Ungdomens riksdag - Debatt om förslag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Ungdomens riksdag 12 juli 2022

Ungdomens riksdag - Debatt om förslag

Debatt om utskottsbetänkandet Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård (utvalda anslag).

Klasserna i Ungdomens riksdag 2014 har lämnat in 90 följdmotioner med anledning av Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, som är ett av 27 utgiftsområden i regeringens budgetproposition. Utskottsbetänkandet grundar sig på vilka anslag klasserna har valt att prioritera.

Betänkandet utgör förslaget till beslut i Ungdomens riksdag. Det förslag som en majoritet av klasserna står bakom kallas för utskottets förslag till beslut. Minoritetens motförslag kallas för reservationer.

Relaterade sändningar