson (KD)
Återinför gåvoskatteavdraget

Motion 2016/17:2478 av Mikael Oscarsson (KD)
Hög tid att prioritera väg 282

Motion 2016/17:2477 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2016/17:2475 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Granska skolor som drivs av trossamfund

Motion 2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
En levande landsbygd

Motion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V)
En hållbar energipolitik

Motion 2016/17:2472 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Ett vitaliserat mål för ägandet av SBAB

Motion 2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd

Motion 2016/17:2470 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Ett bättre pensionssystem

Motion 2016/17:2469 av Stig Henriksson m.fl. (V)
Försvarsmaktens dimensionering

Motion 2016/17:2468 av Mikael Oscarsson (KD)
Krav på Palestinska myndigheten

Motion 2016/17:2467 av Mikael Oscarsson (KD)
Tillgång till hamnar vid bygget av Nord Stream 2

Motion 2016/17:2466 av Mikael Oscarsson (KD)
Blåljuspersonalens möjlighet att göra sitt jobb

Motion 2016/17:2465 av Mikael Oscarsson (KD)
Utveckla den palliativa vården

Motion 2016/17:2464 av Sofia Damm (KD)
Ystads hamn - en viktig handelsväg för Sverige

Motion 2016/17:2463 av Sofia Damm (KD)
Rädda den skånska löken

Motion 2016/17:2462 av Sofia Damm (KD)
Skatten i Uppåkra

Motion 2016/17:2461 av Roland Utbult m.fl. (KD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Motion 2016/17:2460 av Roland Utbult (KD)
Bohusbanan

Motion 2016/17:2459 av Roland Utbult (KD)
Prioritering av hotet från vraken

Motion 2016/17:2458 av Anders Forsberg (SD)
Bidrag till anti-demokratiska och etniska föreningar

Motion 2016/17:2457 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)
Vindkraft i fjällvärlden

Motion 2016/17:2456 av Aron Emilsson och Cassandra Sundin (båda SD)
Nordiskt år 2019

Motion 2016/17:2455 av Markus Wiechel (SD)
Krafttag mot oseriösa kreditbolag

Motion 2016/17:2454 av Markus Wiechel (SD)
Långsiktigt arbete för stärkt djurskydd

Motion 2016/17:2453 av Markus Wiechel (SD)
Deklaration om djurs välfärd

Motion 2016/17:2452 av Markus Wiechel (SD)
Djurbalk och nationell djurskyddspolis

Motion 2016/17:2451 av Anders Forsberg m.fl. (SD)
Landsbygdens kulturarv

Motion 2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD)
Skog

Motion 2016/17:2449 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
En ändamålsenlig kemikaliepolitik

Motion 2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD)
Fiske och vattenbruk

Motion 2016/17:2447 av Runar Filper m.fl. (SD)
Mat och livsmedel med hög kvalitet

Motion 2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD)
Jordbruk

Motion 2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. (SD)
Svensk jakt- och viltvård

Motion 2016/17:2444 av Olle Felten m.fl. (SD)
Bättre styrning av arbetet med finansiell stabilitet

Motion 2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)
Sveriges vapenlagstiftning

Motion 2016/17:2442 av Kent Ekeroth (SD)
Ett förbud mot kvotering

Motion 2016/17:2441 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Civilförsvar - driftvärn i kultursektorn

Motion 2016/17:2440 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Återreglera apoteksmarknaden

Motion 2016/17:2439 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Återreglering av postverksamheten

Motion 2016/17:2438 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan

Motion 2016/17:2437 av Markus Wiechel (SD)
De svenska guldreserverna

Motion 2016/17:2436 av Markus Wiechel (SD)
Samhällstjänst regel för fängelsedömda

Motion 2016/17:2435 av Markus Wiechel (SD)
Översyn av jordabalken gällande arrende

Motion 2016/17:2434 av Markus Wiechel (SD)
Uppmuntra traditionsenlig byggnation

Motion 2016/17:2433 av Markus Wiechel (SD)
Myndigheters utskick av fakturor

Motion 2016/17:2432 av Markus Wiechel (SD)
Ansvaret som förtroendevald

Motion 2016/17:2431 av Markus Wiechel (SD)
Bullerreglering och icke hälsovådliga störningar

Motion 2016/17:2430 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Minskat missbruk av tunga mediciner

Motion 2016/17:2429 av Markus Wiechel (SD)
Värn- och samhällsplikt

Motion 2016/17:2428 av Markus Wiechel (SD)
Ökad transparens inom utskott och departement

Motion 2016/17:2427 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Avkvotera föräldraförsäkringen

Motion 2016/17:2426 av Linus Bylund och Kent Ekeroth (båda SD)
Förbjud kommuner att betala ut försörjningsstöd till medborgare i andra EU-länder

Motion 2016/17:2425 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Ökad nordisk språkförståelse

Motion 2016/17:2424 av Aron Emilsson (SD)
Uppmärksammande av reformationsåret 2017

Motion 2016/17:2423 av Aron Emilsson (SD)
Älvdalskan som landsdelsspråk

Motion 2016/17:2422 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)
Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2016/17:2421 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)
En slopad kommunal fastighetsavgift

Motion 2016/17:2420 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)
Slopa ränteavdragen och återför medlen till hushållen

Motion 2016/17:2419 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)
Tillåt dikning av skogsmark

Motion 2016/17:2418 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)
Underlätta omställning till skogsmark

Motion 2016/17:2417 av Markus Wiechel (SD)
Stärkt nationalkänsla

Motion 2016/17:2416 av Markus Wiechel (SD)
Energimedvetenhet inom bostadspolitiken

Motion 2016/17:2415 av Markus Wiechel (SD)
Avskaffa EBO-lagstiftningen

Motion 2016/17:2414 av Markus Wiechel (SD)
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter

Motion 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder för en enklare byggprocess

Motion 2016/17:2412 av Markus Wiechel (SD)
Bekämpa hemlöshet

Motion 2016/17:2411 av Markus Wiechel (SD)
Ungas möjlighet till egen bostad

Motion 2016/17:2410 av Markus Wiechel (SD)
Nutida egnahemsrörelse

Motion 2016/17:2409 av Markus Wiechel (SD)
Tvångsmatning av djur

Motion 2016/17:2408 av Markus Wiechel (SD)
En levande skärgård

Motion 2016/17:2407 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)
Begränsning av bankers möjlighet till borgen vid bostadslån

Motion 2016/17:2406 av Carina Herrstedt och Jennie Åfeldt (båda SD)
Utdrag ur belastningsregistret

Motion 2016/17:2405 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)
Utredning om inlåsningseffekterna av reavinstskatten på bostäder

Motion 2016/17:2404 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Ökade rättigheter för företagare vid telefonförsäljning

Motion 2016/17:2403 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Tunnelbygget i Varberg

Motion 2016/17:2402 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Representation från motorhobbyn i berörda myndigheter

Motion 2016/17:2401 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Kommunalt veto vid avtal om privata asylboenden ute i kommunerna

Motion 2016/17:2400 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Inkomstprövning av barnbidrag

Motion 2016/17:2399 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Hästar i trafiken

Motion 2016/17:2398 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Förnyelse och effektivisering av befintlig vattenkraft

Motion 2016/17:2397 av Markus Wiechel (SD)
Ett utvecklat pantsystem

Motion 2016/17:2396 av Markus Wiechel (SD)
Medborgarskapets betydelse

Motion 2016/17:2395 av Markus Wiechel (SD)
Rekrytering av rektorer

Motion 2016/17:2394 av Markus Wiechel (SD)
Märkning av salthalt

Motion 2016/17:2393 av Markus Wiechel (SD)
Smidigare, miljövänligare och säkrare trafikljus

Motion 2016/17:2392 av Markus Wiechel (SD)
Underlätta för bättre matchning inför yrkesval

Motion 2016/17:2391 av Markus Wiechel (SD)
Hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande

Motion 2016/17:2390 av Markus Wiechel (SD)
Förbud mot delfinarier

Motion 2016/17:2389 av Markus Wiechel (SD)
Ipred

Motion 2016/17:2388 av Markus Wiechel (SD)
Klampning och transportnäringen

Motion 2016/17:2387 av Markus Wiechel (SD)
Öppen utbildning vid svenska universitet och högskolor

Motion 2016/17:2386 av Markus Wiechel (SD)
Tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken

Motion 2016/17:2385 av Markus Wiechel (SD)
Underlätta för kompostering

Motion 2016/17:2384 av Markus Wiechel och Anders Forsberg (båda SD)
Återinför riksmötets öppnande i Rikssalen

Motion 2016/17:2383 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Hastighetssänkningar

Motion 2016/17:2382 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Klassificering av torv

Motion 2016/17:2381 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Centralisering av statliga jobb

Motion 2016/17:2380 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Infrastruktur i Dalarna

Motion 2016/17:2379 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Avskaffande av tv-licensen

Motion 2016/17:2378 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)
Kilometerskatt

Motion 2016/17:2377 av Roger Hedlund (SD)
Drogtester i skolan

Motion 2016/17:2376 av Roger Hedlund (SD)
Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2016/17:2375 av Roger Hedlund (SD)
Utbyggnad av E4:an i Gävleborg

Motion 2016/17:2374 av Roger Hedlund (SD)
Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo

Motion 2016/17:2373 av Roger Hedlund (SD)
Rätt till heltid

Motion 2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)
Sverigedemokratisk familjerättspolitik

Motion 2016/17:2371 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)
Konsumenträtt

Motion 2016/17:2370 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Översyn samt renovering av vägnätet i Halland

Motion 2016/17:2369 av Sara-Lena Bjälkö och Kent Ekeroth (båda SD)
Skydd mot taxibrottsligheten

Motion 2016/17:2368 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Vinterdäck på tunga fordon i Sverige

Motion 2016/17:2367 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Regleringar av kör- och vilotider för chaufförer

Motion 2016/17:2366 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Lägre fastighetsavgift ute i glesbygden

Motion 2016/17:2365 av Johnny Skalin (SD)
Avgiftsfri E4-bro i Sundsvall

Motion 2016/17:2364 av Johnny Skalin (SD)
Ändrad skollag om mobbning

Motion 2016/17:2363 av Johnny Skalin (SD)
Begäran om lov från skolan

Motion 2016/17:2362 av Johnny Skalin (SD)
Byggande av ett dubbelspår till Sundsvall

Motion 2016/17:2361 av Johnny Skalin (SD)
Direktdemokrati och folkomröstningar

Motion 2016/17:2360 av Johnny Skalin (SD)
Tvingande folkomröstningar

Motion 2016/17:2359 av Johnny Skalin (SD)
Förpackningsdatum på livsmedel

Motion 2016/17:2358 av Johnny Skalin (SD)
Förstatligande av sjukvården

Motion 2016/17:2357 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Utreda möjligheter att bekämpa älgflugan

Motion 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M)
Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete

Motion 2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M)
En sjukförsäkring som stöder återgång i arbete

Motion 2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)
Fler ska kunna arbeta längre

Motion 2016/17:2353 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)
Bortre tidsgränsen

Motion 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2016/17:2351 av Johan Forssell m.fl. (M)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2016/17:2350 av Johan Forssell m.fl. (M)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2016/17:2349 av Börje Vestlund (S)
En jämställd värld

Motion 2016/17:2348 av Betty Malmberg (M)
Motverka hedersrelaterat våld

Motion 2016/17:2347 av Björn Söder (SD)
Omförhandling av och folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU, ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal

Motion 2016/17:2346 av Kent Ekeroth (SD)
Översyn av sekretessreglerna i socialtjänstlagen

Motion 2016/17:2345 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)
Skärp straffen för tvångsäktenskap och förbjud barnäktenskap

Motion 2016/17:2344 av Kent Ekeroth (SD)
Lägre gräns för häktning för återfallsförbrytare

Motion 2016/17:2343 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)
Medborgarskapskrav för rösträtt i lokala val

Motion 2016/17:2342 av Kent Ekeroth (SD)
Överklagan vid asylboende

Motion 2016/17:2341 av Kent Ekeroth (SD)
Asylskäl för personer under 18 år bedöms på samma sätt som asylskäl för dem över 18 år

Motion 2016/17:2340 av Kent Ekeroth (SD)
Medgärningsmannaskap

Motion 2016/17:2339 av Kent Ekeroth (SD)
Preskriptionstid på asylbeslut

Motion 2016/17:2338 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Fängelser anpassade för dem som ska av- eller utvisas samt för livstidsdömda

Motion 2016/17:2337 av Johnny Skalin (SD)
Förändrat nämndemannasystem

Motion 2016/17:2336 av Johnny Skalin (SD)
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (Land use, land use change and forestry, LULUCF)

Motion 2016/17:2335 av Johnny Skalin (SD)
Identitetsstölder

Motion 2016/17:2334 av Johnny Skalin (SD)
Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal

Motion 2016/17:2333 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD)
Minskad användning av nikotin

Motion 2016/17:2332 av Johnny Skalin (SD)
Införande av en författningsdomstol

Motion 2016/17:2331 av Johnny Skalin (SD)
Innehållsförteckning på mat i restauranger

Motion 2016/17:2330 av Johnny Skalin (SD)
Invandring enligt ett poängsystem

Motion 2016/17:2329 av Johnny Skalin (SD)
Klarare redovisning av ekonomiskt bistånd

Motion 2016/17:2328 av Johnny Skalin (SD)
Noll promille

Motion 2016/17:2327 av Kent Ekeroth (SD)
Restriktioner för tolkservice och översättning

Motion 2016/17:2326 av Kent Ekeroth (SD)
Utlämning inom EU

Motion 2016/17:2325 av Kent Ekeroth (SD)
Åldersbestämning av immigranter

Motion 2016/17:2324 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Åtgärder för kronvittnen och vittnesskydd

Motion 2016/17:2323 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Införande av DIKO-lag

Motion 2016/17:2322 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Förbud mot religiösa attribut hos polisen

Motion 2016/17:2321 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Lättare att bryta sekretess i offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2016/17:2320 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Bättre användning av ordningsvakter

Motion 2016/17:2319 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Förbättrad statistik inom Kriminalvården

Motion 2016/17:2318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Förändring av lagen om särskild utlänningskontroll

Motion 2016/17:2317 av Johnny Skalin (SD)
Obevakade järnvägsövergångar

Motion 2016/17:2316 av Johnny Skalin (SD)
Risksäkring av AP-fonden

Motion 2016/17:2315 av Johnny Skalin (SD)
Rätt att beslagta fordon

Motion 2016/17:2314 av Johnny Skalin (SD)
Rättvisa sista betalningsdatum

Motion 2016/17:2313 av Johnny Skalin (SD)
Statlig livsmedelskontroll

Motion 2016/17:2312 av Johnny Skalin (SD)
Straffskärpning för misshandel av gravida

Motion 2016/17:2311 av Johnny Skalin (SD)
Svenskt självbestämmande gällande regler för snus

Motion 2016/17:2310 av Johnny Skalin (SD)
Sänkta grundarvoden för riksdagsledamöter

Motion 2016/17:2309 av Johnny Skalin (SD)
Ändrat system för förfallna fakturor

Motion 2016/17:2308 av Jörgen Warborn (M)
Bevara Halland helt

Motion 2016/17:2307 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Lagstöd för tvångsutvisning

Motion 2016/17:2306 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Utökad nödvärnsrätt

Motion 2016/17:2305 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Ny Brårapport

Motion 2016/17:2304 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Snabbspår för utvisning

Motion 2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Straffskärpningar

Motion 2016/17:2302 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Återinförande av beredskapspolisen

Motion 2016/17:2301 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Åtgärder inom kriminalvården

Motion 2016/17:2300 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Åtgärder mot EU-tiggeri och kåkstäder

Motion 2016/17:2299 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Åtgärder mot terrorism

Motion 2016/17:2298 av Johnny Skalin (SD)
Översyn av tillsatser i mat

Motion 2016/17:2297 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Straffskärpning för hot mot politiker

Motion 2016/17:2296 av Markus Wiechel (SD)
Förenklade avhysningsregler för markägare

Motion 2016/17:2295 av Thomas Finnborg (M)
Nationell handlingsplan för att minska drunkningsolyckor

Motion 2016/17:2294 av Thomas Finnborg (M)
Skärpta regler för tobak

Motion 2016/17:2293 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Tung trafik och polisen

Motion 2016/17:2292 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Spridning av tuberkulos

Motion 2016/17:2291 av Thomas Finnborg och Mikael Cederbratt (båda M)
Salivtester vid poliskontroll

Motion 2016/17:2290 av Thomas Finnborg (M)
Lokal polissamordnare

Motion 2016/17:2289 av Thomas Finnborg (M)
Möjlighet för hemtjänstpersonal att anmäla djurplågeri

Motion 2016/17:2288 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Livstid för mord

Motion 2016/17:2287 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Granatlagen

Motion 2016/17:2286 av Thomas Finnborg (M)
Fler trafikpoliser behövs

Motion 2016/17:2285 av Markus Wiechel (SD)
Utökade suicidpreventiva åtgärder

Motion 2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Ökade befogenheter för rättsväsendet

Motion 2016/17:2283 av Markus Wiechel (SD)
Ändrade villkor för försörjningsstöd

Motion 2016/17:2282 av Markus Wiechel (SD)
Småföretagarombudsman

Motion 2016/17:2281 av Markus Wiechel (SD)
Minskad regelbörda för småföretagare

Motion 2016/17:2280 av Markus Wiechel (SD)
Förbud mot snabblån

Motion 2016/17:2279 av Markus Wiechel (SD)
Avhysningsregler för kommuner

Motion 2016/17:2278 av Markus Wiechel (SD)
Lätt mc på B-körkort

Motion 2016/17:2277 av Markus Wiechel (SD)
Gemensamma valsedlar

Motion 2016/17:2276 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD)
Återinför tjänstemannaansvaret

Motion 2016/17:2275 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Solidariskt straffansvar i statens bolag

Motion 2016/17:2274 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Långsiktig miljöklassificering i fordonssektorn

Motion 2016/17:2273 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Förstärk kampen mot barnporr

Motion 2016/17:2272 av Thomas Finnborg och Sotiris Delis (båda M)
Förebyggande arbete mot förtryck, diskriminering och våld i hederns namn

Motion 2016/17:2271 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Skärp straffen för organiserade bostadsinbrott

Motion 2016/17:2270 av Thomas Finnborg (M)
BOT-avdrag för en bättre hälsa med försöksverksamheter i Halland och Skåne

Motion 2016/17:2269 av Thomas Finnborg (M)
Förverkande av olagliga fordon

Motion 2016/17:2268 av Thomas Finnborg m.fl. (M)
Streetracing

Motion 2016/17:2267 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Lag om bakåtvända bilbarnstolar

Motion 2016/17:2266 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Pant på petflaskor och burkar mellan olika länder

Motion 2016/17:2265 av Markus Wiechel (SD)
Valfrihet för äldre oavsett kommun

Motion 2016/17:2264 av Markus Wiechel (SD)
E-petitioner

Motion 2016/17:2263 av Markus Wiechel (SD)
Säkerställd demokratisk representation

Motion 2016/17:2262 av Markus Wiechel (SD)
Avskaffande av hotellagen

Motion 2016/17:2261 av Markus Wiechel (SD)
Civilkuragelag och civilkuragepris

Motion 2016/17:2259 av Markus Wiechel (SD)
Arvodessystem för riksdagsledamöter

Motion 2016/17:2258 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Full ersättning till dem som drabbats av narkolepsi till följd av Pandemrixvaccinering

Motion 2016/17:2257 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Förbud mot konfessionella friskolor

Motion 2016/17:2256 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Förenklad bygglovshantering

Motion 2016/17:2255 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Barnäktenskap

Motion 2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma

Motion 2016/17:2253 av Thomas Finnborg (M)
Ändra ordningslagen

Motion 2016/17:2252 av Thomas Finnborg (M)
Inhemska adoptioner av familjehemsplacerade barn

Motion 2016/17:2251 av Thomas Finnborg (M)
Utbildningsstöd för familjehemsplacerade barn

Motion 2016/17:2250 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Obligatorisk flytväst i fritidsbåt

Motion 2016/17:2249 av Thomas Finnborg (M)
Förbättra för familjehemmen

Motion 2016/17:2248 av Thomas Finnborg m.fl. (M)
Kameraövervakning på offentliga platser

Motion 2016/17:2247 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Förutsättningarna för industriföretag

Motion 2016/17:2246 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Minskat våld i samband med fotbollsmatcher

Motion 2016/17:2245 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Elpistoler som en del av polisens standardutrustning

Motion 2016/17:2244 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Skattefinansierad radio- och tv-avgift

Motion 2016/17:2243 av Thomas Finnborg (M)
Gårdsförsäljning av vin

Motion 2016/17:2242 av Thomas Finnborg (M)
Ramlagen i socialtjänstlagen

Motion 2016/17:2241 av Jessika Roswall m.fl. (M)
Utbyggnad av riksväg 55

Motion 2016/17:2240 av Jessika Roswall (M)
Sekretess vid anställning av domare

Motion 2016/17:2239 av Maria Malmer Stenergard (M)
Olovliga bosättningar

Motion 2016/17:2238 av Jessika Roswall (M)
Strandskydd

Motion 2016/17:2237 av Jessika Roswall (M)
Privatekonomi i skolan

Motion 2016/17:2236 av Christian Holm Barenfeld (M)
Energiskatter

Motion 2016/17:2235 av Jennie Nilsson och Anna Wallén (båda S)
Utvecklingsfinansiering

Motion 2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S)
Folkhögskolespår

Motion 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2016/17:2232 av Dennis Dioukarev och Oscar Sjöstedt (båda SD)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:2231 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:2230 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2016/17:2229 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2016/17:2228 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2016/17:2226 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2016/17:2225 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2016/17:2224 av Per Klarberg m.fl. (SD)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2016/17:2223 av Jonas Millard m.fl. (SD)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Barns behov av närvarande poliser

Motion 2016/17:2221 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S)
Barns rätt till mor- och farföräldrar

Motion 2016/17:2220 av Phia Andersson m.fl. (S)
Souvenirbutik i Sveriges riksdag

Motion 2016/17:2219 av Maria Andersson Willner m.fl. (S)
Utbyggnad av E20, Västra stambanan och Herrljungabanan

Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S)
Infrastruktur i Västsverige

Motion 2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. (S)
Fler poliser ute i trafiken

Motion 2016/17:2216 av Catharina Bråkenhielm (S)
Ledarhundar och assistanshundar i offentliga miljöer

Motion 2016/17:2215 av Catharina Bråkenhielm (S)
Låga pensioner

Motion 2016/17:2214 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)
Hyresrätten

Motion 2016/17:2213 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)
Bohusbanan

Motion 2016/17:2212 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2016/17:2211 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Filmpolitik

Motion 2016/17:2210 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Mediefrågor

Motion 2016/17:2209 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Bevarandet av de svenska minoriteternas språk och folkminnen

Motion 2016/17:2208 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Biblioteksfrågor

Motion 2016/17:2207 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)
Straffskärpning för matchfixning

Motion 2016/17:2206 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Friluftsliv för folkhälsa

Motion 2016/17:2205 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kulturmiljöfrågor

Motion 2016/17:2204 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kulturkanon

Motion 2016/17:2203 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Nationell handlingsplan för kyrkor som tas ur bruk

Motion 2016/17:2202 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)
Idrottsfrågor

Motion 2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Medborgarskapstest och medborgaranda

Motion 2016/17:2200 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Nordens hus i Sverige

Motion 2016/17:2199 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Regelverk och tillsyn i föreningslivet

Motion 2016/17:2198 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kyrkohistoriskt museum

Motion 2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Samiska språk- och utbildningsfrågor

Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Scenkonst

Motion 2016/17:2195 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Skärpning av språklagen

Motion 2016/17:2194 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)
Spel som kulturform

Motion 2016/17:2193 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Svenska ortnamn i fjällen

Motion 2016/17:2192 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 2016/17:2191 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)
Förändrade åldersregler vid adoption

Motion 2016/17:2190 av Adnan Dibrani (S)
Översyn av betalningsrutiner

Motion 2016/17:2189 av Adnan Dibrani (S)
Översyn av rättssäkerheten för patienter som skadats inom vården

Motion 2016/17:2188 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Stärkt rättsskydd för trafikskadade

Motion 2016/17:2187 av Mikael Dahlqvist (S)
Statlig grundservice garanti för alla kommuner

Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Stad och land

Motion 2016/17:2185 av Gunilla Carlsson och Shadiye Heydari (båda S)
Bättre vårdkedjor för kvinnor med bröstcancer

Motion 2016/17:2184 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S)
Rätten till heltid

Motion 2016/17:2183 av Johan Büser (S)
Obligatoriskt utbildningsmoment för att upptäcka våld mot barn

Motion 2016/17:2182 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Svenskt kulturarvsår 2020

Motion 2016/17:2181 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Sydsamiskans bevarande

Motion 2016/17:2180 av Josef Fransson (SD)
Djurförsök inom medicinsk forskning

Motion 2016/17:2179 av Anders Forsberg m.fl. (SD)
Storregioner och folkviljan

Motion 2016/17:2178 av Sten Bergheden (M)
Utökning av tjänstemannaansvaret

Motion 2016/17:2177 av Boriana Åberg (M)
Hedersbrott

Motion 2016/17:2176 av Sten Bergheden (M)
CSN-lån för körkortsutbildningen

Motion 2016/17:2175 av Sten Bergheden (M)
Trängselavgifterna

Motion 2016/17:2174 av Sten Bergheden (M)
Alternativa finansieringslösningar för infrastrukturen

Motion 2016/17:2173 av Sten Bergheden (M)
Kraven på vinterdäck

Motion 2016/17:2172 av Johan Büser (S)
Företag i Västsahara

Motion 2016/17:2171 av Johan Büser (S)
Namnändring av Försvarsmedicincentrum i Göteborg

Motion 2016/17:2170 av Johan Büser m.fl. (S)
Farledsfördjupning i Göteborgs hamn

Motion 2016/17:2169 av Johan Büser (S)
Samverkan mellan skola och arbetsliv

Motion 2016/17:2168 av Johan Büser (S)
Transpersoners situation i samhället

Motion 2016/17:2167 av Susanne Eberstein och Kristina Nilsson (båda S)
Ägaransvar och registreringsskyltar på motorcyklar

Motion 2016/17:2166 av Susanne Eberstein (S)
Posthantering på rättspsykiatriska kliniker

Motion 2016/17:2165 av Susanne Eberstein (S)
Utbildningsplatser vid juristprogrammet

Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S)
Utveckling av Öresundsregionen

Motion 2016/17:2163 av Patrik Engström och Hans Unander (båda S)
Förutsättningar för inkubatorer

Motion 2016/17:2162 av Sten Bergheden (M)
Högre bro över Göta älv

Motion 2016/17:2161 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av körkortskraven för motorcykel

Motion 2016/17:2160 av Sten Bergheden (M)
Böter för utländska fortkörare

Motion 2016/17:2159 av Sten Bergheden (M)
Fler motorcyklar i trafiken

Motion 2016/17:2158 av Sten Bergheden (M)
Sänkt skatt för pensionärer

Motion 2016/17:2157 av Boriana Åberg (M)
Reformering av skattesystemet vid företagsbeskattning

Motion 2016/17:2156 av Boriana Åberg (M)
Moms på musiklektioner

Motion 2016/17:2155 av Sten Bergheden (M)
Skatteverkets möjligheter att bekämpa den olagliga arbetskraften

Motion 2016/17:2154 av Sten Bergheden (M)
Turistnäringen i Sverige

Motion 2016/17:2153 av Sten Bergheden (M)
Ränteavdraget på bostäder

Motion 2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S)
Basindustrins framtid

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland

Motion 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S)
Öka bostadsbyggandet

Motion 2016/17:2149 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans (båda S)
Tidiga insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa

Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Kultur och demokrati

Motion 2016/17:2147 av Eva Sonidsson (S)
Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård

Motion 2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S)
Minoritetsspråk i äldreomsorgen

Motion 2016/17:2145 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
E45 och järnvägen genom Dalsland

Motion 2016/17:2144 av Ida Karkiainen (S)
Utred betygssystemets konsekvenser

Motion 2016/17:2143 av Eva-Lena Jansson (S)
Ge alla gymnasieelever lika utbildning i samhällskunskap och demokratiska värderingar

Motion 2016/17:2142 av Sten Bergheden (M)
Möjlighet för tulltjänstemän att bära vapen i tjänsten

Motion 2016/17:2141 av Sten Bergheden (M)
Ny indexuppräkning på bensin- och dieselskatten

Motion 2016/17:2140 av Betty Malmberg (M)
Agronomprogrammet bör bli femårigt

Motion 2016/17:2139 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)
Handelsgödselskatt

Motion 2016/17:2138 av Betty Malmberg (M)
Ökad organdonation

Motion 2016/17:2137 av Betty Malmberg (M)
Arkeologiska utgrävningar hinder för utveckling

Motion 2016/17:2136 av Betty Malmberg (M)
Expertskatten

Motion 2016/17:2135 av Betty Malmberg (M)
Kemikalieinspektionen

Motion 2016/17:2134 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)
Arbete och utbildning ska löna sig

Motion 2016/17:2133 av Betty Malmberg (M)
Nollvisionen i fråga om självmord

Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Lärcentrum

Motion 2016/17:2131 av Hanna Westerén (S)
Funktionsnedsättningsperspektiv i arbetsmarknadspolitiken

Motion 2016/17:2130 av Edward Riedl (M)
Barnperspektiv hos myndigheter

Motion 2016/17:2129 av Edward Riedl (M)
Villkor för småföretag

Motion 2016/17:2128 av Edward Riedl (M)
Rättsprocesser vid ekobrottmål

Motion 2016/17:2127 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd för grova våldsbrott

Motion 2016/17:2126 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd för våldtäkt

Motion 2016/17:2125 av Edward Riedl (M)
Svensk livsmedelsproduktion och offentlig upphandling

Motion 2016/17:2124 av Edward Riedl (M)
Valhemligheten

Motion 2016/17:2123 av Edward Riedl (M)
Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri

Motion 2016/17:2122 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M)
Ekologisk odling

Motion 2016/17:2121 av Betty Malmberg (M)
Skatten på bensin och diesel

Motion 2016/17:2120 av Betty Malmberg (M)
Livsmedelstrygghet i händelse av kris

Motion 2016/17:2119 av Betty Malmberg (M)
Kvinnor kan

Motion 2016/17:2118 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Bredband för alla

Motion 2016/17:2117 av Betty Malmberg (M)
Kunskapsstudie om brottslighet

Motion 2016/17:2116 av Betty Malmberg (M)
Agera mot psykisk ohälsa

Motion 2016/17:2115 av Betty Malmberg (M)
Kilometerskatt

Motion 2016/17:2114 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Skolmat

Motion 2016/17:2113 av Maria Stockhaus (M)
Utvärdera sjöfyllerilagen

Motion 2016/17:2112 av Edward Riedl och Finn Bengtsson (båda M)
Återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

Motion 2016/17:2111 av Edward Riedl (M)
Kunskap om möjlighet till samtycke

Motion 2016/17:2110 av Edward Riedl (M)
Skatteregler för barnvaktstjänster

Motion 2016/17:2109 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för sjukgymnastik

Motion 2016/17:2108 av Edward Riedl (M)
Ideellt arbetande idrottslärare

Motion 2016/17:2107 av Edward Riedl (M)
Norrbotniabanan

Motion 2016/17:2106 av Edward Riedl (M)
Kilometerskatt

Motion 2016/17:2105 av Edward Riedl (M)
Flygskatt

Motion 2016/17:2104 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för gymkort

Motion 2016/17:2103 av Edward Riedl (M)
Översyn av lagen när det gäller drönare

Motion 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Budgetpropositionen för 2017

Motion 2016/17:2101 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Åtgärder för jämställdhet för alla

Motion 2016/17:2100 av Maria Stockhaus (M)
Underlättande av inhemska adoptioner

Motion 2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M)
Cykling

Motion 2016/17:2098 av Maria Stockhaus (M)
Kemikalieinspektionens godkännande av nya bekämpningsmedel

Motion 2016/17:2097 av Maria Stockhaus (M)
Strandskyddet

Motion 2016/17:2096 av Maria Stockhaus (M)
Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:2095 av Maria Stockhaus (M)
Mikroplaster i hygien- och skönhetsprodukter

Motion 2016/17:2094 av Maria Stockhaus (M)
Skärpta straff för våld i nära relationer

Motion 2016/17:2093 av Said Abdu m.fl. (L)
Krav på kollektivavtal vid yrkesintroduktionsanställningar

Motion 2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD)
Försvar och krisberedskap

Motion 2016/17:2091 av Edward Riedl (M)
Främja användningen av elcyklar

Motion 2016/17:2090 av Edward Riedl (M)
Översyn av regelverk för A-traktorer

Motion 2016/17:2089 av Edward Riedl (M)
Längre och tyngre lastbilar

Motion 2016/17:2088 av Edward Riedl och Lotta Finstorp (båda M)
Skatteregler för cyklar

Motion 2016/17:2087 av Edward Riedl (M)
Hastighetsbegränsning för elcyklar

Motion 2016/17:2086 av Edward Riedl (M)
Färdplan för ett Natomedlemskap

Motion 2016/17:2085 av Edward Riedl (M)
Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Motion 2016/17:2084 av Edward Riedl och Sten Bergheden (båda M)
Elektronisk övervakning av yrkestrafik

Motion 2016/17:2083 av Edward Riedl (M)
Fortkörning vid vägarbeten

Motion 2016/17:2082 av Edward Riedl (M)
Försvarets skyddscentrum i Umeå

Motion 2016/17:2081 av Edward Riedl (M)
Förenklad handel mellan Sverige och Norge

Motion 2016/17:2080 av Edward Riedl (M)
Krafttag mot svarta körskolor

Motion 2016/17:2079 av Edward Riedl (M)
Krafttag mot svarttaxi

Motion 2016/17:2078 av Edward Riedl (M)
Lantbrukets konkurrenskraft

Motion 2016/17:2077 av Edward Riedl (M)
Migrationsverkets förvar i Norrland

Motion 2016/17:2076 av Edward Riedl (M)
Åtgärder mot stöld av båtmotorer

Motion 2016/17:2075 av Edward Riedl (M)
Nattåg till Norrland

Motion 2016/17:2074 av Edward Riedl (M)
Olaglig yrkestrafik

Motion 2016/17:2073 av Edward Riedl (M)
Säkerhetspolitisk handlingsfrihet

Motion 2016/17:2072 av Edward Riedl (M)
Myndigheternas informationssäkerhet

Motion 2016/17:2071 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för motionstävlingar

Motion 2016/17:2070 av Edward Riedl (M)
Skärpta straff för olaga vapeninnehav

Motion 2016/17:2069 av Edward Riedl (M)
Tiggeriförbud

Motion 2016/17:2068 av Edward Riedl (M)
Traktamente för soldater

Motion 2016/17:2067 av Edward Riedl (M)
Tydligare definition av cider

Motion 2016/17:2066 av Edward Riedl (M)
Uppvisande av giltigt körkort

Motion 2016/17:2065 av Edward Riedl (M)
Verkställande av utvisningar vid brott

Motion 2016/17:2064 av Edward Riedl (M)
Göteborgs hamn

Motion 2016/17:2063 av Edward Riedl (M)
Ökat bostadsbyggande

Motion 2016/17:2062 av Edward Riedl (M)
Förtroendet för allemansrätten

Motion 2016/17:2061 av Edward Riedl (M)
Översyn av hastighetsbegränsningar

Motion 2016/17:2060 av Pål Jonson (M)
Ett svenskt veterancenter

Motion 2016/17:2059 av Pål Jonson (M)
Ett svenskt medlemskap i Nato

Motion 2016/17:2058 av Pål Jonson (M)
Offentlig upphandling av nöt- och fläskkött

Motion 2016/17:2057 av Pål Jonson (M)
Förstärkt infrastruktur mellan Stockholm och Oslo

Motion 2016/17:2056 av Pål Jonson (M)
Översyn av det nordiska skatteavtalet

Motion 2016/17:2055 av Pål Jonson (M)
Viltmyndighet i Värmland

Motion 2016/17:2054 av Tina Ghasemi (M)
Kemikalieskatt

Motion 2016/17:2053 av Jan R Andersson (M)
Fjärrvärme och kärnkraft

Motion 2016/17:2052 av Jan R Andersson (M)
Avdragsrätt för gåvor

Motion 2016/17:2051 av Jan R Andersson (M)
Avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier

Motion 2016/17:2050 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)
Servicenäringens kostnader för tillsyn

Motion 2016/17:2049 av Jan R Andersson (M)
Förbättrade villkor för soldater i utlandstjänst

Motion 2016/17:2048 av Jan R Andersson (M)
Skatt på biodrivmedel

Motion 2016/17:2047 av Jan R Andersson (M)
Brottsbekämpande befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2016/17:2046 av Jan R Andersson (M)
Förmånsbeskattning av fri parkering

Motion 2016/17:2045 av Stefan Jakobsson och Josef Fransson (båda SD)
Golf som friskvårdsbidragsaktivitet

Motion 2016/17:2044 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Införa ett obligatoriskt lämplighetstest för lärarstuderande

Motion 2016/17:2043 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Ansiktstäckande klädsel i skola och förskola

Motion 2016/17:2042 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Nyanlända i betygsstatistiken

Motion 2016/17:2041 av Stefan Jakobsson (SD)
Återinföra den obligatoriska samhällsinformationen för annan anhöriginvandring

Motion 2016/17:2040 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Ändra 2 kap. 17 § skollagen om utländska lärares möjlighet att undervisa

Motion 2016/17:2039 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
Införande av ett kontrakt för alla nyanlända om att inte begå brott i Sverige och möjlighet till omedelbar utvisning om brottet ger fängelse i mer än sex månader

Motion 2016/17:2038 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
Retroaktiv åldersbedömning på ensamkommande

Motion 2016/17:2037 av Kerstin Lundgren (C)
Förenklade regler för prao

Motion 2016/17:2036 av Kerstin Lundgren (C)
Kommunal polis

Motion 2016/17:2035 av Kerstin Lundgren (C)
Effektiviteten i cancervården

Motion 2016/17:2034 av Kerstin Lundgren (C)
Utredning av systemet med gode män

Motion 2016/17:2033 av Kerstin Lundgren (C)
Innovationscheckar för småföretag

Motion 2016/17:2032 av Kerstin Lundgren (C)
Motorvägsbrohaveri

Motion 2016/17:2031 av Kerstin Lundgren (C)
Översyn av hyresgarantierna

Motion 2016/17:2030 av Solveig Zander och Kerstin Lundgren (båda C)
Förtydligande av regler om dispens från kravet på kassaregister

Motion 2016/17:2029 av Kristina Yngwe (C)
Tillfälligt stopp för ny- och omprövning av småskaliga vattenverksamheter

Motion 2016/17:2028 av Kristina Yngwe (C)
Bättre tillsyn på våra vägar

Motion 2016/17:2027 av Kristina Yngwe (C)
Ökad Öresundsintegration

Motion 2016/17:2026 av Kristina Yngwe (C)
Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning

Motion 2016/17:2025 av Kristina Yngwe (C)
Offentlig upphandling av livsmedel i statlig verksamhet

Motion 2016/17:2024 av Kristina Yngwe (C)
Hållbart jordbruk för global fattigdomsbekämpning

Motion 2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C)
Framtidens lantbruk

Motion 2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Biobaserat kretsloppssamhälle

Motion 2016/17:2021 av Said Abdu m.fl. (L)
Proportionalitetskrav för fackens stridsåtgärder

Motion 2016/17:2020 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (båda L)
Landsförräderi

Motion 2016/17:2019 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (båda L)
Slopat krav på turistvisum för civila ryska medborgare som vill besöka Sverige

Motion 2016/17:2018 av Robert Hannah m.fl. (L)
Frivillig registrering av testamenten hos Skatteverket

Motion 2016/17:2017 av Robert Hannah och Mathias Sundin (båda L)
Sommartid året om

Motion 2016/17:2016 av Robert Hannah och Said Abdu (båda L)
Internationalisering av den svenska gymnasieskolan

Motion 2016/17:2015 av Mathias Sundin (L)
Självkörande bilar i Sverige

Motion 2016/17:2014 av Robert Hannah m.fl. (L)
Folkmordet seyfo i läroplanen

Motion 2016/17:2013 av Robert Hannah (L)
Namnändring av Landvetter flygplats till Landvetter Torgny Segerstedt Airport

Motion 2016/17:2012 av Robert Hannah (L)
Hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C)
En stark och grundläggande äganderätt

Motion 2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Den framtida hållbara livsmedelskedjan

Motion 2016/17:2009 av Solveig Zander (C)
Tillgänglighetssmarta boendemiljöer för äldre och personer med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:2008 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C)
Åtgärder för att öka det svenska jordbrukets konkurrenskraft

Motion 2016/17:2007 av Staffan Danielsson (C)
Ostlänken

Motion 2016/17:2006 av Staffan Danielsson (C)
Ändring av jordbrukets beteckning

Motion 2016/17:2005 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C)
Forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk

Motion 2016/17:2004 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C)
Kemikalieinspektionens beaktande av omvärlden

Motion 2016/17:2003 av Staffan Danielsson (C)
Skärpt straff vid grova våldsbrott

Motion 2016/17:2002 av Staffan Danielsson (C)
Utredning av de svenska synfältskraven för körkort

Motion 2016/17:2001 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (båda L)
Kristendomens överlevnad i Mellanöstern

Motion 2016/17:2000 av Maria Weimer (L)
Pendel Uppsala-Stockholm

Motion 2016/17:1999 av Robert Hannah och Christina Örnebjär (båda L)
Situationen för hbtq-flyktingar

Motion 2016/17:1998 av Robert Hannah (L)
Statliga myndighetsjobb i hela Sverige

Motion 2016/17:1997 av Robert Hannah (L)
Terrororganisationen Isis

Motion 2016/17:1996 av Robert Hannah och Lars Tysklind (båda L)
Stöd till män vid destruktivt beteende

Motion 2016/17:1995 av Robert Hannah och Christina Örnebjär (båda L)
Svenskt hbtq-museum

Motion 2016/17:1994 av Allan Widman och Birgitta Ohlsson (båda L)
Minnesplats för veteransoldater i riksdagen

Motion 2016/17:1993 av Robert Hannah (L)
Turkiets brott mot mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:1992 av Robert Hannah och Mathias Sundin (båda L)
Tillgång till öppen geodata

Motion 2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V)
Långsiktigt hållbar skogspolitik

Motion 2016/17:1990 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)
Proffsboxningens villkor

Motion 2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Havsmiljö och fiske

Motion 2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
För en likvärdig skola

Motion 2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Att förebygga och motverka våldsbejakande extremism

Motion 2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Transportsnål samhällsplanering

Motion 2016/17:1985 av Staffan Danielsson (C)
Pensionshöjning för en del

Motion 2016/17:1984 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C)
Organisationers rätt att överklaga myndighetsbeslut

Motion 2016/17:1983 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C)
Vildsvinskött

Motion 2016/17:1982 av Staffan Danielsson och Helena Lindahl (båda C)
Trygghetsboenden för äldre

Motion 2016/17:1981 av Staffan Danielsson och Peter Helander (båda C)
Ökad användning av ren vedeldning

Motion 2016/17:1980 av Staffan Danielsson (C)
Skillnader i fasta elnätsavgifter

Motion 2016/17:1979 av Staffan Danielsson (C)
Ett rättssamhälle måste vid behov kontrollera ålder

Motion 2016/17:1978 av Staffan Danielsson (C)
Rovdjurens dödande av renar

Motion 2016/17:1977 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C)
Avhysning av markockupanter

Motion 2016/17:1976 av Staffan Danielsson (C)
Översyn av lönebidraget för funktionshindrade

Motion 2016/17:1975 av Kerstin Lundgren (C)
Gårdsförsäljning av öl och vin

Motion 2016/17:1974 av Kerstin Lundgren (C)
Ändrade regler för studiemedel

Motion 2016/17:1973 av Kerstin Lundgren (C)
Främjande av det förnybara - satsning på sol

Motion 2016/17:1972 av Hans Rothenberg (M)
Skärpta straff för hot mot förtroendevalda politiska företrädare

Motion 2016/17:1971 av Jörgen Warborn m.fl. (M)
Länsväg 153 och 154 från Varberg och Falkenberg till Ullared

Motion 2016/17:1970 av Hans Rothenberg (M)
Incitament för snabbare studier

Motion 2016/17:1969 av Jörgen Warborn (M)
Prao - en viktig första kontakt med arbetslivet

Motion 2016/17:1968 av Jörgen Warborn m.fl. (M)
Strandskydd för ökat byggande

Motion 2016/17:1967 av Jörgen Warborn (M)
Grovt upphovsrättsbrott

Motion 2016/17:1966 av Hans Rothenberg (M)
Konkurrens i det mobila bredbandsnätet

Motion 2016/17:1965 av Hans Rothenberg (M)
Fotograferingsförbud vid olycksplatser

Motion 2016/17:1964 av Hans Rothenberg (M)
Förändrad arvslagstiftning

Motion 2016/17:1963 av Hans Rothenberg m.fl. (M)
Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet

Motion 2016/17:1962 av Kerstin Lundgren (C)
Översyn av ROT-avdraget

Motion 2016/17:1961 av Kerstin Lundgren (C)
Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter

Motion 2016/17:1960 av Kristina Yngwe (C)
Ladda för fler elbilar

Motion 2016/17:1959 av Kristina Yngwe (C)
Trafiksituationen i Ystad

Motion 2016/17:1958 av Kristina Yngwe (C)
Effektivisering av Lantmäteriet

Motion 2016/17:1957 av Kristina Yngwe och Anders Åkesson (båda C)
Småskalig ölproduktion

Motion 2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C)
Hållbar jakt och fiskenäring

Motion 2016/17:1955 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)
Beskattning av skogsägare

Motion 2016/17:1954 av Solveig Zander (C)
Begränsa försäljningen av pyrotekniska varor

Motion 2016/17:1953 av Staffan Danielsson och Fredrik Christensson (båda C)
Inget lagkrav på bete för frigående kor i modern lösdrift

Motion 2016/17:1952 av Hans Rothenberg och Erik Bengtzboe (båda M)
Flexibla bygglösningar för att motverka bostadsbristen

Motion 2016/17:1951 av Lars Hjälmered (M)
Medlemskap i Nato

Motion 2016/17:1950 av Hans Rothenberg (M)
Översyn av Boverkets byggregler

Motion 2016/17:1949 av Hans Rothenberg (M)
Kinesisk organhandel

Motion 2016/17:1948 av Hans Rothenberg (M)
Skillnad mellan dränerad och odränerad torv

Motion 2016/17:1947 av Hans Rothenberg och Finn Bengtsson (båda M)
Främjande av hållbarhets- och kvalitetsdimensioner

Motion 2016/17:1946 av Hans Rothenberg och Finn Bengtsson (båda M)
Systembolagets inköpsprinciper

Motion 2016/17:1945 av Jörgen Warborn (M)
Teknikneutral lagstiftning på upphovsrättsområdet

Motion 2016/17:1944 av Jörgen Warborn (M)
Aktivt skolval

Motion 2016/17:1943 av Hans Rothenberg m.fl. (M)
Investeraravdraget

Motion 2016/17:1942 av Staffan Danielsson (C)
Riksväg 35 och Tjustbanan mellan Linköping och Västervik

Motion 2016/17:1941 av Staffan Danielsson och Eskil Erlandsson (båda C)
Mer biståndsfokus på Afrikas jordbruk

Motion 2016/17:1940 av Staffan Danielsson (C)
Låta försäkringsläkare snabbare ta över sjukskrivningsansvaret

Motion 2016/17:1939 av Staffan Danielsson (C)
Se över avgiften vid kriminalvård och i psykiatrisk tvångsvård

Motion 2016/17:1938 av Staffan Danielsson (C)
Låt Brå åter analysera brottslighetens utveckling

Motion 2016/17:1937 av Staffan Danielsson (C)
Utvärdera sjöfyllerilagen

Motion 2016/17:1936 av Staffan Danielsson (C)
Brott mot blåljuspersonal och blåljusfordon

Motion 2016/17:1935 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C)
Enklare körkortsprov

Motion 2016/17:1934 av Staffan Danielsson (C)
Arbetsmiljö i skolan

Motion 2016/17:1933 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C)
Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning

Motion 2016/17:1932 av Hans Wallmark (M)
Skattskrivning

Motion 2016/17:1931 av Hans Wallmark (M)
Samkörd adressregistrering för utlandssvenskar

Motion 2016/17:1930 av Hans Wallmark (M)
Det offentliga i medborgarnas tjänst

Motion 2016/17:1929 av Hans Wallmark (M)
Översyn av antalet riksdagsledamöter

Motion 2016/17:1928 av Finn Bengtsson (M)
Demokratisk förstärkning - på kort och lång sikt

Motion 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M)
Betalning för lagring av omhändertagen alkohol

Motion 2016/17:1926 av Erik Andersson (M)
Punktskatter på kvitton

Motion 2016/17:1925 av Christian Holm Barenfeld och Jessica Polfjärd (båda M)
Reformering av strandskyddet

Motion 2016/17:1924 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Kampen mot könsstympning

Motion 2016/17:1923 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Stockholm Statement of Commitment - Skydda, värna och stärka mänskliga rättigheter, SRHR och ökad jämställdhet

Motion 2016/17:1922 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Depå för tullfria varor

Motion 2016/17:1921 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Neutrala regler beträffande förmånstagare för pensionsförsäkringar

Motion 2016/17:1920 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Åtgärder för att utrota barnäktenskap

Motion 2016/17:1919 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Kampen mot mödradödlighet

Motion 2016/17:1918 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Veterandagen som allmän flaggdag

Motion 2016/17:1917 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M)
Skyddsjakt och vargjakt

Motion 2016/17:1916 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (båda M)
Statligt ansvar för bekämpning av mygg

Motion 2016/17:1915 av Margareta B Kjellin (M)
Upprustning av statliga vandringsleder

Motion 2016/17:1914 av Margareta B Kjellin (M)
Rätten att arbeta efter 67 år

Motion 2016/17:1913 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M)
Skärp straffen för punktskattebrott

Motion 2016/17:1912 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
Översyn av bilkostnader för boende på landsbygden

Motion 2016/17:1911 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
Konkurrensutsättande av Arbetsförmedlingen

Motion 2016/17:1910 av Margareta B Kjellin (M)
Drogtest av bilförare genom slumpmässiga salivtest

Motion 2016/17:1909 av Margareta B Kjellin (M)
Tillämpningen av strandskyddslagstiftningen

Motion 2016/17:1908 av Margareta B Kjellin (M)
Ersätt tv-licensen

Motion 2016/17:1907 av Margareta B Kjellin (M)
Geriatrik inom utbildningen av läkare och sjuksköterskor

Motion 2016/17:1906 av Margareta B Kjellin (M)
Narkotikafria kriminalvårdsinrättningar

Motion 2016/17:1905 av Margareta B Kjellin (M)
Slumpmässiga drogtester

Motion 2016/17:1904 av Margareta B Kjellin och Mats Green (båda M)
Habitatdirektivet

Motion 2016/17:1903 av Margareta B Kjellin (M)
Sänkning av bensin- och dieselskatten

Motion 2016/17:1902 av Margareta B Kjellin (M)
ROT och RUT

Motion 2016/17:1901 av Hanna Westerén (S)
Förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2016/17:1900 av Hillevi Larsson och Lena Emilsson (båda S)
Utvecklingen på apoteksmarknaden

Motion 2016/17:1899 av Ingemar Nilsson (S)
Beställaransvar

Motion 2016/17:1898 av Leif Nysmed (S)
Sanktionsavgifter vid arbetsmiljööverträdelser

Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
En nationell digital identifiering som följer eleven genom hela skolsystemet

Motion 2016/17:1896 av Mathias Tegnér (S)
Om relativ ålder och flexibel skolstart

Motion 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S)
Utvärdering av konkurrensutsättningen

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren

Motion 2016/17:1893 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)
Jakt på säl

Motion 2016/17:1892 av Maria Andersson Willner och Paula Holmqvist (båda S)
Tandvård - för alla

Motion 2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam

Motion 2016/17:1890 av Finn Bengtsson (M)
Effekter av alkoholskatten på införsel av sprit

Motion 2016/17:1889 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Kränkande särbehandling i arbetslivet

Motion 2016/17:1888 av Finn Bengtsson (M)
Öppen redovisning av skatteuttag till skattepliktiga

Motion 2016/17:1887 av Lars-Arne Staxäng (M)
Torghandlare och ansvaret för fel som begåtts av den anställde

Motion 2016/17:1886 av Lotta Finstorp (M)
Hästnäringen är viktig för Sverige

Motion 2016/17:1885 av Lotta Finstorp (M)
Bostadsbyggande nära sjöar

Motion 2016/17:1884 av Lotta Finstorp (M)
Konsekvensanalys av vägslitageavgiften

Motion 2016/17:1883 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M)
Alkoholsmuggling och bussbolagens ansvar

Motion 2016/17:1882 av Gunilla Nordgren (M)
Långsiktig finansiering av kvinnojourer

Motion 2016/17:1881 av Gunilla Nordgren (M)
Friskvårdsbidrag för motionsridning

Motion 2016/17:1880 av Gunilla Nordgren (M)
Undanta avfallsskatt vid återdeponering

Motion 2016/17:1879 av Gunilla Nordgren (M)
Friskvårdsförmåner för golf

Motion 2016/17:1878 av Sofia Arkelsten (M)
Regeringens brist på ansvar för framtiden

Motion 2016/17:1877 av Margareta Cederfelt (M)
Ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion 2016/17:1876 av Margareta Cederfelt (M)
Egen bostad för unga med sparande

Motion 2016/17:1875 av Sotiris Delis och Erik Ottoson (båda M)
Återinförande av ämbetsmannaansvaret

Motion 2016/17:1874 av Sofia Arkelsten (M)
Kvotering av styrelser

Motion 2016/17:1873 av Sofia Arkelsten (M)
Utevistelse för grisar

Motion 2016/17:1872 av Ewa Thalén Finné och Lotta Finstorp (båda M)
Det svenska personnummersystemet

Motion 2016/17:1871 av Carl Schlyter m.fl. (MP)
CETA

Motion 2016/17:1870 av Valter Mutt m.fl. (MP)
Implementeringen av värdlandsavtalet

Motion 2016/17:1869 av Kent Ekeroth (SD)
Häktning av alla som kommer från terroristkontrollerat område

Motion 2016/17:1868 av Hanna Westerén (S)
Villkor på den europeiska arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1867 av Emanuel Öz (S)
Säkerhet och trygghet på asylboenden

Motion 2016/17:1866 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Skrotning av EU-mopeder

Motion 2016/17:1865 av Sten Bergheden och Lotta Finstorp (båda M)
Travsportens spelvillkor och beskattning

Motion 2016/17:1864 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP)
Konsumentupplysning om energiinnehållet i alkoholdrycker

Motion 2016/17:1863 av Stina Bergström och Janine Alm Ericson (båda MP)
Nya slussar i Trollhätte kanal

Motion 2016/17:1862 av Elisabeth Svantesson (M)
Arbetspendling Örebro län

Motion 2016/17:1861 av Boriana Åberg (M)
Tolkservice

Motion 2016/17:1860 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen

Motion 2016/17:1859 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Kanal från Vänern till Uddevalla

Motion 2016/17:1858 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S)
Dawit Isaak och det fria ordet

Motion 2016/17:1857 av Erik Ottoson (M)
Avgift för försenad trängselavgift

Motion 2016/17:1856 av Sten Bergheden (M)
Säkrare vägar för mc-åkare

Motion 2016/17:1855 av Sten Bergheden (M)
Elektrifiering av Kinnekullebanan

Motion 2016/17:1854 av Sten Bergheden (M)
Offentlig upphandling

Motion 2016/17:1853 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Våra kulturhistoriska fordon

Motion 2016/17:1852 av Boriana Åberg (M)
Komplettering av MBL

Motion 2016/17:1851 av Sten Bergheden (M)
Kinnekulletåget

Motion 2016/17:1850 av Sten Bergheden (M)
Höjd företagskompetens i myndigheterna och färre myndigheter

Motion 2016/17:1849 av Sten Bergheden (M)
Olagliga körkort

Motion 2016/17:1848 av Boriana Åberg (M)
Preskriptionstiden för skulder som avser obetalt underhåll

Motion 2016/17:1847 av Lars-Arne Staxäng (M)
Översyn av allemansrättens regler

Motion 2016/17:1846 av Elisabeth Svantesson (M)
Småföretag och offentliga upphandlingar

Motion 2016/17:1845 av Elisabeth Svantesson (M)
Hushållens skuldsättning

Motion 2016/17:1844 av Elisabeth Svantesson (M)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2016/17:1843 av Elisabeth Svantesson (M)
Nobelmuseet i Karlskoga

Motion 2016/17:1842 av Elisabeth Svantesson (M)
Hatbrott mot troende

Motion 2016/17:1841 av Elisabeth Svantesson (M)
Redovisningsregler vid bostadsbyggande

Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S)
Översyn av socialtjänstlagen

Motion 2016/17:1839 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Reseavdragssystemet

Motion 2016/17:1838 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M)
Moms för digitala medier

Motion 2016/17:1837 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Översyn av företagens mervärdesbeskattning

Motion 2016/17:1836 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Friskvårdsbidraget

Motion 2016/17:1835 av Christian Holm Barenfeld och Margareta Cederfelt (båda M)
Avskaffande av presstödet

Motion 2016/17:1834 av Erik Andersson (M)
Skatten på solcellsanläggningar

Motion 2016/17:1833 av Elisabeth Svantesson (M)
Attacker mot blåljuspersonal

Motion 2016/17:1832 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp (båda M)
Däckbyte

Motion 2016/17:1831 av Sten Bergheden (M)
E20 som Sveriges första elmotorväg

Motion 2016/17:1830 av Robert Hannah (L)
Förtryck och våld på asylboenden

Motion 2016/17:1829 av Robert Hannah m.fl. (L)
Förbud mot barnäktenskap

Motion 2016/17:1828 av Robert Hannah m.fl. (L)
Det fria ordets dag

Motion 2016/17:1827 av Said Abdu (L)
Folkbildning och folkrörelser

Motion 2016/17:1826 av Said Abdu (L)
Inrättande av en kommunal standard i välfärdssystemet

Motion 2016/17:1825 av Richard Jomshof (SD)
Icke-medicinsk omskärelse

Motion 2016/17:1824 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Nya slussar i Trollhättan

Motion 2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)
Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga

Motion 2016/17:1822 av Fredrik Schulte m.fl. (M)
Utvecklande av valfriheten och mångfalden i välfärden

Motion 2016/17:1821 av Anders Forsberg m.fl. (SD)
Äganderätten

Motion 2016/17:1820 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Jordsäkra Göta älv

Motion 2016/17:1819 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag

Motion 2016/17:1818 av Josef Fransson (SD)
En vetenskapsbaserad syn på glyfosat

Motion 2016/17:1817 av Per Klarberg (SD)
Förbud att köra om stillastående skolskjuts

Motion 2016/17:1816 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)
Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare

Motion 2016/17:1815 av Per Klarberg (SD)
Enbart lkf ombord

Motion 2016/17:1814 av Per Klarberg (SD)
Ersättning till lokförare vid personpåkörning

Motion 2016/17:1813 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)
Kustsjöfart

Motion 2016/17:1812 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)
Taxikörning från 18 år

Motion 2016/17:1811 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)
A-traktorer

Motion 2016/17:1810 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)
Övningskörning

Motion 2016/17:1809 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)
Internationella id-kort

Motion 2016/17:1808 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)
Fortkörningsbot med fartkameror

Motion 2016/17:1807 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)
Mautsystem

Motion 2016/17:1806 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)
Mopedbil

Motion 2016/17:1805 av Per Klarberg (SD)
Mopeder 2+1 väg

Motion 2016/17:1804 av Karin Svensson Smith (MP)
Gröna nyckeltal i statens budget

Motion 2016/17:1803 av Karin Svensson Smith (MP)
Definition av begreppet hållbar utveckling

Motion 2016/17:1802 av Karin Svensson Smith (MP)
Krav på tillgänglighet vid nybyggnation

Motion 2016/17:1801 av Karin Svensson Smith (MP)
Kollektivtrafikkort för hela Sverige

Motion 2016/17:1800 av Karin Svensson Smith (MP)
Förbättrad expropriationsmöjlighet för nationella och regionala cykelleder

Motion 2016/17:1799 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP)
Ett nytt nationellt program för att förebygga självmord

Motion 2016/17:1798 av Marco Venegas m.fl. (MP)
Humanitarian Pledge

Motion 2016/17:1797 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP)
Nätbaserad distansundervisning mellan svenska och utländska universitet och högskolor

Motion 2016/17:1796 av Stina Bergström (MP)
Inlandsbanan

Motion 2016/17:1795 av Fredrik Schulte (M)
Asylärenden från säkra länder

Motion 2016/17:1794 av Fredrik Schulte (M)
Avvecklande av källskattesystemet

Motion 2016/17:1793 av Fredrik Schulte (M)
Avhysning av illegala boplatser

Motion 2016/17:1792 av Fredrik Schulte (M)
Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Motion 2016/17:1791 av Fredrik Schulte (M)
Avveckling av personvalsspärren

Motion 2016/17:1790 av Fredrik Schulte (M)
Separera kyrkan från staten

Motion 2016/17:1789 av Fredrik Schulte (M)
En mer rättvis och human flyktingpolitik

Motion 2016/17:1788 av Fredrik Schulte (M)
Avveckling av ränteavdragen

Motion 2016/17:1787 av Fredrik Schulte (M)
Förbjud barnäktenskap

Motion 2016/17:1786 av Jörgen Andersson (M)
Rättvisa villkor för företagare

Motion 2016/17:1785 av Said Abdu (L)
Brottsoffrens rätt till skadestånd

Motion 2016/17:1784 av Said Abdu (L)
Återinförande av ämbetsmannaansvaret

Motion 2016/17:1783 av Said Abdu (L)
Stöd till Ung Företagsamhet

Motion 2016/17:1782 av Said Abdu (L)
Lagstiftning om alkolås i rattfylleridömdas fordon vid upprepade överträdelser

Motion 2016/17:1781 av Said Abdu (L)
Förbättrad framkomlighet till Stockholm-Mälarregionen

Motion 2016/17:1780 av Said Abdu (L)
Skogsnäringens och träskyddsbranschens förutsättningar

Motion 2016/17:1778 av Said Abdu (L)
Författningsdomstol

Motion 2016/17:1776 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Åtgärder för större samhällsnytta vid infrastrukturinvesteringar

Motion 2016/17:1775 av Birgitta Ohlsson (L)
Namnändring av Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport

Motion 2016/17:1774 av Birgitta Ohlsson (L)
Avskaffande av personvalsspärrarna

Motion 2016/17:1773 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Bluffakturor

Motion 2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
En hållbar energipolitik

Motion 2016/17:1771 av Per Klarberg m.fl. (SD)
Säkrare vägmiljö för alla trafikanter

Motion 2016/17:1770 av Per Klarberg m.fl. (SD)
Signalsystemet ERTMS

Motion 2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

Motion 2016/17:1768 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Upphovsrätt

Motion 2016/17:1767 av Adam Marttinen (SD)
Förbud mot icke-medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar

Motion 2016/17:1766 av Adam Marttinen (SD)
Sexualbrott mot barn

Motion 2016/17:1765 av Per Klarberg (SD)
Progressiva böter

Motion 2016/17:1764 av Per Klarberg (SD)
Systembolaget

Motion 2016/17:1763 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)
Järnvägsstrategi

Motion 2016/17:1762 av Per Klarberg (SD)
Mc i bussfil

Motion 2016/17:1761 av Per Klarberg (SD)
Intrångsskydd

Motion 2016/17:1760 av Per Klarberg (SD)
Husvagnsvikt

Motion 2016/17:1759 av Per Klarberg (SD)
Hastigheter

Motion 2016/17:1758 av Per Klarberg (SD)
Husvagn

Motion 2016/17:1757 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)
Trafikpolis

Motion 2016/17:1756 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)
Förbud mot utländska medborgare att framföra fordon utan giltigt körkort

Motion 2016/17:1755 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)
Vilhelmina flygplats

Motion 2016/17:1754 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Bemanning inom äldrevården

Motion 2016/17:1753 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Ansvaret för missbruksvården

Motion 2016/17:1752 av Carina Herrstedt och Christina Östberg (båda SD)
Prissättning av hjälpmedel

Motion 2016/17:1751 av Paula Bieler och Carina Herrstedt (båda SD)
Samvetsfrihet i svensk sjukvård

Motion 2016/17:1750 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Skärpta straff för djurplågeri

Motion 2016/17:1749 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Förhindrande av oskäliga skadestånd enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Motion 2016/17:1748 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Motion 2016/17:1746 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Polisregister med känsliga personuppgifter

Motion 2016/17:1745 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Skärpt straff för mord

Motion 2016/17:1744 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
En ny brottsskadelag

Motion 2016/17:1743 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Skärpta regler för svensk minknäring

Motion 2016/17:1742 av Pavel Gamov (SD)
Inrättande av författningsdomstol

Motion 2016/17:1741 av Pavel Gamov (SD)
Fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm

Motion 2016/17:1740 av Pavel Gamov (SD)
Fler postombud på landsbygden

Motion 2016/17:1739 av Pavel Gamov (SD)
En effektiv licenshantering

Motion 2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V)
Kurdistan

Motion 2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En aktiv industripolitik

Motion 2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Bra bostäder åt alla

Motion 2016/17:1735 av Birgitta Ohlsson och Said Abdu (båda L)
Införande av republik

Motion 2016/17:1734 av Birgitta Ohlsson (L)
Förbud mot vilda djur på cirkus

Motion 2016/17:1733 av Birgitta Ohlsson (L)
Demokratikanon

Motion 2016/17:1732 av Birgitta Ohlsson (L)
Straffskärpning vid våld mot förtroendevalda

Motion 2016/17:1731 av Birgitta Ohlsson (L)
Införande av territorialprincipen vid medborgarskap

Motion 2016/17:1730 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L)
Dalsland och Värmland

Motion 2016/17:1729 av Said Abdu (L)
Nationell samordnare avseende högerextrema våldsverkare som radikaliseras i hemmen

Motion 2016/17:1728 av Said Abdu (L)
Avskaffa preliminärskatten

Motion 2016/17:1727 av Said Abdu (L)
Torvbrukets framtid

Motion 2016/17:1726 av Lars Tysklind m.fl. (L)
Havsmiljö

Motion 2016/17:1725 av Lars Hjälmered (M)
Grov och organiserad brottslighet

Motion 2016/17:1724 av Said Abdu (L)
Handel med Palestina

Motion 2016/17:1723 av Said Abdu (L)
Frigivning av Dawit Isaak

Motion 2016/17:1722 av Said Abdu (L)
Inkluderande av intjänad inkomst- och premiepension i giftorättsgodset

Motion 2016/17:1721 av Said Abdu (L)
Tydlig redovisning av företagens skatt och sociala avgifter

Motion 2016/17:1720 av Said Abdu (L)
Utökad användning av elektronisk fotboja vid kontaktförbud

Motion 2016/17:1719 av Said Abdu (L)
Förändring av benämningen för område 24 Näringsliv i statsbudgeten

Motion 2016/17:1718 av Robert Hannah och Christina Örnebjär (båda L)
Adoptioner för samkönade par

Motion 2016/17:1717 av Robert Hannah (L)
Återvändande terrorister

Motion 2016/17:1716 av Robert Hannah (L)
F-skattsedel från födseln eller vid uppehållstillstånd

Motion 2016/17:1715 av Lars Hjälmered (M)
Slopad mängdrabatt vid upprepade återfall i brottslighet

Motion 2016/17:1714 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Hbt och flyktingskap

Motion 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)
Kartläggning av habiliteringsersättningen

Motion 2016/17:1712 av Agneta Gille och Sanne Lennström (båda S)
En infrastruktur för kunskapsregionen Uppsala län

Motion 2016/17:1711 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S)
Fastställande av faderskap

Motion 2016/17:1710 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Lokalisering av statliga myndigheter och verk

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)
Skånes infrastruktur

Motion 2016/17:1706 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, L)
Forsknings- och utbildningsstöd för geriatrisk farmakologi

Motion 2016/17:1705 av Finn Bengtsson (M)
Krav på neutrala förpackningar och tryckfrihetsförordningen

Motion 2016/17:1704 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
E18 Köping - Västjädra

Motion 2016/17:1702 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S)
Reflexväst som säkerhetsutrustning i alla bilar

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Örebro universitets läkarutbildning

Motion 2016/17:1697 av Hanna Westerén (S)
Heltid som norm på svensk arbetsmarknad

Motion 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S)
Framtidens företagshälsovård

Motion 2016/17:1695 av Hanna Westerén (S)
Förstärkt arbetsmiljöarbete

Motion 2016/17:1694 av Hillevi Larsson (S)
Urholkad anställningstrygghet via bemanningsföretag

Motion 2016/17:1693 av Isak From (S)
Behörighetsbevis för vattenskoter

Motion 2016/17:1692 av Lars Eriksson (S)
Möjlighet att ta körkort i hela landet

Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)
Behov av bredband och telefoni i hela landet

Motion 2016/17:1690 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Bredbandsutbyggnad i hela landet

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Spelreklam och spelmissbruk

Motion 2016/17:1688 av Peter Persson (S)
Höjd maximal bruttovikt för lastbilar

Motion 2016/17:1687 av Niklas Karlsson (S)
Minnet av varvsindustrin

Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)
Stora mästerskap

Motion 2016/17:1685 av Marie Granlund (S)
Digitalisering av svensk dagspress

Motion 2016/17:1684 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Inrätta en riksdagshörna i Luleå

Motion 2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S)
Barns cyklande

Motion 2016/17:1682 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S)
Infrastruktur i Blekinge

Motion 2016/17:1681 av Lars Eriksson (S)
Tillgång på resandestatistik

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Öka tryggheten på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1679 av Lars Mejern Larsson (S)
Nordiskt samarbete

Motion 2016/17:1678 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Klostermuseum i Vadstena

Motion 2016/17:1677 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motiverande samtal och förebyggande arbete inom kriminalvården

Motion 2016/17:1676 av Hans Ekström m.fl. (S)
Mälsåkers slott i Sörmland

Motion 2016/17:1675 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Arbetstillfällen på glesbygden

Motion 2016/17:1674 av Monica Green och Carina Ohlsson (båda S)
Mammografi utan åldersdiskriminering

Motion 2016/17:1673 av Annelie Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S)
Ålens värde i kulturarvet

Motion 2016/17:1672 av Jonas Gunnarsson (S)
Störande ljud

Motion 2016/17:1671 av Yilmaz Kerimo (S)
Översyn av ROT-avdraget

Motion 2016/17:1670 av Börje Vestlund (S)
Assistanshundar för funktionsnedsatta

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Södertörns högskola

Motion 2016/17:1668 av Ann-Christin Ahlberg och Kerstin Nilsson (båda S)
God man

Motion 2016/17:1667 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Miljöarbete i och runt Östersjön

Motion 2016/17:1666 av Kent Härstedt (S)
Tillsyn och undervisning i simning

Motion 2016/17:1665 av Eva Lindh m.fl. (S)
Levande skärgård

Motion 2016/17:1664 av Lars-Axel Nordell (KD)
Tystnadsplikten för tolkar

Motion 2016/17:1663 av Magnus Oscarsson (KD)
Upprustning av Stångådalsbanan

Motion 2016/17:1662 av Per-Arne Håkansson (S)
Tyst godkännande av deklarationer

Motion 2016/17:1661 av Magnus Manhammar m.fl. (S)
Straff vid fortkörning förbi vägarbeten

Motion 2016/17:1660 av Eva Lindh m.fl. (S)
Ställföreträdare

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa

Motion 2016/17:1658 av Anna Wallén m.fl. (S)
Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken

Motion 2016/17:1657 av Kristina Nilsson och Hans Hoff (båda S)
Flygstrategi för svenskt inrikesflyg

Motion 2016/17:1656 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S)
E6 genom Skåne

Motion 2016/17:1655 av Emanuel Öz (S)
Verkställighet

Motion 2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Teknisk infrastruktur i glesbygd

Motion 2016/17:1653 av Stefan Jakobsson (SD)
Brottsstatistik

Motion 2016/17:1652 av Stefan Jakobsson (SD)
Omvandling av Sjätte AP-fonden till investeringsfond

Motion 2016/17:1651 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Ett gemensamt digitalt system för Sveriges vårdenheter

Motion 2016/17:1650 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Schengenavtalet och kontroll av djur som färdas över Sveriges gränser

Motion 2016/17:1649 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Folkomröstning om utträde ur EU

Motion 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Campus Norrköping

Motion 2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Bredband i glesbygd

Motion 2016/17:1646 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Bostadsbidrag för unga och studenter

Motion 2016/17:1645 av Kent Härstedt (S)
Minskad köttkonsumtion

Motion 2016/17:1644 av Kent Härstedt (S)
Svensk anslutning till konventionen mot matchfixning

Motion 2016/17:1643 av Kerstin Nilsson och Ann-Christin Ahlberg (båda S)
Gode män och överförmyndarnas kontroll

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)
Framtidsreformer för Stockholmsregionen

Motion 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik

Motion 2016/17:1640 av Börje Vestlund (S)
Färdtjänst för personer med epilepsi

Motion 2016/17:1639 av Yilmaz Kerimo (S)
Avskaffa bolånetaket

Motion 2016/17:1638 av Mattias Jonsson (S)
Skydd mot tredje man vid misstänkt vapenbrott

Motion 2016/17:1637 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S)
Skattesystemet för sjuka och personer med sjukersättning

Motion 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S)
Utbildning för utryckningspersonal

Motion 2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S)
Nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1634 av Laila Naraghi och Thomas Strand (båda S)
Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2016/17:1633 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Arbetslöshetsförsäkringens utformning

Motion 2016/17:1632 av Hillevi Larsson (S)
Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Motion 2016/17:1631 av Hanna Westerén (S)
Flygets betydelse för Gotlands utveckling

Motion 2016/17:1630 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Vänern och Göta älv

Motion 2016/17:1629 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Mälarsjöfarten

Motion 2016/17:1628 av Phia Andersson och Adnan Dibrani (båda S)
Viskadalsbanan

Motion 2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Planskilda korsningar

Motion 2016/17:1626 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Småföretagare

Motion 2016/17:1625 av Hans Ekström (S)
Nationell stiftelse för bevarande av samlingar och kulturarv

Motion 2016/17:1624 av Johan Andersson m.fl. (S)
Integration av nyanlända

Motion 2016/17:1623 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Simkunnighetsmål i lägre åldrar

Motion 2016/17:1622 av Monica Green (S)
Implementering av FN:s kvinnokonvention

Motion 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Regionala flygplatser

Motion 2016/17:1620 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Landsbygdsjobb

Motion 2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S)
Lärarutbildning och forskning

Motion 2016/17:1618 av Marie Granlund m.fl. (S)
Placering av delar av polisutbildningen i Malmö

Motion 2016/17:1617 av Kent Härstedt (S)
Svensk anslutning till Enlarged Partial Agreement on Sport (Epas)

Motion 2016/17:1616 av Magnus Manhammar (S)
Införande av humanitära visum för att rädda liv

Motion 2016/17:1615 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S)
Våld och idrott

Motion 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)
Statlig närvaro i hela landet

Motion 2016/17:1613 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Förbättrad kunskap om och behandling av sköldkörtelsjukdomar

Motion 2016/17:1612 av Börje Vestlund (S)
Oberoende granskning av mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:1611 av Serkan Köse (S)
Ersättning för advokater

Motion 2016/17:1610 av Catharina Bråkenhielm (S)
Översyn av reglerna för hur alkohol exponeras i SVT

Motion 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Urbaniseringen av nyhetsbevakningen

Motion 2016/17:1608 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
E-sport

Motion 2016/17:1607 av Hans Hoff (S)
Bingotillstånd

Motion 2016/17:1606 av Eva Lindh m.fl. (S)
Olyckor på vägarbetsplatser

Motion 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Mobiltäckning i hela landet

Motion 2016/17:1604 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Postleverans i hela landet

Motion 2016/17:1603 av Pia Nilsson (S)
Statligt stöd till Sala silvergruva

Motion 2016/17:1602 av Isak From och Maria Strömkvist (båda S)
Motorarrangemang

Motion 2016/17:1601 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S)
Idrottsbibliotek

Motion 2016/17:1600 av Patrik Engström m.fl. (S)
Sportbibliotek

Motion 2016/17:1599 av Åsa Eriksson och Maria Strömkvist (båda S)
Strömsholms kanal

Motion 2016/17:1598 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Idrotten och mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:1597 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)
Modern järnväg med modern teknik

Motion 2016/17:1596 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S)
Mål om samhällsnytta för SJ

Motion 2016/17:1595 av Eva-Lena Jansson (S)
Stärk demokratin

Motion 2016/17:1594 av Maria Plass (M)
Pensionsåldern och åldersdiskriminering i arbetslivet

Motion 2016/17:1593 av Fredrik Schulte (M)
Regelverk för arbetskraftsinvandring

Motion 2016/17:1592 av Jan Ericson (M)
Alternativa arbetsförmedlingar

Motion 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M)
Utveckling av kärnkraften

Motion 2016/17:1590 av Betty Malmberg (M)
Ökad livsmedelsproduktion

Motion 2016/17:1589 av Betty Malmberg (M)
Avgifter för livsmedelskontroller

Motion 2016/17:1588 av Betty Malmberg (M)
Växtförädling och modern teknik

Motion 2016/17:1587 av Betty Malmberg (M)
Äganderätten måste stärkas

Motion 2016/17:1586 av Betty Malmberg (M)
Antibiotikaresistens

Motion 2016/17:1585 av Betty Malmberg (M)
GMO och samhällets utmaningar

Motion 2016/17:1584 av Betty Malmberg (M)
Livsmedel, forskning och innovation

Motion 2016/17:1583 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)
Personliga integriteten och datalagring

Motion 2016/17:1582 av Betty Malmberg (M)
Staten bör anställa fler med funktionsvariationer

Motion 2016/17:1581 av Jan Ericson (M)
Kommunala tillsynsavgifter

Motion 2016/17:1580 av Jan Ericson (M)
Försäljning av öl och vin i livsmedelsbutiker

Motion 2016/17:1579 av Jan Ericson (M)
Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak

Motion 2016/17:1578 av Jan Ericson (M)
Specialisering inom domstolarna för rättssäkerhet vid sexualbrott

Motion 2016/17:1577 av Jan Ericson (M)
Utvidgning av REP-avdraget

Motion 2016/17:1576 av Jan Ericson (M)
Trafikverket och kommunernas planarbete

Motion 2016/17:1575 av Jörgen Andersson (M)
Produktivitet och effektivitet i den gemensamt finansierade välfärden

Motion 2016/17:1574 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling

Motion 2016/17:1573 av Jörgen Andersson (M)
Rörlighet på arbetsmarknaden och incitament till vidareutbildning

Motion 2016/17:1572 av Jörgen Andersson (M)
Tydligare incitament vid skuldsanering

Motion 2016/17:1571 av Jan Ericson (M)
Skärpning av straff för smuggling av djur

Motion 2016/17:1570 av Jörgen Andersson (M)
Översyn av ränteavdragen

Motion 2016/17:1569 av Jan Ericson (M)
Avgiftsbeläggning av myndighetsbesök

Motion 2016/17:1568 av Jan Ericson (M)
Översyn av diskrimineringslagstiftningen

Motion 2016/17:1567 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)
Reformering av turordningsreglerna

Motion 2016/17:1566 av Betty Malmberg (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2016/17:1565 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)
Sanering av förorenade områden

Motion 2016/17:1564 av Betty Malmberg (M)
Jakt på vildsvin

Motion 2016/17:1563 av Betty Malmberg (M)
Växtskyddsrådets förslag

Motion 2016/17:1562 av Betty Malmberg (M)
Öka kunskapen om skatterna

Motion 2016/17:1561 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)
Uppföljning av kassaregisterlagen

Motion 2016/17:1560 av Betty Malmberg (M)
Vättern - Europas största dricksvattentäkt

Motion 2016/17:1559 av Betty Malmberg (M)
Post till rättspsykiatriska patienter

Motion 2016/17:1558 av Betty Malmberg (M)
Klimatneutral energi

Motion 2016/17:1557 av Betty Malmberg (M)
Förbättrad kvalitet i valdebatten

Motion 2016/17:1556 av Betty Malmberg (M)
Gold-plating i Sverige

Motion 2016/17:1555 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Krav på att följa sysselsättningsutvecklingen

Motion 2016/17:1554 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M)
Taxeringssystemet och tomträttslagstiftningen

Motion 2016/17:1553 av Tina Ghasemi (M)
Barnäktenskap bland ensamkommande barn

Motion 2016/17:1552 av Tina Ghasemi (M)
Fler bostäder och en mer rörlig bostadsmarknad

Motion 2016/17:1551 av Tina Ghasemi (M)
En samlad strategi för ökad trygghet

Motion 2016/17:1550 av Mikael Cederbratt (M)
Undantag för äldre i folkbokföringslagen

Motion 2016/17:1549 av Mikael Cederbratt (M)
Cyklisters säkerhet

Motion 2016/17:1548 av Marta Obminska (M)
Fribeloppet för studier

Motion 2016/17:1547 av Marta Obminska (M)
Elever med autismspektrumtillstånd

Motion 2016/17:1546 av Marta Obminska (M)
Sjukvårdens framtida personalförsörjning

Motion 2016/17:1545 av Marta Obminska (M)
Obligatorisk utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld på socionomutbildningarna

Motion 2016/17:1544 av Marta Obminska (M)
Upplysning om kommunismens brott

Motion 2016/17:1543 av Marta Obminska (M)
RUT-avdraget

Motion 2016/17:1542 av Marta Obminska (M)
Endometrios

Motion 2016/17:1541 av Marta Obminska (M)
Företag och enklare regler

Motion 2016/17:1540 av Marta Obminska m.fl. (M)
Fyra järnvägsspår Uppsala-Stockholm

Motion 2016/17:1539 av Marta Obminska (M)
Frånvaro i skolan

Motion 2016/17:1538 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Brottsoffer

Motion 2016/17:1537 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Terrorism

Motion 2016/17:1536 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2016/17:1535 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Polisen

Motion 2016/17:1534 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Kriminalvården

Motion 2016/17:1532 av Annika Eclund m.fl. (KD)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2016/17:1531 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)
Stockholm

Motion 2016/17:1530 av Gunilla Nordgren (M)
Översyn av regler för att få vara vårdnadshavare

Motion 2016/17:1529 av Gunilla Nordgren (M)
Översyn av offentliga register

Motion 2016/17:1528 av Gunilla Nordgren (M)
Marknadsanpassad arrendelagstiftning

Motion 2016/17:1527 av Gunilla Nordgren (M)
Registrering av testamenten

Motion 2016/17:1526 av Gunilla Nordgren (M)
Översyn av bärplockningsbranschen

Motion 2016/17:1525 av Gunilla Nordgren (M)
Handläggningstiderna för vapenlicens

Motion 2016/17:1524 av Gunilla Nordgren (M)
Översyn av kassaregisterlagen

Motion 2016/17:1523 av Gunilla Nordgren (M)
Prövning av förskrivningsrätt när det gäller läkemedel

Motion 2016/17:1522 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Upphandla innehåll

Motion 2016/17:1521 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Upphandling av livsmedel

Motion 2016/17:1520 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Innovativa upphandlingar

Motion 2016/17:1519 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Offentlig upphandling

Motion 2016/17:1518 av Sofia Arkelsten (M)
Värdmödraskap i utlandet

Motion 2016/17:1517 av Margareta Cederfelt (M)
En förändrad arbetsförmedling

Motion 2016/17:1516 av Margareta Cederfelt (M)
En dispositiv lag för reglering av köp av tjänster mellan näringsidkare

Motion 2016/17:1515 av Göran Pettersson (M)
Varningssignaler om ekonomiska obalanser

Motion 2016/17:1514 av Margareta Cederfelt (M)
Kontinuerligt arbete mot korruption

Motion 2016/17:1513 av Margareta Cederfelt (M)
Friskvård

Motion 2016/17:1512 av Margareta Cederfelt (M)
Egenanställning

Motion 2016/17:1511 av Margareta Cederfelt (M)
Mobiltelefon och bilkörning

Motion 2016/17:1510 av Margareta Cederfelt (M)
Standard för hbt-certifieringar

Motion 2016/17:1509 av Karin Enström (M)
Utökade möjligheter för Tullverket att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods

Motion 2016/17:1508 av Margareta Cederfelt (M)
Avskaffande av värnskatten

Motion 2016/17:1507 av Margareta Cederfelt (M)
Enhetlig kostnad för lagfart och inteckning

Motion 2016/17:1506 av Sofia Arkelsten (M)
Värdmödraskap i Sverige

Motion 2016/17:1505 av Margareta Cederfelt (M)
Vård av förälder

Motion 2016/17:1504 av Göran Pettersson (M)
Konsekvenserna för Försvarsmakten av en svensk Natoanslutning

Motion 2016/17:1503 av Finn Bengtsson (M)
Utmaningsrätt i Sveriges kommuner

Motion 2016/17:1502 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Sjukvård genom mångfald och valfrihet

Motion 2016/17:1501 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Ägarlägenheter och bostadsmarknaden

Motion 2016/17:1500 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
En human flyktingpolitik

Motion 2016/17:1499 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Sex- och samlevnadsundervisning

Motion 2016/17:1498 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Avskaffande av fribelopp för studiemedel

Motion 2016/17:1497 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Fri tentamensrätt vid högskolor och universitet

Motion 2016/17:1496 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Fler företagare inom nya verksamheter med utmaningsrätt

Motion 2016/17:1495 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Proportionalitetsprincipen vid fackliga stridsåtgärder

Motion 2016/17:1494 av Fredrik Schulte (M)
Rätt till en värdig död

Motion 2016/17:1493 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. (M)
Fast förbindelse mellan Håbo kommun och Knivsta kommun

Motion 2016/17:1492 av Åsa Coenraads och Mats Green (båda M)
En jämställd friskvård inkluderar häst

Motion 2016/17:1491 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
Byt ut begreppet begravningsavgift mot kyrkogårdsavgift

Motion 2016/17:1490 av Andreas Norlén (M)
Arbetsmarknadsåtgärder m.m. för personer som förtidspensionerades före 2003

Motion 2016/17:1489 av Jan R Andersson (M)
Regelförenkling i den offentliga sektorn

Motion 2016/17:1488 av Jan R Andersson (M)
Miljöprövning av uranbrytning i Sverige

Motion 2016/17:1487 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Översyn av länsstyrelsernas arbetssätt

Motion 2016/17:1486 av Patrick Reslow (M)
Avskaffande av värnskatten

Motion 2016/17:1485 av Boriana Åberg (M)
Sänkt ålder för att få handla på Systembolaget

Motion 2016/17:1484 av Sten Bergheden (M)
Äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad

Motion 2016/17:1483 av Sten Bergheden (M)
Oseriös telefonförsäljning

Motion 2016/17:1482 av Erik Ottoson (M)
Insatser mot hedersförtryck

Motion 2016/17:1481 av Boriana Åberg (M)
Översyn av lagen om Svenska skeppshypotekskassan

Motion 2016/17:1480 av Sten Bergheden (M)
Underlättande för ungdomar att få jobb

Motion 2016/17:1479 av Erik Ottoson (M)
Dolda skatter

Motion 2016/17:1478 av Boriana Åberg (M)
Ridning som avdragsgill sport inom friskvården

Motion 2016/17:1477 av Sten Bergheden (M)
Översyn av kassaregisterlagen

Motion 2016/17:1476 av Boriana Åberg (M)
Ändring av åldersgränserna för adoption

Motion 2016/17:1475 av Boriana Åberg (M)
Förenkla byggandet av bostäder

Motion 2016/17:1474 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av promillegränsen på sjön

Motion 2016/17:1473 av Boriana Åberg och Annicka Engblom (båda M)
Utvärdering av reformen om personalliggare

Motion 2016/17:1472 av Boriana Åberg (M)
RUT-avdrag för professionella tvätteritjänster

Motion 2016/17:1471 av Erik Ottoson (M)
Försvaret av Gotland

Motion 2016/17:1470 av Sten Bergheden (M)
Möjligheten för idrottsrörelsen och föreningslivet att använda försvarsmark

Motion 2016/17:1469 av Sten Bergheden (M)
Effektiv handläggning hos myndigheter

Motion 2016/17:1468 av Boriana Åberg (M)
Reformering av riksdagen

Motion 2016/17:1467 av Boriana Åberg (M)
Reformering av LAS

Motion 2016/17:1466 av Boriana Åberg (M)
Diskrimineringsombudsmannen

Motion 2016/17:1465 av Boriana Åberg (M)
Avskaffande av värnskatten

Motion 2016/17:1464 av Boriana Åberg (M)
Minskning av antalet myndigheter

Motion 2016/17:1463 av Boriana Åberg (M)
Tidsbegränsat förordnande för myndigheter

Motion 2016/17:1462 av Sten Bergheden (M)
Medlemskap i Nato

Motion 2016/17:1461 av Hans Wallmark (M)
Forskningsinsatser Sverige-Stasi-DDR

Motion 2016/17:1460 av Hans Wallmark (M)
Pensionärernas pengar

Motion 2016/17:1459 av Lotta Olsson (M)
Personlig konkurs och skuldsanering

Motion 2016/17:1458 av Lena Asplund (M)
Sekretess vid ansökan om tjänst inom offentlig verksamhet

Motion 2016/17:1457 av Jan R Andersson (M)
Kemikalieskattens skadlighet

Motion 2016/17:1456 av Hans Wallmark (M)
Valkrets för utlandssvenskar

Motion 2016/17:1455 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Lagen om trossamfundet Svenska kyrkan och församlingstillhörighet

Motion 2016/17:1454 av Finn Bengtsson och Jan Ericson (båda M)
Värnskattens avskaffande

Motion 2016/17:1453 av Anette Åkesson (M)
Använd apotekaren mer för att avlasta vården

Motion 2016/17:1452 av Anette Åkesson (M)
Unga som resurs inom äldreomsorgen

Motion 2016/17:1451 av Finn Bengtsson (M)
Obligatorisk statlig sjukvårdsförsäkring

Motion 2016/17:1450 av Jenny Petersson och Michael Svensson (båda M)
Antalet myndigheter

Motion 2016/17:1449 av Jenny Petersson (M)
Minska antalet riksdagsledamöter

Motion 2016/17:1448 av Anette Åkesson (M)
Karriärvägar för sjuksköterskor

Motion 2016/17:1447 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Utveckla företagshälsovården

Motion 2016/17:1446 av Jenny Petersson (M)
Synliggörandet av dolda skatter

Motion 2016/17:1445 av Anette Åkesson (M)
Hemtjänsten som resurs till räddningstjänsten

Motion 2016/17:1444 av Jenny Petersson m.fl. (M)
Region Halland

Motion 2016/17:1443 av Staffan Danielsson och Per Lodenius (båda C)
Syntester vid körkortsprov

Motion 2016/17:1442 av Ola Johansson och Per Lodenius (båda C)
Genomför en reform inom immaterialrätten

Motion 2016/17:1441 av Ola Johansson (C)
Jämställt bistånd för miljö och klimat

Motion 2016/17:1440 av Ola Johansson (C)
Stoppa förekomsten av fruimport och våld mot anknytningskvinnor

Motion 2016/17:1439 av Johan Hedin (C)
Systembolagets roll

Motion 2016/17:1438 av Johan Hedin (C)
Den svenska motorhobbyn och det rullande kulturarvet

Motion 2016/17:1437 av Johan Hedin (C)
Sjöfylleri

Motion 2016/17:1436 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)
Enskilda avlopp

Motion 2016/17:1435 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)
Delgivning vid inskränkning av äganderätten

Motion 2016/17:1434 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)
Effektiv markanvändning

Motion 2016/17:1433 av Johan Hedin (C)
Bättre regler för legala vapen

Motion 2016/17:1432 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C)
Regionalt inflytande över kompetensförsörjning

Motion 2016/17:1431 av Ola Johansson m.fl. (C)
Stöd till samlingslokaler i hela landet

Motion 2016/17:1430 av Annika Qarlsson och Ola Johansson (båda C)
Kvinnor och barn på flykt

Motion 2016/17:1429 av Per Lodenius och Staffan Danielsson (båda C)
Säkrare transporter på väg

Motion 2016/17:1427 av Désirée Pethrus (KD)
Fikru Maru

Motion 2016/17:1426 av Désirée Pethrus (KD)
Vapenexport

Motion 2016/17:1425 av Désirée Pethrus (KD)
Endometrios

Motion 2016/17:1424 av Désirée Pethrus (KD)
Fler lagliga vägar in i EU

Motion 2016/17:1423 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)
Omlokalisering av statsflyg och särredovisning

Motion 2016/17:1422 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M)
Bättre villkor för äldre på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1421 av Lars-Arne Staxäng (M)
Angående ett transparent skattesystem, mindre skatteslöseri och synliga skatter

Motion 2016/17:1420 av Finn Bengtsson och Sotiris Delis (båda M)
Politisk analys av gränsen för det offentliga åtagandet

Motion 2016/17:1419 av Finn Bengtsson och Jessika Roswall (båda M)
Oseriös verksamhet inom psykiatrin

Motion 2016/17:1418 av Finn Bengtsson (M)
Översyn av straffvärdeskalan vid läkemedelsförfalskning

Motion 2016/17:1417 av Finn Bengtsson (M)
Vinstuttag i företag inom välfärdssektorn

Motion 2016/17:1416 av Lotta Finstorp (M)
Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi behöver uppdateras utifrån dagens förhållanden

Motion 2016/17:1415 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (båda M)
Angående krisberedskapen

Motion 2016/17:1414 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Översyn av kassalagen

Motion 2016/17:1413 av Finn Bengtsson (M)
Låt det mänskliga mötet utgöra grunden för hur sjukvården organiseras

Motion 2016/17:1412 av Finn Bengtsson (M)
Svenskt erkännande av Republiken Kina (Taiwan)

Motion 2016/17:1411 av Finn Bengtsson (M)
Republiken Kinas (Taiwan) möjligheter att agera i FN

Motion 2016/17:1410 av Finn Bengtsson (M)
Permanent parlamentarisk beredning med ansvar för fortlöpande prioriteringsarbete och andra medicinskt etiska frågor

Motion 2016/17:1409 av Finn Bengtsson (M)
Rätten till familje- och släktgravar

Motion 2016/17:1408 av Finn Bengtsson (M)
Förbättringar i hälso- och sjukvården

Motion 2016/17:1407 av Jimmy Ståhl (SD)
Snabbare införande av mobilförbud vid bilkörning

Motion 2016/17:1406 av Finn Bengtsson och Erik Andersson (båda M)
Benskörhet

Motion 2016/17:1405 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M)
Situationen för kommunernas alkoholhandläggare

Motion 2016/17:1404 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Stöd till personer med sällsynta sjukdomar

Motion 2016/17:1403 av Finn Bengtsson (M)
Ansvaret för universitetssjukhusen

Motion 2016/17:1402 av Finn Bengtsson (M)
Flexibel etableringspolitik för Systembolaget

Motion 2016/17:1401 av Finn Bengtsson (M)
BOT-avdrag - enskild skattereduktion för hälsofrämjande åtgärder

Motion 2016/17:1400 av Jamal Mouneimne (S)
Kvarkentrafiken

Motion 2016/17:1399 av Jamal Mouneimne (S)
Villkoren för sjukskrivna studenter

Motion 2016/17:1398 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Gårdsförsäljning av alkohol

Motion 2016/17:1397 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (båda SD)
Ledarskapsutbildning för lärare

Motion 2016/17:1396 av Richard Jomshof (SD)
Avskaffande av hemutrustningslånet

Motion 2016/17:1395 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof (båda SD)
Förbättrade djurtransporter

Motion 2016/17:1394 av Richard Jomshof (SD)
Tjänstevapen för tullinspektörer

Motion 2016/17:1393 av Jimmy Ståhl (SD)
Alkomätare

Motion 2016/17:1392 av Jimmy Ståhl (SD)
Farled IVV

Motion 2016/17:1391 av Carina Herrstedt (SD)
Videotolkning

Motion 2016/17:1390 av Carina Herrstedt (SD)
Flexjobben

Motion 2016/17:1389 av Carina Herrstedt (SD)
Bidrag för celiaki

Motion 2016/17:1388 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Nationella gemensamma prov på alla lärarhögskolor

Motion 2016/17:1387 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Inrätta en statlig fond för att säkerställa befintlig personal på landsbygdsskolorna

Motion 2016/17:1386 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Förlängd utbildning för alla som läser på idrottsgymnasium

Motion 2016/17:1385 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Inför allmän och särskild inläsningsnivå för matematik, svenska och engelska från årskurs 4

Motion 2016/17:1384 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Nationell databank över inspelade lektioner

Motion 2016/17:1383 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Nivåindelad språkintroduktion efter förkunskaper

Motion 2016/17:1382 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Undersök möjligheterna att införa gemensam skolklädsel på frivillig basis

Motion 2016/17:1381 av Stefan Jakobsson (SD)
Återinföra det skrivna ordet – skrivstil i årskurs 1–3 ska vara obligatoriskt

Motion 2016/17:1380 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Maxnivå gällande antal elever per studie- och yrkesvägledare

Motion 2016/17:1379 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Återinföra tvåårigt gymnasium för praktiska och estetiska linjer med möjlighet till förlängning

Motion 2016/17:1378 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Möjlighet till en statligt tillsatt rektor enligt academy schools-modellen

Motion 2016/17:1377 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Införa ämnesbetyg på gymnasiet i stället för kursbetyg

Motion 2016/17:1376 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Rektorer ska som riktmärke tjänstgöra minst 5 procent som lärare för att stärkas i sin pedagogiska roll

Motion 2016/17:1375 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Inrätta en nationell plattform som arbetar med SYV-frågor

Motion 2016/17:1374 av Jimmy Ståhl och Carina Herrstedt (båda SD)
Konkurrensneutralitet

Motion 2016/17:1373 av Carina Herrstedt (SD)
Koordinator för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:1372 av Carina Herrstedt (SD)
Sänkning av dansbandsmomsen

Motion 2016/17:1371 av Carina Herrstedt (SD)
Nyckelfri hemtjänst

Motion 2016/17:1370 av Jimmy Ståhl och Carina Herrstedt (båda SD)
Syntest vid körkortsförnyelse

Motion 2016/17:1369 av Jimmy Ståhl (SD)
Borttagande av vinstskatt

Motion 2016/17:1368 av Jimmy Ståhl (SD)
Inlandssjöfart

Motion 2016/17:1367 av Richard Jomshof (SD)
Krafttag mot det illegala gatuspelet

Motion 2016/17:1366 av Richard Jomshof (SD)
Slöjförbud i den svenska skolan

Motion 2016/17:1365 av Richard Jomshof (SD)
Skärpta straff vid sexköp av barn och andra särskilt utsatta

Motion 2016/17:1364 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Avskaffa Systembolagets monopol

Motion 2016/17:1363 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD)
Nationalsången

Motion 2016/17:1362 av Jamal Mouneimne (S)
Avdragsrätt för arbetslöshetsförsäkringsavgiften

Motion 2016/17:1361 av Alexandra Anstrell (M)
Tre terminer i skolan

Motion 2016/17:1360 av Alexandra Anstrell och Lotta Olsson (båda M)
Barnäktenskap ska inte vara giltiga i Sverige

Motion 2016/17:1359 av Alexandra Anstrell (M)
Inför ridsport i den skattebefriade friskvården

Motion 2016/17:1358 av Alexandra Anstrell (M)
Rätt att erbjuda sociala tjänster utan biståndsbedömning

Motion 2016/17:1357 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Tillståndsgivning

Motion 2016/17:1356 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Utveckla polisens karriärmöjligheter

Motion 2016/17:1355 av Hanna Wigh (SD)
Slopad moms på djursjukvård

Motion 2016/17:1354 av Hanna Wigh (SD)
Slöjor på barn i skolans värld

Motion 2016/17:1353 av Hanna Wigh (SD)
Trygg mat

Motion 2016/17:1352 av Hanna Wigh (SD)
Åldersgränser

Motion 2016/17:1351 av Hanna Wigh (SD)
Reglering av annonseringen för nätkasinon

Motion 2016/17:1350 av Hanna Wigh (SD)
Svenska djurproducenters konkurrensnackdelar

Motion 2016/17:1349 av Hanna Wigh (SD)
Kommunalt självbestämmande om asylmottagande

Motion 2016/17:1348 av Hanna Wigh (SD)
Trygg handläggning av asylsökande

Motion 2016/17:1347 av Hanna Wigh (SD)
Könsstympning

Motion 2016/17:1346 av Hanna Wigh (SD)
Hästar för alla

Motion 2016/17:1345 av Hanna Wigh (SD)
Folkomrösta om medlemskapet i EU

Motion 2016/17:1344 av Hanna Wigh (SD)
Ett utvecklat djurskydd

Motion 2016/17:1343 av Hanna Wigh (SD)
Sexbrottslingar

Motion 2016/17:1342 av Jan Lindholm (MP)
Förbud mot tunga oljor i Arktis

Motion 2016/17:1341 av Jan Lindholm (MP)
Samhällstjänst

Motion 2016/17:1340 av Jan Lindholm (MP)
Rökförbud i riksdagen

Motion 2016/17:1339 av Jan Lindholm (MP)
Solenergi på riksdagens tak

Motion 2016/17:1338 av Jan Lindholm (MP)
Kunskapscentrum för patientsäkerhet

Motion 2016/17:1337 av Niclas Malmberg och Stefan Nilsson (båda MP)
Koldioxidavgift som återbetalas till medborgarna

Motion 2016/17:1336 av Niclas Malmberg (MP)
Säkra public service från kuppförsök

Motion 2016/17:1335 av Niclas Malmberg (MP)
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i svensk lag

Motion 2016/17:1334 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)
Klimatskatt på livsmedel

Motion 2016/17:1333 av Stefan Nilsson (MP)
Förbud mot rökning i bilar där barn färdas

Motion 2016/17:1332 av Stefan Nilsson (MP)
Nationellt övervakningssystem för suicid

Motion 2016/17:1331 av Stefan Nilsson (MP)
Lagstiftning mot att hetsa till suicid

Motion 2016/17:1330 av Stefan Nilsson (MP)
Pilotprojekt med ett kriscenter för att förebygga självmord

Motion 2016/17:1329 av Stefan Nilsson (MP)
Kvalitetsregister för att följa upp vården av suicidala personer

Motion 2016/17:1328 av Stefan Nilsson (MP)
Arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:1327 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)
Sommartid som normaltid

Motion 2016/17:1326 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk (båda MP)
Tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten

Motion 2016/17:1325 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP)
Märkning av tillsatt socker i livsmedel

Motion 2016/17:1324 av Stefan Nilsson och Jan Lindholm (båda MP)
Möjligheter för kommuner att bedriva en restriktiv alkoholpolitik

Motion 2016/17:1323 av Jabar Amin (MP)
Säkra byggandet av hela Norrbotniabanan

Motion 2016/17:1322 av Jabar Amin (MP)
Höjning av mineralavgiften

Motion 2016/17:1321 av Jabar Amin (MP)
Vallagen

Motion 2016/17:1320 av Jabar Amin och Marco Venegas (båda MP)
Blockaden mot Gaza

Motion 2016/17:1319 av Stina Bergström m.fl. (MP)
Snabbare tåg Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm

Motion 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP)
Strategi för mer cykling

Motion 2016/17:1317 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP)
Förenkling av familjeåterförening

Motion 2016/17:1316 av Maria Ferm (MP)
Årlig välkomstvecka för flyktingar

Motion 2016/17:1315 av Maria Ferm och Emma Hult (båda MP)
Humanitärt undantag

Motion 2016/17:1314 av Maria Ferm och Janine Alm Ericson (båda MP)
Hemlösa EU-medborgare

Motion 2016/17:1313 av Annika Hirvonen Falk och Carl Schlyter (båda MP)
Öka transparensen vad gäller lobbyism i riksdagen

Motion 2016/17:1312 av Emma Hult m.fl. (MP)
Skydd av Vätterns vatten

Motion 2016/17:1311 av Jan Lindholm (MP)
Dubbelspåret mellan Falun och Borlänge

Motion 2016/17:1310 av Jan Lindholm (MP)
Järnvägar och underhållsbrister i Bergslagen

Motion 2016/17:1309 av Jan Lindholm (MP)
Järnvägskapacitet i Bergslagen

Motion 2016/17:1308 av Jan Lindholm (MP)
Om flyg och järnvägstrafik till Sälen

Motion 2016/17:1307 av Jan Lindholm (MP)
Om tredje stycket i 4 kap. 6 § miljöbalken

Motion 2016/17:1306 av Jan Lindholm (MP)
Ögonoperationer

Motion 2016/17:1305 av Jan Lindholm (MP)
WHO och traditionell medicin

Motion 2016/17:1304 av Jan Lindholm (MP)
Biokolmetoden

Motion 2016/17:1303 av Jan Lindholm (MP)
Vagabonderande strömmar

Motion 2016/17:1302 av Jan Lindholm (MP)
Förbud mot atomvapen

Motion 2016/17:1301 av Jan Lindholm (MP)
El för uppvärmning

Motion 2016/17:1300 av Jan Lindholm (MP)
Rättvisare villkor för vinhandel

Motion 2016/17:1299 av Jan Lindholm (MP)
FN:s barnkonvention blir svensk lag

Motion 2016/17:1298 av Jan Lindholm (MP)
Grundlagsreglering av penningenheten

Motion 2016/17:1297 av Jan Lindholm (MP)
Cykelvägar utanför tätorter

Motion 2016/17:1296 av Jan Lindholm (MP)
Krafttag mot kemikalier

Motion 2016/17:1295 av Jan Lindholm (MP)
Pant på mobiltelefoner

Motion 2016/17:1294 av Jan Lindholm (MP)
Ny kategori blåljuspersonal

Motion 2016/17:1293 av Jan Lindholm (MP)
Ändring av namnupprop vid riksdagens öppnande

Motion 2016/17:1292 av Jan Lindholm (MP)
Kemikalier

Motion 2016/17:1291 av Anti Avsan och Jessika Roswall (båda M)
Domstolars och förvaltningsmyndigheters skyldighet att underrätta UD

Motion 2016/17:1290 av Åsa Coenraads (M)
Hot mot dricksvattenförsörjningen

Motion 2016/17:1289 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
ROT-avdrag för den ideella sektorn

Motion 2016/17:1288 av Patrick Reslow (M)
Tillträde till offentligt finansierade badhus

Motion 2016/17:1287 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Proportionalitetsprincipen

Motion 2016/17:1286 av Katarina Brännström (M)
Utökande av RUT och ROT

Motion 2016/17:1285 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Veterandagen som allmän flaggdag

Motion 2016/17:1284 av Roland Gustbée och Katarina Brännström (båda M)
Sveriges regionala indelning

Motion 2016/17:1283 av Erik Andersson m.fl. (M)
Möjlighet för Tullverket att stoppa stöldgods vid Sveriges gräns

Motion 2016/17:1282 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Fri hyressättning för nyproduktion

Motion 2016/17:1281 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Översyn av byggnormerna

Motion 2016/17:1280 av Christian Holm Barenfeld och Pål Jonson (båda M)
Storregionerna

Motion 2016/17:1279 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M)
Lugn och ro i skolan

Motion 2016/17:1278 av Christian Holm Barenfeld (M)
Drogtester i skolan

Motion 2016/17:1277 av Christian Holm Barenfeld (M)
Rörlig belysning vid jakt på vildsvin

Motion 2016/17:1276 av Christian Holm Barenfeld (M)
Förvaltning av vargen

Motion 2016/17:1275 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M)
Förstärkt samverkan med aktörer som främjar ungt entreprenörskap

Motion 2016/17:1274 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M)
Avveckla privatkopieringsersättningen

Motion 2016/17:1273 av Christian Holm Barenfeld (M)
Arbetstillstånd

Motion 2016/17:1272 av Christian Holm Barenfeld (M)
Det statliga spelmonopolets avskaffande

Motion 2016/17:1271 av Christian Holm Barenfeld (M)
Praktik på samtliga gymnasieprogram

Motion 2016/17:1270 av Christian Holm Barenfeld (M)
Ägarlägenheter

Motion 2016/17:1269 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M)
Samförvaltning i stället för naturreservat

Motion 2016/17:1268 av Christian Holm Barenfeld (M)
Spontandans

Motion 2016/17:1267 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Synliggörande av arbetsgivaravgiften

Motion 2016/17:1266 av Katarina Brännström (M)
Ökad kontroll för att stoppa utförsel av stöldgods från Sverige

Motion 2016/17:1265 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Förutsättningarna för riksdagsarbetet

Motion 2016/17:1264 av Erik Andersson m.fl. (M)
Beslag och förverkan av fordon vid smuggling

Motion 2016/17:1263 av Erik Andersson (M)
Avskaffande av värnskatten

Motion 2016/17:1262 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Bygglov för vindparker

Motion 2016/17:1261 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M)
Förebyggande insatser mot kränkande behandling

Motion 2016/17:1260 av Tina Ghasemi (M)
En politik för Sveriges verkliga jämställdhetsutmaningar

Motion 2016/17:1259 av Tina Ghasemi (M)
Fler vägar till jobb för Sveriges ungdomar

Motion 2016/17:1258 av Tina Ghasemi (M)
Syntester vid körkortsförnyelse från 45 års ålder

Motion 2016/17:1257 av Tina Ghasemi (M)
Inkomstprövningen av studiemedlets lånedel

Motion 2016/17:1255 av Tina Ghasemi (M)
Ögonoperationer under hälso- och sjukvårdslagen

Motion 2016/17:1254 av Tina Ghasemi (M)
Den östliga förbindelsen

Motion 2016/17:1253 av Tina Ghasemi (M)
En modern och tillgänglig elevhälsa

Motion 2016/17:1252 av Tina Ghasemi (M)
Nolltolerans mot oseriösa universitetskurser

Motion 2016/17:1251 av Tina Ghasemi (M)
Ökade möjligheter för äldre att arbeta längre

Motion 2016/17:1250 av Tina Ghasemi och Hans Rothenberg (båda M)
Gårdsförsäljning av alkohol

Motion 2016/17:1249 av Lotta Olsson (M)
Skärpt lagstiftning mot hedersförtryck

Motion 2016/17:1248 av Lotta Olsson (M)
Skärpta straff för uppsåtligt bidragsfusk

Motion 2016/17:1247 av Lotta Olsson (M)
Tydligare nyttjande av allemansrätten

Motion 2016/17:1246 av Lotta Olsson (M)
Bortförsel av fordon

Motion 2016/17:1245 av Lotta Olsson (M)
Fartkontroller

Motion 2016/17:1244 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M)
REP- och ROST-avdrag

Motion 2016/17:1243 av Lotta Olsson (M)
Jämställdhetsutbildning

Motion 2016/17:1242 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M)
Entreprenörskapsutbildning till alla

Motion 2016/17:1241 av Lotta Olsson (M)
Utvärdering av lagstiftningen om gödsling av våra åkrar

Motion 2016/17:1240 av Lotta Olsson (M)
Bakgrundskontroll vid utbildning för att hantera sprängämnen

Motion 2016/17:1239 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M)
Legitimationsgaranti

Motion 2016/17:1238 av Lotta Olsson (M)
Nationell anmälan för barn som far illa

Motion 2016/17:1237 av Lotta Olsson (M)
Mobiltelefontäckning i hela landet

Motion 2016/17:1236 av Lotta Olsson (M)
Eftersupning

Motion 2016/17:1235 av Lotta Olsson (M)
Fossilfritt inrikesflyg

Motion 2016/17:1234 av Lotta Olsson (M)
KY-utbildning i Örebro för djurvårdare

Motion 2016/17:1233 av Lotta Olsson (M)
Sfi-undervisning för asylsökande

Motion 2016/17:1232 av Lotta Olsson (M)
Enklare tolkutbildning

Motion 2016/17:1231 av Lotta Olsson (M)
Kommunalt ansvar för suicidprevention

Motion 2016/17:1230 av Lotta Olsson (M)
Vård och behandling av missbrukspatienter

Motion 2016/17:1229 av Lotta Olsson (M)
Lagliga transporter

Motion 2016/17:1228 av Lotta Olsson (M)
God kompetens inom adhd och dyslexi

Motion 2016/17:1227 av Lotta Olsson (M)
Rätt för polisen att använda kroppsskanner

Motion 2016/17:1226 av Lotta Olsson (M)
Polisutbildning i Örebro

Motion 2016/17:1225 av Lotta Olsson (M)
Kunskap inom äldreomsorgen om hörselnedsättning

Motion 2016/17:1224 av Lotta Olsson (M)
Alarmknapp på nätet

Motion 2016/17:1223 av Lotta Olsson (M)
Invandrade lärare som lärarassistenter

Motion 2016/17:1222 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M)
Molntjänster

Motion 2016/17:1221 av Lotta Olsson (M)
Reseförsäkring som täcker sjuktransport hem till Sverige

Motion 2016/17:1220 av Lotta Olsson (M)
Förenklade myndighetskontakter

Motion 2016/17:1219 av Lars Hjälmered (M)
Premiera miljöfordon

Motion 2016/17:1218 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Borgerlig vigselförrättare för svenska brudpar i grannländer

Motion 2016/17:1217 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M)
ROT-avdraget

Motion 2016/17:1216 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Vårdkedja inom mödravård och förlossningsvård

Motion 2016/17:1215 av Lotta Olsson (M)
Kollektivt beslutsfattande inom socialtjänsten

Motion 2016/17:1214 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M)
Vite då förlossningsvård inte kan erbjudas

Motion 2016/17:1213 av Lotta Olsson (M)
RUT-avdrag för massage

Motion 2016/17:1212 av Lotta Olsson (M)
Brandlarm som fungerar för alla

Motion 2016/17:1211 av Lotta Olsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda M)
Synliggörande av osynliga skatter

Motion 2016/17:1210 av Jan R Andersson (M)
ROT-avdrag för fönsterrenovering

Motion 2016/17:1209 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M)
Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar

Motion 2016/17:1208 av Annicka Engblom och Boriana Åberg (båda M)
Översyn av kassaregisterlagen

Motion 2016/17:1207 av Annicka Engblom (M)
Villkorsskillnader inom camping- och gästhamnsnäringen

Motion 2016/17:1206 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
Lika villkor för privata aktörer i välfärden

Motion 2016/17:1205 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Satsningar på E22

Motion 2016/17:1204 av Maria Abrahamsson (M)
Altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige

Motion 2016/17:1203 av Jan R Andersson (M)
Engagemangsrapporter för borgensåtaganden och fullmakter

Motion 2016/17:1202 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Samordningsförbundens roll

Motion 2016/17:1201 av Teres Lindberg och Leif Nysmed (båda S)
Nationell inventering av nyttoeffekter vid infrastrukturinvesteringar

Motion 2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik

Motion 2016/17:1199 av Birger Lahti m.fl. (V)
Styrningen av statliga bolag

Motion 2016/17:1198 av Maj Karlsson m.fl. (V)
Barnfattigdom

Motion 2016/17:1197 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En svensk folkhälsolag

Motion 2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V)
Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1195 av Hans Linde m.fl. (V)
Fackliga rättigheter i världen

Motion 2016/17:1194 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
TTIP och andra internationella handelsavtal

Motion 2016/17:1193 av Erik Ottoson och Erik Andersson (båda M)
Östlig förbindelse

Motion 2016/17:1192 av Solveig Zander (C)
Oseriösa aktörer i pensionssystemet

Motion 2016/17:1191 av Solveig Zander och Annika Qarlsson (båda C)
Unikt organisationsnummer för enskild firma

Motion 2016/17:1190 av Solveig Zander (C)
Stöd till de agrara näringarna

Motion 2016/17:1189 av Solveig Zander (C)
Könsdiskriminerande reklam

Motion 2016/17:1188 av Solveig Zander (C)
Studiepeng till arbetsgivare som specialistutbildar efterfrågad personal

Motion 2016/17:1187 av Solveig Zander (C)
Ersättning till medföljande förälder när funktionsnedsatta "barn" ska till sjukvård

Motion 2016/17:1186 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C)
Egenanställning

Motion 2016/17:1185 av Per Lodenius och Eskil Erlandsson (båda C)
Tillgänglig kollektivtrafik för fler

Motion 2016/17:1184 av Helena Bouveng (M)
En effektivare och snabbare bodelning

Motion 2016/17:1183 av Anette Åkesson (M)
Stärkt rättsligt skydd för äganderätten till fast egendom

Motion 2016/17:1182 av Mats Green m.fl. (M)
Bluffakturor och krav för inkassoverksamhet i Sverige

Motion 2016/17:1181 av Fredrik Christensson (C)
Bohusbanan

Motion 2016/17:1180 av Johan Hedin (C)
Trygghet i butik

Motion 2016/17:1179 av Solveig Zander (C)
Ett enklare och tydligare premiepensionssystem

Motion 2016/17:1178 av Solveig Zander (C)
Utvärdering av sexualundervisning i skolan

Motion 2016/17:1177 av Solveig Zander (C)
Möjliggörande för arbetslöshetskassorna att arbeta förebyggande

Motion 2016/17:1176 av Solveig Zander (C)
Generationsbyte inom lantbruket

Motion 2016/17:1175 av Solveig Zander (C)
Åldersgränser för medicinsk behandling och dess kostnader

Motion 2016/17:1174 av Solveig Zander (C)
Infrastruktur i Mälardalen

Motion 2016/17:1173 av Solveig Zander (C)
Myggbekämpning

Motion 2016/17:1172 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)
Dubbelspår Göteborg-Oslo

Motion 2016/17:1171 av Johan Hedin (C)
Ge kommuner beslutsrätt om att införa lokala dubbdäcksavgifter samt miljözoner

Motion 2016/17:1170 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S)
Könsdiskriminerande reklam

Motion 2016/17:1169 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S)
Polisens tjänstevapen

Motion 2016/17:1168 av Åsa Westlund (S)
Barns rätt till information

Motion 2016/17:1167 av Hanna Westerén (S)
Medvetna mat- och klimatval

Motion 2016/17:1166 av Caroline Helmersson Olsson och Sara Karlsson (båda S)
Avgifter på pappersfakturor

Motion 2016/17:1165 av Leif Pettersson (S)
Arvoden till nämndemän

Motion 2016/17:1164 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar

Motion 2016/17:1163 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Rekrytering av polis till landsbygd

Motion 2016/17:1162 av Helene Petersson i Stockaryd (S)
Nyuppställning av byggnad som haft tillfälligt bygglov

Motion 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S)
Förråd av monteringsfärdiga hus

Motion 2016/17:1160 av Thomas Strand (S)
Andrahandsförsäljning av biljetter till högre priser

Motion 2016/17:1159 av Catharina Bråkenhielm (S)
Ökat stöd till den ekonomiskt svage vid skilsmässa

Motion 2016/17:1158 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Ett demokratiskt statsskick

Motion 2016/17:1157 av Lars Eriksson (S)
Utvisning av kristna konvertiter

Motion 2016/17:1156 av Teres Lindberg (S)
Demokratiskt vald statschef - för barnens skull

Motion 2016/17:1155 av Sara Karlsson m.fl. (S)
Ett demokratiskt statsskick

Motion 2016/17:1154 av Eva Lindh m.fl. (S)
Underlättad samverkan

Motion 2016/17:1153 av Magnus Manhammar (S)
Asylboenden drivna av civilsamhällesorganisationer

Motion 2016/17:1152 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Asylboenden i Migrationsverkets regi

Motion 2016/17:1151 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)
Harmonisering av fiskelagarna runt Östersjön

Motion 2016/17:1150 av Catharina Bråkenhielm (S)
Successiv minskning av ränteavdragen samt införande av ett tak

Motion 2016/17:1149 av Phia Andersson (S)
Ökad möjlighet att överföra information mellan myndigheter

Motion 2016/17:1148 av Patrik Björck (S)
Länsstyrelserna

Motion 2016/17:1147 av Sara Karlsson och Lars Eriksson (båda S)
Sänkta trösklar för svenskt medborgarskap för barn

Motion 2016/17:1146 av Peter Jeppsson (S)
Minnet av den nedskjutne flygaren Harry Nordlund

Motion 2016/17:1145 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (båda S)
Taket i bostadstillägget

Motion 2016/17:1144 av Emanuel Öz (S)
Stärkt sjukförsäkring

Motion 2016/17:1143 av Åsa Lindestam och Peter Jeppsson (båda S)
Skarv

Motion 2016/17:1142 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S)
Sjöpungar en ren miljövinst

Motion 2016/17:1141 av Mathias Tegnér (S)
Om att minska utsläppen av växthusgaser

Motion 2016/17:1140 av Mathias Tegnér (S)
Kemikalier och förskolan

Motion 2016/17:1139 av Mathias Tegnér (S)
Kommunal förköpsrätt

Motion 2016/17:1138 av Jasenko Omanovic (S)
Idrott, matematik, fysik och kemi

Motion 2016/17:1137 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S)
Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2016/17:1136 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S)
Behålla kontonummer vid byte av bank

Motion 2016/17:1135 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Välfärdens kompetensförsörjning på landsbygden

Motion 2016/17:1134 av Yasmine Larsson (S)
Samtyckeslagstiftning

Motion 2016/17:1133 av Mathias Tegnér (S)
Sverige som turistland

Motion 2016/17:1132 av Mathias Tegnér (S)
Om en rättvis politik för Västsahara

Motion 2016/17:1131 av Mathias Tegnér (S)
Om behovet av minskade klimatutsläpp från flygtrafiken

Motion 2016/17:1130 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S)
Kondition, hälsa och inlärning

Motion 2016/17:1129 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)
SGI och livslångt lärande

Motion 2016/17:1128 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Överbrygga mediernas betalkris

Motion 2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Person- och lokalkännedom för effektivt polisarbete

Motion 2016/17:1126 av Lars-Axel Nordell (KD)
Individuellt friskvårdsavdrag

Motion 2016/17:1125 av Lars-Axel Nordell (KD)
Nobelbanan mellan Oslo och Stockholm

Motion 2016/17:1124 av Lars-Axel Nordell (KD)
Inrättning av en språk- och tolkmyndighet

Motion 2016/17:1123 av Lars-Axel Nordell (KD)
Utbildningsplatser och forskning vid Örebro Teologiska Högskola

Motion 2016/17:1122 av Magnus Oscarsson (KD)
Upprustning av länsväg 131 mellan Österbymo och Tranås

Motion 2016/17:1121 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)
Bluffakturor och skärpta krav för inkassoverksamhet

Motion 2016/17:1120 av Helena Bouveng (M)
Inhemska adoptioner för barnens bästa

Motion 2016/17:1119 av Anette Åkesson m.fl. (M)
Kommunikation i hela landet - ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion 2016/17:1118 av Anette Åkesson och Finn Bengtsson (båda M)
Etableringsfrihet för specialistläkare

Motion 2016/17:1117 av Anette Åkesson (M)
Frivillig dödshjälp

Motion 2016/17:1116 av Anette Åkesson (M)
Finansieringen av välfärden och det offentliga kommunala åtagandet i framtiden

Motion 2016/17:1115 av Anette Åkesson (M)
Vigselförrättare vid enstaka tillfälle

Motion 2016/17:1114 av Anette Åkesson (M)
Översyn av LAS

Motion 2016/17:1113 av Anette Åkesson (M)
Arbetsmarknadens parters roller och balansen på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1112 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M)
Social hållbarhet - gäller även vindkraft

Motion 2016/17:1111 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
En levande landsbygd

Motion 2016/17:1110 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Gör åldersgränsen för köp av alkohol logisk

Motion 2016/17:1109 av Maria Malmer Stenergard och Annicka Engblom (båda M)
Kvotering

Motion 2016/17:1108 av Finn Bengtsson (M)
Läkemedelsutprovning på medvetslösa

Motion 2016/17:1107 av Finn Bengtsson (M)
Möjligheter till uppehållstillstånd för företagare

Motion 2016/17:1106 av Finn Bengtsson (M)
Ekonomisk säkerhet för avveckling av vindkraftverk

Motion 2016/17:1105 av Finn Bengtsson (M)
Ändring av rutinerna för organdonationer

Motion 2016/17:1104 av Finn Bengtsson och Hans Rothenberg (båda M)
Äganderätten

Motion 2016/17:1103 av Finn Bengtsson (M)
En nationell sjukvårdsskatt

Motion 2016/17:1102 av Finn Bengtsson och Anette Åkesson (båda M)
Reform för att lösa bemanningsproblemet i primärvården

Motion 2016/17:1101 av Finn Bengtsson och Lotta Finstorp (båda M)
Mindre statligt ägande för friare universitet

Motion 2016/17:1100 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Riksväg 55

Motion 2016/17:1099 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (båda M)
Medicinska intyg

Motion 2016/17:1098 av Finn Bengtsson (M)
Ersatt statligt ekonomiskt överskottsmål

Motion 2016/17:1097 av Jenny Petersson (M)
Frivilliga skatteinbetalningar

Motion 2016/17:1096 av Finn Bengtsson (M)
Översyn av regelverket för samhällets krisberedskap

Motion 2016/17:1095 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Inför försiktighetsprincip för skattehöjningar

Motion 2016/17:1094 av Jenny Petersson (M)
Bostadskrisen i Sverige

Motion 2016/17:1093 av Finn Bengtsson (M)
Finansierad välfärd även i framtiden

Motion 2016/17:1092 av Allan Widman m.fl. (L)
Riksdagens granskning och det svenska försvaret

Motion 2016/17:1091 av Allan Widman m.fl. (L)
Veteranpolitik

Motion 2016/17:1090 av Allan Widman m.fl. (L)
Värnplikt

Motion 2016/17:1089 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)
Krigsmaterielexport till länder i väpnad konflikt

Motion 2016/17:1088 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Vård i tid och tid i vården

Motion 2016/17:1087 av Mats Persson m.fl. (L)
Ett sysselsättningsmål för Sverige

Motion 2016/17:1086 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Ändra turordningsreglerna i LAS

Motion 2016/17:1085 av Mathias Sundin m.fl. (L)
Utred expertskattens konstruktion och funktion

Motion 2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L)
Nytt försvarsbeslut

Motion 2016/17:1083 av Jan Björklund m.fl. (L)
Förstatliga skolan

Motion 2016/17:1082 av Roger Haddad (L)
Nationell kartläggning av skolket i skolan

Motion 2016/17:1081 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal politik för färre och enklare regler

Motion 2016/17:1080 av Jan Björklund m.fl. (L)
Fler poliser och starkare rättsväsen

Motion 2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L)
Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter

Motion 2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L)
Ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L)
Tillsammans i Europa

Motion 2016/17:1076 av Gunilla Nordgren (M)
Ändra reglerna för bostadsbidrag för unga utan barn

Motion 2016/17:1075 av Gunilla Nordgren (M)
Ökad försörjningsberedskap

Motion 2016/17:1074 av Gunilla Nordgren (M)
Förbättra och effektivisera hanteringen av assistentersättning

Motion 2016/17:1073 av Jan Björklund m.fl. (L)
Feministisk utrikespolitik

Motion 2016/17:1072 av Jan Björklund m.fl. (L)
Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2016/17:1071 av Jan Björklund m.fl. (L)
Förändringar i gymnasieskolan

Motion 2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L)
På väg mot ett fossilfritt Sverige

Motion 2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L)
Höj läraryrkets status

Motion 2016/17:1068 av Jan Björklund m.fl. (L)
En politik som öppnar dörren till det svenska samhället

Motion 2016/17:1067 av Jan Björklund m.fl. (L)
Ryssland & Ukraina

Motion 2016/17:1066 av Jan Björklund m.fl. (L)
Bistånd

Motion 2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L)
En liberal och human migrationspolitik

Motion 2016/17:1064 av Jan Björklund m.fl. (L)
Politik för årsrika människor

Motion 2016/17:1063 av Jan R Andersson (M)
Lantmäteriet

Motion 2016/17:1062 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)
Mikrobryggerier

Motion 2016/17:1061 av Mats Green (M)
Landsbygden och införande av s.k. Royalties for Regions vid gruvverksamhet

Motion 2016/17:1060 av Ewa Thalén Finné (M)
Obligatorisk screening mot könsstympning

Motion 2016/17:1059 av Emma Hult (MP)
Tandvård för våldsutsatta kvinnor

Motion 2016/17:1058 av Emma Hult och Agneta Börjesson (båda MP)
HNJ-banan

Motion 2016/17:1057 av Emma Hult (MP)
Nässjö-Oskarshamns-banan

Motion 2016/17:1056 av Emma Hult m.fl. (MP)
Avgiftsfria studier

Motion 2016/17:1055 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP)
Ekocid

Motion 2016/17:1054 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Villkorslöst kontantstöd och basinkomst för att uppnå Agenda 2030-mål

Motion 2016/17:1053 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Hållbar och rättvis förvaltning av gemensamma resurser

Motion 2016/17:1052 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP)
Fredsinstitut på Gotland

Motion 2016/17:1051 av Niclas Malmberg m.fl. (MP, V, L, C, S)
Dags att gå vidare från Torekovkompromissen

Motion 2016/17:1050 av Niclas Malmberg (MP)
Rökfritt Sverige

Motion 2016/17:1049 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S)
Lärande för hållbar utveckling

Motion 2016/17:1048 av Hanna Westerén och Marie Granlund (båda S)
Fler insatser mot skattefusk

Motion 2016/17:1047 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Ofrivilliga egenföretagare

Motion 2016/17:1046 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S)
Övergivna båtar i svenska vatten

Motion 2016/17:1045 av Hillevi Larsson (S)
Politiska partier i skolan

Motion 2016/17:1044 av Anna Vikström m.fl. (S)
Direktutbildning till barnmorska

Motion 2016/17:1043 av Sanne Lennström m.fl. (S)
Undervisning baserad på forskning och mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:1042 av Patrik Engström m.fl. (S)
Motverkande av mobbning

Motion 2016/17:1041 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S)
Stöd till brottsofferjourer

Motion 2016/17:1040 av Leif Pettersson (S)
Främja snöskotertrafiken

Motion 2016/17:1039 av Patrik Lundqvist (S)
Skadliga sms-lån

Motion 2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Barns rätt till nallen

Motion 2016/17:1037 av Yasmine Larsson (S)
Kriminalisera rökning i bilar som barn färdas i

Motion 2016/17:1036 av Anders Österberg (S)
Förbud mot kärnvapen på svenskt territorium

Motion 2016/17:1035 av Teres Lindberg (S)
Ratificera ILO-konvention 94

Motion 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter

Motion 2016/17:1033 av Magnus Oscarsson (KD)
Tillåt kameraövervakning av skogsmaskiner

Motion 2016/17:1032 av Magnus Oscarsson (KD)
Erkänn Somaliland

Motion 2016/17:1031 av Magnus Oscarsson (KD)
Ostlänken

Motion 2016/17:1030 av Magnus Oscarsson (KD)
Dawit Isaaks frisläppande

Motion 2016/17:1029 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
VA-försörjning

Motion 2016/17:1028 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Enhetlig moms för digital kultur

Motion 2016/17:1027 av Katarina Brännström och Roland Gustbée (båda M)
Regelverket för småskalig vattenverksamhet

Motion 2016/17:1026 av Katarina Brännström (M)
Översyn av strandskyddet

Motion 2016/17:1025 av Katarina Brännström (M)
Obligatorisk åldersbestämning av ensamkommande

Motion 2016/17:1024 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Konto för frivillig värnskatt

Motion 2016/17:1023 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Natomedlemskap

Motion 2016/17:1022 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Försöksområde för gårdsförsäljning

Motion 2016/17:1021 av Erik Andersson (M)
Skarvfåglar

Motion 2016/17:1020 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Turordningsreglerna

Motion 2016/17:1019 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Närhetsprincip för nyanlända

Motion 2016/17:1018 av Sofia Arkelsten (M)
Djurpoliser i hela Sverige

Motion 2016/17:1017 av Karin Enström (M)
Cyklistperspektiv på vägarbeten

Motion 2016/17:1016 av Göran Pettersson (M)
Internprissättningen vid nyttjande av statsflygplanen

Motion 2016/17:1015 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Trygghetssystem för företagare

Motion 2016/17:1014 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)
Lika konkurrens inom EU

Motion 2016/17:1013 av Alexandra Völker (S)
Samordning av vården för personer med sällsynta diagnoser

Motion 2016/17:1012 av Anders Österberg och Åsa Eriksson (båda S)
Kärnvapenfri värld

Motion 2016/17:1011 av Patrik Engström m.fl. (S)
Statlig närvaro i hela landet

Motion 2016/17:1010 av Laila Naraghi (S)
Körkort på gymnasiet

Motion 2016/17:1009 av Hans Hoff (S)
Kontantkortsregistrering

Motion 2016/17:1008 av Per-Arne Håkansson (S)
Utvecklingsmöjligheter för sfi-lärare

Motion 2016/17:1007 av Åsa Westlund (S)
Säker vattenförsörjning

Motion 2016/17:1006 av Sofia Arkelsten (M)
Övergångsregler för nya djurskyddslagen

Motion 2016/17:1005 av Sotiris Delis (M)
Försäljning av statens innehav i SBAB

Motion 2016/17:1004 av Sofia Arkelsten (M)
Förbjud vilda djur på cirkus

Motion 2016/17:1003 av Sofia Arkelsten (M)
Bättre kontroll av slakterier – utökade kontroller, höjda bötesstraff för gravida kor t.ex.

Motion 2016/17:1002 av Sotiris Delis (M)
Ökad säkerhet i det svenska transportsystemet

Motion 2016/17:1001 av Sofia Arkelsten (M)
Minkfarmar

Motion 2016/17:1000 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Evidensbaserade metoder för minskad mobbning

Motion 2016/17:999 av Sotiris Delis (M)
Polisens närvaro på landsbygden

Motion 2016/17:998 av Sotiris Delis (M)
Inkludera fristående skolor i LOV

Motion 2016/17:997 av Emanuel Öz (S)
Besittningsskydd åt lokalhyresgäster

Motion 2016/17:996 av Åsa Westlund (S)
Barn med särskilda behovs rätt att avsluta sin utbildning

Motion 2016/17:995 av Hannah Bergstedt (S)
Proffspatienter i vård- och läkarutbildningen

Motion 2016/17:994 av Pia Nilsson (S)
Obligatorisk prao i grundskolan

Motion 2016/17:993 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Tullverkets befogenheter

Motion 2016/17:992 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Återinförande av avdragsrätt för medlemskap i en fackförening och arbetslöshetskassa

Motion 2016/17:991 av Leif Pettersson (S)
Ursprungsmärkning av olja och oljeprodukter

Motion 2016/17:990 av Catharina Bråkenhielm (S)
Översyn av barnpension och efterlevandestöd till barn som mist en förälder

Motion 2016/17:989 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Statliga insatser för ett aktivt näringsliv

Motion 2016/17:988 av Monica Green m.fl. (S)
Upprätthållande av service och arbetstillfällen i mindre samhällen

Motion 2016/17:987 av Catharina Bråkenhielm (S)
Översyn av reglerna kring närståendepenning

Motion 2016/17:986 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Rätten till fri abort

Motion 2016/17:985 av Anders Österberg m.fl. (S)
Polishögskola i Borås

Motion 2016/17:983 av Hans Ekström (S)
Mälarens vatten

Motion 2016/17:982 av Åsa Westlund (S)
Västsahara

Motion 2016/17:981 av Kenneth G Forslund (S)
Inför enbart kostnadseffektiva och verkningsfulla regler i tobakslagstiftningen

Motion 2016/17:980 av Krister Örnfjäder (S)
Träskyddsbranschens miljö- och innovationsfokus

Motion 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län

Motion 2016/17:978 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Nationellt förarbevis för utryckningspersonal

Motion 2016/17:977 av Jennie Nilsson (S)
Barn i Palestina

Motion 2016/17:976 av Sara Karlsson m.fl. (S)
Effektivare plan- och byggprocesser

Motion 2016/17:975 av Arhe Hamednaca (S)
Vård för de som behöver psykologiskt stöd och hjälp

Motion 2016/17:974 av Jan R Andersson (M)
Tillsynsavgifter för kommersiell service

Motion 2016/17:973 av Jan R Andersson (M)
Lök- och bönodling på Öland

Motion 2016/17:972 av Jamal Mouneimne och Helén Pettersson i Umeå (båda S)
Öka byggande inom flerbostadshus och kontor i trä

Motion 2016/17:971 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)
Motverka diskriminering av funktionshindrade jägare

Motion 2016/17:970 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Tydliga och säkra karriärsystem

Motion 2016/17:969 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (båda S)
Fler distansutbildningar

Motion 2016/17:968 av Pia Nilsson (S)
Stärkt studie- och yrkesvägledning

Motion 2016/17:967 av Hillevi Larsson (S)
Mammografi för äldre kvinnor

Motion 2016/17:966 av Sara Karlsson och Lawen Redar (båda S)
Strategier för ett samhälle med svag eller negativ tillväxt

Motion 2016/17:965 av Åsa Westlund (S)
Möjliggör för fler att få TBE-vaccination

Motion 2016/17:964 av Eva Lindh m.fl. (S)
Framtidens äldreomsorg

Motion 2016/17:963 av Rikard Larsson och Marianne Pettersson (båda S)
Självrisk i patientskadeförsäkringen

Motion 2016/17:962 av Teres Lindberg (S)
Låt användandet av intäkterna från trängselskatten beslutas regionalt

Motion 2016/17:961 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Se över möjligheten till ROT-avdrag utomlands

Motion 2016/17:960 av Hanna Westerén och Marie Granlund (båda S)
Rättvisa villkor mellan upplåtelseformer

Motion 2016/17:959 av Teres Lindberg (S)
Skattereform 2.0

Motion 2016/17:958 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S)
Samtliga gymnasieprogram bör ge behörighet till högre studier

Motion 2016/17:957 av Johanna Haraldsson (S)
Lärlingsersättning i gymnasiesärskolan

Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S)
Mittuniversitetet

Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S)
Högskolan i Skövde

Motion 2016/17:954 av Anders Österberg m.fl. (S)
Våld i nära relationer

Motion 2016/17:953 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S)
Ta med Idrott i PBL

Motion 2016/17:952 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S)
Flygutbildningen i Ljungbyhed

Motion 2016/17:951 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Utbildningen i Västsverige

Motion 2016/17:950 av Shadiye Heydari (S)
Särskilt pedagogiskt stöd

Motion 2016/17:949 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Främja branschskolor

Motion 2016/17:948 av Phia Andersson (S)
Översyn av behovet av dokumentation inom vård, skola och omsorg

Motion 2016/17:947 av Yilmaz Kerimo (S)
Estetiska behandlingar ska genomföras av läkare

Motion 2016/17:946 av Anders Österberg (S)
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag

Motion 2016/17:945 av Kerstin Nilsson och Hillevi Larsson (båda S)
Rätten för ofrivilligt barnlösa att få flera behandlingar

Motion 2016/17:944 av Sara Karlsson (S)
Småskalig produktion av bivaxsalva

Motion 2016/17:943 av Teres Lindberg (S)
Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik

Motion 2016/17:942 av Annelie Karlsson (S)
Förbered en skatteutredning

Motion 2016/17:941 av Catharina Bråkenhielm (S)
Obligatorisk registrering och id-märkning av katter

Motion 2016/17:940 av Åsa Westlund (S)
Märk ockupationen

Motion 2016/17:939 av Lars Eriksson (S)
Utbildad arbetskraft för ökat bostadsbyggande

Motion 2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)
Treterminssystem på högskolor och universitet

Motion 2016/17:937 av Johan Andersson m.fl. (S)
Inför pantsystem vid skrotning av bilar

Motion 2016/17:936 av Lennart Axelsson (S)
Skolsituationen för elever med autism

Motion 2016/17:935 av Johanna Haraldsson (S)
Tryggare småföretagare

Motion 2016/17:934 av Pia Nilsson (S)
Resenärernas möjlighet att påverka kollektivtrafiken

Motion 2016/17:933 av Marie Granlund m.fl. (S)
Integration med norra Europa via Fehmarn bält-förbindelsen

Motion 2016/17:932 av Hillevi Larsson (S)
Palestinska flyktingar från Gaza

Motion 2016/17:931 av Paula Holmqvist (S)
Etnisk rensning och påtvingad deportering av ett folk

Motion 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Forskning för framtiden

Motion 2016/17:929 av Arhe Hamednaca (S)
Fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15 och 18 år

Motion 2016/17:928 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Ojämställd arbetsskadeförsäkring

Motion 2016/17:927 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Vårdskador

Motion 2016/17:926 av Yilmaz Kerimo (S)
Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien

Motion 2016/17:925 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Hiv och informationsplikten

Motion 2016/17:924 av Eva Lindh och Johan Andersson (båda S)
Familjehemsregister

Motion 2016/17:923 av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson (båda S)
Jämlik hälsa

Motion 2016/17:922 av Lars Mejern Larsson (S)
Mäns våld mot kvinnor

Motion 2016/17:921 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)
Översyn av apoteksmarknaden

Motion 2016/17:920 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Nordiskt register över läkare som fråntagits sin legitimation

Motion 2016/17:919 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Rätt behandling av alzheimerspatienter

Motion 2016/17:918 av Carina Herrstedt (SD)
Rätten till personlig assistans

Motion 2016/17:917 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Registerkontroll vid arbete med barn

Motion 2016/17:916 av Catharina Bråkenhielm (S)
Slopad fordonsskatt för köp av bil till funktionshindrad

Motion 2016/17:915 av Isak From m.fl. (S)
Stödet till ungdomsorganisationer och ungdomsverksamhet

Motion 2016/17:914 av Arhe Hamednaca (S)
Välfungerande äldreomsorg är feminism i praktiken

Motion 2016/17:913 av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (båda S)
Rusta upp Europavägarna

Motion 2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Moderniserad minerallag

Motion 2016/17:911 av Helén Pettersson i Umeå (S)
Sveaskogs arrendepriser

Motion 2016/17:910 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Färjetrafiken till Gotland en del av svensk infrastruktur

Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Öresundsintegrationen

Motion 2016/17:908 av Hanna Westerén (S)
Fungerande finansiella samordningsförbund i hela landet

Motion 2016/17:907 av Arhe Hamednaca och Lawen Redar (båda S)
Situationen i Eritrea

Motion 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Vikta forskningsanslag till högskolornas och de nya universitetens fördel

Motion 2016/17:905 av Yilmaz Kerimo (S)
Religiösa friskolor

Motion 2016/17:904 av Helén Pettersson i Umeå och Sara Karlsson (båda S)
Avskaffa fideikommiss

Motion 2016/17:903 av Teres Lindberg (S)
25:4-regeln som ett av flera medel för att komma till rätta med social snedrekrytering

Motion 2016/17:902 av Catharina Bråkenhielm (S)
Införande av anhörigdagar

Motion 2016/17:901 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län

Motion 2016/17:900 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S)
Garantipension till hemlandet

Motion 2016/17:899 av Hans Hoff (S)
Barn som utnyttjas av FN-personal

Motion 2016/17:898 av Elin Lundgren (S)
Snabbare bodelningsprocesser

Motion 2016/17:897 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Insatser mot näthat

Motion 2016/17:896 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Klostermuseum i Vadstena

Motion 2016/17:895 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Antalet arbetsmiljöinspektörer enligt ILO:s rekommendationer

Motion 2016/17:894 av Hans Ekström m.fl. (S)
Mälardalens högskola har potential att växa

Motion 2016/17:893 av Hanna Westerén (S)
Gotländsk reservhamn

Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S)
Infrastruktur

Motion 2016/17:891 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S)
Behandlande läkares roll bör stärkas i sjukskrivningsprocessen

Motion 2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Barnomsorg på de tider då föräldrarna arbetar

Motion 2016/17:889 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)
Skolan

Motion 2016/17:888 av Krister Örnfjäder (S)
Ansvar för kontanthantering i ett datoriserat samhälle

Motion 2016/17:887 av Thomas Strand m.fl. (S)
Stoppa vinstjakten i välfärden

Motion 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S)
Försäkringskassans terminologi

Motion 2016/17:885 av Johan Andersson m.fl. (S)
Underlätta möjligheten att behålla förtroendeuppdrag

Motion 2016/17:884 av Helene Petersson i Stockaryd och Johanna Haraldsson (båda S)
Ett synkroniserat och samordnat socialförsäkringssystem

Motion 2016/17:883 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Gemensam Östersjöförvaltning

Motion 2016/17:882 av Eva Lindh m.fl. (S)
Åldersgränser vid studiemedel

Motion 2016/17:881 av Anders Österberg (S)
Trygghet är en rättvisefråga

Motion 2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Tillgång till organregistret

Motion 2016/17:879 av Shadiye Heydari (S)
Föräldrar med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:878 av Hillevi Larsson (S)
Lagstadgat brukarinflytande i missbruksvården

Motion 2016/17:877 av Marie Granlund (S)
Likvärdig bröstcancervård

Motion 2016/17:876 av Hans Hoff (S)
Penningtvätt

Motion 2016/17:875 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Sysselsättningspolitiskt ramverk

Motion 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S)
Reglering av kostnader för konstaterad arbetsskada i munnen

Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Myggbekämpning

Motion 2016/17:872 av Shadiye Heydari (S)
Tandhälsa för pensionärer

Motion 2016/17:871 av Shadiye Heydari (S)
Mun- och tandhälsa

Motion 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)
Utökning av antalet utbildningsplatser för läkarstudenter

Motion 2016/17:869 av Ingemar Nilsson (S)
Förbättringar av patientskadelagen

Motion 2016/17:868 av Johan Büser (S)
Förbättra stjärnfamiljers möjligheter till adoption

Motion 2016/17:867 av Hannah Bergstedt (S)
Kvinnors trygghet i familjebildning

Motion 2016/17:866 av Ida Karkiainen (S)
Behovet av ledarhundar för personer med synnedsättning

Motion 2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C)
Trygghet i hela landet

Motion 2016/17:864 av Lars Hjälmered (M)
Utvecklat kustnära fiske och vattenbruk

Motion 2016/17:863 av Lars Hjälmered (M)
Grön gräddfil för näringslivet

Motion 2016/17:862 av Lars Hjälmered (M)
Nya migrationsregler som lockar fler att starta företag och investera pengar i Sverige

Motion 2016/17:861 av Annicka Engblom (M)
Antibiotikaresistensen ett hot mot den globala hälsan

Motion 2016/17:860 av Åsa Coenraads (M)
Anonymitet för donatorer

Motion 2016/17:859 av Åsa Coenraads (M)
Skydda näringsfriheten inom jordbruket

Motion 2016/17:858 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Ändra statusen för Republiken Kina (Taiwan)

Motion 2016/17:857 av Lisbeth Sundén Andersson och Sotiris Delis (båda M)
Skatt på lönebeskedet

Motion 2016/17:856 av Åsa Coenraads (M)
Säkra valfriheten i vården

Motion 2016/17:855 av Kent Ekeroth och Per Ramhorn (båda SD)
Åtgärder inom rättspsyk

Motion 2016/17:854 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Ökning av antalet vårdplatser

Motion 2016/17:853 av Magnus Persson (SD)
Ökat nationellt stöd för elever med dyslexi

Motion 2016/17:852 av Johan Nissinen (SD)
Språk i skolan

Motion 2016/17:851 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Motion 2016/17:850 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Straffskärpning för dopningsbrott

Motion 2016/17:849 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Terminal sedering

Motion 2016/17:848 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Tillgång till skattefinansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, för personer som befinner sig i Sverige

Motion 2016/17:847 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Tillgänglighetskrav inom ambulanssjukvården

Motion 2016/17:846 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Vidareutbildning inom palliativ vård

Motion 2016/17:845 av Magnus Persson (SD)
Alla beslut gällande jakt och viltförvaltning ska tas på nationell nivå

Motion 2016/17:844 av Magnus Persson (SD)
Allmän jakttid på skarv

Motion 2016/17:843 av Magnus Persson (SD)
Effektivare system för ansökan om vapenlicens

Motion 2016/17:842 av Magnus Persson (SD)
Gårdsförsäljning av livsmedel

Motion 2016/17:841 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
En ny äldreomsorgslag

Motion 2016/17:840 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Nationella yrkeskrav inom vård och omsorg för äldre

Motion 2016/17:839 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Nationellt kompetenscenter med särskild kunskap om barns hjälpmedel

Motion 2016/17:838 av Per Ramhorn och Christina Östberg (båda SD)
Utdrag ur belastningsregistret

Motion 2016/17:837 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Vårdprogram för palliativ vård av barn

Motion 2016/17:836 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Ändrad praxis för sena aborter

Motion 2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
En skola i världsklass

Motion 2016/17:834 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
Svensk gymnasieskola och vuxenutbildning

Motion 2016/17:833 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
Utveckla fritidshemsverksamheten

Motion 2016/17:832 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)
Förslag för en förskola i världsklass

Motion 2016/17:831 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
En högskolepolitik för framtiden

Motion 2016/17:830 av Michael Svensson (M)
Underlättad etablering på den svenska arbetsmarknaden för invandrade akademiker

Motion 2016/17:829 av Michael Svensson (M)
Permanent häkte i Halland

Motion 2016/17:828 av Michael Svensson (M)
Svensk framtida kärnkraft

Motion 2016/17:827 av Michael Svensson (M)
Fond för sociala företag

Motion 2016/17:826 av Michael Svensson (M)
Tillstånd till byggandet av testreaktorn Electra

Motion 2016/17:825 av Michael Svensson m.fl. (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C)
Giftfri vardag

Motion 2016/17:823 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
En livskraftig hästnäring

Motion 2016/17:822 av Emil Källström m.fl. (C)
Vitbok - en utredning av Skatteverkets ärendehantering

Motion 2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C)
Klimat och förnybar energi

Motion 2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C)
Utveckla hela landet

Motion 2016/17:818 av Boriana Åberg (M)
Utred en sammanslagning av Trafikverket och Sjöfartsverket

Motion 2016/17:817 av Boriana Åberg (M)
Ambassadstatus för Taiwans representation

Motion 2016/17:816 av Lars Hjälmered (M)
Stärk Göteborgs hamn

Motion 2016/17:815 av Lars Hjälmered (M)
Översyn och värnande av skyddsjakt och licensjakt på varg

Motion 2016/17:814 av Lars Hjälmered (M)
Skyndsamt införande av längre och tyngre lastbilar

Motion 2016/17:813 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
En förändrad psykiatri som möter befolkningens behov

Motion 2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V)
Internationella hbtq-frågor

Motion 2016/17:811 av Hans Linde m.fl. (V)
Kina

Motion 2016/17:810 av Ali Esbati m.fl. (V)
Bättre arbetstider för ett mänskligare arbetsliv

Motion 2016/17:809 av Finn Bengtsson (M)
Alla barn har rätt till sin egen kropp - Stoppa medicinskt omotiverad kirurgi på barn

Motion 2016/17:808 av Lars-Arne Staxäng (M)
Konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen

Motion 2016/17:807 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Harmonisering av promillegränsen i sjöfyllerilagen

Motion 2016/17:806 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Angående Östergötlands kuster och strandskyddsreglerna

Motion 2016/17:805 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)
Försäkringsbolagens bedömningar av de ekonomiska skadeanspråken vid trafikskador

Motion 2016/17:804 av Lotta Finstorp (M)
Cykelleder och markåtkomst

Motion 2016/17:803 av Annicka Engblom (M)
Registrering och id-märkning av katter

Motion 2016/17:802 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Sverige bör snarast söka medlemskap i Nato

Motion 2016/17:801 av Annicka Engblom (M)
Säl och skarv

Motion 2016/17:800 av Michael Svensson m.fl. (M)
Kompetensförsörjning i vården

Motion 2016/17:799 av Finn Bengtsson (M)
Stärkt skydd för anklagade

Motion 2016/17:798 av Jenny Petersson (M)
Förbättrade insatser för att motverka våld mot äldre

Motion 2016/17:797 av Jenny Petersson m.fl. (M)
Betydelsen av Lv 6

Motion 2016/17:796 av Jenny Petersson m.fl. (M)
Dags för ett svenskt Natomedlemskap

Motion 2016/17:795 av Jenny Petersson (M)
Sänk arbetsgivaravgiften för unga och äldre

Motion 2016/17:794 av Jenny Petersson (M)
Förbättrad tillämpning av strandskyddslagstiftningen

Motion 2016/17:793 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Förbud mot böneutrop

Motion 2016/17:792 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Frivillig inkomstdelning

Motion 2016/17:791 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin (båda SD)
Tillägg i läroplanen för historia i årskurs 7-9

Motion 2016/17:790 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot heltäckande muslimsk slöja

Motion 2016/17:789 av Richard Jomshof (SD)
Beslagtagande av asylanters ägodelar

Motion 2016/17:788 av Olle Felten (SD)
Klassa handgranat som vapen

Motion 2016/17:787 av Johan Nissinen (SD)
Näringslivsår för ekonomer och ingenjörer

Motion 2016/17:786 av Johan Nissinen (SD)
Riksdagsarvoden

Motion 2016/17:785 av Kent Ekeroth (SD)
Överklagan vid asylboende

Motion 2016/17:784 av Magnus Persson (SD)
Förbjud fällfångst av vildsvin

Motion 2016/17:783 av Johan Nissinen (SD)
Hela lönekostnaden i lönespecifikationen

Motion 2016/17:782 av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD)
Företagsfond för ungdomar

Motion 2016/17:781 av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD)
Ändrade villkor för CSN

Motion 2016/17:780 av Magnus Persson (SD)
Utökning av preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott

Motion 2016/17:779 av Johan Nissinen (SD)
Företagsdag på högstadiet och gymnasiet

Motion 2016/17:778 av Kent Ekeroth (SD)
Inget företräde i bostadskön

Motion 2016/17:777 av Johan Nissinen (SD)
Grundläggande ekonomiskt tänkande

Motion 2016/17:776 av Johan Nissinen (SD)
Förslag om skattelättnader för högskolestudier

Motion 2016/17:775 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Förebyggande arbete för att minska antalet aborter

Motion 2016/17:774 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Förbättrade villkor för läkare i glesbygden

Motion 2016/17:773 av Björn Söder m.fl. (SD)
Förbjud icke-medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar

Motion 2016/17:771 av Christina Östberg (SD)
ANDT

Motion 2016/17:770 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)
Lika villkor för mammografi

Motion 2016/17:769 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)
Förbättrad barncancervård

Motion 2016/17:768 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)
Anhörigstöd

Motion 2016/17:767 av Magnus Persson (SD)
Rapporteringskrav vid olyckor för anställda i utländska företag

Motion 2016/17:766 av Magnus Persson (SD)
Utökad vapengarderob

Motion 2016/17:765 av Magnus Persson (SD)
Licens på enhandsvapen för jägare

Motion 2016/17:764 av Magnus Persson (SD)
Jakttid på korp

Motion 2016/17:763 av Richard Jomshof (SD)
Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande

Motion 2016/17:762 av Richard Jomshof (SD)
Folkomröstning om invandringspolitiken

Motion 2016/17:761 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Hälsointyg mot kvinnlig könsstympning

Motion 2016/17:760 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Nationella riktlinjer vid ofrivillig barnlöshet

Motion 2016/17:759 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Nationella riktlinjer för transport av brukare

Motion 2016/17:758 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Nationella riktlinjer för livsuppehållande behandling av extremt tidigt födda barn

Motion 2016/17:757 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Motion 2016/17:756 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Likvärdiga möjligheter till anhörigstöd

Motion 2016/17:755 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Koordinatorer för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:754 av Olle Felten m.fl. (SD)
Jämlika patientavgifter

Motion 2016/17:753 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Inkludering av tandvården i patientlagen

Motion 2016/17:752 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Hospis för barn och unga

Motion 2016/17:751 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Gränsen för fri abort

Motion 2016/17:750 av Boriana Åberg (M)
Annan påföljd vid risk för att böter inte betalas

Motion 2016/17:749 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa dagsböter som straffpåföljd

Motion 2016/17:748 av Sten Bergheden (M)
Nya avlopp på landsbygden

Motion 2016/17:747 av Sten Bergheden (M)
En egen organisation för trafikpolisen med ett tydligt uppdrag

Motion 2016/17:745 av Boriana Åberg (M)
Adoption av vuxna

Motion 2016/17:743 av Sten Bergheden m.fl. (M)
En moderniserad vapenlagstiftning

Motion 2016/17:742 av Sten Bergheden (M)
Ta bort licenskravet på alla mynningsladdare

Motion 2016/17:741 av Sten Bergheden och Åsa Coenraads (båda M)
Underlätta för skyttar

Motion 2016/17:740 av Erik Ottoson och Sotiris Delis (båda M)
Grundutbildning för nyanlända

Motion 2016/17:739 av Sten Bergheden (M)
Bostadstillägget till pensionärer

Motion 2016/17:738 av Boriana Åberg (M)
Obligatorisk hälsokontroll för asylsökande

Motion 2016/17:737 av Erik Ottoson (M)
Svensk kärnkraft nu och i framtiden

Motion 2016/17:735 av Gunilla Nordgren (M)
Översyn av reglerna för annonsering av tjänster i Sverige

Motion 2016/17:734 av Niklas Wykman (M)
Amnesti samt enklare och tydligare regler för arbetskraftsinvandring

Motion 2016/17:733 av Mats Green (M)
Återvinning av glykol

Motion 2016/17:732 av Ulla Andersson m.fl. (V)
Bankstrukturutredning

Motion 2016/17:731 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)
Jämlik idrott

Motion 2016/17:730 av Linda Snecker m.fl. (V)
En förbättrad frivård

Motion 2016/17:729 av Sofia Arkelsten (M)
Abortvägran

Motion 2016/17:728 av Sotiris Delis (M)
Våld mot polishund

Motion 2016/17:727 av Margareta Cederfelt och Saila Quicklund (båda M)
Kvinnliga innovatörer

Motion 2016/17:726 av Margareta Cederfelt (M)
Avskaffande av Statens medieråd

Motion 2016/17:725 av Margareta Cederfelt (M)
Hbtq och idrott

Motion 2016/17:724 av Sofia Arkelsten (M)
En internationell inriktning för klimatpolitiken

Motion 2016/17:723 av Sofia Arkelsten och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M)
Klimataspekter i miljöbalken

Motion 2016/17:722 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Mat för människor i behov av hjälp och stöd i alla åldrar

Motion 2016/17:721 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Besöksnäringen som jobbskapare

Motion 2016/17:720 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M)
Körkortsprov

Motion 2016/17:719 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M)
Dataspelsberoende som en psykiatrisk diagnos

Motion 2016/17:718 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Hyrläkare

Motion 2016/17:717 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Personer med speciella behov

Motion 2016/17:716 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Förlängt barnbidrag

Motion 2016/17:715 av Lars Hjälmered (M)
It för att utveckla vård och omsorg

Motion 2016/17:714 av Lars Hjälmered (M)
Reformera strandskyddet - bygg mer

Motion 2016/17:713 av Lars Hjälmered (M)
Locka fler talangfulla personer till Sverige

Motion 2016/17:712 av Lars Hjälmered (M)
Ökat bostadsbyggande

Motion 2016/17:711 av Lars Hjälmered (M)
En bättre lärarutbildning för bättre skolresultat

Motion 2016/17:710 av Lars Hjälmered (M)
Digital kompetens - it i skolan

Motion 2016/17:709 av Lars Hjälmered (M)
Avskaffa villkorlig frigivning för återfallskriminella

Motion 2016/17:708 av Lena Asplund (M)
Fiskodling i öppna kassar

Motion 2016/17:707 av Lena Asplund (M)
Företagande i glesbygden

Motion 2016/17:706 av Lena Asplund (M)
Enhetlig moms för simskolor

Motion 2016/17:705 av Lena Asplund (M)
Anmälningsplikt för läkare

Motion 2016/17:704 av Lena Asplund (M)
Säkra patientnära analyser

Motion 2016/17:703 av Lena Asplund (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2016/17:702 av Lena Asplund (M)
Handlares rätt att avvisa notoriska snattare

Motion 2016/17:701 av Lena Asplund (M)
Synliggjorda arbetsgivaravgifter

Motion 2016/17:700 av Lena Asplund (M)
Systembolagets åldersgräns

Motion 2016/17:699 av Lena Asplund (M)
TF och YGL och avbildning av skyddsobjekt

Motion 2016/17:698 av Lena Asplund (M)
Återanställningsskyddet i LAS

Motion 2016/17:697 av Lena Asplund och Margareta B Kjellin (båda M)
Dubbelspår Sundsvall-Gävle

Motion 2016/17:696 av Amir Adan (M)
Avskaffa extra lagfartskostnad för nya delägare i fastigheter

Motion 2016/17:695 av Amir Adan (M)
Dödförklaring

Motion 2016/17:694 av Markus Wiechel (SD)
Främja elfordon

Motion 2016/17:693 av Anna Hagwall (SD)
Sprid ägandet i medierna

Motion 2016/17:692 av Anna Hagwall (SD)
Ge alternativmedicin samma villkor som skolmedicin

Motion 2016/17:691 av Anna Hagwall (SD)
Krav för kandidatur till riksdagen

Motion 2016/17:690 av Anna Hagwall (SD)
Prioritera den västerländska konstmusiken

Motion 2016/17:689 av Anna Hagwall (SD)
Tillgängliggör kultur i hela Sverige

Motion 2016/17:688 av Anna Hagwall (SD)
Trohetsed för svenska riksdagsledamöter

Motion 2016/17:687 av Anna Hagwall (SD)
Ogynnsamma ljudmiljöer

Motion 2016/17:686 av Anna Hagwall (SD)
Öka inhemsk ekologisk hälsobefrämjande jordbruksproduktion

Motion 2016/17:685 av Maria Malmer Stenergard och Annicka Engblom (båda M)
Hot mot tjänsteman

Motion 2016/17:684 av Maria Malmer Stenergard (M)
Skärpta straff för drograttfylleri

Motion 2016/17:683 av Maria Malmer Stenergard och Erik Andersson (båda M)
Finansieringen av public service

Motion 2016/17:682 av Anette Åkesson (M)
Förutsättningar för framgångsrik digitalisering inom välfärden

Motion 2016/17:681 av Anette Åkesson (M)
Tydligare angiven undervisningstid i grundskolans nationella timplan

Motion 2016/17:680 av Anette Åkesson (M)
Statligt stöd till kommuner med många nyanlända elever

Motion 2016/17:679 av Anette Åkesson (M)
Oseriösa teleoperatörer

Motion 2016/17:678 av Anette Åkesson (M)
Frusen sjukpenninggrundande inkomst (SGI) vid utflytt från Sverige

Motion 2016/17:677 av Fredrik Malm (L)
Kurdistan

Motion 2016/17:676 av Lars-Arne Staxäng (M)
Polisens möjligheter att publicera bilder

Motion 2016/17:675 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Sörmland som försökslän för ökad besöksnäring

Motion 2016/17:674 av Lotta Finstorp (M)
Angående strandskyddet

Motion 2016/17:673 av Lotta Finstorp och Elisabeth Svantesson (båda M)
Mobil- och internetanvändning samt larm nattetid på HVB-hem

Motion 2016/17:672 av Lotta Finstorp (M)
Möjliggör för arbetslöshetskassorna att förebygga arbetslöshet

Motion 2016/17:671 av Lotta Finstorp (M)
Investeringar i ridanläggningar

Motion 2016/17:670 av Ann-Britt Åsebol (M)
Bättre information och större flexibilitet vid uttag av tjänstepension

Motion 2016/17:669 av Désirée Pethrus och Caroline Szyber (båda KD)
Dawit Isaak och relationerna till Eritrea

Motion 2016/17:668 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (båda KD)
Tibet

Motion 2016/17:667 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (båda KD)
Mänskliga rättigheter i Burma

Motion 2016/17:666 av Tina Acketoft (L)
Reflektionstid vid misstänkt människohandel

Motion 2016/17:665 av Robert Hannah (L)
Rätten till Nineveslätten

Motion 2016/17:664 av Robert Hannah (L)
Stöd till återuppbyggnad av folkmordsdrabbade folks områden

Motion 2016/17:663 av Robert Hannah (L)
Säkerställande att myndigheten Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg

Motion 2016/17:662 av Robert Hannah (L)
Vitbok om svenska samhällets brott mot hbt-personer

Motion 2016/17:661 av Christina Örnebjär (L)
Föräldraledighet för förtroendevalda i kommun, region och landsting

Motion 2016/17:660 av Christina Örnebjär och Lars Tysklind (båda L)
Syntest vid förnyelse av körkort

Motion 2016/17:659 av Nina Lundström (L)
Avskaffa personnummersystemet

Motion 2016/17:658 av Nina Lundström (L)
Översyn av studiestödet - underlätta ägande

Motion 2016/17:657 av Nina Lundström (L)
Integritet och konsumenträtt i den digitala världen

Motion 2016/17:656 av Christina Örnebjär (L)
Missbruksvård

Motion 2016/17:655 av Nina Lundström (L)
Framtidsfullmakt

Motion 2016/17:654 av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (båda S)
Utvärdera och utveckla stödet till Palestina

Motion 2016/17:653 av Åsa Westlund (S)
Giftfri förskola och skola

Motion 2016/17:652 av Nina Lundström (L)
Hälsofrämjande åtgärder

Motion 2016/17:651 av Nina Lundström (L)
Hyresnämndens roll

Motion 2016/17:650 av Barbro Westerholm (L)
Barns rätt till umgänge med sina mor- och farföräldrar

Motion 2016/17:649 av Lars Tysklind (L)
Elnätsstyrning

Motion 2016/17:648 av Roger Haddad (L)
Stödtelefon mot våldsbejakande extremism och samverkan med muslimska församlingar

Motion 2016/17:647 av Roger Haddad (L)
Offentliga bidrag till extremistiska organisationer

Motion 2016/17:646 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)
Utbildningsväsendets och skolans ansvar för utbildning i sex- och samlevnadsfrågor

Motion 2016/17:645 av Birgitta Ohlsson och Maria Weimer (båda L)
Pojkar har också rätt till HPV-vaccin

Motion 2016/17:644 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (båda S)
Mikroplast

Motion 2016/17:643 av Åsa Westlund (S)
Behandling av likartade kemikalier

Motion 2016/17:642 av Johan Andersson m.fl. (S)
Bildandet av Ombergs nationalpark

Motion 2016/17:641 av Helén Pettersson i Umeå och Björn Wiechel (båda S)
En modern kommunallag

Motion 2016/17:640 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
FN:s rasdiskrimineringskonvention

Motion 2016/17:639 av Catharina Bråkenhielm (S)
En skärgård att leva och bo i året runt

Motion 2016/17:638 av Gunilla Carlsson (S)
Nationell strategi för att minska matsvinnet

Motion 2016/17:637 av Hanna Westerén (S)
Gotlands dricksvattenförsörjning

Motion 2016/17:636 av Catharina Bråkenhielm (S)
EU:s djurskydd måste stärkas

Motion 2016/17:635 av Elin Lundgren (S)
Vilda djur på cirkus

Motion 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S)
Livsmedelsförsörjning i Sverige

Motion 2016/17:633 av Rikard Larsson m.fl. (S)
Spöknät i havet

Motion 2016/17:632 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Höjda ersättningar till lanthandlarna

Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S)
Fördelningspolitik

Motion 2016/17:630 av Sara Karlsson (S)
En ny Arktisstrategi

Motion 2016/17:629 av Mathias Tegnér (S)
Om modern brottslighet

Motion 2016/17:628 av Hillevi Larsson (S)
Nationell samordnare för omhändertagande av barn till fängslade föräldrar

Motion 2016/17:627 av Hillevi Larsson (S)
Likvärdiga regler för medborgarskap

Motion 2016/17:626 av Hanna Westerén (S)
Särlösningar för Gotland vid eventuell regionbildning

Motion 2016/17:625 av Laila Naraghi och Hillevi Larsson (båda S)
Översyn av regleringen och tillsynen av alkoholreklam i sociala medier

Motion 2016/17:624 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Simpevarp - centrum för svensk elproduktion

Motion 2016/17:623 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S)
Stärk vården efter förlossning

Motion 2016/17:622 av Åsa Westlund (S)
Bra vård vid endometrios

Motion 2016/17:621 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Myndighetsövergripande analyser

Motion 2016/17:620 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Rimlig kontantservice

Motion 2016/17:618 av Niklas Karlsson (S)
Åtgärder för konkurrens på lika villkor

Motion 2016/17:616 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken

Motion 2016/17:615 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S)
Avtrappning av ränteavdragen

Motion 2016/17:614 av Jan R Andersson (M)
Övervakning av tung trafik

Motion 2016/17:613 av Jan R Andersson (M)
Underlätta för unga att ta körkort

Motion 2016/17:612 av Jan R Andersson (M)
Brott där djur far illa

Motion 2016/17:611 av Robert Hannah (L)
Värdigt eget boende (VEBO) för asylsökande

Motion 2016/17:610 av Fredrik Malm (L)
Valobservatörer

Motion 2016/17:609 av Fredrik Malm och Said Abdu (båda L)
Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige

Motion 2016/17:608 av Bengt Eliasson (L)
Nationell handlingsplan för suicidprevention

Motion 2016/17:607 av Bengt Eliasson (L)
Bevaranderätt för rörligt kulturarv

Motion 2016/17:606 av Nina Lundström (L)
Tobaksrökning i offentlig miljö

Motion 2016/17:605 av Amir Adan (M)
Förändra medborgarskapsreglerna

Motion 2016/17:604 av Per-Arne Håkansson och Annelie Karlsson (båda S)
Havsnära sandmarkers bevarande

Motion 2016/17:603 av Åsa Westlund (S)
Giftfria lekplatser och andra utomhusmiljöer

Motion 2016/17:602 av Åsa Westlund (S)
Förvaltning av nationalparken Nämdöskärgården

Motion 2016/17:601 av Åsa Westlund (S)
Farliga ämnen i livsmedelsförpackningar

Motion 2016/17:600 av Åsa Westlund (S)
Begränsa hormonstörande ämnen

Motion 2016/17:599 av Sara Karlsson m.fl. (S)
Avtals- och tjänstepensionsavsättningar för nämndemän

Motion 2016/17:598 av Jamal El-Haj (S)
Den personliga integriteten i arbetslivet

Motion 2016/17:597 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)
Minskad användning av plastpåsar

Motion 2016/17:596 av Agneta Gille och Sanne Lennström (båda S)
Underlätta försäljning av vildsvinskött

Motion 2016/17:595 av Magnus Manhammar (S)
Kraftsamling för att rädda ålen

Motion 2016/17:594 av Magnus Manhammar (S)
Förbjud engångsbestick i plast

Motion 2016/17:593 av Lars Mejern Larsson (S)
Plastpåsar

Motion 2016/17:592 av Elin Lundgren (S)
Förbättringar för kycklingar under transport

Motion 2016/17:591 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Fäbodar

Motion 2016/17:590 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Korrespondensgymnasiet i Torsås

Motion 2016/17:589 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Gemensamt pantsystem i EU

Motion 2016/17:588 av Veronica Lindholm (S)
Assisterad befruktning på lika villkor

Motion 2016/17:587 av Adnan Dibrani (S)
Efterlevnaden av FN:s konvention om barns rättigheter i Iran

Motion 2016/17:586 av Catharina Bråkenhielm (S)
Hjälp vid dödsfall utomlands

Motion 2016/17:585 av Susanne Eberstein (S)
Valutareservsavgift

Motion 2016/17:584 av Hillevi Larsson (S)
Preskriptionstiden för övergrepp och våld mot barn

Motion 2016/17:583 av Hanna Westerén och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Insatser för byggande av fler hyresrätter

Motion 2016/17:582 av Lars Mejern Larsson (S)
Stärk konsumenträtten

Motion 2016/17:581 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Stöd till omställning vid industrinedläggning

Motion 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. (S)
Handläggningstiderna för vapenlicens

Motion 2016/17:579 av Åsa Westlund (S)
Förändra regelverket för studerande vid sjukskrivning

Motion 2016/17:577 av Mathias Tegnér (S)
Höjda kunskapsresultat i skolan

Motion 2016/17:576 av Hillevi Larsson (S)
Tänderna är en del av kroppen

Motion 2016/17:575 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S)
Beskattning av sjuka och personer med sjukersättning

Motion 2016/17:572 av Johanna Haraldsson (S)
ROT- och RUT-avdrag i utlandet

Motion 2016/17:571 av Hillevi Larsson (S)
Äldre som förlorat sin legitimation

Motion 2016/17:570 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Trafikpolisen och omvärldsbevakning

Motion 2016/17:569 av Helena Bouveng (M)
Återinför fritidspengen

Motion 2016/17:568 av Helena Bouveng (M)
Minskad kriminalitet genom helgavskiljning

Motion 2016/17:567 av Helena Bouveng (M)
Idrottens betydelse för integration

Motion 2016/17:566 av Helena Bouveng (M)
Skolidrott för barn med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:565 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)
Gårdsförsäljning av småländska alkoholhaltiga drycker

Motion 2016/17:564 av Helena Bouveng (M)
Utjämnande av barns livschanser

Motion 2016/17:563 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Vindkraftsforskning

Motion 2016/17:562 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Säkrad kärnkraftskompetens - en nationell angelägenhet

Motion 2016/17:561 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Reflexväst i personbilar

Motion 2016/17:560 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Gemensam nordisk infrastrukturstrategi

Motion 2016/17:559 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Hans Rothenberg (båda M)
Förorenaren betalar som princip vid nedskräpning av kuster

Motion 2016/17:558 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M)
Regelförenkling för småskalig vattenkraft

Motion 2016/17:557 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M)
Säkrad effektbalans

Motion 2016/17:556 av Åsa Coenraads och Sten Bergheden (båda M)
Förvaring av ammunition

Motion 2016/17:555 av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt (båda M)
Kvinnors innovativitet

Motion 2016/17:554 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Antalet vapen i vapengarderoben

Motion 2016/17:553 av Jan Lindholm (MP)
Fysisk aktivitet i skolan

Motion 2016/17:552 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP)
Självbestämmande i livets slutskede

Motion 2016/17:551 av Rasmus Ling och Stina Bergström (båda MP)
Nattågstrafik på europeiska kontinenten

Motion 2016/17:550 av Rasmus Ling (MP)
Id-kontrollerna på Öresundsbron

Motion 2016/17:549 av Rasmus Ling (MP)
Försök med fixerum för heroinister

Motion 2016/17:548 av Niclas Malmberg m.fl. (MP)
Bredda möjligheten att ge friskvårdsbidrag

Motion 2016/17:547 av Niclas Malmberg (MP)
Gör konstnärsstipendier pensionsgrundande

Motion 2016/17:546 av Niclas Malmberg m.fl. (MP)
Ge friluftsorganisationer samma skattestatus som idrottsorganisationer

Motion 2016/17:545 av Niclas Malmberg och Stina Bergström (båda MP)
Förbud mot kärnvapen i Sverige

Motion 2016/17:544 av Anders Schröder (MP)
Hållbara banker med bättre kapitalkrav

Motion 2016/17:543 av Sten Bergheden (M)
Dieselskatt för svenska åkerier

Motion 2016/17:542 av Sten Bergheden (M)
Kontinuerlig jämförelse och översyn av branschspecifika kostnader och regler i Sverige

Motion 2016/17:541 av Sten Bergheden (M)
Premiera skötsamma företagare

Motion 2016/17:540 av Sten Bergheden (M)
Dispenser när det gäller avgifter och tillstånd vid uppstart av företag

Motion 2016/17:539 av Sten Bergheden (M)
Avskaffande av tv-licensen

Motion 2016/17:537 av Lotta Finstorp (M)
Försäljning av viltkött direkt till konsumenten

Motion 2016/17:536 av Sten Bergheden (M)
Sänkt skatt för pensionärer

Motion 2016/17:535 av Lotta Finstorp (M)
Förenkling för funktionshindrade att få dispens för motordrivet fordon i terräng

Motion 2016/17:534 av Sten Bergheden (M)
Åkerifrågor

Motion 2016/17:533 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av miljöeffekterna av Hornborgasjöns restaurering

Motion 2016/17:532 av Sten Bergheden (M)
Reavinstbeskattningen vid bostadsflytt

Motion 2016/17:531 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Utvärdering av vindkraften

Motion 2016/17:528 av Sten Bergheden (M)
Åtgärder för ett växande näringsliv

Motion 2016/17:527 av Edward Riedl (M)
Kontroll i fråga om assistansersättningen

Motion 2016/17:526 av Edward Riedl (M)
Översyn av utbetalningar till trossamfund

Motion 2016/17:525 av Edward Riedl (M)
Bidrag för skolresor till Auschwitz

Motion 2016/17:524 av Edward Riedl (M)
Straffpåföljd vid försäljning av narkotika

Motion 2016/17:523 av Edward Riedl (M)
Centrum för samisk hälsa

Motion 2016/17:522 av Edward Riedl (M)
Kunskapscentrum för Deep Brain Stimulation (DBS) i Umeå

Motion 2016/17:521 av Edward Riedl (M)
Återinför kömiljarden

Motion 2016/17:520 av Edward Riedl (M)
Värna Umeå universitet

Motion 2016/17:519 av Edward Riedl (M)
Skärpt straff för övergrepp i rättssak

Motion 2016/17:518 av Edward Riedl (M)
Kyrkobyggnadernas förvaltande

Motion 2016/17:517 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M)
Trappa ned statens stöd till ekologisk odling

Motion 2016/17:516 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2016/17:515 av Erik Andersson och Erik Ottoson (båda M)
Bygg cykelstrada i Stockholms län

Motion 2016/17:514 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Fast HH-förbindelse

Motion 2016/17:513 av Roland Gustbée (M)
Bortforsling av bilar

Motion 2016/17:512 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Säkerställande av objektivitet i betygsättningen

Motion 2016/17:511 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker

Motion 2016/17:510 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Samtyckesbaserad lagstiftning

Motion 2016/17:509 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Elområden - en dyr historia för Sydsverige

Motion 2016/17:508 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Möjligheter till utökad kameraövervakning i vissa områden

Motion 2016/17:507 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Attacker mot blåljuspersonal

Motion 2016/17:506 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Boende på äldre dagar

Motion 2016/17:505 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Flygtrafik till Gotland

Motion 2016/17:504 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Informationsplikten

Motion 2016/17:503 av Jesper Skalberg Karlsson och Sofia Fölster (båda M)
Ungdomsförbundens plats i skolan

Motion 2016/17:502 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Utökad matematikundervisning

Motion 2016/17:501 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Insatser för minskat försörjningsstöd

Motion 2016/17:500 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Fartygsrutter genom skyddsvärda områden

Motion 2016/17:499 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Nolltolerans mot dåliga skolor

Motion 2016/17:498 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Sommarkurser i SVA

Motion 2016/17:497 av Gunilla Nordgren (M)
Översyn av socialtjänstlagen

Motion 2016/17:496 av Gunilla Nordgren (M)
Antalet studieveckor för utbildningar på högskola och universitet

Motion 2016/17:495 av Gunilla Nordgren (M)
Mer rörelse och idrott i skolan

Motion 2016/17:494 av Gunilla Nordgren (M)
Justering i föräldraförsäkringen

Motion 2016/17:493 av Gunilla Nordgren (M)
Nationella riktlinjer för socialtjänsten

Motion 2016/17:492 av Gunilla Nordgren (M)
Fler undervisningsdagar i skolan

Motion 2016/17:491 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M)
En modern och framtidsinriktad lärarhögskola

Motion 2016/17:490 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M)
Entreprenöriellt lärande

Motion 2016/17:489 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Trygghetssystem för företagare

Motion 2016/17:488 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Tidigare upptäckt och adekvat behandling av endometrios

Motion 2016/17:487 av Ann-Britt Åsebol (M)
Gör Folkmusikens hus i Rättvik till nationellt folkmusikcenter

Motion 2016/17:486 av Ann-Britt Åsebol (M)
Björlingcenter i Dalarna

Motion 2016/17:485 av Annicka Engblom (M)
Prioritera Sydostlänken

Motion 2016/17:484 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Suicid - kunskapssammanställning och prevention

Motion 2016/17:483 av Maj Karlsson m.fl. (V)
Uppföljning av tillgänglighetslagstiftningen

Motion 2016/17:482 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En jämlik cancervård

Motion 2016/17:481 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)
Kombinatörers villkor

Motion 2016/17:480 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)
En hållbar sjukförsäkring

Motion 2016/17:479 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Hälsoklyftor hos barn och unga

Motion 2016/17:478 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Äldreomsorg - personalens utbildning

Motion 2016/17:477 av Maria Abrahamsson (M)
Försöksverksamhet med tv-sända rättegångar

Motion 2016/17:476 av Maria Abrahamsson (M)
Ompröva nämndemannasystemet

Motion 2016/17:475 av Maria Abrahamsson (M)
Tydliggörande av lagstiftningen om barnpornografi

Motion 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. (SD)
Långsiktig kostnadsfördelning av framtida hivbehandling i de minst utvecklade länderna

Motion 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. (SD)
Burma/Myanmar

Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD)
Fredsprocessen i Mellanöstern

Motion 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD)
Minoriteters situation i Irak och Syrien

Motion 2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD)
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

Motion 2016/17:469 av Björn Söder m.fl. (SD)
Situationen för kristna i världen

Motion 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD)
Somalia

Motion 2016/17:467 av Björn Söder m.fl. (SD)
Västsahara

Motion 2016/17:466 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Säkert återsändande av dömda och misstänkta terrorister

Motion 2016/17:465 av Björn Söder m.fl. (SD)
Effektiva utvärderingar av svenskt bistånd

Motion 2016/17:464 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Demokratisering av de minst utvecklade länderna

Motion 2016/17:463 av Björn Söder m.fl. (SD)
Bistånd genom oberoende myndighet

Motion 2016/17:462 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Stöd till jordbrukare som ingår i UNODC:s skördesutbytesprogram i Shanstaten

Motion 2016/17:461 av Björn Söder m.fl. (SD)
Kostnaden för fredsbevarande insatser som ODA

Motion 2016/17:460 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Åtgärder mot länder som vägrar samarbeta om återtagande

Motion 2016/17:459 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Initiativ i rådet för att lägga Hamas-Izz al-Din al-Qassem till listan av organisationer som omfattas av förordning 2580/2001

Motion 2016/17:458 av Björn Söder m.fl. (SD)
Avtal om användning av Nordostpassagen

Motion 2016/17:457 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Förenta nationerna

Motion 2016/17:456 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Förberedelse av stöd till Syriens återuppbyggnad

Motion 2016/17:455 av Björn Söder m.fl. (SD)
Erkännande av folkmordet i Irak och Syrien

Motion 2016/17:454 av Saila Quicklund (M)
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2016/17:453 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M)
Friluftsnäringen och halva basbeloppsregeln

Motion 2016/17:452 av Saila Quicklund (M)
Förenklade förutsättningar för sociala företag

Motion 2016/17:451 av Saila Quicklund (M)
Förstärkt elevhälsa

Motion 2016/17:450 av Saila Quicklund (M)
Entreprenörskap i skolan

Motion 2016/17:449 av Saila Quicklund (M)
Svenskt mathantverk

Motion 2016/17:448 av Saila Quicklund (M)
Ursprungsmärkning av mat

Motion 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M)
Lagen om anställningsskydd

Motion 2016/17:446 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Kontroll av postförsändelser till rättspsykiatriska regionkliniker

Motion 2016/17:445 av Lotta Finstorp (M)
Reseavdrag

Motion 2016/17:444 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Linköping City Airport

Motion 2016/17:443 av Lotta Finstorp (M)
Förbättrad rättsstatus för tjänstehundar och tjänstehästar

Motion 2016/17:442 av Lars-Arne Staxäng och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Skärpta straff för brott mot äldre

Motion 2016/17:441 av Lotta Finstorp (M)
Demokratibrott

Motion 2016/17:440 av Finn Bengtsson (M)
Rådighet för vattenägare och förslag till försöksområden

Motion 2016/17:439 av Finn Bengtsson (M)
Angående behovet av ett bättre samordnat kostnadsansvar mellan sjukvården och sjukförsäkringen

Motion 2016/17:438 av Finn Bengtsson (M)
Trygghet och säkerhet på landsbygden

Motion 2016/17:437 av Finn Bengtsson (M)
Inrätta ett fristående resningsorgan i Sverige

Motion 2016/17:436 av Finn Bengtsson och Jessika Roswall (båda M)
Nationella prov i skolan

Motion 2016/17:435 av Lars-Arne Staxäng (M)
Stärkt vittnesskydd

Motion 2016/17:434 av Boriana Åberg (M)
Lagen om rättshjälp

Motion 2016/17:433 av Boriana Åberg (M)
Överföring av vissa av polisens uppgifter till andra myndigheter

Motion 2016/17:432 av Boriana Åberg (M)
Brottsrubricering vid bilbrand

Motion 2016/17:431 av Boriana Åberg (M)
Attacker mot utryckningspersonal

Motion 2016/17:430 av Boriana Åberg (M)
Införande av kommunalpolis

Motion 2016/17:429 av Boriana Åberg (M)
Möjlighet för nationalparker att bedriva kommersiell verksamhet

Motion 2016/17:428 av Boriana Åberg (M)
Stulna registreringsskyltar

Motion 2016/17:427 av Boriana Åberg (M)
Kriminalvården och privata företag

Motion 2016/17:426 av Boriana Åberg (M)
Förstärkt trafikundervisning i grundskolan

Motion 2016/17:425 av Sten Bergheden (M)
Satsningar på lant- och skogsbruksskolor

Motion 2016/17:424 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Förändring av inkomsttaket för studenter

Motion 2016/17:423 av Sten Bergheden (M)
Skärpt straff för knivbrott

Motion 2016/17:422 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Avskaffad särskild löneskatt för äldre som arbetar

Motion 2016/17:421 av Sten Bergheden (M)
Underlätta recepthanteringen för kroniskt sjuka

Motion 2016/17:420 av Sten Bergheden (M)
Rättvisa skattekonton som sparar skattepengar och administration

Motion 2016/17:419 av Sten Bergheden (M)
Ta bort straffrabatterna för återfallsbrottslingar

Motion 2016/17:418 av Sten Bergheden (M)
Vaccinera mot TBE

Motion 2016/17:417 av Sten Bergheden (M)
Skaraborg som testområde för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2016/17:416 av Jenny Petersson (M)
Egenproducerad energi

Motion 2016/17:415 av Finn Bengtsson (M)
Förändrad sjukersättningsberäkning

Motion 2016/17:414 av Finn Bengtsson (M)
Högersväng vid rödljus

Motion 2016/17:413 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M)
Skolskjuts för unga med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:412 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M)
Folkhögskolornas roll för en bättre arbetsmarknad

Motion 2016/17:411 av Finn Bengtsson (M)
Revidering av grundutbildningen för läkare

Motion 2016/17:410 av Finn Bengtsson (M)
Översyn av Bolagsverkets regler i syfte att motverka organiserad brottslighet

Motion 2016/17:409 av Finn Bengtsson (M)
Kraftigare genomslag för personröster i val

Motion 2016/17:408 av Finn Bengtsson (M)
En sjukförsäkring med fler aktörer

Motion 2016/17:407 av Finn Bengtsson (M)
Solnedgångsparagrafer och regleringsgiljotin

Motion 2016/17:406 av Finn Bengtsson (M)
Tillgängliggjord jakt

Motion 2016/17:405 av Finn Bengtsson (M)
Höjd status för årsrika personer

Motion 2016/17:404 av Jenny Petersson (M)
Fler obligatoriska schemalagda idrottstimmar i skolan

Motion 2016/17:403 av Jenny Petersson (M)
Entreprenörskap i skolan

Motion 2016/17:402 av Jenny Petersson (M)
Drivkrafter till jobb

Motion 2016/17:401 av Jenny Petersson (M)
Jämställdhet

Motion 2016/17:400 av Jenny Petersson (M)
Fackliga stridsåtgärder

Motion 2016/17:399 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M)
Fribeloppet

Motion 2016/17:398 av Jenny Petersson (M)
Sverige med en konkurrenskraftig life science

Motion 2016/17:397 av Jenny Petersson (M)
Klinisk forskning

Motion 2016/17:396 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M)
Hemliga tvångsmedel

Motion 2016/17:395 av Lisbeth Sundén Andersson (M)
Maskering vid fotbollsmatcher

Motion 2016/17:394 av Patrick Reslow (M)
Skärpt terroristlagstiftning

Motion 2016/17:393 av Patrick Reslow (M)
Avskaffande av straffrabatt för personer som fyllt 18 år

Motion 2016/17:392 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Kvinnofrid och familjetrygghet

Motion 2016/17:391 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Hedersbrott som egen brottsrubricering

Motion 2016/17:390 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)
Justering av 183-dagarsregeln

Motion 2016/17:389 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)
Personnummer

Motion 2016/17:388 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)
Sexualbrott

Motion 2016/17:387 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)
Sparbankernas möjligheter att konkurrera på samma villkor som andra banker

Motion 2016/17:386 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Föräldraledighet vid förtroendeuppdrag

Motion 2016/17:385 av Monica Green (S)
Engagemang mot mäns våld

Motion 2016/17:384 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)
Småskaligt kustnära fiske

Motion 2016/17:383 av Helén Pettersson i Umeå och Jamal Mouneimne (båda S)
Värna det allmänna uppdraget

Motion 2016/17:382 av Helén Pettersson i Umeå och Jamal Mouneimne (båda S)
Bekämpa CWD hos hjortdjur

Motion 2016/17:381 av Hans Hoff (S)
Kostnadsansvaret vid byggfel

Motion 2016/17:380 av Hans Hoff (S)
Polisens organisation

Motion 2016/17:379 av Hans Hoff (S)
Slaveri i Sverige

Motion 2016/17:376 av Annelie Karlsson (S)
Översyn av F-skatt

Motion 2016/17:375 av Lars Hjälmered (M)
Självkörande fordon

Motion 2016/17:374 av Lars Hjälmered (M)
Etablera pilotområde för moderna transportlösningar

Motion 2016/17:373 av Rickard Nordin (C)
Utestängda hotellgäster

Motion 2016/17:372 av Rickard Nordin (C)
Offentliga databaser

Motion 2016/17:371 av Rickard Nordin (C)
Datalagringsdirektivet

Motion 2016/17:370 av Rickard Nordin (C)
Offentliga krav på oljebranschen

Motion 2016/17:369 av Rickard Nordin (C)
Tjänstledighet från förtroendeuppdrag

Motion 2016/17:368 av Rickard Nordin (C)
Stärkt valhemlighet och bättre miljö med ny teknik

Motion 2016/17:367 av Rickard Nordin (C)
Införande av en konstitutionsdomstol

Motion 2016/17:366 av Rickard Nordin (C)
Validering av icke-formellt och informellt lärande

Motion 2016/17:365 av Rickard Nordin (C)
Ett trygghetssystem som inkluderar jobbskaparna

Motion 2016/17:364 av Rickard Nordin (C)
En start i livet med båda föräldrarna

Motion 2016/17:363 av Rickard Nordin (C)
Självkörande bilars ansvar

Motion 2016/17:362 av Rickard Nordin (C)
Rättvisare reseavdrag

Motion 2016/17:361 av Rickard Nordin (C)
Olagliga komposter

Motion 2016/17:360 av Finn Bengtsson och Mikael Cederbratt (båda M)
En förbättrad kunskapsnivå för poliser i beteendevetenskap och psykiatri

Motion 2016/17:359 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M)
Utökad flexibilitet i det arbetsrättsliga regelverket

Motion 2016/17:358 av Finn Bengtsson (M)
Genetisk konstitution som diskrimineringsgrund

Motion 2016/17:357 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M)
Samverkan mellan staten och idrottsrörelsen för att motverka kriminalitet och våldsbejakande extremism

Motion 2016/17:356 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M)
Polisens kompetens att spåra och säkra pengar från brott

Motion 2016/17:355 av Rickard Nordin (C)
Ljusföroreningar

Motion 2016/17:354 av Rickard Nordin (C)
En modern föräldraskapslagstiftning

Motion 2016/17:353 av Rickard Nordin (C)
Utökat skydd för konsumenter

Motion 2016/17:352 av Rickard Nordin (C)
En modern arvsrätt för samboskap

Motion 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Kvinnors företagande

Motion 2016/17:350 av Emil Källström m.fl. (C)
Skatteregler för ett dynamiskt och växande näringsliv

Motion 2016/17:349 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C)
Sänk dansbandsmomsen!

Motion 2016/17:348 av Anders Åkesson och Helena Lindahl (båda C)
Beräkning av SGI

Motion 2016/17:347 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C)
Förenklade regler för omräkning av andelstal i vägsamfälligheter

Motion 2016/17:346 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C)
Överlåtelse av tillstånd att fiska ål

Motion 2016/17:345 av Anders Åkesson och Peter Helander (båda C)
Nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet

Motion 2016/17:344 av Anders Åkesson och Peter Helander (båda C)
Markintrång

Motion 2016/17:343 av Patrick Reslow (M)
Priser på Öresundsbron

Motion 2016/17:342 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M)
Avhopparverksamhet

Motion 2016/17:341 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M)
Sociala insatsgrupper

Motion 2016/17:340 av Robert Hannah (L)
Likställande av Svenska kyrkan med andra religiösa samfund

Motion 2016/17:339 av Robert Hannah (L)
Kebabpizzans dag som årlig temadag

Motion 2016/17:338 av Robert Hannah (L)
Krogarnas öppettider

Motion 2016/17:337 av Christina Örnebjär (L)
Ratificera tredje tilläggsprotokollet

Motion 2016/17:336 av Christina Örnebjär (L)
Barnkonventionens ställning som lag

Motion 2016/17:335 av Christina Örnebjär (L)
Tåg Stockholm-Örebro-Karlstad-Oslo

Motion 2016/17:334 av Christina Örnebjär (L)
Översyn av systemet med gode män

Motion 2016/17:333 av Christina Örnebjär (L)
Vidare studier för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Motion 2016/17:332 av Christina Örnebjär (L)
Vikten av ett fungerande vägnät i region Örebro län

Motion 2016/17:331 av Bengt Eliasson och Mathias Sundin (båda L)
Inför en civilrättslig äktenskapsbalk

Motion 2016/17:330 av Bengt Eliasson (L)
Ansvaret för skolhälsovården och elevhälsan

Motion 2016/17:329 av Bengt Eliasson (L)
Scenkonst till alla barn

Motion 2016/17:328 av Bengt Eliasson (L)
Inför ett nationellt biljettsystem i kollektivtrafiken

Motion 2016/17:327 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Undervisning i punktskrift

Motion 2016/17:326 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)
Antalet utbildningsplatser och tillgången på studentbostäder

Motion 2016/17:325 av Lotta Finstorp (M)
Evidensbaserad vård och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården

Motion 2016/17:324 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Ett förbättrat omställningsstöd

Motion 2016/17:323 av Åsa Coenraads och Jessika Roswall (båda M)
Underlätta pendling mellan Västerås och Enköping

Motion 2016/17:322 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)
Påskynda utbyggnaden av E18

Motion 2016/17:321 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)
Framtiden för Västerås flygplats

Motion 2016/17:320 av Ann-Britt Åsebol (M)
Vaccinationsprogram för seniorer

Motion 2016/17:319 av Annicka Engblom (M)
Könsneutral HPV-vaccination i grundskolan

Motion 2016/17:318 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M)
Höjt straff för olaga hot

Motion 2016/17:317 av Patrick Reslow (M)
Skärpta straff för narkotikabrott

Motion 2016/17:316 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Hälso- och sjukvårdsfrågor

Motion 2016/17:315 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Äldrefrågor

Motion 2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C)
Funktionshinder

Motion 2016/17:313 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Uppåkra Arkeologiska Center

Motion 2016/17:312 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Sverigeförhandlingen

Motion 2016/17:311 av Josef Fransson (SD)
Åtgärder mot tobaksbruk bland unga

Motion 2016/17:310 av Josef Fransson (SD)
Miljöfrämjande grödor för ett hållbart jordbruk

Motion 2016/17:309 av Josef Fransson (SD)
Motorsport och motorhobby

Motion 2016/17:308 av Jesper Skalberg Karlsson och Erik Bengtzboe (båda M)
Export och försäljning av snus

Motion 2016/17:307 av Jesper Skalberg Karlsson och Erik Bengtzboe (båda M)
Föräldrapenning till fler än två vårdnadshavare

Motion 2016/17:306 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2016/17:305 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
No-show-avgifter

Motion 2016/17:304 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Allmänt vaccinationsprogram

Motion 2016/17:303 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Vilseledande organisationer

Motion 2016/17:302 av Erik Andersson (M)
Europeiskt register för falska och stulna parkeringstillstånd

Motion 2016/17:301 av Erik Andersson (M)
Alkobommar i svenska hamnar

Motion 2016/17:300 av Erik Andersson (M)
Parkeringsnämnd för kontrollavgifter

Motion 2016/17:299 av Erik Andersson (M)
Export och försäljning av snus

Motion 2016/17:298 av Amir Adan och Saila Quicklund (båda M)
Mer idrott i skolan

Motion 2016/17:297 av Amir Adan (M)
Tillsyn av kosttillskott

Motion 2016/17:296 av Amir Adan (M)
Föräldrapenning vid heltidsstudier

Motion 2016/17:295 av Amir Adan (M)
Ersättning till nyanlända som studerar på masternivå

Motion 2016/17:294 av Amir Adan (M)
Körkortslån för ungdomar

Motion 2016/17:293 av Jan R Andersson (M)
Kostbidrag vid celiaki

Motion 2016/17:292 av Jan R Andersson (M)
Forskningsreaktor i Oskarshamn

Motion 2016/17:291 av Jan R Andersson m.fl. (M)
Bensinmackar och lanthandlare på landsbygden

Motion 2016/17:290 av Jan R Andersson m.fl. (M)
Travsportens framtid

Motion 2016/17:289 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M)
Utredning av vittnesskyddet

Motion 2016/17:288 av Lars-Axel Nordell (KD)
Ett digitalt samhälle tillgängligt för alla

Motion 2016/17:287 av Lars-Axel Nordell (KD)
Föreningslivet och spelpolitiken

Motion 2016/17:286 av Lars-Axel Nordell (KD)
Översyn av kassaregisterlagen

Motion 2016/17:285 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD)
Ny strategi för att förebygga cancer

Motion 2016/17:284 av Lars-Axel Nordell (KD)
Detaljhandelsmonopolet i alkoholpolitiken

Motion 2016/17:283 av Patrick Reslow (M)
Avskaffande av de s.k. pappamånaderna i föräldraförsäkringen

Motion 2016/17:282 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M)
Erkännande och stöd till patienter drabbade av ME/CFS och IBS

Motion 2016/17:281 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Problem för företag i landsbygd

Motion 2016/17:280 av Lars-Arne Staxäng (M)
Högre kvalitet i hemtjänsten genom att sprida goda exempel

Motion 2016/17:279 av Lars-Arne Staxäng (M)
Geriatrisk kompetens i vård och omsorg

Motion 2016/17:278 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (båda M)
Översyn av folkbokföringen och adressändringen

Motion 2016/17:277 av Lars-Arne Staxäng (M)
Starkare kommuner med en ny kommunreform

Motion 2016/17:276 av Lars-Arne Staxäng (M)
Tullen och brottsbekämpningen

Motion 2016/17:275 av Lotta Finstorp (M)
Försäljning av cider på 3,5 procent i svensk detaljhandel

Motion 2016/17:274 av Lotta Finstorp (M)
Kollektivtrafiken och kundvalsmodellen

Motion 2016/17:273 av Dennis Dioukarev (SD)
Räntetak

Motion 2016/17:272 av Jan-Olof Larsson (S)
Utvärdering av ramdirektivet för vatten

Motion 2016/17:271 av Maria Malmer Stenergard (M)
Utländska körkort

Motion 2016/17:270 av Maria Malmer Stenergard och Åsa Coenraads (båda M)
Gårdsförsäljning och provsmakning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2016/17:269 av Dennis Dioukarev (SD)
Marknadskompletterande riskkapitalfond

Motion 2016/17:268 av Dennis Dioukarev (SD)
Aktiebolags ägande av jord- och skogsbruksfastigheter

Motion 2016/17:267 av Dennis Dioukarev (SD)
Statliga startlån

Motion 2016/17:266 av Dennis Dioukarev (SD)
Bosparande för ungas första bostad

Motion 2016/17:265 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Gymnasieskolan

Motion 2016/17:264 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Rösträttsfrågor

Motion 2016/17:263 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Riksdagsledamöters ekonomiska villkor

Motion 2016/17:262 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)
Fyrverkerier

Motion 2016/17:261 av Magnus Oscarsson (KD)
Fartgränsen för A-traktorer

Motion 2016/17:260 av Magnus Oscarsson (KD)
Ett museum för Raoul Wallenberg

Motion 2016/17:259 av Magnus Oscarsson (KD)
Legala vapen

Motion 2016/17:258 av Jan R Andersson (M)
Restaurangkasinon

Motion 2016/17:257 av Jan R Andersson (M)
Delad pension vid skilsmässa

Motion 2016/17:256 av Jan R Andersson (M)
Villkor för svensk e-sport

Motion 2016/17:255 av Jan R Andersson (M)
Privatkopieringsersättning

Motion 2016/17:254 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)
Privata arbetsförmedlingar

Motion 2016/17:253 av Jan-Olof Larsson (S)
En systematisk lokal vattendialog

Motion 2016/17:252 av Angelika Bengtsson (SD)
Valhemlighet med valsedel

Motion 2016/17:251 av Angelika Bengtsson (SD)
En nollvision för självmord

Motion 2016/17:250 av Angelika Bengtsson (SD)
Sverigeturné för Kungliga baletten

Motion 2016/17:249 av Angelika Bengtsson (SD)
Tillståndsplikt för kosmetisk laserbehandling

Motion 2016/17:248 av Jan Ericson (M)
Översyn av reglerna för tvångsvård

Motion 2016/17:247 av Jan Ericson (M)
Översyn av statens stöd till organisationer

Motion 2016/17:246 av Jan Ericson (M)
Statens stöd till genusforskning

Motion 2016/17:245 av Jan Ericson (M)
Vårdnadsbidraget

Motion 2016/17:244 av Jan R Andersson (M)
Spel via Svenska Spel och ATG genom landsbygdsföretag

Motion 2016/17:243 av Niclas Malmberg (MP)
Organskörden i Kina

Motion 2016/17:242 av Niclas Malmberg (MP)
Mikroplast

Motion 2016/17:241 av Anders Schröder m.fl. (MP)
Informationsplikten för hivpositiva

Motion 2016/17:240 av Edward Riedl (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2016/17:239 av Edward Riedl (M)
En statlig uranfond

Motion 2016/17:238 av Edward Riedl (M)
Nationell strategi mot nätmobbning

Motion 2016/17:237 av Edward Riedl (M)
Ekonomiska frizoner i glesbygden

Motion 2016/17:236 av Edward Riedl (M)
Fribelopp vid högre studier

Motion 2016/17:235 av Edward Riedl (M)
Dövtolk vid högre studier

Motion 2016/17:234 av Edward Riedl (M)
Villkor för turism i Sverige

Motion 2016/17:233 av Edward Riedl (M)
Nationellt skogsmuseum

Motion 2016/17:232 av Edward Riedl (M)
Exportstöd till svensk småbåtsindustri

Motion 2016/17:231 av Edward Riedl (M)
Toatömningslagen

Motion 2016/17:230 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Hantverkskunnande

Motion 2016/17:229 av Lotta Finstorp (M)
Tydliggörande i hälso- och sjukvårdslagen

Motion 2016/17:228 av Lotta Finstorp (M)
Handläggningstiderna hos Patent- och registreringsverket

Motion 2016/17:227 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (båda M)
Trygghetsboenden

Motion 2016/17:226 av Lotta Finstorp (M)
Förlängda öppettider på Systembolaget

Motion 2016/17:225 av Lotta Finstorp (M)
Nationella riktlinjer för primärvårdspsykiatrin

Motion 2016/17:224 av Lotta Finstorp (M)
Värdering av utländska examina

Motion 2016/17:223 av Lotta Finstorp (M)
Sommartid som standard

Motion 2016/17:222 av Lotta Finstorp (M)
Förbindelse mellan elev, skola och vårdnadshavare

Motion 2016/17:221 av Lotta Finstorp (M)
Ledbussars längd

Motion 2016/17:220 av Lotta Finstorp (M)
Information om socialförsäkringar i skolan

Motion 2016/17:219 av Lotta Finstorp (M)
De statliga veterinärerna

Motion 2016/17:218 av Lotta Finstorp (M)
Friskvårdsbidraget och ridning

Motion 2016/17:217 av Lotta Finstorp och Jenny Petersson (båda M)
BOT-avdrag

Motion 2016/17:216 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (båda M)
Gårdsförsäljning av vin och öl

Motion 2016/17:215 av Lars-Axel Nordell (KD)
Statlig finansiering av läkarutbildningen vid Örebro universitet

Motion 2016/17:214 av Lars-Axel Nordell (KD)
Akademisk utbildning för teckenspråks- och teckentolkslärare

Motion 2016/17:213 av Lars-Arne Staxäng (M)
Tillgängliggörande av det digitala samhället

Motion 2016/17:212 av Lars-Axel Nordell (KD)
Sjösäkerheten på Hjälmaren

Motion 2016/17:211 av Lars-Axel Nordell (KD)
Automatiska nykterhetskontroller vid svenska hamnar

Motion 2016/17:210 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)
Cykelbana mellan Västerås och Köping

Motion 2016/17:209 av Ann-Britt Åsebol (M)
Sanktioner och kvalitetsgränser inom äldreomsorgen

Motion 2016/17:208 av Lisbeth Sundén Andersson (M)
Höjd maxhastighet till 130 km/tim

Motion 2016/17:207 av Patrick Reslow (M)
Nedskräpning

Motion 2016/17:206 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M)
Kampen mot näthandeln med narkotika

Motion 2016/17:205 av Caroline Szyber (KD)
Möjlighet till föräldraledighet för statsråd

Motion 2016/17:204 av Caroline Szyber (KD)
Utvärdering av sjöfyllerilagen

Motion 2016/17:203 av Caroline Szyber (KD)
Infrastruktursatsningar för cykling

Motion 2016/17:202 av Emilia Töyrä (S)
Vilda djur på cirkus

Motion 2016/17:201 av Emilia Töyrä (S)
Kostnadsfria hjälpmedel vid diabetes

Motion 2016/17:200 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V)
Ränteavdragen

Motion 2016/17:199 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)
Trafikskadades villkor

Motion 2016/17:198 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)
Telefonförsäljning

Motion 2016/17:197 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Integritet och offentlighet

Motion 2016/17:196 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Elevdemokrati

Motion 2016/17:195 av Margareta Cederfelt och Maria Plass (båda M)
Elevhälsa

Motion 2016/17:194 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Validering av migranters examina

Motion 2016/17:193 av Sotiris Delis och Thomas Finnborg (båda M)
Statens andel i SAS

Motion 2016/17:192 av Margareta Cederfelt och Finn Bengtsson (båda M)
Äganderätten i minerallagen

Motion 2016/17:191 av Margareta Cederfelt och Christian Holm Barenfeld (båda M)
Gårdsförsäljning

Motion 2016/17:190 av Saila Quicklund (M)
Posten på landsbygden

Motion 2016/17:189 av Cecilia Magnusson (M)
Tvångsbeskattning av svensk-eritreaner

Motion 2016/17:188 av Saila Quicklund (M)
Medel till infrastruktur

Motion 2016/17:187 av Saila Quicklund (M)
Förutsättningar för svensk turist- och besöksnäring

Motion 2016/17:186 av Saila Quicklund (M)
Inlandsbanan

Motion 2016/17:185 av Saila Quicklund (M)
Färdtjänstregler

Motion 2016/17:184 av Eva Lohman (M)
Dubbelspåret Härnösand och Gävle

Motion 2016/17:182 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
Idrott i skolan

Motion 2016/17:180 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
Effektivare kontroll på väg

Motion 2016/17:179 av Ann-Britt Åsebol (M)
Bättre jämförelser i omsorgen

Motion 2016/17:178 av Ann-Britt Åsebol (M)
Översyn av socialtjänstlagen

Motion 2016/17:177 av Ann-Britt Åsebol (M)
Äldres valfrihet i omsorgen

Motion 2016/17:176 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)
Åtgärder för att minska antalet inställda domstolsförhandlingar

Motion 2016/17:175 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)
Nationell integritets- och it-säkerhetsmärkning av webbsidor

Motion 2016/17:174 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Reklam i skolan

Motion 2016/17:173 av Richard Jomshof (SD)
Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer

Motion 2016/17:172 av Richard Jomshof och Markus Wiechel (båda SD)
Nationell djurskyddspolis

Motion 2016/17:171 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V)
Skatteflykt

Motion 2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Bild- och formkonstnärers villkor

Motion 2016/17:169 av Jens Holm m.fl. (V)
Hållbar konsumtion och avfall

Motion 2016/17:168 av Linda Snecker m.fl. (V)
Polisen - bättre arbetsmiljö för ett mer effektivt brottsbekämpande

Motion 2016/17:167 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Konsumentvägledning

Motion 2016/17:166 av Cecilia Magnusson (M)
Översyn av skyddet av det statliga kulturarvet

Motion 2016/17:165 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M)
Föräldraförsäkringen

Motion 2016/17:164 av Saila Quicklund och Gunilla Nordgren (båda M)
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker

Motion 2016/17:163 av Saila Quicklund (M)
Pris för jaktkort på statlig mark

Motion 2016/17:162 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
Översyn av allemansrätten

Motion 2016/17:161 av Ann-Britt Åsebol (M)
Nationella miljömål och skogsbruk

Motion 2016/17:160 av Ann-Britt Åsebol (M)
Nationell strategi för idrotts- och kulturevenemang

Motion 2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En aktiv freds- och säkerhetspolitik

Motion 2016/17:158 av Ali Esbati m.fl. (V)
En bättre arbetsmiljö för ett mänskligare arbetsliv

Motion 2016/17:157 av Ali Esbati m.fl. (V)
Medlingsinstitutets uppdrag

Motion 2016/17:156 av Stig Henriksson m.fl. (V)
Förbud mot kärnvapen

Motion 2016/17:155 av Birger Lahti m.fl. (V)
Ett elnät vi äger tillsammans

Motion 2016/17:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Kvinnors hälsa och sjukvård

Motion 2016/17:153 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
SJ AB

Motion 2016/17:152 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna

Motion 2016/17:151 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot halal- och koscherslakt

Motion 2016/17:150 av Richard Jomshof (SD)
Neutrala polisuniformer

Motion 2016/17:149 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (båda SD)
Granskning av de konfessionella friskolorna

Motion 2016/17:148 av Richard Jomshof (SD)
Tioårig grundskola

Motion 2016/17:144 av Ewa Thalén Finné (M)
Individualiserade dödsfallsutredningar hos Socialstyrelsen

Motion 2016/17:143 av Saila Quicklund (M)
Utvärdering av fjälljakten

Motion 2016/17:142 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (båda M)
Friluftslivsfrågor

Motion 2016/17:141 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Hörselinstruktörer

Motion 2016/17:140 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Personer med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:139 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Ambulanshelikoptrar

Motion 2016/17:138 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Hbt-certifiering inom vård och omsorg

Motion 2016/17:137 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Försäkringsskydd hos ambulanspersonal

Motion 2016/17:136 av Amineh Kakabaveh (V)
Barnarbete och barnslaveri i världen

Motion 2016/17:135 av Amineh Kakabaveh (V)
Könssegregation och hederskultur i skolan

Motion 2016/17:134 av Jan Ericson (M)
Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol

Motion 2016/17:133 av Jan Ericson (M)
Bevarandet av det rörliga kulturarvet

Motion 2016/17:132 av Jan Ericson (M)
Studielån för körkort

Motion 2016/17:131 av Jan Ericson (M)
Ökad helhetssyn i djurskyddslagstiftningen

Motion 2016/17:130 av Jan Ericson (M)
Nationella sekretariatet för genusforskning

Motion 2016/17:129 av Jan Ericson (M)
Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud

Motion 2016/17:128 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Polisbemanning på landsbygden

Motion 2016/17:127 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Öppen källkod

Motion 2016/17:126 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
En framtida sydostkustbana

Motion 2016/17:125 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Marinarkeologiskt museum

Motion 2016/17:124 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2016/17:123 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Svenska institutet

Motion 2016/17:122 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Turism och besöksnäring

Motion 2016/17:121 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Statligt ägande

Motion 2016/17:120 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Serverhallar

Motion 2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Kapitalförsörjning och riskkapital

Motion 2016/17:118 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Näringspolitik

Motion 2016/17:117 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Mineralpolitik för en stark gruvnäring

Motion 2016/17:116 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Innovationsboxar

Motion 2016/17:115 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Hårdare reglering av handel med metallskrot

Motion 2016/17:114 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
En handelspolitik för tillväxt

Motion 2016/17:113 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Export av svenskt snus

Motion 2016/17:112 av Josef Fransson m.fl. (SD)
En industristrategi för Sverige

Motion 2016/17:111 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Business Sweden

Motion 2016/17:110 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Vattenfall AB

Motion 2016/17:109 av Jonas Eriksson (MP)
Reglering av träd och häckar på fastigheter

Motion 2016/17:108 av Jonas Eriksson (MP)
Lokal närvaro, konkurrens och transparens hos banker

Motion 2016/17:107 av Annika Hirvonen Falk och Stina Bergström (båda MP)
Barns rätt till alla sina föräldrar

Motion 2016/17:106 av Rasmus Ling (MP)
Kravet på delårsrapporter för statliga myndigheter

Motion 2016/17:105 av Rasmus Ling (MP)
Kortare karens för a-kassa vid egen uppsägning

Motion 2016/17:104 av Rasmus Ling (MP)
Snusförbud på arbetstid

Motion 2016/17:103 av Rasmus Ling (MP)
En valutaunion med Sverige, Danmark och Norge

Motion 2016/17:102 av Niclas Malmberg (MP)
Bidrag till att sätta upp rovdjursavvisande stängsel

Motion 2016/17:101 av Cecilia Magnusson (M)
Kritisk granskning av rörligt material i lärarutbildningen

Motion 2016/17:100 av Eva Lohman och Cecilia Magnusson (båda M)
Tvåspråkig undervisning i svenska och finska

Motion 2016/17:99 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Entreprenörskap i skolan

Motion 2016/17:98 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Språkliga rättigheter för urfolk och minoriteter 2016

Motion 2016/17:97 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Meritpoäng i urfolksspråken och de nationella minoritetsspråken

Motion 2016/17:96 av Ewa Thalén Finné (M)
Statligt engagemang kring etableringen av ESS och MAX IV

Motion 2016/17:95 av Caroline Szyber (KD)
Tjänstecykel

Motion 2016/17:94 av Caroline Szyber (KD)
FN-resolutionerna 1325 och 1820

Motion 2016/17:93 av Caroline Szyber (KD)
Mikrokrediter

Motion 2016/17:92 av Caroline Szyber (KD)
Skuldavskrivningar för fattiga länder

Motion 2016/17:91 av Caroline Szyber (KD)
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

Motion 2016/17:90 av Caroline Szyber (KD)
Arbete mot barnaga

Motion 2016/17:89 av Caroline Szyber (KD)
Avsättning av biståndsmedel

Motion 2016/17:86 av Johan Nissinen (SD)
Dagsböter vid fortkörning

Motion 2016/17:85 av Johan Nissinen (SD)
Båtboende i Sverige

Motion 2016/17:84 av Johan Nissinen (SD)
Ett utökat RUT

Motion 2016/17:83 av Johan Nissinen (SD)
Entreprenörsdag

Motion 2016/17:82 av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD)
Fullmäktigesammanträden på måndagar

Motion 2016/17:81 av Johan Nissinen (SD)
Flexicurity

Motion 2016/17:80 av Johan Nissinen (SD)
Förstatligande av sjukvården

Motion 2016/17:79 av Johan Nissinen (SD)
Kapitalkrav

Motion 2016/17:78 av Johan Nissinen (SD)
Privatisering av Arbetsförmedlingen

Motion 2016/17:77 av Johan Nissinen (SD)
Brytpunkten för statlig skatt

Motion 2016/17:76 av Johan Nissinen (SD)
Verklighetsförankring

Motion 2016/17:75 av Johan Nissinen (SD)
Donationsreglerna

Motion 2016/17:74 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Skarvjakt

Motion 2016/17:73 av Niclas Malmberg (MP)
Skydda det rörliga kulturarvet medan det fortfarande är rörligt

Motion 2016/17:72 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD)
Upphörande med bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2016/17:71 av Robert Stenkvist (SD)
Särskild antagningsgrupp till juristprogrammet för sökande med erfarenhet av polisyrket

Motion 2016/17:70 av Robert Stenkvist (SD)
Utbildning i hedersproblematik

Motion 2016/17:64 av Christina Örnebjär (L)
Sommartid året om

Motion 2016/17:63 av Robert Hannah (L)
Apanaget

Motion 2016/17:62 av Lars Tysklind och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)
Folkbokföring vid dubbelt boende

Motion 2016/17:61 av Robert Hannah (L)
Försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i 2018 och 2022 års kommunalval

Motion 2016/17:60 av Robert Hannah (L)
Fri konkurrens på bredbandsmarknaden

Motion 2016/17:59 av Robert Hannah (L)
Jämställd idrott

Motion 2016/17:58 av Robert Hannah (L)
Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer

Motion 2016/17:57 av Robert Hannah (L)
Medborgerlig förslagsrätt till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige

Motion 2016/17:56 av Mats Persson m.fl. (L)
Ta bort gränshinder i Öresundsregionen

Motion 2016/17:55 av Robert Hannah och Maria Weimer (båda L)
Deponiåtervinning och sanering av äldre soptippar

Motion 2016/17:48 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Ett starkare FN

Motion 2016/17:47 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En starkare arbetsrätt för ökad trygghet i anställningen

Motion 2016/17:46 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2016/17:45 av Björn Söder (SD)
Svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2016/17:44 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD)
Återinförande av det kungliga ordensväsendet

Motion 2016/17:43 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD)
Ändrad placering av ledamöter i plenisalen

Motion 2016/17:38 av Jeff Ahl (SD)
En andra chans för kommunala friskolor och fritidshem

Motion 2016/17:31 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)
Bevara språket älvdalska

Motion 2016/17:28 av Lars Tysklind och Said Abdu (båda L)
Inlandssjöfarten

Motion 2016/17:27 av Tina Acketoft (L)
Regelverk vid utannonsering av tjänster

Motion 2016/17:26 av Barbro Westerholm och Lars Tysklind (båda L)
Hjälp till barn och ungdomar i sekter

Motion 2016/17:25 av Emma Carlsson Löfdahl (L)
Möjlighet till folkbokföring hos båda vårdnadshavarna

Motion 2016/17:24 av Emma Carlsson Löfdahl (L)
Bullerservitut

Motion 2016/17:23 av Tina Acketoft (L)
Nationell hantering av sällsynta sjukdomar

Motion 2016/17:22 av Emma Carlsson Löfdahl och Lars Tysklind (båda L)
Idrottsföreningar och friluftsliv i sociallagstiftningen

Motion 2016/17:21 av Tina Acketoft (L)
ROT-avdrag per fastighet

Motion 2016/17:20 av Tina Acketoft (L)
Gränshinder för kulturskapare

Motion 2016/17:19 av Lars Tysklind (L)
Flyttning av skeppsvrak och ägarlösa båtar

Motion 2016/17:18 av Lars Tysklind (L)
Infrastrukturen i Bohuslän

Motion 2016/17:17 av Lars Tysklind (L)
Stärk infrastrukturen i nordiska triangelns stråk mellan Oslo, Karlstad och Stockholm

Motion 2016/17:16 av Lars Tysklind (L)
Nationellt sammanhållen strategi för turismen

Motion 2016/17:15 av Lars Tysklind (L)
Kanalförbindelse mellan Vänern och Västerhavet

Motion 2016/17:14 av Mathias Sundin m.fl. (L, KD)
Vadstena klostermuseum

Motion 2016/17:13 av Mathias Sundin m.fl. (L, V, MP, KD, C)
Norrköpings skolmuseum

Motion 2016/17:12 av Bengt Eliasson (L)
Järnvägsstråken och vägstråken i regionen Halland-Kronoberg-Jönköping

Motion 2016/17:11 av Mathias Sundin m.fl. (L)
Hyperloop i Sverige

Motion 2016/17:10 av Bengt Eliasson (L)
Om- och utbyggnad av väg 153

Motion 2016/17:9 av Bengt Eliasson (L)
Järnvägslinjen Varberg-Borås

Motion 2016/17:8 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Förfarandet för att utse ledamöter i Granskningsnämnden för radio och TV

Motion 2016/17:7 av Robert Stenkvist (SD)
En reformerad arkitektutbildning

Motion 2016/17:6 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Tidsgräns för språktolk

Motion 2016/17:5 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)
Partipolitiskt neutrala lärare

Motion 2016/17:4 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)
Nationellt åtgärdsprogram mot bilbränder och stenkastning

Motion 2016/17:3 av Caroline Szyber (KD)
Trängselskatten på Lidingöbron

Motion 2016/17:2 av Niclas Malmberg (MP)
Egenproducerad förnybar el till riksdagen

Motion 2016/17:1 av Karin Svensson Smith (MP)
ParkeringsskattUppdaterad: 2017-01-11 15:07:54