Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Torsdag den 9 september 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:157

Föredragningslista

2020/21:157

Torsdagen den 9 september 2021

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Per Lodenius (C) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 oktober

 

2

Martin Ådahl (C) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet och som suppleant i finansutskottet fr.o.m. den 14 september

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Sofia Amloh (S) som ersättare fr.o.m. den 8 september 2021 t.o.m. den 26 september 2022 under Fredrik Olovssons (S) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Martin Ådahl (C) som ledamot i finansutskottet fr.o.m. den 14 september

 

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

5

2020/21:864 av Jan Ericson (M)
Arbetslösheten i Sverige

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

6

2020/21:214 Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän domstol
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 29 september

JuU

7

2020/21:216 Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 29 september

JuU

8

2020/21:220 Bättre uppföljning av läkemedel för djur
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 29 september

SoU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

9

2020/21:861 av Ann-Sofie Alm (M)
Framförhållningen hos Migrationsverket

 

10

2020/21:862 av Ann-Sofie Alm (M)
Fastställande av identitet

 

 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

11

2020/21:834 av Kerstin Lundgren (C)
Förutsättningar för skärgården att leva året om

 

12

2020/21:877 av Jens Holm (V)
Regeringens klimatkrav vid coronastöd till flyget

 

13

2020/21:878 av Jens Holm (V)
Statsstöd i linje med miljömålen

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

14

2020/21:860 av Lars Beckman (M)
Bilstöd

 

15

2020/21:867 av Tony Haddou (V)
Folkbokföring och hemlöshet

 

16

2020/21:879 av Tony Haddou (V)
Krispolitikens fördelningspolitiska effekter

 

 

Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

17

2020/21:845 av Alexandra Anstrell (M)
Hanteringen av elbilsbränder

 

18

2020/21:847 av Alexandra Anstrell (M)
Kustbevakningens finansiering

 

19

2020/21:849 av Mikael Oscarsson (KD)
Landsbygdens möjligheter att bekämpa skogsbränder

 

20

2020/21:850 av Mikael Oscarsson (KD)
En förnyad utredning om Estonias militärtransporter

 

21

2020/21:852 av Thomas Morell (SD)
Mörkertalet gällande illegala transporter
2020/21:853 av Thomas Morell (SD)
Förare av tunga fordon som kör drogpåverkade

 

22

2020/21:854 av Thomas Morell (SD)
Våldet som drabbar även oskyldiga barn

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

23

2020/21:848 av Alexandra Anstrell (M)
Elbilar i parkeringsgarage och inne i städer

 

24

2020/21:851 av Mikael Oscarsson (KD)
Elförsörjning i Uppsala län

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

25

2020/21:857 av Michael Rubbestad (SD)
Andelen manlig personal i förskolan

 

26

2020/21:858 av Roger Haddad (L)
Skärpta krav på pedagogisk omsorg

 

27

2020/21:863 av Alexandra Anstrell (M)
Nedläggning av idrottsutbildningar
2020/21:865 av Alexandra Anstrell (M)
De gymnasiala idrottsutbildningarna

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

28

2020/21:870 av Jan Ericson (M)
Skyddet av det rullande kulturarvet
2020/21:876 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vårt rullande kulturarv

 

 

 

 

 

_________________________

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen