Till innehåll på sidan

Cosac ordförandemöte

Session 30 januari 2023
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Den 29–30 januari står riksdagens EU-nämnd värd för Cosac ordförandemöte. Mötet hålls inom ramen för riksdagens del av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd – den så kallade parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet.

Program måndag den 30 januari

9–9.15 Mötets öppnande

  • Välkomnande av riksdagens talman, Andreas Norlén.
  • Inledande kommentarer av EU-nämndens ordförande, Hans Wallmark

9.15– 9.45 Procedurfrågor och diverse ärenden

9.45–11.15 Session I – Vad kan EU göra mot organiserad brottslighet

Huvudtalare:

  • Ylva Johansson, EU-kommissionär för inrikes frågor
  • Johan Olsson, chef för nationella operativa avdelningen (Noa), Polismyndigheten
  • Anna Karin Hildingson Boqvist, Generalsekreterare, Ecpat Sweden

11.45–13 Session II –Det svenska ordförandeskapets prioriteringar i EU:s ministerråd

Huvudtalare:

  • Christian Danielsson, statssekreterare hos EU-minister Jessika Roswall
  • Inledningstalare: Othmar Karas, Europaparlamentets vice talman 

13–13.15 Avslutande kommentarer av EU-nämndens ordförande Hans Wallmark

Cosac ordförandemöte på webbplatsen för riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Relaterade videor