The Green Party

  • mp.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)
  • Email info[på]mp.se

Said & done

In this section you will find what the party has said and done in the Riksdag. It includes motions, interpellations and written questions to the Government, speeches in the Chamber and reports to the Committee on the Constitution. Use the filters to search among the documents.

Dokument:

Cykling mot enkelriktat

Skriftlig fråga 2021/22:1745 av Emma Berginger (MP)

Fråga 2021/22:1745 Cykling mot enkelriktat av Emma Berginger MP till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Transportstyrelsen redovisade nyligen den första av två delrapporter rörande Uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka, enligt regeringsbeslut I2021/02731 och I2022/00409. I uppdraget

Inlämnad: 2022-06-16 Svarsdatum: 2022-06-22 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2021/22:1745 av Emma Berginger (MP) (pdf, 86 kB)

Bemannade skolbibliotek

Interpellation 2021/22:547 av Annika Hirvonen (MP)

Interpellation 2021/22:547 Bemannade skolbibliotek av Annika Hirvonen MP till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom S Att kunna läsa är en grundpelare för deltagandet i samhällsdebatten. Att kunna läsa är också en förutsättning för fortsatt lärande i skolan. Läsningens betydelse för vår demokrati och vår framtid kan inte

Inlämnad: 2022-06-14 Svarsdatum: 2022-06-27 Besvarare: Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

Interpellation 2021/22:547 av Annika Hirvonen (MP) (pdf, 104 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bemannade skolbibliotek

med anledning av prop. 2021/22:258 Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder i samband med rekapitalisering av SAS AB

Motion 2021/22:4770 av Janine Alm Ericson och Lorentz Tovatt (båda MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4770 av Janine Alm Ericson och Lorentz Tovatt båda MP med anledning av prop. 2021/22:258 Extra ändringsbudget för 2022 Åtgärder i samband med rekapitalisering av SAS AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår det som anförs i proposition 2021/22:258 om åtgärder i samband med rekapitalisering

Inlämnad: 2022-06-13 Förslag: 2
Utskottsberedning: 2021/22:FiU48

Motion 2021/22:4770 av Janine Alm Ericson och Lorentz Tovatt (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2021/22:4770 av Janine Alm Ericson och Lorentz Tovatt (båda MP) (pdf, 76 kB)