The Green Party

  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Email info[på]mp.se

Said and done

Informationsplikten för hivpositiva

Motion 2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk MP Informationsplikten för hivpositiva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i smittskyddslagen avskaffa den kontraproduktiva informationsplikten för hivpositiva och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-13

Motion 2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 72 kB)

Legitimation för socialsekreterare inom myndighetsutövning gällande barn och unga

Motion 2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk MP Legitimation för socialsekreterare inom myndighetsutövning gällande barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av ett system med legitimation för socialsekreterare inom myndighetsutövning gällande

2018-11-13

Motion 2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 69 kB)

Assisterad befruktning för alla familjer

Motion 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Assisterad befruktning för alla familjer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om assisterad befruktning för alla familjer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla familjer ser inte likadana

2018-11-13

Motion 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)

Barns rätt till alla sina föräldrar

Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Barns rätt till alla sina föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det

2018-11-13

Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)

Vård för personer med missbruk och psykisk sjukdom

Skriftlig fråga 2018/19:3 av Jonas Eriksson (MP)

Fråga 2018/19:3 Vård för personer med missbruk och psykisk sjukdom av Jonas Eriksson MP till Socialminister Annika Strandhäll S SVT:s Uppdrag granskning har i dagarna lyft problematiken med att människor med pågående missbruk och psykisk sjukdom riskerar att ramla mellan stolarna och inte få den vård de behöver. De

Inlämnad: 2018-11-13 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2018/19:3 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 92 kB)

Tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten

Motion 2018/19:291 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:291 av Annika Hirvonen Falk MP Tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten, och detta tillkännager

2018-11-09

Motion 2018/19:291 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:291 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 70 kB)

Självbestämmande i livets slutskede – utred förutsättningarna för aktiv dödshjälp

Motion 2018/19:290 av Rasmus Ling m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:290 av Rasmus Ling m.fl. MP Självbestämmande i livets slutskede utred förutsättningarna för aktiv dödshjälp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för aktiv dödshjälp och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-09

Motion 2018/19:290 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:290 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (pdf, 73 kB)

Införande av ett tredje juridiskt kön

Motion 2018/19:289 av Rasmus Ling m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:289 av Rasmus Ling m.fl. MP Införande av ett tredje juridiskt kön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett införande av ett tredje juridiskt kön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste decennierna har

2018-11-09

Motion 2018/19:289 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:289 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (pdf, 73 kB)

Deltidsbrandmännens försäkringsskydd

Motion 2018/19:180 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:180 av Magnus Jacobsson KD Deltidsbrandmännens försäkringsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner/räddningsförbund bör ta ansvar för deltidsbrandmännen vid eventuell skada under tjänsteutövning och tillkännager detta för regeringen.

2018-10-25

Motion 2018/19:180 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:180 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 71 kB)

Ersättning vid expropriation av bostäder

Skriftlig fråga 2017/18:1640 av Emma Hult (MP)

Fråga 2017/18:1640 Ersättning vid expropriation av bostäder av Emma Hult MP till Statsrådet Heléne Fritzon S Den 3 juli 2015 fick Bertil Bengtsson i uppdrag att se över vissa regler i expropriationslagen om ersättning till ägare av småhusfastigheter, bostadsrättshavare och bostadshyresgäster. I februari 2016 överlämnade

Inlämnad: 2018-09-06 Svarsdatum: 2018-09-19 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1640 av Emma Hult (MP) (pdf, 90 kB)