באַגריסונג צו די ריקסדעג

די ריקסדעג איז די העכסטע באשלוס-מאכן פארזאמלונג אין שוועדן. דאָ איר קענען געפֿינען מער אינפֿאָרמאַציע וועגן די פאַנגקשאַנז און אַרבעט פון די ריקסדעג

די ריקדעג'ס פליכטן

 מענטשן פאר 349 מענטשן זיי צו פארשייערן אין די ריקסדעג. די וואס זיצן אין די ריקסדעג ווערן גערופן מיטגלידער.

דעמאקראטיע

דעמאקראטיע מיינט    דורך די מענטשן אדער מענטשליכע מאכט. אן עיקר געדאנק פון דעמאקראטיע איז אז סיי ווער וואס איז א בירגער אדער וואוינט אין א לאנד זאל האבן די געלעגנהייט צו אנטיילנעמען און האבן א ווארט אין וויאזוי די לאנד ווערט געפירט

זיך פארבינדן מיט און באזוכן די ריקסדעג

ווילט איר קענען באקומען ענטפערס צו פראגעס איבער די ארבעט פון די ריקסדעג אדער זיך באטייליגן ביי א דעבאטע אין די ריקסדעג קאמער? איר קענט דא געפונען פארבינדונג איינצלהייטן פאר די ריקסדעג.

זיך פארבינדן מיט און באזוכן די ריקסדעג

וויאזוי די רעגירונג (קאבינעט) ווערט געפארעמט

א רעגירונג קען פארבלייבן אין אפיס אזוי לאנג ווי עס האט גענוג שטיצע אין ריקסדעג. עס זענען די אפאר סיבות פארוואס א רעגירונג קען דארפן אפזאגן און א נייע רעגירונג דארף ווערן געפארעמט.

וויאזוי די רעגירונג (קאבינעט) ווערט געפארעמט

 

דאס איז די EU

27 לענדער זענען מידגלידער פון די אייראפעיאישע פאראיין (EU). שוועדן האט זיך אנגעשלאסן אין די EU און 1 יאנואר 1995. EU לענדער ארבעטן צוזאמען אויף אסאך עקאנאמישע און פאליטישע ענינים.