Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Allmänna motionstiden 2023

Totalt 463 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2023

Motion 2023/24:487 av Louise Meijer (M)
Avskaffande av den statliga inkomstskatten

Motion 2023/24:486 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Vissa Latinamerikafrågor

Motion 2023/24:485 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Vissa frågor rörande Mellanöstern och Afrika

Motion 2023/24:484 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Vissa Asienfrågor

Motion 2023/24:483 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Säkerhetspolitisk utredning

Motion 2023/24:482 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Säkerhetspolitik

Motion 2023/24:481 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)
Sverigedemokraternas biståndspolitik

Motion 2023/24:480 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Jakt, viltvård och tradition

Motion 2023/24:479 av Sara Gille m.fl. (SD)
Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2023/24:478 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Rymdstrategi

Motion 2023/24:477 av Rasmus Giertz m.fl. (SD)
Israel och Palestina

Motion 2023/24:476 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationella relationer och mänskliga rättigheter

Motion 2023/24:475 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Europarådet

Motion 2023/24:474 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Grundlag

Motion 2023/24:473 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Granskning och rättssäkerhet

Motion 2023/24:472 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Språkfrågor i riksdagen

Motion 2023/24:471 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Några valfrågor

Motion 2023/24:470 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Några parlamentariska frågor

Motion 2023/24:469 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Några kommunala frågor

Motion 2023/24:468 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Offentlig förvaltning

Motion 2023/24:467 av Jonas Andersson m.fl. (SD)
Spelmarknadspolitik

Motion 2023/24:466 av Magnus Oscarsson (KD)
Ny utredning om vad som hände Raoul Wallenberg

Motion 2023/24:465 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En folkhälsa för välmående

Motion 2023/24:464 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Förbud mot mördarrobotar

Motion 2023/24:463 av Tony Haddou m.fl. (V)
Ett Sverige fritt från rasism

Motion 2023/24:462 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Nordafrika och Mellanöstern

Motion 2023/24:461 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Cybersäkerhet

Motion 2023/24:460 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Synliggör likviditetsriskerna på företagsobligationsmarknaden

Motion 2023/24:459 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Reformera systemet med ränteskillnadsersättningen

Motion 2023/24:458 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Förstärkt integritetsskydd vid kreditupplysning

Motion 2023/24:457 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
En schysstare börs

Motion 2023/24:456 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
En nationell kontantstrategi

Motion 2023/24:455 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Avskaffa det skärpta amorteringskravet

Motion 2023/24:454 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Åtgärder mot unga lagöverträdare

Motion 2023/24:453 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Terrorism

Motion 2023/24:452 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Straffrättsliga frågor

Motion 2023/24:451 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Processrättsliga frågor

Motion 2023/24:450 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Polisfrågor

Motion 2023/24:449 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Kriminalvårdsfrågor

Motion 2023/24:448 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Yttrandefrihet på internet

Motion 2023/24:447 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Vision om vägen till effektivare tillståndsprocesser

Motion 2023/24:446 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Uppfinningslandet Sverige

Motion 2023/24:445 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Turism och besöksnäring

Motion 2023/24:444 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Statligt ägande

Motion 2023/24:443 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Regional tillväxt – För ett levande Sverige

Motion 2023/24:442 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)
Studenter, doktorander och forskare

Motion 2023/24:441 av Ciczie Weidby m.fl. (V)
Subventionerade anställningar

Motion 2023/24:440 av Jessica Wetterling m.fl. (V)
Demokrati, integritet och transparens

Motion 2023/24:439 av Ciczie Weidby m.fl. (V)
Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2023/24:438 av Andrea Andersson Tay m.fl. (V)
Cirkulär ekonomi

Motion 2023/24:437 av Nadja Awad m.fl. (V)
Överskuldsättning

Motion 2023/24:436 av Gudrun Nordborg m.fl. (V)
En modern kriminalvård

Motion 2023/24:435 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Förskolan

Motion 2023/24:434 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Fastighetsrätt med hänsyn till fastighetsägare

Motion 2023/24:433 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Näringspolitikens inriktning

Motion 2023/24:432 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Mineralpolitik för en stark gruvnäring

Motion 2023/24:431 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag

Motion 2023/24:430 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Levande landsbygd

Motion 2023/24:429 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Konkurrensbegränsning av näringslivet

Motion 2023/24:428 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Kapitalförsörjning och riskkapital

Motion 2023/24:427 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Immaterialrättsliga frågor i ett digitalt samhälle

Motion 2023/24:426 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Hårdare reglering av handel med metallskrot

Motion 2023/24:425 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
En tillväxtorienterad politik för industrilandet Sverige

Motion 2023/24:424 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
En hållbar energipolitik

Motion 2023/24:423 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
En handelspolitik för tillväxt

Motion 2023/24:422 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
En framtidsinriktad IT-politik

Motion 2023/24:421 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Det svenska stålet

Motion 2023/24:420 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Bättre villkor för småföretagare

Motion 2023/24:419 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Brott mot företagare

Motion 2023/24:418 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Export av snus

Motion 2023/24:417 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
Uppdelning av Trafikverket i ett banverk och ett vägverk

Motion 2023/24:416 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på A-traktorer

Motion 2023/24:415 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Post och IT i hela landet

Motion 2023/24:414 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem

Motion 2023/24:413 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Sverigevänlig konsumentpolitik

Motion 2023/24:412 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Långsiktigt planerande och byggande

Motion 2023/24:411 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Krafttag mot överskuldsättning

Motion 2023/24:410 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Hållbar vattenförsörjning och vattenhantering

Motion 2023/24:409 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Finansiering inom bostads- och fastighetsområdet

Motion 2023/24:408 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Bilmålvakter, olagliga bosättningar och övrig insolvensrätt

Motion 2023/24:407 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Barnvänlig familjerätt

Motion 2023/24:406 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Ansvarsfull hyres- och bostadsrätt

Motion 2023/24:405 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Ansvarsfull bostadspolitik

Motion 2023/24:404 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Ansvarsfull associationsrätt

Motion 2023/24:403 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)
Svenskt jordbruk

Motion 2023/24:402 av Beatrice Timgren m.fl. (SD)
Svenskt fiske- och vattenbruk

Motion 2023/24:401 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk sjöfart

Motion 2023/24:400 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk järnväg

Motion 2023/24:399 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk flygindustri

Motion 2023/24:398 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
Attraktivare och säkrare cykel- och elsparkcykeltrafik

Motion 2023/24:397 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige

Motion 2023/24:396 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Ett stärkt medborgarskap

Motion 2023/24:395 av Daniel Persson m.fl. (SD)
En trygg familjepolitik med barnets bästa i fokus

Motion 2023/24:394 av Daniel Persson m.fl. (SD)
En rättvis och värdig pension

Motion 2023/24:393 av Daniel Persson m.fl. (SD)
En mer flexibel och ändamålsenlig merkostnadsersättning, samt ett välfungerande anhörighetsstöd

Motion 2023/24:392 av Clara Aranda m.fl. (SD)
En human sjukförsäkring med individen i centrum

Motion 2023/24:391 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
En arbetsskadeförsäkring i behov av förändring

Motion 2023/24:390 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Asylpolitik

Motion 2023/24:389 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2023/24:388 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Anhöriginvandring

Motion 2023/24:387 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Motion 2023/24:386 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
Jämställdhet och diskriminering

Motion 2023/24:385 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Arbetsmarknad och arbetsmiljö

Motion 2023/24:384 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Totalförsvarsmotion

Motion 2023/24:383 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Militärt försvar

Motion 2023/24:382 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Civilförsvar

Motion 2023/24:381 av Mattias Eriksson Falk m.fl. (SD)
Skogspolitik med helhetssyn

Motion 2023/24:380 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Politik för stärkt äganderätt

Motion 2023/24:379 av Beatrice Timgren m.fl. (SD)
Marina miljöer och vattenvård

Motion 2023/24:378 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)
Livsmedel

Motion 2023/24:377 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Kulturarv och miljöer i fädernas bygder

Motion 2023/24:376 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Kemikaliepolitik

Motion 2023/24:375 av Beatrice Timgren m.fl. (SD)
Hästnäring

Motion 2023/24:374 av Beatrice Timgren m.fl. (SD)
Djurskydd

Motion 2023/24:373 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Cirkulär ekonomi

Motion 2023/24:372 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Bevarande och utveckling av torvbruket

Motion 2023/24:371 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Kvalitet och frihet för en högskola i världsklass

Motion 2023/24:370 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Förutsättningar för en grundskola i världsklass

Motion 2023/24:369 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Forskning i världsklass

Motion 2023/24:368 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En gymnasieskola och vuxenutbildning i världsklass

Motion 2023/24:367 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En grundskola i världsklass

Motion 2023/24:366 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En förskola i världsklass

Motion 2023/24:365 av Runar Filper m.fl. (SD)
Språkfrågor

Motion 2023/24:364 av Alexander Christiansson m.fl. (SD)
Kulturella och kreativa näringar

Motion 2023/24:363 av Anna-Lena Blomkvist m.fl. (SD)
Scenkonst

Motion 2023/24:362 av Runar Filper m.fl. (SD)
Rädda fornfynd genom förenklade regler kring användandet av metalldetektorer

Motion 2023/24:361 av Jonas Andersson m.fl. (SD)
Politik för ett starkt och oberoende civilsamhälle

Motion 2023/24:360 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
Nationella minoriteter och urfolk i Sverige

Motion 2023/24:359 av Jonas Andersson m.fl. (SD)
Åtgärder mot extremism i civilsamhället

Motion 2023/24:358 av Runar Filper m.fl. (SD)
Uppåkra Arkeologiska Center

Motion 2023/24:357 av Runar Filper m.fl. (SD)
Trossamfundsfrågor

Motion 2023/24:356 av Runar Filper m.fl. (SD)
Museifrågor

Motion 2023/24:355 av Alexander Christiansson m.fl. (SD)
Mediefrågor

Motion 2023/24:354 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Matchfixning och straffskärpningar

Motion 2023/24:353 av Runar Filper m.fl. (SD)
Kulturmiljöfrågor

Motion 2023/24:352 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Kultur och natur på recept

Motion 2023/24:351 av Runar Filper m.fl. (SD)
Kulturarvspolitik

Motion 2023/24:350 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Idrottspolitiska frågor

Motion 2023/24:349 av Runar Filper m.fl. (SD)
Friluftsliv för folkhälsa

Motion 2023/24:348 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
Framtidens e-sport

Motion 2023/24:347 av Jonas Andersson m.fl. (SD)
Folkbildningsfrågor

Motion 2023/24:346 av Jonas Andersson m.fl. (SD)
Filmpolitik

Motion 2023/24:345 av Alexander Christiansson m.fl. (SD)
Dansbandsmoms

Motion 2023/24:344 av Runar Filper m.fl. (SD)
Bibliotek i tradition och förnyelse

Motion 2023/24:343 av Anna-Lena Blomkvist m.fl. (SD)
Arkitekturfrågor

Motion 2023/24:342 av Mona Olin (SD)
Gå ut skolan med godkända betyg i kärnämnena

Motion 2023/24:341 av Magnus Oscarsson och Dan Hovskär (båda KD)
Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2023/24:340 av Magnus Oscarsson (KD)
Frisläppande av Dawit Isaak

Motion 2023/24:339 av Louise Eklund (L)
Nationell strategi mot stranderosion

Motion 2023/24:338 av Louise Eklund och Camilla Mårtensen (båda L)
Stärkande av infrastrukturen i sydöstra Skåne

Motion 2023/24:337 av Helena Gellerman (L)
Sprid kunskap med hjälp av de bästa pedagogerna

Motion 2023/24:336 av Helena Gellerman (L)
Konkurrenskraftiga villkor för svensk turistnäring

Motion 2023/24:335 av Helena Gellerman (L)
Vidareutbildning av akademiker till polisyrket

Motion 2023/24:334 av Camilla Mårtensen (L)
Stärkande av intersexpersoners rättigheter och möjligheter

Motion 2023/24:333 av Camilla Mårtensen (L)
Skåne som pilotlän för nya kollektivtrafikmöjligheter

Motion 2023/24:332 av Helena Gellerman (L)
Underlättande av steget att starta nytt företag

Motion 2023/24:331 av Camilla Mårtensen (L)
Skydd och trygghet för barn från värdgraviditeter

Motion 2023/24:329 av Joar Forssell (L)
Natoflagga i riksdagen

Motion 2023/24:328 av Robert Hannah (L)
Nationell minnesdag för det armeniska folkmordet seyfo

Motion 2023/24:327 av Robert Hannah (L)
Vitbok om svenska samhällets brott mot hbt-personer

Motion 2023/24:326 av Cecilia Rönn (L)
Lag på cykelhjälm upp till myndig ålder

Motion 2023/24:325 av Cecilia Rönn (L)
Ökad trafiksäkerhet utmed våra vägar

Motion 2023/24:324 av Cecilia Rönn (L)
Återställning av naturen efter att vindkraften har nått sin livslängd

Motion 2023/24:323 av Lina Nordquist (L)
Ett stopp för varghybrider

Motion 2023/24:322 av Lina Nordquist (L)
Stärkt djurskydd

Motion 2023/24:321 av Robert Hannah (L)
Iraks etniska och religiösa minoriteters överlevnad

Motion 2023/24:320 av Robert Hannah (L)
Namnändring av Göteborg-Landvetter flygplats till Landvetter Torgny Segerstedt flygplats (Airport)

Motion 2023/24:319 av Louise Eklund (L)
Stärkt infrastruktur i Öresundsregionen

Motion 2023/24:318 av Jakob Olofsgård (L)
Jönköping University till Jönköpings universitet

Motion 2023/24:317 av Malin Danielsson (L)
Anhörigvårdares situation vid biståndsbedömningar

Motion 2023/24:316 av Malin Danielsson (L)
Förenkla för ideella föreningar att hyra lokaler

Motion 2023/24:315 av Malin Danielsson (L)
Möjlighet till bankkonto för ideella föreningar

Motion 2023/24:314 av Malin Danielsson (L)
Nationellt kunskapscentrum för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism

Motion 2023/24:313 av Camilla Mårtensen (L)
Agerande mot Italiens kränkande behandling av regnbågsfamiljer

Motion 2023/24:312 av Anna Starbrink (L)
Grundlagsskydd för transpersoner

Motion 2023/24:311 av Louise Eklund (L)
Fördjupat samarbete kring miljö- och fiskefrågorna runt Östersjön

Motion 2023/24:310 av Cecilia Rönn (L)
Försäljning av SAS

Motion 2023/24:309 av Martin Melin och Lina Nordquist (båda L)
En översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan

Motion 2023/24:308 av Martin Melin (L)
Fri väg för förare av utryckningsfordon

Motion 2023/24:307 av Joar Forssell (L)
Ökad konsumentmakt på krogen

Motion 2023/24:306 av Joar Forssell (L)
Promillegränser för sjöfylleri

Motion 2023/24:305 av Robert Hannah (L)
Religiösa minoriteters överlevnad i Mellanöstern

Motion 2023/24:304 av Cecilia Rönn (L)
En infrastruktur för framtiden i Halland

Motion 2023/24:303 av Lina Nordquist (L)
Fler cykelvägar längsmed järnväg

Motion 2023/24:302 av Cecilia Rönn (L)
Bättre utbildning och säkerhet för A-traktorer och mopedbilar

Motion 2023/24:301 av Lina Nordquist (L)
Klimatresa Uppsala–Enköping

Motion 2023/24:300 av Robert Hannah (L)
Kvinnor med förlossningspsykos

Motion 2023/24:299 av Lina Nordquist (L)
Minskat matsvinn

Motion 2023/24:298 av Robert Hannah (L)
Modernisering av Kinnekullebanan

Motion 2023/24:297 av Lina Nordquist (L)
Friare vardag genom säkrad förvaring av elrullstolar

Motion 2023/24:296 av Joar Forssell (L)
Omreglering av reglerna kring alkoholservering

Motion 2023/24:295 av Lina Nordquist (L)
Ersättning vid rovdjursskador

Motion 2023/24:294 av Joar Forssell (L)
Försäljning eller avveckling av statliga bolag

Motion 2023/24:293 av Lina Nordquist (L)
Skinn efter skyddsjakt

Motion 2023/24:292 av Joar Forssell (L)
Europeisk federation

Motion 2023/24:291 av Lina Nordquist (L)
Återbruk, återvinning och klimat

Motion 2023/24:290 av Joar Forssell (L)
Ägande av himlakroppar

Motion 2023/24:289 av Robert Hannah (L)
Utomrättsliga kvinnoförnedrande eller hedersrelaterade rättegångar och avtal

Motion 2023/24:288 av Lina Nordquist (L)
En lag mot att lämna varandra i sticket

Motion 2023/24:287 av Joar Forssell (L)
Förutsättningar för Haverikommissionen att granska de många narkotikarelaterade dödsfallen bland unga

Motion 2023/24:286 av Dan Hovskär (KD)
Utredning om utökade ersättningsnivåer vid vargangrepp

Motion 2023/24:285 av Dan Hovskär (KD)
Stärkt turism och ersättning av kravet på hotelltillstånd med en anmälningsplikt

Motion 2023/24:284 av Dan Hovskär (KD)
Ytterligare öka självförsörjningsgraden i fråga om livsmedel

Motion 2023/24:283 av David Perez (SD)
Maxtak för personbilar

Motion 2023/24:282 av David Perez (SD)
Gemensam databas för besiktigade fordon inom EU

Motion 2023/24:281 av David Perez (SD)
Bevarande av fornminnen för framtida generationer

Motion 2023/24:280 av David Perez (SD)
Utredning om hur privatpersoners integritet kan värnas

Motion 2023/24:279 av David Perez (SD)
Obebyggda fastigheter och undantag från betalningsskyldighet för allmänna vattentjänster

Motion 2023/24:278 av David Perez (SD)
Märkning av bostad vid innehav av gasflaskor

Motion 2023/24:277 av David Perez (SD)
Momsbefrielse för återvunnet byggnadsmaterial

Motion 2023/24:276 av David Perez (SD)
Enhetlig moms

Motion 2023/24:275 av David Perez (SD)
Amorteringsavdrag

Motion 2023/24:274 av Magnus Berntsson (KD)
Kompetensen på funktionshindersområdet inom socialtjänsten

Motion 2023/24:273 av Cecilia Engström (KD)
Ekonomi på schemat

Motion 2023/24:272 av Gudrun Brunegård (KD)
Tillkännage mottagare av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (Alma) i Astrid Lindgrens stad Vimmerby

Motion 2023/24:271 av Magnus Berntsson (KD)
Tillgänglighet till scenkonst

Motion 2023/24:270 av Torsten Elofsson (KD)
Påföljd vid överträdelse av återreseförbud

Motion 2023/24:269 av Yusuf Aydin (KD)
Skydd av personuppgifter

Motion 2023/24:268 av Hans Eklind (KD)
Nationellt förbud mot böneutrop från religiösa byggnader

Motion 2023/24:267 av Magnus Berntsson (KD)
Säkerheten runt verksamheter med judisk profil

Motion 2023/24:266 av Ingemar Kihlström (KD)
Begränsning av myndigheters offentliggörande och försäljning av personuppgifter

Motion 2023/24:265 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Strategi för mobiltelefoni

Motion 2023/24:264 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Återgång till normaltid utan tidsomställningar

Motion 2023/24:263 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
E18

Motion 2023/24:262 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Revidering av plan- och bygglagen

Motion 2023/24:261 av Ann-Christine Frohm Utterstedt (SD)
Värnande av kontanter

Motion 2023/24:260 av Cecilia Engström och Torsten Elofsson (båda KD)
Utbyggnad av hela E6 mellan Malmö och Helsingborg

Motion 2023/24:259 av Gudrun Brunegård (KD)
Förebyggande av viltolyckor i olycksdrabbade Kalmar län

Motion 2023/24:258 av Anna Wallentheim (S)
Barn och ungas rätt till jämlik hälsa

Motion 2023/24:257 av Sanne Lennström (S)
Underlättande av ålens vandring i vattenkraftverk

Motion 2023/24:256 av Sanne Lennström (S)
Övergången mellan barn- och vuxenvård

Motion 2023/24:255 av Peder Björk och Malin Larsson (båda S)
Tillträdesförbud till butiker måste funka i praktiken

Motion 2023/24:254 av Serkan Köse (S)
En konkurrenskraftig och säker taxibransch i Sverige

Motion 2023/24:253 av Peder Björk och Anna-Belle Strömberg (båda S)
Långsiktigt hållbart fiske av strömming

Motion 2023/24:252 av Kristoffer Lindberg (S)
Generationsskifte inom lantbruket

Motion 2023/24:251 av Kristoffer Lindberg (S)
En sammanhängande barn-, elev- och ungdomshälsovård

Motion 2023/24:250 av Anna Wallentheim (S)
Ökad kunskap och prioritering kring ätstörningar

Motion 2023/24:249 av Kristoffer Lindberg (S)
Välfärdens långsiktiga finansiering

Motion 2023/24:248 av Markus Kallifatides (S)
Indexering av inkomststöd för utjämning

Motion 2023/24:247 av Kadir Kasirga (S)
Frigivning av Osman Kavala

Motion 2023/24:246 av Peder Björk och Malin Larsson (båda S)
Stärk kraven på bankers kontroll av betalningar för att förhindra brottslig verksamhet

Motion 2023/24:245 av Malin Larsson och Peder Björk (båda S)
Förstärkning av samordningsförbunden

Motion 2023/24:244 av Anna-Belle Strömberg och Malin Larsson (båda S)
Organdonation

Motion 2023/24:243 av Alexandra Anstrell (M)
Sprinkler i Södra länken i Stockholm

Motion 2023/24:242 av Alexandra Anstrell (M)
Det kommunala vetot vad gäller vindkraftsetableringar

Motion 2023/24:241 av Alexandra Anstrell (M)
Frivillig sekretess för skyddsjaktsansökare

Motion 2023/24:240 av Martin Westmont (SD)
Inrättande av återetableringskontor i utlandet

Motion 2023/24:239 av Fredrik Lindahl (SD)
Arbetsmiljö och arbetsmarknad för nattarbetare

Motion 2023/24:238 av Fredrik Lindahl (SD)
Åtgärdsvalsstudie för kapacitetshöjning av E18 Stockholm nordost

Motion 2023/24:237 av Fredrik Lindahl (SD)
Löttingetunneln och länsväg 265

Motion 2023/24:236 av Fredrik Lindahl (SD)
Åtgärder mot lootlådor och andra lotteriliknande moment inom dataspel

Motion 2023/24:235 av Fredrik Lindahl (SD)
Insatser mot missbruk av förkomna pass

Motion 2023/24:234 av Fredrik Lindahl (SD)
Insatser mot djurrättsextremisters brottslighet

Motion 2023/24:233 av Rasmus Giertz och Anna-Lena Blomkvist (båda SD)
Dalarnas län i elprisområde 2

Motion 2023/24:232 av Larry Söder (KD)
Allemansrätten och dess kommersialisering

Motion 2023/24:231 av Larry Söder (KD)
Motverka fusk med honung

Motion 2023/24:230 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Infrastruktur till stöd för jobb och värdeskapande

Motion 2023/24:229 av Hans Eklind och Yusuf Aydin (båda KD)
Redovisning av faktisk lön på lönebeskedet

Motion 2023/24:227 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En trygg äldreomsorg för jämlikhet

Motion 2023/24:226 av Ingemar Kihlström (KD)
Likställ krav på ljudnivåer från idrottsanläggningar med krav för väg och järnväg

Motion 2023/24:225 av Josef Fransson (SD)
Bättre infrastruktur i Jämtland

Motion 2023/24:224 av Josef Fransson (SD)
Värna den jämtländska fjällturismen

Motion 2023/24:223 av Gudrun Brunegård (KD)
Underlättande av strandnära bebyggelse

Motion 2023/24:222 av Magnus Persson (SD)
Översyn av jakttider och förvaltning av älg

Motion 2023/24:216 av Daniel Helldén och Annika Hirvonen (båda MP)
Likvärdiga förutsättningar för gående och cyklister att färdas till Öland

Motion 2023/24:215 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Mindre men bättre kött

Motion 2023/24:214 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Utredning om basinkomst i ljuset av AI

Motion 2023/24:213 av Amanda Lind m.fl. (MP)
Dubbelspår längs Nya Ostkustbanan och utbyggnaden av Norrbotniabanan

Motion 2023/24:212 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)
En jämlik tillgång till barnahus av god kvalitet över hela landet

Motion 2023/24:211 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)
Inrätta ett nationellt register för könscellsdonatorer

Motion 2023/24:210 av Ulrika Westerlund och Annika Hirvonen (båda MP)
Ett enhetligt fritidsintyg för barn med funktionsnedsättning

Motion 2023/24:209 av Magnus Jacobsson och Cecilia Engström (båda KD)
E20 Malmö–Ängelholm

Motion 2023/24:208 av Camilla Rinaldo Miller och Magnus Jacobsson (båda KD)
En ny modell för beskattning av vägtrafiken

Motion 2023/24:207 av Magnus Jacobsson (KD)
Ny lösning för finansiering av infrastruktur

Motion 2023/24:206 av Magnus Jacobsson (KD)
Digital signering för politisk kandidatur

Motion 2023/24:205 av Magnus Jacobsson (KD)
Upphandling av leverantörer av flygledning

Motion 2023/24:204 av Magnus Jacobsson (KD)
Översyn av infrastrukturen i Västsverige utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv

Motion 2023/24:203 av Magnus Jacobsson (KD)
Utbyggnad av broarna längs med Bohuskusten

Motion 2023/24:202 av Magnus Jacobsson (KD)
En integrerad infrastrukturlösning för Öresundsregionen

Motion 2023/24:201 av Magnus Jacobsson (KD)
Utbyggnad av vägnätet i Fyrbodal

Motion 2023/24:200 av Magnus Jacobsson (KD)
Utbyggnad av järnvägarna i Fyrbodal

Motion 2023/24:199 av Magnus Jacobsson (KD)
Digitalt körkort

Motion 2023/24:198 av Magnus Jacobsson (KD)
Ett tydligare statligt ansvar för de viktigaste hamnarna

Motion 2023/24:197 av Magnus Jacobsson (KD)
Balkankonferens avseende handel och försoning

Motion 2023/24:196 av Magnus Jacobsson (KD)
Flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2023/24:195 av Magnus Jacobsson (KD)
Stopp för hädelselagar och stopp för dödsstraff för konvertiter

Motion 2023/24:194 av Magnus Jacobsson (KD)
Moratoriet avseende småskalig vattenkraft

Motion 2023/24:193 av Magnus Jacobsson (KD)
Handläggningstiderna vid bouppteckning

Motion 2023/24:192 av Magnus Jacobsson (KD)
Utökad kommunal vård i Uddevalla och Strömstad

Motion 2023/24:191 av Magnus Jacobsson (KD)
Ökat stöd till Ukraina

Motion 2023/24:190 av Magnus Jacobsson (KD)
Utredning om Elon Musks roll i Ukrainakriget

Motion 2023/24:189 av Magnus Jacobsson (KD)
Psykisk ohälsa bland skuldsatta samt självmord

Motion 2023/24:188 av Magnus Persson (SD)
Ändrad brottsrubricering för våld mot polis- och bevakningshund

Motion 2023/24:187 av Magnus Persson (SD)
Jakt med löshund som ett världskulturarv

Motion 2023/24:186 av Magnus Persson (SD)
Jakttider på räv

Motion 2023/24:185 av Magnus Persson (SD)
Licens på enhandsvapen för eftersök och jakt

Motion 2023/24:184 av Magnus Persson (SD)
Nej till allmän vårjakt på råbock

Motion 2023/24:182 av Markus Wiechel (SD)
Obligatorisk hemförsäkring

Motion 2023/24:181 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder för en ökad möjlighet till en egen bostad

Motion 2023/24:180 av Markus Wiechel (SD)
Rekrytering av rektorer

Motion 2023/24:179 av Markus Wiechel (SD)
Meritpoäng för genomförd värnplikt

Motion 2023/24:178 av Markus Wiechel (SD)
Kost-, nutritions- och näringslära för sjukvårdspersonal

Motion 2023/24:177 av Markus Wiechel (SD)
Ändrade regler för studiestöd

Motion 2023/24:176 av Markus Wiechel (SD)
Stasiarkiv

Motion 2023/24:175 av Markus Wiechel (SD)
Skilda valdagar

Motion 2023/24:174 av Markus Wiechel (SD)
Kunskaps- och säkerhetskrav för framförandet av vissa fritidsbåtar

Motion 2023/24:173 av Markus Wiechel (SD)
Ukrainsk stavning på Ukrainas huvudstad

Motion 2023/24:172 av Angelica Lundberg (SD)
Barnsäkerhet i bil

Motion 2023/24:171 av Angelica Lundberg (SD)
Ohälsosamma livsmedels påverkan på folkhälsan

Motion 2023/24:170 av Angelica Lundberg (SD)
Järnvägsförbindelse mellan Jönköping och Göteborg

Motion 2023/24:169 av Angelica Lundberg (SD)
Nya bestämmelser gällande däck

Motion 2023/24:168 av Jörgen Grubb m.fl. (SD)
Barsebäcks kärnkraftverk 2.0

Motion 2023/24:167 av Jörgen Grubb och Patrik Jönsson (båda SD)
Beskattning av snus

Motion 2023/24:166 av Björn Söder m.fl. (SD)
Bevarandet av ålfiske

Motion 2023/24:165 av Björn Söder m.fl. (SD)
Utredning om Allmänna arvsfondens verksamhet och framtid samt hur medel ur fonden ska fördelas

Motion 2023/24:164 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Obligatorisk ansvarsförsäkring vid jakt

Motion 2023/24:163 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Införande av en nationell öpolitik i Sverige

Motion 2023/24:161 av Erik Hellsborn (SD)
Upphörande av bistånd till ryska medlöpare

Motion 2023/24:160 av Erik Hellsborn (SD)
Kristendomen formaliserad i regeringsformen

Motion 2023/24:159 av Erik Hellsborn (SD)
Kontanter som betalningsmedel

Motion 2023/24:158 av Erik Hellsborn (SD)
Neutral polisuniform

Motion 2023/24:157 av Erik Hellsborn (SD)
Skottpengar på vildsvin

Motion 2023/24:156 av Erik Hellsborn (SD)
Bistånd som medel för att kontra Kinas ekonomiska makt

Motion 2023/24:155 av Erik Hellsborn och Carita Boulwén (båda SD)
Motorvägsförbindelse till Ullared

Motion 2023/24:154 av Erik Hellsborn (SD)
Stärkt skydd mot sexuell exploatering av unga

Motion 2023/24:153 av David Perez m.fl. (SD)
Utökad kraftproduktion i Forsmarks kärnkraftverk

Motion 2023/24:152 av Magnus Jacobsson (KD)
Bockjakt

Motion 2023/24:151 av Magnus Jacobsson (KD)
Jordbrukets miljöpåverkan överdrivs

Motion 2023/24:150 av Magnus Jacobsson (KD)
Avyttring av statens ägande i AB Svensk Bilprovning

Motion 2023/24:149 av Mathias Bengtsson (KD)
Skyddsjakt vid fäbodar

Motion 2023/24:148 av Mathias Bengtsson (KD)
Utveckling av besöksnäringen

Motion 2023/24:147 av Mathias Bengtsson (KD)
Minskning av vargstammen i Dalarna

Motion 2023/24:146 av Mathias Bengtsson (KD)
Myggbekämpning vid nedre Dalälven

Motion 2023/24:145 av Mathias Bengtsson (KD)
Ersättning för skyddsjakt

Motion 2023/24:144 av Mathias Bengtsson (KD)
Statlig närvaro i Dalarna

Motion 2023/24:143 av Mathias Bengtsson (KD)
Fler vapen i vapengarderoben

Motion 2023/24:142 av Jörgen Grubb (SD)
Cyklar på cykelbanan

Motion 2023/24:141 av Jörgen Grubb (SD)
Möjlighet till lägre reavinstskatt vid försäljning av privatbostad

Motion 2023/24:140 av Jörgen Grubb (SD)
Testning av körkortsinnehavare från 70 år

Motion 2023/24:139 av Jörgen Grubb (SD)
Ny landsväg för lastbil sträckan Malmö–Helsingborg

Motion 2023/24:138 av Jörgen Grubb (SD)
Förarbevis för övriga motordrivna fordon

Motion 2023/24:137 av Nima Gholam Ali Pour och Jörgen Grubb (båda SD)
Förverkligande av Öresundsmetron

Motion 2023/24:136 av Björn Tidland (SD)
Förbud mot tillverkning och försäljning av cigaretter i Sverige

Motion 2023/24:135 av Per Söderlund m.fl. (SD)
Flytt av fordon

Motion 2023/24:134 av Eric Palmqvist och Johnny Svedin (båda SD)
Utredning om förutsättningarna för en regionalisering av fastighetsskatten för elproduktions- och industrifastigheter

Motion 2023/24:133 av Eric Palmqvist (SD)
En ersättningsmodell som stimulerar privattandläkare att etablera sig där behoven är som störst

Motion 2023/24:132 av Eric Palmqvist (SD)
Åldersbegränsning av däck

Motion 2023/24:131 av Eric Palmqvist (SD)
Förbättrad möjlighet till vila för vägtrafikanter

Motion 2023/24:130 av Eric Palmqvist (SD)
Besiktningsgaranti

Motion 2023/24:129 av Eric Palmqvist (SD)
Utredning om sänkt fordonsskatt på dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar

Motion 2023/24:128 av Eric Palmqvist (SD)
Betalningsansvar för outnyttjade tolktjänster

Motion 2023/24:127 av Eric Palmqvist (SD)
Synskadade och valsystemet

Motion 2023/24:126 av Eric Palmqvist (SD)
Regelverk för kommunala konkurser

Motion 2023/24:125 av Eric Palmqvist (SD)
Hörselskadade och riksdagen

Motion 2023/24:124 av Martin Westmont (SD)
Obligatoriska besök hos elevhälsan för alla elever på högstadiet och gymnasiet

Motion 2023/24:123 av Eric Palmqvist (SD)
Sverige och EU:s arbetstidsdirektiv

Motion 2023/24:122 av Eric Palmqvist (SD)
En grundlig översyn av miljöbalken

Motion 2023/24:121 av Eric Palmqvist (SD)
Lättnader i reglerna för skyddsjakt av gäss

Motion 2023/24:120 av Eric Palmqvist (SD)
Utredning av anmälnings- eller tillståndsplikt för kyltornsanläggningar

Motion 2023/24:119 av Eric Palmqvist (SD)
Totalförsvarskunskap i skolan

Motion 2023/24:118 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Beskattning av husbilar

Motion 2023/24:117 av Eric Palmqvist och Eric Westroth (båda SD)
Utbildningskrav för piloter som flyger fallskärmshoppare

Motion 2023/24:116 av Eric Palmqvist (SD)
Svenska flaggan från riksdagshuset som gåva till allmänheten

Motion 2023/24:115 av Eric Palmqvist (SD)
Svenska flaggan som gåva från riksdagsledamöter till allmänheten

Motion 2023/24:114 av Robert Stenkvist (SD)
Ny modell för att driva verksamheten i statens byggnader

Motion 2023/24:113 av Margareta Cederfelt (M)
Omlokalisering av statliga myndigheter

Motion 2023/24:112 av Margareta Cederfelt (M)
Enhetlig moms

Motion 2023/24:111 av Margareta Cederfelt (M)
Snöröjning av vintervägar i hela landet

Motion 2023/24:110 av Margareta Cederfelt (M)
Avskaffande av taxeringsvärdet för fastigheter

Motion 2023/24:109 av Margareta Cederfelt (M)
Placering i plenisalen

Motion 2023/24:108 av Margareta Cederfelt (M)
Vård av förälder

Motion 2023/24:107 av Margareta Cederfelt (M)
Återvinning av solceller

Motion 2023/24:105 av Kajsa Fredholm m.fl. (V)
Ekocid

Motion 2023/24:104 av Nadja Awad m.fl. (V)
Adoptionsrelaterade frågor

Motion 2023/24:103 av Victoria Tiblom (SD)
Säkrat tillträde för sällskapsdjur till skyddsrum

Motion 2023/24:102 av Magnus Jacobsson (KD)
Förbättrat bemötande och ökad rättssäkerhet inom socialtjänsten

Motion 2023/24:101 av Magnus Jacobsson (KD)
Säkerheten längs E6:an

Motion 2023/24:100 av Camilla Rinaldo Miller och Magnus Jacobsson (båda KD)
Översyn av polisens strategi vid upplopp

Motion 2023/24:99 av Magnus Jacobsson (KD)
Översyn av vallagen angående möjlighet att utse ersättare i kommunfullmäktige

Motion 2023/24:98 av Lili André (KD)
Symfoniorkestrarnas ekonomiska förutsättningar

Motion 2023/24:97 av Gudrun Brunegård och Mathias Bengtsson (båda KD)
Erkännande av älvdalska som språk

Motion 2023/24:96 av Cecilia Engström (KD)
Hälsosamtal från 40 år för alla

Motion 2023/24:95 av Magnus Oscarsson (KD)
Ett Raoul Wallenberg-centrum/-museum

Motion 2023/24:94 av Lili André (KD)
Utredning om rättegångskostnader för immateriella skydd

Motion 2023/24:93 av Cecilia Engström (KD)
Införande av ämbetsdräkt för domare

Motion 2023/24:92 av Cecilia Engström (KD)
Förändrad sammansättning av Advokatsamfundets disciplinnämnd

Motion 2023/24:91 av Mathias Bengtsson (KD)
Polisens närvaro i Dalarna

Motion 2023/24:90 av Fredrik Kärrholm (M)
Förbud mot kamphundar

Motion 2023/24:88 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Kompletterande villkor för kommunalekonomisk utjämning

Motion 2023/24:87 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Stöd för regimbyte i Iran

Motion 2023/24:86 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Svenskt medborgarskap som krav för vissa anställningar och politiska förtroendeuppdrag

Motion 2023/24:84 av Martin Westmont (SD)
Trygghetsbelysning som redskap i den situationella brottspreventionen

Motion 2023/24:83 av Martin Westmont (SD)
Ett svenskt språkmuseum

Motion 2023/24:82 av Martin Westmont (SD)
Säkerhetsprövning av utländska medborgare som deltar på utbildningar rörande cybersäkerhet

Motion 2023/24:81 av Martin Westmont (SD)
Ökad ljussättning på statliga byggnadsverk

Motion 2023/24:79 av Martin Westmont (SD)
Kulturmärkning av gamla dricksvattenfontäner

Motion 2023/24:78 av Ciczie Weidby m.fl. (V)
Plattformsarbetares villkor

Motion 2023/24:77 av Ciczie Weidby m.fl. (V)
Arbetsmiljö och arbetstid

Motion 2023/24:76 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Funktionsrätt på arbetsmarknaden

Motion 2023/24:73 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Islams ökande inflytande i skolan

Motion 2023/24:72 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Fler konsulära tjänster på den svenska beskickningen i Taiwan

Motion 2023/24:71 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ett regelverk som stärker nordiska företag

Motion 2023/24:70 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Avskaffande av flygskatten

Motion 2023/24:69 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Avskaffande av elektronikskatten

Motion 2023/24:68 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Statliga företag

Motion 2023/24:67 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Förebyggande av våld och sociala problem för barn och unga

Motion 2023/24:66 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Det civila försvaret

Motion 2023/24:65 av Björn Söder (SD)
Minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2023/24:64 av Björn Söder (SD)
Upphörande av bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer

Motion 2023/24:63 av Björn Söder (SD)
Återförande av ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen

Motion 2023/24:62 av Björn Söder (SD)
Ändrad placering av ledamöter i plenisalen

Motion 2023/24:61 av Björn Söder och Eric Palmqvist (båda SD)
Villa Bonnier som talmansbostad

Motion 2023/24:60 av Björn Söder och Eric Palmqvist (båda SD)
Riksmötets öppnande i Rikssalen

Motion 2023/24:59 av Björn Söder och Eric Palmqvist (båda SD)
Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2023/24:58 av Björn Söder (SD)
Strategi för inlemmande av Taiwan i internationella organisationer

Motion 2023/24:57 av Björn Söder (SD)
Rätt att framföra lätt motorcykel med körkortsbehörighet B

Motion 2023/24:56 av Björn Söder (SD)
Ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol från riksdagens plenisal

Motion 2023/24:55 av Björn Söder (SD)
Verka för att Taiwan tillåts delta i WHO

Motion 2023/24:54 av Björn Söder (SD)
Erkännande av folkmordet 1915

Motion 2023/24:53 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)
Fast förbindelse Göteborg–Öckerö

Motion 2023/24:52 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Övergivna båtar

Motion 2023/24:51 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)
Kroppskameror för ökad trygghet

Motion 2023/24:50 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)
Muddring av farleden till Fiskebäcks hamn

Motion 2023/24:49 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)
Kryssningskaj vid Röda sten

Motion 2023/24:48 av Jimmy Ståhl och Dennis Dioukarev (båda SD)
Pilotprojekt i Göteborgs södra skärgård för att utveckla parkeringsarkar

Motion 2023/24:47 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)
Förbifart Göteborg

Motion 2023/24:46 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)
Göteborg som experimentstad för ny teknik

Motion 2023/24:45 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)
Brukaravgifter i stället för trängselskatt

Motion 2023/24:44 av Per Söderlund och Eric Palmqvist (båda SD)
Rättshjälp vid tvist gentemot det allmänna

Motion 2023/24:43 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Tåginfrastruktur i sydöstra Sverige

Motion 2023/24:42 av Mattias Bäckström Johansson och Eric Palmqvist (båda SD)
Regelverket för användandet av metallsökare

Motion 2023/24:41 av Mattias Bäckström Johansson och Johnny Svedin (båda SD)
Viltets ökning i Kalmar län

Motion 2023/24:40 av Mattias Bäckström Johansson och Johnny Svedin (båda SD)
Trafiksäkerheten på Ölandsbron och behovet av en ny förbindelse

Motion 2023/24:39 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Öppen källkod

Motion 2023/24:38 av Mattias Bäckström Johansson och Johnny Svedin (båda SD)
Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2023/24:34 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD)
Produktionsomställning vid samhällskris

Motion 2023/24:32 av Johnny Svedin och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Kalmar län som bärande exempel på kulturhistorisk turistnäring i Sverige

Motion 2023/24:31 av Johnny Svedin och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Förbättrad infrastruktur i Kalmar län

Motion 2023/24:30 av Martin Westmont och Robert Stenkvist (båda SD)
Minskad köbildning och ökad trafiksäkerhet på E20 sträckan Södertälje–Stockholm

Motion 2023/24:27 av Robert Stenkvist (SD)
Snabbutredning av byggnad och placering av en modulär reaktor i Botkyrka

Motion 2023/24:26 av Johnny Svedin (SD)
Ökat skydd vid vägövergångar

Motion 2023/24:25 av Johnny Svedin (SD)
Statlig samordning av Sveriges världsarv

Motion 2023/24:24 av Johnny Svedin (SD)
Åtgärder mot korruption, vänskapskorruption och nepotism inom kommunala och regionala verksamheter

Motion 2023/24:23 av Johnny Svedin (SD)
Maxtak för hur många elever en kurator i skolan bör ansvara för

Motion 2023/24:22 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Gränsöverskridande infrastruktur

Motion 2023/24:19 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Insyn i barns läkemedelslista

Motion 2023/24:18 av Gudrun Nordborg m.fl. (V)
Åtgärder mot hatbrott

Motion 2023/24:17 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
AI och upphovsrätt

Motion 2023/24:16 av Magnus Jacobsson (KD)
Ny kriminalvårdsanstalt i Åmål

Motion 2023/24:14 av Björn Tidland (SD)
Museum för varvs- och industrihistoria i Göteborg

Motion 2023/24:13 av Björn Tidland (SD)
Riktlinjer för svensk energiförsörjning

Motion 2023/24:12 av Björn Tidland (SD)
Införande av svenskt kulturarv och hembygdskunskap i läroplanen

Motion 2023/24:11 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Införande av möjlighet till brottsofferutsagor under huvudförhandlingar som gäller barnpornografibrott

Motion 2023/24:10 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Borttagande av fribeloppet för studiemedel

Motion 2023/24:9 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Avskaffande av pubertetsutvecklingsrekvisitet i barnpornografibrottet

Motion 2023/24:8 av Magnus Jacobsson och Magnus Berntsson (båda KD)
Omvandling av Säve flygplats till en militär flygplats

Motion 2023/24:7 av Björn Tidland (SD)
Tillåtande av klampning och borttransport av fordon vid felparkering

Motion 2023/24:6 av Björn Tidland (SD)
Avveckling av Världskulturmuseet och inrättande av ett museum för runstenar

Motion 2023/24:5 av Robert Stenkvist (SD)
Skärpta kontroller av taxiförare

Motion 2023/24:4 av Robert Stenkvist (SD)
Förbud mot avstängning av gator på grund av mindre idrottstävlingar i större städer

Motion 2023/24:3 av Robert Stenkvist och Anders Alftberg (båda SD)
Skärpta straff för fornminnesbrott

Motion 2023/24:2 av Robert Stenkvist och Anders Alftberg (båda SD)
Skärpta regler för passhantering och skärpta straff för otillåten passhantering

Motion 2023/24:1 av Robert Stenkvist (SD)
Skärpning av lagstiftningen angående valbarhet i kommunvalUppdaterad: 2023-09-30 07:28:13
Till toppen