Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Tisdag den 14 juni 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-06-14

Tisdagen den 14 juni 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

13.00

 

Votering

 

 

 

Avtackning efter voteringens slut

 

 

 

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

27

Konstitutionsutskottets betänkande KU20

 

 

 

Granskningsbetänkande

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

 

Inledning

 

1

Karin Enström (M)

8

 

 

2

Hans Ekström (S)

8

 

 

3

Matheus Enholm (SD)

6

 

 

4

Per Schöldberg (C)

6

 

 

5

Mia Sydow Mölleby (V)

8

 

 

6

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

7

Nina Lundström (L)

6

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

0.54

 

Regeringens förhållande till riksdagen (kapitel 1)

 

1

Karin Enström (M)

6

 

 

2

Marie Granlund (S)

8

 

 

3

Lars Andersson (SD)

6

 

 

4

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

5

Nina Lundström (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.32

1.26

 

Handläggning av regeringsärenden m.m. (kapitel 2)

 

1

Alexander Ojanne (S)

10

 

 

2

Erik Ottoson (M)

10

 

 

3

Mikael Strandman (SD)

10

 

 

4

Linda Modig (C)

8

 

 

5

Jessica Wetterling (V)

8

 

 

6

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

7

Nina Lundström (L)

8

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

9

Ida Drougge (M)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.10

2.36

 

Regeringens ansvar för förvaltningen m.m. (kapitel 3)

 

1

Per-Arne Håkansson (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.08

2.44

 

Statsråds tjänsteutövning: vissa ärenden (kapitel 4 (delvis))

 

1

Daniel Andersson (S)

5

 

 

2

Ida Drougge (M)

6

 

 

3

Fredrik Lindahl (SD)

5

 

 

4

Linda Modig (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.24

3.08

 

Statsråds tjänsteutövning: uttalanden (kapitel 4(delvis))

 

1

Sofie Eriksson (S)

8

 

 

2

Lars Jilmstad (M)

8

 

 

3

Lars Andersson (SD)

5

 

 

4

Per Schöldberg (C)

6

 

 

5

Mia Sydow Mölleby (V)

8

 

 

6

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

7

Nina Lundström (L)

10

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

9

Erik Ottoson (M)

8

 

 

10

Linda Modig (C)

4

 

 

11

Jessica Wetterling (V)

6

 

 

12

Ida Drougge (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.21

4.29

28

Konstitutionsutskottets betänkande KU21

 

 

 

Behandlingen av riksdagens skrivelser

 

 

 

1

Daniel Andersson (S)

8

 

 

2

Ida Drougge (M)

8

 

 

3

Nina Lundström (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.22

4.51

29

Konstitutionsutskottets betänkande KU39

 

 

 

Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna

 

 

 

1

Caroline Nordengrip (SD)

8

 

 

2

Jessica Wetterling (V)

8

 

 

3

Karin Enström (M)

8

 

 

4

Hans Ekström (S)

8

 

 

5

Tuve Skånberg (KD)

8

 

 

6

Tobias Billström (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

5.39

 

 

 

 

 

30

Konstitutionsutskottets betänkande KU38

 

 

 

En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

5.39

31

Konstitutionsutskottets betänkande KU40

 

 

 

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021, m.m.

 

 

 

1

Per Schöldberg (C)

4

 

 

2

Nina Lundström (L)

4

 

 

3

Camilla Hansén (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.12

5.51

32

Konstitutionsutskottets betänkande KU42

 

 

 

Indelning i utgiftsområden

 

 

 

1

Lars Jilmstad (M)

2

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.02

5.53

33

Utbildningsutskottets betänkande UbU29

 

 

 

Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

 

 

 

1

Noria Manouchi (M)

8

 

 

2

Richard Jomshof (SD)

8

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

4

Daniel Riazat (V)

8

 

 

5

Christian Carlsson (KD)

8

 

 

6

Fredrik Malm (L)

6

 

 

7

Linus Sköld (S)

8

 

 

8

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.00

6.53

 

Gemensam debatt UU9 och UU18

 

 

34

Utrikesutskottets betänkande UU9

 

 

 

Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

 

 

 

1

Hans Rothenberg (M)

8

 

 

2

Björn Söder (SD)

8

 

 

3

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

4

Gudrun Brunegård (KD)

8

 

 

5

Maria Ferm (MP)

8

 

 

6

Kenneth G Forslund (S)

8

 

 

7

Joar Forssell (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.56

7.49

35

Utrikesutskottets betänkande UU18

 

 

 

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

7.49

36

Utrikesutskottets betänkande UU10

 

 

 

Verksamheten i Europeiska unionen under 2021

 

 

 

1

Hans Rothenberg (M)

8

 

 

2

Markus Wiechel (SD)

8

 

 

3

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

4

Sofia Damm (KD)

6

 

 

5

Joar Forssell (L)

8

 

 

6

Maria Ferm (MP)

6

 

 

7

Kenneth G Forslund (S)

8

 

 

8

Statsrådet Hans Dahlgren (S)

12

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

8.53

 

Totalt anmäld tid 8 tim. 53 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen