Ungdomens riksdag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag

349 gymnasieelever från hela Sverige tar plats i Riksdagshuset. Under ledning av talmän, ledamöter och tjänstemän får eleverna pröva på att vara politiker i Sveriges riksdag.
Om Ungdomens riksdag

Program

Tid Programpunkt
8.30 Entrén vid Riksplan öppnas.
9.20 Samling i kammaren.
9.30

Talman Per Westerberg öppnar Ungdomens riksdag.
Provvotering.

10.00 Utskottsmöten: Fristående motioner diskuteras under ledning av riksdagsledamöter och tjänstemän. Utskottet tar ställning till om det ska bifalla eller avslå motionerna.
12.15

Lunch i Sammanbindningsbanan.

13.15

Debatt om betänkandet om utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (utvalda anslag).

14.40

Votering.

15.00

Frågestund med EU-minister Birgitta Ohlsson, kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M), jämställdhetsminister Maria Arnholm, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

16.00

Hederspris till bästa talare.
Pris till bästa fristående motion.

16.10

Avslutning.

Relaterade sändningar