Seminarium om Skattereform 2.0

Öppet seminarium 1 februari 2018
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Den 1 februari anordnar skatteutskottet ett seminarium om skattereform 2.0 – ett globalt konkurrenskraftigt skattesystem för Sverige.

Tid: Klockan 9.30–15.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Seminariet är öppet för allmänheten och media. Det sänds via webb-tv och SVT Forum.

Program

09.30    Inledning av Per Åsling (C), skatteutskottets ordförande

Vad ska beskattas och av vem?
09.40    Peter Melz, professor i finansrätt, Stockholms universitet
09.50    Silje Aga Rogan, partner Advokatfirman Lund & Co.

Industrins utmaningar
10.00    Jesper Barenfeld, global skattechef Volvo
10.10    Mats Kinnvall, chefsekonom Skogsindustrierna

Fastighets- och boendebeskattning
10.20    Åsa Hansson docent i nationalekonomi, Lunds universitet
10.30    Ulla Werkell, skattejurist Fastighetsägarna
10.40    Arturo Arques, privatekonom Swedbank

10.50     Paus

Skattereform ur ett ägar- och tillväxtperspektiv
11.20   Rune Andersson grundare Mellby Gård AB m.m.

Grön skatteväxling
11.30   Runar Brännlund, professor i nationalekonomi, Umeå universitet
11.40   Markus Larsson, programchef Fores

Skattereform för arbetstagarna
11.50   Torbjörn Dalin, ekonom Kommunal                      
12.00   Karin Pilsäter, utredare TCO

12.10-13.10    Lunch

En framtida skatteadministration
13.10   Katrin Westling Palm, generaldirektör Skatteverket

Internationella trender inom OECD
13.20   David Bradbury, chef för OECD:s enhet för statistik och skattefrågor

Regeringens prioriteringar i en framtida skattereform
13.50   Leif Jakobsson, statssekreterare Regeringskansliet

Paneldiskussion
14.10    Skatteutskottets ledamöter diskuterar med talarna.
15.10    Avslutning av Jörgen Hellman (S) skatteutskottets vice ordförande