Från lapp till app – om digitalisering och nya medievanor i framtidens demokrati

Öppet seminarium 11 mars 2020
  • Bädda in video

  • Ladda ner

I den nyligen genomförda Ungdomens riksdag lade gymnasieelever fram förslag för demokratins framtid. Nu är tre av eleverna tillbaka för att dela sina tankar i ett panelsamtal med experter som tillsammans kommer att diskutera olika scenarion kring till exempel digitala omröstningar. 

Tid: 11 mars 2020, klockan 8.30
Plats: Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7A

Med digitaliseringen växer nya beteendemönster och förväntningar fram när det gäller hur man kan engagera sig i samhällsfrågor. Kommer en app i mobilen ersätta papperslappar och kuvert i kommande demokratiska val? Hur kan utvecklingen med e-demokrati och digitala medier se ut? Har vi en dystopi eller utopi framför oss för den representativa demokratin?

Medverkande

  • Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs  universitet. Hans forskning gäller opinionsbildning, väljarbeteende, representativ demokrati och kvaliteten i politiska styrsystem.
  • Brit Stakston, digital mediestrateg och författare. Brit har en gedigen kunskap om digitalisering, sociala medier och medievanor som grund för analyser om framtidens demokrati och samhällsengagemang.
  • Johanna Petrovic, elev på Europaskolan i Strängnäs. Johanna föreslår en riksdagsapp där man bland annat ska kunna rösta i kommunala, landstings-, riksdags- och EU-val.
  • Felicia Prucha och Oscar Ell-Faith, elever på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm. Felicia och Oscar förespråkar röstplikt som ett sätt att öka valdeltagandet.

Moderator är Richard Wahlström, projektkoordinator för Model European Parliament (MEP) i Stockholm 2020 och styrelseledamot i Sveriges Elevkårer. Richard har sin bakgrund i elevrörelsen och arbetar idag på Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor.

Du som inte har passerkort till riksdagen måste gå igenom säkerhetskontroll, så kom gärna i god tid.

Anmäl dig senast 3 mars:
Anmälan till panelsamtal riksdagens demokratijubileum: Från lapp till app