Skip to content

Dobrodošli u Švedski riksdag

Riksdag je najviši skup odlučivanja u Švedskoj. Ovdje ćete naći više informacija o zadacima i radu riksdaga.

Dužnosti riksdaga

Riksdag je najviši skup odlučivanja u Švedskoj. Svake četvrte godine švedski građani biraju 349 osoba koje ih predstavljaju u riksdagu. Osobe izabrane u riksdag zovu se zastupnici.

Demokracija

Demokraciju možemo definirati kao vladavinu naroda. Osnovna ideja demokracije je da građani i svi drugi koji žive u nekoj zemlji imaju pravo sudjelovati i dati svoje mišljenje o tome kako bi se državom trebalo upravljati. Ovo se u principu ostvaruje kroz redovne izbore.   

Formiranje vlade

Vlada ostaje na vlasti sve dok ima potrebnu podršku u riksdagu. Više je razloga zbog kojih bi aktualna vlada trebala dati ostavku i pristupiti formiranju nove vlade. 

Formiranje vlade

Kontaktirajte i posjetite riksdag

Imate li pitanja o radu riksdaga ili možda želite sudjelovati u plenarnoj debati? Ovdje ćete naći kontakt podatke riksdaga. 

Kontaktirajte i posjetite riksdag

Predstavljamo vam EU

Evropska unija, EU, ima 27 država članica. Švedska je postala članica EU 1. januara 1995. godine. Države članice EU surađuju na mnogim ekonomskim i politički pitanjima.  

Predstavljamo vam EU