Riksdagens forskningsdag

Öppet seminarium 24 februari 2022
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Den 24 februari anordnar riksdagen för andra året en forskningsdag, där riksdagsledamöter och forskare samlas för att bland annat diskutera vetenskapens roll för policy och beslutsfattande. Inledningsvis under förmiddagen håller riksdagens utskott interna seminarier med inbjudna forskare inom ämnesområden som utskotten själva valt. Därefter hålls under talmannens värdskap ett gemensamt och öppet seminarium om vetenskapens roll för policy och beslutsfattande.

Det gemensamma seminariet kan följas direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv och är öppet för anmäld media.

Tid: Torsdagen den 24 februari klockan 10.45–12.15 
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Program

  • Andreas Norlén, riksdagens talman, inledningsanförande
  • Vidar Helgesen, verkställande direktör Nobelstiftelsen. Samspelet mellan forskning och politik ur en ex-politikers synvinkel. Kan Nobelpriset inspirera i arbetet för bättre politiska beslut?
  • Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet. Politiska beslut kräver både fakta och värderingar. Detta ger expertkunskapen en viktig roll i det politiska beslutsfattandet men det sätter också gränser för den.
  • Samtal med utskottens ordföranden samt närvarande gästtalare, forskare med flera under ledning av moderator Cissi Askwall, generalsekretarare Vetenskap & Allmänhet
  • Avslutningsanförande av talman Andreas Norlén