Upprop

Upprop 26 september 2022
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Den nya riksdagen samlas för upprop av riksdagsledamöterna.

Efter uppropet väljer riksdagen talman och tre vice talmän för valperioden 2022–2026.

De olika partierna anmäler vilka som blir gruppledare. Kammaren utser en valberedning, som ska ta fram förslag på vilka ledamöter som ska sitta i utskotten och övriga riksdagsorgan.