• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]moderaterna.se

Said and done

Det svenska medborgarskapet

Skriftlig fråga 2017/18:639 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:639 Det svenska medborgarskapet av Tomas Tobé (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) I dag saknas regler i Sverige för att ett svenskt medborgarskap ska kunna återkallas i fall då någon begått ett brott som medför allvarlig skada för statens vitala intressen – till exempel terroristbrott. Detta

Inlämnad: 2018-01-23 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:639 av Tomas Tobé (M) (pdf, 86 kB)

Övergivna katter

Skriftlig fråga 2017/18:636 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2017/18:636 Övergivna katter av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Varje år överges mängder av katter runt om i Sverige, vilket är rent förkastligt. Problematiken med övergivna katter har varit känd sedan länge, men svårigheten att komma åt oansvariga kattägare utan att kräva än mer

Inlämnad: 2018-01-23 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:636 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 84 kB)

Alkobommar i våra hamnar

Skriftlig fråga 2017/18:635 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:635 Alkobommar i våra hamnar av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Alliansregeringen gjorde försök med alkobommar i hamnar. Försöken slog väl ut och utvärderingen pekade på mycket positiva effekter. Därefter har dock ingenting hänt. Det har nu gått snart fyra år, och fortfarande

Inlämnad: 2018-01-23 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:635 av Sten Bergheden (M) (pdf, 73 kB)

Politiska fångar i Azerbajdzjan

Skriftlig fråga 2017/18:627 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2017/18:627 Politiska fångar i Azerbajdzjan av Margareta Cederfelt (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) The Center for the Protection of Political Prisoners (CPPP) har nyligen publicerat en uppdaterad förteckning över politiska fångar i Azerbajdzjan. Listan som CPPP publicerade 2017 innehöll 162

Inlämnad: 2018-01-22 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:627 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 78 kB)

Säkerhetssituationen i östra Asien

Skriftlig fråga 2017/18:626 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2017/18:626 Säkerhetssituationen i östra Asien av Margareta Cederfelt (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Kina utmanar säkerheten i sitt närområde genom att unilateralt ha infört nya flygrutter i Taiwansundet utan samråd med Taiwan. De unilateralt beslutade flygrutterna ligger geografiskt nära

Inlämnad: 2018-01-22 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:626 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 77 kB)

Krafttag mot mutor

Skriftlig fråga 2017/18:625 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2017/18:625 Krafttag mot mutor av Margareta Cederfelt (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Azerbajdzjan är enligt sin författning en demokrati, men i praktiken är landet enligt Utrikespolitiska Institutet en diktatur. Parlamentsvalet 2015 har kritiserats, men ingen förändring i riktning mot ökade

Inlämnad: 2018-01-22 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:625 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 86 kB)

Beskattning vid utflyttning från Sverige

Skriftlig fråga 2017/18:623 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2017/18:623 Beskattning vid utflyttning från Sverige av Margareta Cederfelt (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) En viktig del i den fria rörligheten är utöver rörlighet för personer rörlighet av kapital, varor och tjänster. Skatteverkets förslag om beskattning vid utflyttning från Sverige kommer

Inlämnad: 2018-01-22 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:623 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 87 kB)

Den ryska kustbevakningens medverkan i miljöövning

Skriftlig fråga 2017/18:621 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:621 Den ryska kustbevakningens medverkan i miljöövning av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) I augusti 2018 kommer Sverige att stå värd för miljöskyddsövningen Balex Delta 2018. Det är en årlig miljöskyddsövning där länderna som samarbetar i Helsingforskommissionen – Helcom –

Inlämnad: 2018-01-22 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:621 av Hans Wallmark (M) (pdf, 90 kB)

Kontanter som en del av vår civila beredskap

Interpellation 2017/18:332 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2017/18:332 Kontanter som en del av vår civila beredskap av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) I den värld vi lever i, där det säkerhetspolitiska läget präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet, blir frågor om det civila försvaret allt viktigare. Därför bör kontanthanteringen också

Inlämnad: 2018-01-22 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2017/18:332 av Saila Quicklund (M) (pdf, 88 kB)

Åtgärder mot inbrott hos företagare

Skriftlig fråga 2017/18:618 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2017/18:618 Åtgärder mot inbrott hos företagare av Sofia Fölster (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Allt fler företagare upplever otrygghet, och deras verksamheter utsätts för inbrott. I Svenskt Näringslivs undersökning från i somras uppgav var tredje företagare att problematiken med

Inlämnad: 2018-01-19 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:618 av Sofia Fölster (M) (pdf, 87 kB)

Members of the Moderate Party

Members of the Moderate Party