Åsa Westlund(SocDem)

Åsa Westlund (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 283
Title Fil.mag. statsvetenskap
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865874
Email asa.westlund[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-05-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2015-11-01 – 2016-04-30
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2015-10-31
  • European Parliament

  • Member 2004-07-20 – 2014-07-01
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2014-12-17

Said and done

Hbt i hela världen

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring


Utskottsberedning: KU 2016/17:AU14 2016/17:SfU15 2016/17:UU2 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

En värdig ålderdom

Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S) En värdig ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över situationen för äldre hbt-personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering En demokrati ska grunda sig på mänskliga


Utskottsberedning: 2016/17:SoU9

Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Rätten till föräldraledighet

Motion 2016/17:2803 av Alexandra Völker och Åsa Westlund (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2803 av Alexandra Völker och Åsa Westlund (båda S) Rätten till föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det kan säkerställas att kommunalråd är berättigade till föräldraledighet och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KU18 2016/17:KU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2803 av Alexandra Völker och Åsa Westlund (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2803 av Alexandra Völker och Åsa Westlund (båda S) (pdf, 63 kB)

Planering för civilt försvar

Motion 2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) Planering för civilt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetet med att öka allmänhetens kunskap om och kompetens i hur man agerar i samband med kriser och


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) (pdf, 74 kB)

Södertörns högskola

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Barns rätt till information

Motion 2016/17:1168 av Åsa Westlund (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1168 av Åsa Westlund (S) Barns rätt till information Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om berörda myndigheter bör ha en skyldighet att informera barn vid anhållande, häktning av eller rättegång mot deras föräldrar


Utskottsberedning: 2016/17:JuU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1168 av Åsa Westlund (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1168 av Åsa Westlund (S) (pdf, 57 kB)

Barn med särskilda behovs rätt att avsluta sin utbildning

Motion 2016/17:996 av Åsa Westlund (S)

Motion till riksdagen 2016/17:996 av Åsa Westlund (S) Barn med särskilda behovs rätt att avsluta sin utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elever med särskilda behov ska ges rätt att avsluta den utbildning de påbörjat och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:996 av Åsa Westlund (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:996 av Åsa Westlund (S) (pdf, 60 kB)

Rätten till fri abort

Motion 2016/17:986 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:986 av Lena Hallengren m.fl. (S) Rätten till fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten till fri abort och behovet av att globalt påverka kvinnors rätt till fri abort och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:986 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:986 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Västsahara

Motion 2016/17:982 av Åsa Westlund (S)

Motion till riksdagen 2016/17:982 av Åsa Westlund (S) Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med kraft fortsätta arbetet för västsahariernas rätt till en egen stat och deras rätt att själva besluta om sin framtid, inte minst inom ramen för FN,


Utskottsberedning: UU 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:982 av Åsa Westlund (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:982 av Åsa Westlund (S) (pdf, 71 kB)

Märk ockupationen

Motion 2016/17:940 av Åsa Westlund (S)

Motion till riksdagen 2016/17:940 av Åsa Westlund (S) Märk ockupationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör föreslå en märkning av varor från de israeliska bosättningarna på ockuperad mark och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:940 av Åsa Westlund (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:940 av Åsa Westlund (S) (pdf, 64 kB)