Till innehåll på sidan

Seminarium: Demokratins minnesallé

Öppet seminarium 15 juni 2022
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Riksdagens demokratijubileum håller ett seminarium i Förstakammarsalen i samband med invigningen av konstverket Kom som du är!

Tid: Klockan 10.30–11.50
Plats: Förstakammarsalen

Seminariet är öppet för speciellt inbjudna gäster och kan ses direkt och i efterhand via webb-tv.

Program

Inledning av talman Andreas Norlén.

Panelsamtal: Fem första kvinnorna

För 100 år sedan tog de fem första kvinnorna plats i riksdagen, men det rörde sig inte om en homogen grupp. Vilka var de kvinnornas politiska drivkrafter och hur togs deras engagemang emot efter att de tagit sig in i vårt högsta beslutsfattande organ?

Medverkande:

  • Malin Arvidsson - forskare vid Linköpings universitet och författare på Demokrati100.se som skriver en biografi om Nelly Thüring. 
  • Anders Johnson – författare till en biografi om Kerstin Hesselgren, styrelseledamot i Kerstin Hesselgren-akademien och Elisabeth Tamm-kännare.
  • Sara Heyman – medicinjournalist och författare som kom ut med en biografi om Bertha Wellin under förra året.

Konstverket Kom som du är!

Intervju med konstnären Astrid Göransson om konstverket Kom som du är! 

Panelsamtal: Minnesmärken och demokrati

Vad väljer vi att minnas och hur? Minns vi positiva och negativa händelser på olika sätt? Detta samtal fokuserar på hur samhällen minns i relation till demokrati och hur dagens minneskultur förhåller sig till tidigare generationers sätt att relatera till hågkomst.

Medverkande:

  • Johanna Mannergren Selimovic – docent i freds- och utvecklingsforskning associerad forskare på Utrikespolitiska Institutet och forskar kring minnespolitik med särskild inriktning på kvinnor och fred.
  • Magnus Rodell - docent i Idéhistoria vid Södertörns högskola som forskar på monumentkultur, hur ett kollektivt minne skapas och betydelsen av materiell kultur i kulturella formeringsprocesser.
  • Patrick Amsellem - generaldirektör på Statens konstråd där frågor om monument och minnesmärken är ständigt relevanta; inte minst under arbetet med riksdagens nya minnesmärke över de fem första kvinnorna i riksdagen.

Moderator är Cecilia Düringer.