Seminarium: Från vykort till Facebook

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppet seminarium

Seminarium: Från vykort till Facebook

Från vykort till Facebook – samtal om kvinnors strategier för att samarbeta och påverka politiken, i dag och för hundra år sedan. 

Den 24 maj 1919 tog riksdagen det första riktiga beslutet om att införa allmän och lika rösträtt, även för kvinnorna i riksdagsval. På hundraårsdagen är du välkommen till ett frukostseminarium i om kvinnors strategier för att samarbeta och påverka.

En anledning till att beslutet kunde fattas var att människor drivit frågan helt utomparlamentariskt under många år, bland annat inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. Seminariet tar avstamp i LKPR och drar paralleller till andra sätt att påverka, genom historien fram till i dag, utomparlamentariskt och inom riksdagen.

Tid: Klockan 8–10
Plats: Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7A

I panelen

  • Åsa Lindestam, förste vice talman och ordförande i riksdagens jämställdhetsgrupp
  • Ailin Moaf Mirlashari, grundare av nätverket StreetGäris, arbetar i dag på Folkets Husby med lokal demokrati och ungas organisering
  • Josefin Rönnbäck, lektor vid Luleå tekniska universitet, forskar om genus och demokrati

Moderator

Rosaline Marbinah, ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och är en av regeringens demokratiambassadörer